Havaintoja vuodelta 2007 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2007 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Maaliskuu 2007

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.3.
Kristiinankaupunki, Storbådan (VF, II, KK, JPi) 6.45-11.15
- harmaasorsa (ana str) 2 m, härkälintu (pod gri) 2 m+p, kevään 1.
- tundrahanhi (ans alb) 1 m, kyhmyjoutsen (cyg olo) 14 m, merihanhi (ans ans) 22 m, hanhi (A/B) 15 m, ristisorsa (tad tad) 4 m, haapana (ana pen) 14 m, sinisorsa (ana pla) 10 m, tukkasotka (ayt ful) 15 m, haahka (som mol) 1630 m 145 S, alli (cla hye) 42 m+p, mustalintu (mel nig) 104 m+p, pilkkasiipi (mel fus) 28 m+p, telkkä (buc cla) 42 m, tukkakoskelo (mer ser) 24 m, kaakkuri (gav ste) 5 m, merimetso (pha car) 31 m, merikotka (hal alb) 2 p, meriharakka (hae ost) 1 m, naurulokki (lar rid) 287 m, ruokki (alc tor) 28 m+S, riskilä (cep gry) 23 m+p, kiuru (ala arv) 14 S, luotokirvinen (ant pet) 1 p, urpiainen (car mea) 310 m
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 6 p, tundrahanhi (ans alb) 2 p, joutsen (cyg cyg) 22 p, metsähanhi (ans fab) 380 p, merihanhi (ans ans) 150 p, kanadanhanhi (bra can) 27 p, tavi (ana cre) 5 p, jouhisorsa (ana acu) 1 p, merikotka (hal alb) 6 p, kanahaukka (acc gen) 1 p, kurki (gru gru) 2 p, sepelkyyhky (col pal) 180, pajusirkku (emb sch) 2 p; Härkmeri (II, KK, JPi, JK, TVi)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, tundrahanhi (ans alb) 5 p, joutsen (cyg cyg) 31 p, metsähanhi (ans fab) 815 p, merihanhi (ans ans) 123 p, kurki (gru gru) 2 p, kapustarinta (plu apr) 3 p; Lålby+ Lillsund (IN, JPi, IR)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 9 p, joutsen (cyg cyg) 6 p, metsähanhi (ans fab) 683 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Lapväärtti+ Perus
- metsähanhi (ans fab) 369 p; Merijärvi (IN)
- punarinta (eri rub) 1 Ä, pajusirkku (emb sch) 1 ä; Lapväärtin jokisuisto (KK)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, metsähanhi (ans fab) 160 p; Välikylä (TLe, SPo)
- lehtokurppa (sco rus) 1+2+3 p; Pyhävuori+ Heden+ Siipyy (JPi+ KK+ II)

Närpiö, Stånggrund (TLe, SPo, TVi, JK) 7.00-10.40
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 m, merihanhi (ans ans) 15 p+m, ristisorsa (tad tad) 2 m, haahka (som mol) 592 m, alli (cla hye) 1 m, mustalintu (mel nig) 25 m, telkkä (buc cla) 50 m, uivelo (mer alb) 9 m, tukkakoskelo (mer ser) 13 m, silkkiuikku (pod cri) 3 p, merimetso (pha car) 112 m, merikotka (hal alb) 7 p, kurki (gru gru) 6 m, töyhtöhyyppä (van van) 12 m, naurulokki (lar rid) 78 m, ruokki (alc tor) 2 m, riskilä (cep gry) 2 p+m, niittykirvinen (ant pra) 3 m, luotokirvinen (ant pet) 1 m, rautiainen (pru mod) 1 p, punarinta (eri rub) 2 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, urpiainen (car mea) 115 m
- selkälokki (lar fus) 1 p, kevään 1.
- tuulihaukka (fal tin) 1 p, kurki (gru gru) 26 p, taivaanvuohi (gal gal) 2 p; Ylimarkku, Norrbäcken (PP)
- turkinkyyhky (str dec) 1 p; Ylimarkku

- tundrahanhi (ans alb) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JMi, HL, JRi, JJä, VJä)
- lyhytnokkahanhi (ans fab) 4 p, metsähanhi (ans fab) n. 1500 p, joutsen (cyg cyg) 30 p, haapana (ana pen) 4 p, sinisorsa (ana pla) 180 p, tavi (ana cre) 33 p, jouhisorsa (ana acu) 6 p, telkkä (buc cla) 4 p, hiirihaukka (but but) 1 m, kurki (gru gru) 35 p, kapustarinta (plu apr) 1 p, uuttukyyhky (col oen) 3 p
- metsähanhi (ans fab) 41 p, kurki (gru gru) 4 p; Puskankylä (IN)
- tilhi (bom gar) 135 m; Teevahaiskylä
- lehtokurppa (sco rus) 1 Ä, pajusirkku (emb sch) 1 p; Kauhajärvi (KTS)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 6 p; Isojoki, Kortteenkylä (TTu)
- metsähanhi (ans fab) 380 p, kurki (gru gru) 18 m 2 p (SKu, TTu)
- pikkutikka (den min) 2 p; Kirkonkylä (TTu)
- kapustarinta (plu apr) 4 p, uuttukyyhky (col oen) 1 p; Lähteenkylä
- tilhi (bom gar) 10 p; Vesijärvi
- punarinta (eri rub) 1 p; Möykky (EP)
- metsähanhi (ans fab) 23 m, kurki (gru gru) 16 m, sepelkyyhky (col pal) 35 m; Kurikka, Levinneva (PRu)
- sepelkyyhky (col pal) 110 p; Karijoki, Ylikylä (JPi)
- lehtokurppa (sco rus) 1 p; Siltaneva
- punarinta (eri rub) 1 p; Teuva, Horo, Kässy (PP)
- hemppo (car can) 1 p; Perälä, Rääsy (TLe, SPo)
- metsähanhi (ans fab) 25 m, tilhi (bom gar) 10 p; Äystö (IL)
- tuulihaukka (fal tin) 1 p, kurki (gru gru) 15 p; Pontus

30.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi+ torni (VF, SSt+ PSa) 6.30-11.30 -13
- allihaahka (pol ste) 1/ m, kevään 1., klo 7.50 sama lintu Stånggrundissa 8.22
- meriharakka (hae ost) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 26 m, joutsen (cyg cyg) 23 m, merihanhi (ans ans) 18 m, kanadanhanhi (bra can) 2 m, ristisorsa (tad tad) 2 m, haapana (ana pen) 17 m, tavi (ana cre) 11 m, sinisorsa (ana pla) 15 m, jouhisorsa (ana acu) 2 m, tukkasotka (ayt ful) 33 m, lapasotka (ayt mar) 2 m, haahka (som mol) 2503 m, alli (cla hye) 38 m, mustalintu (mel nig) 85 m, pilkkasiipi (mel fus) 31 m, telkkä (buc cla) 201 m, uivelo (mer alb) 8 N+S, tukkakoskelo (mer ser) 23 m, kaakkuri (gav ste) 4 m, silkkiuikku (pod cri) 2 p, merimetso (pha car) 97 N+S, merikotka (hal alb) 1 p, naurulokki (lar rid) 109 N+S, kalalokki (lar can) 115 m, ruokki (alc tor) 22 m, kulorastas (tur vis) 7 m, kottarainen (stu vul) 5 S, vihervarpunen (car spi) 53 S, urpiainen (car mea) 825 S
- punarinta (eri rub) 2 p, kulorastas (tur vis) 1 p, lehtokurppa (sco rus) 2 p; Siipyy (SN)
- kurki (gru gru) 1 p, lehtopöllö (str alu) 2 Ä; Heden
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, tundrahanhi (ans alb) 2 p, joutsen (cyg cyg) 9 p, metsähanhi (ans fab) 503 p, merihanhi (ans ans) 150 p, kurki (gru gru) 4 p, merikotka (hal alb) 4 p, pajusirkku (emb sch) 1 m; Härkmeri (VF, MLu, PSa, Aleksi Forsberg)
- joutsen (cyg cyg) 13 p, metsähanhi (ans fab) 38 p; Tiukka (TLe)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 6 p, tundrahanhi (ans alb) 3 p, metsähanhi (ans fab) 348 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Välikylä
- metsähanhi (ans fab) 430 p, viirupöllö (str ura) 1 p; Merijärvi (HL)
- kuovi (num arq) 1 m, tiltaltti (phy col) 1 p, kevään 1.; Tiukka
- hiirihaukka (but but) 1 m, västäräkki (mot alb) 2 p, sinisorsa (ana pla) 115 p, jouhisorsa (ana acu) 1 p; Pohjoislahti (TVi)
- pohjantikka (pic tri ) 1 p; Carlsro (MLu)

Närpiö, Stångrrund (JVa, JRi, JaR) 7.20-10
- allihaahka (pol ste) 1/ m, kevään 1., klo 8.22, sama lintu Siipyyssä 7.50
- joutsen (cyg cyg) 4 m, haapana (ana pen) 2 m, tavi (ana cre) 4 m, sinisorsa (ana pla) 12 m, jouhisorsa (ana acu) 4 m, tukkasotka (ayt ful) 23 m, haahka (som mol) 680 m, alli (cla hye) 55 m, mustalintu (mel nig) 38 m, pilkkasiipi (mel fus) 21 m, tukkakoskelo (mer ser) 12 m, merimetso (pha car) 67 m, ruokki (alc tor) 11 m, niittykirvinen (ant pra) 1 S, isolepinkäinen (lan exc) 1 p
- merihanhi (ans ans) 196 p, kanadanhanhi (bra can) 5 p; Rangsbyfjärden+ Långviken (RLi, Matias Snellman)
- kurki (gru gru) 2 m, lehtokurppa (sco rus) 1 p; Kaskinen, keskusta (JVa)

- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi, IN)
- joutsen (cyg cyg) 7 p 14 m, metsähanhi (ans fab) 876 p, merihanhi (ans ans) 1 p, haapana (ans ans) 18 p, tavi (ana cre) 13 p, hiirihaukka (but but) 1 m, piekana (but lag) 1 m, kurki (gru gru) 18 p, tilhi (bom gar) 4 m, kapustarinta (plu apr) 4 p
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p; Teuva, Lautta (IL)
- metsähanhi (ans fab) 609 p, naurulokki (lar rid) 11 m
- joutsen (cyg cyg) 16 p, metsähanhi (ans fab) 7 p, räkättirastas (tur pil) 1 p, kulorastas (tur vis) 4 p, kottarainen (stu vul) 19 p; Rääsy (TLe, SPo)
- sinisorsa (ana pla) 34 p, tavi (ana cre) 4 p; Isojoki, Vesijärvi (TTu)
- sepelkyyhky (col pal) 45 p; Lähteenkylä
- tilhi (bom gar) 2+4 p; Heikkilä+ Sepänkylä
- metsähanhi (ans fab) 29+5 p; Alakylä+ Hongonkylä
- kapustarinta (plu apr) yhteensä 15 p, useammassa paikassa
- räkättirastas (tur pil) 12 p, punakylkirastas (tur ili) 10 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kärjenkoski

29.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (Kirsi Nisula, Timo Nisula, Jorma Hannu) 7.20-12.15
- punasotka (ayt fer) 4 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 24 m, joutsen (cyg cyg) 13 m, merihanhi (ans ans) 21 m, haapana (ana pen) 21 m, sinisorsa (ana pla) 63 m, jouhisorsa (ana acu) 8 m, tukkasotka (ayt ful) 52 m, haahka (som mol) 1086 m, alli (cla hye) 5 m, mustalintu (mel nig) 18 m, telkkä (buc cla) 101 m, uivelo (mer alb) 19 m, isokoskelo (mer mer) 20 m, merimetso (pha car) 182 m, töyhtöhyyppä (van van) 14 m, naurulokki (lar rid) 18 m, riskilä (cep gry) 2 p, kulorastas (lar rid) 1 m
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 6 p, joutsen (cyg cyg) 63 p, metsähanhi (ans fab) 845 p, merihanhi (ans ans) 105 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p, sinisorsa (ana pla) 112 p, tavi (ana cre) 15 p, kurki (gru gru) 16 p, naurulokki (lar rid) 12 p, tilhi (bom gar) 15 p; Härkmeri (II) klo 17
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, joutsen (cyg cyg) 10 p, metsähanhi (ans fab) 98 p, merihanhi (ans ans) 8 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Lillsund (II) klo 18
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, tundrahanhi (ans alb) 3 p, joutsen (cyg cyg) 25 p, metsähanhi (ans fab) 926 p, merihanhi (ans ans) 24 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, kurki (gru gru) 4 p, naurulokki (lar rid) 12 p; Lillsund+ Lålby+ Lapväärtti+ Perus (IR) klo 10-12

- vuorihemppo (car ris) 1 m, kevään 1.; Närpiö, Blacksögrundet (HSe, AL, MPu) 7.30-12
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 11 m, joutsen (cyg cyg) 66 m, metsähanhi (ans fab) 2 m, merihanhi (ans ans) 41 m, kanadanhanhi (bra can) 10 m, haapana (ana pen) 10 m, tavi (ana cre) 2 m, sinisorsa (ana pla) 181 m, jouhisorsa (ana acu) 8 m, tukkasotka (ayt ful) 68 m+S, haahka (som mol) 303 m, alli (cla hye) 47 m+p, mustalintu (mel nig) 5 m, telkkä (buc cla) 226 m, tukkakoskelo (mer ser) 8 m, kaakkuri (gav ste) 1 m/p, merimetso (pha car) 351 m, merikotka (hal alb) 3 k, kurki (gru gru) 2 k, naurulokki (lar rid) 71 m, riskilä (cep gry) 1 m, sepelkyyhky (col pal) 17 m, kiuru (ala arv) 43 m+S, luotokirvinen (ant pet) 1 p, tilhi (bom gar) 7 k, kulorastas (tur vis) 2 m, peippo (fri coe) 87 m, hemppo (car can) 1 m, urpiainen (car mea) 830 m, pulmunen (ple niv) 3 m, pajusirkku (emb sch) 1 m

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kurikka, Reinikanneva (JKe)
- punarinta (eri rub) 1 p; Teuva, keskusta
- metsähanhi (ans fab) 12 m; Äystö (IL)
- metsähanhi (ans fab) 238 p, naurulokki (lar rid) 32 p; Lautta klo 15
- joutsen (cyg cyg) 10 m, metsähanhi (ans fab) 12 m, kurki (gru gru) 1 m, töyhtöhyyppä (van van) 10 m, harmaalokki (lar arg) 1 m, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, pajusirkku (emb sch) 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)
- joutsen (cyg cyg) 9 p; Koppelonkylä
- kottarainen (stu vul) 2 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p; Kortteenkylä (SKu)
- joutsen (cyg cyg) 27 p, metsähanhi (ans fab) 685 p, haapana (ana pen) 8 p, tavi (ana cre) 12 p, sinisorsa (ana pla) 105 p, jouhisorsa (na acu) 6 p, kurki (gru gru) 5 p, töyhtöhyyppä (van van) 115 p, naurulokki (lar rid) 68 p, pulmunen (ple niv) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi, JRi)
- joutsen (cyg cyg) 10 p, metsähanhi (ans fab) 80 p; Uuro, Hukanluoma (JJ)
- lehtokurppa (sco rus) 1 p; Teevahaiskylä (Aulis Vuorenmaa)

28.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JMi, PSa, Jorma Hannu, Petri Saari) 6.30-14.15
- kangaskiuru (lul arb) 1 m
- jouhisorsa (ana acu) 1 m, silkkiuikku (pod cri) 1 p, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 35 m, joutsen (cyg cyg) 73 m, metsähanhi+sp (ans fab) 48+21 m, merihanhi (ans ans) 49 m, ristisorsa (tad tad) 2 m, haapana (ana pen) 16 m, sinisorsa (ana pla) 71 m, tukkasotka (ayt ful) 86 m, lapasotka (ayt mar) 2 m, haahka (som mol) 1491 m, alli (cla hye) 9 m, telkkä (buc cla) 123 m, uivelo (mer alb) 8 m, tukkakoskelo (mer ser) 6 m, isokoskelo (mer mer) 86 m, merimetso (pha car) 404 m, harmaahaikara (ard cin) 1 m, hiirihaukka (but but) 2 m+p, tuulihaukka (fal tin) 1 m, kurki (gru gru) 1 m, naurulokki (lar rid) 33 m, ruokki (alc tor) 2 m, kiuru (ala arv) 54 m, kulorastas (tur mer) 7 m
- joutsen (cyg cyg) 159 p, metsähanhi (ans ans) 120 p, merihanhi (ans ans) 58 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, haapana (ana pen) 5 p, merikotka (hal alb) 14 p, kurki (gru gru) 8 p; Härkmeri (IN, HL)
- joutsen (cyg cyg) 216 p, metsähanhi (ans fab) 514 p, merihanhi (ans ans) 86 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, kurki (gru gru) 1 p; Lålby (IN)
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, joutsen (cyg cyg) 81 p, metsähanhi (ans fab) 484 p, merihanhi (ans ans) 12 p, kurki (gru gru) 7 p; Perus+ Lapväärtti
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p, joutsen (cyg cyg) 13 p, metsähanhi (ans fab) 490 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, kurki (gru gru) 1 p; Merijärvi

- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p; Kauhajoki, Kainasto+ Kokonkylä (JRi, JKe)
- tundrahanhi (ans alb) 2 p, metsähanhi (ans fab) 646 p, joutsen (cyg cyg) 126 p, harmaalokki (lar arg) 62 p, sinisorsa (ana pla) 142 p, tavi (ana cre) 8 p
- joutsen (cyg cyg) 5 p, metsähanhi (ans fab) 59 p; Hangaskylä
- joutsen (cyg cyg) 12 p, metsähanhi (ans fab) 54 p, kurki (gru gru) 2 p; Päntäne (IN)
- joutsen (cyg cyg) 4 p, metsähanhi (ans fab) 14 p 11 m; Teuva, Suksenjärvi (JKe)
- joutsen (cyg cyg) 26 m, metsähanhi (ans fab) 8 m; Pontus
- tundrahanhi (ans alb) 1 >p, metsähanhi (ans fab) 110 >p; Lautta
- kapustarinta (plu apr) 1 m; Äystö (IL)
- kurki (gru gru) 1 m; Kurikka, Luopa (ALa)
- metsähanhi (ans fab) 150 p, uuttukyyhky (col oen) 2 p; Kortteenkylä (SKu)

27.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 8.00-10
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 m, joutsen (cyg cyg) 33 m, merihanhi (ans ans) 14 m, kanadanhanhi (bra can) 2 m, ristisorsa (tad tad) 2 m, haapana (ana pen) 2 m, sinisorsa (ana pla) 108 m, tukkasotka (ayt ful) 4 m, haahka (som mol) 92 m, telkkä (buc cla) 22 m, uivelo (mer alb) 2 p, merimetso (pha car) 116 m, töyhtöhyyppä (van van) 16 m, naurulokki (lar rid) 16 m, kiuru (ala arv) 26 m, kulorastas (tur mer) 6 m, peippo (fri coe) 22 m, hemppo (car can) 1 m, urpiainen (car mea) 1750 m
- lapinsirkku (cal lap) 1 p; Härkmeri (HL)
- tundrahanhi (ans alb) 14 p, lyhytnokkahanhi (ans bra) 12 p; Lapväärtti-Merijärvi
- metsähanhi (ans fab) 1051 p, joutsen (cyg cyg) 166 p, merihanhi (ans ans) 36 p; Dagsmark+ Perus+ Lapväärtti+ Lålby+ Lillsund+ Perus+ Merijärvi (IR) klo 11-14.30
- metsähanhi (ans fab) 98+266 p; Lillsund+ Perus (TVi) klo 18

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 17 m, joutsen (cyg cyg) 48 m, kanadanhanhi (bra can) 1 p, ristisorsa (tad tad) 1 m, haapana (ana pen) 5 m, sinisorsa (ana pla) 34 m, tukkasotka (ayt ful) 7 m, haahka (som mol) 126 m, isokoskelo (mer mer) 40 m, merimetso (pha car) 138 m, naurulokki (lar rid) 8 p+m; Närpiö, Stånggrund (JKe) 6.50-11.15
- metsähanhi (ans fab) 4 p, merihanhi (ans ans) 24 p; Piolahti
- punarinta (eri rub) 1 p, kevään 1.; Västra Yttermark (TVi)

- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JPi, JMi, IN)
- merihanhi (ans ans) 2 p, joutsen (cyg cyg) 103 p, tavi (ana cre) 6 p, sinisorsa (ana pla) 65 p, kurki (gru gru) 2 p, naurulokki (lar rid) 3 p, sepelkyyhky (col pal) 19 p
- metsähanhi (ans fab) 498 p (klo 8), metsähanhi (ans fab) 820 p (klo 19)
- metsähanhi (ans fab) 483 p, joutsen (cyg cyg) 36 p, kurki (gru gru) 3 p; Teuva, Lautta (JPi, IL)
- metsähanhi (ans fab) 10 m; Äystö (Esko Laurila)
- joutsen (cyg cyg) 7 p, metsähanhi (ans fab) 15 p, kurki (gru gru) 2 p; Pontus (JKe)
- joutsen (cyg cyg) 38 p 11 m, kanadanhanhi (bra can) 1 m, punarinta (eri rub) 2 p; Perälä (TP, JKe)
- joutsen (cyg cyg) 8 m; Komsi (TP)
- metsähanhi (ans fab) 59 m; Isojoki, Möykky (EP)

26.3.
- tavi (ana cre) 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Härkmeri (IN)
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, joutsen (cyg cyg) 236 p, metsähanhi (ans fab) 430 p, merihanhi (ans ans) 81 p, kanadanhanhi (bra can) 19 p, sinisorsa (ana pla) 125 p, merikotka (hal alb) 5 p
- metsähanhi (ans fab) 360 p; Lillsund (IN, HL, II)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 244 p, metsähanhi (ans fab) 480 p, merihanhi (ans ans) 78 p, kurki (gru gru) 2 p; Lålby
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, joutsen (cyg cyg) 190 p, metsähanhi (ans fab) 193 p, merihanhi (ans ans) 14 p; Lapväärtin ohikulkutie
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 46 p, metsähanhi (ans fab) 180 p, kanadanhanhi (bra can) 4 p; Perus
- taivaanvuohi (gal gal) 1 p, kevään 1.; Merijärvi (IN)
- joutsen (cyg cyg) 18 p, metsähanhi (ans fab) 541 p
- metsähanhia yhteensä Kristiinan pelloilla 2184.
- västäräkki (mot alb) 1 p, kevään 1.; Skatan (Gunvor ja Börje Norrgrann)

- harmaahaikara (ard cin) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (JRi) 7.00-11.30
- merihanhi (ans ans) 25 m, alli (cla hye) 8 m, pilkkasiipi (mel fus) 7 m, merimetso (pha car) 70 m, merikotka (hal alb) 1 m, pikkutikka (den min) 1 p, luotokirvinen (ant pet) 1 p, pulmunen (ple niv) 4 m

- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, joutsen (cyg cyg) 82 p, metsähanhi (ans fab) 409 p, sinisorsa (ana pla) 29 p, tylli (cha hia) 1 p, kapustarinta (plu apr) 2 p, harmaalokki (lar arg) 35 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- tavi (ana cre) 2 p, kevään 1.
- metsähanhi (ans fab) 19 m; Aronkylä
- tikli (car car) 1 p; Kauhajoki, keskusta, Alakuja (JPi)
- metsähanhi (ans fab) 60 m, kurki (gru gru) 1 p; Teuva, Äystö (IL)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 17 p, metsähanhi (ans fab) 30 p; Isojoki, Vanhakylä (PSa)
- kurki (gru gru) 12 m; Möykky (EP)

25.3.
Kristiinankaupunki, Storbådan+ Domarkobban (VF, JKe, II, KK) 7.50-11
- ristisorsa (tad tad) 2 p, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 m, merihanhi (ans ans) 33 m, haapana (ana pen) 2 p, tukkasotka (ayt ful) 4 m, haahka (som mol) 35 m, alli (cla hye) 12 m+p, mustalintu (mel nig) 33 m 45 p, pilkkasiipi (mel fus) 9 m+p, merimetso (pha car) 19 m+p, töyhtöhyyppä (van van) 46 S, riskilä (cep gry) 6 p, kiuru (ala arv) 22 m+S, kulorastas (tur vis) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, urpiainen (car mea) 310 m, pulmunen (ple niv) 15 m
- harmaapäätikka (pic can) 1 p, tukkasotka (ayt ful) 15 m, alli (cla hye) 2 p, uivelo (mer alb) 6 p, rautiainen (pru mod) 1 m; Siipyyn torni (PRu)
- kangaskiuru (lul arb) 1 kiert; Siipyyn niemi (SSt)
- suopöllö (asi fla) 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- lehtokurppa (sco rus) 1 p (EP)
- lapinsirkku (cal lap) 1 p (Jörgen Palmgren, Jari Nummelin, Anu Lindström)
- sarvipöllö (asi otu) 1 Ä; Siipyy, Storsjö (EP)
- kottarainen (stu vul) 20 p; Skaftung (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 96 p, metsähanhi (ans fab) 25 p, merihanhi (ans ans) 79 p, kanadanhanhi (bra can) 13 p, uuttukyyhky (col oen) 2 p; Härkmeri (II)
- lapinsirkku (cal lap) 2 p (Jörgen Palmgren, Jari Nummelin, Anu Lindström)
- joutsen (cyg cyg) 130 p, metsähanhi (ans fab) 130 p, merihanhi (ans ans) 28 p, kottarainen (stu vul) 12 p; Lapväärtti (KK, II, Raimo ja Satu Seppälä)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p; Lålby (SN, MN)
- laskematta arvioitu: joutsen 200 p, metsähanhi 200 p, merihanhi 50 p
- laulurastas (tur phi) 1 p, kevään 1.; Tiukka (HL)

- piekana (but lag) 1 m, kevään 1.; Närpiö, Rangsbyfjärden (Antti Vierimaa, RLi)
- joutsen (cyg cyg) 12 p, merihanhi (ans ans) 83 p, kanadanhanhi (bra can) 4 p, merikotka (hal alb) 2 m, töyhtöhyyppä (van van) 22 S, uuttukyyhky (col oen) 1 p, pajusirkku (emb sch) 1 p
- pulmunen (ple niv) 150 p; Blacksnäs
- merikotka (hal alb) 1 p, tilhi (bom gar) 20 p; Järvöfjärden (RLi)
- isohaarahaukka (mil mil) 1 p; Piolahti (Jaakko ja Anna-Liisa Ania)

- tylli (cha hia) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi (JMi)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, joutsen (cyg cyg) 112 p, metsähanhi (ans fab) 226 p, sinisorsa (ana pla) 25 p, merikotka (hal alb) 1 p, kurki (gru gru) 3 p, kapustarinta (plu apr) 1 p
- punakylkirastas (tur ili) 1+1 p; Männikkö+ Teevahaiskylä (JMi, IN)
- lehtokurppa (sco rus) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- uuttukyyhky (col oen) 1 p; Isojoki, Lähteenkylä (TTu)
- hiirihaukka (but but) 1 m; Jurva, Lamminneva (KTS, TTu, JVu, KP, ASe)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Jurva, keskusta (KTS, TTu, ASe)
- varpuspöllö (gla pas) 3 Ä; Kurikka (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 33 p, metsähanhi (ans fab) 41 p, kurki (gru gru) 3 p; Teuva, Lautta (IL)

24.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, II, KK, HL, PSa, EP, SSt, SN, Kirsi Nisula, Timo Nisula, Jorma Hannu) 6.15-13
- todennäköinen kiljuhanhi (ans ery) 1 m, hanhipellot kannattaa tarkistaa huolellisesti
- kangaskiuru (lul arb) 1 m, suopöllö (asi fla) 1 E, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 m, joutsen (cyg cyg) 9 m, metsähanhi +sp (ans fab +sp) 20+31 m, merihanhi (ans ans) 30 m, kanadanhanhi (bra can) 1 m, haapana (ana pen) 1 p, sinisorsa (ana pla) 2 p, tukkasotka (ayt ful) 13 m, haahka (som mol) 350 p, alli (cla hye) 2 S, mustalintu (mel nig) 35 p, telkkä (buc cla) 42 p+m, merimetso (pha car) 31 m, merikotka (hal alb) 7 kiert, tuulihaukka (fal tin) 1 m, kapustarinta (plu apr) 1 S, töyhtöhyyppä (van van) 45 m 165 S, naurulokki (lar rid) 1 p, riskilä (cep gry) 4 p, uuttukyyhky (col oen) 3 S, sepelkyyhky (col pal) 63 m, kiuru (ala arv) 67 m, niittykirvinen (ant pra) 1 m, tilhi (bom gar) 1 m, mustarastas (tur mer) 33 m, kulorastas (tur vis) 17 m, mustavaris (cor fru) 2 S, kottarainen (stu vul) 5 m, peippo (fri coe) 19 m, vihervarpunen (car spi) 313 m, urpiainen (car mea) 3900 m, pulmunen (ple niv) 15 m, keltasirkku (emb cit) 41 m
- joutsen (cyg cyg) 135 p, metsähanhi (ans fab) 55 p, merihanhi (ans ans) 60 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, sinisorsa (ana pla) 16 p, merikotka (hal alb) 10 p, hiirihaukka (but but) 2 p; Härkmeri (HL, II ym.)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 443 p, metsähanhi (ans fab) 309 p, merihanhi (ans ans) 22 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, kottarainen (stu vul) 8 p; Dagsmark+ Perus+ Lapväärtti+ Lålby (IR) aamupäivällä
- joutsen (cyg cyg) 76 p, metsähanhi (ans fab) 85 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p; Perus (HL, II) 15.30-16
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 5 p, tundrahanhi (ans alb) 1 p, joutsen (cyg cyg) 322 p, metsähanhi (ans fab) 528 p, merihanhi (ans ans) 78 p, kandanhanhi (bra can) 10 p, kurki (gru gru) 1 p; Lapväärtti (KK) 17.30-18.45
- isohaarahaukka (mil mil) 1 S, kevään 1.; Härkmeri+ Siipyyn torni (TVi, JK +torni), ensimmäinen havainto Suupohjasta, pari päivää aiemmin nähtiin Merikarvialla, kuva | 1 | 2 | 3 | 4 |
- merikotka (hal alb) 1 p, hiirihaukka (but but) 2 m, tilhi (bom gar) 25 p, pulmunen (ple niv) 70 p; Metsälä (Jouko Olkio, Andreas Uppstu, Vesa Jouhki)
- tilhi (bom gar) 15 p; Skaftung (KK)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Antila (PSa, Jorma Hannu)

Närpiö, Blacksögrundet (Pekka Peura, Ari Lähteenpää, Jere Topp, Tomas Lövdahl) 6.45-10.15
- uivelo (mer alb) 1 p, luotokirvinen (ant pet) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 34 m, joutsen (cyg cyg) 1 m, merihanhi (ans ans) 22 m 5 p, haapana (ana pen) 2 m, tukkasotka (ayt ful) 16 m+p, haahka (som mol) 23 m+p, alli (cla hye) 35 p+m, mustalintu (mel nig) 7 m+p, telkkä (buc cla) 14m+p, tukkakoskelo (mer ser) 16 m+p, isokoskelo (mer mer) 33 m+p, merimetso (pha car) 26 m, merikotka (hal alb) 7 p+m, töyhtöhyyppä (van van) 18 m, naurulokki (lar rid) 1 m, pikkutikka (den min) 1 p, kiuru (ala arv) 28 m, vihervarpunen (car spi) 70 m, urpiainen (car mea) 790 m, pulmunen (ple niv) 4 m
- tilhi (bom gar) 30 p, pulmunen (ple niv) 170 p; Blacksnäs
- lapinsirkku (cal lap) 1 m, kevään 1.; Stånggrund (JK, TVi)
- alli (cla hye 2 m, kiuru (ala arv) 11 m, pulmunen (ple niv) 3 m, riskilä (cep gry) 1 p, merimetso (pha car) 24 m

- kurki (gru gru) 1 p, tilhi (bom gar) 2 m; Kauhajoki, Kauhajärvi, Vinniäinen (KTS)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Vakkurinkylä (ASe)
- joutsen (cyg cyg) 115 p, metsähanhi (ans fab) 53 p, kanadanhanhi (bra can) 5 p, sinisorsa (ana pla) 9 p, kurki (gru gru) 1 p, kapustarinta (plu apr) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 130 p, kiuru (ala arv) 150 p; Kainastonjokivarsi (JRi, JaR, JMi)
- metsähanhi (ans fab) 60 p, kurki (gru gru) 1 p; Ratikylä (JPe)
- järripeippo (fri mon) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- joutsen (cyg cyg) 13 p, metsähanhi (ans fab) 11 p; Koppelonkylä
- merikotka (hal alb) 1 m, hiirihaukka (but but) 1 p; Vesijärvi+ Peurala
- tilhi (bom gar) 8+15 p, kulorastas (tur vis) 1 m; Villamo+ Koppelonkylä
- kurki (gru gru) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- kurki (gru gru) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 40 p; Teuva, Komsi (JJ)
- metsähanhi (ans fab) 30 m; Suksenjärvi (HM)
- metsähanhi (ans fab) 60 p, kurki (gru gru) 1 p; Lautta
- kangaskiuru (lul arb) 1 p; Jurva, Lintukangas (JHi, KP, Niko Hautala)

23.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 6.35-10
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 m, joutsen (cyg cyg) 9 m, merihanhi (ans ans) 29 m, haahka (som mol) 330 p 96 m, mustalintu (mel nig) 27 p+m, telkkä (buc cla) 15 m, merimetso (pha car) 4 m, töyhtöhyyppä (van van) 51 m, ruokki (alc tor) 2 m, riskilä (cep gry) 3 p, kiuru (ala arv) 8 m, mustarastas (tur mer) 12 m, kulorastas (tur vis) 5 m, peippo (fri coe) 17 m, vihervarpunen (car spi) 160 m, urpiainen (car mea) 1676 m, pulmunen (ple niv) 30 m, pajusirkku (emb sch) 2 m
- lehtopöllö (str alu) 3 Ä; Siipyy
- joutsen (cyg cyg) 200 p, metsähanhi (ans fab) 83 p, merihanhi (ans ans) 31 p, kanadanhanhi (bra can) 26 p, merikotka (hal alb) 11 p, töyhtöhyyppä (van van) 28 p, sepelkyyhky (col pal) 12 p, pulmunen (ple niv) 1 m; Härkmeri (SN, MN)
- kotkalaji 2 m, tilhi (bom gar) 2 p; Pakankylä+ Metsälä

- joutsen (cyg cyg) 115 p, metsähanhi (ans fab) 14 p, töyhtöhyyppä (van van) 143 m, kottarainen (stu vul) 3 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- joutsen (cyg cyg) 10+2 p, kottarainen (stu vul) 17 p; Ratikylä+ Lautta
- töyhtöhyyppä (van van) 22 m; Kurikka, Levinneva (PRu)
- peippo (fri coe) 2 p; Panttila (Taija ja Aki Haapasaari)
- vihervarpunen (car spi) 50 p, pulmunen (ple niv) 60 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- rautiainen (pru mod) 2 p, kevään 1.; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 1 p
- tilhi (bom gar) 16 p; Teuva, Tankineva (IN, HV)
- sinisorsa (ana pla) 12 W; Teerenpaikka
- lehtokurppa (sco rus) 1 p, kevään 1.; Jurva, Kivi- ja Levalammen allasalue (Timo Ojala)

22.3.
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (HL, IN, SN)
- maakotka (aqu chr) 1 kiert, harmaapäätikka (pic can) 1 p
- niittykirvinen (ant pra) 1 p, kevään 1.
- joutsen (cyg cyg) 314 p, metsähanhi (ans fab) 91 p, merihanhi (ans ans) 28 p, kanadanhanhi (bra can) 25 p, merikotka (hal alb) 7 p, uuttukyyhky (col oen) 2 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p, mustavaris (cor fru) 1 p, kottarainen (stu vul) 45 p
- pulmunen (ple niv) 200 m+ 150 p+ 250 p; Härkmeri+ Lillsund+ Tiukka (HL)
- joutsen (cyg cyg) 352 p, metsähanhi (ans fab) 24 p, merihanhi (ans ans) 14 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p; Lålby (IN)
- joutsen (cyg cyg) 157 p, metsähanhi (ans fab) 202 p, merihanhi (ans ans) 8 p, kanadanhanhi (bra can) 10 p; Lapväärtti+ Perus

- joutsen (cyg cyg) 108 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- tikli (car car) 1 p; keskusta, Alakuja (JPi)
- hiirihaukka (but but) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)

21.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (HL, VF) 6.40-10.40
- tunturikiuru (ere alp) 1 m, kevään 1.
- lapasotka (ayt mar) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 42 m, joutsen (cyg cyg) 16 m, merihanhi (ans ans) 26 m, kanadanhanhi (bra can) 15 m, haapana (ana pen) 2 m, tukkasotka (ayt ful) 12 k, haahka (som mol) 245 m (satoja paikallisena), alli (cla hye) 6 m, mustalintu (mel nig) 7 m, tukkakoskelo (mer ser) 2 m, merimetso (pha car) 47 m 2 p, merikotka (hal alb) 6 p, hiirihaukka (but but) 1 p/m, ruokki (alc tor) 5 m, riskilä (ce gry) 2 p, urpiainen (car mea) 250 k/m
- mustaleppälintu (pho och) 1/ p, kevään 1.; Siipyy, Länsikylä
- lehtopöllö (str alu) 2 p; Siipyy

- peukaloinen (tro tro) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (JVa) 7.00-8.10
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 27 m, merihanhi (ans ans) 1 m, haahka (som mol) 138 m 360 p, alli (cla hye) 2 p, mustalintu (mel nig) 13 m, merimetso (pha car) 17 m, kottarainen (stu vul) 1 m, pulmunen (ple niv) 3 m
- tikli (car car) 2 p; Finby (Maj-Britt Stenback)
- harmaalokki (lar arg) 310 p; Kaskinen, kalasatama (JVa)

- kottarainen (stu vul) 42 p; Kauhajoki, Lautta (JMi)
- joutsen (cyg cyg) 105 p, sinisorsa (ana pla) 2 p; Kainastonjokilaakso
- peippo (fri coe) 2 p; Teuva, Äystö (IL)
- tikli (car car) 1 p; Norinkylä (Aino Keski-Koivisto)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Jurva, keskusta (JVu)
- punakylkirastas (tur ili) 1 p; Kurikka, Luopa (ALa)
- joutsen (cyg cyg) 7 p; Myllysalo (PRu)

20.3.
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Lålby (IN)
- joutsen (cyg cyg) 337 p, metsähanhi (ans fab) 116 p, merihanhi (ans ans) 20 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, sinisorsa (ana pla) 9 p, merikotka (hal alb) 3 p+m
- joutsen (cyg cyg) 87+45 p, metsähanhi (ans fab) 43+19 p, merihanhi (ans ans) 3+0 p, kanadanhanhi (bra can) 7+1 p; Lapväärtin ohitustie+ Perus
- Lapväärtissä yksi kanadanhanhista kokonaan valkonaamainen
- joutsen (cyg cyg) 346 p, metsähanhi (ans fab) 71 p, merihanhi (ans ans) 20 p, kanadanhanhi (bra can) 9 p, sinisorsa (ana pla) 54 p, kurki (gru gru) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 118 p; Härkmeri

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 p, joutsen (cyg cyg) 5 m, merihanhi (ans ans) 1 p, haahka (som mol) 354 m, alli (cla hye) 36 m, mustalintu (mel nig) 13 m 23 S, pilkkasiipi (mel fus) 8 m, telkkä (buc cla) 25 m+p, merimetso (pha car) 1 m, merikotka (hal alb) 4 S, riskilä (cep gry) 1 p, pulmunen (ple niv) 3 m; Närpiö, Stånggrund (IN) 7.10-11
- joutsen (cyg cyg) 4 p, merihanhi (ans ans) 4 p, töyhtöhyyppä (van van) 78 p, harmaalokki (lar arg) 150 p, kottarainen (stu vul) 35 p, pulmunen (ple niv) 40 p; Rangsbyfjärden (RLi)
- tilhi (bom gar) 15 p; Järvöfjärden
- merihanhi (ans ans) 1 p, telkkä (buc cla) 5 p, merikotka (hal alb) 2 p; Kaskinen, Pihlajasaari (Seppo ja Leena Hakala)

- peippo (fri coe) 3 p, mustarastas (tur mer) 3 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- joutsen (cyg cyg) 77 p, sepelkyyhky (col pal) 3 p; Kainastonjokivarsi (JMi)

19.3.
- punakylkirastas (tur ili) 3 S, kevään 1.; Kristiinankaupunki, urheilukenttä (TVi)
- joutsen (cyg cyg) 220 p, kiuru (ala arv) 78 p; Lålby
- pulmunen (ple niv) 10 p (SSt)

- varpushaukka (acc nis) 1 p, mustarastas (tur mer) 2 p, järripeippo (fri mon) 1 p, peippo (fri coe) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- peippo (fri coe) 1 p; Kaskinen, Ukonkari (Seppo ja Leena Hakamäki)

- merikotka (hal alb) 1 S, peippo (fri coe) 2 p; Teuva, Perälä (TLe)

18.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF, II, TVi, KK) 6.55-12
- etelänkiisla (uri aal) 1 m, kevään 1.
- haapana (ana pen) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 54 m 17 S, joutsen (cyg cyg) 26 m, metsähanhi (ans fab) 19 m, merihanhi (ans ans) 2 m, sinisorsa (ana pla) 5 m, tukkasotka (ayt ful) 2 S, haahka (som mol) 1064 m, alli (cla hye) 6 m, mustalintu (mel nig) 12 m, pilkkasiipi (mel fus) 4 m, telkkä (buc cla) 52 m+p, tukkakoskelo (mer ser) 1 S, merimetso (pha car) 17 m, merikotka (hal alb) 4 m 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 15 S, ruokki (alc tor) 5 m, kiuru (ala arv) 3 m, pulmunen (ple niv) 1 m
- pulmunen (ple niv) 10 p; Siipyy, Länsikylä (VF, Eija Forsberg)
- mustarastas (tur mer) a8 p; Skaftung, kalasatama (KK)
- joutsen (cyg cyg) 250 p, metsähanhi (ans fab) 29 p, merihanhi (ans ans) 12 p, kanadanhanhi (bra can) 45 p, merikotka (hal alb) 2 p, kurki (gru gru) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 55 p, mustarastas (tur mer) 4 p; Härkmeri (II, KK, SN, MN)
- tundrahanhi (ans alb) 1 p, kevään 1.; Lålby (HL, II, KK)
- joutsen (cyg cyg) 338 p, metsähanhi (ans fab) 33 p, merihanhi (ans ans) 9 p
- pulmunen (ple niv) 1 m; Lapväärtti (KK)
- töyhtöhyyppä (van van) 60 p, naurulokki (lar rid) 1 p; Pohjoislahti ym. (TVi)
- joutsen (cyg cyg) 8 p; Pakankylä (SN, MN)

- kangaskiuru (lul arb) 1 p; Närpiö, Piolahti (HL, II, JTu)
- joutsen (cyg cyg) 7 p, sinisorsa (ana pla) 7 p, töyhtöhyyppä (van van) 26 p, uuttukyyhky (col oen) 1 p, kiuru (ala arv) 150 p, hemppo (car can) 1 p, pulmunen (ple niv) 200 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 28 m 8 p, joutsen (cyg cyg) 15 m, haahka (som mol) 110 m 31 p, alli (cla hye) 9 m, mustalintu (mel nig) 20 m, pilkkasiipi (mel fus) 5 m, telkkä (buc cla) 15 p, tukkakoskelo (mer ser) 13 p+m, isokoskelo (mer mer) 20 m+p, merimetso (pha car) 2 m, merikotka (hal alb) 7 p+m, ruokki (alc tor) 1 m, sepelkyyhky (col pal) 9 m, kiuru (ala arv) 22 m, mustarastas (tur mer) 1 m, peippo (fri coe) 3 m, pulmunen (ple niv) 2 m; Blacksögrundet (AL, PPe) 6.50-10.30
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, kiuru (ala arv) 80 p; Blacksnäs

- tundraurpiainen (car hor) 1 p, peippo (fri coe) 4 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, keskusta, Alakuja (JPi)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, riekko (lag lag) 3 p; Kauhaneva (KTS)
- kottarainen (stu vul) 1 p; Kauhajärvi
- joutsen (cyg cyg) 114 p, kanadanhanhi (bra can) 6 p, pulmunen (ple niv) 6 p; Kainastonjokilaakso (JMi)
- joutsen (cyg cyg) 5 p; Isojoki, Koppelonkylä (TTu)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Kurikka, Luopa (Timo ja Arja Saloranta)
- joutsen (cyg cyg) 3 p, telkkä (buc cla) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 4 m; Jurva, Jurvanjärvi (PK; JVu)
- sarvipöllö (asi otu) 1 Ä, kevään 1.; Teuva, Komsinmäki (JJ)

17.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 6.50-8
- joutsen (cyg cyg) 12 m, merihanhi (ans ans) 4 p, haahka (som mol) 107 m+p, mustalintu (mel nig) 4 m, telkkä (buc cla) 33 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 5 p, isokoskelo (mer mer) 29 m, merimetso (pha car) 2 m, töyhtöhyyppä (van van) 1 S, kiuru (ala arv) 25 S, pulmunen (ple niv) 1 E
- joutsen (cyg cyg) 158 p, metsähanhi (ans fab) 22 p, merihanhi (ans ans) 5 p, kanadanhanhi (bra can) 6 p, sinisorsa (ana pla) 16 p, merikotka (hal alb) 6 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 17 p, kiuru (ala arv) 120 p, kottarainen (stu vul) 19 p; Härkmeri (II)
- kurki (gru gru) 2 p, kevään 1.
- joutsen (cyg cyg) 348 p, metsähanhi (ans fab) 97 p, merihanhi (ans ans) 12 p, kanadanhanhi (bra can) 5 p, hiirihaukka (but but) 1 m; Lålby (II, TVi, KK)
- pikkujoutsen (cyg olo) 1 p, edelleen; (HL)
- joutsen (cyg cyg) 17 p; Merijärvi (KK)
- peippo (fri coe) 3 p, vihervarpunen (car spi) 170 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- lehtopöllö (str alu) 1 Ä; Siipyy (SSt)

- joutsen (cyg cyg) 51 p, merihanhi (ans ans) 6 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Rangsbyfjärden (IN, HV)
- joutsen (cyg cyg) 9 p, merihanhi (ans ans) 23 p, sinisorsa (ana pla) 12 p, merikotka (hal alb) 3 p; Kalax

- tilhi (bom gar) 5 p, peippo (fri coe) 1 m; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- joutsen (cyg cyg) 88 p, sinisorsa (ana pla) 13 p; Aninkujan torni (IN, HV, JMi)
- tundraurpiainen (car hor) 3 p, urpiainen (car mea) 220 p; Männikkö (JMi)
- töyhtöhyyppä (van van) 36 m+p, kottarainen (stu vul) 22 p; Lautta (IL)
- sinisorsa (ana pla) 2 p; Isojoki, Suojoki (Kari Tuomikoski)
- peippo (fri coe) 2 p, mustarastas (tur mer) 3 p; (TTu)
- joutsen (cyg cyg) 7 m; Jurva, Sarvijoki (JHi)
- töyhtöhyyppä (van van) 35 p; Kirkonkylä (JVu)
- harmaalokki (lar arg) 2 p; Kivi- ja Levalammen allas (PK)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Teuva, Piikkilänkylä (IL)
- tilhi (bom gar) 18 p; Riippi (IN, HV)

16.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 7.00-11
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 m, joutsen (cyg cyg) 11 m, haahka (som mol) 309 m+p, alli (cla hye) 2 m, mustalintu (mel nig) 2 S, pilkkasiipi (me fus) 1 S, telkkä (buc cla) 40 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 1 m, isokoskelo (mer mer) 31 m, merimetso (pha car) 3 m, merikotka (hal alb) 2 p 2 m, naurulokki (lar rid) 1 jp m, kalalokki (lar can) 120 kiert, riskilä (cep gry) 1 m, kiuru (ala arv) 4 m
- kangaskiuru (lul arb) 1 p; Lålby (HL)
- hiirihaukka (but but) 1 m, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 3 p, kevään 1. (VF)
- joutsen (cyg cyg) 307 p, metsähanhi (ans fab) 124 p, merihanhi (ans ans) 11 p, uuttukyyhky (col oen) 2 m; Lålby+ Lapväärtin ohikulkutie (HL, VF)
- joutsen (cyg cyg) 105 p, metsähanhi (ans fab) 25 p, merihanhi (ans ans) 8 p, kanadanhanhi (bra can) 6 p; Härkmeri (VF)

- kottarainen (stu vul) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p; Kaskinen, Ukonkari (Seppo ja Leena Hakamäki)

- peippo (fri coe) 1 p, riekko (lag lag) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- joutsen (cyg cyg) 45 p; Kortteenkylä (SKu)
- joutsen (cyg cyg) 49 p; Kauhajoki, Kokonkylä- Kainasto (JRi, JMi)
- metsähanhi (ans fab) 2 p, ampuhaukka (fla col) 1 p, harmaalokki (lar arg) 4 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, kottarainen (stu vul) 3 p; Aninkujan torni (JMi)
- joutsen (cyg cyg) 3 p; Ratikylä
- metsähanhi (ans fab) 9 m; Männikkö
- kalalokki (lar can) 1 m; Savikylä (JRi)
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Muurahainen (AKa)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Vakkurinkylä (KTS, ASe)
- joutsen (cyg cyg) 9 p; Kurikka, Korvenkylä (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 8 m; Jurva, Sarvijoki (JHi)
- metsähanhi (ans fab) 16 m; Teuva, Komsinmäki (JJ)

15.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (JVa, JLg, HL) 6.45-10.40
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 36 m, joutsen (cyg cyg) 54 m, merihanhi (ans ans) 7 m, sinisorsa (ana pla) 1 S, tukkasotka (ayt ful) 1 m, haahka (som mol) 124 m 22 S, alli (cla hye) 1 m 2 S, mustalintu (mel nig) 26 m, telkkä (buc cla) 25 m, isokoskelo (mer mer) 50 m, merimetso (pha car) 6 m, merikotka (hal alb) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 1 S, kalalokki (lar can) 150 m, harmaalokki (lar arg) 400 m, ruokki (alc tor) 5 m, kiisla/ruokki (U/A) 1 m, riskilä (cep gry) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 4 S, kiuru (ala arv) 6 S, mustarastas (tur mer) 10 m, kulorastas (tur vis) 1 S, varis (cor nix) 40 m, kottarainen (stu vul) 2 m, vihervarpunen (car spi) 45 m, urpiainen (car mea) 1270 m
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, edelleen; Lålby (HL)
- joutsen (cyg cyg) 126 p, metsähanhi (ans fab) 15 p, merihanhi (ans ans) 8 p
- joutsen (cyg cyg) 114 p, kanadanhanhi (bra can) 6 p, merihanhi (ans ans) 5 p; Härkmeri
- joutsen (cyg cyg) 23 m; Tiukka
- joutsen (cyg cyg) 15 p; Merijärvi (TTu)
- peippo (fri coe) 2 p, mustarastas (tur mer) 3 p, vihervarpunen (car spi) 1 p; Dagsmark (IR)

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 m 2 p, joutsen +sp (cyg cyg +sp) 31 m, merihanhi (ans ans) 2 m, sinisorsa (ana pla) 3 p, haahka (som mol) 59 m 46 S, alli (cla hye) 1 S, telkkä (buc cla) 13 m 6 p, merikotka (hal alb) 1 m, sepelkyyhky (col pal) 2 p, kiuru (ala arv) 3 m; Närpiö, Stånggrund (IN, TLe, JKe) 7.20-11
- joutsen (cyg cyg) 25 m; Piolahti
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 10 p, joutsen (cyg cyg) 9 m, sinisorsa (ana pla) 7 p, telkkä (buc cla) 12 p, kottarainen (stu vul) 2 p; Kaskinen, MB:n altaat ym.

- joutsen (cyg cyg) 18 p, kanadanhanhi (bra can) 5 p, sinisorsa (ana pla) 2 p, kottarainen (stu vul) 2 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi, IL, SLa)
- töyhtöhyyppä (van van) a10 p; Yrjänäiskylä (HV)
- mustarastas (tur mer) 3 p, joutsen (cyg cyg) 2 m; Isojoki, Suojoki (TTu)
- mustarastas (tur mer) 2 p, kottarainen (stu vul) 1 p; Vesijärvi
- koskikara (cin cin) 1+1 p; Vesijärvi+ Kärjenkoski
- kottarainen (stu vul) 6 p, joutsen (cyg cyg) 22 p; Koppelonkylä
- peippo (fri coe) 1 p, joutsen (cyg cyg) 3 m; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- mustavaris (cor fru) 1 p; Riippi, Upanpaikka (TP)
- merikotka (hal alb) 1 m, joutsen (cyg cyg) 8 m, mustarastas (tur mer) 6 p; Perälä, Rääsy (TLe)

Laulujoutsenen muutto on ollut viime päivinä vilkasta ja pelloille on kertynyt mukavasti lintuja. Hanhista ovat saapuneet vasta ensimmäiset tunnustelijat. Isojen lintujen muutto on kuitenkin selvästi edellä keskimääräistä aikataulua. Töyhtöhyyppä ja kiuru ovat yleistyneet nopeasti pelloilla ja mustarastaita on saapunut varsin runsaasti sisämaata myöten.

14.3.
- pikkujoutsen (cyg col) 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Lålby (HL, IN, II, TLe)
- joutsen (cyg cyg) 103 p, metsähanhi (ans fab) 17 p, merihanhi (ans ans) 5 p
- metsähanhi (ans fab) 11 p; Lillsund (HL)
- joutsen (cyg cyg) 47 p, metsähanhi (ans fab) 4 p; Lapväärtti+ Perus (IN)
- joutsen (cyg cyg) 95 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Härkmeri
- merikotka (hal alb) 24 p; Härkmeri (/HL)
- joutsen (cyg cyg) 10+2 p; Välikylä+ Pakankylä (TLe)

- joutsen (cyg cyg) 6 p, merihanhi (ans ans) 3 p; Närpiö, Kalax (IN)
- joutsen (cyg cyg) 47 p, merihanhi (ans ans) 2 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Rangsbyfjärden (IN, RLi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Närpiö, keskusta (RLi)
- merikotka (hal alb) 2 p, tilhi (bom gar) 22 p; Järvöfjärden

- peippo (fri coe) 1 p (kevään 1.), mustarastas (tur mer) 2 p; Teuva, Rääsy (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, tilhi (bom gar) 22 p, mustarastas (tur mer) 2 p, pyrstötiainen (aeg cau) 8 p; Suksenjärvi (IN)
- kottarainen (stu vul) 1 p; ; Komsinmäki (JJ)
- joutsen (cyg cyg) 11 m; Kauppila (JN)
- joutsen (cyg cyg) 6 p; Kauhajoki, Ratikylä (JMi)
- joutsen (cyg cyg) 8 p, sinisorsa (ana pla) 7 p; Kainastonjokilaakso (JMi, IN)
- joutsen (cyg cyg) 7 m; Kauhajoki, keskusta (HV)
- joutsen (cyg cyg) 1 p; Isojoki, Vesijärvi (TTu)
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Suojoki

13.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, JTu) 7.30-10
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 9 m 1 S, kevään 1.
- sinisorsa (ana pla) 6 m, kevään 1.
- alli (cla hye) 2 m, kevään 1.
- ruokki (alc tor) 3 m, kevään 1.
- joutsen (cyg cyg) 4 m, merihanhi (ans ans) 3 m, haahka (som mol) 149 m+p, mustalintu (mel nig) 12 m, telkkä (buc cla) 10 m, isokoskelo (mer mer) 36 m, merimetso (pha car) 2 m, merikotka (hal alb) 5 m, töyhtöhyyppä (van van) 14 m, harmaalokki +sp (lar arq +sp) 750 m, sepelkyyhky (col pal) 6 m, kiuru (ala arv) 21 m, tilhi (bom gar) 22 m, mustarastas (tur mer) 2 m, pulmunen (ple niv) 2 m
- kanadanhanhi (bra can) 7 p, kevään 1.; Härkmeri (HL, JTu, IR)
- kapustarinta (plu apr) 1 m/p, kevään 1.
- pajusirkku (emb sch) 1 p, kevään 1.
- joutsen (cyg cyg) 15 p, merihanhi (ans ans) 5 p, töyhtöhyyppä (van van) 11 p, uuttukyyhky (col oen) 5 p, kiuru (ala arv) 4 p, kottarainen (stu vul) 3 p
- tuulihaukka (fal tin) 1 p (kevään 1.), joutsen (cyg cyg) 22 p; Lålby (HL)
- merikotka (hal alb) 5 p 17 m, varpushaukka (acc nis) 2 m, töyhtöhyyppä (van van) 137 m, sepelkyyhky (col pal) 38 m, kiuru (ala arv) 180 m, kottarainen (stu vul) 14 m; Härkmeri- Lålby
- joutsen (cyg cyg) 4+6 p, töyhtöhyypä (van van) 2 p, kiuru (ala arv) 2 p; Perus+ Lapväärtti (IR)
- metsähanhi (ans fab) 7 p, kevään 1.; Lillsund (II)

- kaakkuri (gav ste) 1 m, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (JKe) 8.30-10.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 S (kevään 1.), haahka (som mol) 29 m, telkkä (buc cla) 5 m, isokoskelo (mer mer) 7 m, kalalokki (lar can) 60 m
- joutsen (cyg cyg) 3 m, merihanhi (ans ans) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 2 p, kiuru (ala arv) 19 m, pulmunen (ple niv) 16 p; Piolahti
- joutsen (cyg cyg) 7 p; Västra Yttermark (II)
- kaakkuri (gav ste) 1 m, sinisorsa (ana pla) 12 m; Blacksögrundet (AL, RLi) 7.50-11.30
- kyhmyjoutsen +sp (cyg olo +sp) 5+6 m, alli (cla hye) 2 p+m, joutsen (cyg cyg) 2 m, merihanhi (ans ans) 3 m, tukkasotka (ayt ful) 1 m, haahka (som mol) 60 m, mustalintu (mel nig) 5 m+p, telkkä (buc cla) 8 m, tukkakoskelo (mer ser) 3 m+p, isokoskelo (mer mer) 84 m+p, merikotka (hal alb) 4 p, pikkutikka (den min) 4 p, tilhi (bom gar) 20 m, kiuru (ala arv) 8 S
- kangaskiuru (lul arb) 1 p (kevään 1.), isolepinkäinen (lan exc) 1 p, merihanhi (ans ans) 1 p, merikotka (hal alb) 1 kiert, kiuru (ala arv) 55 p; Blacksnäs
- telkkä (buc cla) 3 p, uivelo (mer alb) 1 p; Kaskinen, MB:n altaat (JKe)

- sepelkyyhky (col pal) 2 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- töyhtöhyyppä (van van) 2 p, kiuru (ala arv) 8 m; Pontus (JKe)
- kapustarinta (plu apr) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Aninkujan torni (JMi, JRi)
- sinisorsa (ana pla) 3 p (kevään 1.), joutsen (cyg cyg) 29 m+p, kiuru (ala arv) 74 m, mustavaris (cor fru) 12 m, kottarainen (stu vul) 1 p
- kiuru (ala arv) 10 m; Kokonkylä (JJ)
- koskikara (cin cin) 1 p, edelleen; uimahalli
- joutsen (cyg cyg) 2 m; Juonikylä (AKa)
- töyhtöhyyppä (van van) 2 p; Jurva, Pyörni (Seppo Hakala)

12.3.
- mustavaris (cor fru) 26 p, kottarainen (stu vul) 3 p; Närpiö, Kallmossen (II, HL, CAL)
- mustavaris (cor fru) 2 p; Kåtnäs (II)

- varpushaukka (acc nis) 1 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 2 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (Tatu Ruotsalainen)

11.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, II, KK) 7.00-11.30
- joutsen (cyg cyg) 4 m, merihanhi (ans ans) 4 m, tukkasotka (ayt ful) 5 m, haahka (som mol) 26 m, telkkä (buc cla) 5 m, isokoskelo (mer mer) 107 kiert, merimetso (pha car) 4 S, merikotka (hal alb) 12 m, kalalokki (lar can) 210 p+m, merilokki (lar mar) 50 S/N, harmaalokki (lar arg) 200 N 600 S, sepelkyyhky (col pal) 1 p, tilhi (bom gar) 41 m, vihervarpunen (car spi) 2 m
- naurulokki (lar rid) 1 tp S, kevään 1.
- pilkkasiipi (mel fus) 1 m, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) 1 p, joutsen (cyg cyg) 13 p; Härkmeri (II, KK, HL)
- kiuru (ala arv) 40 p 8 m, töyhtöhyyppä (van van) 26 p, merikotka (hal alb) 1 p (HL, KK)
- uuttukyyhky (col oen) 1 p 2 m, kevään 1.
- hemppo (car can) 3 m, kevään 1.
- maakotka (aqu chr) 1 m; Metsälä (SN)
- varpushaukka (acc nis) 1 kiert, töyhtöhyyppä (van van) 1 p, koskikara (cin cin) 1 p
- merikotka (hal alb) 1+1 m; Heden+ Kallträsk
- kiuru (ala arv) 1 S; Kristiina, urheilukenttä (KK)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 6 p, kottarainen (stu vul) 3 p; Lapväärtti

- töyhtöhyyppä (van van) 5 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p, mustavaris (cor fru) 1 p; Närpiö, Ylimarkku (II)
- telkkä (buc cla) 3 m, isokoskelo (mer mer) 40 N+S, merikotka (hal alb) 1 kiert; Blacksögrundet (Joel Karvonen, Tomas Lövdahl, Pekka Peura) 7.20-9
- mustalintu (mel nig) 2 S, kevään 1.
- kottarainen (stu vul) 2 p; Rangsby (Joel Karvonen)
- töyhtöhyyppä (van van) 4 p; Pirttikylä (Matti & Annikki Tynjälä)

- pyrstötiainen (aeg cau) 8 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- koskikara (cin cin) 2 p; Isojoki, Vesijärvi (TTu, Mauno Nurmi)
- töyhtöhyyppä (van van) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Jokimaa (JJä)
- joutsen (cyg cyg) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 5 p, kiuru (ala alv) 2 p; Kainastonjokilaakso (JMi)
- mustarastas (tur mer) 1 p, kevään 1.; Kauhajärvi (KTS), laji ei talvehtinut kylällä
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Teuva, Teerenpaikka (TLe, SPo)
- joutsen (cyg cyg) 1 m; Kurikka, Lohiluoma (JaR, LRi, JoR, JRi)
- huuhkaja (bub bub) 2 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä; Kampinkylä ym. (PRu)

10.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, II, Andreas Uppstu, Petri Saari) 7.30-11
- joutsen (cyg cyg) 9 m, kevään 1.
- tukkasotka (ayt ful) 5 m, kevään 1.
- merimetso (pha car) 3 m, kevään 1.
- merihanhi (ans ans) 3 m, haahka (som mol) 20 m, telkkä (buc lca) 12 m, tukkakoskelo (mer ser) 2 m, isokoskelo (mer mer) 107 m, merikotka (hal alb) 4 p, kalalokki (lar can) 104 m+p, harmaalokki +sp (lar arg +sp) 467 m, kiuru (ala arv) 14 m, tilhi (bom gar) 27 m, naakka (cor mon) 1223 m, mustavaris (cor fru) 2 m, varis (cor nix) 1011 m, kottarainen (stu vul) 1 m
- maakotka (aqu chr) 1 m; Siipyy, Länsikylä (VF)
- töyhtöhyyppä (van van) 3 m (kevään 1.), mustavaris (cor fru) 3 m
- joutsen (cyg cyg) 3 m; Lapväärtti (KK)

Närpiö, Ylimarkku (Ole-Henrik Antfolk, HL, II)
- iso jalohaukka, mahd. aavikkohaukka (fal che) 1 p, tarhakarkulainen
- töyhtöhyyppä (van van) 2 p, ampuhaukka (fal col) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 13 m
- töyhtöhyyppä (van van) 7 p; Ylimarkku (RLi)
- kulorastas (tur vis) 1 m, kevään 1.
- tunturipöllö (bub sca) 1 p; Velkmossen (Karl-Johan Lindqvist)

- merikotka (hal alb) 1 m, töyhtöhyyppä (van van) 8 m; Kauhajoki, Aninkuja torni (JMi)
- töyhtöhyyppä (van van) 8 p; Kokonkylä (IN, HV)
- mustavaris (cor fru) 2 m; Kainasto (JRi, JaR)
- joutsen (cyg cyg) 1 m, tilhi (bom gar) 25 p, naakka (cor mon) 34 m, vihervarpunen (car spi) 3 p; Isojoki, Suojoki (TTu, Kari Tuomikoski)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Teuva, Rääsy (TLe, JJ, SPo)

9.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, JMi) 7.30-12.30
- haahka (som mol) 7 m, kevään 1.
- isokoskelo (mer mer) 55 p, merikotka (hal alb) 4 p, kalalokki (lar can) 55 p, harmaalokki (lar arg) 270 S, riskilä (cep gry) 1 S, tilhi (bom gar) 7 m, varis (cor nix) 3 m
- mustavaris (cor fru) 1 p, kevään 1.; Lålby
- kiuru (ala arv) 1 p, kevään 1.; Härkmeri (HL)
- räkättirastas (tur pil) 8 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p
- räkättirastas (tur pil) 2 p; Lapväärtti (JMi)

- merihanhi (ans ans) 1 S, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (TLe) 8.00-10.30
- tukkakoskelo (mer ser) 1 p, kevään 1.
- isokoskelo (mer mer) 16 p, merikotka (hal alb) 1 p, kalalokki (lar can) 10 m
- merihanhi (ans ans) 1 m, haahka (som mol) 4 m, telkkä (buc cla) 3 k, isokoskelo (mer mer) 39 p, merikotka (hal alb) 4 p, kalalokki (lar can) 20, pikkutikka (den min) 2 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Blacksögrundet (AL, RLi, Pekka Mäkynen) 8.00-10.30
- merihanhi (ans ans) 2 p; Rangsbyfjärden
- tilhi (bom gar) 20 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Töjby
- telkkä (buc cla) 3 p, merikotka (hal alb) 2 p, harmaalokki (lar arg) 120 p; Kaskinen (TLe)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Peräkylä (JMi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 6 p; Teuva, Äystö (IL)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, naakka (cor mon) 16 m; Isojoki, Suojoki (TTu)

8.3.
- peltopyy (per per) 15 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- kanahaukka (acc gen) 1 p, tilhi (bom gar) 11 m; Eskö (JVa, Heikki Torala)

- kottarainen (stu vul) 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kokonkylä (JPi)
- sepelkyyhky (col pal) 1 p, kevään 1.; Teuva, Äystö (IL)
- tilhi (bom gar) 35 kiert

7.3.
- telkkä (buc cla) 3 p, sinisorsa (ana pla) 10 p, isokoskelo (mer mer) 32 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p, mustarastas (tur mer) 2 p; Kaskinen, MB:n altaat (JKe)

- teeri (tet rix) 50 p; Teuva, Hangasneva (IL)

6.3.
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Närpiö, Pirttikylä (II)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, uimahalli (HV)
- koskikara (cin cin) 1 p; Jurva, Flikunluoma (IN)

5.3.
- naakka (cor mon) 223 m (16 parvea), pulmunen (ple niv) 3 m; Kristiinankaupunki, Tiukka (HL)

- teeri (tet rix) 30 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Närpiö, Järvöfjärden (Roland Lillkåla)
- merikotka (hal alb) 5+1 p; Järvöfjärden+ Rangsbyfjärden

- tilhi (bom gar) 6 p; Teuva, Loukaja (IL)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Varanmäki (JKe)
- huuhkaja (bub bub) 2 Ä; Kauppila
- tilhi (bom gar) 26 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

4.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, II, Mauno Mäntylä) 7.30-12.30
- isokoskelo (mer mer) 60 p, merikotka (hal alb) 3 p, harmaalokki (lar arg) 17 m, merilokki (lar mar) 38 m, tilhi (bom gar) 13 m, varis (cor nix) 1 m, korppi (cor rax) 11 m, urpiainen (car mea) 27 m, punatulkku (pyr pyr) 36 m, pulmunen (ple niv) 1 S
- pulmunen (ple niv) 1 m; Lapväärtin jokisuu (HL)

- naakka (cor mon) 1 S, ei talvehdi kylällä; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Kurikka, Viitala (PRu)

3.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 7.30-13.30
- pikkuruokki (all all) 1 p
- isolokki (lar hyp) 2kv S
- telkkä (buc cla) 2 p, kevään 1.
- merikotka (hal alb) 30 m, kevään 1., reilu muuttopäivä
- naakka (cor mon) a3 m, kevään 1.
- isokoskelo (mer mer) 57 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, harmaalokki (lar arg) 76 m, merilokki (lar mar) 70 m, riskilä (cep gry) 1 p, tilhi (bom gar) 8 p, varis (cor nix) 1 m, korppi (cor rax) 11 m, vihervarpunen (car spi) 4 m, urpiainen (car mea) 14 m, pikkukäpylintu (lox cur) 7 p, punatulkku (pyr pyr) 44 m

- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- merikotka (hal alb) 4 p, harmaalokki (lar arg) 75 p, merilokki (lar mar) 205 p; Järvöfjärden+ Österjfrärden (II)
- meri+harmaalokki (lar mar+arg) 110 p; Rönnskär (HL)

- merikotka (hal alb) 7 p/m, tilhi (bom gar) 1 p; Isojoki, Peuralankylä (TTu)
- maakotka (aqu chr) 1 SW; Teuva, Perälä, Rehunloukko (TLe, SPo)
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Kauhajoki, Heikkilänkylä (VYT, NYT)
- koskikara (cin cin) 1 p; Jurva, Kivi- ja Levalammen pato (JVu)
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Kurikka, Viitala (PRu)

2.3.
- tilhi (bom gar) 22 p; Närpiö, Näsby (II)
- harmaapäätikka (pic can) 1 p; Yttermark (HL), ollut paikalla useamman viikon ajan

- peltopyy (per per) 15 p; Kauhajoki, Kainasto (JRi, JoR, LRi)
- harmaapäätikka (pic can) 1 p, edelleen; Isojoki, Suojoki (TTu)

1.3.
- merikotka (hal alb) 8 p, merilokki+ harmaalokki (lar mar+ arg) 160 p; Närpiö, Järvöfjärden+ Österfjärden (HL)

- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, keskusta, Alakuja (JPi)
- vihervarpunen (car spi) 9 kiert; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- huuhkaja (bub bub) 1 p; Äystö (IL, Samuli Laurila)

AlkuunHelmikuu 2007

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

28.2.
- koskikara (cin cin) 1 p; Kristiinankaupunki, Dagsmark, Kläppforsen (IN, HV)
- peltopyy (per per) 14 p; Tiukka, Puskamarkki (HL)

- merikotka (hal alb) 17 p, räkättirastas (tur pil) 1 p; Närpiö, Järvöfjärden (Roland Lillkåla)
- helmipöllö (aeg fun) 1 p; Börsskäret (Sulo Tuisku)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, urpiainen (car mea) 40 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- puukiipijä (cer fam) 1 p; Polvenkylä (HV)
- koskikara (cin cin) 2+1+2 p; Polvenkylä+ keskusta+ Vesijärvi (IN, HV)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kauhajoki, Möykkykylä

27.2.
- riekko (lag lag) 1 p; Kristiinankaupunki, Skatan, Svartgrund (HL)

- pohjantikka (pic tri) 2 p; Närpiö, Österskogen, Långåsen (TVi)

- peippo (fri coe) 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- koskikara (cin cin) 1 p; Villamo (/IN)
- tilhi (bom gar) 17 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)
- peltopyy (per per) 7 p; Savikylä (JRi, LRi)

26.2.
- kuukkeli (per inf) 1 p; Kristiinankaupunki, Tiukka (TVi, HL)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Lålby, kaatopaikka (HL)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Tiukka, Lidenvägen

- kuukkeli (per inf) 1 p; Närpiö, Mattberget (Sulo Tuisku)
- sinisorsa (ana pla) 11 p; Kaskinen, MB:n altaat (JJä)
- tikli (car car) 1 p, järripeippo (fri mon) 2 p, mustarastas (tur mer) 7 p, pikkuvarpunen (pas mon) 20 p, vihervarpunen (car spi) 1 p; Kaskinen, keskusta

- tikli (car car) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- teeri (tet rix) 60 p; Jurva, keskusta (Seppo Hakala)

25.2.
- tikli (car car) 1 p; Kristiinankaupunki, keskusta (JRi, JaR)
- merikotka (hal alb) 1 p; Karhusaari
- turkinkyyhky (tr dec) 2 p; Lapväärtti
- ampuhaukka (fal col) 1 p; keskusta, Tullitupa (TVi, Kristiina Vilkki)

- peltopyy (per per) 12 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- viiksitimali (pan bia) 18 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Piolahti (JV)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Sundfjärden
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Närpiö, keskusta
- merikotka (hal alb) 1 p; Kaskisten sillat

- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Kirkonkylä (JRi, JaR)
- peltopyy (per per) 5 p; Kauppila, Pontus (JVu, Jari Hill)
- peltopyy (per per) 9 p; Teerenpaikka (Salme Rautavirta)
- teeri (tet rix) 70 p; Kauhajoki, Korpimäki (JMi, Sinikka Miettinen)
- koskikara (cin cin) 2 p; Nummijärvi
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Vesijärvi (TVi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Karijoki, Tuimalankoski

24.2.
- järripeippo (fri mon) 4 p, ampuhaukka (fal col) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, tilhi (bom gar) 28 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- merikotka (hal alb) 3 p; Tjärlax (JV)
- peltopyy (per per) 6 p, ampuhaukka (fal col) 1/ p; Kalax
- merikotka (hal alb) 1 kiert; Börsskäret (Sulo Tuisku, Gustav Kangas)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- tilhi (bom gar) 4 p; Kauhajoki, keskusta (JMi)
- koskikara (cin cin) 3 p; Muurahainen (IN, HV)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Polvenkylä (TTu)
- harmaapäätikka (pic can) 1 p; Suojoki
- räkättirastas (tur pil) 1 kiert; Teuva, Äystö (IL)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Teerenpaikka (Salme Rautavirta)
- pikkuvarpunen (pas mon) 6 p; Kurikka, keskusta (VYT)

23.2.
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Närpiö, Mattberget (Sulo Tuisku)

- pulmunen (ple niv) 14 p, kevään 1.; Jurva, Jurvanjärvi (JJä)
- maakotka (aqu chr) 1 p; Närvijoki (KKt)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- kuukkeli (per inf) 1 p; Teuva, Krentaalinkeidas (JV)
- peltopyy (per per) 6 p, turkinkyyhky (str dec) 4 p, tilhi (bom gar) 11 p, pikkuvarpunen (pas mon) 2 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Nisulanpaikka

22.2.
- merikotka (hal alb) 12 p; Kristiinankaupunki, Ådgrund (HL)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Pohjoislahti

- mustarastas (tur mer) 3 p, pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Närpiö, Nämpnäs (JV)
- pyrstötiainen (aeg cau) 2 p; Sundfjärden

- huuhkaja (bub bub) 1 p; Teuva, Kumpelinmaat (Sulo Tuisku)
- viirupöllö (str ura) 1 p, tilhi (bom gar) 12 p; Isojoki, Heikkilä (Sami Luoma)

21.2.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Teuva, Äystö (IL)
- tilhi (bom gar) 1 p; Jurva, keskusta (Seppo Hakala & perhe)

20.2.
- viiksitimali (pan bia) 10 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL, L. Söderback)
- koskikara (cin cin) 6 p; Metsälänjoki

- peippo (fri coe) 1 p, edelleen; Närpiö, Kåtnäs (II)
- viiksitimali (pan bia) 19 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Piolahti (HL, JV)
- uivelo (mer alb) 1 p, sinisorsa (ana pla) 4 p; Kaskinen, MB:n altaat (HL)
- merikotka (hal alb) 2 p; Kaskinen, kalasatama (JV)

- maakotka (aqu chr) 1 N; Jurva, Närvijoki (KKt)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Jurva, keskusta (Seppo Hakala)

19.2.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- isokäpylintu (lox pyt) 2 p, pikkukäpylintu (lox cur) 11 p; Tiukka
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Bergmansberget (JVa)

- peltopyy (per per) 7 p; Närpiö, Neribyn (JVa)

- peippo (fri coe) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)

18.2.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (SSt)

- peltopyy (per per) 16 p; Närpiö, keskusta (Sulo Tuisku)
- tilhi (bom gar) 12 p; Ståbacka (II)
- isokoskelo (mer mer) 9 p; Nämpnäs, kalasatama (JV)
- uivelo (mer alb) 1 p, merikotka (hal alb) 1 p; Kaskinen, MB:n altaat (II)

- peippo (fri coe) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Teuva, Komsinmäki (TLe, JJ)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kirkonkylä (Maija Rintala, Helmi Heiniluoma)
- järripeippo (fri mon) 1 p, peltopyy (per per) 8 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- koskikara (cin cin) 1 p; Harjankylä, Harjankoski (PRu)
- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Mietaankylä, Kakkurinkoski
- järripeippo (fri mon) 1 p; Panttila (PRu, Taija ja Aki Haapasaari)

17.2.
- merikotka (hal alb) 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Kiili (SSt)

- uivelo (mer alb) 1 p; Kaskinen, MB:n altaat (TLe)

- tilhi (bom gar) 9 p; Teuva, Kirkonkylä (TP)

16.2.
- peukaloinen (tro tro) 1 p, pohjantikka (pic tri) 1 p, koskikara (cin cin) 7 p; Kristiinankaupunki, Metsälänjoki (HL)
- merikotka (hal alb) 2 p; Siipyyn torni
- tilhi (bom gar) 42 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Härkmeri

- merikotka (hal alb) 4 p, mustarastas (tur mer) 1 p, isokäpylintu (lox pyt) 1 p; Närpiö, Järvöfjärden (Roland Lillkåla)

- tilhi (bom gar) 19 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- tilhi (bom gar) 35 p; Kauhajoki, Filppula (JRi)
- järripeippo (fri mon) 1 p, urpiainen (car mea) 40 p; Vakkurinkylä (KTS, ASe)

15.2.
- peukaloinen (tro tro) 1 p; Kristiinankaupunki, Metsälänjoki (IN)
- koskikara (cin cin) 7 p, tilhi (bom gar) 7 p
- tilhi (bom gar) 16 p; Heden
- tikli (car car) 3 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, mustarastas (tur mer) 2 p; Kristiinankaupunki, urheilukenttä (TVi, Kristiina Vilkki)
- tikli (car car) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 6 p; Kristiinankaupunki, keskusta (MLu)

- peltopyy (per per) 16 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- uivelo (mer alb) 1 p, sinisorsa (ana pla) 12 p, isokoskelo (mer mer) 8 p; Kaskinen, MB:n altaat (JKe)

- tundraurpiainen (car hor) 2 p, urpiainen (car mea) 2 p; Teuva, Rääsy (TLe, JJ)
- pikkuvarpunen (pas mon) 6 p; Karijoki, keskusta (IN)

14.2.
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Koskenkylä (JRi)
- peltopyy (per per) 15 p; Teuva, Kauppila (JN)

13.2.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Nojärvi (SN, Marja Niemispelto)
- pikkutikka (den min) 1 p, räkättirastas (tur pil) 1 p; Siipyy
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Dagsmark (IR)

- peltopyy (per per) 3 p; Närpiö, Gottböle (IR)
- viiksitimali (pan bia) 17 p, pajusirkku (emb sch) 1 p; Piolahti (SN, Marja Niemispelto)

- peippo (fri coe) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 12 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)

12.2.
- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Koskenkylä (IN)
- koskikara (cin cin) 2+2 p; Isojoki, Vesijärvi, Tarmaankylä+ Siiroo (TTu)
- kuukkeli (per inf) 2+2 p; Kivikangas+ Kiimakeidas

11.2.
- pajusirkku (emb sch) 18 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (TVi)
- mustarastas (tur mer) 2 p; Kristiinankaupunki, urheilukenttä

- merikotka (hal alb) 5 p; Närpiö, Järvöfjärden (JVa)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Teuva, Lossanmäki (HM)
- järripeippo (fri mon) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- järripeippo (fri mon) 6 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, peltopyy (per per) 12 p; Jurva, keskusta (Seppo Hakala)

10.2.
- järripeippo (fri mon) 2 p, tikli (car car) 3 p, merikotka (hal alb) 1 S, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Kristiinankaupunki, urheilukenttä (TVi, Kristiina Vilkki)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Lålby (II, HL)

- ampuhaukka (fal col) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- kanahaukka (acc gen) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTU, II, HL)
- peltopyy (per per) 15 p; Teuva, Kirkonkylä (HM)

9.2.
- viiksitimali (pan bia) 22 p; Kristiinankaupunki, Varislahti (HL)

- tundraurpiainen (car hor) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p, räkättirastas (tur pil) 5 p, viiksitimali (pan bia) 19 p; Närpiö, Piolahti (TLe, SPo)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 p, sinisorsa (ana pla) 19 p, isokoskelo (mer mer) 15 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Kaskinen, MB:n altaat (TLe, SPo)
- merikotka (hal alb) 2 p; kalasatama (JVa)

- peippo (fri coe) 2 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- mustarastas (tur mer) 1 p, isokäpylintu (lox pyt) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)

8.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kristiinankaupunki, Itäpuoli (JVa)
- tilhi (bom gar) 9 p; Lapväärtti

- kottarainen (stu vul) 1 p; Kaskinen, keskusta (JVa)
- mustarastas (tur mer) 1 p, merikotka (hal alb) 1 N

- tundraurpiainen (car hor) 1 p, keltasirkku (emb cit) 180 p; Teuva, Rääsy (TLe)
- tilhi (bom gar) 12 p, räkättirastas (tur pil) 1 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kyrönkorpi (JMi)
- maakotka (aqu chr) 1 p; Säärenjärvi (JJ)

7.2.
Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- viiksitimali (pan bia) 29 p, pajusirkku (emb sch) 26 p, ruovikoissa näyttää riittävän vilskettä tänä talvena, mielenkiintoista nähdä harventaako kirpeänä paukkuva pakkasjakso pahasti parvien kokoa.
- tilhi (bom gar) 2 p; Lapväärtti (TLe)

- peippo (fri coe) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Ståbacka (IR)

- tundraurpiainen (car hor) 2 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, tilhi (bom gar) 5 p
- tikli (car car) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p; keskusta (JMi, Pentti Eloranta)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Muurahainen (AKa)
- järripeippo (fri mon) 1 p, edelleen; Vakkurinkylä (ASe)

6.2.
- punarinta (eri rub) 1 p; Kristiinankaupunki, Antila (A. Andlin), 3.2. lähtien

- vuorihemppo (car ris) 2 p, pajusirkku (emb sch) 16 p; Närpiö, Piolahti (HL, II)
- viiksitimali (pan bia) 19 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, tilhi (bom gar) 27 p
- mustarastas (tur mer) 1 p; Näsby (Tommy Arreland)

- tundraurpiainen (car hor) 1 p, peltopyy (per per) 9 p; Teuva, Kirkonkylä (HM)
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Kauhajoki, Nummikoski (AKa)
- peltopyy (per per) 13 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)

5.2.
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, pajusirkku (emb sch) 2 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (SN)

- järripeippo (fri mon) 9 p, tundraurpiainen (car hor) 2 p, urpiainen (car mea) 110 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- tilhi (bom gar) 14 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- isokäpylintu (lox pyt) 1 p; Kauhajärvi, Pitkäkangas (KTS, Tuulikki Levä-Seppälä)

4.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 8.50-12
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 p+m, sinisorsa (ana pla) 2 N, tukkasotka (ayt ful) 1 m, alli (cla hye) 2 N, mustalintu (mel nig) 6 N, telkkä (buc cla) 10 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 49 p, kaakkuri (gav ste) 1 N, merikotka (hal alb) 3 N, varpushaukka (acc nis) 1 N, naurulokki (lar rid) 1 N, kalalokki (lar can) 85 m, tilhi (bom gar) 10 m, urpiainen (car mea) 100 N, pulmunen (ple niv) 1 S
- pajusirkku (emb sch) 5 p; Pohjoislahti (TVi)

- viiksitimali (pan bia) 15 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, pajusirkku (emb sch) 6 p; Närpiö, Piolahti (II, HL)

- peltopyy (per per) 13 p; Teuva, Kirkonkylä (JRi, Maija Rintala)
- tilhi (bom gar) 5 p; Isojoki, Suojoki (TTu)

3.2.
- peippo (fri coe) 1 p, turkinkyyhky (str dec) 14 p, tilhi (bom gar) 7 p, koskikara (cin cin) 1 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (II, SN)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Lålby (II)
- tilhi (bom gar) 30 p; Metsälä
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Siipyy (SN)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Skaftung

- tikli (car car) 8 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Närpiö, Näsby (II)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Teuva, Kirkonkylä (TP)
- peltopyy (per per) 12 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

2.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)

1.2.
- kulorastas (tur vis) 1 p/m, merikotka (hal alb) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (SN)

AlkuunTammikuu 2007

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.1.
- peltopyy (per per) 5 p; Teuva, Kauppila (IN)

30.1.
- koskikara (cin cin) 1 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (JKe)
- pajusirkku (emb sch) 2 p; Siipyy, Lillgrund (SSt)

- mustarastas (tur mer) 10 p, kottarainen (stu vul) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 4 p; Kaskinen, keskusta (JMi, HL)
- sinisorsa (ana pla) 31 p, isokoskelo (mer mer) 6 p; MB:n altaat (JMi, HL)

- järripeippo (fri mon) 1 p; Kauhajoki, keskusta, Alakuja (JPi)
- järripeippo (fri mon) 1 p; Teuva, Kauppila (IN)
- pyrstötiainen (aeg cau) 15 p; Horo, Mönsä
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 10 p; Karijoki, Myrkky (JKe)

29.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, haahka (som mol) 1 m, pilkkasiipi (mel fus) 2 p, telkkä (buc cla) 11 m+p; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (TLe, SN)
- räkättirastas (tur pil) 30 p; Siipyy, Fladantie (SN)
- turkinkyyhky (str dec) 16 p; Lapväärtti
- mustarastas (tur mer) 8 p; Kristiina, Salantie 5 (HL)
- viiksitimali (pan bia) 13 p, pajusirkku (emb sch) 1 p; Pohjoislahti

- merikotka (hal alb) 5 p, mustarastas (tur mer) 3 p; Närpiö, Järvöfjärden (Roland Lillkåla)

- kanahaukka (acc gen) 1 p, peltopyy (per per) 5 p; Teuva, Kirkonkylä (TP)

28.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (Juha Sjöholm, Jan Lundgren)
- pikkuruokki (all all) 1 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 7 m, alli (cla hye) 3 m, mustalintu (mel nig) 55 N, pilkkasiipi (mel fus) 7 N, telkkä (buc cla) 20, isokoskelo (mer mer) 30, kaakkuri (gav ste) 3 p, merikotka (hal alb) 2 p, riskilä (cep gry) 1 p, räkättirastas (tur pil) 20 m, punakylkirastas (tur ili) 1 m
- kyhmyjoutsen (cyg cyg) 5 m, haahka (som mol) 1 p, alli (cla hye) 1 N, mustalintu (mel nig) 4 p, pilkkasiipi (mel fus) 3 m, telkkä (buc cla) 6 p+m, isokoskelo (mer mer) 55 p+m, kaakkuri (gav ste) 1 N, merimetso (pha car) 2 N+S, merikotka (hal alb) 2 p, riskilä (cep gry) 2 p; Siipyyn niemi (VF)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, tikli (car car) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Kristiina, keskusta (TVi, Kristiina Vilkki)
- pikkuvarpunen (pas mon) 7 p, mustarastas (tur mer) 1 p; keskusta, Tullikatu (HL)
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Leppäsalmi (Reetta, Paavo Hanhineva)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Skrattnäs (Carl-Anders Lundberg)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Dagsmark (IR)
- pikkuvarpunen (pas mon) 3 p; Dagsmark (Väinö, Mika, Hanna Rahko)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Heden (Juha Sjöholm, Jan Lundgren)
- merikotka (hal alb) 6 p; Skatan (Gunvor Norrgrann, Börje Norrgrann)
- merikotka (hal alb) 3 p; Skaftung, Ljusören (Tiina Kohtamäki)

- kulorastas (tur vis) 1 p; Närpiö, Stånggrund (JVa)
- räkättirastas (tur pil) 1 E, varpushaukka (acc nis) 1 m, kanahaukka (acc gen) 1 p, merikotka (hal alb) 4 p, lokit (larus sp)140 kiert, kalalokki (lar can) 15 N, kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 m, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 57 kiert, haahka (som mol) 1 m, pilkkasiipi (mel fus) 3 N, telkkä (buc cla) 3 p, merimetso (pha car) 1 m, tilhi (bom gar) 14 m, urpiainen (car mea) 25 kiert
- peltopyy (per per) 6 p, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Finby (Sulo Tuisku)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Ylimarkku (Ole-Henrik Antfolk)
- viiksitimali (pan bia) 11 p; Piolahti (TVi)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1, joutsen (cyg cyg) 1, merikotka (hal alb) 2 p, mustarastas (tur mer) 3 p; Nölaxudden (Roland Lillkåla, JVa)

- mustarastas (tur mer) 1 p; Kaskinen, keskusta (Mauno Runsala)
- mustarastas (tur mer) 2 p; Marianrannankatu (Elsi ja Olavi Kanerva)
- kottarainen (stu vul) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 1 p, mustarastas (tur mer) 3 p, pikkuvarpunen (pas mon) 15 p; Raatihuoneenkatu (Tage Marander)
- mustarastas (tur mer) 5 p, räkättirastas (tur pil) 4 p; Kaskinen, Ukonkari (Seppo ja Leena Hakamäki)

- pohjantikka (pic tri) 1 p, räkättirastas (tur pil) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Koskenkylä (JMi)
- peltopyy (per per) 14 p; Kokonkylä
- koskikara (cin cin) 1 p; Nummijärvi
- sinisorsa (ana pla) 1 p; Ikkeläjärvi
- peltopyy (per per) 8 p, mustarastas (tur pil) 2 p; Filppula (Juhani Niemenmaa)
- järripeippo (fri mon) 1 p; Vakkurinkylä (ASe)
- peltopyy (per per) 10 p; Koskenkylä (JJä)
- koskikara (cin cin) 1 p; Aronkylä, Pakkolankoski
- tikli (car car) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 10 p; Filppulankylä (Hilkka Tuovinen)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kuusikaari (Timo Kulmala)
- harmaapäätikka (pic can) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- metso (tet uro) 1/ p; Teuva, Prottomi (HM)
- pikkuvarpunen (pas mon) 15 p; Kurikka, Panttila (PRu, Aki Haapasaari)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kurikka, keskusta (Antti Rintala)
- järripeippo (fri mon) 1 p, peltopyy (per per) 22 p, pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Jurva, Närvijoki (Teijo Mylläri)

27.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 9.20-11
- joutsen (cyg cyg) 1 p, mustalintu (mel nig) 2 m, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 95 p, telkkä (buc cla) 18 p+m, kaakkuri (gav ste) 1 m, merikotka (hal alb) 1 kiert, merilokki (lar mar) 20 N, harmaalokki (lar arg) 150 N, kalalokki (lar can) 300 N, riskilä (cep gry) 1 p
- räkättirastas (tur pil) 40 p; Siipyy, Fladantie
- järripeippo (fri mon) 5 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, räkättirastas (tur pil) 6 m, vihervarpunen (car spi) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF, Milja ja Eija Forsberg)
- järripeippo (fri mon) 5 p, mustarastas (tur mer) 3 p; Siipyy (Pia Kaskela)
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Dagsmark (Hanna, Mika, Väinö, Irene)
- järripeippo (fri mon) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, vihervarpunen (car spi) 8 p, pikkuvarpunen (pas mon) 7 p, mustarastas (tr mer) 1 p; Leppäsalmi (Pentti Heikinmäki)
- järripeippo (fri mon) 7 p, tundraurpiainen (car hor) 2 p; pikkuvarpunen (pas mon) 11 p, mustarastas (tur mer) 2 p; Kristiina, keskusta (JK, Maarit Koivuluoma)

- tundraurpiainen (car hor) 2 p, järripeippo (fri mon) 5 p, peippo (fri coe) 1 p, viherpeippo (car chl) 180 p, urpiainen (car mea) 70 p, pikkuvarpunen (pas mon) 18 p, keltasirkku (emb cit) 320 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- mustarastas (tur mer) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Piolahti (Gun-Sofi Ström)
- lapasotka (ayt mar) 2 N, telkkä (buc cla) 2 p, isokoskelo (mer mer) 13 kiert, haahka (som mol) 1 p, merikotka (hal alb) 2 p, kalalokki (lar can) 285 p+N, räkättirastas (tur pil) 3 N, kuusitiainen (par ate) 1 p; Stånggrund (JVa, TVi)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kaskinen, keskusta (TVi)
- merikotka (hal alb) 1 p, joutsenlaji (cyg sp) 3, mustarastas (tur mer) 2 p (Paul ja Aune Hakala)
- järripeippo (fri mon) 2 p, peippo (fri coe) 1 p (II)
- sinisorsa (ana pla) 17 p; MB:n altaat (JVa)

- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- pikkuvarpunen (pas mon) 25 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Aronkylä (Kari Rintala)
- hemppo (car can) 7 p; Aronkylä (Veijo Paananen)
- tilhi (bom gar) 60 p; Aronkylä (JMi)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Männikkö
- pikkuvarpunen (pas mon) 3 p; Pukkilankylä (VYT, KYT ym.)
- mustapääkerttu (syl atr) 1 p, tikli (car car) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 2 p, kuusitiainen (par ate) 3 p, räkättirastas (tur pil) 1 p; Kauhajoki, keskusta, Alakuja (JPi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Kurikka, Kangas (Antti Kataja)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Panttila (Taija Haapasaari)
- kanahaukka (acc gen) 1 p, räkättirastas (tur pil) 5 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Teuva, Salonpää (TLe, SPo)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p, mustarastas (tur pil) 2 p; Riippi (Harri, Piia, Markku ja Sinikka Haapaniemi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Karijoki, Myrkky, Komulantie (HM)

Pikkuvarpunen on vakiintunut hyvin Suupohjan talvilinnustoon, sillä varpunen on joillakin lintulaudoilla jo vähälukuisempi vieras. Lauhan alkutalven ansiosta ruokavieraina on vielä runsaasti kesälintuja. Esimerkiksi järripeippo ja peippo on säännöllinen vieras monella lintulaudalla. Myös mustarastaita on vielä runsaasti taajamissa.

26.1.
- urpiainen (car mea) 180 p, tilhi (bom gar) 5 p, räkättirastas (tur pil) 4 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)

25.1.
- kottarainen (stu vul) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 3 p, mustarastas (tur mer) 5 p; Kaskinen, keskusta (HL)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, sinisorsa (ana pla) 12 p; MB:n altaat

- peltopyy (per per) 12 p; Teuva, Horonkylä (JRi, Taisto Tuomela)

24.1.
- tilhi (bom gar) 20 p; Kristiinankaupunki, Perus (IR)

- peippo (fri coe) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- tilhi (bom gar) 42 p; Finby, Mosebacke (IR)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kaskinen, keskusta (II)

- tilhi (bom gar) 12+20 p; Kauhajoki, Päntäne+ keskusta (JVa, IN)

23.1.
- tilhi (bom gar) 60 p; Kristiinankaupunki, keskusta (Gunvor Norrgrann)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Itäpuoli

- koskikara (cin cin) 2 p, urpiainen (car mea) 250 p; Kauhajoki, Aronkylä (IN)
- koskikara (cin cin) 1 p; Koskenkylä

22.1.
- räkättirastas (tur pil) 37 p, järripeippo (fri mon) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (SN)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 m, isokoskelo (mer mer) 72 p, merikotka (hal alb) 1 p, räkättirastas (tur pil) 2 kiert; Siipyyn torni 10.25-11.25
- kirjosiipikäpylintu (lox leu) 1 p, pikkukäpylintu (lox cur) 8 p; Tiukka (HL)
- järripeippo (fri mon) 2 p, tikli (car car) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kristiinankaupunki, urheilukenttä (TVi, Kristiina Vilkki)

- peltopyy (per per) 16 p; Teuva, Äystö (IL)

21.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, KK, II, JMi) 9.00-12
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 27 m, sinisorsa (ana pla) 20 m, mustalintu (mel nig) 40 p+m, telkkä (buc cla) 6 p, tukkakoskelo (mer ser) 2 p, isokoskelo (mer mer) 50 p, merimetso (pha car) 5 m+p, merikotka (hal alb) 6 p, riskilä (cep gry) 1 p, tilhi (bom gar) 10 m, mustarastas (tur mer) 1 m, räkättirastas (tur pil) 103 p+m, varis (cor nix) 1 m, vihervarpunen (car spi) 2 p, urpiainen (car mea) 14 m
- peltopyy (per per) 9 p, urpiainen (car mea) 120 p; Lålby+ Lillsund (KK, Harry Koivuluoma)

- tundraurpiainen (car hor) 2 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 3 p
- mustarastas (tur mer) 13 p, räkättirastas (tur pil) 14 p, tilhi (bom gar) 25 p, pikkuvarpunen (pas mon) 15 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p, sinisorsa (ana pla) 22 p, harmaalokki (lar arg) 90 p, kalalokki (lar can) 3 p; Kaskinen, kalasatama+ kaupunki (IN, HV)

- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Kirkonkylä (Maija Rintala)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JJä)

20.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, KK JPi, HL, II, TVi, Juha Sjöholm ym.) 9.00-12.30
- allihaahka (pol ste) 1/1 p, viime vuosina allihaahka on ollut harvinainen vieras
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 18 m, sinisorsa (ana pla) 28 p, alli (cla hye) 6 p, mustalintu (mel nig) 6 p, pilkkasiipi (mel fus) 2 m, telkkä (buc cla) 15 p, isokoskelo (mer mer) 54 p, kaakkuri (gav ste) 4 p, kuikka (gav arc) 1 p, merimetso (pha car) 14 S, merikotka (hal alb) 4 p, ruokki (alc tor) 1 p, riskilä (cep gry) 3 p, tilhi (bom gar) 4 N, räkättirastas (tur pil) 167 p+m, vihervarpunen (car spi) 6 N, pulmunen (ple niv) 1 m
- punarinta (eri rub) 1 p, järripeippo (fri mon) 2 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, räkättirastas (tur pil) 188 p; Siipyy (VF, II, HL, JPi, Juha Sjöholm, Jan Lundgren)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 p, joutsen (cyg cyg) 5 p, haapana (ana pen) 1 p, sinisorsa (ana pla) 7 p, telkkä (buc cla) 4 p, tukkakoskelo (me mer) 1 p, isokoskelo (mer mer) 116 m 104 p, merikotka (hal alb) 2 p, tilhi (bom gar) 90 m, räkättirastas (tur pil) 45 m; Trutklobbarna (KK)
- turkinkyyhky (str dec) 8 p; Lapväärtti

- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p, räkättirastas (tur pil) 3 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- tilhi (bom gar) 38 p; Isojoki, keskusta (KK)
- tilhi (bom gar) 10 p, lintulaudalla; Kauhajoki, Teevahaiskylä (Aulis Vuorenmaa)
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Teuva, Kirkonkylä (HM)

19.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 9.00-10.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 24 p+m, joutsen (cyg cyg) 2 p, alli (cla hye) 2 m, mustalintu (mel nig) 11 p+m, pilkkasiipi (mel fus) 1 N, telkkä (buc cla) 12 p, tukkakoskelo (mer mer) 1 p, isokoskelo (mer mer) 40 p, kaakkuri+sp (gac ste+sp) 3+1 p, merimetso (pha car) 2 p, mustarastas (tur mer) 1 p, räkättirastas (tur pil) 28 p, vihervarpunen (car spi) 2 p, punatulkku (pyr pyr) 10 p

- mustapääkerttu (syl atr) 1 p, päivittäin; Kauhajoki, keskusta, Alakuja 8 (JPi)
- tikli (car car) 1 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p
- tilhi (bom gar) 270+45, räkättirastas (tur pil) 4 p; Kauhajoki, keskusta+ Filppula (JMi)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, urpiainen (car mea) 110 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö
- joutsen (cyg cyg) 3 m; Teuva, Lammasneva (IL)
- lintulaudoilla ja pihoissa on monipuolista lajistoa. Vaikka talviset pakkaset näyttävät viimein saapuvan Suupohjaan, voi viikon päästä 27.-28.1. ajankohtainen Pihabongaus-tapahtuma tarjoata mukavia löytöjä.

18.1.
- urpiainen (car mea) 350 p; Närpiö, Kalax (Timo Saloranta)

- peltopyy (per per) 13 p; Kauhajoki, Aronkylä (JKe)
- peltopyy (per per) 10 p; Kurikka, Mieto

17.1.
- pikkutikka (den min) 1 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Perälä

16.1.
- tilhi (bom gar) 70 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- vihervarpunen (car spi) 1 p; Teuva, keskusta (HM)

15.1.
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, peippo (fri coe) 5 p, järripeippo (fri mon) 2 p, mustarastas (tur mer) 9 p; Kristiinankaupunki, keskusta (HL)
- luotokirvinen (ant pet) 1 p; Kristiinankaupunki, Pitkäsilta (TV)

- tilhi (bom gar) 90 p, kalalokki (lar can) 130 m; Närpiö, Näsby (II)

- ampuhaukka (fal col) 1 p, kanahaukka (acc gen) 1 p, räkättirastas (tur pil) 2 p; Teuva, Piikkilänkylä (IL)

14.1.
- mustakaularastas (tur ruf atr) 2kv p; Kristiinankaupunki, keskusta (HL, JMi)
- Suupohjan ensimmäinen yksilö, ensimmäinen havainto linnusta 9.1., jolloin määritys jäi vielä avoimeksi, laji varmistui 13.1., lintu liikkunut keskustassa ja leirintäalueen ympäristössä,
- tilhi (bom gar) 53 p, punakylkirastas (tur ili) 1 p; Itäpuoli (TVi)

- peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 4 p, viherpeippo (car chl) 300 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- koskikara (cin cin) 1 p; Teuva, Perälä, Saarisen silta (TLe, SPo)
- peippo (fri coe) 1 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kauhajärvi (KTS)
- järripeippo (fri mon) 1 p; Vakkurinkylä (ASe)

13.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (SN) 12.40-13.15
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 m, joutsen (cyg cyg) 11 m, tukkasotka (ayt ful) 10 p, mustalintu (mel nig) 3 N, telkkä (buc cla) 6 p, tukkakoskelo (mer ser) 2 p, isokoskelo (mer mer) 4 p, merimetso (pha car) 1 p
- räkättirastas (tur pil) 27 p; Siipyy, Fladantie
- peippo (fri coe) 2 p, mustarastas (tur mer) 7 p, räkättirastas (tur pil) 80 p, tilhi (bom gar) 12 p; Kristiinankaupunki, keskusta (HM, II, TVi, HM)

- järripeippo (fri mon) 3 p, viherpeippo (car chl) 240 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- maakotka (aqu chr) 1 p, kanahaukka (acc gen) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- kuukkeli (per inf) 1 p; Kärjenkoski
- pyrstötiainen (aeg cau) 15 p; Teuva, Suksenjärvi (TLe, SPo)
- tilhi (bom gar) 25 p; Kauhajoki, keskusta (IN)

12.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 9.00-12
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 90 m+p, joutsen (cyg cyg) 21 m, sinisorsa (ana pla) 15 p, alli (cla hye) 2 p, mustalintu (mel nig) 13 p, pilkkasiipi (mel fus) 2 m, telkkä (buc cla) 11 p, tukkakoskelo (mer ser) 2 p, isokoskelo (mer mer) 64 p, kaakkuri (gav ste) 3 p+m, merikotka (hal alb) 4 p, riskilä (cep gry) 1 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p, tilhi (bom gar) 9 p, mustarastas (tur mer) 2 m, räkättirastas (tur pil) 27 p, varis (cor nix) 4 m, urpiainen (car mea) 117 k, pikkukäpylintu (lox cur) 6 p
- tundraurpiainen (car hor) 2 p; Kristiinankaupunki, keskusta (HL, JPi)
- mustarastas (tur mer) 12 p, räkättirastas (tur pil) 7 k, urpiainen (car mea) 80 p

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 17 p 46 m, telkkä (buc cla) 3 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 19 p, merimetso (pha car) 1 p, merikotka (hal alb) 1 p, räkättirastas (tur pil) 10 p, hömötiainen (par mon) 9 p, kuusitiainen (par ate) 9 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, viherpeippo (car spi) 29 p; Närpiö, Stånggrund (TLe, SPo) 10.30-11.45
- sinisorsa (ana pla) 61 p, isokoskelo (mer mer) 23 p, merikotka (hal alb) 2 p; Kaskinen, kalasatama

- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, Peräkylä (JMi)
- ampuhaukka (fal col) 1 p, hemppo (car can) 8 p, urpiainen (car mea) 400 p
- peippo (fri coe) 1 p; Kainasto
- tilhi (bom gar) 10 p; Luomankylä
- tilhi (bom gar) 45 p; Teuva, keskusta (TLe, SPo)
- peippo (fri coe) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 4 p, urpiainen (car mea) 30 p; Komsi, koulu (HM)

11.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 35 m, isokoskelo (mer mer) 8 p, tilhi (bom gar) 45 p viherpeippo (car chl) 15 p; Närpiö, Stånggrund (JKe)
- joutsen (cyg cyg) 23 p; Närpiönjoen suisto

- räkättirastas (tur pil) 130 p; Kauhajoki, keskusta, Vesala (IN)
- koskikara (cin cin) 1 p; Aronkylä, Pakkolankoski
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Teuva, Luhtalanloukko (JKe)

9.1.
- tundraurpiainen (car hor) 3 p; Kristiinankaupunki, leirintäalue (HL)
- räkättirastas (tur pil) 250 p, punakylkirastas (tur ili) 1 p

- tilhi (bom gar) 30 p; Närpiö, Näsby (II)

- kuukkeli (per inf) 2 p; Teuva, Kauppila, Hietaharju (JKe)
- tilhi (bom gar) 90 p; Kauhajoki, keskusta (HV)

8.1.
- tilhi (bom gar) 35 p; Isojoki, Kirkonkylä (EP)

7.1.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna+ Domarkobban (JVa, II, KK, HL, Pertti Saunamäki) 9.15-14
- taivaanvuohi (gal gal) 1 p, tiltaltti (phy col) 1 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 p, haahka (som mol) 1 p, pilkkasiipi (mel fus) 11 p+m, telkkä (buc cla) 3 p, isokoskelo (mer mer) 8 p+m, kaakkuri (gav ste) 3 p+m, merikotka (hal alb) 2 p, kalalokki (lar can) 45 m, harmaalokki (lar arg) 5 m, merilokki (lar mar) 44 p, ruokki (alc tor) 2 m, tilhi (bom gar) 18 p, räkättirastas (tur pil) 4 p
- järripeippo (fri mon) 3 p, tikli (car car) 2 p; Kristiinankaupunki, urheilukenttä (TVi)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Koskenkylä (IN)
- peltopyy (per per) 7 p; Teevahaiskylä
- kuusitiainen (par ate) 2 p, puukiipijä (cer fam) 1 p; Alakuja (JPi)
- tilhi (bom gar) 6 m; Isojoki, Mustansaarenkeidas (TTu)
- tilhi (bom gar) 19 p; Vanhakylä (EP)
- teeri (tet rix) 77 p; Teuva, Suksenjärvi (TLe)
- tilhi (bom gar) 30 kiert, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kurikka, Saveenmäki (Jouko Vuokko)

6.1.
Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Storbådan (VF, II) 9.20-15
- tiltaltti (phy col) 1 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 18 p+m, haahka (som mol) 3 p, alli (cla hye) 18 p+m, mustalintu (mel nig) 24 p, pilkkasiipi (mel fus) 4 p+m, telkkä (buc cla) 13 p, tukkakoskelo (mer ser) 3 p, isokoskelo (mer mer) 84 p, kaakkuri (gav ste) 10 p, kuikka+sp (gav arc+sp) 1+1 p, ruokki (alc tor) 1 m, riskilä (cep gry) 1 p, tilhi (bom gar) 7 p, räkättirastas (tur pil) 1 p
- kaakkuri (gav ste) 3 p, kuikka (gav arc) 1 p, haahka (som mol) 3 p, mustalintu (mel nig) 6 m, pilkkasiipi (mel fus) 4 p, telkkä (buc cla) 12 p, isokoskelo (mer mer) 22 p; Siipyyn niemi (HL)
- isokoskelo (mer mer) 22 p; Skaftung (JVa)

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 m, mustalintu (mel nig) 3 p; Närpiö, Skötgrund (JVa)

- teeri (tet rix) 53 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe, SPo)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Korvenkylä (JKe)
- räkättirastas (tur pil) 37 m; Isojoki, Viitalammi (TTu)

5.1.
- kottarainen (stu vul) 3 p, tikli (car car) 1 p, järripeippo (fri mon) 2 p; Kristiinankaupunki, keskusta (HL)

- merimetso (pha car) 3 p, pilkkasiipi (mel fus) 5 p, härkälintu (pod gri) 1 p, merikotka (hal alb) 3 p, kulorastas (tur vis) 1 p, punarinta (eri rub) 1 ä; Närpiö, Stånggrund (HL)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Päntäne (JJ)
- ampuhaukka (fal col) 1+1 p, keltasirkku (emb cit) 350 p; Luomankylä+ Aninkuja (JMi)
- räkättirastas (tur pil) 40 p; Savikylä
- järripeippo (fri mon) 1 p; Vakkurinkylä (ASe)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, mustarastas (tur pil) 1 p; Teuva, Perälä (TLe, SPo)

4.1.
- merikotka (hal alb) 1 p; Närpiö, Piolahti (JVa)

- mustapääkerttu (syl atr) 1 p, tikli (car car) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- tilhi (bom gar) 70 p; Savikyläntie (Pekka Kuusela)
- ampuhaukka (fal col) 1 m, peltopyy (per per) 5 p; Teuva, Äystö (IL)
- räkättirastas (tur pil) 6 p; Isojoki, Lauhanvuori (EP)

3.1.
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Kaskinen, kalasatama (JVa)

- teeri (tet rix) 47 p, ampuhaukka (fal col) 1 p, räkättirastas (tur pil) 29 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe, SPo)
- kotkalaji 1 p, teeri (tet rix) 20 p, korppi (cor rax) 8 p; Isojoki, Hanhikeidas (TTu)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Kokonkylä (JMi)
- tilhi (bom gar) 170 p, räkättirastas (tur pil) 15 p; Filppula

2.1.
- sinisorsa (ana pla) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- järripeippo (fri mon) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Vakkurinkylä (ASe)
- räkättirastas (tur pil) 8 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- telkkä (buc cla) 1 p, räkättirastas (tur pil) 8 p; Isojoki, Vesijärvi (TTu)
- tilhi (bom gar) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Isojoki, keskusta

1.1.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (II, KK, AJL, Jan-Erik Wessberg) 9.45-13
- jänkäkurppa (lym min) 1 p, taivaanvuohi (gal gal) 2 p, ensimmäiset tammikuiset havainnot
- haahka (som mol) 1 p, mustalintu (mel nig) 5 m, pilkkasiipi (mel fus) 3 p+m, Melanitta sp 2 p, telkkä (buc cla) 10 p+m, isokoskelo (mer mer) 21 p+m, kaakkuri (gav ste) 4 p+m, ruokki (alc tor) 1 m, räkättirastas (tur pil) 37 p, järripeippo (fri mon) 2 p, viherpeippo (car chl) 50 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 56 p, telkkä (buc cla) 4 p; Hamnfjärden+ Ragneskärsfjärden (KK, II)

- pikkutikka (den min) 1 p; Kaskinen, kalasatama (JKe)

- tilhi (bom gar) 335 p/m, räkättirastas (tur pil) 25 p, urpiainen (car mea) 15 p; Kurikka, keskusta+ Panttila (PRu)
- urpiainen (car mea) 45 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- kuusitiainen (par ate) 1 p, ruokinnalla; Isojoki, Möykky (EP)

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2008 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi