Havaintoja vuodelta 2002 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2002 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Maaliskuu 2002

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

31.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+ läsnikärki (KK, PR)
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ m
- metsäviklo (tri och) 1 m, kevään 1.
- hemppo (car can) 4 m, kevään 1.
- tylli (cha hia) 1 m 1 p, kevään 1.
- tikli (car car) 1 m
- niittykirvinen (ant pra) 1 m, luotokirvinen (ant pet) 8 m, sepelkyyhky (col pal) 450 m, töyhtöhyyppä (van van) 72 m
- haahka (som mol) n. 3000 m, merimetso (pha car) 89, merihanhi (ans ans) 350 m (päiväsumma), kyhmyjoutsen (cyg olo) 46 m, haapana (ana pen) 38 m, jouhisorsa (ana acu) 14 m, tavi (ana cre) 4 m, naurulokki (lar rid) 235 m, ristisorsa (tad tad) 10 m 12 p, ruokki (alc tor) 4 m
- taivaanvuohi (gal gal) 1 S, pajusirkku (emb sch) 3m; Skaftung (KK)

- kyhmyhaahka (som spe) 2 m+p>m; Närpiö, Stånggrund (IN ym.)
- haahka (som mol) 1545 m, ristisorsa (tad tad) 10 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 39 m, merimetso (pha car) 62 m, merikotka (hal alb) 2 p 1 m, pulmunen (ple niv) 125 m, niittykirvinen (ant pra) 7 m
- joutsen (cyg cyg) 28 p, merihanhi (ans ans) 78 p, kurki (gru gru) 4 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Piolahti-Kalax
- lehtokurppa (sco rus) 2 p, kevään 1.; Yttermark
- pähkinähakki (nuc car) 1 p; Närpiö, keskusta

Blacksögrund (AL, AVe)
- silkkiuikku (pod cri) 2 p, merimetso (pha car) 62 m, ristisorsa (tad tad) 1 m, haahka (som mol) 1090 m 110 p, alli (cla hye) 19 m, mustalintu (mel nig) 144 m, pilkkasiipi (mel fus) 18 m, uivelo (mer alb) 2 m, tukkasotka (mer ser) 17 m, U/A 2 S, luotokirvinen (ant pet) 4 m, pajusirkku (emb sch) 7 m
- vuorihemppo (car ris) 3 m, kevään 1.
- lapinsirkku (cal lap) 1 m, kevään 1.

- pohjantikka (pic tri) 1/ p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (AKa, KSe)
- kapustarinta (plu apr) 1 p, niittykirvinen (ant pra) 10 m, kevään 1.
- metsähanhi (ans fab) 4 m, joutsen (cyg cyg) 37 m, kurki (gru gru) 13 m, töyhtöhyyppä (van van) 119 m, sepelkyyhky (col pal) 33 m, lokkeja (lar sp.) 82 m, peippo (fri coe) 1 p, niittykirvinen (ant pra) 1 p; Teuva, Perälä (TLe) 6.30-10.15
- kapustarinta (plu apr) 1 p; Lautta (IN)
- kapustarinta (plu apr) 1 p; Kurikka, Levinneva (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 15 p; Varpahaiskylä (Kari ja Kaija Perttula/JRi)
- kapustarinta (plu apr) 2 m, niittykirvinen (ant pra) 1 p; Isojoki, Möykky (EP)

30.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, JVa ym.) 5.50-12
- kyhmyhaahka (som spe) 1 m
- allihaahka (pol ste) 1/ p
- ruokki (alc tor) 18 m, kevään 1.
- haahka (som mol) 3104 m, mustalintu (mel nig) 52 m, ristisorsa (tad tad) 4 m, merimetso (pha car) 215 m, laulujoutsen (cyg cyg) 85 m, riskilä (cep gry) 9 m, tukkakoskelo (mer ser) 11 m, kaakkuri (gav ste) 3 m, naurulokki (lar rid) 285 m, pajusirkku (emb sch) 1 m
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p; Lålby (PAH)
- pikkujoutsen (cyg col) 1 E, kahden joutsenen kanssa; Lapväärtti, Karijoentie (KK)
- pähkinähakki (nuc car) 1 p; Dagsmark (KSe, KTS)

Närpiö, Lilla Ledgrund (JV, JKe, Hannu Talvitie) 6.20-10.20
- kyhmyhaahka (som spe) 1 m
- ristisorsa (tad tad) 2 p, haahka (som mol) 1200 m, kaakkuri (gav ste) 4 m, pilkkasiipi (mel fus) 4 m, merimetso (pha car) 125 m, alli (cla hye) 11 m, naurulokki (lar rid) 83 m, joutsen (cyg cyg) 21 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 40 p+m, luotokirvinen (ant pet) 6 m

Närpiö, Blacksögrund (AL, AVe, TW)
- kyhmyhaahka (som spe) 1 m (8.50)
- merimetso (pha car) 114 m, ristisorsa (tad tad) 1 m, haahka (som mol) 1080 m, alli (cla hye) 30 m, mustalintu (mel nig) 25 m, pilkkasiipi (mel fus) 3 m, tukkakoskelo (mer ser) 20 m, ruokki (alc tor) 3 m, U/A 2 m, riskilä (cep gry) 1 m, luotokirvinen (ant pet) 2 m

- maakotka (aqu chr) 1 m; Teuva, Kaarihovi (JJ)
- joutsen (cyg cyg) 37 p, metsähanhi (ans fab) 23 p, merihanhi (ans ans) 1 p; Kauhajoki, Kokonkylä- Hangaskylä (JRi, PRu ym.)
- joutsen (cyg cyg) 30 p; Juonikylä- Könnönkylä (VYT, KAn)
- joutsen (cyg cyg) 16 m, kurki (gru gru) 10 m, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Isojoki, Kirkonkylä+ Möykky (EP)

29.3.
Kristiinankaupunki, Siipyy ja torni (KK, VF, JVa, PR, KTS, KSe ym.)
- kyhmyhaahka (som spe) 2/ m, toinen todenn.
- allihaahka (pol ste) 2/ m+p, molemmat +2kv
- tavi (ana cre) a3 m, kevään 1.
- lapasotka (ayt mar) 5, kevään 1.
- punasotka (ayt fer) 1/ m, kevään 1.
- silkkiuikku (pod cri) 1 p, kevään 1.
- ristisorsa (tad tad) 12 m 5 p, kevään 1.
- haahka (som mol) 2520 m, naurulokki (lar rid) 97 m, merimetso (pha car) 126, kyhmyjoutsen (cyg olo) 87 m, laulujoutsen (cyg cyg) 44 m, tukkakoskelo (mer ser) 22 m, tukkasotka (ayt ful) 47 m, telkkä (buc cla) 186 m, alli (cla hye) 36 m, mustalintu (mel nig) 14, pilkkasiipi (mel fus) 28 m, kaakkuri (gav ste) 4 m, merikotka (hal alb) ainakin 6 p 3 m, haapana (ana pen) 14 m
- kangaskiuru (lul arb) 1 p, kevään 1.; Siipyy (VF)
- taivaanvuohi (gal gal) 2 p, kevään 1.; Härkmeri+ Lålby (KSe, KTS)
- pajusirkku (emb sch) 1 p; Skaftung, kalasatama
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p (kevään 1.), merihanhi (ans ans) 50, metsähanhi (ans fab) 30, kanadanhanhi (bra can) 100, laulujoutsen 140, kurki (gru gru) 2; Härkmeri (KK, JVa, HL ym.)
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p>NE (kevään 1.), merihanhi (ans ans) 30, kanadanhanhi (bra can) 60, laulujoutsen 152, kurki (gru gru) 3; Lålby (KK, HL)
- kapustarinta (plu apr) 2, kevään 1.; Lålby (PR, HL)
- muuttohaukka (fal per) 1, kevään 1.; Tiukka (NF)
(NF)

- joutsen (cyg cyg) 19 p, metsähanhi (ans fab) 14 p; Kauhajoki, Kokonkylä (JRi)
- joutsen (cyg cyg) 37 m; Isojoki (EP)

28.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 13-15.30
- haahka (som mol) 1270 m, metsähanhi (ans fab) 3 m, tukkakoskelo (mer ser) 2 p 3 m, uivelo (mer alb) 2 p, laulujoutsen (cyg cyg) 9 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 52 m+p, mustalintu (mel nig) 5 m, tukkasotka (ayt ful) 3 p
- joutsen (cyg cyg) 161 p, metsähanhi (ans fab) 40 p, sepelkyyhky (col pal) 100 p; Lålby (HL)
- joutsen (cyg cyg) 46 p, merihanhi (ans ans) 45 p, metsähanhi (ans fab) 10 p, kanadanhanhi (bra can) 90 p; Härkmeri (KK)

Närpiö, Lilla Ledgrund (JV) 6.45-10.45
- haahka (som mol) 2100 m 230 p, merimetso (pha car) 85 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 47 m 15 p, mustalintu (mel nig) 16 m, tukkasotka (ayt ful) 1 m, kaakkuri (gav ste) 1 m, naurulokki (lar rid) 2 m
- joutsen (cyg cyg) 30 m+p, merihanhi (ans ans) 71 p, kanadanahanhi (bra can) 25 p; Kalax-Rnagsby, pellot

- pajusirkku (emb sch) 1 p, kevään 1., peippo (fri coe) 1 m; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- joutsen (cyg cyg) 8 m, peippo (fri coe) 1 p; Isojoki (EP)

27.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (IN, ym.) 6.30-13
- haahka (som mol) 3430 m, merimetso (pha car) 34 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 108 m, joutsen (cyg cyg) 10 m, mustalintu (mel nig) 6 m, metsähanhi (ans fab) 6 m, merikotka (hal alb) 7 p+m, kiuru (ala arv) 43 m, kurki (gru gru) 1 m, peippo (fri coe) 4 m
- joutsen (cyg cyg) 27 p, merihanhi (ans ans) 31 p, kanadanhanhi (bra can) 74 p, kurki (gru gru) 1 p; Härkmeri
- joutsen (cyg cyg) 114 p, kurki (gru gru) 3 p, merikotka (hal alb) 4 p, metsähanhi (ans fab) 8 p; Lålby (IN, HL)
- sinisuohaukka (cir cya) 1 p, kevään 1.

Pöllötilanne Kuuntelut onnistuneet aika hyvin, vaikka säät huonontuneet. Ensimmäiset helmipöllöt ovat jo kurkistelleet pöntöistä. Huuhkajia ja varpuspöllöjä alkanut kertyä paremmin kuun puolivälin jälkeen. Sarvipöllöön voi nyt törmätä metsämaastossakin -täytyy varoa sekoittamasta huuhkajaan. Reviirimäärät (yhteensä 131) lajeittain ja kunnittain: huuhkaja 37, varpuspöllö 27, lehtopöllö 5, viirupöllö 13, sarvipöllö 3, helmipöllö 46. Isojoki 2, Karijoki 2, Kauhajoki 54, Kristiina 30, Kurikka 18, Närpiö 8, Teuva 17.

26.3.
Kristiinankaupunki, Siipyy (KK) 6.45-8.30
- kaakkuri (gav ste) 6 m (1 jp), kevään 1.
- pilkkasiipi (mel fus) 1 m, kevään 1.
- mustalintu (mel nig) 4 m, haahka (som mol) 700 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 60 m, merimetso (pha car) 20 m, naurulokki (lar rid) 2 jp m, telkkä (buc cla) 50 p 60 m

Närpiö, Stånggrund ym. (IN) 6.30-10.45
- kyhmyhaahka (som spe) 1 m
- kaakkuri (gav ste) 3 m, pilkkasiipi (mel fus) 2 m, kevään 1.
- mustalintu (mel nig) 4 m, haahka (som mol) 1110 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 103 m 39 p, merimetso (pha car) 58 m, uivelo (mer alb) 2 m, naurulokki (lar rid) 3 m, luotokirvinen (ant pet) 2 p, kiuru (ala arv) 29 m
- joutsen (cyg cyg) 52 p, merihanhi (ans ans) 22 p, kanadanhanhi (bra can) 10 p, kurki (gru gru) 1 p, peippo (fri coe) 1 p; Piolahti-Kalax (IN)

- mustavaris (cor fru) 1 m, uuttukyyhky (col oen) 1 p; Kauhajoki, Kokonkylä+ Savikylä (JRi, Kalervo Kariluoma)
- töyhtöhyyppä (van van) 9 p, sepelkyyhky (col pal) 12 p, kottarainen (stu vul) 18 p; Teuva, Perälä (TLe)

24.3.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund - Trutklobbarna - Skaftung (KK, VF) 7.30-13
- valkoselkätikka (den leu) 1/ p, rummuttava hetken paikallisena, 3. keväthavainto saaressa
- varpuspöllö (gla pas) 1 p, Ljusgrundin pinna!
- isolokki (lar hyp) 2kv p kalasatamassa
- tukkasotka (ayt ful) 1/ p, kevään 1.; Trutklobbarna
- puukiipijä (cer fam) 1, kevään 1.; Ljusgrund
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 49 m 16 p, haahka (som mol) 330 m, merimetso (pha car) 5 m, sinitiainen (par cae) 17 m, talitiainen (par maj) 8 m
- allihaahka (pol ste) 1 p; Siipyyn lintutorni (JRi, JPi)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 78 m, merimetso (pha car) 17 m; Siipyy (PR)
- metsähanhi (ans fab) 2 m, kevään 1.
- uivelo (mer alb) 1 p, kevään 1.
- kanadanhanhi (bra can) 60, merihanhi (ans ans) 22, laulujoutsen (cyg cyg) 8, kurki (gru gru) 1 p; Härkmeri (KK, VF, JPi, JRi)
- maakotka (aqu chr) 1 kiert.; Härkmeri (PR)

- pulmunen (ple niv) 100 p, kiuru (ala arv) 2 m; Kauhajoki, Kauhaneva (KSe, KTS)
- tikli (car car) 2 p, kevään 1.; Isojoki, Möykky (EP)

23.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 8-10
- haahka (som mol) 233 m, merihanhi (ans ans) 9 m, riskilä (cep gry) 1 m, pulmunen (ple niv) 22 m
- kyhmyhaahka (som spe) 1 m>p, kevään 1.
- tukkakoskelo (mer ser) 1/ N; Trutklobbarna (KK) 8.30-10.30
- pulmunen (ple niv) 276 m (a220), kaikki merellä kovassa vastatuulessa, merikotka (hal alb) 11 p/kiert, luotokirvinen (ant pet) 2 p
- kanadanhanhi (bra can) n. 100, merihanhi (ans ans) 30, laulujoutsen (cyg cyg) 4, kurki (gru gru) 2; Härkmeri (KK)

Kauhajoki, Kokonkylä-Hangaskylä (JPi)
- laulujoutsen (cyg cyg) 4 p, töyhtöhyyppä (van van) 33 p, kiuru (ala arv) 13 p, tuulihaukka (fal tin) 2 p, kurki (gru gru) 1 p
- kiuru (ala arv) 27 m, sepelkyyhky (col pal) 5 m, töyhtöhyyppä (van van) 2 m kovaan vastatuuleen; Teuva, Perälä (TLe)

22.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 6.50-9.30, tornin edusta jäästä vapaa
- haahka (som mol) 46 p 89 m, alli (cla hye) 1 S, merihanhi (ans ans) 11 p, kyhmyjoutsen (cyg olo ) 11 p 10 N, laulujoutsen (cyg cyg) 8 N
- mustalintu (mel nig) 1 m, kevään 1.
- allihaahka (pol ste) 1 p, kevään 1.
- västäräkki (mot alb) 1 p; Lålby (HL)
- peippo (fri coe) 3 p, kevään 1.
- joutsen (cyg cyg) 11 p, merihanhi (ans ans) 1 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 23 p

21.3.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund (JVa) 6.45-10
- haapana (ana pen) 2 S, kevään 1.
- jouhisorsa (ana acu) 2 m, kevään 1.
- naurulokki (lar rid) 1 S, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 33 m 15 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, merihanhi (ans ans) 2, haahka (som mol) 266 m+p, alli (cla hye) 4, tukkakoskelo (mer ser) 2, hiirihaukka (but but) 1 m, kulorastas (tur vis) 1 m
- kanadanhanhi (bra can) 60 p, merihanhi (ans ans) 16 p, joutsen (cyg cyg) 4 p, hiirihaukka (but but) 1 p, pulmunen (ple niv) 45 p; Härkmeri (JVa, IN)

Närpiö, Stånggrund (IN) 7-11
- haahka (som mol) 325 m, merihanhi (ans ans) 8 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 22 m, alli (cla hye) 1 m, merimetso (pha car) 1 p

- västäräkki (mot alb) 1 p, kevään 1. Jurva (KLa)

20.3.
- harmaahaikara (ard cin) 1 p; Kristiinankaupunki, Lålby (HL)
- pulmunen (ple niv) a135 p; Tiukka
- luotokirvinen (ant pet) 1 p, kevään 1.; Trutklobbarna (JVa)
- alli (cla hye) 4 p, kevään 1.

- hiirihaukka (but but) 1; Jurva (KLa)

19.3.
Kristiinankaupunki, Härkmeri (JVa ym.)
- kanadanhanhi (bra can) a6 p, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) 6 p, töyhtöhyyppä (van van) 35 p
- kulorastas (tur vis) 1 p; Lapväärtti (KK)
- tuulihaukka (fal tin) 1 p; Kristiinankaupunki (HL)
- kurki (gru gru) 2 p, kevään 1.; Siipyy (Rune Lund/SÖ)

- kurki (gru gru) 2 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (JVa)
- harmaahaikara (ard cin) 1 N, kevään 1.; Kaskinen (JVa)

- töyhtöhyyppä (van van) 18 p; Isojoki, Möykky (EP)
- pikkutikka (den min) 1 p; Kauhajoki, Turja (JRi)
- mustavaris (cor fru) 1 p; Savikylä
- mustarastas (tur mer) 1/1 p; Teuva, Kirkonkylä (Maija Rintala/JRi)

18.3.
- kottarainen (stu vul) a12; Kristiinankaupunki, keskusta (KK)

- töyhtöhyyppä (van van) 3 p, kottarainen (stu vul) 1 p; Kauhajoki, Luomankylä (AKa)
- lehtopöllö (str alu) 1 p; Savikylä (Heli Hakamaa/JRi)
- ampuhaukka (fal col) 1 p, kevään 1.; Jurva (KLa)

17.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JVa) 7.10-11.20, avovesi kaukana yli 15 km:n päässä, lähempänä joitakin railoja avovettä
- kulorastas (tur vis) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 25 m, merihanhi (ans ans) 12, haahka (som mol) 32 m, telkkä (buc cla) 9 S, merikotka (hal alb) 5, töyhtöhyyppä (van van) 24 S, uuttukyyhky (col oen) 6 m, sepelkyyhky (col pal) 4 m, kiuru (ala arv) 3, tilhi (bom gar) 8 m

- tuulihaukka (fal tin) 1 m, kevään 1.; Kauhajoki, Luomankylä (JPi)
- töyhtöhyyppä (van van) a5 kiert; Koskenkylä (Tuija Pitkäkoski)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajärvi (KTS)
- koskikara (cin cin) 2 p; Vakkurinkylä, Paholuoma (AKa, KSe)
- kottarainen (stu vul) a2p; Kauhajoki (KK)
- pulmunen (ple niv) a3; Karijoki
- sepelkyyhky (col pal) 1, uuttukyyhky (col oen) 1, töyhtöhyyppä (van van) 1 S; Kurikka (KK, PRu)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Perälä (TLe, Anneli Järvistö)
- pyrstötiainen (aeg cau) 2, pulmunen (ple niv) 5; Suksenjärvi+ Riippi (RS)

16.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, KK, RS) 7.10-11.45
- merihanhi (ans ans) 1+1 m, kevään 1.
- merimetso (pha car) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) jo 30 m, haahka (som mol) 30 m 7 p, merikotka (hal alb) 3 m, varis (cor nix) 160 m, mustavaris (cor fru) 4 m, uuttukyyhky (col oen) 6 m, pulmunen (ple niv) 3 m, kiuru (ala arv) 5 m, kottarainen (stu vul) 1 m, pikkukäpylintu (lox cur) 2 m
- pikkutikka (den min) 1 p, pulmunen (ple niv) 6; Ljusgrund (JVa)
- töyhtöhyyppä (van van) 2 S, merikotka (hal alb) 3 m 4 p, kiuru (ala arv) 18 S, räkättirastas (tur pil) 1 m; Kummelgrund (JVa)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Skaftung (KK)
- urpiainen (car mea) 5 p, kiuru (ala arv) a11 S, merikotka (hal alb) 2 p
- kottarainen (stu vul) a2 p; Lapväärtti

- piekana (but lag) 1 m, kevään 1.; Kauhajoki, Ikkeläjärvi-Säkkijärvi (JPi)
- koskikara (cin cin) 1 p, pikkutikka (den min) 1 p; Vakkurinkylä, Paholuoma (AKa)
- riekko (lag lag) 2 p, teeri (tet rix) 24 p, joutsen (cyg cyg) 2 p; Teuva, Suksenjärvi (RS)

15.3.
Kristiinankaupunki, Skaftung (JVa) 12.40-14.30
- hiirihaukka (but but) 1 S, kevään 1.
- merikotka (hal alb) 8 m 3 p, uuttukyyhky (col oen) 2 m, varis (cor nix) 130 m

- räkättirastas (tur pil) 1 p, kevään 1.; Kaskinen (IN)

- hiirihaukka (but but) 2 m, kevään 1.; Kauhajoki, Hyyppä (Kalervo Kariluoma/JRi)

14.3.
- koskikara (cin cin) 10 p; Kristiinankaupunki, Metsälänjoki (IN)

- pähkinähakki (nuc car) 1 SW, pikkuvarpunen (pas mon) 2 (uusi paikka); Kauhajoki (perhe Rintala)
- koskikara (cin cin) 8 p; Isojoki, Kärjenkoski+ Vesijärvi+ Polvenkylä (IN)

12.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+ Trutklobbarna (VF, KK) 9.15-11.30, Trutklobbarnalla avoveteen noin 1 km, mutta Ljusgrundissa aivan rannassa!
- isolokki (lar hyp) 2kv p
- sepelkyyhky (col pal) 11 m, kevään 1.
- uuttukyyhky (col oen) 6 m, kevään 1.
- punakylkirastas (tur ili) 1 m, kevään 1., yllättävä havainto
- kottarainen (stu vul) 2 m, kevään 1.
- haahka (som mol) 35 m 4 p
- kiuru (ala arv) 5 m
- telkkä (buccla) 2 p, 8 m
- laulujoutsen (cyg olo) 21 m
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, 3 m
- mustavaris (cor fru) 17 m
- merikotka (hal alb) 6 m+p, varis (cor nix) 208 m, naakka (cor mon) 81 m, harmaalokki (lar arg) 130 p, 95 m, merilokki (lar mar) 30 p, 20 m, merikotka (hal alb) 3 p, 2m, isokoskelo (mer mer) 30 p
- kiuru (ala arv) a5 p; Lålby (KK)
- töyhtöhyyppä (van van) a7 p, kevään 1.; Lapväärtti

- koskikara (cin cin) 1 p; Karijoki, Alakylä, Metsäjoki (Erkki Viitikko)

Suupohjan pöllötilanne

Suupohjassa pöllöjä on kuunneltu aktiivisesti, joskin osa harrastajista vasta suunnittelee pöllöretkille lähtöä. Retkiä on tehty alueen kaikissa kunnissa ja havaintoja on ilmoittanut parisenkymmentä kuuntelijaa. Öisestä luonnosta on nautittu useamman kymmenen tunnin ajan, mutta pöllöhavaintoja on kertynyt verkkaisesti. Kauhajoella joka toinen kuunteluretki on jäänyt ilman tulosta, joten kuuntelutunteja on kertynyt pöllöhavaintoja enemmän. Hiljaisuus kertoo myyrätilanteen vaatimattomuudesta. Viime keväänä pöllöt olivat kateissa vielä pahemmin. Nyt pöllöhavaintoja on kertynyt muutamassa viikossa noin 100, joka on likimain puolet koko viime vuoden havaintomäärästä.

Rauhallisista pöllö-öistä tekee poikkeuksen Suupohjan lounainen kulma, Kristiinankaupungin Siipyy. Helmipöllön puputus on kaikunut kautta kylän lähes kahdenkymmenen pöllön ollessa äänessä. Siipyyssä onkin kuultu helmipöllöjä likimain saman verran kuin muualla Suupohjassa yhteensä. Hyvä pöllöalue on kuitenkin varsin pieni, sillä jo naapurikylissä Skaftungissa ja Härkmeressä pöllöt ovat harvassa.

Toinen pöllökevään iloinen yllätys on ollut lehtopöllöjen runsaus. Muutama vuosi sitten lehtopöllöt näyttivät katoavan Suupohjasta kokonaan, mutta nyt Kristiinankaupungin Siipyyssä ja kantakaupungin tuntumassa on kuultu tätä eteläistä pöllöä ainakin viidellä reviirillä.

Monet vakiohuuhkajat ovat olleet hiljaa tai huhuilleet epäsäännöllisesti. Yhtenä iltana huuhkajapariskunta voi olla äänessä bassojaan säästelemättä, minkä jälkeen paikalla voidaan joutua kuuntelemaan hiljaisuutta monta kertaa. Huuhkajia onkin kuultu vasta joka kolmannella viime vuoden reviiristä. Varpuspöllöjä on osunut kohdalle yli kymmenellä paikalla, mutta varpuspöllön soidinaika jatkuu vielä pitkälle eteenpäin. Viime vuonna pesinnöissään hyvin menestynyt viirupöllö on usein vaikea kuultava, mutta kuuntelijoita on palkittu viirun huhuilulla lähes kymmenellä paikalla.

Talven aikana on nähty muutama hiiripöllö, mutta ne eivät ole viihtyneet pidempään samoissa maisemissa. Harvinaisempia talvisia pöllöhavaintoja ovat myös kaksi tammikuussa nähtyä sarvipöllöä. Huhuilemaan asti sarvipöllöt eivät ole innostuneet.

Pöllökevät on nyt parhaimmillaan, joten lähiviikkoina pöllöhavaintoja odotetaan kertyvän tasaiseen tahtiin. Pöllöretkelle kannattaa lähteä nauttimaan öisestä luonnosta, vaikka pöllöjen löytymistä ei voikaan luvata joka retkelle. Tyynellä ilmalla pöllöjä voi kuulla melkein missä tahansa Suupohjan metsä- ja viljelymaisemissa. Samallakin paikalla kannattaa kuunnella useamman kerran, sillä innokkaatkaan pöllötkään eivät ole aina äänessä. [Lisätietoja pöllöjen kuuntelusta]

11.3.
Kristiinankaupunki, Skaftung+ Trutklobbarna (VF) 12-14.00
- kiuru (ala arv) 1 S, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 ad N, kevään 1.
- naakka (com mon) a17 m + kalasatamassa ja kylässä jo yli 20 p (ei talvehtinut), urpiainen (car mea) 2 p

- laulujoutsen (cyg cyg) 2 p; Teuva, Suksenjärvi (Tejuka)

10.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 9.00-12.00, Jäätilanne on lohduton, avovesi noin 20 km päässä, pieniä sulia siellä täällä, ja tuuli edelleen luoteesta.
- pulmunen (ple niv) 1 m, kevään 1.
- varis (cor nix) 158 m, naakka (cor mon) 71 m, laulujoutsen (cyg cyg) 3 E, mustarastas (tur mer) 1 p

- laulujoutsen (cyg cyg) 3 m; Kauhajoki, Koskenkylä (JPi)

9.3.
- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Toivakka (JaR)

7.3.
- pyrstötiainen (aeg cau) 9 p; Kauhajoki, Turja (JRi)
- sinisorsa (ana pla) 2 p; Harjankylä (JRi)

5.3.
- vihervarpunen (car spi) 1 N, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Korkeasaari (JVa)

3.3.
- helmipöllö (aeg fun) 17 Ä, lehtopöllö (str alu) 1 Ä; Kristiinankaupunki, Friiveli- Heden- Siipyy (VF, JVa, Heikki Torala)

2.3.
- helmipöllö (aeg fun) 14 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- mustarastas (tur mer) 1 p, kevään 1?, vaikea erottaa talvehtineista; Skaftung (Fred Berg)

- pikkutikka (den min) 1 p, sinisorsa (ana pla) 1 p; Kauhajoki, Harjankylä (JPi)

1.3.
Kristiinankaupunki (JVa, Heikki Torala)
- tundraurpiainen (car hor) 2 p, urpiainen (car mea) a180 p; Lapväärtti
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Tiukka
- lehtopöllö (str alu) 1/1 Ä; Siipyy, Vedholmen

AlkuunHelmikuu 2002

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

25.2.
- joutsen (cyg cyg) 3 p; Träskvik (Bengt Norrsjö/SÖ)

24.2.
- helmipöllö (aeg fun) 3 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)

- kalalokki (lar can) 4000 S (/2 tunnissa), isokoskelo (mer mer) 33 p; Närpiö, Stånggrund+ Nämpnäs, kalasatama (IN, JV)
- telkkä (buc cla) 3 p, isokoskelo (mer mer) 13 p; Kaskinen (JRi, JPi, IN)

- koskikara (cin cin) 4 p; Kauhajoki, Turja+ Aronkylä+ keskusta (JRi)
- sinisorsa (ana pla) 5 p; Turja
- koskikara (cin cin) 2 p; Isojoki, Heikkilänjoki (VYT, KAn)

23.2.
- mustavaris (cor fru) 1 p; Kristiinankaupunki, Lillsund (KK)
- peltopyy (per per) a15 p, pihakatajikossa myrskyä pitämässä; Lapväärtti, Karijoentie (KK, Viipe Koivu ym.)

21.2.
- merikotka (hal alb) 2 p; Närpiö, Nämpnäs (JV)

19.2.
- tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 17 p, kalalokki (lar can) 180 S; Närpiö, Nämpnäs (JV)
- viiksitimali (pan bia) 2 p; Träskholmsfjärden

- isolepinkäinen (lan exc) 2 p; Kauhajoki, Jokimaa (JRi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Heikkilänjoki (JRi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Sarviluoma

17.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy-Kiili (KK)
- kalalokki (lar can) 6500 m+p kovassa lounaistuulessa
- riskilä (cep gry) 1 >p

- haahka (som mol) a4 N, kevään 1.; Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (HH)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kurikka, Pitkämö (JJ)

16.2.
- kalalokki (lar can) 1500 m+p; Närpiö, Nämpnäs (JV)

15.2.
- isokoskelo (mer mer) a85 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (KK)

11.2.
- tukkakoskelo (mer ser) 3 S, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)

10.2.
- isokoskelo (mer mer ) 42 p,varpuspöllö (gla pas) 2 p, merikotka (hal alb) 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)

- pikkutikka (den min) 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JPi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kokonkylä

8.2.
- mustarastas (tur mer ) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)

7.2.
- kuukkeli (per inf) 2 p; Teuva, Perälä, Tankineva (JN)

3.2.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 8.40-10.10
- sinisorsa (ana pla) 1/ N>p, muuttava
- riskilä (cep gry) 1 S (eri kuin Siipyyssä)
- merikotka (hal alb) 1 ad N, räkättirastas (tur pil) 2 p
- kalalokki (lar can) 350 S, isokoskelo (mer mer) 30 p, riskilä (cep gry) 1 S; Siipyyn niemi (VF) 9-11
- laulujoutsen (cyg cyg) 1 p, muuttanut!; Pohjoislahti (JKe)

2.2.
- mustavaris (cor fru) 1 p, mahdollisesti muuttaja; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (KK)

- telkkä (buc cla) 2 p, mustalintu (mel nig) 1 p; Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (IN)
- viiksitimali (pan bia) 18 p; Träskholmsfjärden

AlkuunTammikuu 2002

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna, mielenkiintoisimmat myös alla)

30.1.
Kristiinankaupunki, Skaftung ym. (JVa)
- sarvipöllö (asi otu) 1 p; Skärivägen
- mustarastas (tur mer) 2 p
- merikotka (hal alb) 3 ad

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Hangaskylä (JRi, JPi)

29.1.
- sarvipöllö (asi otu) 1 Ä; Kauhajoki, Kirkonkylä (Arto Vainionpää/JPT)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, keskusta (Juhani Niemitalo)

27.1.
- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Närpiö (/PB)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjoki (Tiina Myllyniemi)

20.1.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (JVa, KK) 9.20-12
- alli (cla hye) 8 m, IVL 4 m, telkkä (buc cla) 3 p, isokoskelo (mer mer) 45 p+kiert, merikotka (hal alb) 2
- kottarainen (stu vul) a4 p Skaftungin kylällä kaupan kohdalla
- mustalintu (mel nig) 5 p, alli (cla hye) 3 p; Siipyy (VF) 9-11

- koskikara (cin cin) 2 p; Teuva, Perälä (TLe)

15.1.
- riskilä (cep gry) 1 S, isokoskelo (mer mer) 83 p, telkkä (buc cla) 2 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Lilla Ledgrund ym. (IN)

14.1.
- koskikara (cin cin) 12 p; Kristiinankaupunki, Metsälänjoki (IN)
- koskikara (cin cin) 1 p; Lapväärtti, höyläämö

13.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 ad; Kristiinankaupunki, yläaste (Viipe Koivu)
- tuulihaukka (fal tin) 1 p; Perus (HL), lintu paikalla viikon ajan
- suopöllö (asi fla) 1 p; Tiukka (HL), lintu paikalla viikon ajan

- koskikara (cin cin) 1 p, peltopyy (per per) 11 p; Karijoki, Myrkky (VF)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Hangaskylä (JRi, JPi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, uimahalli (/HM)

12.1.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 9.30-11.30
- kaakkuri (gav ste) 1 p, 1 N
- telkkä (buc cla) 1 S
- mustalintu (mel nig) 1 S
- kalalokki (lar can) 75 S
- riskilä (cep gry) 1 S, merikotka (hal alb) 2 N, alli (cla hye) 1 N, räkättirastas (tur pil) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Siipyyn niemi (VF, PR) 9-12

8.1.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK) 11-12, avovesi noin 1 km:n sohjon takana
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 ad p, merikotka (hal alb) 1, merilokki (lar mar) 20 N, kalalokki (lar can) 30 S-N, harmaalokki (lar arg) 10;

7.1.
- peltopyy (per per) a11 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti, Karijoentie (KK)

- koskikara (cin cin) 2 p; Kauhajoki, Ikkelänjoki, yläjuoksu

6.1.
Kristiinankaupunki, Skaftung + Trutklobbarna (KK+lapset) 12-15
- kottarainen (stu vul) a3 p
- merikotka (hal alb) 4, harmaalokki (lar arg) 30, merilokki (lar mar) 15, kalalokki (lar can) 2 juv

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Koskenkylä, Sievinkoski (Tapio Ahola)
- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Pitkämönluoma, Hevonharju (PRu)
- koskikara (cin cin) 2 p; Kyrönjoki, Kakkurinkoski
- ampuhaukka (fal col) 1 p

5.1.
- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Nenättömänluoma, Levinneva (PRu)
- mustarastas (tur mer) 1/ p; Jurva, Jakkula (Taisto Hannula)

4.1.
- hiiripöllö (sur ulu) 1 E; Kauhajoki, Turja (JRi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Turja
- koskikara (cin cin) 1 p; Aronkylä, meijeri

3.1.
- peltopyy (per per) 13 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)

2.1.
- lehtopöllö (str alu) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (JVa)

1.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy (JVa)
- mustarastas (tur mer) 1/ p, pikkuvarpunen (par mon) 4 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, isokoskelo (mer mer) 26 p, telkkä (buc cla) 3 p
- kottarainen (stu vul) 3-4 p, mustarastas (tur mer) 1/ p; Skaftung

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2003 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi