Havaintoja vuodelta 2000 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2000 | Yhteenveto vuoden 2000 havainnoista |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Maaliskuu 2000

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

31.3.
* Lålby-Lapväärtti (EPa)
- sinisuohaukka (cir cya) 1/, kevään 1.
- ampuhaukka (fal col) 1 E
- metsähanhi (ans fab) 204, merihanhi (ans ans) 50 p 5 m, kurki (gru gru) 11 p, lapinharakka (lan exc) 2, hiirihaukka (but but) 1 S
- tuulihaukka (fal tin), kevään 1.; Siipyy (VF)

30.3.
* Siipyyn torni (VF, JVa, JPi, JR) 7.30-11.00
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ N (VF)
- hemppo (car can) 7 N, kevään 1.
- naurulokki (lar rid) 1 p, kevään 1.
- kulorastas (tur vis) 1 p, kevään 1.
- pajusirkku (emb sch), kevään 1.
- merimetso (pha car) 41 N, kyhmyjoutsen (cyg olo) 69 N, merihanhi (ans ans) 20 N, mustalintu (mel nig) 2/1 N, ristisorsa (tad tad) 2/1 N 2 N, luotokirvinen (ant pet) 2 N, tundraurpiainen (car hor) 1 N, peippo (fri coe) 3 N, pulmunen (ple niv) 16 N, haahka (som mol) 206 N, urpiainen (car mea) 111 N

* Skaftung, merivartioasema (JVa) 16.30-18
- pikkujoutsen (cyg col) 1 N, kevään 1.
- joutsen (cyg cyg) 14 N, merihanhi (ans ans) 8 N, merikotka (hal alb) 2 p

* Härkmeren pellot (JVa) 18.15-18.45
- joutsen (cyg cyg) 80 p, metsähanhi (ans fab) 24 p, merihanhi (ans ans) 45 p, kanadanhanhi (bra can) 90 p, töyhtöhyyppä (van van) 120 p, kottarainen (stu vul) 80 p, kurki (gru gru) 2 p
* peltopyy (per per) 2 p; Skaftungin kylä (Piipponen ja Rokkanen)
* ampuhaukka (fal col) 1 m, hiirihaukka (but but) 2; Myllykallio (EPa)

29.3.
* Siipyyn torni (IN) 7.00-10.30
- merimetso (pha car) 130 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 55 m, merihanhi (ans ans) 4 m, haahka (som mol) 130 m, merikotka (hal alb) 1 m, peippo (fri coe) 2 m, urpiainen (car mea) 70 m, pulmunen (ple niv) 17 m

* Härkmeri, pellot
- joutsen (cyg cyg) 26 p, metsähanhi (ans fab) 11 p, merihanhi (ans ans) 4 p, kanadanhanhi (bra can) 94 p
* Lålby, pellot
- joutsen (cyg cyg) 38 p, metsähanhi (ans fab) 59 p, merihanhi (ans ans) 29 p, kanadanhanhi (bra can) 11 p, kottarainen (stu vul) a15 p
* uuttukyyhky (col oen) 6 p; Närpiö, Kallmossen

28.3.
* Ljusgrund (KK), -15oC aamulla
- vielä hiljaisempaa kuin edellisenä aamuina: urpiainen 19, punatulkku (pyr pyr ) 9
* pulmunen (ple niv) a110 p; Närpiö, Pirttikylä (IN)

27.3.
* Ljusgrund (KK), -13oC aamulla
- hiljainen aamu: sepelkyyhky (col pal) a13 N, metsähanhi (ans fab) 3 N
Skaftungissa merikotkia a3 p, tundraurpiainen (car hor) mökin lintulaudalla hienosti videoitavissa.

26.3.
* Ljusgrund 7.30-9.30 ja Trutklobbarna 10.00-12.00 (KK) -15oC aamulla
- lapinsirkku (cal lap) 1 N, kevään 1.; Ljusgrund
- kurki (gru gru) 1 N, kevään 1.
- peippo (fri coe) 1 N, kevään 1.
- luotokirvinen (ant pet) 1 N, urpiainen (car mea) 130 N, punatulkku (pyr pyr) 17 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 48 m, merihanhi (ans ans) 17 m, kanadanhanhi (bra can) a17 N
- luotokirvinen (ant pet) 3 p, kottarainen (stu vul) 12 p; Trutklobbarna

* Siipyy (PR, TJP)
- isolokki (lar hyp) 1+1 m
- ristisorsa (tad tad) 1 m
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 80 m
- varpushaukka (acc nis) 1 m 1 p, luotokirvinen (ant pet) 1 m, merihanhi (ans ans) 37 m 10 p, merimetso (pha car) 46 m

* Härkmeri (KK, PR, TJP)
- ampuhaukka (fal col) 1 p, kevään 1.
- kanadanhanhi (bra can) 96, metsähanhi (ans fab) 8, laulujoutsen (cyg cyg) 75, pulmunen (ple niv) 180, kiuru (ala arv) 160, töyhtöhyyppä (van van) 68, sepelkyyhky (col pal) 47, kottarainen (stu vul) 23

* Närpiö, Strömningsbådan (JV) 8.30-12.30
- haahka (som mol) 1230 m
- merihanhi (ans ans) 2 m, merimetso (pha car) 4 m, laulujoutsen (cyg cyg) 7 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 13 m, töyhtöhyyppä (van van) 2 m, kiuru (ala arv) 6 m, pulmunen (ple niv) 2 m. Lisäksi löytyi tn. tunturipöllön melko tuore oksennuspallo.

25.3.
* Siipyyn torni (VF) 5.45-9.45
- isolokki (lar hyp) 1 N
- tukkakoskelo (mer ser) 1/ N, kevään 1.
- haahka (som mol) 1235, harmaalokki (lar arg) 975, tali + sinitiainen (par maj + cae) 110 N, kyhmyjoutsen (cyg olo) 36 N, mustavaris (cor fru) 4, merihanhi (ans ans) 1

* Ljusgrund (KK) 7.30-10.00
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ N + smol 1/1 klo 9.30
- haahka (som mol) 110, talitiainen (par maj) 120 N-NE, sinitiainen (par cae) 17 N, urpiainen (car mea) 80 m, punatulkku (pyr pyr) 16 N, viherpeipppo (car chl) 25 N, keltasirkku (emb cit) 17, sepelkyyhky (col pal) 26, puukiipijä (cer fam) 1 k/N, kyhmyjoutsen (cyg olo) 40 N, merihanhi (ans ans) 1

* Trutklobbarna (KK) 13-14.00
- luotokirvinen (ant pet) 1 p
* Härkmeri, pellot (KK) 17.30
- metsähanhi (ans fab) 2 p, kevään 1.
- kanadanhanhi (bra can) 76 p, laulujoutsen (cyg cyg) 48 p, kiuru (ala arv) a100 p

* Närpiö, Lilla Ledgrund (JV) 7.00-10.00
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 36 m, haahka (som mol) kaukana horisontissa n. 10 m, merimetso (pha car) 1 m, pulmunen (ple niv) 6 m, tilhi (bom gar) 3 m, lapinharakka (lan exc) 1 p
* Kaskinen, Metsä-Botnian sula ym. (JV) 11.30-12.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 53 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, isokoskelo (mer mer) 60 p, telkkä (buc cla) 23 p, luotokirvinen (ant pet) 2 m->p, mustavaris (cor fru) 1+1p
* merikotka (hal alb) 4 p; Närpiö, Blacksögrundet (IN)

24.3.
* Härkmeri (VF)
- kanadanhanhi (bra can) 50, laulujoutsen (cyg cyg) 34, pulmunen (ple niv) 18, kiuru (ala arv) 22, töyhtöhyyppä (van van) 11, hiirihaukka (but but) 1, mustavaris (cor fru) 8, mustarastas (tur mer) 1, kottarainen (stu vul) 3

23.3.
* Siipyyn torni (VF)
- uuttukyyhky (col oen) a7 N

22.3.
* Siipyyn lintutorni (IN) 6.30-9.30
- ristisorsa (tad tad) 1/ m, kevään 1.
- haahka (som mol) 1305 m
- harmaalokki (lar arg) 207 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 34 p/kiert., töyhtöhyyppä (van van) 1 m, merikotka (hal alb) 2 p, kiuru (ala arv) 4 m
* joutsen (cyg cyg) 6 p, kiuru (ala arv) 75 p, pulmunen (ple niv) 10 p; Lålby+Härkmeri
* kyhmyjoutsen (cyg olo) 59 p, tukkasotka (ayt ful) 4 p; Kaskinen
* uuttukyyhky (col oen) 3 p; Närpiö, keskusta

21.3.
* Trutklobbarna 7.00-10.00 (KK) ja Siipyyn lintutorni 9.00-12.00 (VF)
- luotokirvinen (ant pet) 1 m 3 p; Trutklobbarna
- kyhmyjoutsen (cyg olo) yht. 135 m N, hyvää muuttoa
- harmaalokki (lar arg) 1140 N, komeaa harmaalokkimuuttoa
- kanadanhanhi (bra can) a3 m, haahka (som mol) 455 m, töyhtöhyyppä (van van) 4 m, kiuru (ala arv) 45 m, merimetso (pha car) 19 m, kottarainen (stu vul) 1 m 1 p, räkättirastas (tur pil) 3 p
* pulmunen (ple niv) a35 p; Heden (KK)

Maastossa on eri puolilla jo helposti nähtävissä mm. kiuruja, laulujoutsenia sekä isoja varis- ja naakkaparvia. Lunta pelloilla on vielä 0-10 cm, mutta sekin sulanee lähipäivinä, joten pellot ovat valmiina hanhille. Merellä seilaa runsaasti ajojäätä ja tänä aamuna avovesi oli taas länsituulen vaikutuksesta monen kilometrin päässä (vaikkakin isoja railoja ja sulia oli myös mantereen tuntumassa).

20.3.
Trutklobbarnalla meri hienosti auki rantoja myöten. Selkeästi kevään ensimmäinen kunnon muuttopäivä. Lintuja saapui runsaasti pitkin päivää - valitettavasti havainnointi oli kovin heikkoa aamustaijin jälkeen.

Ljusgrund (KK) 7-10
- kyhmyhaahka (som spe) 2 Jp/ (8.58 ja 9.02)
- kanadanhanhi (bra can) 1 N, kevään 1.
- sinisorsa (ana pla) 1/1 m, kevään 1.
- lapinharakka (lan exc) 1 N/NE, kevään 1.
- haahka (som mol) 181 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 38 m, merimetso (pha car) 5

Trutklobbarna (KK) 13-14
- luotokirvinen (ant pet) 1 p, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) a 8 SE, kevään 1.

Skaftung-Siipyy (KK, VF)
- kiuru (ala arv) 17
- kottarainen (stu vul) 1+10 p, kevään 1.
- töyhtöhyyppä (van van) 1 NE, kevään 1.
- merikotka (hal alb) 5 m, mustavaris (cor fru) 20 m, varis (cor nix) 350 m, laulujoutsen 3 m

19.3.
* Siipyyn lintutorni (Timo J Palomäki, V Tala, J Uitto)
- haahka (som mol) 129 m, hiirihaukka (but but) 1 N, laulujoutsen (cyg cyg) 4 N, kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 N, merikotka (hal alb) 1 p 3 N

* Närpiö, Näpmnäs, kalasatama 10.40-11.40 (JV)
- kiuru (ala arv) a8 m, suoraan lännestä mantereelle, kevään 1.
- laulujoutsen (cyg cyg) 1 m, merikotka (hal alb)1 ad p
* Skaftung (KK, VF)
- sumun lisäksi tilhiä (bm gar) a18 p, varis (cor nix) 130 N, laulujoutsen (cyg cyg) 2 N
* Kaskinen (IN, JV)
- pulmunen (ple niv) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 20 p, laulujoutsen (cyg cyg) 2 p
* pulmunen (ple niv) 1 p; Teuva, Riippi (IN)

18.3.
* uuttukyyhky (col oen) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Finby, Teuvan tie (JV)
* laulujoutsen (cyg cyg); Teuva, Suksenjärvi (IN)
* Trutklobbarna (KK) 17-18
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 S, haahka (som mol) 8 N

17.3.
* piekana (but lag) 1 m, varhainen, tn Suomessa talvehtinut; Närpiö, Finby(Hans Hästbacka/VBL)

16.3.
* Ljusgrund & merivartiosto (JVa) 8-11, Hyytävässä pohjoistuulessa
- sepelkyyhky (col pal) 1 N, kevään 1.
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 E, mustavaris (cor fru) 5 N, naakka (cor mon) 73 N, varis (cor nix) 23 N, merikotka 1 p, 1 S, viherpeippo (car chl) 16 N, punatulkku (pyr pyr) 1 N (vertaa viimevuotisiin punatulkkumääriin)
* merikotka (hal alb) 2 kaart ->W; Skaftung (Fred Berg)

14.3.
* Skaftung (KK)
- merikotka (hal alb) a 3 p (juv/subad) kalasatamassa ja 1 m aamulla Trutklobbarna

13.3.
* Ljusgrund (KK, JVa) 7.30-9.30
- isolokki (lar hyp) 2 m (2 kv N ja 2kv NE), näkyvissä samanaikaisesti
- merikotka (hal alb) 3 m
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 23 m/ 6a N
- haahka (som mol) 5 m, telkkä (buc cla) 2 m, korppi (cor rax) 1 N

12.3.
* Ljusgrund (KK, JVa) 7.30-9.15
- haahka (som mol) 10 m/ 3a
- alli (cla hye) 1 S
- pikkukäpylintu (lox cur) 20 m + ä N
- mustavaris (cor fru) 1 N, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) a 3 N, variksia (cor nix) nn 50 N

11.3.
* Ljusgrund 7.30-9.15 + Trutklobbarna 11.30 (KK, JVa, HA, HMa)
- isolokki (lar hyp) 2 kv N >p
- pikkulinnuista vain pikkukäpylinnuilla (lox cur) 7 m/ 3a ja viherpeipolla (car chl) 5 m/ 2a ja varislinnuilla pientä muuttoa. Lokkeja paljon.
* kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 p; Siipyy (VF)

10.3.
* varpuspöllö (gla pas) 2 Ä; Siipyy, keskusta (Staffan Storteir)

9.3.
* Siipyy (VF)
- maakotka (aqu chr) 1 SW
- pohjantikka (pic tri) 1 p
* merikotka (hal alb) a3 p jäällä; Skaftung, merivartiosto (Fred Berg)

8.3.
* pöllöjä on onnistuttu kuulemaan jonkin verran eri puolilla Suupohjaan, vaikka kehnot kelit ovat kiusanneet retkeilyä. Reviirejä on paikannettu seuraavasti: huuhkaja (bub bub) 35, helmipöllö (aeg fun) 40, varpuspöllö (gla pas) 9, viirupöllö (str ura) 5, lehtopöllö (str alu) 1 (VYT, JPT, KK, VF, HL, PR, IN, HM, KP, AHP ym.).
* merikotka (hal alb) 2 p; Kaskinen (IN)

7.3.
* Siipyyn torni (VF)
- tukkasotka (ayt ful) 1/ p, kevään 1.
- telkkä (buc cla) 29
- laulujoutsen (cyg cyg) 3 p
* peltopyy (per per) a9+12; Teuva, Kauppila (JN), lintulaudalla

5.3.
* Siipyy (PR)
- laulujoutsen (cyg cyg) 3 nousi ENE
- telkkä (buc cla) 5 p, merikotka (hal alb) 1+1 p

3.3.
* Siipyy (PR)
- alli (cla hye) 16 m
- haahka (som mol) 13 m, laulujoutsen (cyg cyg) 6, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2, telkkä (buc cla) 7
* mustarastas (tur mer) 1/ paikalliseksi, kevään 1.; Skaftung, merivartioasema (Tony Flenmark)

AlkuunHelmikuu 2000

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

* Meri on hienosti rantoja myöten auki eikä lunta ole maassa lainkaan eli lähipäivinä tulee koko joukko uusia lajeja myös Suupohjaan jo nyt tulleiden lisäksi.

29.2.
* Trutklobbarna ja Siipyyn torni (VF, KK) 8.00-11.00
- haahka (som mol) 60 m /8a, kevään ensimmäiset
- kaakkuri / kuikka (gav sp) 1 N, kevään ensimmäinen
- mustalintu (mel nig) 1 N, kevään ensimmäinen
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 ad N, kevään ensimmäinen
- merikotka (hal alb) 2 p, 6 m (a4+1+1m) N
- merimetso (pha car) 1 N, kalalokki (lar can) n. 1500 kiert/m/p, harmaalokki (lar arg) 800 kiert/p/m, telkkä (buc cla) 9 p

27.2.
* Siipyyn torni (VF)
- riskilä (cep gry) 1 jp, kevään ensimmäinen
- isolokki (lar hyp) 2 kv S, talven 1. Kristiinankaupungissa
- naakka (cor mon) a 54+11 N

26.2.
* pulmunen (ple niv) a 14 p; Heden (VF)
- hiirihaukka (but but), siirtynyt pohjoisemmaksi; Trutklobbarna (PR)
- pyrstötiainen (aeg cau) parvi
* Kaskinen (IN)
- joutsen (cyg cyg) 1 p, kevään ensimmäinen
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 juv p, sinisorsa (ana pla) 3/2 p
* peltopyy (per per) 9 p; Teuva, Kauppila (RS)

25.2.
* Siipyyn torni (VF)
- hiirihaukka (but but), edelleen Domarkobbanilla

22.2.
* pikkutikka (den min) 1 kiert.; Skaftung, merivartioasema (JVa)
* peltopyy (per per) a17 kiert.; Teuva, kk (RS)
* peltopyy (per per) a14 p; Teuva, kk (JV)

21.2.
* Trutklobbarna (KK, RS, JVa)
- merimetso (pha car) a 5 N, kevään ensimmäiset
- tilhi (bom gar) a 7 p, lapinharakka (lan exc) 1 p, isokoskelo (mer mer) n. 30 k/p/m, merikotka (hal alb) 1 N>p, varis (cor nix) 2+1

* Skaftung, kalasatama
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p edelleen
- peippo (fri coe) /1 p edelleen (lievästi siipivikainen, ollut paikalla läpi talven)
* Skaftung - kylä (K-kaupan lähistöllä)
- peltopyy (per per) a21 ( KK, RS); parvi väheni 15->10 yksilöön ja siihen ilmeisesti liittyi 11 lintua lisää; lajilla selkeä vaellus menossa eli normaalia enemmän havaintoja; katso myös aiempia havaintoja.

* isolokki (lar hyp) 1 juv p; Kaskinen, kalasatama (RS), vasta vuoden ensimmäinen
* Närpiö, Nämpnäs (JV)
- lapinharakka (lan exc) 1/, merikotka (hal alb) 1 ad; Meri jäässä horisonttiin saakka.

20.2.
* Siipyyn torni (JVa)
- hiirihaukka (but but) 1 tuli etelästä, jäi Domarkobbanille jatkaen pikkuhiljaa N: Suupohjan saapumisennätys!
* Siipyy (VF, PR)
- pikkutikka (den min) 1 p, varis (cor nix) 3 m, merikotka (hal alb) 2 p
* riekko (lag lag) 1 p; Kristiinankaupunki (PR)

* Närpiö, keskusta (JV)
- merikotka (hal alb) 1 ad, peltopyy (per per) a9 Kallmossen

19.2.
* turkinkyyhky (str dec) a4 p; Närpiö, keskusta (JVa)

17.2.
* Skaftung (JVa)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p yhä (Tony Flenmark)
- merilokki (lar mar) a52 SW aseman vierestä (JVa)
- peltopyy (per per) a10 p kylällä hevosaitauksessa eli parvi on pienentynyt 15 ->10 yksilöön

* pöllöt ovat aloittaneet keväthuhuilunsa. Ainakin helmipöllöt (aeg fun) 6, huuhkajat (bub bub) 3, varpuspöllöt (gla pas) 2 ja viirupöllö (str ura) 1 ovat olleet äänessä (KP, VF, KK, IN, HM). Huhuilu on kuitenkin ollut vielä melko laiskaa. Paras sesonki on odotettavissa maaliskuun puolivälin kieppeille.

14.2.
* Trutklobbarna (KK) 14.30-16.30
- pulmunen (ple niv) 2+1 m N, kevään ensimmäiset
- alli (cla hye) 3 S
- varis (cor nix) 1 N, merikotka (hal alb) 2 kv p>S
* helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Härkmeri

13.2.
* Siipyy (VF)
- helmipöllö (aeg fun) 1 innokkaasti äänessä
- varpuspöllö (gla pas) 2 Ä

12.2.
* Skaftung-Siipyy (VF, KK, PR)
- tundraurpiainen (car hor) 1/ N; Idgrund (KK)
- tukkakoskelo (mer ser) 1 N
- alli (cla hye) 1 N
- hiiripöllö (sur ulu) edelleen Skaftungin kalasatamassa
- telkkä (buc cla) 4 p; Siipyy (PR)
- ruokki/kiisla (alc/uri) 2 S (VF)
- riskilä (cep gry) 1 tp S
- merikotka (hal alb) yht. 6 p, 2 m, kalalokki (lar can) nn 1000 S, varis (cor nix) 2 N (VF, KK, PR)

* Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (IN)
- kalalokki (lar can) 1000 S, merikotka (hal alb) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p

11.2.
* Siipyyn torni (VF)
- kalalokki (lar can) 3600 S
- harmaalokki (lar arg) 850 S
- pikkukäpylintu (lox cur) a 13 N (kevään ensimmäinen havainto lajista)
- alli (cla hye) 1 S

9.2.
Kevät alkaa pikkuhiljaa tehdä tosissaan tuloaan, vaikka merellä lilluukin sohjoa muutaman kilometrin leveydeltä ja siksi vesilintuja on vähän. Lahdilla jäät ovat ohuita ja luntakin on enää vain nimeksi. Lokkeja seilaa ulapalla etelästä pohjoiseen ja takaisin runsaasti, mutta isolokista ei toistaiseksi ole ainuttakaan havaintoa - eli laji on kateissa tänä talvena muutaman hyvän isolokkivuoden jälkeen.

Tunturipöllöjä löytyi kaksi uutta yksilöä - talven saldo siis tähän mennessä 12 havaittua lintua.

Ensimmäisestä muuttajan arvonimestä kilvoittelivat tänä keväänä merikotka, varis, naakka ja punatulkku, joista ainakin 8.2. havaitut naakat olivat varmasti muuttajia - siis naakka.

8.2.
* Siipyy (VF)
- naakka (cor mon) 13 m / 3a N (ei talvehdi alueella eli selvää muuttoa)

6.2.
* Trutklobbarna (KK)
- merikotka (hal alb) 1 N, "muuttavan oloinen"

5.2.
* Trutklobbarna (KK)
- tunturipöllö (nyc sca) 2kv/ p, pikkuhiljaa S
- merikotka (hal alb) 2 p, 1 S
* Skaftung (KK)
- hiiripöllö (sur ulu) edelleen
* Kristiinankaupunki, Tiukka (PR, HL)
- kuukkeli (per inf) 2 p, pohjantikka (pic tri) 1 p, peltopyy (per per) 23 p
* Lålby (KK)
- peltopyy (per per) a7 p

* Närpiö, Nämpnäs (JV)
- tunturipöllö (nyc sca) 2kv p
- merikotka (hal alb) 2 p

AlkuunTammikuu 2000

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

31.1.
* Skaftung, Idgrund 9.00-11.00
- kalalokki (lar can) 2200 N
- harmaalokki (lar arg) 280 N, merilokki (lar mar) 100 N, merikotka (hal alb) 1 juv S
* Skaftung, kalasatama
- hiiripöllö (sur ulu) 1 edelleen
- pyrstötiainen (aeg cau) a5 kiert; Hamnfjärden (JVa)
* peltopyy (per per) a4 p; Lålby, 8-tie (KK)

29.1.
* merikotka (hal alb) 1 ad; Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (IN)
* kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 juv, telkkä (buc cla) 2 p; Kaskinen

28.1.
- koskikara (cin cin) 1 p; Teuva, Perälä (TLe, IN)
- peltopyy (per per) a12 p; Teuva, Kauppila, vakioparvi piharuokinnalla

Pakkanen hyydytti länsirannikonkin viikonloppuna. Lokkeja seilasi kuitenkin sadoittain ulapalla, mutta vesilinnut siirtyivät pikkuhiljaa etelämmäksi tai ulapalle, josta niitä ei enää kovan väreilyn vuoksi erottanut. Suupohjassa on nyt havaittu 10 tunturipöllöä (uusi havainto Kauhajoelta 6.12.1999). Allihaahkoja on myös tullut normaalia runsaammin länsirannikolle.

Ensimmäisiä urpiaisia liikehtii kohti pohjoista. Harvinaisemmista talvehtijoista on ainakin turkinkyyhkyjä Kauhajoella, Lapväärtissä ja Närpiössä. Pikkuvarpusia löytyy aiempien talvien malliin lähinnä Lapväärtistä. Mustarastaita on Teuvalla ja Kristiinassa, jossa on myös yksinäinen kottarainen. Varpuspöllöjä tuntuu löytyvän helposti mm. viikonloppuna 3 yksilöä. Hiiripöllöjä on edelleenkin ainakin Skaftungissa.

23.1.
* Skaftung satama + Idgrund (VF, KK)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 edelleen
- varpuspöllö (gla pas) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 juv, merikotka (hal alb) 1, isokoskelo (mer mer) 40 k/p

22.1.
* Siipyy + torni (VF, PR)
- uivelo (mer alb); myöhäisin havainto alueelta? (PR)
- pilkkasiipi (mel fus), alli (cla hye), laulujoutsen (cyg cyg) 2 ad 6 juv S
- varpuspöllö (gla pas), merikotka (hal alb) 2 ad, varpushaukka (acc nis) a2 p, isokoskelo (mer mer) 27, telkkä (buc cla) 1, urpiainen (car mea) 1 N + a18 tn urpiaista N (alkavat palailla?)

* Lapväärtti (PR)
- turkinkyyhky (str dec) 8 p
- pikkuvarpunen (pas mon) 9 p
* Kristiina, keskusta (PR)
- kottarainen (stu vul), mustarastas (tur mer) 2
* Sindersjö (PR)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p
* Skaftung + Idgrund (KK)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 edelleen
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 juv p, alli (cla hye) 5 k/p, isokoskelo (mer mer) 45 p

21.1.
* Siipyyn torni (VF)
- allihaahka (pol ste) a7 (Storbodanilla)
- riskilä (cep gry) 1, alli (cla hye) 2 N, telkkä (buc cla) 9, isokoskelo (mer mer) 33, iso lokkilaji (lar arg / lar mar) 250 S

* mustarastas (tur mer) 2 ollut koko talven Teuva, Teerenpaikka (Jaakko ja Jukka Lilja)
* peltopyy (per per) 3 parvea (a7, a8 ja a11); Kauhajoki, Savikylä (JRi)

Maastossa ei ole enää lunta lainkaan ainakaan Kristiinankaupungin kohdalla. Meri on myös täysin auki; vain sisälahdilla heikkoa jäätä. Merellä on siis edelleen runsaasti vesilintuja (joita ei yleensä kovan aallokon ja tuulen vuoksi pääse katsomaan kunnolla) ja lokkeja. Marjalinnut ovat muutamia räkättiparvia lukuunottamatta kateissa (esimerkiksi taviokuurnasta ei ainuttakaan havaintoa).

Vaelluspöllöjä (tunturi- ja hiiripöllö) sen sijaan on ennätysmäisen runsaasti mm. tunturipöllöstä jo yhdeksän havaintoa huonosti havainnoidusta vuodenvaihteen tienoosta huolimatta. Useita hiiripöllöjä jäi talvehtimaan alueelle ilmeisesti kevääseen asti. Tunturipöllöt sen sijaan ovat jatkaneet matkaansa etelään lyhyen pysähdyksen jälkeen, mutta toivottavasti lähiaikoina löytyy jokin talvehtimaan jäävä yksilökin.

18.1.
* metso (tet uro) 1 p; Sandskärin saari (JVa)

16.1.
* tunturipöllö (nyc sca) 1 p; Närpiö, Lilla Ledgrund (IN, HM)
* turkinkyyhky (str dec) 2 p; Närpiö, keskusta (JVa)
* Kaskinen (IN)
- allihaahka (pol ste) 1 p
- merikotka (hal alb) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 ad 10 juv
* Hamnfjärden
- viiksitimali (pan bia) a8 p; (Fred Berg), syksyinen parvi edelleen hengissä

15.1.
* Domarkobban (VF, KK, JVa) veneellä 9.00-12.00
- allihaahka (pol ste) a6+2+1 p (yhteensä 9 p); runsas esiintyminen
- kaakkuri (gav ste) 2 p
- merimetso (pha car) 2 S, alli (cla hye) 6 m>p, pilkkasiipi (mel fus) 1 p, 1 N

* Skaftung, kalasatama ja Merivartiosto (KK, JVa)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p (sama)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 S 2 E 1 N (kaikki juv) sekä vanha merikotka (hal alb) 1 p

14.1.
* Siipyyn torni (VF)
- tunturipöllö (nyc sca) 1 p ilmestyi klo 9.30 Domarkobbenillle, josta siirtyi Storbådanille
* Siipyy, Kiili (VF, JVa)
- allihaahka (pol ste) 4 p+ 1 p (a 5 p)
- tukkakoskelo (mer ser) 2, ruokki/kiisla (AU) 1 m, riskilä (cep gry) 1 p, alli (cla hye) a7 m

13.1.
* Närpiö, Blacksögrundet (AL) 9.30-11.15
- tunturipöllö (nyc sca) 1 p, lähti S merikotkan säikyttämänä; lintu eri kuin 12.99 (alueen 7. tältä talvelta)
- allihaahka (pol ste) 1
- kaakkuri (gav ste), merimetso (pha car), mustalintu (mel nig), alli (cla hye) 3, pilkkasiipi (mel fus), riskilä (cep gry) 9
* turkinkyyhky (str dec) 2 p; Lapväärtti (JVa)

11.1.
* pähkinähakki (nuc car) 1 p; Heden (KK)
* Skaftung, Merivartiosto (JVa)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p (sama kuin aiemmin; alueella tn. 2 hiiripöllöä)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) a 5 juv p
* merikotka (hal alb) 1 ad N; Kauhajoki, Kokonkylä (JRi)

10.1.
* Siipyy (KK, VF)
- ruokki (alc tor) 2 S
- tn. tunturihaukka (fal rus) 1 paikallisena Domarkobbenin pohjoiskärjessä n.10-12.45 (lintu näkyi tornista, mutta oli sen verran alhaalla, ettei näkynyt esim. Kiilin rannasta, josta sen olisi varmuudella pystynyt määrittämään)
- riskilä (cep gry) 1 S, kalalokki (lar can) 400 S, kyhmyjoutsen (cyg olo) a5 juv N, sinisorsa (ana pla) 2/ p

9.1.
* Närpiö, Nämpnäs, kalasatama ja Svartörsfjärden (JV) 10-14.30
- kalalokki (lar can) 5300 S
- harmaalokki (lar arg) 350 m+p, merilokki (lar mar) 115 m+p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 p, telkkä (buc cla) 6 p, isokoskelo (mer mer) 17 p

* Siipyy (VF, KK, PR) 9.15-14.00
- kalalokki (lar can) 5000 m S, voimakasta kalalokkimuuttoa
- merilokki (lar mar) 130 S, harmaalokki (lar arg ) 380 S, haahka (som mol) 1 S, gavia sp 1 S>p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 N, laulujoutsen (cyg cyg) 1 p, merikotka (hal alb) 2 p, isokoskelo (mer mer) 80 p+k, telkkä (buc cla) 4 p

* Skaftung, kalasatama (KK, PR)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p (sama)
- merikotka (hal alb) 1 p, meri+harmaalokki 150 p
* Skaftung, Hamnfjärden (KK, PR)
- peltopyy (per per) a13 p (paikalla myös 8.1.)
- peltopyy (per per) a13 p; Kristiina, Tiukka (HL)

8.1.
* Siipyy-Skaftung (VF, KK, PR) 18 m/s S
- tunturipöllö (nyc sca) 1 p; Domarkobbanilla
- kalalokki (lar can) 3600 S
- lapasotka (ayt mar) 1 p, harvinainen talvilaji Suupohjassa
- tukkasotka (ayt ful) 1 S, pilkkasiipi (mel fus) 2 m, alli (cla hye) 1 S, joutsen (cyg cyg) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p, isokoskelo (mer mer) 80 p, telkkä (buc cla) 24 p, merikotka (hal alb) 2 p, harmaalokki (lar arg) 400 S, merilokki (lar mar) 180 S, 130 p

* peltopyy (per per) a15 p; Teuva, Kauppila, Heikkurinpaikka (JV)
* turkinkyyhky (str dec) 1 p; Närpiö, keskusta
* ampuhaukka (fal col) 1 p; Teuva, Riippi (Jaakko ja Jukka Lilja)

7.1.
* Närpiö, Blacksögrund (A.Lahti, A.Veijalainen, H.Seppälä) 9.30-13.30, kova lounaistuuli
- kalalokki (lar can) 2527 S
- harmaalokki (lar arg) 254 S, merilokki (lar mar) 9 S, lokkilinnut (Larus sp.) 329 S
- isokoskelo (mer mer) 6 S, haahka (som mol) 1/ S, alli (cla hye) 1 S, riskilä (cep gry) 5 S 1 p, pilkkasiipi (mel fus) 1 p

* Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (JV) 13.10-14.20
- kalalokki (lar can) 3200 m, merilokki (lar mar) 35 m S

* Siipyy + torni (VF, PR, TLau, TKP)
- allihaahka (pol ste) 1 N
- naurulokki (lar rid) 1 m; harvinainen talvilaji
- tukkakoskelo (mer ser) 1 S, kaakkuri (gav ste) 2, laulujoutsen (cyg cyg) 1, kyhmyjoutsen (cyg olo) 5/3a N, merimetso (pha car) 1 N,1 S, kalalokki (lar can) 1200 S, harmaalokki (lar arg) 450 S, merikotka (hal alb) 1 ad, 1 juv k/S

* Kauhajoki, Kainasto (MPH)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p
- turkinkyyhky (str dec) 1 p
- turkinkyyhky (str dec) 2 p (JRi)

6.1.
* Siipyy (PR)
- allihaahka (pol ste) a3 N>p, lajilla vaikuttaa olevan normaalia runsaampi esiintyminen tänä talvena: yksilöitä nyt 8 (6 havaintoa)
- riskilä (cep gry) 1 p, alli (cla hye) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, telkkä (buc cla) 7 p, isokoskelo (mer mer) 50, kalalokki (lar can) 110 S, kanahaukka (acc gen) 1, räkättirastas (tur pil) 1

5.1.
* Siipyy kk (VF)
- peltopyy (per per) 2 p kirkonkylän keskustassa; lajilla ilm. pientä vaellusta menossa (vrt. myös Skaftungin parvi)
- huuhkaja (bub bub) 1 p

4.1.
* Siipyyn torni (VF)
- harmaalokki (lar arg) 350 S, kalalokki (lar can) 200 S, merilokki (lar mar) 50 S, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 N, 1 S, telkkä (buc cla) 4, merikotka (hal alb) 2 p, pilkkasiipi (mel fus) 2 p

3.1.
* Närpiö, Blacksögrundet 9.50-13.15 (A.Lahti, A.Veijalainen)
- allihaahka (pol ste) /1 N
- merimetso (pha car) 5, alli (cla hye) 10 S, mustalintu (mel nig) 1, pilkkasiipi (mel fus) 3, telkkä (buc cla) 1 N, isokoskelo (mer mer) 5, sinisorsa (ana pla) 1 N, kalalokki (lar can) 164 (50 S loput kiert.), harmaalokki (lar arg) 93, merilokki (lar mar) 5 S, räkättirastas (tur pil) 1 p

2.1.
* Siipyy (PR)
- isokoskelo (mer mer) 172 p/k/m, telkkä (buc cla) 11, kalalokki (lar can) 100 S, merimetso (pha car) 1, pilkkasiipi (mel fus) 1 p, riskilä (cep gry) 1
* Skaftung, Merivartiosto (JVa)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p (Skaftungissa ehkä 2 tai jopa 3 hiiripöllöä)
- haahka (som mol) 1 p
* hiiripöllö (sur ulu) 1 p; Kristiina, Metsälä (IN)
* kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p; Kaskinen
* kottarainen (stu vul) 2 p; Teuva, Komsi (HM)

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2002 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi