Havaintoja vuodelta 2008 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2008 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa.


Maaliskuu 2008

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ niemi (JMi, SN, EP) 6.30-13.15
- silkkiuikku (pod cri) 1 m, meriharakka (hae ost) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 79 m, joutsen (cyg cyg) 12 m, metsähanhi (ans fab) 133 m, kanadanhanhi (bra can) 8 m, sinisorsa (ana pla) 16 N+S S, tukkasotka (ayt ful) 12 S, haahka (som mol) 613 m, alli (cla hye) 7 m, mustalintu (mel nig) 153 m, pilkkasiipi (mel fus) 2 m, tukkakoskelo (mer ser) 1 m, uivelo (mer alb) 2 S, merimetso (pha car) 226 m, kaakuri (gav ste) 1 m, töyhtöhyyppä (van van) 16 S, naurulokki (lar rid) 3 m, selkälokki (lar fus) 2 m+p, kiuru (ala arv) 7 m, niittykirvinen (ant pra) 2 S, räkättirastas (tur pil) 1 m, kulorastas (tur vis) 4 m, peippo (fri coe) 3 p
- tavi (ana cre) 2 p, kevään 1.; Siipyyn niemi (EP)
- västäräkki (mot alb) 1 m, kevään 1.; Siipyy, Länsikylä (VF)
- metsähanhi (ans fab) 38 m, merihanhi (ans ans) 6 m, hiirihaukka (but but) 2 m, töyhtöhyyppä (van van) 6 m, uuttukyyhky (col oen) 1 m, sepelkyyhky (col pal) 21 m, tilhi (bom gar) 7 m, kottarainen (stu vul) 7 m+p
- naurulokki (lar rid) 4 p; Skaftung (JVa)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 50 p, joutsen (cyg cyg) 42 p, metsähanhi (ans fab) 260 p, merihanhi (ans ans) 120 p, kanadanhanhi (bra can) 11 p, merikotka (hal alb) 2 p, kurki (gru gru) 6 p, töyhtöhyyppä (van van) 54 p, sepelkyyhky (col pal) 18 p, kottarainen (stu vul) 12 p; Härkmeri (JMi, SN)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 82 p, metsähanhi (ans fab) 299 p, merihanhi (ans ans) 38 p, kanadanhanhi (bra can) 34 p, töyhtöhyyppä (van van) 12 p, sepelkyyhky (col pal) 50 p; Lålby (TVi)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 240 p, metsähanhi (ans fab) 441 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, töyhtöhyyppä (van van) 30 p, kottarainen (stu vul) 2 p; Lapväärtti (RLi)

- tavi (ana cre) 2 S, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (IN) 7.05-11.30
- meriharakka (hae ost) 1 m, metsäviklo (tri och) 1 kiert
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 17 m, joutsen (cyg cyg) 8 m, metsähanhi (ans fab) 54 m, merihanhi (ans ans) 22 m+p, sinisorsa (ana pla) 60 p+m, haahka (som mol) 611 m, alli (cla hye) 2 m, mustalintu (mel nig) 337 m, pilkkasiipi (mel fus) 13 m, telkkä (buc cla) 27 m+p, isokoskelo (mer mer) 29 m+p, tukkakoskelo (mer mer) 10 p+m, merimetso (pha car) 32 N+S, merikotka (hal alb) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 4 S, naurulokki (lar rid) 1 p, selkälokki (lar fus) 2 p, ruokki (alc tor) 12 m, kiuru (ala arv) 12 N+S, niittykirvinen (ant pra) 1 p, pulmunen (ple niv) 6 p+m
- joutsen (cyg cyg) 59 p, merihanhi (ans ans) 115 p, töyhtöhyyppä (van van) 12 p+m; Kalax- Vargholmen
- joutsen (cyg cyg) 2 p, metsähanhi (ans fab) 14 p; Bäckliden
- kurki (gru gru) 4 p,töyhtöhyyppä (van van) 12 p, uuttukyyhky (col oen) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 75 p; Piolahti (RLi)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 10 m, joutsen (cyg cyg) 149 m, merihanhi (ans ans) 44 m, hanhi (Anser sp) 81 m, sinisorsa (ana pla) 6 p+m, telkkä (buc cla) 3 m, isokoskelo (mer mer) 4 SW, merimetso (pha car) 34 m, merikotka (hal alb) 6 m+p, kanahaukka (acc gen) 1 S, töyhtöhyyppä (van van) 48 S, naurulokki (lar rid) 2 p, kalalokki (lar can) 46 p+m, selkälokki (lar fus) 1 p, merilokki (lar mar) 26 p+S, uuttukyyhky (col oen) 3 S, sepelkyyhky (col pal) 43 S, kiuru (ala arv) 14 S, mustarastas (tur mer) 1 p, kulosrastas (tur vis) 4 S, varis (cor nix) 47 N+S; Järvöfjärden (RLi, TSl) 6.50-12 ym.
- merihanhi (ans ans) 24 p; Rangsbyfjärden

- kanahaukka (acc gen) 1 p; Jurva, Pyörni (TO)
- naurulokki (lar rid) 34 p, kalalokki (lar can) 4 p; Kivi- ja Levalammin allas
- tuulihaukka (fal tin) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 8 kiert, kurki (gru gru) 9 m, naurulokki (lar rid) 2 p, harmaalokki (lar arg) 14 p, sepelkyyhky (col pal) 11 m+p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kurikka, Levinneva (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 23 p, merikotka (hal alb) 1 kiert; Kärpäskylä (PRu, Kai Hautala)
- joutsen (cyg cyg) 3 m, töyhtöhyyppä (van van) 4, naurulokki (lar rid) 3, sepelkyyhky (col pal) 4, kiuru (ala arv) 2, räkättirastas (tur pil) 1, peippo (fri coe) 1; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- töyhtöhyyppä (van van) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p, mustarastas (tur mer) 1 p, peippo (fri coe) 1 p; Isojoki, Möykky (EP)
- joutsen (cyg cyg) 15 p, metsähanhi (ans fab) 25 p, kurki (gru gru) 4 p, töyhtöhyyppä (van van) 20 p, kapustarinta (plu apr) 1 p, kiuru (ala arv) 10 p; Koppelonkylä (TTu)
- kurki (gru gru) 3 p+m, töyhtöhyyppä (van van) 4 p; Kodesjärvi
- hanhi (A/B) 10 m; Teuva, Kauppila (KHi)
- joutsen (cyg cyg) 24 p, metsähanhi (ans fab) 182 p, sinisorsa (ana pla) 2 p, telkkä (buc cla) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 150 p, harmaalokki (lar arg) 120 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, niittykirvinen (ant pra) 2 m; Kauhajoki, Kainastonjokivarsi, eteläosa (JMi, JRi)

30.3.
- luotokirvinen (ant pet) 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Domarkobban (VF) 6.50-11
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 m+p, merihanhi (ans ans) 12 p+m, ristisorsa (tad tad) 2 p, haapana (ana pen) 2 p, sinisorsa (ana pla) 22 p+m, haahka (som mol) 375 m, alli (cla hye) 6 m, mustalintu (mel nig) 188 m+p, pilkkasiipi (mer ser) 10 m, tukkakoskelo (mer ser) 5 m, merimetso (pha car) 36 m, naurulokki (lar rid) 1 m, selkälokki (lar fus) 1 p, ruokki (alc tor) 12 N+S, riskilä (cep gry) 1 m, uuttukyyhky (col oen) 1 p, niittykirvinen (ant pra) 3 p, pulmunen (ple niv) 4 p
- metsähanhi (ans fab) 6 m, merihanhi (ans ans) 9 m, tukkasotka (ayt ful) 5 m, hiirihaukka (but but) 2 m, merikotka (hal alb) 1 m, kurki (gru gru) 1 m, töyhtöhyyppä (van van) 6 m, uuttukyyhky (col oen) 2 m, sepelkyyhky (col pal) 22 m, kiuru (ala arv) 6 m+p, varis (cor nix) 78 m, kottarainen (stu vul) 1 m, punatulkku (pyr pyr) 3 m; Siipyy, Länsikylä 17.20-18.20
- tilhi (bom gar) 11 W; Kristiinankaupunki, keskusta (JVa)
- selkälokki (lar fus gra/int/heu) 1 p, selkälokki (lar fus) 1 p; Leppäsalmi (JVa, TVi)
- joutsen (cyg cyg) 842 p, metsähanhi (ans fab) 1500 p, merihanhi (ans ans) 100 p, kanadanhanhi (bra can) 28 p, kurki (gru gru) 1 p; Lälby (JVa, RLi) yöpymään
- metsähanhi (ans fab) 18 p, kulorastas (tur vis) 1 p, pyrstötiainen (aeg cau) 2 ä; Perus
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 327 p, metsähanhi (ans fab) 225 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, kurki (gru gru) 1 m; Lapväärtti

Närpiö, Blacksögrundet (HSe, Matti Maskulin) 7.10-9.20
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 m+p, merihanhi (ans ans) 10 m+p, sinisorsa (ana pla) 1 m, tukkasotka (ayt ful) 10 S, haahka (som mol) 77 m+p, mustalintu (mel nig) 1 S, telkkä (buc cla) 24 m, tukkakoskelo (mer ser) 3 S, isokoskelo (mer mer) 25 m, merimetso (pha car) 51 m, merikotka (hal alb) 1 m, naurulokki (lar rid) 2 S
- varpushaukka (acc nis) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 Ä; Blacksnäs
- räkättirastas (tur pil) 2 p; Töjby
- joutsen (cyg cyg) 33 p, metsähanhi (ans fab) 9 p; Velkmossen (II)
- joutsen (cyg cyg) 39 p, uuttukyyhky (col oen) 1 p, kottarainen (stu vul) 3 p; Ylimarkku
- joutsen (cyg cyg) 45 p, metsähanhi (ans fab) 11 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Näsby
- kurki (gru gru) 1 p; Kalax
- joutsen (cyg cyg) 170 p, metsähanhi (ans fab) 22 p, merihanhi (ans ans) 41 p, kanadanhanhi (bra can) 9 p, sinisorsa (ana pla) 40 p, hiirihaukka (but but) 1 kiert, uuttukyyhky (col oen) 12 m, sepelkyyhky (col pal) 50 m, pulmunen (ple niv) 200 m; Piolahti (JVa, RLi, TSi)
- pyrstötiainen (aeg cau) 6 p; (Jaakko ja Anna-Liisa Ania)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Hangaskylä, Rautaneva (JPe, MPe)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, metsähanhi (ans ans) 3 p, kurki (gru gru) 3 p
- joutsen (cyg cyg) 15 p, metsähanhi (ans fab) 38 p, kurki (gru gru) 3 p; Aninkujan torni (JMi)
- töyhtöhyyppä (van van) 13 p, kottarainen (stu vul) 1 p; Yrjänäiskylä (RSa, Arttu Sarvela)
- joutsen (cyg cyg) 22 p; Kurikka, Kärpäskylä (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 6 p, tuulihaukka (fal tin) 2 p, kottarainen (stu vul) 5 p; Luopa
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Teuva, Kauppila (KHi)

29.3.
- etelänkiisla (uri aal) 2 S, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF, MPa) 5.50-12
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 154 m, merihanhi (ans ans) 50 m 13 p, sinisorsa (ana pla) 23 m, tukkasotka (ayt ful) 69 N+S, haahka (som mol) 2590 m, alli (cla hye) 18 m, mustalintu (mel nig) 80 p 77 m, pilkkasiipi (mel fus) 45 m, telkkä (buc cla) 84 m, uivelo (mer alb) 5 N+S, tukkakoskelo (mer ser) 5 m, kaakkuri (gav ste) 1 m, merimetso (pha car) 210 m, merikotka (hal alb) 4 m+p, naurulokki (lar rid) 2 m, kalalokki (lar can) 400 kiert, ruokki (alc tor) 31 m, riskilä (cep gry) 2 m, kiuru (ala arv) 19 S, mustavaris (cor fru) 1 S
- kulorastas (tur vis) 3 p, kevään 1.; Siipyyn lintutorni (EP)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Lillsund (HAV)
- sinisorsa (ana pla) 3 p, kiuru (ala arv) 10 p, pulmunen (ple niv) 200 p; Merijärvi (TTu)

Närpiö, Stånggrund (JVa, TLe, JKe) 5.50-9.15; kyhmyjoutsen (cyg olo) 91 m, hanhi (Anser sp) 6 m, merihanhi (ans ans) 15 m, sinisorsa (ana pla) 11 N+S, tukkasotka (ayt ful) 21 S, haahka (som mol) 855 m, alli (cla hye) 15 m, mustalintu (mel nig) 36 m, pilkkasiipi (mel fus) 28 m 15 S, telkkä (buc cla) 38 m, uivelo (mer alb) 1 m, tukkakoskelo (mer ser) 3 m, isokoskelo (mer mer) 32 m, kaakkuri (gav ste) 3 m, merimetso (pha car) 375 m, merikotka (hal alb) 4 p, selkälokki (lar fus) 1 S, ruokki (alc tor) 58 N+S, kiuru (ala arv) 12 m, pulmunen (ple niv) 15 m
- selkälokki (lar fus) 1 p; Eskö, lossiranta (TLe, JKe)
- joutsen (cyg cyg) 95 p, metsähanhi (ans fab) 20 p, merihanhi (ans ans) 15 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, sinisorsa (ana pla) 80 p, sepelkyyhky (col pal) 47 p, pulmunen (ple niv) 40 p; Piolahti
- pulmunen (ple niv) 90 p; Bäckliden
- kiuru (ala arv) 32 m+p, pulmunen (ple niv) 300 m; Tjärlax (II)
- tuulihaukka (fal tin) 1 p; Kaskinen, kt67 (TLe, JKe)
- haapana (ana pen) 1 p, kevään 1.; MB:n altaat
- sinisorsa (ana pla) 19 p, tukkasotka (ayt ful) 3 p, telkkä (buc cla) 4 p, isokoskelo (mer mer) 40 p; MB:n altaat

- sepelkyyhky (col pal) 2 m; Isojoki, Suojoki (TTu)
- sinisorsa (ana pla) 2 p, telkkä (buc cla) 4 p, kiuru (ala arv) 1 Ä; Siiroo+ Kärjenkoski
- joutsen (cyg cyg) 13 p, kiuru (ala arv) 1 Ä; Koppelonkylä
- joutsen (cyg cyg) 2 p, kurki (gru gru) 1 p; Kodesjärvi
- kottarainen (stu vul) 3 p; Hongonkylä
- töyhtöhyyppä (van van) 18 p; Kauhajoki, Korpikylä (JRi, JaR)
- peltopyy (per per) 4 p, kalalokki (lar can) 1 p, harmaalokki (lar arg) 1 p; Kokonkylä
- kiuru (ala arv) 2 m; Kauhajärvi (KTS)
- kiuru (ala arv) 2 m; Yrjänäiskylä (RSa, Arttu Sarvela)
- fasaani (pha col) 11 p, varpushaukka (acc nis) 1 kiert, töyhtöhyyppä (van van) 5 p, pikkuvarpunen (pas mon) 21 p; Kainasto (Ari Vähämäki)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kurikka, Nummi (VYT)
- töyhtöhyyppä (van van) 15 m; Viitalankylä (RSa)
- sinisorsa (ana pla) 2 S, kiuru (ala arv) 8 p; Teuva, Perälä (TLe, JKe)
- metsähanhi (ans fab) 2 W; Kirkonkylä

28.3.
- merisirri (cal mar) 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (IN, HL) 6.25-12.30
- ristisorsa (tad tad) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 140 m, joutsen (cyg cyg) 22 m, merihanhi (ans ans) 15 p+m, sinisorsa (ana pla) 6 m, haahka (som mol) 2546 m 350 p, alli (cla hye) 12 m, mustalintu (mel nig) 25 m, pilkkasiipi (mel fus) 14 m, telkkä (buc cla) 45 p+m, isokoskelo (mer mer) 39 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 21 m, uivelo (mer alb) 1 m, merimetso (pha car) 208 m, merikotka (hal alb) 4 p, naurulokki (lar rid) 1 m, kalalokki (lar can) 432 m 250 p, harmaalokki (lar arg) 335 m+p, ruokki (alc tor) 21 m, riskilä (cep gry) 2 p, kiuru (ala arv) 6 m, pulmunen (ple niv) 150 m
- joutsen (cyg cyg) 161 p, merihanhi (ans ans) 21 p, kanadanhanhi (bra can) 14 p, kiuru (ala arv) 80 p+m; Härkmeri (IN)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 495 p, metsähanhi (ans ans) 710 p, merihanhi (ans ans) 12 p, kanadanhanhi (bra can) 1 p, uuttukyyhky (col oen) 4 p, mustavaris (cor fru) 3 p; Lålby+ Lapväärtti

- selkälokki (lar fus) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (JVa, TLe, RLi) 6.45-11
- ristisorsa (tad tad) 1 p 1 m, kevään 1.
- sinisorsa (ana pla) 3 m, haahka (som mol) 1412 m 300 p, alli (cla hye) 2 m, mustalintu (mel nig) 12 m, pilkkasiipi (mel fus) 14 m, telkkä (buc cla) 34 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 3 m, isokoskelo (mer mer) 39 m+p, kaakkuri (gav ste) 2 m, merimetso (pha car) 101 m, merikotka (hal alb) 2 p 3 m, kalalokki (lar can) 150 m 400 p, harmaalokki (lar arg) 440 m, ruokki (alc tor) 76 m, riskilä (cep gry) 1 p, kiuru (ala arv) 6 m, pulmunen (ple niv) 230 m
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kalax (JVa)

- ampuhaukka (fal col) 1 kiert; Teuva, Kirkonkylä, Lossanmäki (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 4 m; Kirkonkylä (TP)
- pyrstötiainen (aeg cau) 1 ä; Perälä, Rääsy (TLe, SPo)
- sepelkyyhky (col pal) 2 p; Kauhajoki, Luomankylä (KTS, Klara Zsiros)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, pulmunen (ple niv) 50 p; Aninkujan torni
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Vakkurinkylä (ASe)
- joutsen (cyg cyg) 14 m, töyhtöhyyppä (van van) 4 m, kiuru (ala arv) 28 m; Karijoki, Ylikylä (Hannu Ala-Villamo)
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Kurikka, Karhuvuori (VYT, Nuutti Yli-Teevahainen)

27.3.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Lålby (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 9 p; Pakankylä

- tilhi (bom gar) 5 p; Teuva, Perälä (TLe)
- mustarastas (tur mer) 2 p; Isojoki, Suojoki (TTu)

26.3.
- joutsen (cyg cyg) 4 S, merihanhi (ans ans) 80 p, kurki (gru gru) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 1 p, uuttukyyhky (col oen) 7 p; Närpiö, Tjärlax (RLi, TSl)
- joutsen (cyg cyg) 29 p, telkkä (buc cla) 6 p, isokoskelo (mer mer) 39 p, merikotka (hal alb) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Järvöfjärden
- uivelo (mer alb) 2 p, kevään 1.; Storskatan, Skatskär
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 7 p, haahka (som mol) 9 p, isokoskelo (mer mer) 4 p, merikotka (hal alb) 2 p
- kottarainen (stu vul) 15 p; Kaskinen, kt67 (RLi, TSl)

25.3.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 2 p; Kristiinankaupunki, Lålby (IN, HL)
- joutsen (cyg cyg) 660 p, metsähanhi (ans fab) 730 p, merihanhi (ans ans) 24 p, töyhtöhyyppä (van van) 13 p, telkkä (buc cla) 9 p, pyrstötiainen (aeg cau) 4 p
- joutsen (cyg cyg) 133+9 p; Lapväärtti+ Perus (IN)
- joutsen (cyg cyg) 110 p, kanadanhanhi (bra can) 24 p, töyhtöhyyppä (van van) 13 p; Härkmeri

- joutsen (cyg cyg) 7 p, pulmunen (ple niv) 25 m; Närpiö, Ylimarkku (II)

- joutsen (cyg cyg) 2 p, sinisorsa (ana pla) 8 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, tuulihaukka (fal tin) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 82 m, harmaalokki (lar arg) 9 p, sepelkyyhky (col pal) 1 m, kiuru (ala arv) 8 m/p; Kauhajoki, Aninkujan torni (JMi)
- suopöllö (asi fla) 1 p, kevään 1., liikenteen uhri; Lellava (Erkki-Mikael Ukkonen)
- harmaapäätikka (pic can) 1 p, koko talven; Uuro, Tarkka
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Kurikka (PRu)

24.3.
Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo, VF) 6.55-11.10
- niittykirvinen (ant pra) 2 p, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 15 m+p, merihanhi (ans ans) 3 p, haahka (som mol) 342 m, alli (cla hye) 5 m, mustalintu (mel nig) 152 m+p, telkkä (buc cla) 11 m+p, tukkakoskelo (mer ser) 1 S, isokoskelo (mer mer) 19 m, kaakkuri (gav ste) 2 S, merimetso (pha car) 29 m+p, hippiäinen (reg reg) 7 p, pulmunen (ple niv) 2 p
- mustarastas (tur mer) 1 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- joutsen (cyg cyg) 824 p, metsähanhi (ans fab) 890 p, merihanhi (ans ans) 2 p, piekana (but lag) 1 m; Lålby (II, HL, TVi)
- joutsen (cyg cyg) 65 p; Lapväärtti (II)

Närpiö, Stånggrund (JKe) 6.50-9.30; kyhmyjoutsen (cyg olo) 26 p, sinisorsa (ana pla) 2 p, haahka (som mol) 66 m, mustalintu/pilkkasiipi (mel nig/fus) 60 m, telkkä (bc cla) 18 p+m, merikotka (hal alb) 1 p, kalalokki (lar can) 105 p, pulmunen (ple niv) 4 m
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 11 p, joutsen (cyg cyg) 4 p, merihanhi (ans ans) 2 p, haahka (som mol) 53 m, telkkä (buc cla) 8 kiert, isokoskelo (mer mer) 43 p+m, merikotka (hal alb) 1 p, urpiainen (car mea) 5 m, pulmunen (ple niv) 7 m; Blacksögrundet (ALp, AL, TLv, PPe) 6.30-10.00
- sepelkyyhky (col pal) 1 p; Piolahti (II)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kåtnäs
- kanadanhanhi (bra can) 9 p, sinisorsa (ana pla) 39 p, tukkasotka (ayt ful) 3 p, telkkä (buc cla) 15 p; Kaskinen, MB:n altat (JKe)

- joutsen (cyg cyg) 7 m; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, hiirihaukkalaji (Buteo sp) 1 p; Kurikka, Levinneva (PRu)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Reinikanneva
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Kampinkylä
- sinisorsa (ana pla) 2 p; Jurva, Jurvanjärvi (TO)

23.3.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p; Kristiinankaupunki, Lålby (KK, II, HL)
- joutsen (cyg cyg) 350 p, metsähanhi (ans fab) 780 p, kanadanhanhi (bra can) 6 p, mustarastas (tur mer) 1 p
- maakotka (aqu chr) 1 p; Lålby (HL)
- koskikara (cin cin) 1 p; Lapväärtti (ELe)

- uuttukyyhky (col oen) 1 p; Närpiö, Ylimarkku (II)
- peippo (fri coe) 1 Ä; Tjärlax (Aimo Kaikuranta)
- joutsen (cyg cyg) 78 p, viiksitimali (pan bia) 10 p, pulmunen (ple niv) 15 p; Piolahti (ELe)

- joutsen (cyg cyg) 2 p, telkkä (buc cla) 5 p; Jurva, Jurvanjärvi (JKe)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Teuva, Kirkonkylä, Lossanmäki (TLe, SPo)
- koskikara (cin cin) 1 p; Perälä, Saarisen silta (TLe, SPo, JJ)
- joutsen (cyg cyg) 5 m; Riippi (JKe)
- telkkä (buc cla) 5 p; Kauhajoki, Harjankylä (JPi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- koskikara (cin cin) 2 p; Karijoki, Tuimalankoski (TVi)
- tilhi (bom gar) 15 p; Kurikka, Syvänojankylä (KKa)

22.3.
- merisirri (cal mar) 4 p; Kristiinankaupunki, Storbådan (JKo, VF) 7.00-11.10
- merihanhi (ans ans) 12 p+m, sinisorsa (ana pla) 32 p, haahka (som mol) 204 m, mustalintu (mel nig) 2 m, telkkä (buc cla) 29 m+p, isokoskelo (mer mer) 4 m, merimetso (pha car) 207 m+p, merikotka (hal alb) 2 p, kalalokki (lar can) 180 p, ruokki (alc tor) 6 m, pulmunen (ple niv) 32 m
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 4 p, joutsen (cyg cyg) 637 p, metsähanhi (ans fab) 1170 p, merihanhi (ans ans) 3 p, kanahaukka (acc gen) 1 p, merikotka (hal alb) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 2 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p, kiuru (ala arv) 1 m; Lålby (KK, II, TVi, HL)

- joutsen (cyg cyg) 5 p; Isojoki, Koppelonkylä (TTu)
- kiuru (ala arv) 2 m; Kodesjärvi
- riekko (lag lag) 1 Ä; Teuva, Pilkoonneva (IN, HV)
- pyrstötiainen (aeg cau) 2 p; Kirkonkylä, Järvitie (TP)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kirkonkylä (TLe, SPo)
- varpuspöllö (gla pas) 2 Ä; Kurikka (PRu)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Kauhajoki, Nirvankylä (Antti ja Raija Sarvela)

21.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF) 7.00-9.20
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 7 m, merihanhi (ans ans) 12 p, sinisorsa (ana pla) 29 p, tukkasotka (ayt ful) 1 S, haahka (som mol) 281 p+m, alli (cla hye) 5 m, telkkä (buc cla) 74 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 2 S, isokoskelo (mer mer) 25 m+p, merimetso (pha car) 44 m, kalalokki (lar can) 140 m, ruokki (alc tor) 5 m, kiisla/ruokki (U/A) 1 p, riskilä (cep gry) 2 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p, varis (cor nix) 15 m, viherpeippo (car chl) 7 m, pulmunen (ple niv) 116 m
- tilhi (bom gar) 10 m; Siipyy (JKo, KJy)
- mustavaris (cor fru) 2 S; Skaftung
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 40 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 m; Trutklobbarna (KK)
- joutsen (cyg cyg) 98 p, metsähanhi (ans fab) 15 p, merihanhi (ans ans) 18 p, kanadanhanhi (bra can) 33 p, töyhtöhyyppä (van van) 2 p, kiuru (ala arv) 2 p; Härkmeri (KK, JKo, KJy, II)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 1029 p, metsähanhi (ans fab) 1160 p, merihanhi (ans ans) 12 p, merikotka (hal alb) 3 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, viherpeippo (car chl) 300 p; Lålby
- merikotka (hal alb) 1 m, piekana (but lag) 1 m, räkättirastas (tur pi) 1 p; Lålby, kaatopaikka (HL)
- kuukkeli (per inf) 1 p; Tiukka (TVi, HL)

- mustavaris (cor fru) 2 p; Närpiö, Pirttikylä (II)
- joutsen (cyg cyg) 37 p+S, metsähanhi (ans fab) 36 p, merihanhi (ans ans) 8 p, sinisorsa (ana pla) 22p, tilhi (bom gar) 4 p, pajusirkku (emb sch) 1 p; Piolahti
- metsähanhi (ans fab) 3 W; Bäckby

- isokäpylintu (lox pyt) 2 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS, TLS)
- töyhtöhyyppä (van van) 14 p; Kokonkylä (JMi)
- telkkä (buc cla) 1 p, koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Vesijärvi (TTu)
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Teuva, Perälä (TLe, SPo)

20.3.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 870 p, metsähanhi (ans fab) 680 p, merihanhi (ans ans) 12 p, kurki (gru gru) 1 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p, uuttukyyhky (col oen) 12 p; Kristiinankaupunki, Lålby (IN, HL)
- joutsen (cyg cyg) 20 p; Bruskbacken
- joutsen (cyg cyg) 89 p, metsähanhi (ans fab) 32 p, merihanhi (ans ans) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p; Härkmeri (IN, PRu)
- joutsen (cyg cyg) 16 p; Pakankylä (TLe)

- joutsen (cyg cyg) 98 p, metsähanhi (ans fab) 20 p, merihanhi (ans ans) 6 p, merikotka (hal alb) 1 m, töyhtöhyyppä (van van) 9 p, sepelkyyhky (col pal) 9 p, mustavaris (cor fru) 2 p; Närpiö, Piolahti (PRu)
- telkkä (buc cla) 7 p, isokoskelo (mer mer) 20 p; Kaskinen, MB:n altaat
- pikkutikka (den min) 1 p; Kaskinen, syväsatama (JVa)

- pulmunen (ple niv) 350 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe, SPo)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kauppila (JN)
- tilhi (bom gar) 10 p; Äystö, Ristiharju (IL)
- mustarastas (tur mer) 1 p, riekko (lag lag) 1 Ä; Isojoki, Suojoki (TTu)
- joutsen (cyg cyg) 1 ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Vesijärvi- Suojoki

19.3.
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p; Kristiinankaupunki, Lålby (HL)
- joutsen (cyg cyg) 620 p, metsähanhi (ans fab) 422 p
- kurki (gru gru) 1 p, kevään 1.; Lillsund
- joutsen (cyg cyg) 210 p, metsähanhi (ans fab) 44 p, merihanhi (ans ans) 2 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p

- piekana (but lag) 1 m, kevään 1.; Närpiö, Blacksögrundet (ALp, AL, P.Murtonen) 5.30-10.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 45 m+p, joutsen (cyg cyg) 3 m, merihanhi (ans ans) 3 m, sinisorsa (ana pla) 1, tukkasotka (ayt ful) 8 m, haahka (som mol) 48 m, alli (cla hye) 1 m, mustalintu (mel nig) 8 m, telkkä (buc cla) 16 m, isokoskelo (mer mer) 28 m, merimetso (pha car) 55 m, kalalokki (lar can) 47 m, sarvipöllö (asi otu) 1 m>p

18.3.
- joutsen (cyg cyg) 103 p, metsähanhi (ans fab) 333 p, merihanhi (ans ans) 14 p, kanadanhanhi (bra can) 47 p, töyhtöhyyppä (van van) 48 p, mustavaris (cor fru) 1 p, pulmunen (ple niv) 30 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (IN, SN)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 525+324 p, metsähanhi (ans fab) 380 p, merihanhi (ans ans) 12 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 24 p; Lålby+ Lillsund
- tunturihaukka (fal rus) 1 p; Lålby (JL)
- joutsen (cyg cyg) 16 p; Perus (IN)
- joutsen (cyg cyg) 43 p, merihanhi (ans ans) 2 p; Pakankylä (SN)
- kanadanhanhi (bra can) 4 p, pulmunen (ple niv) 180 p; Storsjö

- joutsen (cyg cyg) 31 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)
- töyhtöhyyppä (van van) 18 p; Ylimarkku, Tallbacken
- joutsen (cyg cyg) 67 p; Piolahti/67
- joutsen (cyg cyg) 8 p, metsähanhi (ans fab) 20 p, merihanhi (ans ans) 7 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p, sinisorsa (ana pla) 27 p, töyhtöhyyppä (van van) 31 p, mustavaris (cor fru) 1 p, kottarainen (stu vul) 1 p, pulmunen (ple niv) 30 m; Piolahti (II, SN)
- joutsen (cyg cyg) 15 S 8 N; Finby+ Kåtnäs (II)

- metsähanhi (ans fab) 5 p; Kauhajoki, Aninkujan torni (JMi)
- töyhtöhyyppä (van van) 18 p+m, pulmunen (ple niv) 180 p; Ratuskylä
- varpuspöllö (gla pas) 3 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Sepän- Teevahaiskylä ym. (VYT)
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Muurahainen (AKa)
- riekko (lag lag) 2 p; Kauhaneva (Pekka Rajala)
- joutsen (cyg cyg) 12 m, töyhtöhyyppä (van van) 17 p, kiuru (ala arv) 2 m, mustarastas (tur mer) 1 p, kottarainen (stu vul) 6 p; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 22 m; Kauppila (JN)
- mustavaris (cor fru) 2 p; Karijoki, Siltaneva (JRi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Jurva, Jurvanjärvi (TO)

17.3.
- kapustarinta (plu apr) 1 ä, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Lålby (JVa) 8.30-9.30
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, joutsen (cyg cyg) 510 p, metsähanhi (ans fab) 360 p, merihanhi (ans ans) 30 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 21 kiert

- mustarastas (tur mer) 1 p, vihervarpunen (car spi) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- joutsen (cyg cyg) 5 p; Isojoki, Kodesjärvi (AKa)
- sinisorsa (ana pla) 2 p; Kauhajoki, Äijönkylä (Pilvi Vuolle)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teevahaiskylä (AVu)
- telkkä (buc cla) 2 p, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Jurva, Jurvanjärvi (TO)
- joutsen (cyg cyg) 1 m, varpushaukka (acc nis) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 9 m, mustavaris (cor fru) 25 m, varis (cor nix) 88 m; Teuva, Perälä, Rääsy (TLe)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p; Perälä (JL)

16.3.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (VF, TLe, JKe, KK, JPi) 7.00-11.30
- leveäpyrstökihu (ste pom) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 15 m, joutsen (cyg cyg) 21 m, merihanhi (ans ans) 7 m+p, sinisorsa (ana pla) 14 p+m, tukkasotka (ayt ful) 4 p, haahka (som mol) 92 m+p, mustalintu (mel nig) 10 p+m, pilkkasiipi (mel fus) 9 m, telkkä (buc cla) 30 m+p, isokoskelo (mer mer) 13 m, merimetso (pha car) 2 S, merikotka (hal al) 6 p+m, kalalokki (lar can) 4 m, harmaalokki (lar arg) 195 m, merilokki (lar mar) 11 m, riskilä (cep gry) 1 m, räkättirastas (tur pil) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, mustavaris (cor fru) 2 m, varis (cor nix) 31 m, pulmunen (ple niv) 1 m, pajusirkku (emb sch) 1 p
- mustarastas (tur mer) 1 p; Skaftung (JPi)
- joutsen (cyg cyg) 26 p, metsähanhi (ans fab) 150 m 65 p, merihanhi (ans ans) 5 p, kanadanhanhi (bra can) 22 p, räkättirastas (tur pil) 8 p, kiuru (ala arv) 7 m, kottarainen (stu vul) 1 p; Härkmeri (KK, JPi, II, JVa)
- lehtokurppa (sco rus) 1 p, kevään 1.; Lålby (JVa)
- joutsen (cyg cyg) 448 p, metsähanhi (ans fab) 432 p, merihanhi (ans ans) 22 p, kanadanhanhi (bra can) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 7 m, uuttukyyhky (col oen) 1 p, kiuru (ala arv) 9 m, mustavaris (cor fru) 10 p, kottarainen (stu vul) 4 p; Lålby+ Lillsund (JKe, TLe, II, RLi, JVa)
- lyhytnokkahanhi (ans bra) 1 p, kevään 1.; Lillsund
- tikli (car car) 4 p; Tiukka (JKe, TLe)

- punasotka (ayt mar) 2 N/S, kevään 1.Närpiö, Stånggrund (JVa, RLi) 7.00-10.25
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 m+p, joutsen (cyg cyg) 1 m, sinisorsa (ana pla) 2 m, tukkasotka (ayt ful) 1 m, haahka (som mol) 42 m+p, mustalintu (mel nig) 1 S, pilkkasiipi (mel fus) 10 m, telkkä (buc cla) 13 m, isokoskelo (mer mer) 27 m+p, kuikkalaji (Gavia sp) 1 SE, merimetso (pha car) 5 N+S, merikotka (hal alb) 1 m, kalalokki (lar can) 60 kiert, ruokki (alc tor) 5 m, varis (cor nix)2 m, urpiainen (car mea) 1 m, pulmunen (ple niv) 1 m
- joutsen (cyg cyg) 202 p, merihanhi (ans ans) 42 p; Tjärlax (II, RLi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Järvöfjärden (RLi)
- joutsen (cyg cyg) 75 p, metsähanhi (ans fab) 4 p, merihanhi (ans ans) 10 p, töyhtöhyyppä (van van) 5 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p; Piolahti (II, RLi)
- joutsen (cyg cyg) 14 m, tilhi (bom gar) 14 p; Kaskinen, syväsatama (JVa)
- mustarastas (tur mer) 1 Ä; Kaskinen, lossi (RLi)

- joutsen (cyg cyg) 22 m 2 p, riekko (lag lag) 3 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN, HV)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Teevahaiskylä
- joutsen (cyg cyg) 4 p 22 m, töyhtöhyyppä (van van) 4 m, pulmunen (ple niv) 60 m; Ratuskylä (IN, HV, JMi, SMi)
- joutsen (cyg cyg) 3 k, varpushaukka (acc nis) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 5 p, ; Aninkujan lintutorni (JJä, JMi, SMi)
- joutsen (cyg cyg) 8 p; Kainastonneva (IL)
- joutsen (cyg cyg) 17 m, sinisorsa (ana pla) 2 m; Jokimaa
- joutsen (cyg cyg) 12+12 m; Savikylä+ keskusta (JRi, Tapio Rintala)
- joutsen (cyg cyg) 4 p; Kauhajärvi (KTS)
- teeri (tet rix) 60 p; Muurahainen (Pentti Kangasniemi)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kauhajoki (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 17 p; Karijoki, Myrkky, Niemenloukko (TLe, JKe)
- teeri (tet rix) 50 p; Järvikylä (JPi)
- joutsen (cyg cyg) 15 m, varpushaukka (acc nis) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 2 Ä; Isojoki- Kauhajoki
- viirupöllö (str ura) 1 p; Möykky (EP)
- huuhkaja (bub bub) 2 Ä, varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 4 Ä; Teuva, Nori- Riippi- Horo (IN, JKe)
- varpuspöllö (gla pas) 2 p, viirupöllö (str ura) 1 Ä; Kirkonkylä- Perälä (TLe, SPo)
- joutsen (cyg cyg) 10 m, varpushaukka (acc nis) 1 p; Kirkonkylä (TP, Varpu Piikkilä)
- joutsen (cyg cyg) 3 m, sepelkyyhky (col pal) 1 p; Äystö (IL)
- joutsen (cyg cyg) 3 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kurikka, Luopa (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 18+2+3 p; Kärpäs+ Myllykylä+ Levinneva
- huuhkaja (bub bub) 4 Ä, viirupöllö (str ura) 3 Ä, helmipöllö (aeg fun) 6 Ä; Kurikka
- huuhkaja (bub bub) 4 Ä+p, varpuspöllö (gla pas) 2 Ä, sarvipöllö (asi otu) 6 Ä, helmipöllö (aeg fun) 3 Ä; Jurva, Jurvanjärvi- Tainuskylä (TO)

Suupohjan pöllöyöt, havainnot ja tulokset

15.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni + Trutklobbarna (APe, JKe, KK, JPi) 7.10-11+ 11.40-13.30
- merisirri (cal mar) 2 p, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 55 m+p, joutsen (cyg cyg) 20 m, merihanhi (ans ans) 6 m+p, kanadanhanhi (bra can) 12 p+m, sinisorsa (ana pla) 14 p, haahka (som mol) 77 m+p, alli (cla hye) 3 m, mustalintu (mel nig) 10 m+p, pilkkasiipi (mel fus) 5 m, telkkä (buc cla) 33 m+p, merimetso (pha car) 3 N+S, merikotka (hal alb) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 78 S, kalalokki (lar can) 310 m+p, harmaalokki (lar arg) 400 p+m, merilokki (lar mar) 45 m+p, ruokki (alc tor) 4 m, riskilä (cep gry) 1 p, kiuru (ala arv) 5 m, räkättirastas (tur pil) 1 p>m, isolepinkäinen (lan exc) 1 p, pikkukäpylintu (lox cur) 2 p, pulmunen (ple niv) 16 m+p
- joutsen (cyg cyg) 271 p, metsähanhi (ans fab) 8 p, merihanhi (ans ans) 9 p; Lålby+ Lillsund (JPi, KK)
- joutsen (cyg cyg) 20 p, merihanhi (ans ans) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 20 p, töyhtöhyyppä (van van) 21 p; Härkmeri
- tilhi (bom gar) 1 p, järripeippo (fri mon) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 7 p, urpiainen (car mea) 8 p; Skaftung (KK, APe)
- turkinkyyhky (str dec) 6 p; Lapväärtti
- töyhtöhyyppä (van van) 19 m; Merijärvi (TTu)

Närpiö, Stånggrund (JVa) 7.20-9.30; kyhmyjoutsen (cyg olo) 18 N+S, sinisorsa (ana pla) 1 m, haahka (som mol) 15 m, mustalintu (mel nig) 1 S, pilkkasiipi (mel fus) 1 m, telkkä (buc cla) 3 N+S, isokoskelo (mer mer) 32 p+m, pyy (bon bon) 1 Ä, merimetso (pha car) 2 S, kalalokki (lar can) 130 m, harmaalokki (lar arg) 65 m, ruokki (alc tor) 12 m, kiuru (ala arv) 2 m, urpiainen (car mea) 1 m
- merikotka (hal alb) 1 p; Österfjärden
- joutsen (cyg cyg) 37 SW, merihanhi (ans ans) 2 SW, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä, peippo (fri coe) 1 p; Järvöfjärden (RLi, TSl)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, merikotka (hal alb) 3 p; Rangsbyfjärden
- räkättirastas (tur pil) 2 p; Kaskinen, Anttila (SHa)

- joutsen (cyg cyg) 2 p, tuulihaukka (fal tin) 1 p; Karijoki, Ylikylä (JKe)
- sinisorsa (ana pla) 4 m; Kauhajoki, keskusta (Pilvi Vuolle, Pauli Laine)
- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Teuva, Perälä (TLe, SPo)

14.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 7.00-9.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 p, joutsen (cyg cyg) 6 m+p, merihanhi (ans ans) 4 p+m, tukkasotka (ayt ful) 2 p, haahka (som mol) 48 p+m, alli (cla hye) 1 m, mustalintu (mel nig) 16 m+p, pilkkasiipi (mel fus) 8 m, telkkä (buc cla) 63 p+m, isokoskelo (mer mer) 28 p+m, kalalokki (lar can) 85 m, harmaalokki (lar arg) 110 m, ruokki (alc tor) 9 N+S, mustarastas (tur mer) 1 p
- joutsen (cyg cyg) 239 p, metsähanhi (ans fab) 6 p, merihanhi (ans ans) 17 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Lålby (KK, HL)
- joutsen (cyg cyg) 4 p; Pakankylä (TLe)

- joutsen (cyg cyg) 23 p, sinisorsa (ana pla) 10 p, töyhtöhyyppä (van van) 59 m+p, mustavaris (cor fru) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi, JPi)
- joutsen (cyg cyg) 4 p, sinisorsa (ana pla) 4 p, töyhtöhyyppä (van van) 20 p; Jokimaa
- joutsen (cyg cyg) 11 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Hangaskylä
- joutsen (cyg cyg) 7 p; Äijönkylä (TLe, JKe, HV)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Päntäne, Pahkalanperä (JJä)
- järripeippo (fri mon) 1 p, edelleen ruokinnalla; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Iso Kaivoneva (TTu)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Jurva, Pyörni (TO)
- joutsen (cyg cyg) 1 ä, telkkä (buc cla) 1 ä; Isojoki, Vesijärvi (TTu)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Möykky (TTu)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Teuva, Äystö, Heikkilänkangas (IN)
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kurikka, Syväojankylä (KKa)

13.3.
- joutsen (cyg cyg) 232 p, metsähanhi (ans fab) 4 p, merihanhi (ans ans) 12 p, töyhtöhyyppä (van van) 1 p; Kristiinankaupunki, Lålby+ Lillsund (KK)
- joutsen (cyg cyg) 32 p, merihanhi (ans ans) 5 p, kanadanhanhi (bra can) 12 p, merikotka (hal alb) 4 p, töyhtöhyyppä (van van) 1 p, kiuru (ala arv) 1 p; Härkmeri (KK, SN)
- joutsen (cyg cyg) 13 p; Pakankylä (SN)

- turkinkyyhky (str dec) 2 p; Teuva, keskusta (JKe)
- teeri (tet rix) 75 p; Nori, Lautta (IL)
- töyhtöhyyppä (van van) 32 p+m; Äystö
- sepelkyyhky (col pal) 1 p, urpiainen (car mea) 28 p
- teeri (tet rix) 12 p; Kurikka, Reinikanneva (PRu)
- joutsen (cyg cyg) 16 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- sinisorsa (ana pla) 4 p, harmaalokki (lar arg) 2 p
- joutsen (cyg cyg) 5 p; Luomankylä

12.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JMi) 7.00-9
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 52 m, joutsen (cyg cyg) 4 m, metsähanhi (ans fab) 2 m, sinisorsa (ana pla) 5 m, haahka (som mol) 8 m, mustalintu (mel nig) 8 m, merimetso (pha car) 7 m, uuttukyyhky (col oen) 3 m, sepelkyyhky (col pal) 1 m, kiuru (ala arv) 1 m, mustavaris (cor fru) 1 m
- hiirihaukka (but but) 6 m, hemppo (car can) 1 p, kevään 1.; Härkmeri (HL, JMi)
- joutsen (cyg cyg) 37 p, merihanhi (ans ans) 9 p, kanadanhanhi (bra can) 19 p, sinisorsa (ana pla) 24 p, merikotka (hal alb) 4 m, tuulihaukka (fal tin) 1 m, töyhtöhyyppä (van van) 54 m+p, uuttukyyhky (col oen) 2 p, kiuru (ala arv) 43 kiert, mustavaris (cor fru) 4 p, kottarainen (stu vul) 1 p, pulmunen (ple niv) 51 p+m
- peippo (fri coe) 1 p; Siipyy (Marjatta Lindqvist)
- joutsen (cyg cyg) 140 p, metsähanhi (ans fab) 4 p, merihanhi (ans ans) 10 p; Lålby (JVa)

Närpiö, Blacksögrundet (HSe) 8.50-10.20
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 23 m+p, joutsen (cyg cyg) 1 m, merihanhi (ans ans) 3 m, haahka (som mol) 7 m+p, telkkä (buc cla) 2 m, isokoskelo (mer mer) 16 p+m, merimetso (pha car) 6 p, merikotka (hal alb) 4 m+p, varpushaukka (acc nis) 1 m, kalalokki (lar can) 155, harmaalokki (lar arg) 50 kiert, kiuru (ala arv) 11 m
- kiuru (ala arv) 6 p; Blacksnäs
- joutsen (cyg cyg) 60 p, merihanhi (ans ans) 9 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, kiuru (ala arv) 1 m; Piolahti (JVa, HL, TSi)

- pikkutikka (den min) 1 Ä; Teuva, Parra (TP)
- joutsen (cyg cyg) 4 p, varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Suksenjärvi+ Järvitie (HM)
- joutsen (cyg cyg) 7+2 m; Kirkonkylä (Juha Keltto, Veli-Matti Köykkä)
- töyhtöhyyppä (van van) 5 p; Äystö (Esko Laurila)
- tuulihaukka (fal tin) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 4 p; Kurikka, Luopa (ALa)
- sarvipöllö (asi otu) 1 p; Karijoki, Kankalo (JRi)
- joutsen (cyg cyg) 15 p; Kauhajoki, Kainasto- Savikylä (Pilvi Vuolle, Pauli Laine)
- sinisorsa (ana pla) 8 p, telkkä (buc cla) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 34 p, uuttukyyhky (col oen) 1 p; Aninkujan lintutorni ym. (IL, JMi)
- joutsen (cyg cyg) 5 m; Kauhajoki, keskusta (Tapio Rintala)
- joutsen (cyg cyg) 2 p; Kauhajärvi (TLS)
- joutsen (cyg cyg) 10 m; Isojoki, Heikkilä (EP)
- töyhtöhyyppä (van van) 5 m, kiuru (ala arv) 2 m
- töyhtöhyyppä (van van) 7; Kurikka, Reinikanneva (Jaakko Ania)

11.3.
- joutsen (cyg cyg) 175 p, metsähanhi (ans fab) 6 p, merihanhi (ans ans) 6 p, töyhtöhyyppä (van van) 13 p, sepelkyyhky (col pal) 1 p, kiuru (ala arv) 12 m+p, mustavaris (cor fru) 1 p; Kristiinankaupunki, Lålby+ Lillsund (IN, II)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, merihanhi (ans ans) 6 p, kanadanhanhi (bra can) 3 p, merikotka (hal alb) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 3 p, kiuru (ala arv) 5 m+p; Härkmeri (IN)

Närpiö, Blacksögrundet (AL, RLi) 8.10-11.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 17 m+p, merihanhi (ans ans) 2 m, sinisorsa (ana pla) 9 m+p, tukkasotka (ayt ful) 1 m, haahka (som mol) 22 m, mustalintu (mel nig) 18 m, pilkkasiipi (mel fus) 19 m, telkkä (buc cla) 31 m, tukkakoskelo (mer ser) 6 m, isokoskelo (mer mer) 36 m, merimetso (pha car) 6 m, merikotka (hal alb) 7 m+p, kalalokki (lar can) 262 m+p, harmaalokki (lar arg) 78 m+p, merilokki (lar mar) 12 m+p, hippiäinen (reg reg) 1 m>p, mustavaris (cor fru) 1 m
- pohjantikka (pic tri) 1 Ä; Blacksnäs
- kanahaukka (acc gen) 1 p, varpuspöllö (gla pas) 1 Ä
- joutsen (cyg cyg) 8 m, tuulihaukka (fal tin) 1 p; Ylimarkku, Tallbacken (II)
- joutsen (cyg cyg) 33 p, merihanhi (ans ans) 3 p, sinisorsa (ana pla) 70 p, sepelkyyhky (col pal) 2 p, viiksitimali (pan bia) 18 p; Piolahti (EP)
- joutsen (cyg cyg) 31 kiert; Kaskisten sillat

- joutsen (cyg cyg) 21 p, peltopyy (per per) 2 p, töyhtöhyyppä (van van) 22 p, harmaalokki (lar arg) 1 p, kiuru (ala arv) 2 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- merikotka (hal alb) 1 p, töyhtöhyyppä (van van) 5 p (Merja Peltomaa, JPe)
- merikotka (hal alb) 1 p; Jokimaa (Heikki Rantala)
- joutsen (cyg cyg) 1 p, merikotka (hal alb) 1 p, kanahaukka (acc gen) 1 p; Jokimaa
- joutsen (cyg cyg) 2+2 p+m; Ratuskylä+ keskusta (JMi, IN)
- töyhtöhyyppä (van van) 5 m, kiuru (ala arv) 2 m; Jurva, Jurvanjärvi (TO)
- joutsen (cyg cyg) 8 p+m; Teuva, Komsi (JKe)
- töyhtöhyyppä (van van) 32 p, kottarainen (stu vul) 2 p
- töyhtöhyyppä (van van) 8 S, kiuru (ala arv) 3 Ä, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Pontus
- töyhtöhyyppä (van van) 1 p; Riippi (JJ)
- joutsen (cyg cyg) 2 SE, huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Äystö (Esko Laurila, IL)
- joutsen (cyg cyg) 11 m; Isojoki, Möykky (EP)

10.3.
- kanadanhanhi (bra can) 3 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Härkmeri (HL, SN)
- joutsen (cyg cyg) 15 p, mustarastas (tur mer) 1 Ä, räkättirastas (tur pil) 1 p
- töyhtöhyyppä (van van) 32 m, satoja naakkoja ja variksia muutolla; Tiukka (HL)
- sepelkyyhky (col pal) 1 p, koskikara (cin cin) 1 p; Lapväärtti (SN)
- joutsen (cyg cyg) 135 p, merihanhi (ans ans) 2 p, metsähanhi (ans fab) 6 p; Lålby
- joutsen (cyg cyg) 11+4 p; Pakankylä+ Storsjö
- töyhtöhyyppä (van van) 5 m; Storsjö
- telkkä (buc cla) 1+0 p, isokoskelo (mer mer) 7+4 p, merikotka (hal alb) 1+1 p; Kiili+ Skaftung

- joutsen (cyg cyg) 13 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi, JRi)
- peltopyy (per per) 18 p, ampuhaukka (fal col) 1 p
- joutsen (cyg cyg) 7 m; Vakkurinkylä (ASe)
- kottarainen (stu vul) 3 p; Savikylä (Tapio Rintala)
- joutsen (cyg cyg) 2 p; Teuva, Varsala (TP)
- joutsen (cyg cyg) 6 m; Karijoki, Kirkonkylä (/JRi)

9.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF) 7.15-9.05
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 m, joutsen (cyg cyg) 31 m, sinisorsa (ana pla) 2 S, tukkasotka (ayt ful) 1 m, haahka (som mol) 14 m, mustalintu (mel nig) 7 N+S, pilkkasiipi (mel fus) 7 S+N, telkkä (buc cla) 32 m+p, isokoskelo (mer mer) 8 m+p, merimetso (hal alb) 7 m+p, merikotka (hal alb) 6 m+p, töyhtöhyyppä (van van) 1 S, harmaalokki (lar arg) 90 m+p, merilokki (lar mar) 40 m+p, riskilä (cep gry) 1 p, kiuru (ala arv) 7 S, hippiäinen (reg reg) 3 p, mustavaris (cor fru) 2 m, varis (cor nix) 81 m+p, korppi (cor rax) 4 kiert
- metsähanhi (ans fab) 6 SE, kevään 1.; Tiukka (HL)
- joutsen (cyg cyg) 135 p, merihanhi (ans ans) 1 p, metsähanhi (ans fab) 6 p (samat); Lålby

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 p, joutsen (cyg cyg) 4 m, sinisorsa (ana pla) 2 S, telkkä (buc cla) 10 m, isokoskelo (mer mer) 4 m, merikotka (hal alb) 1 m; Närpiö, Stånggrund (RLi) 8.00-9.30
- uuttukyyhky (col oen) 1 p, kevään 1.; Pirttikylä (RLi, TSl)
- mustavaris (cor fru) 1+2 p; Finby+ Kallmossen (TSi)

- mustarastas (tur mer) 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Rääsy (TLe)
- joutsen (cyg cyg) 3 m; Kurikka, Luopa (ALa)

8.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JKo, VF) 7.25-10.15
- naurulokki (lar rid) 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 55 m, joutsen (cyg cyg) 3 m, merihanhi (ans ans) 1 p, tukkasotka (ayt ful) 1 p, haahka (som mol) 14 m, alli (cla hye) 3 N+S, mustalintu (mel nig) 8 N+S, pilkkasiipi (mel fus) 45 N+S, telkkä (buc cla) 44 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 2 S, isokoskelo (mer mer) 35 m+p, kaakkuri (gav ste) 1 m, merimetso (pha car) 16 m, merikotka (hal alb) 6 m+p, kanahaukka (acc gen) 1 m, kalalokki (lar can) 20 S, harmaalokki (lar arg) 155 m+p, merilokki (lar mar) 35 m+p, ruokki (alc tor) 5 m, riskilä (cep gry) 1 p, varis (cor nix) 10 m, vihervarpunen (car spi) 3 m, urpiainen (car mea) 4 S
- joutsen (cyg cyg) 12 S, merikotka (hal alb) 2 m, kanahaukka (acc gen) 1 m, mustarastas (tur mer) 1 p, mustavaris (cor fru) 8 m, varis (cor nix) 29 m, urpiainen (car mea) 25 p; Siipyy+ Länsikylä (JKo, VF, EF)

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 14 p+m, joutsen (cyg cyg) 6 m+p, haahka (som mol) 5 m, telkkä (buc cla) 22 p+m, isokoskelo (mer mer) 15 p, merikotka (hal alb) 5 p, hippiäinen (reg reg) 4 p, varis (cor nix) 8 p; Närpiö, Stånggrund (JKe) 7.30-9.30
- merikotka (hal alb) 2 p, peippo (fri coe) 1 p; Järvöfjärden (RLi, TSl)
- joutsen (cyg cyg) 8 p; Piolahti (II)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Närpiönjokisuu

- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Jurva, Rannankylä (RLi, TSl)
- teeri (tet rix) 60 p; Kesti, Kirkkoharju
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Teuva, Kauppila
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kirkonkylä (IN, HV)

7.3.
- joutsen (cyg cyg) 152 p; Kristiinankaupunki, Lålby (JMi, JPi, IN, RLi)
- merihanhi (ans ans) 1 p, kiuru (ala arv) 6 p 4 m, urpiainen (car mea) 35 p, tundraurpiainen (car hor) 1 p, keltasirkku (emb cit) 1000 p
- joutsen (cyg cyg) 3 W; Tiukka (RLi)
- koskikara (cin cin) 2 p; Lapväärtti (RLi, VF)
- kiuru (ala arv) 4 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Härkmeri (IN, JMi, JPi)
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Siipyy (JMi, JPi)
- pilkkasiipi (mel fus) 4 m, kiuru (ala arv) 2 m; Siipyyn lintutorni

- merikotka (hal alb) 5 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi)
- merikotka (hal alb) 1 m; Piolahti
- huuhkaja (bub bub) 2 Ä, helmipöllö (aeg fun) 7 Ä; Norrnäs-Benvik-Yttermark
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 p, joutsen (cyg cyg) 13 p, sinisorsa (ana pla) 62 p, telkkä (buc cla) 5 p, isokoskelo (mer mer) 13 p; Kaskinen, MB:n altaat (RLi)

- peltopyy (per per) 4 p; Karijoki, Järvikylä (IN)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Teuva, Kirkonkylä (TP)
- huuhkaja (bub bub) 3 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Kurikka (PRu)
- peltopyy (per per) 13 p; Luopa (TSr)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Kauhajoki, Äijö
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kauhajoki, Hyyppä (II)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Vakkurinkylä (ASe)

6.3.
- joutsen (cyg cyg) 157 p; Kristiinankaupunki, Lålby (HL)
- naakka (cor mon) 25 m; Siipyy (VF)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Häjyluoma (Juhani Hintsa)

5.3.
- joutsen (cyg cyg) 120 p; Kristiinankaupunki, Lålby (Gunvor ja Börje Norrgrann)

- viiksitimali (pan bia) 39 p; Närpiö, Piolahti (JMi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Tjärlax (JVa)
- merikotka (hal alb) 3 p; Järvöfjärden (JVa, RLi)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Ikkeläjärvi (JJ)
- peltopyy (per per) 10+5 p; Hirvineva+ Harjankylä (TSr)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kurikka, Säntti
- peltopyy (per per) 8+14 p; Pitkämö+ Noksonkylä
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä, sarvipöllö (asi otu) 1 Ä; Kurikka (PRu)

4.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+niemi (JKo) 8.10-11.50
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 p, joutsen (cyg cyg) 2 p, telkkä (buc cla) 27 p, isokoskelo (mer mer) 40 p+S, merikotka (hal alb) 2 p, kalalokki (lar can) 83 m+p, harmaalokki (lar arg) 107 m+p, merilokki (lar mar) 47 m+p

- mustarastas (tur mer) 1 p, peippo (fri coe) 1 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi, TSl)
- merikotka (hal alb) 5 p, harmaalokki (lar arg) 30 p, merilokki (lar mar) 30 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p, joutsen (cyg cyg) 2 p, isokoskelo (mer mer) 6 p, merikotka (hal alb) 1 p; Nämpnäs, Äggrund (RLi)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 11 p, telkkä (buc cla) 11 p, isokoskelo (mer mer) 27 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Nämpnäs, kalasatama

- punarinta (eri rub) 1 p, edelleen; Teuva, Kauppila (JN)
- peltopyy (per per) 14 p; Kurikka, Kurikankylä (TSr)
- kottarainen (stu vul) 1 p, kevään 1.; Isojoki, Kirkonkylä (Osmo Ala-Villamo)

3.3.
- sepelkyyhky (col pal) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Metsälä-Uttermossa (SN)

- turkinkyyhky (str dec) 1 p; Närpiö, Ylimarkku (RLi, TSl)

- sepelkyyhky (col pal) 2 p, huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Teuva, Kirkonkylä (KHi)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- peltopyy (per per) 20 p, isolepinkäinen (lan exc) 3 p; Kainastonjokilaakso
- urpiainen (car mea) 1 p; Kurikka, Panttila (PRu)

2.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 8.00-9.15
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 m+p, tukkasotka (ayt ful) 1 m, haahka (som mol) 3 S, mustalintu (mel nig) 19 p+S, pilkkasiipi (mel fus) 25 N+S, telkkä (buc cla) 16 p, isokoskelo (mer mer) 40 p, teeri (tet rix) 16 p, merikotka (hal alb) 3 p+S
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p, varpunen X pikkuvarpunen (pas dom X mon) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 6 p, järripeippo (fri mon) 1 p, vihervarpunen (car spi) 1 p, urpiainen (car mea) 1 p; Siipyy, Länsikylä
- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Siipyy (VF, Eija Forsberg)
- merikotka (hal alb) 1 E; Kallträsk (JRi, JaR)
- joutsen (cyg cyg) 52 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Lålby
- koskikara (cin cin) 1 p; Metsälä, kylä (Harri Nortunen)

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 10 S, joutsen (cyg cyg) 3 m+p, haahka (som mol) 14 p, mustalintu (mel nig) 2 S, telkkä (buc cla) 9 p, merikotka (hal alb) 3 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Närpiö, Stånggrund (JKe) 7.45-10.15
- joutsen (cyg cyg) 9 p; Piolahti

- peltopyy (per per) 19 p; Teuva, keskusta/67 (TP)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Perälä, Koskiloukko (TLe)
- räkättirastas (tur pil) 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JPi, Tuija Pitkäkoski)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Isojoki, Kärjenkoski-Vesijärvi (SN)
- huuhkaja (bub bub) 4 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä, sarvipöllö (asi otu) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 5 Ä; Kurikka (PRu)

1.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+ niemi (II, JMi, JPi, VF) 7.45-12
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 20 m+p, joutsen (cyg cyg) 8 m, tukkasotka (ayt ful) 1 S, haahka (som mol) 25 m, alli (cla hye) 11 m+p, mustalintu (mel nig) 41 m, pilkkasiipi (mel gus) 73 m+p, telkkä (buc cla) 32 p+m, isokoskelo (mer mer) 27 p+m, kaakkuri (gav ste) 2 p+m, merikotka (hal alb) 6 p+m, harmaalokki (lar arg) 126 p+m, merilokki (lar mar) 13 p+m, ruokki (alc tor) 13 m, riskilä (cep gry) 1 m, sepelkyyhky (col pal) 1 N, naakka (cor mon) 40 m
- töyhtöhyyppä (van van) 1 S, kiuru (ala arv) 1 S, kevään 1.
- töyhtöhyyppä (van van) 1 m; Pohjoislahti (HL)
- joutsen (cyg cyg) 5 p; Skaftung (JMi, JPi)
- merikotka (hal alb) 6 p; Antila

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 p, alli (cla hye) 2 N, mustalintu (mel nig) 9 N, pilkkasiipi (mel fus) 3 N, telkkä (buc cla) 17 p+S, isokoskelo (mer mer) 9 m; Närpiö, Stånggrund (JKe) 7.00-9.30
- kiuru (ala arv) 1 m; Piolahti
- joutsen (cyg cyg) 4 p, viiksitimali (pan bia) 3 ä, pajusirkku (emb sch) 3 p
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Bäcklinden
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Tjärlax (II)
- merikotka (hal alb) 2 p; Kaskinen (JMi, JPi)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 p, sinisorsa (ana pla) 43 p, tukkasotka (ayt ful) 1 p, telkkä (buc cla) 2 p, isokoskelo (mer mer) 25 p; MB:n altaat (JKe)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 p, joutsen (cyg cyg) 4 p, isokoskelo (mer mer) 4 p; Rönnskäret (SHa)

- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Kurikka (PRu)

AlkuunHelmikuu 2008

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

29.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 7.30-12.30
- valkoselkätikka (den leu) 1 N, kevään 1.
- kirjosiipikäpylintu (lox leu) 1 N
- merihanhi (ans ans) 1 N, tukkasotka (ayt ful) 1 S, kevään 1.
- sepelkyyhky (col pal) 1 S, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 144 m+p, joutsen (cyg cyg) 13 N+S, sinisorsa (ana pla) 14 p, haahka (som mol) 35 m+p, alli (cla hye) 1 p, mustalintu (mel nig) 268 m+p, pilkkasiipi (mel fus) 79 p+m, telkkä (buc cla) 28 p+m, tukkakoskelo (mer mer) 2 p, isokoskelo (mer mer) 35 p, kaakkuri (gav ste) 3 N, merimetso (pha car) p+S, merikotka (hal alb) 7 p+m, kalalokki (lar can) 120 N+p, ruokki (alc tor) 3 N, närhi (gla gar) 8 p, mustavaris (cor fru) 2 N, varis (cor nix) 25 N, korppi (cor rax) 12 p+N, vihervarpunen (car spi) 4 N, isokäpylintu (lox pyt) 1 p, pulmunen (ple niv) 1 S
- merihanhi (ans ans) 1 p, kevään 1.; Siipyy, Kiili (SN) 12.40-12.55
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 12 m+p, joutsen (cyg cyg) 3 p, telkkä (buc cla) 15 p, isokoskelo (mer mer) 15 p
- isokäpylintu (lox pyt) 1 p; Metsälä, Sandvik
- koskikara (cin cin) 1 p; Metsälänjoki

Närpiö, Stånggrund (TLe) 8.15-10.15
- merihanhi (ans ans) 1 N, tukkasotka (ayt ful) 1 p, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 63 m+p, haahka (som mol) 5 N, alli (cla hye) 3 S, pilkkasiipi (mel fus) 5 N>p, telkkä (buc cla) 7 p, isokoskelo (mer mer) 24 p+m, merikotka (hal alb) 1 N, harmaalokki (lar arg) 59 S+N, töyhtötiainen (par cri) 1 p, närhi (gla gar) 1 p, viherpeippo (car chl) 8 kiert, urpiainen (car mea) 3 S
- keltasirkku (emb cit) 170 p; Piolahti
- harmaalokki (lar arg) 87 p; Kaskinen, kalasatama (TLe)
- sinisorsa (ana pla) 23 p, telkkä (buc cla) 9 p, isokoskelo (mer mer) 44 p; MB:n altaat
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 p; Rönnskäret (SHa)

- västäräkki (mot alb) 1 p, peippo (fri coe) 1 p, läpi talven; Isojoki, Villamo (/JRi)
- koskikara (cin cin) 2+3 p; Vesijärvi+ Polvenkylä (IN, HV)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Kauppila (KHi)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Hauskarämäkkä (TLe)
- tilhi (bm gar) 1 p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (ASe)
- joutsen (cyg cyg) 4 m; Kainasto (Eeli Nisula)

28.2.
- pohjantikka (pic tri) 1 p; Jurva, Tampsi (IN)
- koskikara (cin cin) 1 p; Flikunluoma
- peltopyy (per per) 12 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- peltopyy (per per) 5 p; Harjankylä (Timo Saloranta)
- urpiainen (car mea) 3 p; Teevahaiskylä (HV)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kurikka, Säntti
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Isojoki, Koppelonkylä (TTu)

27.2.
- mustavaris (cor fru) 14 m, naakka (cor mon) 45 m; Kristiinankaupunki, Siipyy (VF)
- mustavaris (cor fru) 1 p, kottarainen (stu vul) 5 p; Kristiina, keskusta (Timo Saloranta)

- isokoskelo (mer mer) 3 p; Kaskinen, eteläkärki (Timo Saloranta)

- koskikara (cin cin) 1+1 p; Isojoki, Vesijärvi+ Villamo (TTu)
- helmipöllö (aeg fun) 3 Ä; Kärjenkoski- Vesijärvi
- peltopyy (per per) 10 p; Teuva, Äystö (Timo Saloranta)
- joutsen (cyg cyg) 8 W; Kauhajoki, Filppula (Timo Lahdenmaa)

26.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Kalax (II)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, joutsen (cyg cyg) 1 p, sinisorsa (ana pla) 20 p, telkkä (buc cla) 5 p; Kaskinen, eteläkärki (JKe)

- joutsen (cyg cyg) 1 E; Teuva, Äystö (JJ)
- sarvipöllö (asi otu) 2 Ä; Riippi (JKe)
- joutsen (cyg cyg) 4 m; Isojoki, Suojoki (Esa Lehtimäki)
- joutsen (cyg cyg) 2 SW, huuhkaja (bub bub) 3 Ä+p; Jurva, Koivuporras ym. (TO)

25.2.
Kristinankaupunki, Siipyyn niemi+torni (SN) 8.20-10.15
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 18 N+p, haahka (som mol) 1 S, telkkä (buc cla) 6 p+S, isokoskelo (mer mer) 59 p+N, kalalokki (lar can) 9 S, harmaalokki (lar arg) 140 p+m, merilokki (lar mar) 7 p, urpiainen (car mea) 10 N

- joutsen (cyg cyg) 20 p; Närpiö, Tjärlax (RLi)
- kanahaukka (acc gen) 1 kiert; Rangsbyfjärden

- joutsen (cyg cyg) 2 N; Kauhajoki, Savikylä (Asko Hakamaa)

24.2.
Kristinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF) 13.00-16
- joutsen (cyg cyg) 13 m, haahka (som mol) 2 N, mustavaris (cor fru) 1 N, kevään 1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 31 N+p, mustalintu (mel nig) 16 N+S, pilkkasiipi (mel fus) 31 p+m, telkkä (buc cla) 10 p+N, tukkakoskelo (mer ser) 2 N, isokoskelo (mer mer) 31 p, kaakkuri (gav ste) 1 N, merimetso (pha car) 3 N, merikotka (hal alb) 3 p+m, kalalokki (lar can) 160 p, harmaalokki (lar arg) 200 N, merilokki (lar mar) 22 N, naakka (cor mon) 5 N, , varis (cor nix) 8 N

- västäräkki (mot alb) 1 p, edelleen; Närpiö, Piolahti (II)

- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Teuva, Komsi (TP)
- harmaalokki (lar arg) 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Perälä, Palomäki (TLe, SPo)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Karijoki, Ylikylä (TP)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- joutsen (cyg cyg) 12 E, kevään 1.; Kurikka, Korvenkylä (Marita Markkila)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Luopa, Laitilanvuori (ALa)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, järripeippo (fri mon) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

23.2.
Kristinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF) 8.00-10.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 39 m+p, mustalintu (mel nig) 23 N+S, pilkkasiipi (mel fus) 26 m+p, telkkä (buc cla) 8 N+S, isokoskelo (mer mer) 19 p, kaakkuri (gav ste) 1 S, merikotka (hal alb) 7 p+N, kalalokki (lar can) 320 p+m, harmaalokki (lar arg) 310 N, merilokki (lar mar) 19 N, varis (cor nix) 12 N+p
- merikotka (hal alb) 5 N, kevään 1.

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 17 p+N, telkkä (buc cla) 6 N, isokoskelo (mer mer) 5 p, merikotka (hal alb) 3 p+N; Närpiö, Stånggrund (JKe) 8.00-10
- joutsen (cyg cyg) 5 p; Piolahti (JMi, JPi)
- merikotka (hal alb) 1 p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Bäckliden (PB)
- peltopyy (per per) 2 p; Pirttikylä (Henrik Lindholm)

- turkinkyyhky (str dec) 3 p; Teuva, keskusta (IL)
- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Muurahainen (HV, IN)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä, varpushaukka (acc nis) 1 p; Teevahaiskylä
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Möykkykylä (KTS, TLS)
- huuhkaja (bub bub) 4 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Sotka- Heikkilä- Päntäne (JPi)
- peltopyy (per per) 10 p; Aronkylä (TLe)
- isokäpylintu (lox pyt) 4 p; Isojoki, Spitaalijärvi (HV, IN)
- joutsen (cyg cyg) 2 p; Kodesjärvi (Hannu Alavillamo)

22.2.
- tikli (car car) 1 p; Kristinankaupunki, Lapväärtti (IN)
- helmipöllö (aeg fun) 2+1 Ä; Bergmannasbergen+ Puskamarkki (PB)

- huuhkaja (bub bub) 2 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Närpiö, Kalax (II)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Viiti (PB)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Rangsby (JV)

- punarinta (eri rub) 1 p, edelleen; Teuva, Kauppila (IN)
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Korvenkylä (JKe)
- pikkukäpylintu (lox cur) 2 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, sarvipöllö (asi otu) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 6 Ä; Kauhajoki (JMi)

21.2.
- ampuhaukka (fal col) 2+1 p; Teuva, keskusta+ Kauppila (KHi)

20.2.
- telkkä (buc cla) 3 N; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 10.00-10.20
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 4 N, naakka (cor mon) 2 N, varis (cor nix) 7 N, kevään 1.

- västäräkki (mot alb) 1 p, pihanurmikolla; Närpiö, Piolahti (JV)

- teeri (tet rix) 21 p; Teuva, Järvitie (TP)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kirkonkylä, Prottomi
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kurikka, Panttila (PRu)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Kauhajoki, Möykkykylä (MOP)

Pöllökevät on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti, sillä pöllöjen soitimesta on kertynyt havaintoja Suupohjan kaikilta kulmilta. Eniten on kuultu metsien peruslajeihin luettavia helmi- ja viirupöllöjä sekä huuhkajia. Ainakin Jurvassa äänessä on ollut myös useita sarvipöllöjä. Pöllöretkiä kannattaa tehdä eri puolille Suupohjaa, sillä tämä vuosi voi tarjota atlaskartoituksessa viimeisen hyvän mahdollisuuden varmistaa pöllöjen peruslajit ruutujen pesimälajistoon. Vinkkejä pöllöretkelle ja atlaskartoitus.

19.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, Miika Halonen) 8.00-11.30; kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 S, alli (cla hye) 2 S, pilkkasiipi (mel fus) 9 p+N, telkkä (buc cla) 25 p+N, tukkakoskelo (mer ser) 2 N, isokoskelo (mer mer) 54 p+m, kalalokki (lar can) 222 N, harmaalokki (lar arg) 216 N, merilokki (lar mar) 44 N, ruokki (alc tor) 8 N, riskilä (cep gry) 1 p, punatulkku (pyr pyr) 5 N
- kaakkuri (gav ste) 5 N, kuikka (gav arc) 1 N, kevään 1.
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- huuhkaja (bub bub) 1 ä; Appelö
- pohjantikka (pic tri) 1 p; Härkmeri (Miika Halonen)

- västäräkki (mot alb) 2 p; Närpiö, Piolahti (TSi, Miika Halonen)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p, viiksitimali (pan bia) 1 p
- merikotka (hal alb) 1 p, urpiainen (car mea) 1 p; Järvöfjärden, Nölaxudden (RLi, TSl)
- joutsen (cyg cyg) 2 p, huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Tjärlax
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Västra Yttermark

- tundraurpiainen (car hor) 1 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Teuva, Kirkonkylä (TP)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kurikka, Varpahaiskylä (Kai Hautala)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Jurva, Jyrynkylä (Marjatta ja Alpo Lahti)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Lehtola (TO)
- isokäpylintu (lox pyt) 2 p; Isojoki, Lauhanvuori (EP)

18.2.
- joutsen (cyg cyg) 2 p; Närpiö, Rangsbyfjärden (JV)

- tuulihaukka (fal tin) 1 p, kevään 1.; Teuva, Kauppila (KHi)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Lahdenkylä (JL)
- pohjantikka (pic tri) 1 p; Kauhajoki, Lauhanvuori (JMi, Sinikka Miettinen)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Jurva, Jurvanjärvi (TO)

17.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JKo, VF) 8.30-12.45; kyhmyjoutsen (cyg olo) 11 S, telkkä (buc cla) 18 N+S, tukkakoskelo (mer ser) 2 N, isokoskelo (mer mer) 35 m+p, kuikka (gav arc) 2 S, merimetso (pha car) 1 S, merikotka (hal alb) 3 p, kalalokki (lar can) 860 S 220 p+N, harmaalokki (lar can) 150 N 80 S+p, merilokki (lar mar) 33 N+S
- mustalintu (mel nig) 8 N, kevään 1.
- pilkkasiipi (mel fus) 4 N, kevään 1.
- tukkakoskelo (mer ser) 2 N, kevään 1.
- kottarainen (stu vul) 5 p; Kristiinankaupunki, keskusta (HL)
- järripeippo (fri mon) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p
- tikli (car car) 3 p; Tiukka
- keltasirkku (emb cit) 400 p; Lålby
- joutsen (cyg cyg) 2 S, räkättirastas (tur pil) 1 p; Skaftung (JVa)

- alli (cla hye) 1 N, tukkakoskelo (mer ser) 7 N, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (JVa) 8.20-10.20
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 S, mustalintu (mel nig) 7 S, pilkkasiipi (mel fus) N+S, telkkä (buc cla) 2 N, isokoskelo (mer mer) 35 p+m, merimetso (pha car) 1 N, kalalokki (lar can) 280 S 400 p, harmaalokki (lar arg) 60 N
- telkkä (buc cla) 4 N+S, isokoskelo (mer mer) 41 N+S, harmaalokki (lar arg) 162 N, lokkilaji (lar sp) 80 N, palokärki (dry mar) 3 p; Blacksögrundet (RLi, TSl) 8.30-10
- varpushaukka (acc nis) 2 p; Blacksnäs+ Töjby
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kåtnäs (II)
- joutsen (cyg cyg) 4 p; Tjärlax
- turkinkyyhky (str dec) 2 p; Västra Yttermark
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä; Velkmossen

- koskikara (cin cin) 3 p; Karijoki, Tuimalankoski (TVi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Myrkky, Viitakoski (JKe)
- koskikara (cin cin) 1 p; Teuva, Perälä, Saarisen silta (JKe)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Luovankylä
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Rääsy, Lylymäki (TLe, SPo)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kauppila, Lehtiharju (Veli-Matti Köykkä)
- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kauhajoki, Vakkurinkylä (ASe)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Aronkylä, Housuneva (Pilvi Vuolle, Pauli Laine)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Nummijärvi (JPi)
- tundraurpiainen (car hor) 1 p, ampuhaukka (fal col) 1 p; Kokonkylä (JMi, JPi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Asuuli
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Peräkylä (JMi)
- peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Männikkö
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Jurva, Niemenkylä (TO)
- helmipöllö (aeg fun) 5 Ä; Kurikka, Panttila- Kampinkylä- Juonenkylä (Kai Hautala)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, keltasirkku (emb cit) 248 p; Isojoki, Heikkilä (EP)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kärjenkoski- Tarmaankylä
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä; Peurasalo

16.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF, JKo, RS) 8.20-12
- joutsen (cyg cyg) 2 p, sinisorsa (ana pla) 14 p, tukkasotka (ayt ful) 2 N, mustalintu (mel nig) 2 S, pilkkasiipi (mel fus) 10 S, mustalintulaji (mel nig/fus) 4 p, telkkä (buc cla) 24 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 1 S, isokoskelo (mer mer) 93 p+m, merimetso (pha car) 4 p, merikotka (hal alb) 4 p, kalalokki (lar can) 123 p+m, harmaalokki (lar arg) 209 p+m, merilokki (lar mar) 34 m+p
- koskikara (cin cin) 1 p; Metsälä (JKo)
- merikotka (hal alb) 1 p; Långfors

- viiksitimali (pan bia) 3 p, urpiainen (car mea) 3 p; Närpiö, Piolahti (II)
- peippo (fri coe) 1 p, mustarastas (tur mer) 1 p; Järvöfjärden, Nölaxudden (RLi)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, telkkä (buc cla) 3 p, isokoskelo (mer mer) 48 p; Kaskinen, MB:n altaat (II)

- varpushaukka (acc nis) 1 p; Teuva, Kirkonkylä, Rasi (TP)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kurikka, Myllykylä (PRu)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kauhajoki, Kainasto (IN)
- urpiainen (car mea) 17 p; Vakkurinkylä (ASe)

15.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF, SN) 8.30-13
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 S, joutsen (cyg cyg) 2 p, sinisorsa (ana pla) 1 p, pilkkasiipi (mel fus) 2 S, telkkä (buc cla) 11 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 49 p+m, merikotka (hal alb) 2 p, ampuhaukka (fal col) 1 E, kalalokki (lar can) 560 N, harmaalokki (lar arg) 193 N, merilokki (lar mar) 35 N, korppi (cor rax) 1 N, viherpeippo (car chl) 3 N
- merimetso (pha car) 2 N+S, kevään 1.
- lehtopöllö (str alu) 1 Ä; Siipyy (JKo)

- sarvipöllö (asi otu) 1 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (TSi)
- sinisorsa (ana pla) 70 p, telkkä (buc cla) 1 p; Kaskinen, MB:n altaat (JPi)

- järripeippo (fri mon) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- peippo (fri coe) 1 p, urpiainen (car mea) 21 p; Männikkö (JMi)
- kirjosiipikäpylintu (lox leu) 1 ä S; Kauhajärvi (KTS)
- ampuhaukka (fal col) 1 p, isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Aninkujan lintutorni (IN, JMi)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Teuva, Lossanmäki (TLe, SPo)

14.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JVa) 9.45-13.50
- pilkkasiipi (mel fus) 6 p, tukkakoskelo (mer ser) 2 N, isokoskelo (mer mer) 19 kiert, silkkiuikku (pod cri) 1 N, merikotka (hal alb) 4 SE, kalalokki (lar can) 170 kiert, harmaalokki (lar arg) 70 kiert, merilokki (lar mar) 20 kiert, riskilä (cep gry) 1 N
- telkkä (buc cla) 6 N, kevään 1.
- merikotka (hal alb) 2 p; Kallträsk (TO)

- västäräkki (mot alb) 2 p; Närpiö, Piolahti (TSi)

- pikkuvarpunen (pas mon) 12 p, vihervarpunen (car spi) 3 p, urpiainen (car mea) 7 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- urpiainen (car mea) 12 p; Teuva, Kauppila, Paavola (IN)
- maakotka (aqu chr) 2 p; Jurva, Tainuskylä (TO)
- maakotka (aqu chr) 2 N; Kurikka, Myllykylä (ALa)

13.2.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 N, telkkä (buc cla) 8 p, isokoskelo (mer mer) 6 p, merikotka (hal alb) 2 NE; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (SN)

- huuhkaja (bub bub) 1 p; Närpiö, Östra Yttermark (TSi)

- taviokuurna (pin enu) 6 m, varpushaukka (acc nis) 1 p; Isojoki, Möykky (EP)
- peltopyy (per per) 9 p; Teuva, Kauppila (KHi)
- peltopyy (per per) 8 p; Kurikka, Lohiluoma (IN)
- peltopyy (per per) 7 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

11.2.
- turkinkyyhky (str dec) 3 p, koskikara (cin cin) 2 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (SN)

- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 1 Ä; Närpiö, Frönäs- Velkmossen (Aleksis Hahn)

10.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+ niemi+ Vedholmen (VF)
- silkkiuikku (pod cri) 1 p, joutsen (cyg cyg) 4 N, sinisorsa (ana pla) 6 p, alli (cla hye) 1 p, pilkkasiipi (mel fus) 14 p+m, telkkä (buc cla) 52 p, tukkakoskelo (mer ser) 2 p, isokoskelo (mer mer) 58 p, merikotka (hal alb) 3 p+m, varpushaukka (acc nis) 1 p, kalalokki (lar can) 17 S, harmaalokki (lar arg) 16 S, merilokki (lar mar) 7 p
- varpuspöllö (gla pas) 1 p, vihervarpunen (car spi) 2 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- sepelkyyhky (col pal) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Lapväärtti (JMi, Sinikka Miettinen)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 2 p, isokoskelo (mer mer) 17 p; Leppäsalmi

- joutsen (cyg cyg) 3 p, isokoskelo (mer mer) 3 p; Närpiö, Blacksögrundet (HSe)
- sinisorsa (ana pla) 22 p; Kaskinen, MB:n altaat (JMi, Sinikka Miettinen)

- koskikara (cin cin) 1 p; Teuva, Kauppila (IN)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Kauhajoki, Hangaskylä (JPi)
- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Kurikka, Syrjälänloukko (PRu, Viljo Virtanen)
- teeri (tet rix) 70 p; Jurva, Tainuskylä (TO)

9.2.
- koskikara (cin cin) 1 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti, keskusta (II)
- räkättirastas (tur pil) 2 p; Dagsmark (Kari Hakala, Kianen Hannu)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)
- telkkä (buc cla) 1 p, harmaalokki (lar arg) 25 p; Kaskinen, MB:n altaat+ kalasatama (TLe, SPo)

- peukaloinen (tro tro) 1 p, peltopyy (per per) 9 p; Teuva, Kauppila (IN)
- koskikara (cin cin) 3 p; Perälä (HM, TLe, SPo)
- koskikara (cin cin) 1 p; Kurikka, Ponsiluoma (PRu)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Pitkämön tekojärvi
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Jyllinkoski

8.2.
- kottarainen (stu vul) 3 p; Kristiinankaupunki, Lapväärtti, keskusta (IN)
- koskikara (cin cin) 2 p (IN, TLe)
- merikotka (hal alb) 1 SW, koskikara (cin cin) 1 p; Puskamarkki (IN)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Heden (SN)

- varpushaukka (acc nis) 1+1 p; Karijoki, Salonkylä+ Niemenloukko (JMu+ TLe)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kauhajoki, Kainasto (IN)
- peltopyy (per per) 16 p; Vakkurinkylä (Tapio Lintulahti)
- peltopyy (per per) 10 p; Teuva, Äystö (IL)

7.2.
- sepelkyyhky (col pal) 1 p; Kaskinen, Ukonkari (SHa)

- punarinta (eri rub) 1 p, edelleen; Teuva, Kauppila (IN)
- koskikara (cin cin) 6 p, ennätysmäärä; Perälä, Teuvanjoen kosket

6.2.
- koskikara (cin cin) 2 p; Karijoki, Ylikylä, Sahakangas (IN)
- koskikara (cin cin) 1 p; Alakylä, Metsäjoki
- joutsen (cyg cyg) 1 p, koskikara (cin cin) 2 p; Ohrikylä, Tuimalan+ Riihiluomankoski
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Siltaneva
- peltopyy (per per) 4 p; Kauhajoki, Äijö (Timo Saloranta)
- teeri (tet rix) 22 p; Teuva, Horonkylä (MKK)

Lauhan ja sateisen talven jälkeen jokseenkin kaikki jokien ja purojen virtapaikat ovat sulia. Niinpä keskitalvisia karoja löytyy nyt myös monista sellaisista koskista ja virtapaikoista, jotka ovat normaalitalvina lähes vedettömiä tai jäässä. Nyt on otollinen aika suunnata kararetkille, kun lumikinokset eivät vaikeuta rannoilla liikkumista. Karojen lisäksi monilta rannoilta löytyy saukkojen jälkiä.

5.2.
- pulmunen (ple niv) 25 p; Närpiö, Kallmossen, TB (TSl)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, Aronkylä, Pakkolankoski (IN)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Teuva, Kauppila, Lehtiharju (MKK)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Kirkonkylä, Seppä

4.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (SN) 12.00-12.40
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 3 m, sinisorsa (ana pla) 12 p, telkkä (buc cla) 10 p, isokoskelo (mer mer) 14 p, merikotka (hal alb) 3 p+m, kalalokki (lar can) 3 S
- kottarainen (stu vul) 4 p, järripeippo (fri mon) 2 p, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Kristiina, urheilukenttä (TVi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Dagsmark (KK)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 5 m, isokoskelo (mer mer) 90 p, merikotka (hal alb) 1 p, merilokki (lar mar) 50 p, urpiainen (car mea) 1 p, vihervarpunen (car spi) 11 m; Skaftung, kalasatama

- västäräkki (mot alb) 1 p, edelleen; Närpiö, Piolahti (TSi)

- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, edelleen; Teuva, Lahdenkylä (JMi)
- peltopyy (per per) 8 p; Kauhajoki, Luomankylä
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Männikkö
- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajärvi, Vinniäisluoma (Pentti Kangasniemi)

3.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni+ niemi (JKo, VF, II) 9.00-13.20
- kalalokki (lar can) 4430 S 1100 p, kalalokkeja on ollut liikkeellä viime päivinä poikkeuksellisen runsaasti. Helmikuun ensimmäisenä päivä Korppoon Utössä oli myrskyn keskellä 21500 paikallista kalalokkia. Tänään Porin Tahkoluodossa laskettiin 8000 paikallista kalalokkia, joista lähes 6000 saapui etelästä (9-16 välillä).
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 31 m+p, joutsen (cyg cyg) 2 N, alli (cla hye) 1 m, pilkkasiipi (mel fus) 53 m+p, telkkä (buc cla) 21 m+p, isokoskelo (mer mer) 50 p+m, merikotka (hal alb) 1 p, harmaalokki (lar arg) 780 S 100 p, merilokki (lar mar) 89 p+m, ruokki (alc tor) 2 m, urpiainen (car mea) 9 S
- pikkutikka (den min) 1 p; Siipyy, Västanträsket (JKo, Kirsi Jyly)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Härkmeri
- koskikara (cin cin) 7 p; Metsälänjoki (IN)

- varpushaukka (acc nis) 1 p, ampuhaukka (fal col) 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- viiksitimali (pan bia) 23 p, pajusirkku (emb sch) 9 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Piolahti (JKe)
- joutsen (cyg cyg) 10 m, mustalintu (mel nig) 2 p, isokoskelo (mer mer) 4 p; Kaskinen, Ådskär (JKe)
- vihervarpunen (car spi) 5 p; Ukonkari (SHa)

- ampuhaukka (fal col) 1 p; Teuva, Äystö (IL)
- sinisorsa (ana pla) 1 p; Kauhajoki, Marttilankylä (JPi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kauhajärvi (KTS)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Isojoki, Möykky (EP)

2.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JKo, VF) 8.55-11.40
- sinisorsa (ana pla) 12 p, pilkkasiipi (mel fus) 44 p+m, telkkä (buc cla) 23 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 52 p+m, kaakkuri (gav ste) 2 N, kuikka (gav arc) 3 S+N, merikotka (hal alb) 2 p, kalalokki (lar can) 46 m, harmaalokki (lar arg) 57 p+m
- isolokki (lar hyp) 2kv S; Rågårdsfjärden (JKo)
- isokoskelo (mer mer) 50 p, merikotka (hal alb) 1 p

- isokoskelo (mer mer) 10 p; Närpiö, Järvöfjärden (JVa, RLi, TSl)
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Västra Yttermark

- järripeippo (fri mon) 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Muurahainen (IN)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p; Teuva, Horonkylä (PP)
- peltopyy (per per) 12 p, keltasirkku (emb cit) 500 p; Horonpää
- huuhkaja (bub bub) 1 p; Jurva, Rantaneva (JMu)

1.2.
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Närpiö, Piolahti (TSi)

- harmaapäätikka (pic can) 1 p; Närpiö, Ylimarkku, Norrbäcken (PP)

AlkuunTammikuu 2008

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 10.00-11.30
- amerikanjääkuikka/jääkuikka (gav imm/ada) 1 tp m
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 21 m, alli (cla hye) 1 m, mustalintu (mel nig) 1 m, pilkkasiipi (mel fus) 5 N+S, telkkä (buc cla) 2 p, isokoskelo (mer mer) 33 p+m, kuikka (gav arc) 1 m, ruokki (alc tor) 6 p+m, pyrstötiainen (aeg cau) 6 p
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Heden (SN)

- mustarastas (tur mer) 1 p; Närpiö, Piolahti (JVa)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, uimahalli (JRi)
- koskikara (cin cin) 1 p; Isojoki, Vesijärvi (EP)

30.1.
- varpuspöllö (gla pas) 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF)
- isolokki (lar hyp) 2kv p, edelleen; Skaftung, kalasatama (HL)
- teeri (tet rix) 15 p; Siipyy, Fladan (SN)

- tikli (car car) 2 p, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Kaskinen, keskusta (SN)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p, pyrstötiainen (aeg cau) 4 p; MB:n altaat ym.

- punarinta (eri rub) 1 p, edelleen; Teuva, Kauppila (IN)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä, viirupöllö (str ura) 2 Ä, helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Kurikka, Panttila- Kampinkylä- Viitala (PRu)

29.1.
- härkälintu (pod gri) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (SN, MN) 9.35-10.45
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 p, sinisorsa (ana pla) 22 p+m, telkkä (buc cla) 12 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 10 p+m, merimetso (pha car) 2 S+N, merikotka (hal alb) 1 p
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Siipyy, Appelö
- joutsen (cyg cyg) 4 p, telkkä (buc cla) 1 p, isokoskelo (mer mer) 27 p; Kiili
- isolokki (lar hyp) 1 p, merikotka (hal alb) 2 p; Skaftung, kalasatama ym.
- sepelkyyhky (col pal) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Lapväärtti, Idbäcken

- turkinkyyhky (str dec) 2 p; Närpiö, Västra Yttermark (II)

- merikotka (hal alb) 1 W, huuhkaja (bub bub) 1 ä; Kauhajoki, keskusta (Pilvi Vuolle)
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Teuva, Riippi (JKe)

28.1.
- pikkuruokki (all all) 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (HL)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 22 m, sinisorsa (ana pla) 2 p, tukkasotka (ayt ful) 3 m, mustalintu (mel nig) 3 m, pilkkasiipi (mel fus) 32 k, telkkä (buc cla) 11 p, isokoskelo (mer mer) 9 p, kaakkuri (gav ste) 3 N+p, merikotka (hal alb) 2 p, ruokki (alc tor) 1 kiert

- västäräkki (mot alb) 1 p, edelleen; Närpiö, Piolahti (TSi)

- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Teuva, Riippi (IL)
- peltopyy (per per) 7 p; Isojoki, Möykky (EP)

27.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF, Eero Niinikoski) 8.40-13.15
- pikkuruokki (all all) 1 N>p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 69 m, joutsen (cyg cyg) 18 m, sinisorsa (ana pla) 1 m, mustalintu (mel nig) 3 m, pilkkasiipi (mel fus) 16 p+m, telkkä (buc cla) 7 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 23 p+m, kaakkuri (gav ste) 1 m>p, kalalokki (lar can) 295 N, merilokki (lar mar) 6 N, ruokki (alc tor) 6 S+N
- pikkuvarpunen (pas mon) 8 p, urpiainen (car mea) 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF, Eija ja Milja Forsberg)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Siipyy (Sirpa Kotamäki)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Kristiina, keskusta (TVi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Lapväärtti (Helena Filpus)
- pikkuvarpunen (pas mon) 6 p; Lapväärtti (Johan Reinholm)
- pikkuvarpunen (pas mon) 6 p, urpiainen (car mea) 5 p; Skatan (Gunvor Norrgrann)
- pikkuvarpunen (pas mon) 6 p; Tiukka (Kent Österback)

- peltopyy (per per) 26 p; Närpiö, Ylimarkku, Fållbäcken (II)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, harmaalokki (lar arg) 9 p; Ylimarkku, Tallbacken
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Ylimarkku (Hetafiina, Juha ja Mona Riihimäki)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Närpiö, keskusta (Roland Teir)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Piolahti (TSi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kalax (JV)
- järripeippo (fri mon) 1 p; Kaskinen, Ukonkari (SHa, Leena Hakamäki)
- järripeippo (fri mon) 2 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, mustarastas (tur mer) 2 p, pikkuvarpunen (pas mon) 12 p, urpiainen (car mea) 6 p; Kaskinen, keskusta (Paul Hakala)

- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Teuva, Pontus (JKe)
- tikli (car car) 5 p; Teuva, keskusta (KHi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Komsi (JJ)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Äystö (IL)
- peltopyy (per per) 7 p; Perälä, Rääsy (TLe, SPo)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, edelleen, kanahaukka (acc gen) 1 p; Lahdenkylä (JMi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Lautta
- pikkutikka (den min) 2 p, kuusitiainen (par ate) 6 p; Luovankylä (Seppo Pulli)
- mustarastas (tur mer) 2 p; Lossanmäki (Armi Teirilä)
- peltopyy (per per) 10 p, teeri (tet rix) 11 p; Jurva, Järvenpää (JMu)
- peltopyy (per per) 11 p, pikkuvarpunen (pas mon)12 p; Närvijoki (Teijo Mylläri)
- peltopyy (per per) 8 p, pikkuvarpunen (pas mon) 3 p; Närvijoki (KKt)
- peltopyy (per per) 11 p; Kurikka, Salonkylä (Lauri ja Arja Salovaara)
- peltopyy (per per) 8 p; Kurikka, keskusta (Hilkka Tulonen)
- peltopyy (per per) 14 p; Panttila (Maija ja Veikko Perälä)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Jyllintaival (Raija Kuosa)
- peippo (fri coe) 2 p, pikkuvarpunen (pas mon) 8 p; Isojoki, keskusta (Ilpo Kivimäki)
- peltopyy (per per) 8 p; Kauhajoki, Ratuskylä (IN, HV)
- pikkuvarpunen (pas mon) 12 p; Kauhajoki, keskusta (Pentti Eloranta)
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p, urpiainen (car mea) 6 p; Päntäne (NYK)
- pikkuvarpunen (pas mon) 27 p; Etu-Hyyppä (Terttu ja Matti Yli-Koski)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Sepänkylä (Heikki Marttunen)
- peltopyy (per per) 9 p; Aninkuja (Maritta ja Olavi Heikkinen)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 1 p; Kainasto (Sirpa Peltomaa)
- peippo (fri coe) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 12 p; Kauhajärvi (KTS)

26.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF, Tarmo Lehtilä, Ilkka Sahi, Aarne Ohtonen, Pirkka Väyrynen, Joni Raivio) 8.50-13
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 19 p+m, joutsen (cyg cyg) 2 m, mustalintu (mel nig) 7 p+N, pilkkasiipi (mel fus) 36 p+m, telkkä (buc cla) 8 p+m, isokoskelo (mer mer) 27 p+m, kaakkuri (gav ste) 1 m, merikotka (hal alb) 4 p, kalalokki (lar can) 360 S, harmaalokki (lar arg) 90 S, merilokki (lar mar) 5 p, ruokki (alc tor) 3 S+N
- kottarainen (stu vul) 4 p, järripeippo (fri mon) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 9 p, kelta x mäntysirkku (emb cit x leu) 1 p; Kristiina, keskusta (HL)
- mustarastas (tur mer) 4 p; Kristiina, keskusta (Antero Latva)

- varpushaukka (acc nis) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 10 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p, urpiainen (car mea) 26 p; Näsby (Siv ja Aimo Kaikuranta)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Rangsby (JV)
- mustarastas (tur mer) 3 p; Kaskinen, keskusta (Marjukka Auer)

- helmipöllö (aeg fun) 1 Ä; Kauhajoki, Vakkurinkylä (ASe)
- peltopyy (per per) 5 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p; Savikylä (JRi)
- teeri (tet rix) 33 p; Mustaisneva (JPi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kokonkylä
- peippo (fri coe) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 3 p; Kauhajoki, keskusta
- peippo (fri coe) 1 p, järripeippo (fri mon) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 9 p, puukiipijä (cer fam) 1 p, varpushaukka (acc nis) 1 p; Männikkö
- urpiainen (car mea) 12 p; Kauhajoki, keskusta (Elina Uusi-Hakala)
- pikkuvarpunen (pas mon) 3 p; Aronkylä (Riku ja Pekka Nurmela)
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p, urpiainen (car mea) 6 p; Päntäne (NYK)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Aronkylä (Hilkka Kujala)
- pikkuvarpunen (pas mon) 2 p; Kurikka, Kangas (Antti Kataja)
- pikkuvarpunen (pas mon) 4 p; Panttila (Taija Haapasaari)
- tikli (car car) 1 p, peltopyy (per per) 6 p, pikkuvarpunen (pas mon) 10 p; Kurikka, keskusta (Kaija Kuusela)
- pikkuvarpunen (pas mon) 13 p; Kankaan kaupunginosa (Timo Toppari)
- peltopyy (per per) 12 p; Jyllintaival (Hellä Marjamäki)
- pikkuvarpunen (pas mon) 11 p; Jurva, Närvijoki (Kaarina Vastamäki)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Jurva, keskusta (Jonna Rinta-Keturi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 5 p; Karijoki, Ylikylä (Marja-Leena Seppälä)
- viirupöllö (str ura) 1 Ä; Teuva, Riippi (IL)
- mustarastas (tur mer) 1 p; Riippi (Harri, Markku, Sinikka ja Piia Haapaniemi)

25.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 9.00-13
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 6 p+m, lapasotka (ayt mar) 3 m, alli (cla hye) 1 m, mustalintu (mel nig) 4 p, pilkkasiipi (mel fus) 16 S+N, telkkä (buc cla) 8 p+m, isokoskelo (mer mer) 35 p+m, kaakkuri (gav ste) 2+2 p+N, kalalokki (lar can) 332 S, harmaalokki (lar arg) 95 S, merilokki (lar mar) 10 p, ruokki (alc tor) 18 m, riskilä (cep gry) 1 S>p

- taviokuurna (pin enu) 14 kiert; Teuva, Äystö, Kirvesmäki (IL)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Äystö, Peräsaari (IN)
- punarinta (eri rub) 1 p, edelleen, varpushaukka (acc nis) 1 p; Kauppila
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Aninkujan torni
- teeri (tet rix) 25 p; Hangaskylä
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)

24.1.
- teeri (tet rix) 85 p; Teuva, Lautta (IL)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Karijoki, Kankalo (JMu)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Kurikka, Syväojankylä (KKa)

23.1.
- alli (cla hye) 17 p, pilkkasiipi (mel fus) 1 p, merikotka (hal alb) 3 p; Kristiinankaupunki, Skötgrund (JVa)

- västäräkki (mot alb) 1 p; Närpiö, Piolahti (TSi)

22.1.
- telkkä (buc cla) 1 p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 1 S, merilokki (lar mar) 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (SN)

- silkkiuikku (pod cri) 1 p, uikkulaji (pod cri/gri) 1 p; Närpiö, Stånggrund (IN, JJ)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 p 18 m, telkkä (buc cla) 1 p, kaakkuri (gav ste) 1 m, merikotka (hal alb) 1 p, räkättirastas (tur pil) 1 p
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 7, joutsen (cyg cyg) 4 p; Nämpnäs (JVa)
- turkinkyyhky (str dec) 3 p; Västra Yttermark
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Starrmossen

- kottarainen (stu vul) 2 p; Kaskinen, keskusta (IN, JJ, JVa)
- mustarastas (tur mer) 1 p, merikotka (hal alb) 1 N
- sinisorsa (ana pla) 58 p, telkkä (buc cla) 1 p, isokoskelo (mer mer) 18 p; MB:n altaat

- peippo (fri coe) 1 p, pikkuvarpunen (pas mon) 16 p, urpiainen (car mea) 10 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Kainasto (IN)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Karijoki, Riitaluhta (JMu)

21.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 39 m+p, joutsen (cyg cyg) 4 N, mustalintu (mel nig) 2 p, telkkä (buc cla) 1 p, uivelo (mer alb) 3 N, isokoskelo (mer mer) 9 p, kaakkuri (gav ste) 1 p, merikotka (hal alb) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JMi)
- järripeippo (fri mon) 2 p; Skaftung, kalasatama
- kottarainen (stu vul) 3 p; Kristiina, urheilukenttä

- ampuhaukka (fal col) 1 NE; Kauhajoki, Päntäne (KTS)
- peippo (fri coe) 1 p, urpiainen (car mea) 5 p; Vakkurinkylä (ASe)
- helmipöllö (aeg fun) 2 Ä; Kurikka (PRu)

20.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 9.15-13
- sinisorsa (ana pla) 1 m, mustalintu (mel nig) 5 m, pilkkasiipi (mel fus) 35 N+S, telkkä (buc cla) 7 m+p, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 35 p+m, kaakkuri (gav ste) 2 S+N, merikotka (hal alb) 1 p, kalalokki (lar can) 200 m, harmaalokki (lar arg) 200 kiert, merilokki (lar mar) 20 kiert, ruokki (alc tor) 14 S+N

- teeri (tet rix) 60 p; Teuva, Suksenjärvi (HM)
- lokkilaji (Larus sp) 3 m; Kurikka, Syrjälänloukko (PRu)

19.1.
- sinisorsa (ana pla) 44 p; Kaskinen, MB:n altaat (IN)

- punarinta (eri rub) 1 p; Teuva, Kauppila (IN)

18.1.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Kokonkylä (JMi)
- tilhi (bom gar) 1 p; Kauhajoki, keskusta
- urpianen (car mea) 4 p; Jokimaa
- peippo (fri coe) 1 p; Vakkurinkylä (ASe)
- teeri (tet rix) 20 p; Jurva, Harjunkylä (IN)

17.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 1 p, merikotka (hal alb) 2 p; Närpiö, Långviken (IN)
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 23 p, telkkä (buc cla) 1 p; Blacksögrundet

- kuukkeli (per inf) 1 p; Kauhajoki, Kankalonselkä (JRi)

13.1.
- ampuhaukka (fal col) 1 p; Kristiinankaupunki, Perus (TVi)
- kottarainen (stu vul) 3 p; Kristiinankaupunki, urheilukenttä

- pohjantikka (pic tri) 1 p; Kauhajoki, Kyrönkorpi (JMi)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Peräkylä
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- kuusitiainen (par ate) 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)

12.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 9.30-12.30
- isolokki (lar hyp 1kv m, kalalokki (lar can) 285 m, harmaalokki (lar arg) 840 m, merilokki (lar mar) 15 m
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 39 p 117 m, joutsen (cyg cyg) 3 m+p, sinisorsa (ana pla) 2 N, mustalintu (mel nig) 14 S+N, pilkkasiipi (mel fus) 3 S+N, telkkä (buc cla) 16 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 5 m+p, isokoskelo (mer ser) 87 p+m, kuikkalaji (Gavia sp) 1 m, merikotka (hal alb) 1 p, , tilhi (bom gar) 1 p, räkättirastas (tur pil) 1 p

- joutsen (cyg cyg) 8 p; Kauhajoki, Aninkujan torni (JMu)

11.1.
- joutsen (cyg cyg) 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (KK)
- isokoskelo (mer mer) 40 p; Kilgrund
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 16 p, joutsen (cyg cyg) 1 N, merilokki (lar mar) 30 p+k; Skaftung, kalasatama

10.1.
- kottarainen (stu vul) 2 p; Kristiinankaupunki, keskusta (CAL, HL)

- koskikara (cin cin) 1 p; Kauhajoki, keskusta, uimahalli (JMi)

9.1.
- huuhkaja (bub bub) 1 Ä; Teuva, Kirkonkylä, Lossanmäki (KHi)
- pyrstötiainen (aeg cau) 4 p; Äystö, Kirvesmäki (IN)
- kanahaukka (acc gen) 1 p, ampuhaukka (fal col) 1 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)

8.1.
- pajusirkku (emb sch) 2 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- mustarastas (tur mer) 5 p, tikli (car car) 2 p; Kristiinankaupunki, keskusta
- pikkutikka (den min) 1 p, varpuspöllö (gla pas) 1 p; Tiukka

- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, edelleen; Teuva, Lahdenkylä (IN)
- maakotka (aqu chr) 1 p; Hirvelänpää (Raimo Rintala)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Äystö (IL)
- sinisorsa (ana pla) 3 p; Kauhajoki, Ikkeläjärvi (JMi)

6.1.
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 47 p+m, joutsen (cyg cyg) 1 p, isokoskelo (mer mer) 25 p, merikotka (hal alb) 1 p; Närpiö, Nämpnäs, kalasatama (JV) 9.45-10.15

- pikku-uikku (tac ruf) 1 p; Kaskinen, MB:n altaat (JVa, TLe, JKe, II, HL)
- joutsen (cyg cyg) 7 p, sinisorsa (ana pla) 44 p, isokoskelo (mer mer) 12 p, harmaalokki (lar arg) 40 m, viherpeippo (car chl) 90 p
- merimetso (pha car) 1 p, harmaalokki (lar arg) 55 p, merilokki (lar mar) 10 p; Kaskinen, kalasatama

- koskikara (cin cin) 1 p; Teuva, Perälä, Kiiruskoski (Mika Vainioranta)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Kauhajoki, Harjankylä (JRi, JaR)
- pikkuvarpunen (pas mon) 19 p; Männikkö (JMi)
- kanahaukka (acc gen) 1 p; Yrjänäiskylä (ASa)
- varpushaukka (acc nis) 1 p, varpunen (pas dom) 12 p; Pukkilankylä (VYT)
- isolepinkäinen (lan exc) 1 p; Jurva, Jurvanjärvi (JVu)
- teeri (tet rix) 45 p; Haisulanneva

5.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF) 9.20-12.20
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 69 m+p, joutsen (cyg cyg) 5 p, alli (cla hye) 1 m, mustalintu (mel nig) 6 N, pilkkasiipi (mel fus) 2 N, telkkä (buc cla) 17 m+p, tukkakoskelo (mer ser) 2 p+m, isokoskelo (mer mer) 181 m+p, merimetso (pha car) 2 N, merikotka (hal alb) 4 p, kalalokki (lar can) 230 m+p, harmaalokki (lar arg) 35 m, merilokki (lar mar) 60 m, ruokki (alc tor) 1 m, riskilä (cep gry) 1 p, varis (cor nix) 2 m, urpiainen (car mea) 25 p+m

- piekana (but lag) 1 m; Närpiö, Nämpnäs (JV)

- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, edelleen; Teuva, Lahdenkylä (JKe)
- kuusitiainen (par ate) 1 p; Lossanmäki (TLe, SPo)
- sinisorsa (ana pla) 1 p; Kauhajoki, Luomankylä (JKe)
- peippo (fri coe) 1 p; Männikkö (JMi)

4.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn torni (VF) 9.45-11.30
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 8 p+m, sinisorsa (ana pla) 2 m, alli (cla hye) 2 S+N, mustalintu (mel nig) 4 N, pilkkasiipi (mel fus) 3 S+N, telkkä (buc cla) 10 p+m, isokoskelo (mer mer) 49 p+m, merikotka (hal alb) 2 p+k, ruokki (alc tor) 6 m+p, tilhi (bom gar) 2 m

- kyhmyjoutsen (cyg olo) 54 p+m, isokoskelo (mer mer) 5 p, merikotka (hal alb) 1 p, vesilintu 11 N; Närpiö, Stånggrund (JVa)

- taviokuurna (pin enu) 5 p; Jurva, Kröninkangas (Mauri Korpi)

3.1.
- joutsen (cyg cyg) 12 E; Kaskinen, kalasatama (JVa)

- räkättirastas (tur pil) 1 p; Teuva, Kirkonkylä, asema (TP)
- pikkutikka (den min) 1 p; Riippi (JKe)
- hiiripöllö (sur ulu) 1 p, edelleen; Lahdenkylä (JMi)
- maakotka (aqu chr) 1 p; Riippi (Raimo Rintala)
- varpushaukka (acc nis) 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- järripeippo (fri mon) 1 p; Kauhajoki, Teevahaiskylä (HV)

2.1.
- urpiainen (car mea) 5 p; Kauhajoki, Vakkurinkylä (ASe)
- varpuspöllö (gla pas) 1 p; Jurva, Sarvijoki (IN)

1.1.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (VF, JKe, KK) 9.30-13
- tundraurpiainen (car hor) 2 p, kyhmyjoutsen (cyg olo) 31 p, joutsen (cyg cyg) 8 m, alli (cla hye) 6 p+m, mustalintu (mel nig) 73 p+m, pilkkasiipi (mel fus) 12 m+p, mustalintu/pilkkasiipi (mel nig/fus) 22 S+N, telkkä (buc cla) 10 p+m, tukkakoskelo (mer ser) 1 p, isokoskelo (mer mer) 75 p+m, kaakkuri (gav ste) 4 p+N, härkälintu (pod gri) 1 p, merikotka (hal alb) 6 p+m, kalalokki (lar can) 15 N, ruokki (alc tor) 7 N, sinitiainen (par cae) 3 p, talitiainen (par maj) 2 p, viherpeippo (car chl) 2 p, urpiainen (car mea) 50 p
- hiirihaukka (but but) 1 p, tilhi (bom gar) 1 m; Skaftung
- kyhmyjoutsen (cyg olo) 35 p; Ragneskärs+Hamnfjärden (KK)
- tikli (car car) 6 p; Tiukka (JKe)

- kanahaukka (acc gen) 1 p; Närpiö, Ylimarkku, Tallbacken (II, TSi)
- korppi (cor rax) 45 p; Ylimarkku (IN)

- hiiripöllö (sur ulu) 1 p; Teuva, Lahdenkylä (IL)
- naakka (cor mon) 1000 p; Teuva, keskusta (KHi)
- pikkuvarpunen (pas mon) 12 p, urpiainen (car mea) 1 E; Kauhajoki, Kauhajärvi (KTS)

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 12.2008 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi