Tärkeät lintualueet Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Lintualueet | Suojelualueet |

Suupohjan tärkeät lintualueet

Vuonna 2013 kartoitetaan MAALI-kohteita.

Suupohja on mainio alue linnuille ja lintuharrastajille. Alueellamme on paljon hienoja luontokohteita, joista monet kuuluvat myös erilaisiin suojeluohjelmiin tai arvokkaisiin lintualueisiin. Erityisen huomionarvoista on, että Suupohjan kohteista löytyy laaja ympäristötyyppien kirjo. Tälle sivulle on kerätty hieman perustietoja Suupohjan arvoalueista. Kohteisiin liittyvien linkkien takaa löytyy runsaasti lisätietoa alueista ja niiden luontoarvoista.

Lintukohteiden arvo voi muuttua nopeasti. Viljelypelloilla tilusjärjestelyt, salaojitus ja ojien ruoppaus sekä viljelytapojen muutos voi vaikuttaa ratkaisevasti peltojen merkitykseen lintualueena. Lintuvesillä vesistön umpeenkasvu voi muuttaa nopeasti kosteikkojen sopivuutta lintujen elinympäristöksi. Tärkeillä lintualueilla retkeillessä onkin tärkeä kirjata ylös kaikki lintuhavainnot ja ilmoittaa ne Tiira-havaintojärjestelmään tai yhdistykselle.

Mustaisneva Kuva: Ismo Nousiainen

Tärkeät lintualueet

Juuri nyt ajankohtainen hanke on maakunnallisesti arvokkaiden lintualueiden rajaaminen ja nimeäminen. Maakunnallisesti tärkeät lintualueet kirjataan MAALI-hankkeessa. Hanke on käynnistynyt 2011 ja Suupohjassa vastuuhenkilönä toimii Teppo Lehtola.


Kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA) on Suomessa 97 ja Suupohjassa kolme, jotka kaikki sijaitsevat Kristiinankaupungissa. IBA-alueet ovat myös kansallisesti merkittäviä lintualueita (FINIBA), mutta alueiden rajaukset voivat olla erilaiset.

 • Kristiinankaupungin eteläinen saaristo | tiedot | rajaus | FINIBA |
 • Lapväärtin kosteikot | tiedot | rajaus | FINIBA |
 • Lålbyn pellot | tiedot | rajaus | FINIBA |


  Suomen tärkeät lintualueet ovat FINIBA-alueita. Suupohjaan sijoittuu ainakin osittain yhdeksän aluetta.

 • Träskholmsfjärden (Närpiö)
 • Sanemossen (Närpiö)
 • Lålbyn pellot (Kristiina)
 • Kristiinan ympäristön merenlahdet (Kristiina, Närpiö)
 • Suupohjan metsät (Kristiina, Närpiö)
 • Suupohjan saaristo (Kristiina, Närpiö, Kaskinen)
 • Levanevan alue (Jurva/Kurikka)
 • Lauhanvuori (Kauhajoki, Isojoki)
 • Kainastonneva (Kauhajoki)

  Keltavästäräkki Kuva: Ismo Nousiainen

  Suojelu ja alueet

  Tärkeiden lintualueiden lisäksi Suupohjassa on runsaasti erilaisiin suojeluohjelmiin kuuluvia alueita ja niiden varauksia. Monien alueiden valintaperusteissa linnuilla on ollut tärkeä merkitys. Eurooppalainen Natura 2000 -ohjelma kokosi tärkeimmät kohteet yhden otsikon alle.

  Suupohjassa on peräti kaksi kansallispuistoa: Lauhanvuoren ja Kauhaneva-Pohjankankaan kansallispuistot. Erityisesti lintuarvot korostuvat Kauhanevan soilla.

  Muita tärkeitä Metsähallituksen hoidossa olevia luonnonsuojelualueita ovat: Levaneva Jurvassa ja Mustansaarenkeidas Isojoella sekä Tiilitehtaanmäki-Pohjoislahti Kristiinassa.

  Natura 2000 -ohjelmalla suojellaan erityyppisiä tärkeitä luontokohteita kautta Euroopan. Suupohjaan sijoittuu ainakin osittain 36 Natura-aluetta. Ohjelmaan sisältyvät niin kansallispuistot, soidensuojelukohteet kuin tärkeimmät lintuvedetkin. Natura-kohteissa on myös vanhojen metsien, harjujen, lehtojen ja rantojensuojeluohjelmien kohteita. Alla olevan listan linkkien kautta voi lukea kohteiden suojeluarvoista; tietoja ei kuitenkaan ole päivitetty, joten esimerkiksi suojelutilanne ei pidä paikkansa kaikilla kohteilla.

  Lauhanvuori (Isojoki, Kauhajoki)
  Kauhaneva-Pohjankangas (Kauhajoki)
  Mustasaarenneva (Isojoki)
  Harjaisneva-Pilkoonneva (Teuva)
  Lutakkoneva (Teuva)
  Varisneva (Teuva)
  Kurpanneva (Jurva, Teuva)
  Iso Kakkurinneva (Jurva)
  Kackurmossen (Närpiö)
  Risnäsmossen (Närpiö)
  Sanemossen (Närpiö)
  Hanhikeidas (Isojoki)
  Levaneva (Jurva)
  Iso Kaivoneva (Kauhajoki)
  Iso Koihnanneva (Kauhajoki)
  Ylimysjärvi (Kauhajoki)
  Hinjärvi (Närpiö)
  Kodesjärvi (Isojoki)
  Pässilänvuori (Jurva)
  Pyhävuori (Kristiina)
  Pitkämönluoma (Kurikka)
  Orrmossliden (Närpiö, Teuva)
  Bredmossmyran (Närpiö)
  Lassinharju (Isojoki)
  Pässinrämäkkä (Teuva)
  Lapväärtinjokilaakso (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kristiina)
  Lapväärtin kosteikot (Kristiina)
  Kristiinankaupungin saaristo (Kaskinen, Kristiina, Närpiö)
  Närpiön saaristo (Närpiö)
  Tegelbruksbacken (Kristiina)
  Isokorpi (Jurva)
  Haapakeidas (Isojoki)
  Karvian luomat (Kauhajoki)
  Karvianjoen kosket (Kauhajoki)
  Metsäkylän metsä (Jurva/Kurkaa)
  Pohjoislahden metsä (Kristiina)
  Lålbyn peltoaukea (Kristiina)  Kaikki korjaukset ja täydennykset tietoihin voi lähettää sivun alalaidasta löytyvään osoitteeseen.

 • Alkuun

  Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
  Viimeksi muokattu 1.2012 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi