Saaripinnakisa Skaftung-Siipyy, Kristiinankaupunki Säännöt
Saaret
Lajilistat
Järjestelyt
Tulokset


Vinkkejä ja täsmänuotteja kisapaikkoihin

Kisa-alueena toimivat Skaftungin ja Siipyyn saaret sekä Siipyyn lintutorni.

Aamulla kannattanee katsoa muuttoa ainakin 3-4 tuntia, jonka jälkeen koko porukalla tiukkaa rintamakomppausta siten, että porukasta riittävän moni näkee löytyneet linnut. Kannattaa muistaa, että hysyt ja muut PL:t löytyvät tuulisella säällä parhaiten tuulensuojan puoleiselta rannalta, mutta kaikista metsiköistä voi löytyä oikeastaan mitä tahansa PL:n sekaporukoita.

Merialueet kannattaa tarkastaa monta kertaa, sillä varsinkin aallokossa sieltä löytyy aina uusia lintuja. Samoin merellä paikallisia hakiessa kannattaa käyttää mahdollisimman isoa suurennosta (jopa 60-80X voi olla käyttökelpoinen), jos olosuhteet vain ovat otolliset. Kaikissa saarissa lienee kisan aikana lehtokurppia, teeriä, tikkoja sekä lähes jokaisessa huuhkaja - eli kannattaa myös kompata metsiä.

Alueen yleiskartta, tarkempi kartta alueen eteläosasta (Siipyyn torni ja Domarkobban).

1. Siipyyn torni

Lähes kaikki lajit tulevat staijaamalla; metsistä ja tienvarren peltoaukeilta yllärit mm. kanalinnut ja hysyt. Saarten rantaviivat kannattaa tutkia putkella tarkkaan kahlaajien toivossa, samoin SW:ssä olevan saaren ranta (anaksia, sotkia, riskilä usein).

Siipyyn tornista löytyy runsaasti lisätietoa sen omilta sivuilta.

2. Domarkobben

Merilintupaikka ja sopivalla pudotuskelillä paljon hysyjä. Moni laji (mm. närhi, harakka jne.) on hoidettavissa putkella mantereen päältä. Rannoilla kahlaajia ja anaksia, metsiköissä ja rantaniityillä hysyt. Muutto kannattanee staijata pohjoispäässä siten, että liikkuvat hysyt ovat samalla hallinnassa.

3. Kilgrund

Isohko, metsäinen saari, jossa hyvin monipuoliset maastokuviot. Staijata kannattanee joko SW- (korkea kallio) tai SE-osassa saarta (matala niemenkärki). Hyvä näkyvyys merelle ja paljon kompattavaa. Parhaat niityt ja pusikot ja katajikot kuitenkin saaren eteläosassa (SE-, S-, SW-osat). Myös itäreuna kannattaa katsoa, jos jää aikaa. Muista, että mantereen päällä liikkuu mm. harakoita sekä pedot ja eteläpuolen pienillä luodoilla voi olla kahlaajia (mm. kurmitsoja ja sirrejä).

4. Stånggrund

Iso metsäinen saari, jonka monipuolisin osa (ja samalla staijauspaikka) sijaitsee saaren eteläkärjen tyvellä. Tästä on hoidettavissa merilajisto, PL:t ja mantereen päällä menevä muutto. Meristaijauksen kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä osa vesilinnuista menee melko kaukaa ja kahlaajat usein muuttavat suoraan Trutklobbarnan yli kohden Kilgrundia, jolloin ne ovat "selällä" määritettävissä. Parhaat hysymaastot ovat itäreunan metsänreunoissa ja kaislikoissa. Vinkki: jos ehtii varpusen saa varmaankin Skaftungin kalasataman alueelta (= noin saaren pohjoispään kohdalla).

5. Trutklobbarna

Tämän kesän ykkösraripaikka; suhteellisen avoin saari, jossa hyvin kahlaajia, VL ja lokkeja. Paras staijauspaikka lienee eteläkärjen kalamajan ympäristö, jota voi käyttää tukikohtanakin esim. sateella. Tietyt perusPL:t voivat olla kortilla, eli osa PL:sta on määritettävä Stånggrundin päältä. Aamumuuton aikaan kannattaa skarpata siis myös mantereen suuntaan mm. harakan ja tikkojen toivossa. Katajikot, niityt ja naapurisaarten rannat kannattaa myös katsoa tarkasti (usein anaksia ja kahlaajia lepäilemässä ja niityillä esim. suopöllöjä).

6. Idgrund

Haastellinen, iso saari, jossa meristaijaus kannattaa tehdä SW-nurkan korkealla kalliolla ja siirtyä metsien kautta itäreunalle staijaamaan petomuuttoa ym. hieman päivemmällä. Saaren läpi menevän kanavan ympäristö on todellinen lintusuppilo, joka voi tuottaa monia maukkaita ylläreitä. Kanavan itäreunalla usein myös varpuspöllö, samoin Skaftungin kalasatamasta näkynee mm. varpunen. Saaren eteläkärjestä näkee osan Trutklobbarnan kahlaajista ja samassa paikassa menee hysyjen reitti seuraavaan saareen, joten sielläkin kannattaa kuluttaa jonkin verran aikaa.

7. Ljusgrund

Kisan pohjoisin saari, jossa parasta on esteetön näkyvyys merelle ja monipuolinen luoteiskärjen ympäristö. Matalilta lahdilta löytyy hyvin anaksia, sotkia ja kahlaajia. Staijata kannattaa saaren pohjoiskärjen korkealla kalliolla, josta hallitsee myös NE-suuntaisen muuton (yllättävän paljon syksylläkin) ja samalla voi seurata viereisissä pusikoissa liikkuvia PL-parvia. Vinkki: saaren eteläkärjessä on suojaisa sisälahti, jossa on matalat rannat ja yleensä paljon vesiäisiä.