Havaintoja vuodelta 2003 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2003 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |


Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.

Maaliskuu 2003

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.3.
Kristiinankaupunki 9-10.15
- metsähanhi (ans fab) 280 p (klo 9.00 metsähanhia 15 p, mutta 9.45 jo 280!), joutsen (cyg cyg) 315 p, merihanhi (ans ans) 16 p, kanadanhanhi (bra can) 12, kurki (gru gru) 7, sepelkyyhky (col pal) a400 p; Lålby (KK) 9.00-10
- metsähanhi (ans fab) 180 p, merihanhi (ans ans) 5 p, kanadanhanhi (bra can) 6, joutsen (cyg cyg) 130 p, kurki (gru gru) 2 p, sepelkyyhky (col pal) a120 p; Lillsund (KK) 10.00
- metsähanhi (ans fab) 310 p, joutsen (cyg cyg) 50 p; Lapväärtin ohikulkutie (KK) 10.15
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, metsähanhi (ans fab) 240 p, merihanhi (ans ans) 10, sepelkyyhky (col pal) a160 p, ampuhaukka (fal col) 1 p; Lapväärtin ohikulkutie (KK, HL) 15.30
- piekana (but lag) 1 m (HL)
- metsähanhi (ans fab) 60 p; Perus (HL)
- joutsen (cyg cyg) n. 100 p; Tiukka (IN, HM) 17.30
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 300 p, metsähanhi (ans fab) 230 p, merihanhi (ans ans) 30 p, kanadanhanhi (bra can) 52 p; Härkmeri 18
- metsähanhi (ans fab) 185 p, joutsen (cyg cyg) 140 p, kurki (gru gru) 25 p; Lillsund 19
- metsähanhi (ans fab) 266 p, joutsen (cyg cyg) 223 p, merihanhi (ans ans) 42 p; Lålby 19.30
- tikli (car car) 2 p; Kristiina, keskusta (Sonja Grönholm)

- koskikara (cin cin) 1 p; Teuva, Perälä (TLe)

30.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 6.45-11.30, sumussa
- joutsen (cyg cyg) 33 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 34 m, metsähanhi (ans fab) 18 m, varis (cor nix) 55 m, naakka (cor mon) 22 m, harmaalokki (lar arg) 286 m, teeri (tet rix) a24 p, sepelkyyhky (col pal) 152 m
- kulorastas (tur vis) 1 S, kiuru (ala arv) 15 m, punatulkku (pyr pyr) 52 m, tikli (car car) 1 m, peippo (fri coe) 58 m, keltasirkku (emb cit) 30 m, pajusirkku (emb sch) 2 m, urpiainen (car mea) 1323 m, vihervarpunen (car spi) 46 m, palokärki (dry mar) a2 N
- punarinta (eri rub) 1 p/ä, kevään 1.
- naurulokki (lar rid) 1+1 S, kevään 1. (KK)
- ristisorsa (tad tad) 5 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 40 p 18 m, niittykirvinen (ant pra) 2 p, sinisuohaukka (cir cya) /1 p; Trutklobbarna (KK) 8.30-10.30
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a3+1 p, joutsen (cyg cyg) 320 p, metsähanhi (ans fab) 480 p, kanadanhanhi (bra can) 35 p, merihanhi (ans ans) 40 p, sinisorsa (ana pla) 7 p; Härkmeri (KK, JK) 7-8
- metsäviklo (tri och) 1, kevään 1.; Härkmerifjärden (HL, NF)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 215 p, merihanhi (ans ans) 4 p, kanadanhanhi (bra can) 9 p; Lillsund
- metsähanhi (ans fab) 170 m; Härkmeri
- peippo (fri coe) n. 300 p, järripeippo (fri mon) 3 p, mustarastas (tur mer) 15 p (+ 10 p Skaftung); Siipyy (KK, VF) ip
- lehtokurppa (sco rus) 1, kevään 1.; Skaftung (IR)

- metsähanhi (ans fab) 64 p, joutsen (cyg cyg) 63 p, kanadanhanhi (bra can) 8 p, merihanhi (ans ans) 45 p; Närpiö, Piolahti-Bäckliden-Kalax (IN)
- tukkasotka (ayt ful) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 24 p, telkkä (buc cla) 36 p; Kaskinen

- peippo (fri coe) a24 p; Kauhajoki, Muurahainen (AKa)
- metsähanhi (ans fab) 110 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, sinisorsa (ana pla) 10 p, laulujoutsen (cyg cyg) 5 p; Kokonkylä-Kainasto, pellot (JMi)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Lylykylä
- metsähanhi (ans fab) 9+12 E, peippo (fri coe) 1 p; Isojoki, Möykky (EP)
- joutsen (cyg cyg) 6 p, sinisuohaukka (cir cya) 1 p; Teuva, Perälä (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 15 p; Teerenpaikka (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 36 p; Kurikka, Viitala, Latoneva (PRu)

29.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JPi, Jukka Viinikka, VF) 6.20-12
- kyhmyhaahka (som spe) /1 m, kevään 1. (klo 10.34)
- rautiainen (pru mod) 1 m (ä), kevään 1.
- ristisorsa (tad tad) 1/1 m, kevään 1.
- kangaskiuru (lul arb) 1 m/Ä, kevään 1.
- urpiainen (car mea) 10900 m
- merimetso (pha car) 7 m 1 S, laulujoutsen (cyg cyg) 43 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 105 m, metsähanhi (ans fab) 71 m, hanhilaji (ans sp.) 22 m, merihanhi (ans ans) 3 m, haahka (som mol) 830 m, isokoskelo (mer mer) 19 m, telkkä (buc cla) 9 m, harmaalokki (lar arg) 183 m, kapustarinta (plu apr) 1 m
- merikotka (hal alb) 2 p 6 m, sinisuohaukka (cir cya) /1 m, sepelkyyhky (col pal) 29 m, töyhtöhyyppä (van van) 41 m, tilhi (bom gar) 42 m, kiuru (ala arv) 66 m, kulorastas (tur vis) 1, punatulkku (pyr pyr) 47 m, keltasirkku (emb cit) 18 m, pajusirkku (emb sch) 2 m, peippo (fri coe) 11 m, hemppo (car can) 2 m, vuorihemppo (car ris) 1 m, vihervarpunen (car spi) 603 m
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a3 p, joutsen (cyg cyg) 177 p, metsähanhi (ans fab) 240 p, kanadanhanhi (bra can) 28 p, merihanhi (ans ans) 8 p; Härkmeri (JPi)
- joutsen (cyg cyg) 114 p, metsähanhi (ans fab) 336 p, kanadanhanhi (bra ca) 9 p, kurki (gru gru) 2 p; Lålby-Lillsund
- pyrstötiainen (aeg cau) 3 p; Tiukka (HL)

- metsähanhi (ans fab) 30 p; Närpiö, Piolahti (JPi)

- järripeippo (fri mon) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- joutsen (cyg cyg) n. 30 p, metsähanhi (ans fab) n. 30 p, sinisorsa (ana pla) 2 p; Kainasto- Kokonkylä
- pikkutikka (den min) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 2 p; Jokimaa (JRi)
- telkkä (buc cla) 2+2 p; Aronkylä+ Vakkurinkylä (AKa, Kse, MOP)
- töyhtöhyyppä (van van) 1 m 1 p, kurki (van van) 1 m; Isojoki, Möykky (EP)

28.3.
Kristiinankaupunki, Härkmeri (VF) 17.45-19.10
- joutsen (cyg cyg) 220 p, metsähanhi (ans fab) 298 p, merihanhi (ans ans) 21 p, kanadanhanhi (bra can) 29 p, pulmunen (ple niv) a22 m, kottarainen (stu vul) a6 p, kiuru (ala arv) a350 p, töyhtöhyyppä (van van) 22 p
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a3 p

- joutsen (cyg cyg) 23 p, kottarainen (stu vul) 10 p; Kurikka, Viitala, Latoneva (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 12 p; Salonkylä

27.3.
Kristiinankaupunki
- tundrahanhi (ans alb) 1 ad p; Lålby (HL)
- kapustarinta (plu apr) 1 p, joutsen (cyg cyg) 102 p, metsähanhi (ans fab) 20 p, merihanhi (ans ans) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 4 p, sinisuohaukka (cir cya) 1 p (IN)
- metsähanhi (ans fab) 250 p, kurki (gru gru) 5, joutsen (cyg cyg) 215 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p, kapustarinta (plu apr) 1 p; Lillsund (HL, IN)
- metsähanhi (ans fab) 15 p, joutsen (cyg cyg) 35 p; Perus (IN)
- metsähanhi (ans fab) 146 p, kanadanhanhi (bra can) 18 p, merihanhi (ans ans) 16 p, joutsen (cyg cyg) 145 p; Härkmeri
- joutsen (cyg cyg) 38 p; Pakankylä
- pajusirkku (emb sch) 3 S, kevään 1.; Siipyyn torni (VF) 8.20-10
- urpiainen (car mea) 650 S, vihervarpunen (car spi) 215 S, kiuru (ala arv) 91 S, tilhi (bom gar) 15 m, kapustarinta (plu apr) 1 jp W>S, merimetso (pha car) 1 m, haahka (som mol) 43 m, joutsen (cyg cyg) 22 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 15 m 3 S, kanadanhanhi (bra can) 2 m, metsähanhi (ans fab) 21 m

- merihanhi (ans ans) 19 p, metsähanhi (ans fab) 1 p, joutsen (cyg cyg) 30 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Närpiö, Kalax (IN)
- joutsen (cyg cyg) 42 p; Bäckliden

Kurikka, Viitala, Latoneva (PRu)
- sinisuohaukka (cir cya) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 17 p, töyhtöhyyppä (van van) 8 p

26.3.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund (JVa) 6.45-8.45
- tukkasotka (ayt ful) a11 N, kevään 1.
- merimetso (pha car) a3 N, kevään 1.
- haahka (som mol) 230 m, merikotka (hal alb) 2 m 1 p, niittykirvinen (ant pra) 1 m, urpiainen (car mea) 1160 m, peippo (fri coe) 6 m
- nokkavarpunen (coc coc) /1 p, sama; Siipyy, Länsikylä (VF)
- peippo (fri coe) 4/ p, puukiipijä (cer fam) 2 p, mustarastas (tur mer) 4/1 p, tilhi (bom gar) 11 p
- laulujoutsen (cyg cyg) 30 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 7 m, metsähanhi (ans fab) 9 m, merihanhi (ans ans) 8 p 2 m, isokoskelo (mer mer) 2 m, merimetso (pha car) 1 S, merikotka (hal alb) 2 p 3 m, kiuru (ala arv) 27 m, haahka (som mol) 748 m; Siipyyn torni
- tukkakoskelo (mer ser) 1 m, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, kapustarinta (plu apr) 1 p; Härkmeri (HL)
- metsähanhi (ans fab) 202 p, laulujoutsen (cyg cyg) 164 p, kurki (gru gru) 2; Lillsund+ Lålby+ Lapväärtin ohikilkutie+ Perus (HL)
- joutsen (cyg cyg) 231 p, metsähanhi (ans fab) 190 p, merihanhi (ans ans) 9 p, kanadanhanhi (bra can) 8 p, kurki (gru gru) 1 N (JVa, HL)
- sinisuohaukka (cir cya) 1/ (Jens Hagback)

- sinisuohaukka (cir cya) 1 p; Kauhajoki, Parjakka (AKa, KSe)
- uuttukyyhky (col oen) 1 m; Kauhajärvi (AKa)
- merikotka (hal alb) 1 m; Kauhajärvi (KTS)
- metsähanhi (ans fab) 14 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, joutsen (cyg cyg) 20 p, sinisuohaukka (cir cya) 1 p; Kokonkylä-Kainasto (JMi)
- peippo (fri coe) 1 p; Männikkö

25.3.
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (AKa, MOP)
- urpiainen (car mea) 18 430 m; Ljusgrund (JVa) 6.45-10
- vihervarpunen (car spi) 840 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 18 m, kanadanhanhi (bra can) 1 m, haahka (som mol) 406 m, telkkä (buc cla) 4 m, harmaalokki (lar arg) 230 m, tilhi (bom gar) 119 m, kottarainen (stu vul) 1 m, kiuru (ala arv) 14 m, peippo (fri coe) 3, vuorihemppo (car ris) 3 m, hippiäinen (reg reg) 1 p, pulmunen (cor fru) 2 m
- niittykirvinen (ant pra) 1 p, kevään 1.
- urpiainen (car mea) 14 380 m; Siipyy torni (VF, AKa, MOP) 8.20-10.30
- peippo (fri coe) 5 m 2 p, kottarainen (stu vul) 2 m, kiuru (ala arv) 52 m, varis (cor nix) 49 m, harakka (pic pic) 14 m, harmaalokki (lar arg) 515 m, sepelkyyhky (col pal) 28 m, uuttukyyhky (col oen) 3 m, joutsen (cyg cyg) 15 m, merihanhi (ans ans) 3 m, haahka (som mol) 760 m
- joutsen (cyg cyg) 63 p, metsähanhi (ans fab) 90 p, merihanhi (ans ans) 4 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, töyhtöhyyppä (van van) 4 p, sepelkyyhky (col pal) 70 p; Härkmeri (JVa)
- joutsen (cyg cyg) 46 p, metsähanhi (ans fab) 37 p, merihanhi (ans ans) 2 p, pulmunen (ple niv) 80 p, ampuhaukka (fal col) 1 p; Lillsund
- urpiainen (car mea) 2000 m; Kummelgrund, iltapäivän aikana
- nokkavarpunen (coc coc) /1 p, kevään 1.; Siipyy, Länsikylä (VF)
- joutsen (cyg cyg) 70 p, metsähanhi (ans fab) 74 p, merihanhi (ans ans) 2 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 3 p; Härkmeri (AKa, MOP)
- kapustarinta (plu apr) 1 p; Lillsund+ Lålby+ Lapväärtin ohikilkutie (HL, KK)
- metsähanhi (ans fab) 101 p, laulujoutsen (cyg cyg) 142 p, kurki (gru gru) 1, merihanhi (ans ans) 1p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, hiirihaukka (bub but) 1 m, merikotka (hal alb) 1 m
- kulorastas (tur vis) 2 p, kevään 1.; Metsälä (vt8) (KK)
- kapustarinta (plu apr) 1 p, kevään 1., töyhtöhyyppä (van van) 13; Lålby (HL)

- sinisuohaukka (cir cya) 1/ p; Kauhajoki, Korhoskylä (Kalervo ja Pirkko Kariluoma)
- hemppo (car can) 1 p; Savikylä (JRi)
- joutsen (cyg cyg) 9 p; Isojoki, Möykky (EP)
- peippo (fri coe) 2 p, kottarainen (stu vul) 3 p; Teuva, Perälä (TLe)

24.3.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 m, harmaalokki (lar arg) n. 100 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (AKa, KSe, KTS) 7.15-8.30
- merihanhi (ans ans) 2 m, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Siipyy
- joutsen (cyg cyg) 55 p, metsähanhi (ans fab) 9 p, merihanhi (ans ans) 1 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, töyhtöhyyppä (van van) 7 p, mustavaris (cor fru) 3 p; Härkmeri
- joutsen 8cyg cyg) 57 p, metsähanhi (ans fab) 5 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, kurki (gru gru) 1 p, ampuhaukka (fal col) 1/ p; Lålby
- laulujoutsen (cyg cyg) 104 p, metsähanhi (ans fab) 30 p, kanadanhanhi (bra can) 2, kurki (gru gru) 1, urpiainen (car mea) 260 N-NW, hemppo (car can) 1/ N, töyhtöhyyppä (van van) 2; Kristiinankaupunki, Lålby+ Lillsund (KK, HL) 9-10
- sinisuohaukka (cir cya) 1/, kevään 1. ; Lillsund (HL)
- sinisuohaukka (cir cya) 1/ m, kevään 1. ; Lålby (IR)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p; kevään 1.
- piekana (but lag) 1 m, kevään 1.; Pohjoislahti (JK)

- tuulihaukka (fal tin) 1/ p, ampuhaukka (fal col) 1/ p; Kauhajoki, Kokonkylä (AKa, KSe, KTS)
- mustavaris (cor fru) 2 p, telkkä (buc cla) 2 p; Kokonkylä+ Turja (JRi)
- kottarainen (stu vul) 2 p; Isojoki, Möykky (EP)

23.3.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund+ Trutklobbarna (VF, JVa, KK) 6.30-11.30
- peippo (fri coe) 1/ p, kevään 1.; Siipyy, Länsikylä (Eija Forsberg, VF, KK)
- haahka (som mol) 70m/6a, kevään 1.
- vuorihemppo (car ris) a5m, kevään 1.
- hippiäinen (reg reg) 1 kiert/m, kevään 1.
- puukiipijä (cer fam) 1 N/S, kevään 1.
- urpiainen (car mea) 1250 m, vihervarpunen (car spi) 150 m, hemppo (car can) 1m
- merikotka (hal alb) 7 p(4>N) 1 m, ampuhaukka (fal col) 1 m
- laulujoutsen (cyg cyg) 15 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 33 m, telkkä (buc cla) 4 N
- harmaalokki (lar arg) 885 m, varis (cor nix) 140 m, sepelkyyhky (col pal) 84 m, uuttukyyhky (col oen) 7 m, tilhi (bom gar) 125 m, pulmunen (ple niv) 11 m, punatulkku (pyr pyr) 25 m, keltasirkku (emb cit) 35 m
- laulujoutsen (cyg cyg) 52 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, hemppo (car can) 1 p, pulmunen (ple niv) a70 p, metsähanhi (ans fab) 6 p, sepelkyyhky (col pal) 30 p, kiuru (ala arv) n.100 p; Härkmeri (JVa, KK, IN)
- merihanhi (ans ans) 2 p, metsähanhi (ans fab) 17 p, laulujoutsen (cyg cyg) 30 p, kiuru (ala arv) 300 p, sepelkyyhky (col pal) 35 p/m, pulmunen (ple niv) a60 p, uuttukyyhky (col oen) 8 p; Lillsund (vt 8) (KK, JVa)
- kurki (gru gru) 1 p, laulujoutsen (cyg cyg) 33 p, metsähanhi (ans fab) 5 p, merihanhi (ans ans) 1 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Lålby (KK, HL)
- kanadanhanhi (bra can) 1 p, varpunen (dom pas) 1/ p (eka havainto paikalla 8 vuoteen); Skaftung merivartioasema (JVa)

- joutsen (cyg cyg) 3 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 30 p, isokoskelo (mer mer) 50 p, telkkä (buc cla) 20 p; Kaskinen (HM)

- peippo (fri coe) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, KSe)
- harmaalokki (lar arg) 1 m, sisämaan 1.; Savikylä (JRi)
- joutsen (cyg cyg) 6 p 2 m, kiuru (ala arv) 12 p, töyhtöhyyppä (van van) 39 p, kottarainen (stu vul) 6 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p; Kokonkylä-Kainasto, pellot (JMi)

22.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, KK)
- kanadanhanhi (bra can) 3 m, kevään 1.
- merikotka (hal alb) 2 p 1 m, varpushaukka (acc nis) 1 p, hiirihaukka (but but) 1 m
- laulujoutsen (cyg cyg) 30 m, telkkä (buc cla) 3 S, isokoskelo (mer mer) 2 m 4 S
- harmaalokki (lar arg) 71 m, merilokki (lar mar) 8 m, varis (cor nix) 287 m, mustavaris (cor fru) 12 m, naakka (cor mon) 52 m, sepelkyyhky (col pal) 24 m 1 S, töyhtöhyyppä (van van) 2 m, tilhi (bom gar) 54 m, kottarainen (stu vul) 1 m, pulmunen (ple niv) 1 ä/m, punatulkku (pyr pyr) 12 m, urpiainen (car mea) 186 m, vihervarpunen (car spi) 52 m
- kanadanhanhi (bra can) 2 N (samat Siipyyssä), merikotka (hal alb) 2 p, laulujoutsen (cyg cyg) 5 m, tilhi (bom gar) 15 p, räkättirastas (tur pil) 160 p; Skaftung (KK)
- laulujoutsen (cyg cyg) 31 p, metsähanhi (ans fab) 5 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p; Härkmeri (JVa, KK)
- merihanhi (ans ans) 1 p, kevään 1.; Lillsund (vt 8) (KK)
- laulujoutsen (cyg cyg) 20 p, metsähanhi (ans fab) 7 p, varpushaukka (acc nis) 1"/ , räkättirastas (tur pil) 70 p, uuttukyyhky (col oen) 2 p, sepelkyyhky (pal col) 1 p
- kiuru a650+200 p varpushaukan ylösajamina

- metsähanhi (ans fab) 5 p; Närpiö, Piolahti (KK, JVa)
- merihanhi (ans ans) 1 S, kevään 1.; Kaskinen (JVa)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 21 p, telkkä (buc cla) 17 p, sinisorsa (ana pla) 3 p

21.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF)
- hiirihaukka (but but) 1 m
- urpiainen (car mea) 1762 m, vihervarpunen (car spi) 408 m
- punatulkku (pyr pyr) 53 m, tilhi (bom gar) 14 m, varis+sp (cor nix) 111 m, naakka (cor mon) 20 m, sepelkyyhky (col pal) 1 m, harmaalokki (lar arg) 41 m
- metsähanhi (ans fab) a8 S; Lålby (HL)
- merikotka (hal alb) 3 p; Skaftung (JVa)

- joutsen (cyg cyg) 3 p, uuttukyyhky (col oen) 4 p; Kauhajoki, Kokonkylä (JRi)
- turkinkyyhky (str dec) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p; Kainasto+ Savikylä

20.3.
Kristiinankaupunki, Härkmeri (AKa, KSe)
- joutsen (cyg cyg) 18 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p, kiuru (ala arv) 4
- kottarainen (stu vul) 4 p; Lapväärtti

19.3.
- kurki (gru gru) 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki (JKa) klo 9.10

- urpiainen (car mea) n. 500 p, pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

18.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (KK, VF) 7.20-11.20
- urpiainen (car mea) 7260 m
- vihervarpunen (car spi) 1840 m
- hemppo (car can) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 10 m, laulujoutsen (cyg cyg) 3 m, harmaalokki (lar arg) 530 m, telkkä (buc cla) 2m, isokoskelo (mer mer) 15 m
- ampuhaukka (fal col) 1 m, varpushaukka (acc nis) 3m 1p, merikotka (hal alb) 1m 2p
- sepelkyyhky (col pal) 1 m, uuttukyyhky (col oen) 3 m, punatulkku (pyr pyr) 90 m, varis+sp. (cor nix) 321 m, käpytikka (den maj) 4 N, tilhi (bom gar) 75 m, kottarainen (stu vul) 1 m, kiuru (ala arv) 14 m, mustarastas (tur mer) 1 m, pulmunen (ple niv) 1 m
- hiirihaukka (but but) 1, kevään 1.; Härkmeri (KK, HL, EF)
- kiuru (ala arv) a25 m, sepelkyyhky (col pal) 10, laulujoutsen (cyg cyg) 12 p
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p
- peltopyy (per per) a10 p; kalasataman edessä (HL, KK)
- kottarainen (stu vul) 1 p; Puskamarkki (HL)
- metsähanhi (ans fab) 6 p (JK)

- uuttukyyhky (col oen) 1 p; Kauhajoki, Kokonkylä (AKa)
- kottarainen (stu vul) 6 p, kiuru (ala arv) 1 p; Heikkilänkylä

17.3.
- laulujoutsen (cyg cyg) 10 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (Hagback/HL)
- metsähanhi (ans fab) 3 kiert, kevään 1. (/HL)

- mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, Aronkylä (KPi)

Pöllötilanne Suupohjassa
Ensimmäiset helmipöllöt ja huuhkajat olivat äänessä jo tammikuussa. Talven pakkaset ja niitä seuranneet tuuliset säät vaikeuttivat pöllöjen kuuntelua. Maaliskuun säät ovat antaneet parempia mahdollisuuksia pöllöretkille.

Kuuntelutunteja on kertynyt useita kymmeniä, joten pöllötilanteesta on saatu selvä käsitys. Pöllöhavaintoja on ilmoittanut yli kaksikymmentä kuuntelijaa (mm. KP, KR, JJ, HM, TP, VF, JPi, JPT, VYT, AKa, KSe, JVa, EP, PRu, MOP, PAH, AVa, JMi, JV).

Pöllöjä on kuultu Suupohjan kaikissa kunnissa yhteensä noin 120 reviirillä, kun vuotta aiemmin samaan aikaan oli tiedossa noin 100 reviiriä. Paikoin pöllöjä on ollut äänessä hyvin, mutta toisilla alueella pöllöjen kuuleminen on vaatinut pitkiäkin retkiä. Myyräkannat olivat syksyllä varsin korkealla ja talven hyvä lumitilanne on antanut pikkunisäkkäille hyvän suojan. Pöllöjen ravintotilanteen pitäisikin oleman kohtuullinen.

Helmipöllö ja huuhkaja ovat osuneet useimmiten kuuntelijoiden kohdalle. Myös varpuspöllöt ovat olleet äänessä varsin innokkaasti. Suupohjassa talvehti useita sarvipöllöjä, jotka innostuivat huhuilemaan jo helmikuussa. Siipyyssä päästiin kuulemaan helmikuun lopulla hiiripöllönkin soidinta, mutta maaliskuussa lajia ei ole havaittu.

Suupohjassa tänä keväänä kuullut pöllöreviirit: helmipöllö 43 Ä, huuhkaja 37 Ä, varpuspöllö 29 Ä, sarvipöllö 5 Ä, viirupöllö 4 Ä, lehtopöllö 1 Ä, hiiripöllö 1 Ä.

Kuntien välillä on selviä eroja pöllötilanteessa. Siipyyssä pöllöjä on suppealla alueella hyvin ja Jurvassa pöllöjä on kuulunut varsin mukavasti. Kauhajoella etekin helmipöllöjä on kuultu vain vähän. Pöllöreviirit jakautuvat kuntiin seuraavasti: Kauhajoki 37, Jurva 29, Närpiö 24, Teuva 14, Kristiinankaupunki 12, Kurikka 3 ja Isojoki 1.

Pöllöjen soidin jatkuu aktiivisena myös lähiviikkoina, joten havaintojen määrä lisääntyy tasaiseen tahtiin. Arki-iltanakin ehtiin tehdä pienen pöllöretken. Parhaat edellytykset pöllöjen kuulemiseen on tyyninä iltoina, jolloin pöllöjen huhuilu kuuluu kauempaakin. [Lisätietoja pöllöjen kuuntelusta]

16.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 6.45-12
- urpiainen (car mea) 15485 m
- vihervarpunen (car spi) 3940 m
- punatulkku (pyr pyr) 343 m
- sepelkyyhky (col pal) 1 m, kevään 1.
- tikli (car car) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 m, laulujoutsen (cyg cyg) 2 m 1 S, harmaalokki (lar arg) 587 m, merilokki (lar mer) 17 m, isokoskelo (mer mer) 10 m, varis+sp. (cor nix) 355 m, naakka (cor mon) 7 m, fasaani (pha col) 1/ Ä, käpytikka (den maj) 5 N, räkättirastas (tur pil) 10 N, tilhi (bom gar) 156 m, kottarainen (stu vul) 2 m, kiuru (ala arv) 7 m, keltasirkku (emb cit) 14 m, viherpeippo (car chl) 45 m
- tikli (car car) a9 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Itäpuoli (TV)
- harmaapäätikka (pic can) 1 ä
- merimetso (pha car) 1 kuolleena jäällä; ; Skaftung (Kjell Berg)

- pikkutikka (den min) 1 p; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 9 p, telkkä (buc cla) 12 p, isokoskelo (mer mer) 38 p; Kaskinen (IN)

- kiuru (ala arv) 1 S; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, KSe)
- tuulihaukka (fal tin) 1 p, kevään 1.; Kokonkylä (JPi)
- uuttukyyhky (col oen) 1 p, mustavaris (cor fru) 2 p; Kokonkylä+ Luomankylä
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Puskankylä (JPT)
- mustavaris (cor fru) a24 m, kiuru (ala arv) a28 m; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)

15.3.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund (7.00-10), Trutklobbarna -12 (VF, KK)
- urpiainen (car mea) 6190 m
- vihervarpunen (car spi) 1280 m
- punatulkku (pyr pyr) 274 m
- töyhtöhyyppä (van van) 2 m, kevään 1.
- laulujoutsen (cyg cyg) 3 m, kevään 1.
- kiuru (ala arv) 6 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 m, tilhi (bom gar) 485 m, viherpeippo (car chl) 40 m, isokoskelo (mer mer) 4 m, harmaalokki (lar arg) 109 m, varis (cor nix) 76 m, naakka (cor mon) 104 m, varpushaukka (acc nis) 1 N, merikotka (hal alb) 3 m 3 p
- kottarainen (stu vul) 3 p, kevään 1.; Lålby (KK)
- laulujoutsen (cyg cyg) 1 p, kevään 1.
- räkättirastas (tur pil) 120 p 60 W
- laulujoutsen (cyg cyg) 1 m, kevään 1.; Skata (HM)
- helmipöllö (aeg fun) 6 Ä, sarvipöllö (asi otu) 2 Ä, lehtopöllö (str alu) 1 Ä; Siipyy (VF)

- kottarainen (stu vul) 4 p, mustavaris (cor fru) 11 p; Närpiö, Piolahti (JV)
- uuttukyyhky (col oen) 3 p; Kallmossen
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, telkkä (buc cla) 12 p, isokoskelo (mer mer) 28 p, sinisorsa (ana pla) 2 p; Kaskinen

- töyhtöhyyppä (van van) 2 m, kevään 1.; Kauhajoki, keskusta (Tuija Pitkäkoski)

14.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 7.45-12.30
- merikotka (hal alb) 5 m, varpushaukka (acc nis) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 m, harmaalokki (lar arg) 830 m, merilokki (lar mar) 85 m, isokoskelo (mer mer) 3 S, varis(cor nix) 36 m, naakka (cor mon) 22 S, kiuru (ala arv) 5 m, tilhi (bom gar) 155 N, punatulkku (pyr pyr) 120 m, vihervarpunen (car spi) 525m, urpiainen (car mea) 1100 m
- mustavaris (cor fru) 2 p, naakka (cor mon) 150 p, räkättirastas (tur pil) 150+80 p; Lålby (KK)
- uuttukyyhky (col oen) 3 p (HL)
- turkinkyyhky (str dec) a8 + 5 paria - yhteensä 18 yksilöä, talven maksimi 6 lintua; Lapväärtti (KK)

- uuttukyyhky (col oen) 5 p; Närpiö, Kallmossen (JKa)

- mustarastas (tur mer) 2 p, paikalla läpi talven; Kauhajoki, Muurahainen (AKa)
- uuttukyyhky (col oen) 4 m; Teuva, Rääsy (TLe)

12.3.
- mustavaris (cor fru) 2 p; Kristiinankaupunki, Lålby (KK)

- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Siiroo (Pirkko Vainionpää)

11.3.
- pulmunen (ple niv) n. 25 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Björndahlsvägen (HL)
- kiuru (ala arv) 3 p; Lålby
- varis (cor nix) 15 m, naakka (cor mon) 17 m, merikotka (hal alb) 2 p 1 m, merilokki (lar mar) 25 p, harmaalokki (lar arg) 15 p; Siipyy- Skaftung (JVa)
- mustavaris (cor fru) 1 m, kevään 1.

- uuttukyyhky (col oen) 2 p, kevään 1.; Närpiö, Kallmossen (KR)

- pyrstötiainen (aeg cau) 8 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, KTS, AKa)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Koskenkylä (JJ)

10.3.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kristiinankaupunki, Friiveli (JVa)

- punakylkirastas (tur ili) 1 S; Kauhajoki, Nummijärvi (AKa)

9.3.
- kiuru (ala arv) 1; Närpiö (KR)

- pyrstötiainen (aeg cau) a12 p; Teuva, Suksenjärvi (IN)

8.3.
- räkättirastas (tur pil) a120, tilhi (bom gar) a80 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (KK)
- tukkasotka (ayt ful) 3 p, kevään 1.; Pohjolan Voima (JK)

- kiuru (ala arv) 1 m, kevään 1.; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

7.3.
- metso (tet uro) 1/, edelleen; Kristiinankaupunki, Lapväärtti, keskusta (KK, Viipe Koivu ym.)

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2ad, sinisorsa (ana pla) 3 p, telkkä (buc cla) 7 p, isokoskelo (mer mer) n. 40 p; Kaskinen (JVa)

1.3.
- pohjantikka (pic tri) 2 p, koskikara (cin cin); Isojoki, Lauhanvuori (EP)
- tilhi (bom gar) 41 p; Möykky
- koskikara (cin cin) 1+1 p; Isojoki, keskusta+ Polvenkylä (IN)
- räkättirastas (tur pil) 100 p, tilhi (bom gar) 200 p; Kauhajoki, keskusta (KSa)

AlkuunHelmikuu 2003

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

28.2.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, kevään 1.; Kaskinen (IN)
- telkkä (buc cla) 3 p, kevään 1.
- sinisorsa (ana pla) 5 p, isokoskelo (mer mer) 24 p, harmaalokki (lar arg) 60 p, merilokki (lar mar) 20 p, merikotka (hal alb) 2 p
- kottarainen (stu vul) a4 p, mustarastas (tur mer) 21 p

- räkättirastas (tur pil) 38 kiert; Kauhajoki, keskusta (AKa)
- harmaapäätikka (pic can) 1 p; Muurahainen (Saara Kohtamäki), joulukuun puolivälistä asti

26.2.
- taviokuurna (pin enu) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)
- taviokuurna (pin enu) 1 p; Jokimaa
- urpiainen (car mea) a200 p; Möykkykylä
- riekko (lag lag) 2 p; Teuva, Korvenkylä (JKe)

24.2.
- urpiainen (car mea) a150 p; Kauhajoki, Hautalankylä (AKa)

23.2.
Kristiinankaupunki, Skaftung- Ljusgrund- Trutklobbarna (KK, VF) 8.00-12
- vihervarpunen (car spi) 620 m+k/N, muutto voimistumassa mm. a200, a250
- isokoskelo (mer mer) 1 kiert, punatulkku (pyr pyr) a4 N, tilhi (bom gar) a25 N, kevätmuuton ensisäveliä Ljusgrundissa
- merikotka (hal alb) 1 p, merilokki (lar mar) 35, harmaalokki (lar arg) 7, räkättirastas (tur pil) 40 S, urpiainen (car mea) 10

- vihervarpunen (car spi) a90 m; Närpiö, Kalax (JV)

- taviokuurna (pin enu) 1 N; Isojoki, Heikkilä (EP)

22.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- räkättirastas (tur pil) 60 S, tilhi (bom gar) 50 N, urpiainen (car mea) a60 N, mustarastas (tur mer) 7 p, helmipöllö (aeg fan) 6 Ä, sarvipöllö (asi otu) 1 p, hiiripöllö (sur ulu) 1 Ä, lehtopöllö (str alu) 2 Ä (uusi pari)
- merimetso (pha car) 1 S, merikotka (hal alb) 2 p; Skaftung (Roger Sjölund)

- vihervarpunen 70 m; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- isolepinkäinen (lan exc) 1+1 p; Kauhajoki, Kokonkylä+ Mustaisneva (JPi)

21.2.
- turkinkyyhky (str dec) väh. 5 p (2/2 soidintavia); Kristiinankaupunki, Lapväärtti (KK)
- isokoskelo (mer mer) 14 N; Siipyyn torni (JVa)

20.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, mustarastas (tur mer) 5 p; Närpiö, Nämpnäs+ Sundfjärden (JV)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p (uusi); Kauhajoki, Nummijärvi (AKa)

19.2.
- vihervarpunen (car spi) a32 m, urpiainen (car mea) 11 m; Närpiö, Nämpnäs (JV)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi (AKa)

18.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung- Härkmeri (JVa)

- räkättirastas (tur pil) 85 m; Närpiö, Nämpnäs (JV)

- sarvipöllö (asi otu) 1 Ä; Kauhajoki, Korpikylä (JPi)

17.2.
- lehtopöllö (str alu) 2 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, Appelö (VF)

- vihervarpunen (car spi) 25 m, urpiainen (car mea) 15 m, räkättirastas (tur pil) 36 m, mustarastas (tur mer) 4 p, merilokki (lar mar) 14 m 30 p, harmaalokki (lar arg) 15 p, käpytikka (den maj) 9 p; Närpiö, Nämpnäs (JV)

16.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (RS, JJ)
- taviokuurna (pin enu) 1 p
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p
- merikotka (hal alb) 5 p
- isokoskelo (mer mer) 15 p, vihervarpunen (car spi) 20 p, sinisorsa (ana pla) 2 p, telkkä (buc cla) 1 p; Skata

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (AKa, KTS, KSe)

15.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Piolahdentie (JVa)

14.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, vt8/TB (JVa)

13.2.
- sarvipöllö (asi otu) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Filppula (JRi)

12.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- helmipöllö (aeg fun) 5 Ä+p, varpuspöllö (gla pas) 2 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä, pöllöt innokkaasti äänessä ensimmäisen kevätpäivän jälkeen

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JRi)
- peltopyy (per per) 11 p; Teuva, Leppälänloukko (JRi)

11.2.
- räkättirastas (tur pil) 250 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)

10.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Järvikylä (JRi)

9.2.
Kristiinankaupunki
- sarvipöllö (asi otu) 1 p; Siipyy (VF)
- merilokki (lar mar) 29 S 14 p, harmaalokki (lar arg) 3 S 14 p, kalalokki (lar can) a4 S, räkättirastas (tur pil) 160 S, merikotka (hal alb) 2 ad SE, tilhi (bom gar) a110 S, isokoskelo (mer mer) 13 S
- punarinta (eri rub) 1 p; Lapväärtin keskusta (KK, Viipe Koivu), 100 m itään apteekilta
- räkättirastas (tur pil) 2000 p/k, tilhi (bom gar) 160 p/k, varpushaukka (acc nis) 2; Leppäsalmi- Närpiö, Piolahti (KK, HL)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, räkättirastas (tur pil) 200 p, tilhi (bom gar) 260 p, koskikara (cin cin) 1 p; Närpiö, Kalax- keskusta (IN, TLe)
- kottarainen (stu vul) a4 p; Kaskinen (IN, TLe)
- mustarastas (tur mer) 7 p, isokoskelo (mer mer) 13 p

8.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, räkättirastas (tur pil) 1750 kiert., tilhi (bom gar) 55 p, urpiainen (car mea) 35 p, mustarastas (tur mer) 7 p, merikotka (hal alb) 2

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Teuva, Kauppila (IN)

7.2.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, edelleen
- pikkutikka (den min) 2 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 N, räkättirastas (tur pil) 1500 p/N, mustarastas (tur mer) 5 p, tilhi (bom gar) a70 p, merikotka (hal alb) 1 N

- isolokki (lar hyp) 3 p; Närpiö, Ylimarkku (KR)
- ampuhaukka (fal col) 1 p

- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (Antero Seppälä)

2.2.
Kristiinankaupunki, Skaftung+ Trutklobbarna (KK, JKa) 10.00-12
- isolokki (lar hyp) 1 ad N (Trutklobbarna)
- kottarainen (stu vul) 1 p, edelleen kaupan ruokinnalla
- räkättirastas (tur pil) 600 p, mustarastas (tur mer) 7 p, urpiainen (car mea) 70 p ruokinnoilla

- pikkuvarpunen (pas mon) a35 p (Lapväärtin koko talvikanta 70-100 yks), turkinkyyhky (str dec) 4 p (Lapväärtin koko talvikanta 4-6 yks), peltopyy (per per) a4 p (Lapväärtin koko talvikanta ainakin 4 parvea yhteensä noin 25 yksilöä); Lapväärtti (KK, JKa)

1.2.
- sarvipöllö (asi otu) 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (JVa, Heikki Torala)
- koskikara (cin cin) 2 p, sinisorsa (ana pla) 1 p; Pohjolan Voima (AKa, MOP, KSe)

- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KSe, AKa, MOP, KTS)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Teuva, Kirkonkylä (/HM)

AlkuunTammikuu 2003

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.1.
Kristiinankaupunki (JVa)
- taviokuurna (pin enu) a20 p; Kristiinankaupunki
- räkättirastas (tur pil) n. 250 p, tilhi (bom gar) 40 p; Långgrund- Ådgrund

29.1.
- taviokuurna (pin enu) 3 p; Teuva, Äystö (Sirkka Paakkunainen)

27.1.
- kottarainen (stu vul) 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (KK)
- teeri (tet rix) 33 p; Trutklobbarna

26.1.
- kottarainen (stu vul) 2 p; Kauhajoki, Havuskylä (Harri Reiniö) Talvehtivat navetassa, ajoittain ulkoillen. Ovat olleet paikalla jo useampana talvena.

25.1.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p
- peippo (fri coe) 1/1 p
- varpuspöllö (gla pas) 1 p, isokoskelo (mer mer) 35 p, tilhi (bom gar) 40 S 60 p, räkättirastas (tur pil) 250 kiert. 80 S, pikkuvarpunen (pas mon) 4 p, mustarastas (tur mer) 11 p, merikotka (hal alb) 1 p

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Ikkeläjärvi (JPi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, koskikara (cin cin) 1 p; Nummijärvi
- räkättirastas (tur pil) a17 p; Koskenkylä

24.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF)
- taviokuurna (pin enu) 8 S
- merikotka (hal alb) 1 p, isokoskelo (mer mer) 101 p, räkättirastas (tur pil) 43 m, mustarastas (tur mer) 5 p, tilhi (bom gar) 19 m, punatulkku (pyr pyr) 172 m, pikkukäpylintu (lox cur) 37 kiert., pyrstötiainen (aeg cau) a8 p, urpiainen (car mea) 732 m

- mustarastas (tur mer) 1 p, riekko (lag lag) 1 p; Kauhajoki, Ikkeläjärvi (JRi, JMi)

21.1.
- räkättirastas (tur pil) a15 p; Kauhajoki, Päntäne (JPi)

20.1.
- räkättirastas (tur pil) a12 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

19.1.
Kristiinankaupunki, Pohjolan Voima (HL)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 ad kuolleena ja 1 juv hengissä
- telkkä (buc cla) /2, isokoskelo (mer mer) 27, sinisorsa (ana pla) 4
- koskikara (cin cin) 1, mustarastas (tur mer) 6, merikotka (hal alb) 1, kalalokki (lar can) 1 ad

- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä, ensimmäisellä pöllöretkellä; Närpiö (KR)

- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Isojoki, Möykky (EP)
- räkättirastas (tur pil) a20+ a9+ a7+ a3; Kauhajoki, Harjankylä+ keskusta+ Koskenkylä+ Jokimaa (JPi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Kauhajoki, keskusta

18.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (IN, HM)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p, isokoskelo (mer mer) 97 p, merikotka (hal alb) 2 p
- kottarainen (stu vul) 1 p; Skaftung

- koskikara (cin cin) 1 p; Närpiönjoki, Almängsfors (IN)

17.1.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Lillsund (HL)

- pähkinähakki (nuc car) 1 S; Kauhajoki, Sorvarinkylä (JRi)

16.1.
- kottarainen (stu vul) 2 p; ; Kristiinankaupunki, Skata (TV)

- ampuhaukka (fal col) 2 p; Kauhajoki, Kokonkylä (JMi)

15.1.
- uuttukyyhky (col oen) 1 p; Närpiö, Kalax (KR)

- kirjosiipikäpylintu (lox leu) /1 p, räkättirastas (tur pil) 100 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)
- taviokuurna (pin enu) n. 40 p; Muurahainen (Saara Kohtamäki)

13.1.
Kristiinankaupunki, Lapväärtti (KK)
- metso (tet uro) 1/, seikkailee edelleen Lapväärtissä, nyt lasten seurana jääkiekkokaukalolla!

- mustavaris (cor fru) 1 p; Kauhajoki, Äijönkylä (JPi)

12.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ niemi (VF)
- pohjantikka (pic tri) 1 p
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, varpushaukka (acc nis) 1 p, punakylkirastas (tur ili) 1 S, urpiainen (car mea) 660 N/11a, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, räkättirastas (tur pil) 400, merikotka (hal alb) 3 p
- kottarainen (stu vul) 1 p (edelleen), varpuspöllö (gla pas) 1 p, räkättirastas (tur pil) 1200 p, tilhi (bom gar) 110 p, vihervarpunen (car spi) 20 p, urpiainen (car mea) 70 N/2a 10 p, merlokki (lar mar) 10, harmaalokki (lar arg) 6, merikotka (hal alb) 3 (N), teeri (tet rix) 20 p; Skaftungin satama+ saarikierros (KK)
- koskikara (cin cin) 1 p; Metsälänjoki (JJ)

- riekko (lag lag) 2 p; Jurva, Botniaringin portti (IN)
- räkättirastas (tur pil) a70 p; Kauhajoki, Jokimaa (JPi)

11.1.
- koskikara (cin cin) 1 p, sinisorsa (ana pla) 6 p, telkkä (bug cla) 1 p, isokoskelo (mer mer) 8 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 p, mustarastas (tur mer) 14 p, räkättirastas (tur pil) 150 p, tilhi (bom gar) 200 p; Kristiinankaupunki, PVo (VF)
- pikkuvarpunen (pas mon) väh. 8 p; Lapväärtti (KK), Peruksentietä n. 1,3 km

- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Lauhanvuori, Lohikeidas (EP)

10.1.
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF)
- tilhi (bom gar) 700 p; Lillsund (KK)

- tilhi (bom gar) n. 700 p; Kauhajoki, keskusta (JMi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Savikylä
- kuusitiainen (par ate) 11 p; Järvikylä (Mauri Hietalahti)

9.1.
- merimetso (pha car) 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung, Rågårdin kala-altailla 6.-9.1., lintu löytyi kuolleena 9.1 mahdollisesti minkin tappamana.

- pähkinähakki (nuc car) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JMi)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Koskenkylä

8.1.
- tilhi (bom gar) a500 p, räkättirastas (tur pil) 20 p; Kauhajoki, Jokimaa+ Koskenkylä (JRi)

6.1.
Närpiö, Nämpnäs (JV)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p
- räkättirastas (tur pil) 17 p, mustarastas (tur mer) 3 p, vihervarpunen (car spi) 35 p, tilhi (bom gar) 250 p, käpytikka (den maj) 11 p, keltasirkku (emb cit) 250 p
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, tilhi (bom gar) 350 p, keltasirkku (emb cit) 600 p; Kalax
- punakylkirastas (tur ili) 1 p; Kaskinen (IN)

- räkättirastas (tur pil) a130 p, tilhi (bom gar) n. 700 p; Kauhajoki, keskusta (JMi)
- turkinkyyhky (str dec) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kainasto

5.1.
- peippo (fri coe) 1 p, pikkutikka (den min) 1, telkkä (buc cla) 1, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, helmipöllö (aeg fun) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)

- mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

4.1.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, PoV (AKa, KSe, MOP)
- pyrstötiainen (aeg cau) 4 p; Siipyy (RS)

- maakotka (aqu chr) 1 S; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- tilhi (bom gar) n. a1000 p, räkättirastas (tur pil) 6 p

2.1.
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung, merivartioasema (JVa)

1.1.
Kristiinankaupunki
- tuulihaukka (fal tin) /1; Lapväärtti, Lillsundin risteys/8-tie (KK)
- kirjosiipikäpylintu (lox leu) ä, yöpymään
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 ad 2 juv, sinisorsa (ana pla) n. 12 p, isokoskelo (mer mer) n. 20 p, koskikara (cin cin) 2 p; PoV (JVa, VF)
- iso x harmaalokki juv NW
- koskikara (cin cin) 1 p, turkinkyyhky (str dec) 2 p; Lapväärtti
- taviokuurna (pin enu) a4 p; Härkmeri
- kottarainen (stu vul) 1 p; Skaftung, kalasatama
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p, peippo (fri coe) 2 p, järripeippo (fri mon) 1 p; Siipyy kk
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, peippo (fri coe) 1/ p, merikotka (hal alb) 2 p; Siipyy, Länsikylä
- räkättirastas (tur pil) yli 2000, tilhi (bom gar) 700, mustarastas (tur mer) n. 40, käpytikka (den maj) yli 20; PoV- Lapväärtti- Skaftung- Siipyy (JVa, VF)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (Antero Seppälä)

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 2.2004 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi