Ismo Nousiainen (Hippišinen 1/1996)
Suupohjan petolinnut 1995 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
Vuosi 1995 oli menestyksellinen etenkin kana- ja tuulihaukkojen seurannassa. Pöllöillä pesintämenestys oli haukkoja huonompi, mutta viirupöllöllä meni hyvin.

Petolintujen seuraajien aktiivisuus säilyi ennallaan. Kaikissa Suupohjan kunnissa havainnoitiin. Ainoastaan Kaskisista ei kertynyt havaintoja. Tarjolla oli sama määrä pönttöjä ja tekopesiä kuin edeltävänä vuotena. Haukkojen pesiä löytyi 270 ja muita reviirejä 175. Lentopoikueet on laskettu pesiksi. Suurin syy pesämäärän kasvuun oli kanahaukkojen ja tuulihaukkojen tuloksellinen seuranta. Suupohjan kanahaukkakannan nykytilanteesta saatiin kattava käsitys, kun koko alue käytiin läpi. Tuulihaukka viihtyi hyvin sille asetetuissa pöntöissä. Pöllöjen pesiä löytyi 130 ja muita reviirejä 151. Tarkimmin pöllöistä seurataan pönttöpöllöjä ja huuhkajaa. Parhaiten menestyi viirupöllö, joka viihtyi erityisen hyvin Jurvassa. Suopöllöjä oli vähän ja lehtopöllöhavainnot jäivät yhteen reviiriin. Petolintututkimuksen ruutuja (10 kertaa 10 kilometriä) tarkastettiin yksitoista.

Mehiläishaukkahavainnot olivat harvojen herkkua. Reviirejä löytyi kaikkiaan 14, joista puolet pesiä. Mehiläishaukkoja oli parhaalla ruudulla kaksi pesää ja reviiri. Ensimmäisen kerran koko Suupohjan alue käytiin kertaalleen läpi kanahaukkoja etsien ja tulosta myös syntyi. Yhteensä löytyi 140 reviiriä, joista 105 pesiä. Petoruuduilla kanahaukkareviirejä oli kolmesta viiteen. Parhaassa ruudussa pesiä oli neljä. Kesällä varpushaukkojen pesiä etsineet valittelivat huonoa tulosta. Monet tutut paikat olivat autioita tai ainakin ilman pesää. Kesän jälkeen voitiin todeta pesiä kuitenkin löytyneen 25 ja muita reviirejä 26. Määrä on vain hieman edeltävää vuotta pienempi. Parhailta petoruuduilta reviirejä löytyi viisi, joista pesiä kolme. Hiirihaukkojen pesiä löytyi tavallinen määrä 16. Muita reviirejä havaittiin liki hyvien vuosien malliin 33.

Sinisuohaukkoja nähtiin jokseenkin normaali määrä, 35 reviiriä. Reviirien tarkan määrän arviointia vaikeutti sinisuohaukalle tyypillinen laajalla alueella saalistaminen. Määrätietoiset saaliinkuljetukset viittasivat pesintäänkin, mutta ainoa varma merkki oli Kauhajoella havaittu lentopoikue. Ruskosuohaukoista kertyi normaali määrä havaintoja. Rannikolla reviivejä oli neljä. Lisäksi reviiri oli Kivi- ja Levalammen altaalla. Kalasääskellä oli kohtuullisen hyvä vuosi: pesiä löytyi kuusi. Nuolihaukkoja havaittiin seitsemällä reviirillä. Kurikasta löytyi pesä pellonreunan männiköstä. Ampuhaukka on nuolihaukkaa suurempi harvinaisuus. Nyt jouduttiin tyytymään kahteen reviiriin. Ampuhaukan näkee todennäköisimmin keväällä muuttoaikaan. Tuulihaukat viihtyvät vuosi vuoden jälkeen paremmin Suupohjan pelloilla. Myyrien määrällä ei tunnu olevan kovin suurta merkitystä. Pesiä löytyi 109 ja muita reviirejä 25. Parhaalla petoruudulla tuulihaukkoja oli 14 reviiriä, joista 13 pesiä. Muilla hyvillä tuulihaukkaruuduilla oli viidestä seitsemään pesää. Sisämaassa tuulihaukkojen määrä lisääntyy huomattavasti ripeämmin kuin rannikolla. Esimerkiksi Närpiössä pesii vain kymmenkunta paria, vaikka kunta on iso ja peltoja sekä pönttöjä riittää.

Huuhkajilla pesimättömyys vaikuttaa varsin yleiseltä. Useat aktiivisetkin reviirit ovat vuodesta toiseen pesättömiä tai ainakin pesät pysyvät piilossa etsimisestä huolimatta. Näissä raameissa huuhkajan pesiä löytyi melko hyvin, 26, ja myös muita reviirejä havaittiin normaali määrä, 53. Varpuspöllön pesiä löytyi edellisvuosien malliin 11, mutta muita reviirejä vain puolet aiemmasta eli 13. Ruuduilta löytyi enimmillään kolme reviiriä, joista kaksi pesiä. Lehtopöllöt olivat hiljaisia. Ainoastaan Kristiinan keskustassa oli reviiri. Viirupöllön pesiä löytyi 31 ja muita reviirejä 11. Viirupöllöllä oli jälleen hyvä vuosi ja pesivien parien määrä lisääntyi etenkin Jurvassa. Petoruuduilla oli enimmillään kuusi reviiriä, joista viisi pesiä. Useammalla ruudulla oli kolmesta viiteen reviiriä. Yllättäen sarvipöllöjä oli paikoin melko hyvin. Pesiä tai poikueita löytyi 24 ja muita reviirejä 19. Reviirien kokonaismäärä oli samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna. Suopöllöjen reviirejä havaittiin 14. Yhdelle petoruudulle osui kaksi reviiriä. Ravintotilanteen heikkous ei innostanut helmipöllöä pesimään suurin joukoin. Pesiä löytyi vain 38 ja muita reviirejä 39. Parilla petoruudulla oli kuusi reviiriä, joista enimmillään viisi oli pesiä.


Takaisin
Viimeksi muokattu 3.1998 © Ismo Nousiainen
Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi