Joutsenbongaus Suupohjassa Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 |

Joutsenbongaus

Joutsenbongaus 2017

Valtakunnallinen joutsenbongaus järjestettiin 28.-29.10. Syksy on ollut varsin lämmin, joten joutsenilla ei ole ollut kiire muutolle. Laskentaviikonloppua edeltävänä torstaina Kauhajoella satoi lunta reilu 15 senttiä, minkä jäljiltä lunta oli pelloilla vielä viikonloppunakin. Kristiinan suunnalla satanut 10 sentin lumikerros ehti sulaa ennen viikonlopun laskentakierroksia.

Suupohjassa nähtiin joutsenia viikonlopun aikana 19 paikassa, jotka jakaantuivat viiteen kuntaan. Yhteensä lintuja laskettiin parvista 1564. Poikasia määritettiin 103, mikä edusti reilua 9 prosenttia yksilömäärästä (kaikilta paikoilta ei ilmoitettu poikasten määrää tai osuutta).

Suurin osa laulujoutsenista oli ruokailemassa rannikon pelloilla muutamassa isommassa parvessa. Sisämaassa parvet olivat selvästi pienempiä. Muutamia laulujoutsenia löytyi myös merenlahdilta ja järviltä.

Suurin joutsenkeskittymä oli Närpiön Kalaxissa, jossa laskettiin 880 laulujoutsenta. Paikalla oli runsaasti myös kanadanhanhia sekä hieman metsähanhia ja yksittäinen meri- ja valkoposkihanhi. Kristiinan suurimmat parvet olivat Lålbyssä (232) ja Pakankylässä (174). Sisämaan suurin parvi oli Kauhajoella Hyypänjokilaakso suulla (68 yksilöä).

Joutsenten kokonaismäärä ja suurimmat kerääntymät olivat aiempia laskentavuosia (2012-2014) isompia. Suupohjan joutsenbongauksen aiempien laskentavuosien tulokset löytyvät tämän sivun loppupuolelta.

Joutsenhavaintoja keräsi ja ilmoitti ainakin 17 henkilöä. Kiitokset kaikille.

  Paikkoja Ad Juv Yhteensä
Kristiinankaupunki 6 179 35 446
Närpiö 6 906 68 974
Isojoki 1 10 - 10
Kauhajoki 5 .. .. 125
Kurikka 1 9 - 9
Yhteensä 19 1104 103 1564
Kaikilta paikoilta ei ilmoitettu poikasten määrää tai osuutta.
 
Suurimmat kerääntymät  
Närpiö, Kalax, pellot 879
Kristiinankaupunki, Lålby 232
Kristiinankaupunki, Pakankylä 174
Kauhajoki, Havuskylä 68


Laulujoutsen Kuva: Ismo Nousiainen

Joutsenbongaus 2014

Syksyllä 2014 bongattiin joutsenia 25.-26.10. Syksy on ollut lauha lyhyttä viileämpää jaksoa lukuun ottamatta, joten joutsenilla ei ole ollut vielä kovaa kiirettä muutolle. Itse bongausviikonloppu oli lämmin ja sateinen.

Suupohjan nähtiin joutsenia viikonlopun aikana 24 paikalla kuudessa kunnassa. Yhteensä lintuja laskettiin 1142, joista määritettiin 92 tämän vuoden poikasta. Kaikista parvista ei kuitenkaan ilmoitettu nuorten lintujen määrää.

Laulujoutsenia oli ympäri Suupohjaa pikkuparvissa ja yksittäisinä perheinä. Suurin osa linnuista oli ruokailemassa pelloilla, sillä vain muutama lintu ilmoitettiin järviltä tai mereltä. Närpiössä, Kristiinankaupungissa ja Kauhajoella oli yli sata joutsenta kun muissa kunnissa jäätiin pienempiin määriin.

Suurin parvi löytyi Närpiön Kalaxin pelloilta, jossa ruokaili 564 laulujoutsenta. Joutsenista noin yhdeksän prosenttia (52 lintua) oli nuoria, tänä vuonna syntyneitä lintuja. Sisämaan suurin parvi oli Kauhajoen Hangaskylässä, jossa pellolla laidunsi 91 laulujoutsenta.

Kaikki Suupohjan joutsenet eivät päätyneet lukuihin. Esimerkiksi Isojoelta ei ilmoitettu Joutsenbongaukseen havaintoja. Pari päivää myöhemmin Kodesjärven ja Koppelonkylän maisemissa oli noin 70 joutsenta.

Joutsenbongaukseen havaintoja ilmoitti ainakin 33 henkilöä. Tarkemmin Joutsenbongauksen havaintoihin voi tutustua Tiirassa.

Joutsenbongauksen tuloksia koko Suomesta.

  Paikkoja Ad Juv Yhteensä
Kristiinankaupunki 6 168 13 181
Kaskinen - - - -
Närpiö 6 551 60 611
Isojoki - - - -
Karijoki 2 27 1 28
Teuva 2 76 10 86
Kauhajoki 3 136 8 144
Kurikka 5 92 .. 92
Yhteensä 24 1050 92 1142
 
Suurimmat parvet  
Närpiö, Kalax, pellot 564
Kauhajoki, Hangaskylä 91
Teuva, Perälä 80
Kristiinankaupunki, Perus 77Laulujoutsen Kuva: Ismo Nousiainen

Joutsenbongaus 2013

Syksyn 2013 Joutsenbongaus ajoittui lokakuun viimeiseen viikonloppuun 26.-27.10. Ensimmäinen bongauspäivä oli harmaa ja sateinen mutta sunnuntaina keli suosi retkeilyä.

Suupohjassa nähtiin laulujoutsenia 30 paikalla yhteensä 825 yksilöä, joista jokseenkin kaikki olivat pelloilla ruokailemassa. Merenlahdilla nähtiin lähinnä paikallisia pesimäpareja poikasineen. Peltojen ruokailuparvissa poikueita oli vielä niukasti.

Syksy on ollut pitkään lauha, vaikka väliin mahtui kylmä pakkasjaksokin, joka pääsi jäädyttämään pienempiä vesistöjä umpeen. Lauhojen säiden palaaminen avasi kaikki ruokailupaikat uudestaan joutsenille.

Laulujoutsenia ilmoitettiin seitsemästä kunnasta. Kristiinassa ja Närpiössä päästiin yli kahteensataan lintuun kun Kauhajoella ja Kurikassa ylittyi sadan linnun raja. Isojoella, Teuvalla ja Kaskissa määrät olivat pienempiä. Ainoastaan Karijoelta ei ilmoitettu joutsenia, vaikka kunnassa nähtiin laulujoutsenia edeltävällä viikolla. Muutamassa muussakin kunnassa tuoreita havaintopaikkoja jäi tarkistamatta.

Paras joutsenpaikka oli Närpiön keskustan pohjoispuolella sijaitsevan Kalaxin kylän pelloilla, joissa ruokaili 275 joutsenta. Kristiinan Peruksessa joutsenia oli 90 ja kolmessa muussa paikassa noin 60.

Joutsenhavaintoja ilmoitti 44 henkilöä. Suosituin havaintopaikka oli Kurikassa kantatie 67:n varrella Kärpäskylässä Mietoon ja Pitkämöön risteävien teiden tuntumassa. Paikalta ilmoitettiin kahden päivän ajalta kahdeksan havaintoa. Lintujen määrä vaihteli 10-18:aan. Tarkemmin Joutsenbongauksen havaintoihin voi tutustua Tiirassa.

  Yksilöitä Paikkoja Havainnoijia
Kristiina 219 6 7
Kaskinen 8 1 1
Närpiö 279 4 2
Isojoki 43 2 2
Karijoki - - -
Teuva 13 1 2
Kauhajoki 151 9 8
Kurikka 112 7 22
Yhteensä 825 30 44
 
Suurimmat parvet  
Närpiö, Kalax, pellot 275
Kristiina, Perus 90
Kauhajoki, Hyyppä 59
Kristiina, Lålby 58
Kurikka, Luopa 58

Syksyn 2013 joutsenbongauksessa havaittiin noin neljänneksen vähemmän joutsenia kuin vuotta aiemmin. Myös suurin joutsenparvi oli nyt vain puolet vuotta aiemmin Närpiön pelloilla havaitusta parvesta.

Joutsenbongauksen tulokset koko Suomesta.Laulujoutsen Kuva: Ismo Nousiainen

Joutsenbongaus 2012

Suupohjan laulujoutsenet laskettiin osana valtakunnallista joutsenbongausta 3.-4.11.2012 Lokakuun loppupuolen ensilumi ja pakkaset tyhjensivät Suupohjan joutsenpaikkoja, mutta lauhojen kelien myötä myös joutsenet palasivat monille paikoille.

Joutsenbongauksessa havaintoja ilmoitettiin melko hyvin tärkeimmiltä laulujoutsenen ruokailupaikoilta, mutta rannikon merenlahdilla retkeiltiin melko maltillisesti. Erityisen ilahduttavaa oli, että joutsenhavaintoja ilmoittivat niin monet uudet nimet (yhteensä 30 henkilöä).

Laulujoutsenia havaittiin viidessä kunnassa (Isojoki 1, Kauhajoki 55, Kristiina 194, Närpiö 800, Kurikka 77). Viikonlopun aikana laskettiin 1127 joutsenta, joista vain muutama oli lennossa. Suurin kerääntymä oli Närpiön Rangsbyfjärdenin tuntumassa Norrnäsin pelloilla, jossa noin 500 joutsenta ruokaili puimatta jääneessä kaurapellossa. Muilla paikoilla joutsenien määrä jäi alle sadan.

Rannikolla on ollut niin lauhaa, että kyhmyjoutsenilla oli varsin niukasti isompia kerääntymiä. Ainoastaan Suupohjan parhaalla syksyisellä kyhmäripaikalla Närpiön Rangsbyssä tavattiin lintuja kolminumeroinen määrä eli 135. Muilla paikoilla kyhmäreitä oli korkeintaan kymmenesosa parhaan paikan määrästä. Kyhmyjoutsenia havaittiin kymmenellä paikalla yhteensä 203.

Kaikki havaintopaikat löytyvät kartasta ja havaintojen yksityiskohdat Tiirasta.

Joutsenbongauksen tulokset koko Suomesta.

Alkuun

Takaisin
Viimeksi muokattu 10.2017 © Ismo Nousiainen ym. Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi