Suupohjan kuntapinnat 2018
   
Suupohjan vuosipinnat -etusivu 7.5.2018
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2018 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2017 loppuun mennessä tavatut lajit.
Kurikan sarake tarkoittaa vanhojen Kurikan ja Jurvan kuntien alueita (ei sisällä 2016 alusta Kurikkaan liittyneen Jalasjärven alueen havaintoja).
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen(a)dlc.fi.
Nimistö ja lintujen järjestys on päivitetty 1.1.2016 mukaiseksi - paljon muutoksia mm. kahlaajat-lokit kokonaan, kerttuset, tiaiset ym.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1           1 Henkilökohtaiset vuosipinnat 2018
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1           1   1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Olli Rantamäki 113
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                   Jukka Koskelainen 83
Metsähanhi Anser fabalis 1   1 1 1 1 1 1 1 Sami Jansson 70
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1   1 1 1 1 1 Kari Hietikko 27
Tundrahanhi Anser albifrons 1   1 1 1 1 1 1 1
Kiljuhanhi Anser erythropus                  
Merihanhi Anser anser 1   1 1 1 1 1 1 1
Lumihanhi Anser caerulescens                  
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                  
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1 1   1 1   1 Tammikuu
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1       1   1 Lauha syksy ja märkyyden vuoksi puimatta jääneet pellot näkyivät tammikuun linnustossa. 
Sepelhanhi Branta bernicla                   Urpiaisia liikkui Kauhajoella ennätyssuurissa parvissa (>15000), joissa oli mukana 
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                   myös vähälukuisia talvehtijoita: tiklejä, hemppoja, vuorihemppoja. Lisäksi suuri parvi keräsi 
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1         1 1 paikalle petolintuja. Hiiripöllöjä oli vielä jäljellä syksyn vaelluksen jäljiltä. Talviruokinnoilla 
Mandariinisorsa Aix galericulata                   huomiota herätti järripeippojen runsaus.
Haapana Anas penelope 1   1     1 1   1
Amerikanhaapana Anas americana                   Helmikuu
Harmaasorsa Anas strepera 1   1           1 Sydäntalvea leimasivat kirpeät pakkaspäivät etenkin helmikuun lopulla, mikä hiljensi lintumaailmaa.
Tavi Anas crecca 1   1 1 1 1 1 1 1 Suuret urpiaisparvet hävisivät maisemista ja myös monilla lintulaudoilla kiire rauhoittui.
Amerikantavi Anas carolinensis     1           1 Merellä tyynet pakkaspäivät toivat jäätä myös Siipyyn maisemiin, mikä hillitsi talvista
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 lintumaisemaa. Kauempana avomeri on avoinna, joten sopivat tuulet tekevät nopeasti tilaa keväälle.
Jouhisorsa Anas acuta 1   1       1 1 1 Sulapaikkojen kutistuminen keräsi koskikaroja tiiviimmin yhteen. Muutama yksittäinen pöllö antoi 
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                   elonmerkkejä, mutta tarkemmin tilanteesta saadaan käsitys pakkasten lauhtumisen jälkeen maaliskuussa. 
Heinätavi Anas querquedula 1   1       1   1
Lapasorsa Anas clypeata 1 1 1       1   1 Maaliskuu
Punapäänarsku Netta rufina                   Talviset kelit jatkuivat maaliskuun lopulle asti, eikä muutto päässyt juuri alkua pidemmälle. 
Punasotka Aythya ferina 1   1         1 1 Kiireisimmät muuttajat ehtivät Suupohjaan, mutta isompia massoja ei vielä saapunut
Ruskosotka Aythya nyroca                   juuri mistään lajista.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1   1   1 1 1
Lapasotka Aythya marila 1               1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1           1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 1               1
Allihaahka Polysticta stelleri                  
Alli Clangula hyemalis 1   1           1
Mustalintu Melanitta nigra 1   1           1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata 1               1
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1   1           1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1 1 1   1   1   1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1           1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1   1   1   1
Viiriäinen Coturnix coturnix                  
Pyy Tetrastes bonasia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus       1     1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1   1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1     1   1 1   1
Peltopyy Perdix perdix 1   1   1 1 1 1 1
Fasaani Phasianus colchicus 1   1   1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1   1       1   1
Kuikka Gavia arctica 1   1       1   1
Amerikanjääkuikka Gavia immer                  
Jääkuikka Gavia adamsii 1               1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis                  
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1       1   1
Härkälintu Podiceps grisegena 1   1       1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1   1       1   1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                  
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1               1
Silkkihaikara Egretta garzetta                  
Jalohaikara Egretta alba 1               1
Harmaahaikara Ardea cinerea 1   1       1   1
Ruskohaikara Ardea purpurea                  
Mustahaikara Ciconia nigra                  
Kattohaikara Ciconia ciconia                  
Mehiläishaukka Pernis apivorus                  
Haarahaukka Milvus migrans                   
Isohaarahaukka Milvus milvus                  
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                  
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1     1   1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1   1   1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus     1       1   1
Niittysuohaukka Circus pygargus                  
Kanahaukka Accipiter gentilis 1   1   1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1   1 1 1 1 1   1
Piekana Buteo lagopus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kiljukotka Aquila clanga                  
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                  
Pikkukotka Aquila pennata                  
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1     1 1 1 1
   Arokotka Aquila nipalensis                  
Sääski Pandion haliaetus 1   1       1   1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1   1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus                  
Ampuhaukka Falco columbarius 1   1   1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1   1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tunturihaukka Falco rusticolus                  
Muuttohaukka Falco peregrinus 1           1   1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1           1
Luhtahuitti Porzana porzana 1               1
Pikkuhuitti Porzana parva                  
Ruisrääkkä Crex crex                  
Liejukana Gallinula chloropus                  
Nokikana Fulica atra 1           1   1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pitkäjalka Himantopus himantopus                  
Avosetti Recurvirostra avosetta                  
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1           1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                  
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola                  
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1   1 1 1 1 1 1 1
Pikkutylli Charadrius dubius 1   1           1
Tylli Charadrius hiaticula 1   1           1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                  
Ylänkötylli Charadrius mongolus                  
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                  
Keräkurmitsa Charadrius morinellus                  
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1   1       1   1
Kuovi Numenius arquata 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1               1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1           1
Karikukko Arenaria interpres 1               1
Isosirri Calidris canutus                  
Suokukko Calidris pugnax 1   1       1   1
Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kuovisirri Calidris ferruginea                  
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                  
Lapinsirri Calidris temminckii                  
Pulmussirri Calidris alba                  
Suosirri Calidris alpina                  
Merisirri Calidris maritima                  
Pikkusirri Calidris minuta                  
   Tundravikla Calidris subruficollis                  
Palsasirri Calidris melanotos                  
Vesipääsky Phalaropus lobatus                  
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                  
Rantakurvi Xenus cinereus                  
Rantasipi Actitis hypoleucos 1   1     1 1   1
Metsäviklo Tringa ochropus 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1           1
Valkoviklo Tringa nebularia 1   1   1   1 1 1
Lampiviklo Tringa stagnatilis                  
Liro Tringa glareola 1   1   1 1 1 1 1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1   1           1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus                  
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                  
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1   1   1 1 1   1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1   1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media                  
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                  
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                  
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus                  
Merikihu Stercorarius parasiticus 1   1           1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus                  
Isokihu Stercorarius skua                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lunni Fratercula arctica                  
Riskilä Cepphus grylle 1               1
Ruokki Alca torda 1   1           1
Pikkuruokki Alle alle                  
Etelänkiisla Uria aalge 1   1           1
Pikkutiira Sternula albifrons                  
Räyskä Hydroprogne caspia 1   1           1
Mustatiira Chlidonias niger                  
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                  
Riuttatiira Sterna sandvicensis                  
Kalatiira Sterna hirundo 1   1   1   1   1
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1       1   1
Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 1   1   1   1 1 1
Pikkukajava Rissa tridactyla                  
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus                  
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1       1 1   1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aroharmaalokki Larus cachinnans                  
Grönlanninlokki Larus glaucoides                  
Isolokki Larus hyperboreus                  
Merilokki Larus marinus 1 1 1           1
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1     1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1   1   1 1 1   1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1     1     1
Turturikyyhky Streptopelia turtur                  
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                  
Käki Cuculus canorus 1       1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Huuhkaja Bubo bubo 1   1   1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus                  
Hiiripöllö Surnia ulula 1   1   1 1 1   1
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1       1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1     1 1       1
Viirupöllö Strix uralensis 1     1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa       1         1
Sarvipöllö Asio otus 1       1   1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1           1 1 1
Helmipöllö Aegolius funereus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1           1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                  
Tervapääsky Apus apus                  
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                  
Mehiläissyöjä Merops apiaster                  
Sininärhi Coracias garrulus                  
Harjalintu Upupa epops                  
Käenpiika Jynx torquilla 1       1 1 1   1
Harmaapäätikka Picus canus 1     1   1 1 1 1
Palokärki Dryocopus martius 1 1 1 1 1 1 1   1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 1 1 1 1   1     1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1       1   1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1     1     1   1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                  
Kangaskiuru Lullula arborea 1               1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1               1
Törmäpääsky Riparia riparia 1               1
Haarapääsky Hirundo rustica 1   1   1 1 1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Räystäspääsky Delichon urbicum 1   1   1       1
Ruostepääsky Cecropis daurica                  
Isokirvinen Anthus richardi                  
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                  
Nummikirvinen Anthus campestris                  
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni                  
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1   1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1   1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus                  
Luotokirvinen Anthus petrosus 1   1           1
Keltavästäräkki Motacilla flava                  
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                  
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                  
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1   1 1 1 1 1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1 1 1   1
Rautiainen Prunella modularis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taigarautiainen Prunella montanella                  
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia                  
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                  
Sinirinta Luscinia svecica                  
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                  
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1 1             1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1   1     1     1
Pensastasku Saxicola rubetra 1       1 1 1   1
Nokitasku Saxicola caprata                  
Sepeltasku Saxicola maurus                  
Mustapäätasku Saxicola rubicola                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1     1 1   1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                  
Sepelrastas Turdus torquatus 1       1       1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustakaularastas Turdus atrogularis                  
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1   1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1   1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                  
Pensassirkkalintu Locustella naevia                  
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis                  
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                  
Pikkukultarinta Iduna caligata                  
Kultarinta Hippolais icterina                  
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus                  
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                  
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum                  
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris                  
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus                  
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus                  
Kääpiökerttu Sylvia nana                  
Kirjokerttu Sylvia nisoria                  
Hernekerttu Sylvia curruca 1         1     1
Pensaskerttu Sylvia communis 1               1
Lehtokerttu Sylvia borin                  
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1         1     1
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides                  
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                  
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus                  
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                  
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                  
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                  
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix                  
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1       1 1 1   1
Hippiäinen Regulus regulus 1   1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1               1
Pikkusieppo Ficedula parva                  
Sepelsieppo Ficedula albicollis                  
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1       1 1 1   1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1           1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1     1   1 1   1
Sinitiainen Cyanistes caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Periparus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Poecile palustris                  
Hömötiainen Poecile montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Poecile cinctus                  
Pähkinänakkeli Sitta europaea                  
Puukiipijä Certhia familiaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus                  
Pikkulepinkäinen Lanius collurio                  
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                  
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 1 1 1   1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1   1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus               1 1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1   1     1     1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1 1 1   1 1 1 1 1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1   1 1 1 1 1 1 1
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Pastor roseus                  
Varpunen Passer domesticus 1 1 1   1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1   1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus                  
Viherpeippo Carduelis chloris 1   1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1 1 1 1   1 1 1 1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1   1
Hemppo Carduelis cannabina 1   1   1   1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1   1       1   1
Urpiainen Carduelis flammea  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1   1     1 1 1 1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera                  
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus       1       1 1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus                  
Taviokuurna Pinicola enucleator                  
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1   1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1             1 1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1               1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1 1   1 1 1 1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                     
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1               1
Pohjansirkku Emberiza rustica                  
Pikkusirkku Emberiza pusilla                  
Kultasirkku Emberiza aureola                  
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1   1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra                  
Lajeja vuonna 2018 184 64 146 80 97 106 132 94 190
Joulukuu                  
Marraskuu                  
Lokakuu                  
Syyskuu                  
Elokuu                  
Heinäkuu                  
Kesäkuu                  
Toukokuu                  
Huhtikuu 175 64 142 80 85 98 125 90 181
Maaliskuu 92 41 76 41 38 53 62 51 105
Helmikuu 71 34 61 37 24 44 55 38 89
Tammikuu 66 28 56 36 24 37 50 36 85
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lajeja vuoden 2017 loppuun mennessä 322 212 290 221 195 236 250 219 336
Lajeja vuonna 2017 248 132 208 143 131 163 172 152 255
Lajeja vuonna 2016 252 140 205 141 119 153 184 145 257
Lajeja vuonna 2015 244 132 215 137 114 161 184 125 250
Lajeja vuonna 2014 250 115 213 144 125 145 181 144 261
Lajeja vuonna 2013 247 116 215 150 137 170 185 135 253
Lajeja vuonna 2012 245 108 207 157 141 158 199 144 257
Lajeja vuonna 2011 253 121 221 144 128 152 190 141 265
Lajeja vuonna 2010 249 118 220 157 117 171 193 155 259
Lajeja vuonna 2009 247 75 225 162 134 166 189 151 255
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 187 134 270
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 189 137 259
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 186 150 261
  Lajeja keskimäärin 2006-2017 250 118 216 153 129 159 187 143 259
| Etusivu |