Havaintoja vuodelta 2000 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2000 | Yhteenveto vuoden 2000 havainnoista |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Elokuu 2000

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

31.8.
- kurki (gru gru) väh. 350 m (mm. a150) S; Kristiina, Skaftung (Fred Berg)
- ruisrääkkä (cre cre) 3 p; Kauhajoki, Möykky (Kari ja Teemu Tuovinen),
tuorerehupellon viimeisestä niitosta pakoon, ehkä naaras ja kaksi poikasta?

30.8.
Närpiö, Piolahti (IN)
- harmaahaikara (ard cin) 1 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p, metsähanhi (ans fab) 14 p, varpushaukka (acc nis) 2 m, tylli (cha hia) 5 p, valkoviklo (tri neb) 6 p, punakuiri (lim lap) 2 p

29.8.
Kristiinankaupunki, Kummegrund (JVa)
- pikkusieppo (fic par) 1 p
Kristiinan keskusta (EPa)
- kottarainen (stu vul) a700 p, tikli (car car) a11 p, pikkuvarpunen (pas mon) 3 p, harmaahaikara (ard cin) 3 SE/E
- kanadanhanhi+merihanhi+ yksi "pikkuhanhi" (bra can + ans ans) 300-350 p (28.-29.8.); Lillsund (Fred Berg)

- hanhilaji (A/B), tn metsähanhi 19 kiert., naakka (cor mon) a350 p; Teuva, Komsi (IN)

28.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 9.00-10.00
- suosirri (cal alp) 3 m 38 p, pikkusirri (cal uta) 6 p, lapinsirri (cal tem) 1 p, valkoviklo (tri neb) 3 p, käki (cuc can) 1 p, harmaahaikara (ard cin) 1 p
- pähkinähakki (nuc car) 1 S; Lapväärtti
- kanadanhanhi (bra can) 7+9 SW; Blomträsket
- merikotka (hal alb) n 3kv S; Lillsund
Kristiinan urheilukenttä klo 19-21
- tikli (car car) 2 p, varpushaukka (acc nis) 2 kiert, harmaahaikara (ard cin) 3 NW, kottarainen (stu vul) a500 yöpymisparvi
- pikkutikka (den min) 1 S

27.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK)
- kahlaajia: suosirri (cal alp) 70 p 50 m, pikkusirri (cal uta) 4 p 7 m, kuovisirri (cal fer) 2, isosirri (cal can) 1, lapinsirri (cal tem) 1 m, tylli (cha hia) 12, lapinkirvinen (ant cer) 1
- pähkinähakki (nuc car) 2 S; Lapväärtti (KK)

Närpiö, Rangsbyfjärden (IN)
- kanadanhanhi (bra can) 23 p, sinisorsa (ana pla) 52 p, lapasorsa (ana cly) 3 p, tavi (ana cre) 17 p, lapasotka (ayt mar) 9 p
Teuva, Luovankylä+Suksenjärvi (IN)
- tuulihaukka (fal tin) 5 p, nuolihaukka (fal sub) 1 p, sinisuohaukka (cir cya) /1 p

26.8.
Kristiinankaupunki, Siipyyn saaristo (PR)
- niittysuohaukka (cir pyg) 1kv W klo 14.40
- muuttohaukka (fal per) 1 p
- leveäpyrstökihu (ste pom) 1kv m
- pulmussirri (cal alb) 2 p, isosirri (cal can) 38 m
- kahlaajia noin 100 p;Trutklobbarna (KK)
- pähkinähakki (nuc car) 1; Siipyy (VF)

Närpiö, Kaldonskär, Fälgrund (JV) 7.30-11.00
- kuikka (gav arc) 4 ad m, pilkkasiipi (mel fus) 13 m (3a), luotokirvinen (ant pet) 1 m, ruokki (alc tor) 2 p, lapintiira (ste aea) 3 p, merimetso (pha car) 30 m
- kahlaajat: tundrakurmitsa (plu squ) 3 m, isosirri (cal can) 1 m, pikkusirri (cal uta) 3 p, suosirri (cal alp) 8 m, punajalkaviklo (tri tot) 2 p, valkoviklo (tri neb) 6 p 5 m
- harmaahaikara (ard cin) 1 m, merikotka (hal alb) 1 S, pikkutikka (den min) 1 p, urpiainen (car mea) 1 m; Sundfjärden

25.8.
- harmaahaikara (ard cin) a5 p; Kauhajoki, Nummijärvi (Harri Hutri, Armas Vuorinen)
- maakotka (aqu chr) 1 p; Kristiina, Lapväärtti (Nils ja Christer Widberg / SÖ)

24.8.
Kristiinankaupunki, PoV (EPa) 6.10-10.45
- merimetso (pha car) 207 S
- harmaahaikara (ard cin) 5 S 3 N
- pähkinähakki (nuc car) 1p; Itäpuoli (EPa)

21.8.
Kristiinankaupunki, Lapväärtti (KK)
- turkinkyyhky (str dec) 4, kanadanhanhi (bra can) 60 p, naakka (cor mon) 700 p, kottarainen (stu vul) 210 p
- västäräkki (mot alb) a110 p, kottarainen (stu vul) 120 p; Kristiinan urheilukenttä

20.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, EPa) 6.15-10.30
- muuttohaukka (fal per) ad koiras S
- merimetso (pha car) 241 S
- naurulokki (lar rid) 367 m, tiirat (ste H/A) 102 m, mustalintu (mel nig) 63 m, pilkkasiipi (mel fus) 26 m, tavi (ana cre) 122 m, luotokirvinen (ant pet) 1 m>p, merikotka (hal alb) 2 (2-3kv), ruskosuohaukka (cir aer) 3 m
- kahlaajat yhteensä 193 m+p: suosirri (cal alp) 60 p 55 m, pikkusirri (cal uta) 12, kuovisirri (cal fer) 11, lapinsirri (cal tem) 1, tylli (cha hia) 10, valkoviklo (tri neb) 12 ym.
Hamnfjärden (KK, EPa) 11.00
- anaksia 610 p, joista sinisorsa (ana pla) 450, tavi (ana cre) 100, merikotka 3 (2 ad, 1 2kv), harmaahaikara (ard cin) 1 p
Domarkobban (PAH) 7.30-10.20
- merikotka (hal alb) 3kv p, ruskosuohaukka (cir aer) /1 p, merimetso (pha car) 3 p 73 m/ 6 a
- kahlaajat: suosirri (cal alp) 76 p, pikkusirri (cal uta) 11 p, punakuiri (lim lap) 1 p, valkoviklo (tri neb) 2 p 5 m, tylli (cha hia) 7 p
- sinirinta (lus sve) /1, järripeippo (fri mon) 2 p
- pähkinähakki (nuc car) 1 p; Lålby (EPa)

- harmaahaikara (ard cin) 1 kiert.; Kaskinen (KK)

19.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, IN, PAH) 6.00-11.00
- pikkutiira (ste alb) 1 ad S
- vesipääsky (pha lob) 10 m / 4a S
- merimetso (pha car) 177 S, tiirat (ste H/A) 205 m, ruokki (alc tor) 2 m>p, merikihu (ste cus) 3 tummaa ad S, mustalintu (mel nig) 24 m
- kahlaajia yhteensä 371 p+m: suosirri (cal alp) 100 p 77 m, pikkusirri (cal uta) 16, kuovisirri (cal fer) 13, lapinsirri (cal tem) 6, isosirri (cal can) 2 m>p, tylli (cha hia ) 54, valkoviklo (tri neb) 26 ym.
- pilkkasiipi (mel fus) /1 + 3 pull (noin viikon ikäisiä), kesän 1. poikue

Hamnfjärden (PAH) 11-11.20
- anakset 395 (ana pla, pen, cre, acu)
- tervapääsky (apu apu) n. 30, pikkukuovi (num pha) 1
- harmaahaikara (ard cin) 1 juv, ruskosuohaukka (cir aer) /1; Härkmerifjärden (PAH) 11.30-.45

15.8.
- pähkinähakki (nuc car) 1 m; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)

14.8.
Kristiinankaupunki, Stånggrund (KK)
- paljon hyönteissyöjiä ja pääskyjä liikkeellä, mm. pajulintu (phy lus) 100, pensastasku (sax rub) 8, harmaasieppo (mus str) 6 m, peippo (fri coe) 120 m
- kahlaajia 40 m/k/p, harmaahaikara (ard cin) 4

13.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, VF)
- iso kirvinen (ant cam/god/nov) NE, nummikirvistyyppinen, ei äännellyt
- kahlaajat: 103 m+p, suosirri (cal alp) 7, kuovisirri (cal fer) 1 juv, lapinsirri (cal tem) 9, tylli (cha hia ) 27, valkoviklo (tri neb) 20 ym.
- merimetso (pha car) 86 S, tiirat (ste H/A) 91 m, naurulokki (lar rid) 167 m, mustalintu (mel nig) 5 m, ruskosuohaukka (cir aer) 1 m
- harmaahaikara (ard cin) 1 N; Kummelgrund (JVa)

Närpiö, Nämpnäs (JV)
- harmaahaikara (ard cin) 3 m, sirittäjä (phy sib) 5 p; Sundfjärden
Kaldonskär, Fälgrund
- kahlaajia: isosirri (cal can) 4 p, pikkusirri (cal uta) 2 p, suosirri (cal alp) 26 p, tylli (cha hia) 2 p, mustaviklo (tri ery) 4 p, valkoviklo (tri neb) 3 p, liro (tri gla) 2 m, taivaanvuohi (gal gal) 3 m, meriharakka (hae ost) 1 p 4 m, pikkukuovi (num pha) 1 p, isokuovi (num arq) 1 p
- merihanhi (ans ans) 78 S, merimetso (pha car) 31, merikihu (ste cus) 3 p, kottarainen (stu vul) 100 p 40 m, pohjansirkku (emb rus) 1 p; kalasatama + Knappelgrund (IN, JV)

- harmaahaikara (ard cin) 4 p; Teuvanjoki, Perälä-Myrkky (IN, HM)
- ruisrääkkä (cre cre) 2 Ä; Kauhajoki, kirkonkylä (JRi)

12.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (JVa, KK)
- harmaahaikara (ard cin) 2
- tavi (ana cre) 255, kurki (gru gru) 12 S, selkälokki (lar fus) 46 S
- kahlaajia: valkoviklo (tri neb) 28, tylli (cha hia) 16 S, kapustarinta (plu apr) 5 S, suokukko (phi pug) 30, lapinsirri (cal tem) 8, liro (tri gla) 11 S, taivaanvuohi (gal gal) 8 S, suosirri (cal alp) 16 S, isosirri (cal can) 1 p, meriharakka (hae ost) 4 S

11.8.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF, KLö, JB) 4.50-9.00
- riuttatiira (ste san) 1 ad S 4.50 (KLö, JB)
- kahlaajia: suokukko (phi pug) 88 S, valkoviklo (tri neb) 32 S, liro (tri gla) 6, vesipääsky (pha lob) 1 S, suosirri (cal alp) 20, lapinsirri (cal tem) 4, kuovisirri (cal fer) 4
- tiirat (ste H/A) 250 S, merihanhi (ans ans) 30 S 6 N, valkoposkihanhi (bra leu) 1 S, harmaahaikara (ard cin) 5 N 1 S, pääskyt 103 S, joista haarapääsky (hir rus) 75 S

Trutklobbarna (JVa)
- harmaahaikara (ard cin) 1 p
- kahlaajia: valkoviklo (tri neb) 40, mustaviklo (tri ery) 9, liro (tri gla) 7, lapinsirri (cal tem) 3 p, suokukko (phi pug) 12, tylli (cha hia) 3 p
- anas-sorsat 180 W, naurulokki (lar rid) 36 S, kottarainen (stu vul) 138 N; Hamnfjärden

- viiriäinen (cot cot) 1 Ä; Teuva, Perälä (Tarmo Lehtilä) klo 6.00

10.8.
- viiriäinen (cot cot) 1 p, edelleen paikalla, nyt atrapilla; Teuva, Perälä (RS)

9.8.
- kuningaskalastaja (alc att) 1 p; Tiukanjokisuu (Mika Harju / EPa)

8.8.
- pähkinähakki (nuc car) 1 p; Teuva, kk (TLe)

7.8.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, RS) kovassa WNW-tuulessa, 06.00-10.00
- pikkukajava (ris tri) 2kv, hyvin kulunut ja rähjäinen lintu kiert N
- kahlaajat: jänkäsirriäinen (lim fal) 1 p, vesipääsky (pha lob) 1 m, pikkusirri (cal uta) 4 ad, lapinsirri (cal tem) 5 (4 ad 1j uv), tylli (cha hia) 17 p 6 m, liro (tri gla) 30 p (1ad) 9 m, pikkukuovi (num pha) 2 p
- harmaahaikara (ard cin) 9 m+k/p (mm. a6 NW), pikkulokki (lar min) 1 juv S, kala/lapintiira (ste H/A) 230 m+p, merikihu (ste cus) 11 p/k, selkälokki (lar fus) 15 p 27 m (41 ad 1 juv) S, merikotka (hal alb) 2 (2kv S, ad p), ruokki (alc tor) 1 S, jouhisorsa (ana acu) a28 S
- kattohaikara (cic cic) a3 S, matalalla talon yli klo 20.30; Siipyy (Eija Forsberg)
- sinisorsa (ana pla) 110 p, tavi (ana cre) 40 p, punasotka (ayt fer) 1 p; Hamnfjärden (RS)
- merikotka (hal alb) 1 S, merihanhi (ans ans) 140 p, kurki (gru gru) 9 p; Närpiö, Piolahti (RS)

6.8.
Kristiinankaupunki, Domarkobban +Trutklobbarna (PR)
- etelänkiisla (uri aal) 1 p
- jänkäsirriäinen (lim fal) 1 p, kuovisirri (cal fer) 1 p, pikkusirri (cal uta) 8 p, valkoviklo (tri neb) 29 p. Kahlaajat 560 p (yhteensä 4.-6.8.)
- niittysuohaukka (cir pyg) 1/ p; Närpiö (KK)

Teuva, Perälä (TLe)
- viiriäinen (cot cot) 1 Ä
- harmaahaikara (ard cin) 5 N

5.8.
Kristiinankaupunki
- tilhi (bom gar) 1 p; hyvin harvinainen kesävieras (HL)
- sepelhanhi (bra ber) 1 p (sama); Domarkobban (PR)
- pulmussirri (cal alb) 1 p, isosirri (cal can) 1 p; Storbådan
- kuovisirri (cal fer) 1 p, pikkusirri (cal uta) 6 p, merimetso (pha car) 43 p, harmaahaikara (ard cin) 1 p, valkoviklo (tri neb) 40 p; Domarkobban+ Storbådan+ Trutklobbarna (PR)
- merimetso (pha car) 71 m 15 p, alli (cla hye) 1, käpytikka (den maj) 2; Siipyyn lintutorni (KT) 05-10
- pensassirkkalintu (loc nae) 1 Ä; Isojoki, Vanhakylä (KK)

4.8.
Kristiinankaupunki, Domarkobban (PR)
- sepelhanhi (bra ber) 1 p (sama)
- kuovisirri (cal fer) 1 p, pikkusirri (cal uta) 1 p, merimetso (pha car) 19 p, harmaahaikara (ard cin) 1 p

Närpiö, Piolahti (IN)
- harmaahaikara (ard cin) 10 p, merihanhi (ans ans) 135 p, sepelkyyhky (col pal) 105 p, räyskä (ste cas) 5 p, valkoviklo (tri neb) 17 p
- ruisrääkkä (cre cre) 3 Ä; Yttermark
- ruisrääkkä (cre cre) 3-5 Ä; Kauhajoki, Kainasto (RS)

1.8.
- peukaloinen (tro tro) 1 innokkaasti laulava; Kristiina, Lapväärtti (KK)
- harmaahaikara (ard cin) 4 p, kahlaajat 30 p; Närpiö, Piolahti (IN)

Elokuun alussa
- kuningaskalastaja (alc att) 1 p; Kristiina, Tiukanjoki

AlkuunHeinäkuu 2000

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

31.7.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 18.30-20.30, satunnaishavainnointia
- mm. valkoviklo (tri neb) 5 p 16 S, pikkukuovi (num pha) 5 p 2 S
Lietteillä vain muutamia tyllejä, suosirrejä ja vikloja. Samoin kihut, tiirat ja kalalokit pääosin lähteneet.

30.7.
Närpiö (IN)
- viiriäinen (cot cot) 1 Ä; Pirttikylä
- ruisrääkkä (cre cre) 22 Ä; Pirttikylä-Bäckliden
- sepelhanhi (bra ber) 1 p; Lilla Ledgrund (IN, JV)
- leveäpyrstökihu (ste pom) 1 N, vaalea
- pikkusirri (cal uta) 1 m; Knappelgrund (JV)

29.7.
Närpiö, Kaldonskär (JV)
- uivelo (mer alb) /1 p
- liro (tri gla) 40 p, merimetso 22 p, kottarainen (stu vul) a130 p

28.7.
- merihanhi (ans ans) 130 p; Närpiö, Rangsby (JV)
- merihanhi (ans ans) 56 m; Sundfjärden

26.7.
Närpiö, Piolahti (HL)
- mustapyrstökuiri (lim lim) 1 p
- harmaahaikara (ard cin) 13 p
- kahlaajia noin 200 p, joista mustaviklo (tri ery) 40 p, valkoviklo (tri neb) 30 p
- harmaahaikara (ard cin) 1 m; Sundfjärden (JV)
- pohjansirkku (emb rus), varoitteleva emo

- ruisrääkkä (cre cre) /1 + 3 poikasta, joista 1 rengastettiin Kauhajoki, Korpikylä (Erkki Seppälä, JPT). Eri poikue (suurempia) kuin 24.7., vaikka samalla alueella.

25.7.
Kristiinankaupunki (JVa)
- pähkinähakki (nuc car) 1 kiert; Skaftung
- harmaahaikara (ard cin) 2 p; Hamnfjärden
- harmaahaikara (ard cin) 2 p; Härkmerifjärden
- harmaahaikara (ard cin) 9 p; Närpiö, Piolahti (IN)

- harmaahaikara (ard cin) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, Mika Ontto-Panula)

24.7.
Kauhajoki
- viiriäinen (cot cot) 1 p; Kainasto, Pihkakylä-Lammasneva (Joonas & JRi, Jari Pitkäkoski)
- ruisrääkkä (cre cre) /1 + ainakin 1 poikanen; Korpikylä (Erkki Seppälä/JPT)
- maakotka (aqu chr) 1 p; Savikylä (JRi), kesy yksilö "joka toi mieleeni Nellyn" (oleili samalla paikalla kesän 1997)

23.7.
Kristiinankaupunki, Stånggrund (KK, VF, MJä)
- harmaahaikara (ard cin) 2 N
- luhtakerttunen (acr ris) 1ad + maastopoikanen rengastettu; herne- ja pensaskerttuja runsaasti, samoin pajulintuja; ensimmäiset pensastaskut saarissa ym. tukkasotka (ayt ful) 26/ m
- kahlaajia jonkin verran liikeellä: töyhtöhyyppä (van van) 23 m, suosirri (cal alp) 11 p 6 m, liro (tri gla) 35 p 31 m, valkoviklo (tri neb) 7 p 26 m, pikkukuovi (num pha) 10 m, taivaanvuohi (gal gal) 15 p
- kuovisirri (cal fer) 1 p; Trutklobbarna
- luhtakana (ral aqu) ; Hamnfjärden edelleen Ä

- ruisrääkkä (cre cre) 12 Ä; Närpiö-Teuva-Kauhajoki (IN)

22.7.
Kristiina, Trutklobbarna + Domarkobban + Storbådan (KK, IN, KE, MR)
- etelänkiisla (uri aal) p; sama edelleen; Storbådan (KK, IN)
- kahlaajat kadonneet yön aikana; suosirri (cal alp) 30 m+p, kuovisirri (cal fer) 8 p, lapinsirri (cal tem) 3
- ruokki (alc tor) 50 k/m/p; luotokirvinen (ant pet) 1/1 + väh 2 maastopoikasta (Storbådan)
- tunturipöllö (nyc sca) 1 p; Ljusgrund (Pertti Mattila)

Tiiroilla ja lokeilla pesinnät menneet todella huonosti; vain muutamia poikasia tiiroilla, kalalokilla ja selkälokeilla. Tiira ja selkälokkikoloniat jo tyhjillään! Kalalokit valmiina muuttoparvina - poikasia vain muutamia.

Närpiö, Töjby-Karila (IN)
- ruisrääkkä (cre cre) 11 Ä
- kehrääjä (cap eur) 4 Ä; Tjärlax

- ruisrääkkä (cre cre) 52 Ä; Kauhajoki (JRi)

21.7.
Kristiina, Trutklobbarna + Domarkobban + Storbådan (KK, KE, MR, PAH, PR)
- pikkutiira (ste alb) 3 ad p; Trutklobbarna, 1 lintu iltaan asti (KK, KE, MR)
- sepelhanhi (bra ber) sama edelleen; Domarkobban (KK, PAH)
- etelänkiisla (uri aal) 1 N; Trutklobbarna (KK, KE, MR)
- etelänkiisla (uri aal) p; sama edelleen; Storbådan (PR)
- kultarinta (hip ict) 1 kiert ;Trutklobbarna (KK, KE, MR)

- suosirri (cal alp) 275 m+p, kuovisirri (cal fer) 30 p 15 m, pikkusirri (cal uta) 9 p 3 m, jänkäsirriäinen (lim fal) 3 p, tylli (cha hia) 10 p, valkoviklo 10 p 7 m, meriharakka (hae ost) 22 m 5 p

- haahka (som mol) 12000 (Trutklobbarna - Storbådan), n 1000 / 11 000 p 180 N; koiraita runsaasti sulkimassa - saattoi olla enemmänkin
- alli (cla hye) 1 p, harmaahaikara (ard cin) 6 N /3a, merikihu n 30 ad + poikueet p+k, merimetso (pha car) 30 k/m/p
- valkoposkihanhi (bra leu) 2/2 + 7 pull; Tiukansaari (Jani Vuorus)

- ruisrääkkä (cre cre) 16 Ä; Kauhajoki, Kirkonkylä-Kokonkylä (JRi)

20.7.
Kristiina (PR)
- etelänkiisla (uri aal) 1 p
- kahlaajat yhteensä 1150, joista suosirri (cal alp) 980, kuovisirri (cal fer) 77, pikkusirri (cal uta) 8, jänkäsirriäinen (lim fal) 1, tundrakurmitsa (plu squ) 2

Domarkobben (JVa)
- sepelhanhi (bra ber) 1 p
- suosirri (cal alp) 430 p, kuovisirri (cal fer) 51 p, pikkusirri (cal uta) 8 p, jänkäsirriäinen (lim fal) 1 p, tylli (cha hia) 16 p, kottarainen (stu vul) 130 p
- luhtakana (ral aqu) 1 Ä; Hamnfjärden
- kehrääjä (cap eur) 1 Ä, ruisrääkkä 4 Ä (1 uusi); Skaftung
- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä (uusi); Härkmeri
- harmaahaikara (ard cin) 3 N; Kummelgrund

19.7.
Kristiina (PR)
- etelänkiisla (uri aal) 1 p; Storbodan
- isosirri (cal can) 32 m, kuovisirri (cal fer) 38 m
- luhtahuitti (por por) 1 Ä; Skatan (EPa)

Närpiö, Kaldonskär (JV)
- harmaahaikara (ard cin) 4 m
- suosirri (cal alp) 77 p, isosirri (cal can) 6 p, pikkukuovi (num pha) 9 m

- kattohaikara (cic cic) 1 S; Kauhajoki, Savikylä (Lassi Rintala)

18.7.
Närpiö, Kaldonskär (JV)
- suorirri (cal alp) 250 p, kuovisirri (cal fer) 14 p, jänkäsirriäinen (lim fal) 1 p

- pohjansirkku (emb rus) 1 p; Kristiina, Domarkobben (PR)
- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä; Teuva, kk (HM)

17.7.
- luhtahuitti (por por) 2 Ä; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

16.7.
Närpiö, Kaldonskär (JV)
- uivelo (mer alb) /3 p, alli (cla hye) /1 p
- tundrakurmitsa (plu squ) 1 m

Kristiina, Trutklobbarna (KK, VF)klo 6.00-9.30
- pikkutiira (ste alb) 1 ad E >p
- jänkäsirriäinen (lim fal) 96 m (1+39+5+26+21+1+3 m) suurin? Suomessa laskettu syksyinen jänkäsirriäismuutto
- liro (tri gla) 230 m, suosirri (cal alp) 70 p 52 m, lapinsirri (cal tem) 7 m, kuovisirri (cal fer) 7 p 8 m, pikkusirri (cal uta) 1 p, metsäviklo (tri och) 13 m, mustaviklo (tri ery) 25 m, valkoviklo (tri neb) 27 m, suokukko (phi pug) 23 m
- harmaahaikara (ard cin) 2 m, heinätavi (ana que) 1 m, merikihuja noin 15 ad p, haahka (som mol) /33 N

15.7.
Kristiina, Trutklobbarna 4.30-7.30 + Domarkobban 8.00-10.00 (KK)
- sepelhanhi (bra b. ber) 2kv, paikallisena Domarkobbanilla
- suosirri (cal alp) 440 m+p, lapinsirri (cal tem) 7 p, kuovisirri (cal fer) 36 m+p, pikkusirri (cal uta) 6 p, liro (tri gla) 35 p 50 m, valkoviklo (tri neb) 26 m
- tiirat (ste H/A) 140 S, selkälokki (lar fus) 13 ad S, naurulokki (lar rid) 220 S, merikihu (ste cus) yht noin 25 ad p, haahka (som mol) /74 N, luhtakerttunen (acr ris) 2 Ä (Dk)
- tunturipöllö (nyc sca) 1 p; Ljusgrund (Pertti Mattila)

14.7.
- lapinsirri (cal tem) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, Arto Levä)

13.7.
Kristiinankaupunki, Domarkobban + Trutklobbarna (VF)
- harmaasorsa (ana str) 2 p
- kuovisirri (cal fer) 27 p
- isosirri (cal can) 8, pikkusirri (cal uta) 2, suosirri (cal alp) 353 m 206 p, karikukko (are int) 27. Muita kahlaajia lähinnä yksittäisiä.

- harmaahaikara (ard cin) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, KSe)

12.7.
- valkoposkihanhi (bra leu) 1/1 p; Närpiö, Nämpnäs, Lilla Ledgrund (JV)

11.7.
Kristiinankaupunki
- mustaotsalepinkäinen (lan min) 1 p; Siipyy, keskusta (VF ym.), ollut paikalla koko päivän
Domarkobban (PR, HL)
- kuovisirri (cal fer) 6 p, suosirri (cal alp) 180 p, punakuiri (lim lap) 1, tylli (cha hia) 7

- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä; Närpiö, Kallmossen (IN)
- harmaahaikara (ard cin) 3 p; Piolahti

- viiriäinen (cot cot) 1 Ä; Teuva, Hirvelänpää (IN)
- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä; Kauhajoki, Muurahainen, Myllyvainio (AKa)

10.7.
Kristiinankaupunki, Stånggrund (JVa, KK) klo 4.15-10.30
- harmaasorsa (ana str) 2 1/ + 1 N
- harmaahaikara (ard cin) 14 N
- rytikerttunen (acr sci) 3/1p (3 reng) p; luhtakerttunen (acr ris) 1/ Ä
- kahlaajia: pikkukuovi (num pha) 1 N, punakuiri (lim lap) 1 W, jänkäsirriäinen (lim fal) 2 p, suokukko (phi pug) 7 m, taivaanvuohi (gal gal) 2 p
- kaakkuri (gav ste) 15, merimetso (pha car) 21, haahka (som mol) /520 N, tukkasotka (ayt ful) 70 m, pilkkasiipi (mel fus) 72 N, selkälokki (lar fus) 17 m

Teuva, Perälä (IN)
- viitasirkkalintu (loc flu) 1 Ä
- ruisrääkkä (cre cre) 2 Ä

8.7.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, JVa) klo 5.15-9.00
- harmaahaikara (ard cin) 13 N
- selkälokki (lar fus) 134 ad S, ilm. pesinnässään epäonnistuneita lintuja
- uivelo (mer alb) /a4 S, iso kesäparvi
- suosirri (cal alp) 44 m+p, jänkäsirriäinen (lim fal) 1 m, lapinsirri (cal tem) 5 S, suokukko (phi pug) 39 m, pikkukuovi (num pha) 5, punakuiri (lim lap) 2
- naurulokki (lar rid) 68 S, haahka (som mol) 2/172 N, ruokki (alc tor) 52 m, pilkkasiipi (mel fus) 138 m (N), merikotka (hal alb) 2 (ei pesiviä), harmaahaikara (ard cin) 13 N/3a

Domarkobban (PR) ilta
- idänuunilintu (phy des) 1 Ä
- suosirri (cal alp) 215, lapinsirri (cal tem) 12 p, kuovisirri (cal fer) 1 p, jänkäsirriäinen (lim fal) 1 p, punajalkaviklo (tro tot) 11 p, karikukko (are int) 26 p, tylli (cha hia) 12 p, tukkakoskelo (mer ser) 550 p

7.7.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JVa, Matti Nuotio) klo 6-8
- harmaahaikara (ard cin) 9 N
- turkinkyyhky (str dec) 1 m
- kahlaajia: töyhtöhyyppä (van van) 5 m, valkoviklo (tri neb) 16 m, liro (tri gla) 57 m, mustaviklo (tri ery) 1 m, metsäviklo (tri och) 1 m, punajalkaviklo (tri tot) 1 m, jänkäsirriäinen (lim fal) 2, suokukko (phi pug) 40 m
- mustalintu (mel nig) 47 m, naurulokki (lar rid) 79 m, ruokki (alc tor) 29 m+p, sepelkyyhky (col pal) 70 N 35 S

Viikon varrelta Kristiinasta ja Närpiöstä (HL)
- allihaahka (pol ste); Rönnskär
- isolokki (lar hyp); Piolahti
- luhtakana (ral aqu); Syndersjö

6.7.
Kristiinankaupunki (KK)
- luhtahuitti (por por) 2 Ä; Hamnfjärden
Trutklobbarna 05-07
- merellä hiljaista, kahlaajiakin vain vähän liikkeellä: valkoviklo (tri neb) 12 m, suosirri (cal alp) 3 m, tylli (cha hia) 1 m (syksyn 1.)
- luhtakerttunen (acr ris) 2 Ä (uusia - eli yölaulajien muutto jatkuu vilkkaana; nyt vasta tulleet viitasirkat ja luhtakerttuset)
- pensassirkkalintu (loc nae); Teuva, Perälä (TLe)

5.7.
Kristiinankaupunki, Skaftung (JVa)
- ruisrääkkää (cre cre) 5 Ä
- luhtakerttunen (acr pal) 4 Ä, viitasirkkalintu (loc flu) 2 Ä
Trutklobbarna 22-23
- suokukko (phi pug) 5 p, valkoviklo (tri neb) 2 S, suosirri (cal alp) 5 p, pikkutylli (cha dub) 1 p, tylli (cha hia) 1 p, tukkasotka (ayt ful) 90 S, jouhisorsa (ana acu) 18 p, luhtakerttunen (acr pal) 1 Ä

4.7.
- viiriäinen (cot cot) 1 Ä; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- kotka (aqu chr) 1 subad E; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS, KSe)
- ruisrääkkä (cre cre) 2 Ä; Päntäne
- viiriäinen (cot cot) 3 Ä, samanaikaisesti; Närpiö, Valsberg (Pekka Peltoniemi)

Kristiinankaupunki (JVa)
- luhtahuitti (por por) 1 Ä; Hamnfjärden
- ruisrääkkä (cre cre) 3 Ä, luhtakerttunen (acr pal) 2 Ä, viitasirkkalintu (loc flu) 2 Ä; Skaftung
- viitasirkkalintu (loc flu) 1 Ä; Härkmeri

3.7.
Kauhajoki, Kauhajärvi (Muurahainen) (KSe, KTS)
- merikotka (hal alb) 1/ 2 kv W seuralaisena mehiläishaukka (per api) 1 p

Kristiina, Idgrund (KK)
- luhtakerttunen (acr ris) 1 Ä, rytikerttunen (acr sci) 1 Ä

2.7.
Kristiinankaupunki, Skaftung (KK, VF)
- ruisrääkkä (cre cre) 4 Ä; kalasatama
- viitasirkkalintu (loc flu) 2 Ä
- punakuiri (lim lap) 1 p; Trutklobbarna
- haahka (som mol) /1 hautoo edelleen!, alueen myöhäisin pesintä?

Kauhajoki (KSe, KTS)
- luhtahuitti (por por) 1 Ä (vuoden toinen havainto lajista); Ylimysjärvi
- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä; Nummijärvi, Nummilahti
- ruisrääkkä (cre cre) 2 Ä (toinen uusi reviiri); Hyypänjokilaakso, Rotolankylä

Karijoki (IN)
- ruisrääkkä (cre cre) 10 Ä
- pensassirkkalintu (loc nae) 1 Ä; Alakylä
- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä; Teuva, Luovankylä

1.7.
Kristiinankaupunki, Skaftung (KK, VF) klo 5.00-9.30
Kahlaajien muutto jo hyvässä vauhdissa:
- punakuiri (lim lap) 1p, aikainen syysmuuttaja
- valkoviklo (tri neb) 85 m, suosirri (cal alp) 54 m+p, punajalkaviklo (tri tot) 30 m, suokukko (phi pug) 58/2 m, ruokki (alc tor) 100 m
- uikkujen pesinnät ovat monin paikoin epäonnistuneet, joten uikkuja on jo runsaasti merellä: silkkiuikku (pod cri) 50 p, mustakurkku-uikku (pod aur) 5 p, härkälintu (pod gri) 3 p

Isojoki (KK)
- ruisrääkkä (cre cre) 5 Ä
- pensassirkkalintu (loc nae) 2 Ä
- viitakerttunen (acr dum) 1 Ä; Kristiina, Dagsmark

Kesäkuu 2000

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2002 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi