Havaintoja vuodelta 2001 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2001 | Yhteenveto alkuvuoden 2001 havainnoista |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Maaliskuu 2001

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

31.3.
Kristiinankaupunki, Lålby (KK, HL)
- merihanhi (ans ans) 5 p, mustavaris (cor fru) n. 65 p

Närpiö, Piolahti-Nämpnäs (JV, IN)
- uuttukyyhky (col oen) 11 p, sepelkyyhky (col pal) 5 p, pulmunen (ple niv) 380 p, naakka (cor mon) 170 p, merihanhi (ans ans) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 m
- harmaalokki (lar arg) 300+120 p, kalalokki (lar can) 500 p; Närpiö+Kaskinen, kalasatamat

Kaskinen (JV, IN)
- tavi (ana cre) 1/1 p, kevään 1.
- isokoskelo (mer mer) 72 p, kottarainen (stu vul) 2 p

30.3.
Kristiinankaupunki, PVO (EPa) 9-14
- kangaskiuru (lul arb) 1 SE
- uivelo (mer alb) /1 p, kevään 1.
- ampuhaukka (fal col) 1 S, kevään 1.
- sinisorsa (ana pla) 3 p, kevään 1.
- harmaahaikara (ard cin) 1 N, merihanhi (ans ans) n. 20 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 9 N 10 p, merikotka (hal alb) 5 N 1 p
- pulmunen (ple niv) 660 S, kiuru (ala arv) 59 S, mustavaris (cor fru) 13 S, sepelkyyhky (col pal) 9 S

Siipyyn torni (VF)
- kyhmyhaahka (som spe), kevään 1.
- tuulihaukka (fal tin) 2/ S, kevään 1.
- alli (cla hye) 3 m, kevään 1.
- mustalintu (mel nig) 2, kevään 1.
- uivelo (mer alb) 3/, kevään 1.
- merimetso (pha car) 7 S, kevään 1.
- haahka (som mol) 550 N, tukkakoskelo (mer ser) 1, kyhmyjoutsen (cyg olo) 27 N, laulujoutsen (cyg cyg) 1, merihanhi (ans ans) 30 N 3 p, ruokki/kiisla (A/U) 1 N, harmaahaikara (ard cin) 1 N
- punatulkku (pyr pyr) 81 N, pulmunen (ple niv) 344 S, sepelkyyhky (col pal) 17, mustavaris (cor fru) 18 S, varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, mustarastas (tur mer) a3 Ä, merikotka (hal alb) 5 N
- kanadanhanhi (bra can) 29 p, kevään 1.; Härkmeri+Lålby

Närpiö, Stånggrund (IN, SKi) 7-11
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 40 m 5 p, merihanhi (ans ans) 4, haahka (som mol) 240 m
- ruokki (alc tor) 1 S, kevään 1.
- merimetso (pha car) 5 p, kevään 1.
- pilkkasiipi (mel fus) 2 m, kevään 1.
- pulmunen (ple niv) 250 S, kiuru (ala arv) 24
- pulmunen (ple niv) 310 p, joutsen (cyg cyg) 2 p; Bäckliden ym.

- kottarainen (stu vul) a8 p; Teuva (Harri Teirilä)
- kottarainen (stu vul) 1 p; Kauhajoki, Koskenkylä (KSe)

29.3.
Kristiinankaupunki, PVO (EPa) 12.40-16
- luotokirvinen (ant pet) 2, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) 15 N
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 m 12 p
- haahka (som mol) 60 N + IV 27 N
- kiuru (ala arv) 60 S
- pulmunen (ple niv) 50 m, mustavaris (cor fru) 11 S, harmaalokki (lar arg) 220 m/k
- kalalokki (lar can) 1 k/m, kevään 1.

- kottarainen (stu vul) 1; Kauhajoki, Heikkilänkylä (Tapio Ahola)

28.3.
Kristiinankaupunki, keskusta (EPa) 13-18
- laulujoutsen (cyg cyg) 2 N, merihanhi (ans ans) 1 N
- kiuru (ala arv) 76, varpushaukka (acc nis) 3, merikotka (hal alb) 2 m/k, sepelkyyhky (col pal) 8 m, hemppo (car can) 1-2m/k
Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa) 12.30-13.30
- kiuru (ala arv) 34, varis (cor nix) 150 N, sepelkyyhky (col pal) 1 N, kottarainen (stu vul) 1 N

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Jokimaa (JRi)
- koskikara (cin cin) 2 p; Toivakka
- laulujoutsen (cyg cyg) 1-2 Ä; Vakkurinkylä (Antero Seppälä)

27.3.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 18-19
- tukkakoskelo (mer ser) 1 N, kevään 1.
- pulmunen (ple niv) 28 p, varis (cor nix) 390 N, mustavaris (cor fru) 21 N, sepelkyyhky (col pal) 2, uuttukyyhky (col oen) 1 p, kottarainen (stu vul) 2 p; Skaftung-Lapväärtti (KK, JVa)
- varis (cor nix) 235 N, mustavaris (cor fru) 12 N, tilhi (bom gar) a18 N; Kristiinankaupunki, keskusta (EPa)

26.3.
- kangaskiuru (lul arb) 1 N, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (EPa)
- peukaloinen (tro tro) 1 p, talvehti onnistuneesti eli edelleen hengissä; Isojärven oja

25.3.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund+Trutklobbarna (KK) 8-12
- turkinkyyhky (str dec) 1>p, alkoi soidintamaan
- sepelkyyhky (col pal) a2 N, uuttukyyhky (col oen) a3 N
- punatulkku (pyr pyr) 15 N, vihervarpunen (car spi) 30 N
- mustavaris (cor fru) 70, varis (cor nix) 170, varikset (cor nix+fru) 200, naakka (cor mon) 40 N
- harmaalokki (lar arg) 170 m+p, merilokki (lar mar) 60 m+p

- tunturihaukka (fal rus) 1 S; Kummelgrund (JVa)
- merikotka (hal alb) 6 m+p, varikset (cor nix+fru) 130 N, joutsen (cyg cyg) 2 E, sepelkyyhky (col pal) 3 N, kottarainen (stu vul) 2 p

Lapväärtin jokisuu (HL, EPa)
- harmaahaikara (ard cin) 1 p/k, kevään 1.
- varikset (cor nix+fru) 120 m
- tundraurpiainen (car hor) 1/ ad p; Tiukka (HL)
- uuttukyyhky (col oen) 3 N, mustavaris (cor fru) a18 m, varikset 180 m (päiväsumma yhteensä n. 800 m); Myllykallio (EPa) 15-16
- hiirihaukka (but but) 1 N, kevään 1.; Lålby (EPa)

- uuttukyyhky (col oen) 8 p; Närpiö, Finby (IN)
- kiuru (ala arv) 1 p; Kaskinen (JVa)

24.3.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 9-13
- haahka (som mol) a22 N
- sepelkyyhky (col pal) 1 N
- pulmunen (ple niv) a4 p
- räkättirastas (tur pil) 2 p, varis (cor nix) 30 N, harmaalokki 30 p 40 N, merilokki 30 p 10 N, merikotka 3-4 k/p/m
- pyrstötiainen (aeg cau) 2 k; Skaftung, kalasatama
- vihervarpunen 150 p, urpiainen (car mea) 30 p, mustarastas (tur mer) 3/ p
- mustavaris (cor fru) 10 N+8 p; Kummelgrund +Lålby (JVa)

- kiuru (ala arv) 1 m; Lapväärtin jokisuu (HL) 13-16
- varis (cor nix) 550 m
- merikotka (hal alb) 2 p 4 k/m

23.3.
- uuttukyyhky (col oen) 1 p, kottarainen (stu vul) 1 p; Kaskinen, kalasatama (JVa)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, KTS)

22.3.
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Kauhajoki, Vakkurinkylä (Antero Seppälä)
- pöllöretket ovat jatkuneet hiljaisissa merkeissä. Suupohjassa on kuultu ainoastaan 25 pöllöä, mikä on todella vaatimaton määrä. Pöllölajeja on kuultu neljä: huuhkaja (bub bub) 10, varpuspöllö (gla pas) 7, viirupöllö (str ura) 4 ja helmipöllö (aeg fun) 4.
- sepelkyyhky (col pal) 1 p; Teuva, Perälä (Harri Teirilä)

21.3.
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, Muurahainen (AKa)
- vihervarpunen (car spi) 2 p; Teuva, Perälä (TLe)

20.3.
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, keskusta (VF)
- mustavaris (cor fru) 3 p; Teuva, Perälä (TLe)

19.3.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- mustavaris (cor fru) a110 N, naakka (cor mon) a40 N

17.3.
Kristiinankaupunki, Skaftung, saaret+kalasatama (KK) 7.00-9.00
Meri täysin auki; jääsohjoa muodostui kovan tuulen ja pakkasen vuoksi.

- kulorastas (tur vis) 1 p>S, kevään 1.; Idgrund
- vuorihemppo (car ris) 1 p; kalasatama
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 7 N
- merikotka (hal alb) 3 p+N
- mustavaris (cor fru) a5 N, isokoskelo (mer mer) 8N 55p

Kauhajoki (JRi, JPi)
- koskikara (cin cin) 6 p, sinisorsa (ana pla) 3/1 p; Ikkeläjärvenkylä
- koskikara (cin cin) 2+2+1 p; Aronkylä +Harjankylä +Yrjänäiskylä
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kirkonkylä
- pähkinähakki (nuc car) 1 W; Teuva (RS)

16.3.
Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)
- uuttukyyhky (col oen) 1 (kevään 1.), merikotka 6
- peippo (fri coe) 1/ (kirkkaan värinen, kevään 1.?); Siipyy kk (VF)
- tundraurpiainen (car hor) 2 p; Myllykallio (EPa)

15.3.
Kristiinankaupunki
- järripeippo (fri mon) 1 m (kevään 1.), merihanhi (ans ans) 1 m, haahka (som mol) 3 p, telkkä (buc cla) 2 p, harmaalokki (lar arg) 155 m; Siipyyn torni (JVa, IN)
- sepelkyyhky (col pal) 1 m, kevään 1.; Härkmeri (JVa)
- hemppo (car can) 1 p (kevään 1.), pulmunen (ple niv) 5 p, naakka (cor mon) 108 N
- koskikara (cin cin) 11 p; Metsälänjoki (IN)
- mustavaris (cor fru) 12 p+m; Närpiö+Kaskinen

14.3.
- pulmunen (ple niv) 1 m, naakka (cor mon) 2 m, mustarastas (tur mer) 1 p edelleen ruokinnalla; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, KTS)

13.3.
Kristiinankaupunki, Lålby-Härkmeri-Skaftungin satama (KK) 17.00-18.00
Etelä-Suomessa kevään ensimmäinen vilkkaampi muuttopäivä.

- merihanhi (ans ans) 1 p, kevään 1.; Härkmeri
- pulmunen (ple niv) 40 p
- mustavaris (cor fru) a9 p, varis (cor nix) a30, naakka (cor mon) a30 p; Skaftung
- mustavaris (cor fru) 1 p, kevään 1.; Lålby

- naakka (cor mon) 2 m; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe)
- mustavaris (cor fru) 1 p; Teuva, Riippi (JJ)

12.3.
- töyhtöhyyppä (van van) a4 N, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- tikli (car car) a16 p; Kristiinankaupunki, keskusta (EPa)
- kiuru (ala arv) 1 p, kevään 1.; Jurva, keskusta (Allan Riihiluoma/Pohjalainen)

11.3.
Kristiinankaupunki (KK) Meri auki Trutklobbarnalla rantaan asti!
- telkkä (buc cla) 1/ N + muuttoääntä sumussa; Trutklobbarna
- kottarainen (stu vul) 1 p; Skaftung
- harmaa- ja merilokkeja satamäärin (valtaisaa kaklatusta sumun seasta mereltä)

- koskikara (cin cin) 1 p; Karijoki, Myrkky (Taavi Valkama)

10.3.
- pöllökevät vaikuttaa hiljaiselta. Öisillä retkillä on onnistuttu kuulemaan vain muutama huuhkaja (4) ja varpuspöllö (5) sekä viirupöllö (1) ja helmipöllö (1). Parhaat kuunteluyöt ovat vielä edessä, joten tilanne voi hieman parantua. Pöllövuosi jäänee kuitenkin vaatimattomaksi.

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Ikkeläjoki (JPi)

6.3.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 N, merikotka (hal alb) 3; Kristiinankaupunki, Siipyy+Skaftung (JVa)
- naakka (cor mon) 6 p; Jurva (EV)

5.3.
- naakka (cor mon) 19 N, vihervarpunen (car spi) 97 N, urpiainen (car mea) 140 N; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)

4.3.
Kristiinankaupunki (PR)
- telkkä (buc cla) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p; PVO
- turkinkyyhky (str dec) 7, pikkuvarpunen (pas mon) 7; Lapväärtti
- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Lohiluoma (JRi, Jaana Rintala)
- maakotka (aqu chr) 1 subad p; Teuva, Komsinjärvi (Irma ja Lasse Åkerblad)

1.3.
- peltopyy (per per) 5 p; Kurikka, Mieto (Jaana Rintala, Kaija Perttula)

AlkuunHelmikuu 2001

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

25.2.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 13.30-14.30, avovesi noin 1 km rannasta
- isokoskelo (mer mer) 6+2 N
- mustarastas (tur mer) a7/+1 p; Skaftung, kalasatama
- urpaisia runsaasti maastossa, samoin tilhiä pääasiassa katajanmarjoja syömässä
- viiksitimali (pan bia) 2 p; Varislahti

Närpiö, Nämpnäs (JV)
- mustarastas (tur mer) 2 p, peippo (fri coe) /1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, urpiainen (car mea) 110 p

24.2.
Kristiinankaupunki (PR)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Lålby
- pohjantikka (pic tri) 1, riekko (lag lag) 7 p
- kuukkeli (per inf) 1 p; Teuva, Härkäluhta (Aarno Tekoniemi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; kirkko (TP)

23.2.
- urpiainen (car mea) a600 p; Kauhajoki, Koskenkylä (JRi)

22.2.
- peltopyy (per per) a16+11 p; Teuva, Kirkonkylä (JRi, Jaana, Leo ja Maija Rintala)

21.2.
- naakka (cor mon) 5 m, selvästi muuttavia; Kristiinankaupunki, Kummegrund (JVa)
- viiksitimali (pan bia) 5 p; Varislahti (HL)

- räkättirastas (tur pil) 1 p; Teuva, Perälä (TLe)
- tilhi (bom gar) 30 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, Kirkonkylä (KSe, JRi)
- peltopyy (per per) a20 p; Ratikylä (Seija Seppälä)

20.2.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p, urpiainen (car mea) 250 N; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JVa)
- tilhi (bom gar) 28 p; Närpiö, Nämpnäs (JV)
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Kauhajoki, Kirkonkylä (AKa, Mika Ontto-Panula)
- peltopyy a10 p; Kokonkylä (JRi)

19.2.
Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (JV)
- isokoskelo (mer mer) 4 N, merilokki (lar mar) 68 N, merikotka (hal alb) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, urpiainen (car mea) 336 m+p, vihervarpunen (car spi) 25 S

- mustarastas (tur mer) /1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, KTS), uusi ruokinnalla

18.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF, KK, PR) 8.30-13.00, tuuli 15-17 m/s NNW!
- isolokki (lar hyp) 3 kv N, taas uusi
- riskilä (cep gry) 5-6 k/m (1 ad Jp, 1 ad tp, 3-4 2kv) "jostakin saapuneita"; koko talvena riskilöitä on näkynyt normaalia vähemmän
- mustalintu (mel nig) 5 p, pilkkasiipi (mel fus) 1 p, kalalokki (lar can) 650 N, urpiainen (car mea) 1300 N (osa S), kyhmyjoutsen (cyg olo) 2" p

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 S, mustalintu (mel nig) 3 p, isokoskelo (mer mer) 2 N; Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (JV)

17.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (PR)
- haahka (som mol) 1/1 N, selvää kevätmuuttoa
- isolokki (lar hyp) 1" N
- isolokki (lar hyp) 2kv p, Skaftung
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 N
- uivelo (mer alb) /1 N
- laulurastas (tur phi) 1 p, peukaloinen (tro tro) sama, alli (cla hye) 6, kalalokki (lar can) 430 m

Kauhajoki (JRi, JPi)
- koskikara (cin cin) 2 p; Aronkylä
- koskikara 1 p; Harjankylä
- koskikara 1 p; Kirkonkylä
- tilhi (bom gar) 30 p; Kauhajärvi (KTS)
- peltopyy (per per) a7 p; Kurikka, Lohiluoma
- urpiainen (car mea) 800 p, tilhi (bom gar) 8 p; Teuva, Norintie ym. (IN)

16.2.
- peukaloinen (tro tro) 1 p; Kristiinankaupunki, Isojärven laskuoja (EPa)
- koskikara (cin cin) 2 p
- kuukkeli (per inf) 2 p; Teuva, Haapikangas (Aarno Tekoniemi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Suksenjärvi (Harri Teirilä/RS)

15.2.
- kottarainen (stu vul) 1 N, urpiainen (car mea) 400 N; Kristiina, Kummelgrund (JVa)
- pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Kauhajoki, kirkonkylä (KSe)
- kesykyyhky 1 p; Vakkurinkylä (Antero Seppälä), n. 40 km Kau kirkonkylältä ja 15 km Honkajoen keskustasta

14.2.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kaskinen (JVa)
- tilhi (bom gar) n. 30 p; Kauhajoki, kirkonkylä (KSe)

13.2.
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kaskinen (JVa)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Närpiö, keskusta
- kuukkeli (per inf) 1 p; Kauhajoki, Sahankylä (/Jari Hernesniemi)
- koskikara (cin cin) 1 p, urpiainen (car mea) 350 p; Harjankylä (JRi)

11.2.
Kristiina, Siipyyn torni+Skaftung+ Trutklobbarna (KK)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 ad N, alli (cla hye) 1 N>p, tilhi (bom gar) 75 m+p, punatulkku (pyr pyr) 14 k/m N, vihervarpunen (car spi) 160 N, merikotka (hal alb) 4 p+1 ad N
- laulujoutsen (cyg cyg) 1 p; Härkmeri (HL)
- koskikara (cin cin) 1 p; Savilahti

- taviokuurna (pin enu) /1; Kauhajoki, Muurahainen (AKa)
- peltopyy (per per) 5 p; Kurikka, Panttila (PRu)

10.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (PR, HL, KK, JRi, JPi)
- urpiainen (car mea) n. 1800 N
- vihervarpunen (car spi) n. 340 N
- tilhi (bom gar) 400 N
- varis (cor nix) 4 N, selvästi muuttavia, naakka (cor mon) 26 p>N
- merimetso (pha car) 1 N, isokoskelo (mer mer) 60 k/m, pilkkasiipi (mel fus) 1 S>p, merikotka (hal alb) 4 N, kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 k/p, sinisorsa (ana pla) 3 N/S, varpuspöllö (gla pas) 1 p, punatulkku (pyr pyr) 10 N
- peltopyy (per per) a9 p (ollut jo 9.2); Lålby (VF, KK, JRi, JPi)
- turkinkyyhky (str dec) 9 p; Lapväärtti (KK)
- kottarainen (stu vul) 1 p, mustarastas (tur mer) 2 p; kaatopaikka (JPi, JRi)
-mustarastas (tur mer) 1; Kurikka, Kaistila (Kari Perttula)

9.2.
- vuorihemppo (car ris) 2 p; Kristiinankaupunki, Leppäsalmi (HL)

7.2.
- kuukkeli (per inf) 1 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kristiinankaupunki (HL)

6.2.
- mustarastas (tur mer) 3 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (JVa)

5.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (KK) 15.50-16.15
Avovesi heti Siipyyn kärjessä ja Storbodanin kohdalla. Sisempää meri jäässä.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 ad+6 juv uimassa avoveden rajassa
- isokoskelo (mer mer) 30 p
- mustarastas (tur mer) 2 uutta Skaftungissa (joulukuun puolivälistä alkaen/Fred Berg )
- mustarastas (tur mer) 1 p, ollut pitkään; Teuva, keskusta (Eeli Nisula)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Kauppila (/IN)

4.2.
Kristiinankaupunki (KK)
- turkinkyyhky (str dec) a8 , mustarastas (tur mer) 1/; Lapväärtti
- mustarastas (tur mer) a3/; Skaftung

Kristiinankaupunki 3.-4.2. (PR)
- punarinta (eri rub) 1 p, Siipyy, W-kärki
- hemppo (car can) 1 p, Lålbyn kaatopaikka
- kottarainen (stu vul) 2 p
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, lisäksi kokovalkoinen urpiainen, joka nokan koon perusteella olisi ollut lähinnä tundraurpiainen.
- pikkuvarpunen (pas mon) 20+2 p, mustarastas (tur mer) eri puolilla yli 15 p, vihervarpunen (car spi) a300 p, kuukkeli (per inf) 2 p, urpiainen ( car mea) 130 p

Merellä huono näkyvyys ja vesilintuja sen mukaisesti:
- merimetso (pha car) 2 N 1 S, isokoskelo (mer mer) 12, kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 S
Lisäksi merimetso (pha car) 1 NE Lapväärtissä!

- mustarastas (tur mer) /1; Kauhajoki, Järvikylä (/KSe)

3.2.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 S, urpiainen (car mea) 225; Kristiinankaupunki (JVa)
- tilhi (bom gar) 12 p; Närpiö, kalasatama (IN)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, vihervarpunen (car spi) 80 p, urpiainen (car mea) 25 p; Kaskinen
- mustarastas (tur mer) /1; Kauhajoki, Vakkurinkylä (Antero Seppälä)

2.2.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 m, mustarastas (tur mer) 1 p; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)

1.2.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 m; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)
- tilhi (bom gar) 4 p; Kauhajoki, kirkonkylä (KSe, KTS)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Kauppila (Aino Nousiainen)

AlkuunTammikuu 2001

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

Kevätmuutto on käynnistymässä ennätysvarhain. Lue lisää...

30.1.
- vuorihemppo (car ris) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kk (VF, KK)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Skaftung (KK)
- räkättirastas (tur pil) 1 p, tilhi (bom gar) 20 p; Teuva, Komsi (HM)

28.1.
Kristiina, Siipyy, saaret (PR, HL) ja Siipyy, manner (KK, VF)
- pikkukajava (ris tri) 1 S, harvinainen talvilaji (PR, HL)
- jääkuikkalaji (gav ada/imm) 1 m>p, harvinainen talvilaji
- allihaahka (pol ste) 3+1 N, 2 p, runsas esiintyminen
- härkälintu (pod gri) 1 N, alueen myöhäisin talvihavainto
- lehtokurppa (sco rus) 1 p, edelleen
- kiuru (ala arv) 1 p, edelleen
- luotokirvinen (ant pet) 1 p, edelleen

Saaret+manner (PR, HL, VF, KK)
- maakotka (aqu chr) 1 k/p
- ruokki (alc tor) 1 S
- merikotka (hal alb) 14 juv N (mm. a5)+5k/p, kevätmuuton selkeä avaus!
- uivelo (mer alb) 1/4 p, kaakkuri (gav ste) 7 m+p, laulujoutsen (cyg cyg) 2 m, pulmunen (ple niv) 19 p, merimetso (pha car) 3 S, pilkkasiipi (mel fus) 2, mustalintu (mel nig) 170 m+p, alli (cla hye) 30 m+p, tukkakoskelo (mer ser) 5

27.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy, saaret (PR, VTa, TLa)
- lehtokurppa (sco rus) 1 p, edelleen
- kiuru (ala arv) 1 p, edelleen
- luotokirvinen (ant pet) 1 p, edelleen
- laulurastas (tur phi) 1 p
- punakylkirastas (tur ili) 1 p
- punarinta (eri rub) 2 p
- merimetso (pha car) 1 p, mustalintu (mel nig) 80, tukkakoskelo (mer ser) 9, alli (cla hye) n. 30, pulmunen (ple niv) 4 p
- räkättirastas (tur pil) a15 p; Skaftung (JPi, JRi)

- viiksitimali (pan bia) a17 p; Närpiö, Piolahti (JPi, JRi)

25.1.
- mustarastas (tur mer) /1 S; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)

24.1.
Närpiö, Piolahti (maallikot/HL)
- tunturipölllö (nyc sca) 1 p
- piekana (but lag) 1 p, harvinainen talvilaji (HL)

- räkättirastas (tur pil) 7 N, urpiainen (car mea) 320 p+m; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)
- tilhi (bom gar) a25 p; Teuva, Komsi (HM)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, keskusta (/HM)

23.1.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Lålby (JVa)
- mustarastas (tur mer) 1/ p; Kaskinen, keskusta (JVa)
- sinisorsa (ana pla) 1 p; Teuva, keskusta (HM)

22.1.
- mustarastas (tur mer) 2 p, joulusta lähtien; Teuva, Nori (Pentti Tuomisto)
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

21.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy,saaret+torni (KK, EPa, PR, JLa, KKe, Holmit)
- allihaahka (pol ste) /2 m
- luotokirvinen (ant pet) 1 p
- kiuru (ala arv) 1 p, sama
- punarinta (eri rub), uusi
- uivelo (mer alb) 5
- taviokuurna (pin enu) 4, kaakkuri (gav ste) 4 m, merimetso (pha car) 9, haahka (som mol) 1 p, mustalintu (mel nig) noin 40 p, alli (cla hye) noin 50, pilkkasiipi (mel fus) 3, tukkakoskelo (mer ser) 5, joutsenet (cyg olo+cyg) 20 m 50 p
- allihaahka (pol ste) /2 p; Siipyy, Fladan (JLa, KKe, Holmit)

- pyrstötiainen (aeg cau) 10 p; Närpiö, Sundfjärden (JV)

20.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy (KK, PR)
- etelänkiisla (uri aal) 1+1 m, alueen myöhäisimmät
- lehtokurppa (sco rus) 1 p, Domarkobban, alueen myöhäisin
- isolokki (lar hyp) 1 S
- kiuru (ala arv) 1 p, alueen myöhäisin?
- laulurastas (tur phi) 1 p
- uivelo (mer alb) 2 p, lapasotka (ayt mar) 1 p, ruokki (alc tor) 3 m, tukkasotka (ayt ful) 2 p, kaakkuri (gav ste) 1, kyhmyjoutsen (cyg olo) noin 50 m+p, merikotka (hal alb) 4 k/p, taviokuurna (pin enu) 7 p
- Sinisorsia, isokoskeloita ja telkkiä runsaasti eri puolilla, samoin harmaa- ja merilokkeja.
- turkinkyyhky (str dec) a10+2, Lapväärtti, talven toistaiseksi suurin määrä (KK)

-laulujoutsen (cyg cyg) 7 p, merikotka (hal alb) 1 p; Närpiö, Töjby (JRi, JPi)
- merimetso (pha car) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 21 p, telkkä (buc cla) 5 p, isokoskelo (mer mer) n. 40 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Lilla Ledgrund+kalasatama (JV)
-tilhi (bom gar) 20 p; Teuva, keskusta (JRi, JPi)

17.1.
Närpiö, Lilla Ledgrund (IN)
- isolokki (lar hyp) 1 p
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, merimetso (pha car) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 p, tukkakoskelo (mer ser) 4 p

16.1.
- peltopyy (per per) a13 p; Teuva, Kauppila (Aino Nousiainen)

15.1.
Närpiö (IN)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 35 p, mustalintu (mel nig) 2 p, merikotka (hal alb) 1 p, merimetso (pha car) 1 p, räkättirastas (tur pil) 90 p

14.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy (KK, PR)
- luotokirvinen (ant pet) 1 p
- laulujoutse (cyg cyg) 2 m, koskikara (cin cin), mustarastas (tur mer) 2 p
- isolokki (lar hyp) 2kv p; Itäpuoli (PR)
- tukkakoskelo (mer ser) 1 p, kirvisen tuoreita jälkiä; PVO
- peltopyy (per per) a15 p; Lapväärtti (Kjell Rosenback)

- tilhi (bom gar) a16, pikkuvarpunen (pas mon) a6 p; Kauhajoki, kk (JPi)

13.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy (KK, HL, PR)
- kyhmyhaahka (som spe) 2kv, lähti S (KK, PR)
- kaakkuri (gav ste) 5 m+p, merimetso (pha car) 5 S, uivelo (mer alb) 2 p, mustalintu (mel nig) 40 m+p, pilkkasiipi (mel fus) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 42 m 20 p, laulujoutsen (cyg cyg) 4 p, telkkä (buc cla) 20 m+p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, sinisorsa (ana pla) 18 m+p, vihervarpunen (car spi) 150 N, urpiainen (car mea) 150 N
- mustarastas (tur mer) 1/ p, tundraurpiainen (car hor) 2 p; Kristiinan kaatopaikka (JPi, JRi)
- turkinkyyhky (str dec) 6; Lapväärtti (JPi, JRi)

Kaskinen (JPi, JRi)
- merikotka (hal alb) juv p, merimetso (pha car) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, sinisorsa (ana pla) 13 p
- urpiainen (car mea) 100, tilhi (bom gar) 8 p, kottarainen (stu vul) 4 p, mustarastas (tur mer) 3/1 p

12.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 43 m; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)
- joutsenet (cyg sp. 27 m + olo 16 m) 43 m; Skata (EPa) 13.30-14.00
- vihervarpunen (car spi) a500 p; keskusta

- pikkuvarpunen (pas mon) 3 p, tilhi (bom gar) 9 p; Kauhajoki, kirkonkylä (KSe)

11.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 50 m, merikotka (hal alb) 1 p, telkkä (buc cla) 2 p; Kristiinankaupunki, Kummelgrund (JVa)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Perälä (Tauno Pekkonen)

9.1.
- kottarainen (stu vul) 1 p, aamulla pihassa, päivällä jo 3 lintua!; Kristiina, Siipyy, kk (VF)
- pilkkasiipi (mel fus) 1 p, merimetso (pha car) 1 p; Kummelgrund (JVa)
- kuukkeli (per inf) 2 p; Teuva, Horo, Paulakangas (JN)

8.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy, Fladan (JVa)
- uivelo (mer alb) /2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 14 p, tukkakoskelo (mer ser) /3 p, mustalintu (mel nig) 6 m
- uivelo (mer alb) /3 p; Kummelgrund
- merimetso (pha car) 1, kyhmyjoutsen (cyg olo) 7, tukkasotka (ayt ful) 8 m; Närpiö, Nämpnäs

7.1.
Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (JV)
- allihaahka (pol ste) /2 p
- haahka (som mol) 2, tukkakoskelo (mer ser) 2, merimetso (pha car) 1, kyhmyjoutsen (cyg olo) 21 p

Kristiinankaupunki, Siipyy-Skaftung (JVa)
- jouhisorsa (ana acu), edelleen
- uivelo (mer alb) 4 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 19, mustalintu (mel nig) 150, pilkkasiipi (mel fus) 1, tukkakoskelo (mer ser) 2, räkättirastas (tur pil) 50

PoV-Skata (EPa)
- isolokkeja (lar hyp) yhteensä 2, molemmat näkyvissä (PR, EPa)
- alli (cla hye) 6 p, tukkasotka (ayt ful) 2, mustarastas (tur mer) 6 uutta (keskusta alueella yhteensä vähintään 14 lintua!)
- tikli (car car) 11 p, peippo (fri coe) 1/; Myllykallio (PR)
Lapväärtti, keskusta (PR)
- turkinkyyhky (str dec) 6, enimmillään ollut a8 lintua (Viipe Koivu)
- kottarainen (stu vul) 1, mustarastas (tur mer) 1 p
- mustarastas (tur mer) 1 p; Metsälä (JJ)

Kauhajoki
- laulurastas (tur phi) 1 p; Kauhajoki, kk (JPi)
- sinisorsa (ana pla) /1; Kauhajärvi (KTS)
- pyrstötiainen (aeg cau) 13 p; Muurahainen+Kauhajärvi (KSe)
- mustarastas 4 p; Muurahainen+Vakkurinkylä (KSe)
- tilhi (bom gar) 22 p; Teuva, kk (IN)

6.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy-Skaftung, manner ja saaret (VF, PR, JVa)
- jääkuikkalaji (gav ada/imm) 1 p, Storbådan (VF, JVa)
- silkkiuikku (pod cri) 1 p, tn. ensimmäinen tammikuun havainto
- kangaskiuru (lul arb) 1 p, uusi talvilaji Suupohjalle ja samalla Domarkobbanin pinna (PR)
- luotokirvinen (ant pet) 1 p, uusi tammikuun laji Suupohjalle, Domarkobban
- merisirri (cal mar) 1 p, Domarkobban
- punarinta (eri rub) 1 p, W-kärki, talven 1.
- uivelo (mer alb) 5, harvinainen tammikuussa
- jouhisorsa (ana acu) edelleen
- pulmunen (ple niv) 3, talven ensimmäiset
- ruokki (alc tor) 3, kaakkuri (gav ste) 3, haahka (som mol) 1, tukkakoskelo (mer ser) 7, merimetso (pha car) 1, pilkkasiipi (mel fus) 4, mustalintu (mel nig) 220, merikotka (hal alb) 1

Lounaisvirtaus on ilmeisesti liikutellut lintuja mukavasti Suupohjaankin asti, sillä mm. pulmuset ja mustarastas olivat Storbådanilla (pieni ulkosaari) ja kangaskiuru ja punarintakin olivat "jostakin ilmestyneet" löytöpaikoilleen.

- isolokki (lar hyp) 2kv edelleen keskustassa (EPa)
- pikkuvarpunen (pas mon) 16-20 p (3:ssa paikassa), järripeippo (fri mon) 2 p, peippo (fri coe) 2 p, tikli (car car) 1 p, mustarastas (tur mer) 9
- viiksitimali (pan bia) a4/2 p; Närpiö, Kråkfjärden (EPa)

Närpiö, Nämpnäs (JV)
- jääkuikka (gav ada) 1 S klo 10.40; Lilla Ledgrund
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 28 p, merimetso (pha car) 1 p, mustalintu (mel nig) 7 p, räkättirastas (tur pil) 130 p (IN)

- metsähanhi (ans fab) 1, saattoi jäädä paikalliseksi, ensimmäinen talvihavainto alueelta; Sundfjärden (JV)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 p, laulujoutsen (cyg cyg) 8 p, merikotka (hal alb) 1 p; Stånggrund (IN, HM)

Kauhajoki, Muurahainen+Vakkurinkylä (KSe)
- pyrstötiainen (aeg cau) 1 p, hippiäinen (reg reg) 1 p, mustarastas (tur mer) 2 p
- mustarastas (tur mer) 1 p, ruokintapaikalla 2.1. lähtien; Kurikka, Panttila (PRu)

5.1.
- vihervarpunen (car spi) 420 p, 70 m; Kristiinankaupunki, Leppäsalmi-Skratnäs (EPa)
- ampuhaukka (fal col) 1/ p, teeri (tet rix) a95 p; Teuva, Kauppila+Korvenkylä (JV)

4.1.
Kristiinankaupunki, Tiukka (HL)
- taivaanvuohi (gal gal) 1, ensimmäinen talvihavainto alueella
- kottarainen (stu vul) 4
- sinisorsa (ana pla) 1 p; Teuva, Varsala (/HM)

3.1.
Kristiinankaupunki (EPa)
- isolokki (lar hyp) 2kv, talven 1.; Korkeasaari
- tikli (car car) 10-14 p, peippo (fri coe) 2/ p, tilhi (bom gar) 80 m 45 p; keskusta
- tukkasotka (ayt ful) 2 p; Leppäsalmi
- pyrstötiainen (aeg cau) 4 m; Kauhajoki (VYT)

2.1.
- kottarainen (stu vul) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kk (VF)

1.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy-Skaftung-saaret (VF, KK)
- merisirri (cal mar) 2 p, 1. tammikuun havainto alueella
- allihaahka (pol ste) 1 ad/ p, sama kuin edellisenä päivänä
- laulurastas (tur phi) 1 p, sama, 1. tammikuun havainto alueella
- pikkulokki (lar min) 2kv S, harvinaisuus tammikuussa
- kanadanhanhi (bra can) 3 S, harvinaisuus tammikuussa
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 239 m+p (n. 180 m), kaakkuri (gav ste) 4 m 1 p, haahka (som mol) 3 p, pilkkasiipi (mel fus) n. 25 p, mustalintu (mel nig) n. 300 p 30 m, alli (cla hye) 10 m+p, merikotka (hal alb) 2 S, lisäksi kirvisen jälkiä 3 paikassa

- punakylkirastas (tur ili) 1 p; Kaskinen (JRi, JPi)
- uivelo (mer alb) 1 p

Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, KTS)
- pilkkasiipi (mel fus) /1, otettiin kiinni jäältä, hoidossa tällä hetkellä
- vihervarpunen (car spi) 3 W, järripeippo (fri mon) /1
- mustarastas (tur mer) 1/ , varpushaukka (acc nis); Vakkurinkylä (KSe, Antero Seppälä)
- koskikara (cin cin) 1; Paholuoma

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2002 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi