Lintuvuoden kohokohdat 2000 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |

| Havainnot tarkemmin | Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2000 |

Lintuvuoteen mahtuu paljon mielenkiintoisia havaintoja. Suuresta havaintojen määrästä voi kuitenkin olla vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa: mitkä olivat tärkeimmät ilmiöt ja mielenkiintoisimmat havainnot.Tälle sivulle on kerätty lintuvuoden kohokohdat kuukausittain. Tarkemmin eriteltyinä havainnot löytyvät havaintosivulta.

Suupohjan havainnot ovat valtaosin rannikolta, jossa retkeily on ollut jatkuvaa ja tehokkainta. Ilahduttavaa on kuitenkin sisämaaretkeilyn ja havaintojen ilmoittamisen selvä nousu. Esimerkiksi valtaosa ruisrääkkähavainnoista on kertynyt sisämaan kunnista.

Tammikuu 2000

Tammikuu oli kuun loppupuolelle asti leuto ja meri pysyi lähes jäättömänä koko kuukauden. Tunturipöllövaellus jatkui ja uusia havaintoja tehtiin sekä talvi- että kevät- ja kesäkuukausina. Hiiripöllöjä ja peltopyitä oli selvästi myös normaalialueiden ulkopuolella. Peltopyyn osalta voinee puhua jopa viime vuosikymmenten parhaasta vaelluksesta.

Vesilintuja oli runsaana esiintyneen allihaahkan lisäksi paljon (mm. pilkkasiipiä, riskilöitä, alleja, mustalintuja, tukkakoskeloita, tukka- ja lapasotkia ja tietysti "vakiotalvehtijoita" telkkiä ja isokoskeloita). Erikseen kannattaa mainita alueen ilmeisesti myöhäisin havainto uivelosta 22.1. sekä lapasotka 8.1. ja kaksi etelään suunnistanutta ruokkia 10.1.

Runsaina esiintyivät myös lokit ja merikotkat. Marjalinnut sen sijaan loistivat poissaolollaan. Taviokuurnaa ei tavattu lainkaan, rastaat olivat kortilla eikä satunnaisia marjalintuja näkynyt lainkaan.

Parhaat havainnot

allihaahkoja yhteensä yli 20 yksilöä. Jälleen hyvä allihaahkan syysmuutto.
tunturipöllöjä yhteensä 4 yksilöä pääasiassa rannikolla Närpiö–Kristiinankaupunki.
hiiripöllöjä yhteensä 4–5 yksilöä, mm. koko kuukauden Skaftungissa. Lintu viipyi paikalla helmikuun puoliväliin asti.
– hyviä kalalokkien "tuulivaelluksia" havaittiin useita mm. 9.1. yli 5000 S.

© Ismo Nousiainen
Hiiripöllö.

AlkuunHelmikuu 2000

Meri ei jäätynyt kunnolla, mutta länsituulten tuoma sohjo haittasi vesilintujen havainnointia. Kevätmuutto alkoi varhain helmikuun alkupuolella. Kevään ensimmäisen muuttajan tittelin sai tänä keväänä naakka. Useita lajeja, joiden joukossa mm. haahka, laulu- ja kyhmyjoutsen, mustalintu, riskilä, kuikkalinnut, pulmunen, saapui kuukauden aikana.

Kuukauden paras muuttohavainto tehtiin hiirihaukasta, joka saapui etelästä ja jäi Domarkobbanille saalistelemaan 20.2. Tuloksena oli uusi hieno saapumisennätys. Lokit ja kotkat jatkoivat seikkailujaan avoimen ulapan herkkujen ääressä.

Kuun puolivälissä oletettiin myyriä olevan vielä paljon. Pöllöt aloittivat soidinhuhuilunsa, mutta odotuksissa joututtiin taas pettymään. Myyräkannat hiipuivat ja pöllöt vaimenivat myöhemmin keväällä.

Parhaat havainnot

isolokkeja vain 2
tunturipöllö 1 Trutklobbarnalla 5.2.
– vain Skaftungin hiiripöllöstä tehtiin enää havaintoja. Muut olivat poistuneet alueelta.

© Kari Korhonen
Tunturipöllö.

AlkuunMaaliskuu 2000

Kevät eteni tasaista tahtia ilman suuria hyppäyksiä ja linturyntäyksiä. Meri oli täysin auki ja luntakin niukahkosti, joten uusia lajeja löytyi lähes jokaisena retkipäivänä. Kiurua saatiin odotella peräti 19.3. asti ja töyhtöhyyppä saapui 20.3. Kuukauden loppuun mennessä olivat saapuneet mm. sinisuohaukka, hemppo, pajusirkku ja ristisorsa.

Muutenkin lajien saapuminen tapahtui rannikon oloissa kutakuinkin normaalien saapumisaikojen mukaisesti. Osan lajeista saavuttua hieman myöhässä, toiset lajit tekivät ennätyksiään.

Ennätysaikaisena voi pitää piekanaa, joka nähtiin Närpiössä 17.3. Lintu on saattanut talvehtia Suomessa, sillä lajista tehtiin havaintoja joulukuussa mm. Kristiinassa ja useita lintuja talvehti Etelä-Suomessa. Metsähanhia oli maalis–huhtikuun taitteessa Lålbyn pelloilla jo yli 200.

Parhaat havainnot

isolokkeja yhteensä 6 lintua tasaisesti kuukauden aikana.
– kevään ensimmäiset kyhmyhaahkat nähtiin 20.3. ja sen jälkeen lajista tehtiin kuukauden aikana havainnot vielä kahdesta muusta yksilöstä.
pikkujoutsen nähtiin muutolla Skaftungissa 30.3.
– erikseen kannattaa mainita kuun ainoa maakotka 9.3. Kotkasta on alkanut kertyä paljon havaintoja myös rannikolta lajin runsastumisen myötä.

AlkuunHuhtikuu 2000

Huhtikuun aikana nähtiin monia hienoja muuttoja, pelloilla oli runsaasti hanhia, mutta jotenkin kevät pääsi tulemaan hieman vaivihkaa. Varsinkin pikkulintumuutot jäivät lähes kokonaan näkemättä. Silti huhtikuu on Suupohjassa ehkä kaikkein antoisin kuukausi.

Lisääntyneen retkeilyn myötä tuli tietysti monia havaintoja harvinaisemmistakin lajeista. Erikseen kannattaa mainita kaikkien aikojen sepelrastaskevät sekä valtakunnallisesti, että erityisesti Suupohjan mittakaavassa. Kuun puolivälin jälkeen tuntui joka retkellä tulevan vastaan "pakollinen" sepelrastas, kun vain jaksoi seuloa rastasparvia läpi.

Kuukauden lopussa saapui Suomeen ja myös Suupohjaan runsaasti ajankohtaan nähden aikaisia lajeja: mm. 19.4. pikkulokki, 21.4. lapintiira, leppälintu, 22.4. pensastasku ja nuolihaukka, 23.4. törmäpääsky kahdessa paikassa, kirjosieppo, 24.4. pajulintu, 25.4. metsäkirvisiä muutti jo 157 yksilöä, 30.4. hyvin aikainen sinirinta ja lapinsirri, peltosirkku sekä hernekerttu.

Huhtikuun puolivälissä havaittiin muutama hyvä kurkipäivä. Parhaana päivänä yksilöitä kertyi noin 900, joista 720 muuttavia. Parhaana kurkipäivänä 16.4. muutti Kristiinassa myös piekanoita 213.

Kevään haahkamassat jäivät kokematta. Parhainakin päivinä havaittiin alle 4 000 lintua kun mukaan lasketaan paikallisetkin yksilöt.

Parhaat havainnot

jääkuikkia nähtiin muutolla 3, joista ensimmäinen 26.4.
muuttohaukkoja löytyi yhteensä noin 9 eri yksilöä kuun aikana.
kyhmyhaahkoja nähtiin vain 10, joista lähes kaikki juhlapukuisia koiraslintuja. Erikseen kannattaa mainita haahkan ja kyhmyhaahkan risteymäkoiras, joka nähtiin Birdlifen kurssin yhteydessä Ljusgrundissa 21.4.
etelänkiislasta tehtiin havainnot 4 yksilöstä, allihaahkoja nähtiin 13 linnun parvi 22.4. ja harmaasorsia havaittiin yhteensä noin 22 yksilöä, joista ilahduttavasti 4 sisämaassa.
isolokkeja nähtiin vielä 4 yksilöä. Harvinainen tuhkaselkälokki (selkälokin rotu) havaittiin 15.4.

pikkujoutsenia havaittiin 2 ja mustapyrstökuiri muutti 26.4.
kangaskiuru tavattiin kuun aikana kahdesti, tunturikiuru 15.4., nokkavarpunen 2 kertaa ja sepelrastaita noin 50 eri yksilöä.
– komea juhlapukuinen koiras mustaleppälintu hyvästeli Keski-Suomen yhdistyksen kevätretkeläiset Karijoen Alakylässä 16.4. Lajista tehtiin havainnot myös 26.4. Härkmeressä ja Siipyyssä. Vuorihemppoja havaittiin 2.
lyhytnokkahanhia laskettiin kuukauden aikana yli 40 yksilöä, joista 15.4. 18 paikallista ja 2 muuttavaa. Hanhiparvissa oli mukana myös tundrahanhia yhteensä 5 lintua.

– paluumuuttava tunturipöllö havaittiin Siipyyn tornista 12.4.
kiljukotkalaji havaittiin 13.4. Kristiinassa.
arosuohaukasta tehtiin 2 havaintoa. Vanha koiras nähtiin 14.4. Lålbyssä ja vanha naaras Härkmeressä 21.4.
mandariinisorsakoiras ilahdutti löytäjäänsä Härkmeren tulva-altailla 19.4.
pikkukajava 2kv-lintu muutti 22.4. Siipyyn tornin ohi samoin kuin 29.4.
amerikantavi uiskenteli taviparvessa Pohjoislahdella 24.4. alkaen.
riuttatiira oleili paikallisena Domarkobbanilla 29.4.
haarahaukka nähtiin Närpiössä 30.4.

– kuukauden ehdottomasti parhaasta muuttotapahtumasta vastasi naurulokki, jonka massamuutto osui hyvin havainnoidulle päivälle 15.4., jolloin Kristiinassa laskettiin 27 000 muuttavaa naurulokkia. Osa muutosta jäi vieläpä laskematta havaintokatkosten vuoksi.

AlkuunToukokuu 2000

Erikoinen toukokuu: alussa lintuja näkyi ja muutti runsaasti, mutta loppukuun kylmät, tuuliset ja muutenkin kelvottomat sääolosuhteet pysäyttivät näkyvän muuton täysin ja linnut saapuivat huomaamattomasti ilman suuria huipentumia.

Kuikkalinnut muuttivat kuukauden alussa ja loppukuu oli myös niiden osalta hyvin hiljainen. Yhteismäärä kipusi kuitenkin normaalivuosien tasolle eli noin 15 000 yksilöön. Yksi kevään kohokohtia oli tavallista runsaammat tiiramuutot – yli 20 000 lintua havaittiin muutolla. Kovat luoteistuulet mitä ilmeisemmin helpottivat tiirojen havaitsemista.

Arktiset kahlaajat jäivät puuttumaan kevätmuuton osalta lähes tyystin. Samoin hyönteissyöjien muutto siirtyi paljolti kylmän loppukuun vaikutuksesta kesäkuulle ja jäi samalla pääosin havaitsematta. Aikainen mehiläishaukka nähtiin Kristiinassa 1.5.

© Kari Korhonen
Leveäpyrstökihu.

Kuukauden kuvia:
Ljusgrundin allihaahka.

Parhaat havainnot

– määritettyjä jääkuikkia nähtiin muutolla yhteensä 9. Lisäksi havaittiin lajilleen määrittämättömiä jääkuikkia / amerikanjääkuikkia yhteensä 8 lintua. Erikseen kannattaa mainita 5.5. Siipyyssä muuttanut 2kv amerikanjääkuikka. Voimakkaat luoteistuulet ilmeisesti ajoivat jääkuikkien muuttoreitin normaalia lähemmäksi rannikkoa. Mainittakoon, että esimerkiksi Porissa (80 km etelään) ei koko keväänä havaittu ainoatakaan jääkuikkaa!
– kevään suurin lyhytnokkahanhien muuttoparvi havaittiin Närpiössä 1.5., parvessa oli 8 lintua.
kyhmyhaahkoja nähtiin yhteensä 10, joista mielenkiintoisimmat olivat vanha ja nuori naaras muuttavina mustalintuparvessa Trutklobbarnalla 8.5.
– jakson aikana havaittiin yhteensä 23 allihaahkaa, joista mielenkiintoisin oli 2 kv koiras Ljusgrundissa paikallisena 20.-21.5.
kaulushaikara huuteli koko kuukauden ajan Härkmerifjärdenillä. Kattohaikaroita havaittiin Isojoella 21.5. peräti 14 linnun parvi. Yksinäinen lintu havaittiin samana päivänä Närpiön Pirttikylässä ja 22.5. 2 lintua Isojoen Villamossa.
etelänkiislalla oli runsas esiintyminen. Yhteensä tehtiin havainnot 30 muuttavasta linnusta. Suurin määrä havaittiin Närpiössä 1.5., peräti 11 lintua. Närpiön saaristo tuntuu muutenkin olevan lähellä lajin Ruotsin puolen pesimäpaikkoja (josta oletan Suupohjan lintujenkin olevan peräisin) ja siksi esiintyminen on siellä sopivilla tuulilla ajoittain hyvinkin runsasta.
harmaasorsia löydettiin yhteensä 15 yksilöä. Ljusgrundissa ja Domarkobbanilla oli mahdollisesti pesivät pariskunnat.
– huhtikuun puolella löytynyt amerikantavi oli Pohjoislahdella vielä 6.5.
muuttohaukasta tehtiin havainnot 2–3 yksilöstä.
– paikallinen niittysuohaukkanaaras oli 25.5. Lillsundissa ja haarahaukka havaittiin 31.5. Pohjoislahdella.
lampiviklosta tehtiin alueen ensimmäinen saarihavainto 20.5. Trutklobbarnalla.
mustapyrstökuirista tehtiin 3 havaintoa: 1 Pohjoislahdella ja 2 lintua Hamnfjärdenillä.
pikkutiiroja nähtiin muutolla 5 lintua ja mustatiira havaittiin kuun aikana kahdesti. Kevään ensimmäinen ja kuun ainoa "harvinainen" kihu oli 13.5. Närpiössä havaittu leveäpyrstökihu. Menivätköhän kihut kokonaan Suomenlahtea pitkin?
sepelrastaista tehtiin vielä 3 havaintoa, joista viimeinen Närpiössä 20.5. Kangaskiuru nähtiin kahdesti muutolla. Muita kuun aikana havaittuja pikkuharvinaisuuksia olivat turturikyyhky Kauhajärvellä, 2 pikkusieppoa, luhtakana Blomträskillä ja nokkavarpunen Kristiinassa ja 2 keräkurmitsaa vakiopaikallaan Närpiön Piolahdessa.

Kuukauden paras muutto oli 13.5. Kristiinassa laskettu 4 500 muuttavan tiiran komea ohilento. Linnut olivat lajiltaan pääosin lapintiiroja. Paikallisia kahlaajia oli parhaiten 14.5., jolloin Kristiinassa laskettiin 4 300 paikallista pitkäkoipea, pääosin liroja ja suokukkoja.
Ruisrääkkiä alkoi loppukuun aikana kerääntyä runsaasti myös Suupohjan parhaille paikoille mm. Kauhajoen Hyypänjokilaaksoon. Alueella kuultiin jo 25.5. 6 kilometrin matkalla 14 narisijaa, mikä hyvinkin vastaa normaalivuoden koko alueen rääkkämäärää.

AlkuunKesäkuu 2000

Koko kesäkuun sää pysyi viileänä, märkänä ja tuulisena, joten kunnon muuttoja ei päästy havainnoimaan. Joitain mielenkiintoisia havaintoja kuitenkin tehtiin ja jokunen harvinaisuuskin osui kiikarien kenttään.

Jakson parasta antia olivat huikeat ruisrääkkä- ja viiriäismäärät. Koko Suupohjan tunnetun lintuhistorian aikana ei alueella ole havaittu vastaavia määriä narisijoita ja py-pyttlijöitä. Muut yölaulajat tulivat myöhään ja yleistyivät vasta juhannuksen jälkeen!

Vesilintujen, tiirojen ja kahlaajien pesinnät epäonnistuivat merialueilla lähes täysin huonon sään ja korkean vedenpinnan vuoksi, mutta hyönteissyöjien pesintätulos näytti olevan varsin hyvä ainakin verkkopyyntien perusteella. Vesilintujen koirasmuutotkin tuntuivat olevan normaalia vähäisempiä.

Parhaat havainnot

etelänkiisloja nähtiin Kristiinassa 5 yksilöä.
pikkutiiroja lenteli 2 yksilöä Pohjoislahdella 1.6.
jääkuikka havaittiin Siipyyn tornista vielä 2 kertaa kuun alussa.
harmaasorsia nähtiin 4 yksilöä.
kuhankeittäjiä havaittiin ainakin 5 yksilöä, joista Siipyyn kk:ssä 24.6. ainakin 2 koirasta ja yksi naaras.
– kuun ainoa kyhmyhaahkakoiras muutti haahkakoirasparvessa 8.6. etelään.
– 2 kv leveäpyrstökihu nähtiin paikallisena Siipyyn tornista 7. ja 9.6.
kaulushaikarasta ja idänuunilinnusta tehtiin molemmista 1 havainto.
– kevään ensimmäinen viiriäinen havaittiin 5.6. Siipyyssä. Tämän lisäksi kesäkuussa havaittiin yhteensä 8 yksilöä. Ruisrääkkiä havaittiin jakson aikana jo noin 100 yksilöä.
– uutta pesimälajistoa edustivat ainakin kahdessa paikassa tavatut nokkavarpuset. Toisella parilla oli pesintä jo pitkällä Kristiinankaupungissa, kun se tuntemattomasta syystä keskeytyi. Hedenistä löytyi kangaskiurun maastopoikanen sopivasta pesimäbiotoopista.

AlkuunHeinäkuu 2000

Normaalia aiemmin alkanut kahlaajien syysmuutto jatkui vilkkaana koko kuukauden ajan, huippuna jänkäsirriäisen Suomen ennätys-muutto 16.7. Trutklobbarnalla, jolloin laskettiin yhteensä 96 muuttajaa 3,5 tunnin aikana.

Monien lajien huonoa pesintätulosta havainnollistaa esimerkiksi vanhojen selkälokkien aikainen poismuutto. Jo 8.7 laskettiin 4 tunnin aikana 137 muuttajaa. Rääkkien ja viiriäisten määrät kasvoivat vielä voimakkaasti kuun aikana. Huippuna oli Kauhajoella lasketut noin 60 reviiriä suhteellisen pienellä alueella. Myös poikueita havaittiin useita.

Osa eri lajien pesinnöistä oli hyvinkin myöhäisiä, mm. Trutklobbarnalla haahka hautoi vielä 2.7. Vesilintuja oli taas kerääntynyt Skaftung–Siipyyn alueelle komeita summia mm. 21.7. 12 000 haahkaa.

Normaalia runsaampana muuttajana esiintyi esimerkiksi harmaahaikara, josta tehtiin kuun aikana havainnot lähes 100 yksilöstä. Kuukauden aikana kertyi muutamia havaintoja myös hieman harvinaisemmista linnuista.

Syksyn merkkejä olivat myös ensimmäiset vaelluksella olleet hakit ja tikat. Hyvän tuntuiset pesimätulokset esimerkiksi tiaisilla antavat luvan odottaa hyviä vaelluksia myöhemmin syksyllä.

Parhaat havainnot

mustaotsalepinkäinen vietti päivän Siipyyn kk:ssä 11.7.
viiriäisiä löytyi lisää vielä 4 lintua
sepelhanhia havaittiin kesän vietossa Domarkobbanilla (ainakin 3 viikkoa) ja Närpiössä.
etelänkiisloja nähtiin 2, joista toinen ainakin pari viikkoa paikallisena Storbådanilla.
harmaasorsia havaittiin kahdesti, yhteensä 4 lintua.
leveäpyrstökihu nähtiin 30.7. Närpiössä.
pikkutiira nähtiin Trutklobbarnalla 16.7. ja samassa paikassa 3 lintua 21.7.
– eksoottista, lähinnä talvista lajistoa edustivat kuun alkupuolella havaitut isolokki ja allihaahka, molemmat Närpiössä.
kattohaikara nähtiin Kauhajoella 19.7.
– kuun ainoa harvinaisempi kahlaaja oli Piolahdessa havaittu mustapyrstökuiri.
luhtakana havaittiin sekä Blomträskillä että Hamnfjärdenillä. Lintu ei valitettavasti kuulunut kalasatamaan mökin pihalle asti – täytynee hankkia paraboli pihapinnojen varmistamiseksi?
tunturipöllö tavattiin Ljusgrundin lähisaarissa 15. ja 22.7.
idänuunilintu lauloi Domarkobbanilla 8.7. Vasta toinen havainto kesän mittaan, mikä osoittaa hyvin kesän luonteen länsirannikolla.

Kuukauden kuvia:
Vanha suosirri muutolla.
Jänkäsirriäinen.

Alkuun| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2002 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi