Havaintoja vuodelta 2003 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2003 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Toukokuu 2003

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.5.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, TV) 4.25-7.45
- harmaasorsa (ana str) 1/ p
- pikkutiira (ste alb) 1 N
- kuikkalinnut (gavia sp) n. 150 N
Syysmuuttoa: naurulokki (lar rid) 110 S, kuovi (num arq) 2 S, merihanhi (ans ans) 23 S, haahkoilla ja telkillä myös pientä muuttoa etelään.
- niittysuohaukka (cir pyg) 1/ p; Lapväärtti (KK)
- jalohaikara (egr alb) 1 p; Pohjoislahti (HL), edelleen aamupäivällä, ei havaintoja 12 jälkeen
- luhtakana (ral aqu) 1 Ä, viiksitimali (pan bia) 3, rytikerttunen (acr sci) 6 Ä; Varislahti (HL)

- jänkäsirriäinen (lim fal) 41, suosirri (cal alp) 4, punajalkaviklo (tri tot) 15, tylli (cha hia) 36, pikkutylli (cha dub) 4, valkoviklo (tri neb) 1, suokukko (phi pug) 2/, karikukko (are int) 3, tavi (ana cre) 50, haapana (ana pen) 7/1, merihanhi (ans ans) 21; Närpiö, Piolahti (KK, HL, TVi)
- vesipääskyjä (pha lob) 3 p, suosirri (cal alp) 5 p, rytikerttunen (acr sci) 2 p

- kehrääjä (cap eur) 3 Ä; Kauhajoki, Nummijärvi (JRi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Vanhakylä (IN)

30.5.
- jalohaikara (egr alb) 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (KK, HL)
- mustaviklo (tri ey) 1 S (TV)
- harmaasorsa (ana str) 5 p+m, kuikkalinnut (gavia sp) 160 m, (kuikka- gav arc 128), merikihu (ste cus) 8 m, naurulokki (lar rid) 191 m, vihervarpunen (car spi) 85 m; Siipyyn torni (VF, EPa, RS) 4.15-9.30

- viiksitimali (pan bia) 2 p, lapinsirri (cal tem) 4 p, pikkusirri (cal min) 1 p, suosirri (cal alp) 2 p, jänkäsirriäinen (lim fal) 17 p; Närpiö, Piolahti (RS)
- vesipääsky (pha lob) 3 p, kevään 1.
- tundrakurmitsa (plu squ) 1 p, kevään 1.

- ruisrääkkä (cre cre) 3 Ä, satakieli (lus lus) 2 Ä; Kauhajoki, Korhoskylä- Juonikylä (MOP)

29.5.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund (VF, KK, EPa, APa, JJ, TLe) 4.30-11.20
- kuikkalinnut (gavia sp) 2518 m (kuikka - gav arc 953, kaakkuri - gav ste 159 m)
- merikihu (ste cus) 42+ sp 4 m (+17 m Siipyyn tornilla 12.15-15.15, 20-21.45); yht. 63 m kihua
- leveäpyrstökihu (ste pom) 1 m, 1 p
- etelänkiisla (uri aal) 2 m
- sepelhanhi (bra ber) 2 m, kevään 1.
- valkoposkihanhi (bra leu) 2 m, haahka (som mol) 420 S, alli (cla hye) 24 m, mustalintu (mel nig) 205 S 170 N, telkkä (buc cla) 220 S 100 N, isokoskelo (mer mer) 165 N 67 S, uivelo (mer alb) 1/ m, suosirri (cal alp) 5 m, riskilä (cep gry) 16 m, ruokki (alc tor) 9, tervapääsky (apu apu) 48 m, haarapääsky (hir rus) 70 m, harmaasieppo (mus str) 6 m, pajulintu+sp (phy sp) 44 m, vihervarpunen (car spi) 170 m, punavarpunen (car ery) 19 m
- harmaasorsa (ana str) 1/1 p; Siipyyn torni (EPa, APa)
- tuhkaselkälokki 3kv NW>p
- kaulushaikara (bot ste) 3 Ä; Härkmerifjärden (JJ, TLe)
- jalohaikara (egr alb) 1 p; Pohjoislahti (JKa, KK, TVi, HL)

28.5.
- avosetti (rec avo) a2 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 6.20
- pikkujoutsen (cyg col) 1 m
- merikihu (ste cus) 16 m, kuikkalinnut (gavia sp) 1131 m (4.30-8.30), muutto jatkui voimakkaana.
- viitasirkkalintu (loc flu) 1 Ä (kevään 1.), pensassirkkalintu (loc nae) 1 Ä; Kristiinankaupunki (CAL)
- kultarinta (hip ict) 3 Ä; Kristiinankaupunki, eri puolilla (KK, HL)

- pikkutiira (ste alb) 1 p; Närpiö, Piolahti (HL)
- kattohaikara (cic cic) 1 p; Pirttikylä (/HL)

- luhtakerttunen (acr ris) 1 Ä, kevään 1.; Isojoki, Kodesjärvi (AKa, KSe)
- viitasirkkalintu (loc flu) 1 Ä, kevään 1.

27.5.
- kattohaikara (cic cic) 1 p; Närpiö, Sidbäck (/HL)

- kattohaikara (cic cic) 2 p; Isojoki, Villamo (EP)

26.5.
- kultarinta (hip ict) 1 p, satakieli (lus lus) 5 Ä, uivelo (mer alb) /1 p, joutsen (cyg cyg) 54 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)

25.5.
- jänkäsirriäinen (lim fal) 3, kevään 1.; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, KSe)

24.5.
- haarahaukka (mil mig) 1 m; Närpiö, Tjärlax (HL)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p; Rangsbyfjärden (IN, HM)
- harmaasorsa (ana str) 1/1 p; Piolahti
- pikkusirri (cal min) 1 p, kevään 1.

- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä; Teuva, Perälä, Salonpää (IN, HM, TLe)

23.5.
- (valkotäplä)sinirinta (lus sve cya) 1/ p RK, edelleen; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)

22.5.
- (valkotäplä)sinirinta (lus sve cya) 1/ p RK; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL), Suupohjan ensimmäinen havainto tästä sinirinnan eteläisestä rodusta. Suomesta aiemmin vain noin 30 havaintoa.

mustatiira (chl nig) 1 p, kevään 1.; Isojoki, Kodesjärvi (KTS)
- ruisrääkkä (cre cre) 1 Ä, kevään 1.
- sinirinta (lus sve) 1 p (AKa)

21.5.
- pensassirkkalintu (loc nae) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Härtåsen (JKe)

20.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF) 10.45-13
- kuikka (gav arc) 123 m, kaakkuri (gav ste) 12 m, kuikkalaji (gav sp.) 22 m, mustalintu (mel nig) 370 m, pilkkasiipi (mel fus) 635 m, alli (cla hye) 420 m, naurulokki (lar rid) 400 m, merikihu (ste cus) 43 m (kaikki vaaleita)

- punajalkahaukka (fal ves) 1 m; Kauhajoki, Jokimaa (JRi)
- punavarpunen (car ery) 1 p; Kauhajärvi (KTS)

19.5.
- rytikerttunen (acr sci) 1 Ä, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyy, Vedholm (VF)
- luhtakana (ral aqu) 1 Ä, kehrääjä (cap eur) 2 Ä
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ NW; Leppäsalmi (HL)

- kattohaikara (cic cic) 2 p, edelleen; Teuva, Riippi (HM)
- satakieli (lus lus) 1 Ä; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)

18.5.
- keräkurmitsa (cha mor) a2 p>N, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (KK) 9.30-10.30
- suosirri (cal alp) 60 p, lapinsirri (cal tem) 75, tylli (cha hia) 35, liro (tri gla) 5, kapustarinta (plu apr) 3, karikukko (are int) 2, suokukko (phi pug) 45, tavi (ana cre) 40, haapana (ana pen) 15
- valkoposkihanhi (bra leu) 6 p, merihanhi (ans ans) 12; Nämpnäs, Lilla Ledgrund (HM)
- joutsen (cyg cyg) 160 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 50 p, mustakurkku-uikku (pod aur) 6 p; Rangsbyfjärden

- valkosiipitiira (chl leu) 1 pRK; Jurva, Kivi- ja levalammen tekoallas (KLa, Kari Kuokkanen, Harry Seppälä), uusi laji Suupohjaan
- kultarinta (hip ict) 1 Ä (kevään 1.), käenpiika (jyn tor) 1 Ä (JJ, TLe, JPi, KLa), uusi laji Suupohjaan
- kehrääjä (cap eur) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, KSe, MOP)
- satakieli (lus lus) 1 p (KTS)
- kattohaikara (cic cic) 2 p, kevään 1.; Teuva, Riippi (TP ym.)
- satakieli (lus lus) 1 Ä; Kurikka, Panttila (PRu)

17.5.
- harmaasorsa (ana str) /1 p, ristisorsa (tad tad) 4, mustakurkku-uikku (pod aur) 4; Kristiinankaupunki, Ragneskärsfjärden (TVi)
- kaulushaikara (bot ste) 2 Ä, kevään 1.; Härkmerifjärden (JK, TVi)
- luhtakana (ral aqu) 1 Ä, kevään 1.; Lapväärtin jokisuu

- kyhmyhaahka (som spe) 1/ p; Närpiö, Svartö (HL)
- suosirri (cal alp) 38 p, lapinsirri (cal tem) 45, tylli (cha hia) 25, liro (tri gla ) 3, mustaviklo (tri ery) 2, valkoviklo (tri neb) 1, pikkukuovi (num pha) 2, suokukko (phi pug) 35, tavi (ana cre) 80, haapana (ana pen) 20, lapasorsa (ana cly) 6, lapasotka (ayt mar) 1/1, käenpiika (jyn tor) 1, (iso)käpylintu (lox c/p) 4; Piolahti (KK)
- uivelo (mer alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 80 p (TLe, JJ)
- sinirinta (lus sve) 2 p, kevään 1.

- kangaskiuru (lul arb) 3 p; Kauhajoki, Iso-Nummikangas (KTS)

16.5.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund+ Trutklobbarna (VF, KK) 4.50-10
- merikihu (ste cus) 32 vaal m + paikalliset pesimäkihut 10 p
- suosirri (cal alp) +pieni kahlaaja (PK) 30 m
- lapinsirri (cal tem) 4 m
- turkinkyyhky (str dec) 1 p; Skaftung, kalasatama
- harmaahaikara (ard cin) 3 p, hiirihaukka (but but) 1 p, mehiläishaukka (per api) 1 S, tuulihaukka (fal tin) 1 N; Pohjoislahti (IR, KK)

- kilju/pikkukiljukotka (aqu cla/pom) 1 S; Närpiö, Piolahti (HL)
- lapinsirri (cal tem) 41, tylli (cha hia) 17, liro (tri gla ) 5, mustaviklo (tri ery) 20, valkoviklo (tri neb) 2, punakuiri (lim lap) 22, pikkukuovi (num pha) 14, suokukko (phi pug) 75

- tervapääsky (apu apu) 2 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa)

15.5.
Kristiinankaupunki, Siipyy torni (VF) 4.30-8
- kaakkuri (gav ste) 74 m, kuikka (gav arc) 47 m, mustalintu (mel nig) 800 m, pilkkasiipi (mel fus) 223 m, punasotka (ayt fer) a4 m, tiirat (ste hir/aea) 180 m, punakuiri (lim lap) a35 m, pikkukuovi (num pha) a16 m, naurulokki (lar rid) 770 m, valkoposkihanhi (bra leu) 1 m, harmaasieppo (mus str) 9 m
- pikkutiira (ste alb) 1 m
- heinätavi (ana que) 1/; Pohjoislahti (KK)
- harmaasorsa (ana str) a3 p (2/1); Trutklobbarna
- suosirri (cal alp) 2, tylli (cha hia) 3, karikukko (are int) a8 p

- tervapääsky (apu apu) 5, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (JJ)
- ristisorsa (tad tad) 1p, suosirri (cal alp) 3 p
- lapinsirri (cal tem) 60, tylli (cha hia) 55, liro (tri gla ) 30, suokukko (phi pug) 280, merihanhi (ans ans) 33, joutsen (cyg cyg) 110, kyhmyjoutsen (cyg olo) 25, tavi (ana cre) 120, haapana (ana pen) 25, lapasorsa (ana cly) 8 (KK) 20

- kuukkeli (per inf) 2 p; Teuva, Perälä, Tankineva (TLe)
- mustalintu (mel nig) 10 p; Kauhajoki, Nummijärvi (AKa, KSe)
- pikkulepinkäinen (lan col) 1 p; Kainasto (JMi)

14.5.
- harmaasieppo (mus str) 6 p, mustapääkerttu (syl atr) 1/ p, sirittäjä (phy sib) 1 p, punakuiri (lim lap) a18 m, törmäpääsky (rip rip) 1 S; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- harmaasorsa (ana str) 1/ p
- punavarpunen (car ery) /1 p, kevään 1.

- heinätavi (ana que) 2 p; Kauhajoki, Kokonkylän allas (JRi)

13.5.
- käki (cuc can) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (Eija Forsberg)

- satakieli (lus lus) 1 Ä, kevään 1.; Kauhajoki, Kokonkylän allas (JPi)
- kurki (gru gru) 36 p; Jokimaa (JRi)
- peltosirkku (emb hor) 2 p; Isojoki, Kirkonkylä (EP)

12.5.
- suokukko (phi pug) n. 250 p; Kauhajoki, Kokonkylän allas (JRi)

11.5.
Kristiinankaupunki
- ruokokerttunen (acr sch) 1 Ä/p, kevään 1.; Hamnfjärden (KK)
- harmaasorsa (ana str) 1/1; Trutklobbarna
- mustapääkerttu (syl atr) /1 p, kevään 1.; Siipyy, Fladantie (Veikko Salo)
- pikkutiira (ste alb) 1 m; Siipyyn torni (VF) 10-12
- punakuiri (lim lap) 90 m, pikkukuovi (num pha) 44 m, lapinsirri (cal tem) a9 m, pajulintu (phy tro) 2 p

- punakuiri (lim lap) 144 m (a102), lapinsirri (cal tem) 3 m, suosirri (cal alp) 16 m; Närpiö, Fälgrund (JV) 8.30-11

- sepelrastas (tur tor) 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi (AKa)
- harmaasieppo (mus str) 1 p, kevään 1.; Kauhajärvi (KTS)
- lehtokerttu (syl bor) 1 p (kevään 1.), sirittäjä (phy sib) 1 p; Isojoki, Möykky (EP)
- suokukko (phi pug) 80 p; Kurikka, Mietaankylä, tiilitehtaan altaat (PRu)

10.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (Tom Backlund,VF ym.) 4.30-10
- merimetso (pha car) 157 m, kuikka (gav arc) 234 m, kaakkuri (gav ste) 160 m, pilkkasiipi (mel fus) 238 m, mustalintu (mel nig) 543 m, lapasotka (ayt mar) 12 m, ruokki (alc tor) 29 m, suopöllö (asi fla) 1 m, pikkukuovi (num pha) 75 m, punakuiri (lim lap) 176 m (7a), lapinsirri (cal tem) a3 m, käenpiika (jyn tor) 1 p
- etelänkiisla (uri aal) a2 S, 1 N>p
- punakuiri (lim lap) noin 1000 m, pikkukuovi (num pha) lähes 200 m; Siipyy, Yttergrund+ torni (VF, Tom Backlund, JA, HL, CAL)
- pikkutiira (ste alb) 1 m, kevään 1.
- harmaasorsa (ana str) 1/
- harmaasorsa (ana str) 1/1; Siipyy, Ljusgrund (VF)
- harmaasorsa (ana str) 1/1; Trutklobbarna (KK)
- hernekerttu (syl cur) 1 Ä, karikukko (are int) a18 p
- hernekerttu (syl cur) 1 Ä, sirittäjä (phy sib) 1 Ä, peltosirkku (emb hor) 1 Ä, härkälintu (pod gri) 52 p; Ljusgrund (KK)

- lampiviklo (tri sta) 1 p; Närpiö, Piolahti (Tom Backlund,KK, TVi), edelleen paikalla 20.35 (Tom Backlund, KK, TVi)
- punakuiri (lim lap) 258 m, käenpiika (jyn tor) 1 Ä; Nämpnäs (JV)

- kangaskiuru (lul arb) 2 p; Kauhajoki, Iso-Nummikangas (KTS, JMi, AKa, +lintukurssi)
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, piekana (but lag) 1 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Ylimysjärvi
- hernekerttu (syl cur) 1 Ä; Vakkurinkylä (KSe)
- selkälokki (lar fus) 1 p; Ikkeläjärvi (JJä, VJä)
- mustakurkku-uikku (pod aur) 2 p; Harrinjärvi
- sirittäjä (phy sib) 1 Ä; Teuva, Suksenjärvi (TP)
- kaakkuri (gav ste) 2 p, merihanhi (ans ans) 1 p, mustalintu (mel nig) 2 p, meriharakka (hae ost) 1 p, mustaviklo (tri ery) 12 p, kurki (gru gru) 50; Jurva/Laihia, Kivi-ja Levalammen tekojärvi (PRu)

9.5.
- kyhmyhaahka (som soe) 1/ p kiertelevässä haahkaparvessa; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (MR, KE)
- kuikkalinnut (gavia) 94 m, suokukko (phi pug) 38 m, liro (tri gla) 63, KK-kahlaaja 120, pikkukuovi (num pha) 21, punakuiri (lim lap) 90 m, IK-kahlaaja 44 m, ruokki (alc tor) 2
- niittysuohaukka (cir pyg) /+2kv p; Lålby (KK)

- lampiviklo (tri sta) 1 p; Närpiö, Piolahti (HL, Tom Backlund ym.) 19-21.20

- sirittäjä (phy sib) 1 Ä (kevään 1.), merilokki (lar mar) 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi (AKa, MOP)
- mustakurkku-uikku (pod aur) 3 p, mustaviklo (tri ery) 1 p, suokukko (phi pug) 9 p; Kurikka, Mietaankylä, tiilitehtaan altaat (PRu)

8.5.
- jääkuikka (gav ada) 1 jp m; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (MR, KE) 9.06
- kuikkalinnut (gaviat) 356 m, punakuiri (lim lap) 150 m, pikkukuovi (num pha) 168 m, isokahlaaja (IK) 123, peltosirkku (emb hor) 2 m, 1 p, käenpiika (jyn tor) 2 Ä
- käki (cuc can) 1 Ä, kevään 1.
- pikkulepinkäinen (lan col) 1 p, kevään 1.; Siipyy (Väyrynen)
- mehiläishaukka (per api) 1 p, kevään 1.; Lålby (AKa, KSe)
- tavi (ana cre) 50, haapana (ana pen) 30, harmaahaikara (ard cin) 3 p; Pohjoislahti (KK)

Närpiö, Piolahti (KK)
- karikukko (are int) 6 p, kapustarinta (plu apr) 700 p, suokukko (phi pug) 900 p, meriharakka (hae ost) 30 p, valkoviklo (tri neb) 25, mustaviklo (tri ery) 20, punajalkaviklo (tri tot) 10, tylli (cha hia) 55, lapinsirri (cal tem) 1 p, suosirri (cal alp) 1 p
- uivelo (mer alb) 4 p, kuikka (gav arc) 20 p, telkkä 250, tukkasotka (ayt ful) 20, tavi (ana cre) 540, lapasorsa (ana cly) 18, haapana (ana pen) 110, jouhisorsa (ana acu) 50, joutsen (cyg cyg) 50 p

- käki (cuc can) 1 Ä (kevään 1.), selkälokki (lar fus) 2 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa, KSe)
- suokukko (phi pug) 260 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, kurki (gru gru) 17 p; Parjakanneva (JPT)
- sepelrastas (tur tor) /1 p; Sahankylä (JHe)
- kapustarinta (plu apr) 700
- kapustarinta (plu apr) a60 p; Kurikka, Panttila (PRu)

7.5.
- jääkuikka (gav ada) 1 jp m; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (MR, KE) 6.15
- pensaskerttu (syl com) 1 p, kevään 1.
- lapinkirvinen (ant cer) 1 m, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 m, kuikkalinnut (gavia) 307 m, punakuiri (lim lap) 33 m, meriharakka (hae ost) 40
- kapustarinta (plu apr) väh. 800 p, suokukko (phi pug) 250 p; Lillsund (KK)
- sepelrastas (tur tor) 1/, uusi; Lapväärtti, kotipiha (KK)

- lapinsirri (cal tem) 1 p, kevään 1. Närpiö, Piolahti (KK, HL)
- karikukko (are int) 1 p, kapustarinta (plu apr) 600 p, suokukko (phi pug) 550 p, meriharakka (hae ost) 50 p, liro (tri gla) 130, valkoviklo (tri neb) 100, mustaviklo (tri ery) 55, punajalkaviklo (tri tot) 12, tylli (cha hia) 85, pikkukuovi (num pha) 5 m
- harmaasorsa (ana str) 1/1, heinätavi (ana que) 1/, uivelo (mer alb) 2 p, kuikka (gav arc) 4 p, telkkä 420, tukkasotka (ayt ful) 750, punasotka (ayt fer) 4/, isokoskelo (mer mer) 150, tukkakoskelo (mer ser) 70p, tavi (ana cre) 1650 p, lapasorsa (ana cly) 40, haapana (ana pen) 450, jouhisorsa (ana acu) 100, sinisorsa (ana pla) 50, mustakurkku-uikku (pod aur) 2, silkkiuikku (pod cri) 40 p

- käenpiika (jyn tor) 1+1 p; Kauhajoki, Muurahainen+ Kauhajärvi (AKa+ KTS)
- kapustarinta (plu apr) 280 p; Kainasto (JRi)
- sepelrastas (tur tor) 1/ p, keppälintu (pho pho) 1/ p; Kauhajärvi (AKa, KSe, KTS)
- allihaahka (pol ste) 3/1 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa, KSe), Suupohjan 1. sisämaan havainto!
- pohjantikka (pic tri) 1 p, lapintiira (ste aea) 1 p, mustaviklo (tri ery) 2 p
- törmäpääsky (rip rip) 1 p, kevään 1.
- pajulintu (phy lus) 1 p; Möykky (EP)

6.5.
- sepelrastas (tur tor) 1/1; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (kotipihalla) (KK)
- sepelrastas (tur tor) 1/; Kristiinankaupunki, keskusta (Tuula Stålt)
- kapustarinta (plu apr) 1100 p, suokukko (phi pug) 120 p, pikkulokki (lar min) a16 p, peltopyy (per per) 1/1 p; Lillsund (KK, HL)
- kapustarinta (plu apr) 250 p; Lapväärtti, Storängen (KK)
- sepelrastas (tur tor) 1/ p; Lålby, hanhipellot (KK) joka 150. rastas tuntuu olevan nyt sepelrastas
- hernekerttu (syl cur) 1 p, kevään 1.; Ljusgrund (MR, KE)

- tylli (cha hia) 1 p, pikkutylli (cha dub) 1 p, pajulintu (phy lus) 1 Ä; Kauhajoki, Iso Nummikangas (AKa)
- kaakkuri (gav ste) 2 p; Nummijärvi

5.5.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, tundrahanhi (ans alb) 2, metsähanhi (ans fab) 9, merihanhi (ans ans) 39 (4+a35) p; Kristiinankaupunki, Lålby (KK)
- kapustarinta (plu apr) a300 p; Lålby, Storängen
- sepelrastas (tur tor) 1/ p, tundrahanhi (ans alb) 2 p, merihanhi (ans ans) 28 p, metsähanhi (ans fab) 1 p, kanadanhanhi (bra can) 23 p, laulujoutsen (cyg cyg) 60 p, tavi (ana cre) 150 p; Härkmeri 18.00
- tavi (ana cre) 120 p; Rantakylä (KK)

- kapustarinta (plu apr) 60 p, suokukko (phi pug) 350 p, suosirri (cal alp) 1, tylli (cha hia) 15, kuovi (num arq) 15, pikkukuovi (num pha) 3 p, uivelo (mer alb) 5 p, telkkä 220, tukkasotka (ayt ful) 300, tavi (ana cre) 1100 p, lapasorsa (ana cly) 45, haapana (ana pen) 230, jouhisorsa (ana acu) 80, sinisorsa (ana pla) 150, merihanhi (ans ans) 23 p, metsähanhi (ans fab) 2, laulujoutsen (cyg cyg) 80 p; Närpiö, Piolahti (KK)

- sepelrastas (tur tor) 1 p; Kauhajoki, Muurahainen (AKa, MOP, KSe, JRi, JMi, JPi, Sinikka Miettinen, KTS)
- lapasotka (ayt mar) /1 p, keltavästäräkki (mot fla) 1 p; Kauhajärvi
- punasotka (ayt fer) 3 p, härkälintu (pod gri) 2 p; Nummijärvi (JRi, JMi)
- mustalintu (mel nig) 2 p; Säkkijärvi
- kapustarinta (plu apr) 51 p, härkälintu (pod gri) 5 p; Ikkeläjärvi
- peltosirkku (emb hor) 1 p (kevään 1.), pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe, JJ)
- pajulintu (phy lus) 1 Ä, kevään 1.; Suksenjärvi

4.5.
Kristiinankaupunki, Skaftung, Idgrund (KK, VF, JKi, seniorikurssilaiset) 6-11.00
- kuikka (gav arc) 55 m, kaakkuri (gav ste) 40, tundrahanhi (ans alb) 1 S, mustalintu (mel nig) 2500 p, 500 m, uivelo (mer alb) 6 p 4 m, tuulihaukka (fal tin) 3 m, punakuiri (lim lap) 8 m, pikkukuovi (num pha) 15 m
- sepelrastas (tur tor) 3 p (1/1);Skaftung (Jorma Alanko, KK, VF, JKi, seniorikurssilaiset)
- sepelrastas (tur tor) 1/ p, asi otu 1 Ä;Siipyy kk (Seppo Väyrynen ym)
- sepelrastas (tur tor) 1/ p;Lapväärtti (KK)

- joutsen (cyg cyg) 190 p, tavi (ana cre) 700 p, haapana (ana pen) 180 p, sinisorsa (ana pla) 110 p, jouhisorsa (ana acu) 40 p; Närpiö, Rangsbyfjärden (IN, TLe)
- räyskä (ste cas) 3 p, pikkulokki (lar min) 1 p; Sundfjärden (JV)
- tavi (ana cre) 600 p, haapana (ana pen) 80, jouhisorsa (ana acu) 30, lapasorsa (ana cly) 20 p, laulujoutsen (cyg cyg) 60, metsähanhi (ans fab) 17 N; Piolahti (HL, KK)
- pikkukuovi (num pha) 57 N, valkoviklo (tri neb) 25, mustaviklo (tri ery) 6, liro (tri gla) 3, punajalkaviklo (tri tot) 10, suokukko (phi pug) 40, tylli (cha hia) 35, kapustarinta (plu apr) 500 p, suosirri (cal alp) 1 p

- sepelrastas (tur tor) 1/ p; Teuva, Kirkonkylä (TP)
- sepelrastas (tur tor) /1 p; Kaarihovi (IN)

3.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (KK, VF, JKi, JPi, JJ, TLe, HL, IN ym.) 5.00-13.00
Tornien taistossa Siipyyn lintutornilla havaittiin 102 lajia alun räntäsateen ja lopun sankan sumun (klo 10-13) vaikeuttaessa havainnointia. Normaalinäkyvyydellä olisi tulos noussut helpostikin yli 110 lajin. Helpoimpia puutteita olivat mm. harmaahaikara, valkoposkihanhi, harmaasorsa, ruskosuohaukka, kalasääski, suosirri, punakuiri, mustaviklo, liro, palokärki, käpytikka, peukaloinen, hippiäinen, puukiipijä, mutta ainahan niitä jotain jää puuttumaan!
- etelänkiisla (uri aal) 3 m
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ m
- kaakkuri (gav ste) 305 m, kuikka (gav arc) 161 m + sp 41 m, härkälintu (pod gri) 5 m, mustakurkku-uikku (pod aur) 4 p, pilkkasiipi (mel fus) 205 m, mustalintu (mel nig) 510 m, tukkasotka (ayt ful) 700 m, tukkakoskelo (mer ser) 260 m, selkälokki (lar fus) 138 m, ruokki (alc tor) 62 m, punajalkaviklo (tri tot) 8 m, valkoviklo (tri neb) 22 m, karikukko (are int) 8 m, kulorastas (tur vis) 75 m, urpiainen (car mea) 300 m, lapinsirkku (cal lap) 4 m
- mustaleppälintu (pho och) /1 p, kevään 1.; Siipyy (HL)
- pohjantikka (pic tri) 1 p
- suokukko (phi pug) 15 p, harmaahaikara (ard cin) 2 p; Pohjoislahti (KK, VF, JKi, seniorikurssilaiset)

- tavi (ana cre) 400 p, haapana (ana pen) 100, jouhisorsa (ana acu) 30, lapasorsa (ana cly) 20 p, laulujoutsen (cyg cyg) 30, metsähanhi (ans fab) 12 p, merihanhi (ans ans) 45 p; Närpiö, Piolahti (KK, VF, JKi, seniorikurssilaiset)
- valkoviklo (tri neb) 50, mustaviklo (tri ery) 12, liro (tri gla) 15, suokukko (phi pug) 40, tylli (cha hia) 30, kapustarinta (plu apr) 5 p, suosirri (cal alp) 1, suokukko (phi pug) 60 p

- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p; Kauhajoki, Ylimysjärvi (AKa, Kse, MOP, VYT ym.)
- mustalintu (mel nig) 4 p, härkälintu (pod gri) 1 p, silkkiuikku (pod cri) 5 p, uivelo (mer alb) 1 p; Nummijärvi (JRi, JMi)
- tikli (car car) 1 p; Männikkö
- merikotka (hal alb) 2 p, punakuiri (lim lap) 4 m, kaakkuri (gav ste) 1 p, mustakurkku-uikku (pod aur) 1 p, joutsen (cyg cyg) 4 p, metsähanhi (ans fab) 16 p 14m, sääksi (pan hal) 1 p, valkoviklo (tri neb) a9 p; Jurva, Kivi- ja Levalammen tekoallas (PRu) 8-14.30
- kuukkeli (per inf) 1 p, tiltaltti (phy col) 1 p
- sepelrastas (tur tor) 1; Pyörni (KLa)

2.5.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p, tundrahanhi (ans alb) 2 p, metsähanhi (ans fab) 70, merihanhi (ans ans) 30, kanadanhanhi (bra can) 20, piekana (but lag) 1 m; Kristiinankaupunki, Härkmeri (KK, VF, JKi, seniorikurssilaiset, KSe, KTS) klo 19
- tavi (ana cre) 300 p, haapana (ana pen) 200, jouhisorsa (ana acu) 10, lapasorsa (ana cly) 20 p
- harmaasorsa (ana str) 1/1 p, tavi (ana cre) 35 p, haapana (ana pen) 20, lapasorsa (ana cly) 18 p, jouhisorsa (ana acu) 50, merihanhi (ans ans) 65 p, harmaahaikara (ard cin) a3 N, valkoviklo (tri neb) 55, mustaviklo (tri ery) 4 p; Hamnfjärden (KK, VF, JKi, seniorikurssilaiset)
- sepelrastas (tur tor) 1 p; Siipyy (KK, VF)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 7 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 197 p, merihanhi (ans ans) 2 p, kirjosieppo (fic hyp) 2 p; Lålby (JJä, VJä, JMi)
- sepelrastas (tur tor) 1 p
- kaakkuri (gav ste) 110 m, kuikka (gav arc) 60 m, härkälintu (pod gri) 11 m, mustakurkku-uikku (pod aur) 3 m/p, pilkkasiipi (mel fus) 166 m, tukkakoskelo (mer ser) 419 m, karikukko (are int) 6 m, merikihu (ste cus) 5 m, pikkulokki (lar min) 10 m, selkälokki (lar fus) 100 m, tuhkaselkälokki (lar fus gra/heu) 1 m, ruokki (alc tor) 12 m; Siipyyn torni (JLi, MJä) 5.50-11.45
- etelänkiisla (uri aal) 2 m, kevään 1.

- karikukko (are int) 1 p, metsähanhi (ans fab) 94 p; Närpiö, Piolahti (JJ, TLe)

- merikihu (ste cus) 1 p, merikotka (hal alb) 1 p, uivelo (mer alb) 4 p, tukkakoskelo (mer ser) 8 p, lapasorsa (ana cly) 8 p, pikkulokki (lar min) 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)
- selkälokki (lar fus) 1 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

1.5.
Kristiinankaupunki (KK, VF)
- sepelrastas (tur tor) /1+1; Siipyy kk+ Härkmeri
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a4 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p; Härkmeri
- keltavästäräkki (mot fla) 1 m, kevään 1.
- räystäspääsky (del urb) 1 m, kevään 1.; Siipyyn lintutorni
- nuolihaukka (fal sub) 1 SW, kevään 1.
- pensastasku (sax rub) 2+2 p, kevään 1.; Härkmeri+ Siipyy kk (KK, VF, Väyrynen)
- leppälintu (pho pho) 1 p, kevään 1.; Siipyy kk (Väyrynen)
- kirjosieppo (fic hyp) 1+1/ p/N, kevään 1.; Siipyyn torni+ Lapväärtti (KK, VF, Noora Eränen)
- gaviat n. 500 m; Siipyyn torni (KK, VF)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 SW; Lålby
- pikkulokki (lar min) 1 p, kevään 1.; Skaftung (KK, VF)
- kanadanhanhi (bra can) 34; Härkmeri
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 4 p; Lålby
- merihanhi (ans ans) 75 p, metsähanhi (ans fab) 1 p, tuulihaukka (fal tin) 1 m; Siipyy
- kivitasku (oen oen) 3 p, laulurastas (tur phi) 100, punakylkirastas (tur ili) 70, räkättirastas (tur pil) 700, kulorastas (tur vis) 50 p; eteläinen Kristiinankaupunki

- räyskä (ste cas) 2 p; Närpiö, Sundfjärden (JV)

- merikihu (ste cus) 1 p, merikotka (hal alb) 1 p, uivelo (mer alb) 3/2 p, mustalintu (mel nig) 9 p, selkälokki (lar fus) 3 p, heinätavi (ana que) 1/1 p, mustakurkku-uikku (pod aur) 1 p, joutsen (cyg cyg) 19 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, liro (tri gla) 13 p, punajalkaviklo (tri tot) 2 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa, KSe, KTS)
- kirjosieppo (fic hyp) 1/ p, kevään 1.; Möykky (EP)
- kirjosieppo (fic hyp) 1/ p, kevään 1.; Kauhajärvi (KSe, KTS)
- silkkiuikku (pod cri) 2 p, joutsen (cyg cyg) 2 p, sorsat (anas+telkkä+tukkasotka) 62 p, nokikana (ful atr) 1 p, selkälokki (lar fus) 1 N, liro (tri gla) 3 p; Kurikka, Mietaankylä, tiilitehtaan altaat (PRu)
- pikkulokki (lar min) 1 p, kevään 1.
- järripeippo (fri mon) n. 600 p; Panttila
- silkkiuikku (pod cri) 4 p, joutsen (cyg cyg) 2 p, sinisorsa (ana pla) 13 p, haapana (ana pen) 18 p, jouhisorsa (ana acu) 1 p, telkkä (buc cla) 32 p, tukkasotka (ayt ful) 71 p, mustalintu (mel nig) 2 p, isokoskelo (mer mer) 10 p; Pitkämön tekoallas
- sepelrastas (tur tor) 1/ p; Teuva, Kirkonkylä (Ulla Mäntymäki)

AlkuunHuhtikuu 2003

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

30.4.
- sepelrastas (tur tor) 1 p; Kristiinankaupunki, Tiukantie (HL)
- jääkuikka (gav ada) 1 jp m; Siipyyn torni (Mats Björklund) 11.40
- kuikka (gav arc) 52 m, kaakkuri (gav ste) 63 m, metsähanhi (ans fab) a23 m, jouhisorsa (ana acu) 4 m, tavi (ana cre) 31 m, uivelo (mer alb) 4 m, meriharakka (hae ost) 205 m, kuovi (num arq) 15 m, punajalkaviklo (tri tot) 4 m, sarvipöllö (asi otu) 1 E, kalatiira (ste hir) 4 m, tiiralaji (ste sp.) 12 m; Siipyyn torni 8-13
- karikukko (are int) 2 m, kevään 1.

- mustaviklo (tri ery) 4 m, kevään 1. ; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- uivelo (mer alb) 3 p; Ikkeläjärvi (JRi, JoR)
- merikihu (ste cus) 1 vaal p, punajalkaviklo (tri tot) 2 p, ruskosuohaukka (cir aer) 3 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, joutsen (cyg cyg) 15 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)
- jänkäkurppa (lym min) 1 p, jalkavaivainen ja huonokuntoinen yksilö; Teuva, keskusta (Eeli Nisula, TP)
- merikotka (hal alb) 1 p, harmaahaikara (ard cin) a5 p>W, uivelo (mer alb) 1 p, ruskosuohaukka (cir aer) 1 p, punajalkaviklo (tri tot) 1 p, valkoviklo (tri neb) 3 p; Jurva, Kivi- ja Levalammen tekoallas (PRu)

29.4.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (JEkroos ym.)
- muuttohaukka (fal per) 1
- harmaahaikara (ard cin) 8 p; Pohjoislahti (HL)

- kanadanhanhi (bra can) 3 p, kurki (gru gru) 120 p, metsähanhi (ans fab) 5 p, joutsen (cyg cyg) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JRi)
- joutsen (cyg cyg) 101 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p; Ylimysjärvi (AKa, KSe)

28.4.
Kristiinankaupunki
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, metsähanhi (ans fab) 140 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Lålby (KK, JEkroos ym.)
- valkoviklo (tri neb) 3, harmaahaikara (ard cin) 6, rantasipi (act hyp) 1, kivitasku (oen oen) 2; Pohjoislahti (KK)

Närpiö, Piolahti (HL)
- mustapyrstökuiri (lim lim) 1 p, kevään 1.
- kuovi (num arq) 64 p, pikkukuovi (num pha) 6 p, liro (tri gla) 3 m, punajalkaviklo (tri tot) 5 m, valkoviklo (tri neb) 14 m, tylli (cha hia) 26 p
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 12 p, merihanhi (ans ans) 10 p, ruskosuohaukka (cir aer) 3 m

27.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (KK, VF ym.) 5.30-10
- kyhmyhaahka (som spe) 2/ m (6.10 ja 7.08)
- haahka (som mol) 1035 m, kuikka (gav arc) 42 m, kaakkuri (gav ste) 266 m, gav sp.10 m, merimetso (pha car) 177 m, mustalintu (mel nig) 3731 m, pilkkasiipi (mel fus) 2524 m, mel sp. 2770 m, alli (cla hye) 301 m, telkkä (buc cla) 238 m, tukkakoskelo (mer ser) 329 m, uivelo (mer alb) 6 m, selkälokki (lar fus) 9 m, suopöllö (asi fla) 1 m, urpiainen (car mea) 500 S, hemppo (car can) 2 m, lapinsirkku (cal lap) 5 m, pikkukuovi (num pha) 1 m
- merihanhi (ans ans) 53, metsähanhi (ans fab) 158, joutsen (cyg cyg) 55 subad p; Härkmeri (KK)
- jouhisorsa (ana acu) 35, tavi (ana cre) 780, sinisorsa (ana pla) 50, haapana (ana pen) 180, nokikana (ful atr) 16, ruskosuohaukka (cir aer) 1/, kurki (gru gru) 10, metsäviklo (tri och) 1, tiltaltti (phy col) 1 Ã
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 12 p (5+4+2+1), metsähanhi (ans fab) 301 p, kanadanhanhi (bra can) 9 p, joutsen (cyg cyg) 6 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Lålby (KK)
- harmaahaikara (ard cin) 6 p; Pohjoislahti (TVi)
- tukkasotka (ayt ful) 250, silkkiuikku (pod cri) 2; Skaftung (KK)
- valkoviklo (tri neb) 6, punajalkaviklo (tri tot) 3, tavi (ana cre) 40, lapasorsa (ana cly) 2, merihanhi (ans ans) 23 p; Hamnfjärden

- joutsen (cyg cyg) 82 p, kurki (gru gru) 7 p, metsähanhi (ans fab) 20 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, uivelo (mer alb) 4 p, mustakurkku-uikku (pod aur) 2 p, härkälintu (pod gri) 1 p; Kauhajoki, Ylimysjärvi (JJä, VJä)
- metsähanhi (ans fab) 85 p, valkoviklo (tri neb) 1 W, uivelo (mer alb) 1 p, nokikana (ful atr) 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa, KSe)
- lapinsirkku (cal lap) a60 p; Teuva, Rääsy (TLe)
- telkkä (buc cla) 60 p, uivelo (mer alb) 1/1 p, piekana (but lag) 1 p 1 m; Jurva, Kivi- ja Levalammen tekoallas (PRu)
- muuttohaukka (fal per) 1; (KLa)

26.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (KK, VF, Piipponen, Rokkanen ym.) 5.15-12
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ m
- tundrahanhi (ans alb) 1 m, pilkkasiipi (mel fus) 1581 m, mustalintu (mel nig) 3624 m, melanitta sp. 6050 m, haahka (som mol) 1985 m
- suopöllö (asi fla) 2 m, selkälokki (lar fus) 13 m, merimetso (pha car) 436 m, kuikka (gav arc) 66 m, kaakkuri (gav ste) 371 m, gav sp. 33 m, tukkakoskelo (mer ser) 552 m, tukkasotka (ayt ful) 591 m, alli (cla hye) 296 m, telkkä (buc cla) 400 m, tavi (ana cre) 131 m, mustakurkku-uikku (pod aur) 2 m 1 p, ruokki (alc tor) 14 m, merikihu (ste cus) 5 m 2 p
- lapasorsa (ana cly) 15 m, kevään 1.
- kalatiira (ste hir) 4 m (kevään 1.), tiira (ste hir/aea) 13 m
- metsähanhi (ans fab) 120 p; Lillsund (EVe, HSi, TVe)
- lapasorsa (ana cly) 1/1 p (kevään 1.), merihanhi (ans ans) 3 p; Härkmeri
- metsähanhi (ans fab) 67, tavi (ana cre) 660, sinisorsa (ana pla) 410, joutsen (cyg cyg) 40; Härkmeri (KK)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) väh 6 p, metsähanhi (ans fab) 204 p; Lålby (HL)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 272 p; Lillsund (HL)
- hanhipellot ohikulkutien varressa tyhjiä (HL)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1, metsähanhi (ans fab) 330, merihanhi (ans ans) 1, joutsen (cyg cyg) 35, kurki (gru gru) 7; Lålby (KK)

- suokukko (phi pug) 2/1 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (EVe, HSi, TVe)
- punajalkaviko (tri tot) 2 p, tylli (cha hia) 7 p, pikkutylli (cha dub) 3, tylli sp (cha sp) 10, pääsky sp. (hir/rip) 1 m
- suosirri (cal alp) 1 p, kevään 1. (HL)
- tylli (cha hia) 28 p, pulmunen (ple niv) 1
- suosirri (cal alp) 1, tylli (cha hia) 30, pikkutylli (cha dub) 3, töyhtöhyyppä (van van) 40, uivelo (mer alb) 25 p, kuovi (num arq) 25 p (KK)

- jänkäkurppa (lym min) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kauhajärvi (AKa, KSe, KTS)
- kurki (gru gru) 18 p; Kolttokylä (JJä, VJä)
- metsähanhi (ans fab) 137 p 15 m, uivelo (mer alb) 2 p, ruskosuohaukka (cir aer) 2 p, harmaahaikara (ard cin) 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa, MOP)
- pikkutylli (cha dub) 1 p, kevään 1.; Teuva, Kirkonkylä (JRi)
- räkättirastas (tur pil) 750, punakylkirastas (tur ili) 50, kottarainen (stu vul) 40, kuovi (num arq) 40 p; Karijoki, keskusta (KK)

25.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF ym.) 8.15-14
- jääkuikka (gav ada) 1 tp/2kv m, kevään 1.
- harmaasorsa (ana str) 2/2 m, kevään 1.
- lapasotka (ayt mar) 1/1 m, kevään 1.
- härkälintu (pod gri) 2 m, kevään 1.
- kala/lapintiira (ste hir/aea) 2 m, kevään 1.
- kuikka (gav arc) 30 m 6 p, kaakkuri (gav ste) 180 m 20 p, gav sp 19 m, merimetso (pha car) 37 m, haahka (som mol) 280 m, tukkakoskelo (mer ser) 194 m, mustalintu (mel nig) 190 m, pilkkasiipi (mel fus) 50 m, uivelo (mer alb) 7 m, silkkiuikku (pod cri) 4 m 6 p, merikihu (ste cus) 3 m 1p, ruokki (alc tor) 10 m

- joutsen (cyg cyg) 107 p, metsähanhi 12 p, kalasääski (pan hal) 1 p; Kauhajoki, Ylimysjärvi (AKa, MOP)
- metsähanhi (ans fab) 50 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)

24.4.
- kivitasku (oen oen) 2, kapustarinta (plu apr) 1, tylli (cha hia) 24, kuovi (num arq) 13, metsähanhi (ans fab) 31 m; Närpiö, Piolahti (HL)

- joutsen (cyg cyg) 98 p; Kauhajoki, Ylimysjärvi (AKa, KSe)
- lapinsirkku (cal lap) 16 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)

23.4.
- lyhytnokkahanhi (ans alb) 2 p, metsähanhi (ans fab) 122/214 p, joutsen (cyg cyg) 41 p, merihanhi (ans ans) 29 p, piekana (but lag) 6 m, haapana (ana pen) n. 150 p, tavi (ana cre) n. 150 p, sinisorsa (ana pla) n. 50 p, jouhisorsa (ana acu) n. 20, heinätavi (ana que) 1/ p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (PAH) 10.20-11.40
- pikkutikka (den min) 1/; Skaftung
- piekana (but lag) 33 m, hiirihaukka (but but) 2 m, metsähanhi (ans fab) 31 m, kurki (gru gru) 207; Tiukka (HL) 10-18/2 h
- haarapääsky (hir rus) 1 m, kevään 1.
- kurki (gru gru) 60 m; Pohjoislahti (JKa)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p,naurulokki (lar rid) 800, kalalokki (lar can) 300, laulujoutsen (cyg cyg) 40, kurki (gru gru) 10 p; Lålby, joen eteläpuoli (KK)
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, merihanhi (ans ans) 15 p, metsähanhi (ans fab) 150 p, kanadanhanhi (bra can) 10 p, laulujoutsen (cyg cyg) 45 p, tavi (ana cre) 450 p, haapana (ana pen) 220, jouhisorsa (ana acu) 35 p, sinisorsa (ana pla) 150 p; Härkmeri
- isokoskelo (mer mer) 650; Pohjolan Voiman sula (TV)

- tiltaltti (phy col) 1 p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (AKa)

22.4.
Kristiinankaupunki, Härkmeri (PAH, OO) 9.30-10.30
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, metsähanhi (ans fab) 118 p, joutsen (cyg cyg) 62 p, merihanhi (ans ans) 26 p, harmaahaikara (ard cin) 1, tiltaltti (phy col) 1 Ä
- ruskosuohaukka (cir aer) 1/, kevään 1.
- kalasääski (pan hal) 1, kevään 1.; Skaftung

- kurki (gru gru) 22 m, peikana (but lag) 3 m, tylli (cha hia) 13 p; Närpiö, Piolahti (HL)
- kurki (gru gru) 113 m, piekana (but lag) 12 m (HL)
- tundrahanhi (ans alb) 2 p (PAH)

- mustakurkku-uikku (pod aur) 2 p, kevään 1.; Kauhajoki, Ylimysjärvi (AKa)
- heinätavi (ana que) 2 p, kevään 1. (JRi, KPi)
- silkkiuikku (pod cri) 1 p, punasotka (ayt fer) 1 p, uivelo (mer alb) 4 p, joutsen (cyg cyg) 85 p, metsähanhi (ans fab) 8 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, peukaloinen (tro tro) 1 p (AKa, JRi, KPi)
- kanadanhanhi (bra can) 1 p, merihanhi (ans ans) 1 p; Kainasto (HM)
- valkoviklo (tri neb) 1 p, kevään 1.; Kauhajärvi (KSe, KTS)
- merikotka (hal alb) 1 juv m, merihanhi (ans ans) 2 m; (KTS)
- ruskosuohaukka (cir aer) /1 p (kevään 1.), uivelo (mer alb) 1 p, pyrstötiainen (aeg cau) 1 ä; Teuva, Suksenjärvi (HM)
- suopöllö (asi fla) 1 p (kevään 1.), selkälokki (lar fus) 1 p; Lautta
- metsähanhi (ans fab) 130 p; Kurikka, Polvenkylä (HM)
- merimetso (pha car) a27 m; Jurva, Kivi- ja Levalammen tekoallas (KLa)

21.4.
- punajalkaviklo (tri tot) 1, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Skaftung (PAH)
- uivelo (mer alb) 5, tukkakoskelo (mer ser) 2, silkkiuikku (pod cri) 2; Antila (HL)

- sinisorsa (ana pla) 320 p, haapana (ana pen) 2 p, merihanhi (ans ans) 2 p, joutsen (cyg cyg) 80 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 20 p, meriharakka (hae ost) 1 p; Närpiö, Rangsbyfjärden (JV)

- tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 520 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, joutsen (cyg cyg) 20 p, liro (tri gla) 1 p, kapustarinta (plu apr) a12 p, kurki 94 m; Kauhajoki, Hangaskylä+ Kainasto+ Kokonkylä (JRi, JPi, IN, JJä)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p, metsähanhi (ans fab) 265 p 12 m; Luomankylä (JPi, JRi)
- rantasipi (arc hyp) 1 p, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 52 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Jokimaa (JPi, JJä)
- kurki (gru gru) 52 m; Vakkurinkylä (AKa)
- kurki (gru gru) 78 m, piekana+sp (but lag+sp) 10 m, metsähanhi (ans fab) 82 m; Teuva, Parra (JKe) 9.50-13
- tavi (ana cre) 102 p; Isojoki, Veittijärvi (SLu)

20.4.
Kristiinankaupunki, Siipyy (KK, VF, ym.)
- silkkiuikku (pod cri) 1 p, kevään 1.
- kaakkuri (gav ste), kevään 1.
- tiltaltti (phy col) 1 p, kevään 1. (JJ, TLe)
- nokkavarpunen (coc coc) 1 m; Härkmeri (RS, IN)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, merihanhi (ans ans) 55 p, metsähanhi (ans fab) 185, joutsen (cyg cyg) 75 Härkmeri (RS, IN, PAH)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 130 p; Lapväärtin ohitustie (HL)
- silkkiuikku (pod cri) 2 p, kevään 1.; Antila
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p
- käenpiika (jyn tor) 1 Ã, kevään 1.

- naurulokki (lar rid) 250 p, uivelo (mer alb) 2 p, tukkasotka (ayt ful) 17 p, telkkä (buc cla) 40 p, isokoskelo (mer mer) 12 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, ristisorsa (tad tad) 1 p, sinisorsa (ana pla) 16 p, jouhisorsa (ana acu) 2 p, haapana (ana pen) 4 p, merimetso (pha car) 4 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 p, merihanhi (ans ans) 4 p, meriharakka (hae ost) 2 p, niittykirvinen (ant pra) 1 m, tilhi (bom far) 2 m, rautiainen (pru mod) 1 p; Närpiö, Ledgrund (JV)

- liro (tri gla) 3 p, kevään 1.; Kauhajoki, Jokimaa (JRi, JoR)
- pikkukuovi (num pha) 2 p, kevään 1.
- kurki (gru gru) n. 90 m; Hyypänjokilaakso (Kalervo Kariluoma)
- kivitasku (oen oen) 1 p (kevään 1.), kurki (gru gru) 36 m; Isojoki, Möykky (EP)

19.4.
- kyhmyhaahka (som spe) 1 m; Kristiinankaupunki (KK, VF ym.)
- punakuiri (lim lap) 3 m, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) 91, metsähanhi (ans fab) 160, tylli (cha hia) 1, joutsen (cyg cyg) 107, jouhisorsa (ana acu) 7; Härkmeri (PAH)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p; Härkmeri (TVi, JK)

- tundrahanhi (ans alb) 1 p; Närpiö, Piolahti (TLe, JJ)

- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 572 p, merihanhi (ans ans) 7 p, joutsen (cyg cyg) 62 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, kurki (gru gru) 19 p, uivelo (mer alb) 2 p; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JRi)
- kurki (gru gru) n. 200 m, joutsen (cyg cyg) n. 50 m; Hyypänjokilaakso (Kalervo Kariluoma)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 20+57+70 p, sepelkyyhky (col pal) a180 p; Karijoki, Ylikylä+ Salonkylä+ Alakylä (IN)
- metsähanhi (ans fab) 85+105 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p; Isojoki, Vanhakylä+ Villamo
- laulurastas (tur phi) 1 m, metsähanhi+sp (ans fab+sp) 22+51 m, kurki (gru gru) 18 m; Möykky (EP)
- metsähanhi+ sp (ans fab+sp) 61 m, kurki (gru gru) 14 m; Kurikka, Levinneva (PRu)

18.4.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 166 p, merihanhi (ans ans) 56 p, joutsen (cyg cyg) 236 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (PAH)
- kurki (gru gru) 38 p; Ljusgrund (HL, CAL)
- metsähanhi (ans fab) 156+145+362 p; Lillsund+ Lålby+ ohikulkutie (HL)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p; ohikulkutie (HL)
- muuttohaukka (fal per) 1 p; Pohjolan Voima (JK)
- räyskä (ste cas), kevään 1.

- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 190 p 32 m, merihanhi (ans ans) 1 p, kurki (gru gru) 22 p 25 m, joutsen (cyg cyg) 11 p; Teuva, Pontus (IN)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p; Suksenjärvi
- laulurastas (tur phi) 2 p, kevään 1.; Hirvelänpää
- koskikara (cin cin) 1 p; Äystö, Äystönluoma (Markku Kangas)
- uivelo (mer alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 51 p, kurki (gru gru) 5 p, metsähanhi (ans fab) 15 p, telkkä (buc cla) 12 p, harmaalokki (lar arg) 3 p, naurulokki (lar rid) n. 50 p; Kauhajoki, Ylimysjärvi (JJä, VJä)
- kurki (gru gru) 91 m, kuovi (num arq) 22 m; Kurikka, Levinneva (PRu) 10-14

17.4.
Kristiinankaupunki
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p, anas-sorsat n. 1000 p; Härkmeri (VF)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p; Lålby
- tundrahanhi (ans alb) 1 p; Siipyy (VF)

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JRi)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 248 p, merihanhi (ans ans) 24 p, joutsen (cyg cyg) 12 p, kurki (gru gru) 13 p, jouhisorsa (ana acu) 2 p, isolepinkäinen (lan exc) 2 p, anas-sorsat n. 200 p; Hangaskylä
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 5 p, metsähanhi (ans fab) 564 p, merihanhi (ans ans) 20 p, kanadanhanhi (bra can) 5 p, joutsen (cyg cyg) 13 p, kurki (gru gru) 13 p, haapana (ana pen) 40 p, uuttukyyhky (col oen) 2 p, västäräkki (mot alb) 1 p; Kainasto
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 5 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 228 p, merihanhi (ans ans) 19 p, joutsen (cyg cyg) 22 p, kurki (gru gru) 7 p, nokikana (ful atr) 2 p, tilhi (bom gar) 18 p, metsäviklo (tri och) 1 m; Kokonkylä (JRi, AKa, MOP)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 26 p, kurki (gru gru) 10 p; Savikylä (JRi)
- tilhi (bom gar) 90 p; Kauhajoki, keskusta
- sepelrastas (tur tor) 1 p, kevään 1.; Muurahainen (Aila ja Elma Yli-Koski)
- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Panttila (Anna-Liisa Löppönen)
- kurki (gru gru) 34 m, kuovi (num arq) 14 m; Levinneva (PRu) 10-13.30

16.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (PRu, VF) 6.45-14
- kyhmyhaahka (som spe) 1/ m 11.08
- naurulokki (lar rid) 10685 m, selkälokki (lar fus) 6 m, haahka (som mol) 2250 m, mustalintu (mel nig) 17 m ,pilkkasiipi (mel fus) 4 m, tukkasotka (ayt ful) 7 m, telkkä (buc cla) 108 m, alli (cla hye) 4 m, isokoskelo (mer mer) 96 m, tukkakoskelo (mer ser) 34 m, ristisorsa (tad tad) 2 m, sinisorsa (ana pla) 106 m, jouhisorsa (ana acu) 2 m, haapana (ana pen) 68 m, harmaahaikara (ard cin) 1 m, merimetso (pha car) 195 m, joutsen (cyg cyg) 46 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 68 m, metsähanhi+sp (ans fab+sp) 101+28 m, merihanhi (ans ans) 110 m, kurki (gru gru) 56 m, kuovi (num arg) 77 m, taivaanvuohi (gal gal) 6 m, sepelkyyhky (col pal) 492 m, piekana (but lag) 2 m, peukaloinen (tro tro) 2 p, punarinta (eri rub) 2 p
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 m 2 p, tundrahanhi (ans alb) 4 m 1 p, mahd. kiljuhanhi (ans ery) 1 m, viiden hanhen parvi jossa kaksi merihanhea, kaksi tundrahanhea ja viimeisenä todennäköinen kiljukas, klo 10.55.
- valkoposkihanhi (bra leu) 2 m, kevään 1.
- tylli (cha hia) 1 m, kevään 1.
- taivaanvuohi (gal gal) 8, kuovi (num arq) 2, piekana (but lag) 12; Ljusgrund (HL)
- naurulokki (lar rid) 3300 m, kurki (gru gru) 86 m, metsähanhi (ans fab) 180 p; Tiukka
- metsähanhi (ans fab) 146 p, joutsen (cyg cyg) 30 p; Lillsund

- ristisorsa (tad tad) 2 p, sinisorsa (ana pla) 118 p, jouhisorsa (ana acu) 2 p, tavi (ana cre) 11 p, anser sp yli 100 p; Närpiö, Eide (KR)

- sinisorsa (ana pla) 57 p, naurulokki (lar rid) 52 p, kapustarinta (plu apr) 3 p, tavi (ana cre) 8 p, metsähanhi (ans fab) 32 p, joutsen (cyg cyg) 12 p, pajusirkku (emb sch) 1 p; Kauhajoki, Kolttokylä (AKa)
- isokoskelo (mer mer) 3 p, kanadanhanhi (bra can) 5 p; Kokonkylä (JMi)
- pähkinähakki (nuc car) 2 p, soidinta; Kauhajoki, keskusta
- metsähanhi (ans fab) 160 m, naurulokki (lar rid) 610 m, kurki (gru gru) 14 m, taivaanvuohi (gal gal) 2 m; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- metsähanhi+sp. (ans fab+sp) 24+22 m, kapustarinta (plu apr) 1 m, niittykirvinen (ant pra) 2 m; Isojoki, Möykky (EP)

15.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JVa) 6.20-13
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 m+p
- tundrahanhi (ans alb) 2kv m
- merimetso (pha car) 457 m, joutsen (cyg cyg) 83 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 69 m, metsähanhi+sp (ans fab+sp.) 483+275 m, merihanhi (ans ans) 97 m, ristisorsa (tad tad) 17 m, haahka (som mol) 3240 m, pilkkasiipi (mel fus) 10 m, mustalintu (mel nig) 1 m, kurki (gru gru) 22 m, meriharakka (hae ost) 2 S, töyhtöhyyppä (van van) 20 m, kuovi (num arq) 1 m, naurulokki (lar rid) 570 m, selkälokki (lar fus) 2 S, niittykirvinen (ant pra) 3 m, tilhi (bom gar) 28 m, peippo (fri coe) 370 m, järripeippo (fri mon) 5 m, urpiainen (car mea) 1630 m, hemppo (car can) 3 m
- luotokirvinen (ant pet) 2 m, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, metsähanhi (ans fab) 200 p; Tiukka (HM)
- punasotka (ayt fer) 1 p, kevään 1.; Pohjolan Voima (HL) 6-10
- merihanhi (ans ans) 33 m, metsähanhi (ans fab) 28 m, haahka (som mol) 800 m, merimetso (pha car) 163 m, niittykirvinen (ant pra) 8
- luotokirvinen (ant pet) 1, kevään 1.
- metsähanhi (ans fab) 235 m; Lålby
- metsähanhi (ans fab) 129 p, merihanhi (ans ans) 34 m, metsäviklo (tri och) 3; Tiukka
- metsähanhi (ans fab) 726 p, joutsen (cyg cyg) 177, merihanhi (ans ans) 52; Lapväärtin alueella

Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JRi, JMi, JPi)
- sinisorsa (ana pla) 100 p, sepelkyyhky (col pal) 300, töyhtöhyyppä (van van) 500 m, naurulokki (lar rid) 600 kiert+m
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, metsähanhi (ans fab) 605 p, merihanhi (ans ans) 20 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, joutsen (cyg cyg) 12 p, kurki (gru gru) 1 p, harmaahaikara (ard cin) 1 p, piekana (but lag) 1 p, tavi (ana cre) 6 p, haapana (ana pen) 8 p; Kokonkylä
- jouhisorsa (ana acu) 2 p, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 5 p, metsähanhi (ans fab) 811 p, merihanhi (ans ans) 20 p, joutsen (cyg cyg) 20 p, kurki (gru gru) 4 p, piekana (but lag) 1 p, merikotka (hal alb) 1 m, kapustarinta (plu apr) 1 p; Kainasto
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 444 p, merihanhi (ans ans) 40 p, joutsen (cyg cyg) 107 p, kurki (gru gru) 4 p, tuulihaukka (fal tin) 4 p, tavi (ana cre) 12 p, haapana (ana pen) 6 p; Hangaskylä
- taivaanvuohi (gal gal) 1 p, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) 4 p, metsähanhi (ans fab) 76, joutsen (cyg cyg) 58 p 26 m; Teuva, Perälä (TLe, HM)
- merihanhi (ans ans) 1 p, kurki (gru gru) 11; Suksenjärvi (JJ)
- metsähanhi (ans fab) 17 m 7 p, kuovi (num arq) 2 p, järripeippo (fri mon) 1 p, naurulokki (lar rid) 19 p; Isojoki, Möykky+ Kirkonkylä (EP)
- muuttohaukka (fal per) 1 W; Möykky
- joutsen (cyg cyg) 50 p; Kurikka, Pitkämö (Leo ja Maija Rintala)

14.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, Pekka Malmi) (6.30-)9.10-11
- haahka (som mol) n. 4465 m, isokoskelo (mer mer) 44 m, tukkakoskelo (mer ser) 34 m, pilkkasiipi (mel fus) 16 m, telkkä (buc cla) 65 m, alli (cla hye) 17 m, ristisorsa (tad tad) 10 m, ruokki (alc tor) a3 m, merimetso (pha car) 497 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 42 m, merikihu (ste cus) 1 m, kuovi (num arq) 9 m 5 p, pulmunen (ple niv) a50 m, pikkutikka (den min) 1 p, urpiainen (car mea) 250 m, naurulokki (lar rid) n. 2995 m, selkälokki (lar fus) 1 m
- uivelo (mer alb) 1/1m, kevään 1.
- haapana (ana pen) 1/1 m, kevään 1.
- meriharakka (hae ost) 106 m (4a), kevään 1.
- tavi (ana cre) 6 p, kevään 1.; Härkmeri (KK)
- metsähanhi (ans fab) 260 p, joutsen (cyg cyg) 70 p; Lillsund (HL)
- metsähanhi (ans fab) 90, joutsen (cyg cyg) 116 p; Lålby
- metsähanhi (ans fab) 122 p, joutsen (cyg cyg) 32; ohikulkutie
- merimetso (pha car) 360 m/1 h; Pohjolan Voima (JK)

- pikkujoutsen (cyg col) 1 p; Närpiönjoki, Älmängsfors (KR)

- isokuovi (num arq) 1 m, metsähanhi +sp. (ans fab+sp) 30 m, merihanhi (ans ans) 4 m, sepelkyyhky (col pal) 313 m, töyhtöhyyppä (van van) 54 m, niittykirvinen (ant pra) 3 m; Kauhajoki, Vakkurinkylä (AKa)
- metsähanhi (ans fab) 705 p, joutsen (cyg cyg) 96 p, merihanhi (ans ans) 3 p, kurki (gru gru) 14 p, kapustarinta (plu apr) 4 p, naurulokki (lar rid) 39 p; Kainastonjokivarsi (JRi, JMi)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 130 p, merihanhi (ans ans) 3 p, kuovi (num arq) 1 p; Ratuskylä (JJ)
- metsäkirvinen (ant tri) 2 p, kevään 1.; Kirkonkylä
- joutsen (cyg cyg) 83 m 13 p, metsähanhi (ans fab) 56 m, kuovi (num arq) 6 m, kurki (gru gru) a22 m, mustavaris (cor fru) 1 m, uuttukyyhky (col oen) 2 m; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- metsähanhi+sp (ans fab+sp) 27, kurki (gru gru) 4 m, kuovi (num arq) 5 m, sepelkyyhky (col pal) 62 m; Kurikka, Levinneva (PRu)

13.4.
Kristiinankaupunki (JVa, VF, JPi ym.)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a2 p, joutsen (cyg cyg) 106 p, metsähanhi (ans fab) 249 p; Lapväärtin ohitustie (JVa)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a4 p, joutsen (cyg cyg) 223 p, metsähanhi (ans fab) 334 p; Lapväärtti+ Lillsund (JVa)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p 1 m, joutsen (cyg cyg) 172 p, metsähanhi (ans fab) 116 p a20 m, merihanhi (ans ans) 26 p, kanadanhanhi (bra can) 29 p, sinisorsa (ana pla) 46 p, tilhi (bom gar) a35 p, pajusirkku (emb sch) 1 p; Härkmeri (JVa, VF, JPi ym.)
- pikkujoutsen (cyg cyg) 1 p, joutsen (cyg cyg) 80 p, merihanhi (ans ans) 3 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p; Siipyy, Långvik+ Länsikylä (VF)
- joutsen (cyg cyg) 66 p; Henriksdal (VF)
- metsähanhi (ans fab) 700 p; Lålby- Lillsund- Lapväärtin ohikulkutie (HL)

- metsähanhi (ans fab) 466 p, joutsen (cyg cyg) 49 p, kurki (gru gru) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JMi, JPi)

12.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (Martti Mikkola, Hannu Tammelin, Ilkka Vatanen, VF) 6-13
- kuikka (gav arc) 1 m, kevään 1.
- ruokki (alc tor) 1, kevään 1.
- pilkkasiipi (mel fus) 2 m, kevään 1.
- mustalintu (mel nig) 5 m, kevään 1.
- merikihu (ste par) 1 m, kevään 1.
- selkälokki (lar fus) 1 m, kevään 1.
- haahka (som mol) 2456 m, n. 1000 p, merikotka (hal alb) 3 p, merimetso (pha car) 62 m, tukkakoskelo (mer ser) 4 m, alli (cla hye) 1 m, tukkasotka (ayt ful) 4 m, kalalokki (lar can) 6 m 12 p, naurulokki (lar rid) 12 m 5 p, kiuru (ala arv) 12 m, pulmunen (ple niv) 76 m, pajusirkku (emb sch) 1 m
- joutsen (cyg cyg) 424 p, metsähanhi (ans fab) n. 260 p, kanadanhanhi (bra can) 8, merihanhi (ans ans) 2 p, kurki (gru gru) 20 p; Lålby-Lillsund (JPi)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 S>p, joutsen (cyg cyg) 183 p, metsähanhi (ans fab) 107 p, merihanhi (ans ans) 28 p, kanadanhanhi (bra can) 48 p; Härkmeri (JVa)

- joutsen (cyg cyg) 9 p, metsähanhi (ans fab) 2 p, merihanhi (ans ans) 20 p, kanadanhanhi (bra can) 7 p; Närpiö, Piolahti (JPi)

- metsähanhi (ans fab) 250 p, joutsen (cyg cyg) 16 p, kurki (gru gru) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JPi) ap
- metsähanhi (ans fab) 230 p, joutsen (cyg cyg) 52 p, piekana (but lag) 1 p; Kainasto-Kokonkylä (JMi, JPi) 17.30-20.30
- tilhi (bom gar) 70 p; Filppula (JMi)

11.4.
- haahka (som mol) n. 70 m, joutsen (cyg cyg) 27 m, merikotka (hal alb) 6 p, pulmunen (ple niv) a25 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JVa)
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p (edelleen), joutsen (cyg cyg) 80 p, merihanhi (ans ans) 41 p, sepelkyyhky (col pal) 34 p, ampuhaukka (fal col) 1 p, pulmunen (ple niv) a25 m, kottarainen (stu vul) a10 p; Siipyy, Långviken (VF)

- merihanhi (ans ans) 16 p, joutsen (cyg cyg) 8 p, pulmunen (ple niv) a45 m; Närpiö, Piolahti (TLe, JJ)
- merihanhi (ans ans) 27 p, metsähanhi (ans fab) 2 p, joutsen (cyg cyg) 23 p, kurki (gru gru) 14, pulmunen (ple niv) 30; Eide, V. Yttermark (KR)
- merihanhi (ans ans) 3 p, metsähanhi (ans fab) 19, jousen (cyg cyg) 102, kanadanhanhi (bra can) 5 p; Östra Yttermark (KR)
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p, telkkä (buc cla) 35 p, sinisorsa (ana pla) 30 p; Kaskinen

- joutsen (cyg cyg) 26 p; Teuva, Lossanmäki (HM)

10.4.
- isolokki (lar hyp) 3kv p; Kristiinankaupunki, Skaftung, Halsgrund (JVa)
- metsähanhi (ans fab) 365 p, kanadanhanhi (bra can) 65 p, merihanhi (ans ans) 58 p, joutsen (cyg cyg) 223 p, pulmunen (ple niv) a30 p, sepelkyyhky (col pal) a250 p, tilhi (bom gar) 40 p; Härkmeri (TLe, JJ)
- joutsen (cyg cyg) 520 p, metsähanhi (ans fab) 290 p, merihanhi (ans ans) 65 p, kanadanhanhi (bra can) 55 p, kurki (gru gru) 15 p, uuttukyyhky (col oen) 2 p; Lålby
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, metsähanhi (ans fab) 150 p, joutsen (cyg cyg) 20 p; Lapväärtin ohikulkutie
- metsähanhi (ans fab) 50 p, joutsen (cyg cyg) 15 p; Perus
- nokikana (ful atr) 3 p, kevään 1.; Pohjolan Voima (HL)

- metsähanhi (ans fab) 170 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, merihanhi (ans ans) 4 p, joutsen (cyg cyg) 18 p, kurki (gru gru) 2 p; Kauhajoki, Kainasto-Kokonkylä (JRi)
- metsähanhi (ans fab) 2 p, joutsen (cyg cyg) 18 p; Teuva, Lossanmäki (HM)

9.4.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) a3; Kristiinankaupunki, Lålby (HL)
- joutsen (cyg cyg) 780 p, hanhet (ans fab ym.) 630 p; Lålby+ Lillsund (HL)
- laulujoutsen (cyg cyg) 350 p, hanhet (ans fab ym.) 320; Härkmeri (CAL)
- piekana (but lag) 1, hiirihaukka (but but) 1
- kuovi (num arq) 1 p, kevään 1.; Lapväärtinjokisuu (JVa)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Närpiö, Eide (KR)

8.4.
Kristiinankaupunki, Lålby+ Lillsund (HL, CAL) ip
- ruskosuohaukka (cir aer) 1 p, kevään 1.
- sinisuohaukka (cir cya) 3 p, piekana (but lag) 2 m, laulujoutsen (cyg cyg) 600 p, kurki (gru gru) 28 p, metsähanhi (ans fab) 680, merihanhia (ans ans) 5. Lisäksi Peruksen pelloille lensi koko ajan hanhia, jotka jäivät laskematta.

- harmaahaikara (ard cin) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Backfors (Hägglund, Vikars/ KR)

7.4.
Kristiinankaupunki, Lålby (KK) 9-9.30
- laulujoutsen (cyg cyg) 0 p (olivat ilmeisesti vielä yöpymispaikassaan), kurki (gru gru) 24 p, metsähanhi (ans fab) 50 p (parvia alkoi saapua vasta lähtiessä!), merikotka (hal alb) 2 p
- metsähanhi (ans fab) 45 p; Lapväärtin ohikulkutie
- metsähanhi (ans fab) 380; Lillsund (HL) 13.30
- metsähanhi (ans fab) 287 p, merihanhi (ans ans) 8 p,kanadanhanhi (bra can) 6 p, laulujoutsen (cyg cyg) 510 p, sinisuohaukka (cir cya) 1; Lålby (HL) 13.30

- merihanhi (ans ans) 131 p, joutsen (cyg cyg) 48 p; Närpiö, Piolahti-Kalax (IN)
- tuulihaukka (fal tin) 1, ampuhaukka (fal col) 1; Yttermark (KR)

- metsähanhi (ans fab) 182 p, joutsen (cyg cyg) 40 p, kurki (gru gru) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JRi)

6.4.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF) 6.50-12.30
- muuttohaukka (fal per) 1 ad kiert., kevään 1.
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p
- joutsen (cyg cyg) 128 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 17 p, merihanhi (ans ans) 24 p, haahka (som mol) n. 2500 p, telkkä (buc cla) 21 p, harmaalokki (lar arg) 635 m, merilokki (lar mar) 52 m, varis (cor nix) 73 m, kulorastas (tur vis) 1 m, punatulkku (pyr pyr) 12 m, pulmunen (ple niv) 3 m, kiuru (ala arv) 25 p
Lålby+ Lillsund (KK) 9-10.30, 18-19.30
- metsähanhi (ans fab) 1290 p (tarkka illan lukema; sis ohikulkutieltä 40 lintua, aamulla vähemmän)
- kurki (gru gru) a30 p, merihanhi (ans ans) 26, kanadanhanhi (bra can) 22 p, joutsen (cyg cyg) n. 550 p
- kiuru (ala arv) 1250+250+20 yht. 1520, sepelkyyhky (col pal) 520/2a, pulmunen (ple niv) 600/2a p, 100+30 m, takatalvikerääntymiä
- lapinsirkku (cal lap) 1 m, sinisuohaukka (cir cya) 1/ m, tuulihaukka (fal tin) /1 m
- metsähanhi (ans fab) 380 p, merihanhi (ans ans) 35 p, kanadanhanhi (bra can) 40 p, joutsen (cyg cyg) 340 p, pulmunen (ple niv) a500 p, kiuru (ala arv) 400 p, sepelkyyhky (col pal) 350 p; Härkmeri (IN, HM)

- tuulihaukka (fal tin) 2 p; Kauhajoki, Kokonkylä- Kainasto (JJä)
- rautiainen (pru mod) 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)

5.4.
Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p
- rautiainen (pru mod) 1 p, kevään 1.
- peippo (fri coe) 20 p, kottarainen (stu vul) 11 p, mustarastas (tur mer) 13 p, merihanhi (ans ans) 19 p, kiuru (ala arv) 30 p, joutsen (cyg cyg) 68 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 p
- metsähanhi (ans fab) 820 p, merihanhi (ans ans) 45 p, joutsen (cyg cyg) 470 p, kurki (gru gru) 28 p; Lillsund+ Lålby+ Perus (KK, IN)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p; Lålby
- joutsen (cyg cyg) 220 p, metsähanhi (ans fab) 220 p, merihanhi (ans ans) 30 p, kurki (gru gru) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 24 p; Härkmeri (IN)

- pulmunen (ple niv) a200 p; Kurikka, Viitala, Latoneva (PRu)
- peippo (fri coe) n. 50; Kauhajoki, Yrjänäinen (JJä)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Teuva, Komsi (JJ)

4.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 8.20-11.30
- pikkujoutsen (cyg col) 1 m
- haahka (som mol) 1738 m, muutto voimakasta sankan lumisateeseen alkamiseen asti
- merikotka (hal alb) 2 p, isokoskelo (mer mer) 29 m, telkkä (buc cla) 26 m, laulujoutsen (cyg cyg) 42 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 22 m, merimetso (pha car) 5 m, harmaalokki (lar arg) 170 m, sepelkyyhky (col pal) 38 m, varis (cor nix) 55 m, kottarainen (stu vul) 2 m, pulmunen (ple niv) a30 m, peippo (fri coe) 5 m 13 p, vihervarpunen (car spi) 285 m, urpiainen (car mea) 2630 m
- haahka (som mol) 423 m n. 300 p, merihanhi (ans ans) 3 m, naurulokki (lar rid) 1 S, tilhi (bom gar) a45 S, kurki (gru gru) a3 m; Siipyyn torni (VF) 15.15-16.30
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, joutsen (cyg cyg) 59 p, merihanhi (ans ans) 51 p, metsähanhi (ans fab) 13 p, sepelkyyhky (col pal) 64 p, kiuru (ala arv) a55 p; Långviken, pellot 16.45-17.30
- lapinsirkku (cal lap) 1/ p, kevään 1.
- harmaapäätikka (pic can) 2 p; Kristiina, Sairaalanmäki (TV)

- tikli (car car) 1 p, järripeippo (fri mon) 2 p, mustarastas (tur mer) 4 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- taviokuurna (pin enu) a5 p, pikkutikka (den min) 1 p; Järvikylä (Mauri Hietalahti)

3.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, TLe) 6.30-10
- alli (cla hye) a5 S, kevään 1.
- haahka (som mol) 1700 p 355 m, merimetso (pha car) 22 m, merihanhi (ans ans) 13 m, harmaalokki (lar arg) 46 m, sepelkyyhky (col pal) 12 m, uuttukyyhky (col oen) 1 m, tilhi (bom gar) 11 m, pulmunen (ple niv) 33 m, peippo (fri coe) 8 m, urpiainen (car mea) 660 m
- joutsen (cyg cyg) 190 p, metsähanhi (ans fab) 325 p, merihanhi (ans ans) 50 p, kanadanhanhi (bra can) 18 p, piekana (but lag) 1 p; Härkmeri (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 320, kanadanhanhi (bra can) 48p; Härkmeri (HL)
- joutsen (cyg cyg) 175 p, metsähanhi (ans fab) 225 p, merihanhi (ans ans) 40 p, kanadanhanhi (bra can) 15 p, kurki (gru gru) 27 p; Lillsund+ Lålby
- tikli (car car) 1 p; Perus (Raimo Henttonen)

- metsähanhi (ans fab) 120 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, joutsen (cyg cyg) 19 p, piekana (but lag) 1 m; Kauhajoki, Kokonkylä (JRi, KPi)
- järripeippo (fri mon) 1 p, peippo (fri coe) n. 100 p, mustarastas (tur mer) 2 p, tilhi (bom gar) 10 p; Männikkö (JMi)

2.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+ Långvikin pellot (VF) 16-18
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, kevään 1.
- haahka (som mol) 386 m, merimetso (pha car) 5 m, joutsen (cyg cyg) 63 p, merihanhi (ans ans) 45 p, metsähanhi (ans fab) 19 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, sepelkyyhky (col pal) 113 p, räkättirastas (tur pil) 8 p, tilhi (bom gar) 20 p
- västäräkki (mot alb) 2 p, kevään 1.; Siipyy+ Lapväärtti (VF, Aleksi Forsberg)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, metsähanhi (ans fab) 160 p, merihanhi (ans ans) 4 p, laulujoutsen (cyg cyg) 45 p; Lapväärtin ohikulkutie (HL)
- metsähanhi (ans fab) 205 p, merihanhi (ans ans) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 14 p, laulujoutsen (cyg cyg) 345 p, kurki (gru gru) 21 p; Lålby
- metsähanhi (ans fab) 170 p, merihanhi (ans ans) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 6 p, laulujoutsen (cyg cyg) 45 p, kurki (gru gru) 2 p; Lillsund
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 57, tukkasotka (ayt ful) 5, telkkä (buc cla) 22, isokoskelo (mer mer) 62, sinisorsa (ana pla) 11, naurulokki (lar rid) 2, punarinta (eri rub) 1; Pohjolan Voima

1.4.
- peukaloinen (tro tro) 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF)
- voimakas haahkamuutto käynnissä klo 10, parvi/minuutti a30-50 yksilöä; ei havainnointia pitempään
- metsähanhi (ans fab) 295 p, joutsen (cyg cyg) 370 p, merihanhi (ans ans) 35 p, kanadanhanhi (bra can) 6, kurki (gru gru) 7; Lålby (KK) 13-14
- metsähanhi (ans fab) 330 p, joutsen (cyg cyg) 45 p, kottarainen a15 p; Lapväärtin ohikulkutie (KK) 14.15
- metsähanhi (ans fab) 170 p, joutsen (cyg cyg) 52 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p, merihanhi (ans ans) 2 p, kurki (gru gru) 14 p; Lillsund (KK) 18.30-19
- metsähanhi (ans fab) 220 p, joutsen (cyg cyg) 390 p, merihanhi (ans ans) 36 p, kanadanhanhi (bra can) 45 p; Härkmeri (KK) 18.30-19
- metsähanhi (ans fab) 715 p, joutsen (cyg cyg) 410 p, merihanhi (ans ans) 15 p, kurki (gru gru) 11 p, sepelkyyhky (col pal) n. 350 p; Lapväärtti (HL)
- joutsen (cyg cyg) n. 60 p; Tiukka (HL)

AlkuunMaaliskuu 2003

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 2.2004 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi