Rengastus Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Yleistä | Rengastus Suupohjassa | Rengaslöytöjä |
| Rengastajat | Ilmoita rengaslöytösi | Linkkejä rengastukseen |

Yleistä

Rengastus tarkoittaa useimmiten teräs- tai alumiinirenkaan kiinnittämistä linnun jalkaan. Renkaiden yksilöllisen koodin avulla linnut tunnistetaan vuosienkin kuluttua. Rengastuksella saadaan tietoa esimerkiksi lintujen muuttoreiteistä, eliniästä, kuolinsyistä ja poikastuotosta. Siten rengaslöydöt ovat oleellinen osa rengastusta. Vasta rengaslöydöt antavat vastauksia moniin avoimiin kysymyksiin.

Varpushaukka Kuva: Ismo Nousiainen Suomessa on rengastettu lintuja vuodesta 1913 lähtien. Vuosittain renkaita käytetään noin 200 000. Vuoden 1996 lopussa rengastettiin Suomen kuudes miljoonas lintu. Eniten rengastettuja lintuja ovat lintuasemilla massoina rengastettavat varpuslinnut, mutta myös esimerkiksi lokkilintuja ja petolintuja on rengastettu runsaasti.

Suomessa rengastetuista linnuista saadaan vuodessa vajaa 30 000 löytöä tai rengastajien tekemää kontrollia (ilmoita löytämäsi renkaan tiedot). Monet lintujen elämään liittyneet kysymykset ovat saaneet valaistusta näiden tietojen avulla. Suurimmalla todennäköisyydellä rengaslöytö tulee isoista ja pitkä-ikäisistä lajeista, jotka elävät ihmisten lähellä tai jota tutkitaan laajasti kuten monia petolintuja ja lokkeja.

Sen sijaan pienillä varpuslinnuilla vaaditaan tuhansia rengastuksia yhtä löydettyä rengasta kohti. Rengaslöytöjen todennäköisyyttä voidaan lisätä isoilla linnuilla käyttämällä värirenkaita, joiden lukeminen on mahdollista kauempaa, ilman linnun pyydystämistä. Esimerkiksi kurkien ja lokkien värirengastukset ovat olleet onnistuneita ja antaneet paljon uutta tietoa.

Suomessa on tällä hetkellä noin 500 aktiivirengastajaa. Rengastajat toimivat Helsingin yliopiston Eläinmuseon alaisuudessa. Rengastajaksi pääseminen edellyttää vaativan lintujen tunnistuskokeen suorittamista ja kokeneemman rengastajan avustajana toimimista. Rengastus on kuitenkin harrastus, sillä palkkaa siitä ei makseta.

Alkuun

Rengastus Suupohjassa

Suupohjassa liikkuu vuosittain noin 15-20 rengastajaa, joista kymmenkunta on aktiivia. Suupohjan rengastajat rengastavat lähinnä omissa projekteissaan, sillä Suupohjassa ei ole lintuasemaa. Lähimmät lintuasemat ovat Valassaari Vaasan edustalla ja Porin edustan Säppi.

Kololla Kuva: Ismo Nousiainen Suupohjan sisämaassa rengastus keskittyy pöllöihin ja haukkoihin. Muita sisämaan rengastuslajeja ovat esimerkiksi tikat, isokuovi ja kehrääjä. Rannikolla rengastusmahdollisuudet ovat monipuolisemmat. Rannikolla rengastetaan myös lukumääräisesti paljon lintuja. Vaeltavien ja muuttavien varpuslintujen ja kahlaajien rengastus on ollut tuloksellista. Sääoloiltaan otollisina vuosina kahlaajarengastus on ollut Suomenkin mittakaavassa merkittävä. Lisäksi rannikolla on sisämaan seurantapyyntiä (SSP) yhdellä vakiolla pyyntipaikalla Skaftungissa. Talvella rengastetaan jonkin verran talvilintuja.

Alkuun

Rengaslöytöjä

Suupohjassakin rengastetuista linnuista on tehty useita mielenkiintoisia löytöjä niin omalta alueelta kuin kaukomailtakin. Tuulihaukkoja rengastetaan ja kontrolloidaan Suupohjassa paljon. Suupohjalaisia haukkoja on löydetty kauimmillaan Saharan eteläpuolelta Ghanasta, Espanjasta ja Kreikasta. Useimmiten Suupohjassa pesivät tuulihaukat ovat kotoisin Pohjanmaalta, mutta Itä-Suomestakin on muutama lintu muuttanut. Lisäksi Kauhajoella on pesivänä emona tavattu Tsekissä rengastettu lintu. Hiirihaukasta on löytö esimerkiksi Espanjasta.
Lapintiira on pitkämatkaisimpia muuttolintujamme, sillä se viettää talvea eteläisen napa-alueen liepeillä. Suupohjassa rengastettu lintu on löydetty ainakin Namibiasta. Kahlaajat muuttavat nopeasti. Kristiinassa rengastettuja lintuja on useita kertoja kontrolloitu muutaman päivän sisällä rengatuksesta Itämeren etelärannikolla. Puolan lisäksi suupohjalaisista kahlaajista on löytöjä esimerkiksi Englannista.

Alkuun

Rengastajat

Alla olevassa taulukossa on listattu Suupohjan aktiivisia rengastajia. Taulukossa on kunkin rengastajan tärkeimpinä pitämät rengastuslajit. Ainakin petolintujen pesälöydöt on syytä ilmoittaa rengastajille tuoreeltaan. Pääalue ilmoittaa kunkin rengastajan tärkeimmän rengastusalueen, mutta ne tulee nähdä väljästi.

Rengastaja Rengastuslajit Pääalue
Byholm Patrik petolinnut, saaristolinnut Närpiö, Kristiina
Hernesniemi Jari petolinnut Kauhajoki
Hill Jari petolinnut Jurva
Hästbacka Hans saaristolinnut Närpiö
Kananoja Pentti petolinnut Jurva
Ketola Kari petolinnut Jurva, Närpiö
Korhonen Kari harvinaisuudet, yölaulajat, kahlaajat, varpuslinnut Kristiina
Lehtola Teppo petolinnut, pesäpoikaset Teuva, Närpiö
Lillandt Bo-Göran kuukkeli, tervapääsky Suupohja
Lundberg Carl-Anders petolinnut, saaristolinnut Kristiina
Nousiainen Ismo petolinnut, kuukkeli Teuva, Karijoki
Palo Kari petolinnut, tikat Jurva, Kurikka
Rinta-Keturi Jouni kehrääjä, koskikara, kurki Jurva, Kauhajoki
Ruostetoja Petri petolinnut, kuovi, pohjantikka, koulutuslajit Kurikka
Taivalmäki Jukka-Pekka petolinnut Kauhajoki, Isojoki
Vuorus Jani petolinnut Jurva
Yli-Teevahainen Ville petolinnut, koulutuslajit Kauhajoki, Kurikka


Alkuun

Ilmoita rengaslöytösi

Mikäli löydät rengastetun linnun, ilmoita siitä Eläinmuseon rengastustoimistoon. Samaan osoitteeseen voit ilmoitaa löydöt niin koti- kuin ulkomaisistakin renkaista. Rengastustoimisto lähettää renkaan löytäjälle tiedon linnun rengastuspaikasta ja -ajasta, sekä tiedot muista havainnoista.

Ilmoitusohjeet. Sähköposti: rengastus@luomus.fi

Rengaslöydöt voi ilmoittaa nettilomakkeella.

Alkuun

Linkkejä rengastukseen


Alkuun

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 3.2014 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi