Saaripinnakisa Skaftung-Siipyy, Kristiinankaupunki Säännöt
Saaret
Lajilistat
Järjestelyt
Tulokset


Lajilistat

Kisan toisessa "sarjassa" havaitut linnut ovat eri arvoisia. Lintulajit on pistetytty sen mukaan miten harvinaisia ne ovat kilpailualueella yleensä ja kyseiseen vuodenaikaan. Pisteyteyksessä on käytetty seuraavia periaatteita:

  • 1 pinna peruslajeista
  • 2 pinnaa hyvistä peruslajeista (sepelrastas, merisirri jne.). Tähän osastoon kuuluvat myös hyvät vuodenaikaispinnat.
  • 3 pinnaa astetta paremmista "peruslajeista" (mm. mustapäätasku, isokirvinen, ino, pro jne.).
  • 5 pinnaa uusista Suupohjan pinnoista ja SE-myöhäisistä (kriteerinä Pöyhösen Muuttolintujen matkassa -kirjan taulukot)
  • 10 pinnaa maassamme 3 kertaa tai harvemmin tavatuista lajeista.

PISTEYTETTY LAJILISTA

MUUTTOLOMAKE, johon merkitään muuttavat ja paikalliset linnut