Havaintoja vuodelta 2019 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu |
| Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2019 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Sivuja päivitetään havaintojen ilmoittamisen tahtiin. Retkeilysesonkina havaintoja kertyy lähes päivittäin, vilkkaimpaan aikaan tai erityisen mielenkiintoisten havaintojen yhteydessä useamminkin. Talven hiljaisina aikoina havaintoja lisätään kertyy usein muutaman kerran viikossa.

Hiiripöllö Kuva: Ismo Nousiainen

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa. Sää- ja jääoloja kommentoidaan ajoittain esimerkiksi retkien suunnittelua helpottamaan.

Näillä sivuilla julkaistut tiedot saattavat sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä. Jos julkaiset alueemme tietoja muilla foorumeilla pyydämme ystävällisesti lähettämään tekstin tarkastettavaksi Kari Korhoselle, jotta voimme varmistaa julkaistavien tietojen virheettömyyden.Joulukuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.12.
- selkälokki 1 N; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 10.10-12.40
- kyhmyjoutsen 24 m +sp 3 m+p, laulujoutsen 15 m, sinisorsa 4 p, alli 2 N, mustalintu 19 p+m, telkkä 4 p, tukkakoskelo 1 N, isokoskelo 23 N+p, kaakkuri 2 m+p, merimetso 1 p, kalalokki 98 p+m, harmaalokki 13 N+p, merilokki 8 N, lokkilaji 55 N
- tilhi 1 p; Siipyy, kylä
- pähkinähakki 2 p; Kristiina, keskusta (JK)

- isolepinkäinen 1 p, urpiainen 42 p; Kauhajoki, Jokimaa (JMi)
- tilhi 8 p; Kauhajoki, keskusta, tll (JRi, JaR, SLm)
- räkättirastas 2 p, vihervarpunen 2 p

30.12.
- kaakkuri 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 11.05-11.55
- mustalintu 33 p, isokoskelo 8 p, merimetso 1 p, kalalokki 93 p+m

- laulujoutsen 5 p; Närpiö, Näveråsen (TLe)
- turkinkyyhky 4 p; Ylimarkku

- merikotka 2 p; Teuva, Kauppila, Saksanmäki-Paskoonharju, tll (JKe)
- teeri 49 p, urpiainen 70 p
- kanahaukka 1 p; Isojoki, Lauhanvuori (IN)

29.12.
- mustarastas 7 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- isokoskelo 2 p; Siipyyn lintutorni 10.25-11
- kalalokki 18 N+S, harmaalokki 10 N, merilokki 9 S

- tilhi 7 p; Kauhajoki, keskusta, kko (IN)

28.12.
- pohjantikka 1 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (HWe)
- merikotka 2 S, urpiainen 60 p; Skaftung

- laulujoutsen 5 m; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

27.12.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe, KK, JKo, MPj) 9.50-13.30
- kyhmyjoutsen 35 m+p, laulujoutsen 90 m 28 p, mustalintu 15 p+m, telkkä 9 m, isokoskelo 15 p+m, kuikkalaji 1 p, merikotka 9 p+m, ruokki 2 m, harmaa+merilokki 250 N+p, hiiripöllö 1 p, tilhi 2 p, isolepinkäinen 2 p, urpiainen 46 N, pulmunen 1 ä
- harmaapäätikka 1 p, mustarastas 5 p; Siipyy, kylä (KJy, JKo, ym.)

- urpiainen 250 p; Närpiö, Bäckliden (IN, HV)

- tilhi 6 p; Kauhajoki, keskusta (SMi)
- räkättirastas 2 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- merikotka 1 p, teeri 7 p; Kauhaneva (Timo.J Palomäki, Kati Palomäki)
- merikotka 1 S; Teuva, Komsi (IN, HV)
- turkinkyyhky 1 p, peippo 1 p, varpushaukka 1 p; Teuva, keskusta (MKl)
- laulujoutsen 5 m; Kurikka, Paavalinvuori, tll (PRu, KRu)
- isolepinkäpinen 1 p; Syrjälänloukko, tll

26.12.
- kaakkuri 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 10.00-12
- kyhmyjoutsen 6 p, mustalintu 34 p+m, pilkkasiipi 3 S+N, merikotka 4 p
- urpiainen 120 p; Siipyy, Halkoluoto
- kyhmyjoutsen 72 p, laulujoutsen 3 p, merikotka 1 p
- kyhmyjoutsen 4 m, isokoskelo 11 p, räkättirastas 1 p; Skaftung (HWe)
- urpiainen 50 p; Hamnfjärden (HWe, ym.)

- kaakkuri 2 p, härkälintu 1 p; Närpiö, Blacksögrundet (AL, ym.) 9.55-11.40
- kyhmyjoutsen 8 p, laulujoutsen 5 m, mustalintu 21 S+N, pilkkasiipi 13 p, tukkakoskelo 12 p, isokoskelo 22 p, vesilintu 5 p, ruokki 2 m, kalalokki 15 p, pyrstötiainen 2 p
- kyhmyjoutsen 7 p; Bläcksnäs, kalasatama
- laulujoutsen 4 p, telkkä 2 p, tukkakoskelo 2 p

- tikli 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- harmaapäätikka 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)
- mustarastas 1 p, pähkinähakki 1 p, pikkuvarpunen 50 p

25.12.
- mustarastas 3 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- räkättirastas 24 N; Hamnfjärden (HWe, ym.)
- räkättirastas 1 p, tikli 11 p, järripeippo 1 p; Skaftung (HWe)
- pähkinähakki 2+3 p; Kristiina, keskusta + Suurjärvi (JK)

- varpushaukka 1 p; Kauhajoki, Filppula (SLm)
- mustarastas 1 p, peippo 1 p; Teuva, Perälä (TLe)
- teeri 17 p; Perälä, Rääsy
- riekko 2 p; Kurikka, Lautakangas (PRu)

24.12.
- merikotka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, ym.)
- mustalintu 16 N, telkkä 3 N, isokoskelo 16 p
- varpuspöllö 1 p; Skaftung (HWe)

23.12.
- urpiainen 65 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo)
- tikli 12 p; Skaftung (HWe)
- laulujoutsen 13 p, kokonaan sula; Hamnfjärden (SJa)
- kyhmyjoutsen 195 p, laulujoutsen 20 p, sinisorsa 7 p; Ragneskärsfjärden

- pyrstötiainen 6 p; Teuva, Suksenjärvi (HM)
- räkättirastas 1 p; Kirkonkylä, Rasi (JJ)

22.12.
- laulujoutsen 3 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (HWe, ym.)
- pähkinähakki 2 p; Suurjärvi (JK)

21.12.
- kyhmyjoutsen 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (HWe)
- isokoskelo 2 p, metso 1 p, merikotka 1 p
- isokoskelo 20 p, tilhi 9 p; Pohjoislahti (ALv)

- hiiripöllö 1 p; Teuva, Äystö (JJ)

19.12.
- peltopyy 12 p; Teuva, Horo, Siula (MKK, ym.)
- koskikara 1 p; Kurikka, Jurva, Kivi- ja Levalammin allas (IN)

18.12.
- merikotka 2 p; Närpiö, Närpesfjärden (Niko Mäkelä)

- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi, Vinniäinen (IN)

17.12.
- puukiipijä 5 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti, luontopolku (ALv)

16.12.
- laulujoutsen 13 p; Närpiö, Bäckliden (JJ)

- pyrstötiainen 5 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki, Kröninkangas (IN)

15.12.
- kyhmyjoutsen 23 p; Närpiö, Storskatan (RLi)
- telkkä 9 p, isokoskelo 25 p, merikotka 3 p
- urpiainen 100 p; Pirttikylä, Velkmossen (Tomas Klemets)

14.12.
- telkkä 4 p; Närpiö, Storskatan (RLi)
- kyhmyjoutsen 6 p, isokoskelo 81 p; Järvöfjärden
- huuhkaja 1 p; Näsby (RLi, TSl)

13.12.
- laulujoutsen 12 p, merikotka 1 p; Närpiö, Tjärlax (RLi, TSl)

- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Survoneva (JJ)

10.12.
- tilhi 8 p; Kauhajoki, keskusta, Filppula (JRi, JaR)
- räkättirastas 30 p, tikli 7 p, vihervarpunen 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- mustarastas 1 p; Kurikka, Jurva, Harjunkylä (IN)

9.12.
- teeri 87 p; Teuva, Horo, Siulanneva (Timo Peltoniemi)

8.12.
- pähkinähakki 2+2 p; Kristiinankaupunki, keskusta + Suurjärvi (JK)

- västäräkki 4 p; Närpiö, keskusta (Sven Söderman)

- mustarastas 2 p, järripeippo 1 p; Kauhajoki, keskusta (ARR)
- urpiainen 160 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- koskikara 1 p, isolepinkäinen 1 p; Hyypänmäki (IN, HV)
- isolepinkäinen 1 p; Teuva, Luhtalanloukko (JJ)
- tilhi 40 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

7.12.
- pähkinähakki 1 ä; Kauhajoki, Korpikylä (VYT)
- tilhi 10 p, tikli 2 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

6.12.
- kyhmyjoutsen 17 p; Närpiö, Nämpnäs, Lilla Ledgrund (JKe)
- lapasotka 1 p, mustalintu 3 p, merikotka 1 p
- isokoskelo 260 p; Kaskinen, Hamnholmen (JKe)
- järripeippo 1 ä; Kaskinen, keskusta
- tilhi 50 p, mustarastas 5 p, räkättirastas 20 p, pähkinähakki 1 p

- harmaapäätikka 1 p; Kauhajoki, Harjankylä (JRi, JaR, SLm, KZ)
- teeri 66 p; Ikkeläjärvi
- urpiainen 50 p; Valkamankylä

Itsenäisyyspäivän pinnarallin tulokset
Talviralli kisattiin sateisessa kelissä. Tihkusade piti linnut piilossa ja lähes paikoillaan. Joukkueita uskaltui mukaan ainoastaan viisi, joten osallistujia oli yhteensä kymmenen henkilöä. Maastossa oli liikkeellä urpiaisia ja punatulkkuja. Merellä olisi ollut tarjolla enemmänkin vesilintuja, mutta sää vaikeutti havaintojen tekemistä ja määritystä. Yhteensä lajeja 48, joista ässiä 12. Haasteellisessa kelissä oli yllättäviä ässiä eli vain yhden joukkueen havaitsemia lajeja: tukkasotka, käpylintu, tilhi, kanahaukka, palokärki ja pyy. Pinnakisa parhaimpia lajeja olivat tukkakoskelo, lapasotka ja harmaapäätikka. Puutelistalle jäivät yllättäen muun muassa varpushaukka ja isolepinkäinen.

37 Sami Jansson, Matti Pajunen (tukkasotka, tukkakoskelo, merimetso, pyy, palokärki)
35 Jussi Kentta (lapasotka, tilhi, pähkinähakki)
23 Kristiina ja Petri Ruostetoja (kanahaukka, turkinkyyhky, käpylintu)
15 Jaana ja Jaakko Rintala, Sonja Lahdenmaa, Klara Zsiros (harmaapäätikka)
12 Kari Hietikko

5.12.
- turkinkyyhky 5 p; Närpiö, Ylimarkku, keskusta (Roland Back)

- punarinta 1 p; Kauhajoki, keskusta (ARR)

4.12.
- laulujoutsen 40 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (SJa)

- tilhi 60 p; Kauhajoki, keskusta ( Keijo Nevaranta)
- teeri 14 p, pyrstötiainen 8 p; Isojoki, Lauhanvuori (IN, ym.)

3.12.
- laulujoutsen vilkasta muuttoa (jopa useampi sata); Kristiinankaupunki, Skaftung (kalastajat/SJa)

- tuulihaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Pöllönneva (JMi)
- peltopyy 10 p; Savikylä (JRi)
- räkättirastas 1 p; Kauhajoki, keskusta ( Keijo Nevaranta)
- räkättirastas 1 p, tikli 1 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

2.12.
- tilhi 40 p; Kauhajoki, keskusta, Filppula (SLm)
- harmaapäätikka 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)
- teeri 19 p; Iso Sarvineva (IN)

1.12.
- mustarastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

AlkuunMarraskuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

30.11.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, SJa) 9.15-11.15
- kyhmyjoutsen 9 p+m, joutsenlaji 14 m, tukkasotka 1 m, alli 3 p, telkkä 13 p+m, isokoskelo 24 p+m, vesilintu 14 S+N, kaakkuri+sp 1+1 N, merikotka 1 m, kalalokki 73 p+m, räkättirastas 2 m, urpiainen 70 N

- isokoskelo 186 p; Närpiö, Närpesfjärde, kt67 (JKe)
- laulujoutsen 2 p, sinisorsa 2 p, telkkä 2 p
- isoksokelo 75 p; Kaskinen, Kalaranta (JKe)
- kyhmyjoutsen 3 p, haapana 1 p, sinisorsa 67 p; MB:n allas

- koskikara 1 p; Kauhajoki, Hyypänmäki (VYT)
- laulujoutsen 7 m; Teuva, keskusta (KHi)
- laulujoutsen 5 m; Komsi (HM)
- tikli 15 p, urpiainen 90 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

29.11.
- pähkinänakkeli 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- peippo 2 p, tikli 6 p; Siipyy, kylä (ALi)

- räkättirastas 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

28.11.
- isolokki 1 p, syksyn 1.; Kristiinankaupunki, Skaftung (SJa)
- mustapääkerttu 1 p, pyrstötiainen 8 p; Pohjoislahti (ALv)

- tilhi 10 p; Kauhajoki, keskusta (HV)

27.11.
- peippo 1 p, tikli 3 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- räkättirastas 5 p; Kauhajoki, Filppula (SLm)
- räkättirastas 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

26.11.
- varpuspöllö 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (MPj, SSt)
- harmaapäätikka 1 p; Skatan (GNo)

25.11.
- mustapääkerttu 1 p; Kristiinankaupunki, Skatan (GNo)

- hiiripöllö 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- räkättirastas 1 p, peippo 1 p
- taviokuurna 2 m; Karijoki, Kankalo (IN)

24.11.
- mustalintu 12 m+p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 9.00-10.30
- kyhmyjoutsen 13 p, alli 8 p, pilkkasiipi 1 p, telkkä 78 p+m, tukkakoskelo 2 m, isokoskelo 10 p, kaakkuri 1 p, merikotka 1 p, ruokki 4 p+m, kalalokki 35 p
- pähkinähakki 2 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- pähkinähakki 2 p; Kristiina, keskusta (JK)
- rautiainen 1 p; Skatan (GNo)

- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Valkamankylä (JMi, SMi)
- isolepinkäinen 2+1 p; Jokimaa+ Kainasto, Pöllönneva
- sinisuohaukka 1 p; Teuva, Luhtalanloukko (TLe)
- västäräkki 1 p/m; Perälä

23.11.
- räkättirastas 6 m; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)

- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Valkamankylä, kt67 (JRi, JaR, SLm, KZ)
- pähkinänakkeli 1 p; Teuva, Kirkonkylä, Lossanmäki (TLe, SLe)
- tikli 1 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

22.11.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, KJy) 12.30-13.30
- mustalintu 37 p+m, telkkä 45 p, isokoskelo 4 p, kalalokki 80 p

- tilhi 98 p; Närpiö, keskusta (II)

- tikli 40 p; Kauhajoki, Kainasto (MPe, JPe)
- räkättirastas 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- harmaapäätikka 1 p; Perälä (TLe, ym.)
- hiiripöllö 1 p; Kurikka, Pitkämönranta (Niko Mäkelä)

21.11.
- tilhi 8 m; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- pyrstötiainen 6 p; Pohjoislahti (ALv)

- koskikara 1 p, tilhi 3 m; Kauhajoki, Katikankanjoni (IN)
- räkättirastas 2 p, kottarainen 2 p; Teuva, Perälä (TLe)

20.11.
- ruokki 3 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JKo) 11.00-13
- mustalintu 6 p, telkkä 12 m, isokoskelo 16 p, riskilä 1 p, kalalokki 120 p, tilhi 8 p, isokäpylintu 7 m

- sinisuohaukka 1 m; Teuva, keskusta (KHi)
- urpiainen 80 p; Kurikka, Noksonkylä (Jouko Uusi-Laitila)

19.11.
- riekko 1 p; Isojoki, Lauhanvuori (IN)

18.11.
- härkälintu 2 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo) 10.50-13.15
- alli 1 p, mustalintu 23 p+m, telkkä 105 p, isokoskelo 32 p, riskilä 1 p, järripeippo 25 m
- pähkinänakkeli 1 p, harmaapäätikka 1 p, pähkinähakki 1 p; Siipyy (JKo, KJy)

- tilhi 6 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- tikli 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

17.11.
- harmaapäätikka 1 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

- pyrstötiainen 6 p; Teuva, Suksenjärvi (HM)

16.11.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi+ lintutorni (MPj, HWe) 8.30-11.30
- kyhmyjoutsen 12 p, sinisorsa 8 p, alli 39 p+m, mustalintu 21 p+m, telkkä 50 p, riskilä 3 m+p, ruokki 12 m+p, kalalokki 60 p, räkättirastas 2 m, urpiainen 400 m
- kottarainen 2 p; Lapväärtti (IN)

- tuulihaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Ratikylä (MPe, JPe)
- hiiripöllö 1 p; Valkamankylä, kt67
- västäräkki 1 m; Teuva, Riippi (JKe)
- peltopyy 9 p, sinisuohaukka 1 p; Luhtalanloukko (JJ)

15.11.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (MPj, SJa, JKe, HWe) 8.35-11.40
- kyhmyjoutsen 30 p+m, haapana 2 m, sinisorsa 8 p, alli 23 p+m, mustalintu 85 p+m, pilkkasiipi 10 p+m, telkkä 18 p+m, isokoskelo 22 p+m, kaakkuri 1 p +sp 2 N, härkälintu 1 p, merimetso 6 m, merikotka 3 N+S, kalalokki 65 p, harmaalokki 23 p+m, tilhi 40 N, urpiainen 61 m

- varpuspöllö 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Ratikylä (MPe, JPe)

13.11.
- punarinta 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (ALi)
- tilhi 1 p, räkättirastas 1 p; Skaftung (HWe)

- tikli 3 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

12.11.
- harmaapäätikka 1 p, järripeippo 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (ALi)

- peltopyy 7 p; Närpiö, Kåtnäs (Marcus Wägar)

- räkättirastas 5 p; Teuva, keskusta (KHi)
- räkättirastas 1 p; Komsinmäki (JJ)
- isolepinkäinen 1 p; Isojoki, Piikkilänkylä (HWe, MPj)
- koskikara 1 p; Kärjenkoski

11.11.
- laulujoutsen 23 m+p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (HWe) 10.40-11.40
- kyhmyjoutsen 4 p, merikotka 2 p, urpiainen 150 m
- mustarastas 8 p, peippo 1 p; Siipyy, kylä (ALi)
- västäräkki 1 p, viirupöllö 1 p; Härkmeri (SJa)

- laulujoutsen 214 p, kanadanhanhi 3 p; Närpiö, Piolahti (HL)

- räkättirastas 1 p; Kauhajoki, keskusta, Filppula (SLm)
- harmaapäätikka 1 p; Teuva, Korvenkylä, tll (IN)
- laulujoutsen 3 m, pyrstötiainen 4 p
- pyrstötiainen 14 p; Kurikka, Pitkämönranta (KRu)
- tilhi 60 p; Kurikankylä (MHa, ym.)

10.11.
- harmaapäätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (ALi)
- mustarastas 6 p, räkättirastas 1 p
- peippo 3 p; Skaftung (HWe, ym.)
- räkättirastas 1 p, pyrstötiainen 12 m; Skaftung (SJa)

- peltopyy 20 p; Kauhajoki, Heikkilänkylä (TA)
- peltopyy 4 p; Teuva, Perälä, Salonpää (Petri Salo)
- tilhi 26 p, tikli 3 p, punatulkku 24 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

9.11.
- harmaapäätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)

- varpuspöllö 1 p, koskikara 2 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå, Nea Långskog, ym.)

- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Luomankylä (RS)
- telkkä 1 p, tilhi 30 p; Kauhajoki, uimahalli (IN)
- pyrstötiainen 4 p; Isojoki, Lauhanvuori (IN)

8.11.
- koskikara 1 p; Kristiinankaupunki, Dagsmark, Lillsjöliden (IR)
- harmaapäätikka 1 p, räkättirastas 1 p, peippo 1 p; Siipyy, kylä (ALi)

- tilhi 60 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)
- ampuhaukka 1 p; Teuva, Teerenpaikka (JJ)
- peippo 1 p; Komsinmäki
- peltopyy 8 p kottarainen 2 p, pyrstötiainen 8 p; Perälä, tll
- maakotka 1 p; Kurikka, Nikkola (ALa)
- pyrstötiainen 18 p, tikli 5 p; Korvenkylä, tll (KRu, PRu)

7.11.
- korppi 17 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (ALi)

- varpuspöllö 1 p; Kurikka, Kampinkylä (JMä, H.Männistö)
- räkättirastas 1 p; Jurva, keskusta (IN)

6.11.
- harmaapäätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- koskikara 1 p; Tiilitehtaanmäki (ALv)

- uuttukyyhky 1 p; Närpiö, Pirttikylä (Petteri Mäkelä)

- harmaapäätikka 1 p; Kauhajoki, Panttikylä (JMi, JPi)
- koskikara 1 p; Isojoki, Polvenkylä (IN)
- isolepinkäinen 1 p; Koppelonkylä

5.11.
- laulujoutsen 61 m; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (SJa) 8.30-12.15
- telkkä 15 m+p, isokoskelo 72 m, merikotka 5 m+p, tilhi 24 S+N, räkättirastas 1 p, punakylkirastas 1 p, isolepinkäinen 1 p, varis 24 m
- pohjantikka 1 p, pyrstötiainen 6 p; Pohjoislahti (ALv)

- laulujoutsen 27 m; Kauhajoki, keskusta (SLm)
- tilhi 4 p, punatulkku 22 p; Kauhajoki, keskusta (JMi)
- laulujoutsen 6 m 6 p, ampuhaukka 1 p, isolepinkäinen 1 p; Kainaston jokilaakso
- hiiripöllö 1 p; Valkamankylä, kt67 (IN)
- laulujoutsen 8 m 7 p; Kurikka, Pitkämön tekojärvi (KRu)

4.11.
- urpiainen 264 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (MPj) 7.55-10
- laulujoutsen 24 m+p, haapana 1 m, alli 4 p+m, mustalintu 2 p, pilkkasiipi 1 p, telkkä 62 p+m, uivelo 1 p, isokoskelo 81 m+p, kaakkuri 3 p, härkälintu 1 p, riskilä 1 p
- kirjokerttu 1 p (edelleen), pikkutikka 1 p; Siipyyn niemi (JPi, JMi)
- harmaapäätikka 1 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)

- pähkinänakkeli 1 p; Teuva, Kirkonkylä, Lossanmäki (Birgitta Koivukoski)
- valkoselkätikka 1 p, harmaapäätikka 1 p; Isojoki, Lauhanvuori, tll (IN)
- laulujoutsen 36 m, teeri 9 p, pohjantikka 1 p, käpytikka 29 p, räkättirastas 2 p, urpiainen 190 m+p
- taviokuurna 1 p; Vesijärvi, Pitkäniemenkeidas (Matti Mäkelä, Eero Mäkelä)
- laulujoutsen 2 ä; Iso Rapaneva
- pyrstötiainen 9 p; Suojoki, Kolmihaara

3.11.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi, tll (JKo, VF, SJa, ALi, MPj)
- kirjokerttu 1kv p (vuoden 1., edellinen 2014), valkoselkätikka 1 p
- kyhmyjoutsen 67 p, laulujoutsen 6 p, haapana 3 p, sinisorsa 15 p, tukkasotka 2 p, lapasotka 3 m, alli 1 N, mustalintu 187 p+m, pilkkasiipi 8 m+p, telkkä 71 p+m, isokoskelo 27 p, kaakkuri 1 p, merikotka 5 p, kalalokki 245 p+m, tilhi 57 m+p, räkättirastas 6 p, punakylkirastas 1 p, kulorastas 1 p, tiltaltti 1 p, sinitiainen 77 p, talitiainen 111 p, urpiainen 651 m+p
- uivelo 35 p; Nedsjö (JK)
- kurki 1 p, laulujoutsen 41 p, merihanhi 1 p; Tiukka (HL)

- tikli 4 p; Närpiö, Kåtnäs, tll (II)
- sinisorsa 18 S, västäräkki 5 p, kottarainen 14 p, hemppo 5 p; Kalax, tll
- pähkinähakki 1 p; Näveråsen, tll
- tundraurpiainen 2 p, taviokuurna 2 m; Kaskinen, tll (JKe)
- kyhmyjoutsen 18 p, laulujoutsen 8 p+m, sinisorsa 18 p, tukkasotka 12 p, telkkä 81 p, isokoskelo 65 p, merikotka 3 p, tilhi 19 p, räkättirastas 11 p, sinitiainen 95 p, talitiainen 105 p, pikkuvarpunen 90 p, viherpeippo 26 p, tikli 1 p

- laulujoutsen 3 W; Kauhajoki, keskusta, tll (JRi, JaR, Sonja Lahdenmaa)
- tilhi 13 p, räkättirastas 4 p, talitiainen 105 p, urpiainen 40 p
- teeri 9 p; Nummikangas, Lapinkaivo (IN)
- hiiripöllö 1 p, edelleen; Kurikka, Luopa (ALa)
- pyrstötiainen 18 p; Kurikka, Kampinkylä, tll (KRu, PRu)
- laulujoutsen 2 ä, räkättirastas 7 p, pyrstötiainen 8 p; Syrjälänloukko, tll
- pyrstötiainen 7 p; Paavalinvuori, tll
- teeri 25 p, isolepinkäinen 1 p; Reinikanneva, tll

2.11.
- pähkinänakkeli 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Kiili (JKo)

- harmaapäätikka 1 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå, Nea Långskog)

1.11.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, JKo, ALi, PU, Helena Pesonen) 7.25-13
- mustalintu 459 p+m, ruokki 23 m+p, kyhmyjoutsen 30 p, haapana 5 p, sinisorsa 22 p, lapasotka 1 m, haahka 1 p, alli 18 p+m, pilkkasiipi 5 S+N, telkkä 140 p, kaakkuri 2 N+S, kuikka 2 N, kuikkalaji 4 N+S, häkrälintu 1 p, merimetso 12 S+N, merikotka 6 p+m, kalalokki 700 p, tilhi 21 S+N, räkättirastas 20 m, varis 134 m, urpiainen 1093 m

- laulujoutsen 57 p; Kauhajoki, Nummijärvi (JMi, SMi)
- sinisorsa 14 p, uivelo 1 p, isokoskelo 32 p, silkkiuikku 2 p
- isolepinkäinen 1 p; Möykkykylä (AVu)
- pikkutikka 1 p; Teuva, keskusta (JKe)
- räkättirastas 8 p, pyrstötiainen 17 N; Kauppila, Liulasto
- laulujoutsen 40 p; Kurikka, Pitkämön tekojärvi (KRu)
- laulujoutsen 7 p; Kurikankylä (MHa)

AlkuunLokakuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, ALi, MPj) 7.50-10.30
- taviokuurna 2 p, kyhmyjoutsen 17 p+m, alli 42 p, mustalintu 187 p+m, pilkkasiipi 3 p, telkkä 250 p, isokoskelo 46 m, kaakkuri 2 m, kuikka 2 m, härkälintu 2 N, merimetso 2 p, merikotka 18 m+p, naurulokki 1 m, tilhi 20 p, varis 95 m, urpiainen 560 m
- pähkinähakki 3 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- tikli 2 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå)

- pohjantikka 1 p; Närpiö, Piolahti, Vitberget (Petteri Mäkelä)

- pyrstötiainen 9 p; Isojoki, Lauhanvuori (IN)

30.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, JKo, ALi) 7.45-12.30
- tundraurpiainen 3 m, urpiainen 6012 m, merikotka 29 m+p, laulujoutsen 17 N+S, haapana 8 p, musalintu 20 m, isokoskelo 153 S+N, kuikkalaji 1 N, sinisuohaukka 1 m, varpushaukka 5 m, tilhi 132 S+N, räkättirastas 108 m, kulorastas 2 m, pyrstötiainen 13 N, naakka 59 m, varis 315 m, vihervarpunen 142 m, punatulkku 27 m
- harmaapäätikka 1 p; Siipyy, Appelö (MPj)
- ampuhaukka 1 m; Skaftung (KK)
- kyhmyjoutsen 130 p, laulujoutsen 99 p, sorsat 50 p; Ragneskärsfjärden (SJa)

- laulujoutsen 7 E; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- merikotka 1 N; Kurikka, Jurva, Sarvijoki (IN)
- pyrstötiainen 11 p; Niemenkylä

29.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi+ Länsikylä+ Stånggrund (JKo, ALi, VF, JKe, SJa, KK, MPj) 8.00-12.40
- pikkujoutsen 3 m, amerikan/jääkuikka 2 m, kirjosiipikäpylintu 1 ä, taviokuurna 13 m, urpiainen 21560 m, kyhmyjoutsen 25 m+p, laulujoutsen 97 m, metsähanhi 35 m, sinisorsa 48 m+p, mustalintu 22 m, telkkä 116 p+m, isokoskelo 57 m, merikotka 7 p, kalalokki 390 N+p, uuttukyyhky 2 m, varpuspöllö 2 p, pohjantikka 1 m, tilhi 173 m, rautiainen 1 ä, räkättirastas 243 m, pyrstötiainen 11 m, varis 157 m, kottarinan 6 m, pulmunen 1 ä
- töyhtöhyyppä 1 p; Härkmeri (JKe)

- pähkinähakki 3 p; Närpiö, keskusta (JV)
- pikkutikka 1 p, räkättirastas 40 p; Nämpnäs
- taviokuurna 2 m, uuttukyyhky 1 E; Karila (IN)

- pyy 1 p, tilhi 22 p; Kauhajoki, keskusta (JMi)
- laulujoutsen 22 p, sinisorsa 11 p, isolepinkäinen 1 p; Aninkujan lintutorni (JMi, IN)
- kottarainen 1 p; Kainasto (IN)
- koskikara 1+1 p; Teuva, Perälä, Rääsynluoma+ Saarisentie (IN)
- hiiripöllö 1 p; Kurikka, Luopa (ALa)

28.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Domarkobban (MPj, JKo, ALi) 8.00-13
- valkoselkätikka 1 p, tundraurpiainen 4 m, kirjosiipikäpylintu 1 m, taviokuurna 26 m, urpiainen 5510 m, laulujoutsen 58 m, jouhisorsa 1 m, alli 1 N, mustalintu 225 p+m, uivelo 1 m, tukkakoskelo 19 m, isokoskelo 27 m, merikotka 8 p+m, varpushaukka 7 m, ampuhaukka 1 m, jänkäkurppa 1 p, taivaanvuohi 1 m, sepelkyyhky 8 m, tilhi 50 m, räkättirastas 240 m, laulurastas 1 m, naakka 386 m, varis 295 m, vihervarpunen 159 m, pulmunen 11 m
- tundraurpiainen 3 p; Siipyy, kylä (JKo)
- valkoselkätikka 1 p; Skaftung (MPj)
- laulujoutsen 16 m, urpiainen 800 m; Skaftung (KK)
- laulujoutsen 21 p; Härkmeri (MPj)
- vuorihemppo 3 p, isokoskelo 10 m, pähkinähakki 1 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- taviokuurna 2 m, pyrstötiainen 3 p; Närpiö, Pirttikylä (IN)

- turkinkyyhky 2 p; Kurikka, keskusta (KRu)
- rautiainen 1 p, tikli 12 p; Kurikankylä (MHa)

27.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Stånggrund (JKo, VF, II, MPj, KK, ALi, ym.) 7.30-14
- tunturikiuru 1 E, valkoselkätikka 2 m+p, tundraurpiainen 11 m+p, kirjosiipikäpylintu 4 m, taviokuurna 11 m, mustalintu 425 N 335 S, isokoskelo 240 m, varis 1470 m, urpiainen 8917 m, laulujoutsen 24 m, harmaahanhilaji 6 m, lapasorsa 2 m, tukkasotka 4 m, lapasotka 3 N+S, haahka 1 m, alli 14 m, pilkkasiipi 6 m, telkkä 135 m, kaakkuri 2 N, kuikka 1 m, härkälintu 5 p+m, merimetso 10 m, merikotka 12 m+p, sinisuohaukka 1 m, varpushaukka 6 m, taivaanvuohi 2 p, ruokki 13 S+N, uuttukyyhky 1 m, varpuspöllö 1 p, harmaapäätikka 1 p, pikkutikka 1 p, pohjantikka 2 m, tilhi 374 m, räkättirastas 700 m, kulorastas 4 m, isolepinkäinen 1 p, pyrstötiainen 35 N, sinitiainen 76 m, pähkinähakki 2 N, naakka 203 m, tikli 1 m, vihervarpunen 316 m, punatulkku 69 m, pulmunen 5 p+m
- tikli 23 p; Lålby, kaatopaikka (JKe, KHi)
- valkoselkätikka 1 p; Kristiina, keskusta (ORa)

- uivelo 4 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kyhmyjoutsen 35 p, haapana 70 p, harmaahaikara 1 p, naurulokki 8 p
- taviokuurna 3 m, pohjantikka 1 p, pyrstötiainen 11 m; Karila (IN)
- pähkinähakki 4 p; Närpiö, keskusta (JV)
- kanadanhanhi 170 p; Kalax (PSl)
- laulujoutsen 70 p, metsähanhi 6 p, merihanhi 4 p
- pyrstötiainen 3 p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)
- telkkä 130 p; Nämpnäs, Kalasatama
- laulujoutsen 90+35 p; Norrnäs+ Nixmossen (PSl)
- taviokuurna 16 p; Kaskinen, Fladan (JKe, KHi)

- varpuspöllö 1 p; Isojoki, Iso Rapaneva (Matti Mäkelä, Eero Mäkelä)
- kottarainen 30 p; Kurikka, Tuiskula (JRi, JaR)
- pyrstötiainen 5+5 p; Kurikka, keskusta+ Pitkämönranta (KRu)
- koskikara 3 p; Jyllinkoski
- tikli 26 p; Kurikankylä (MHa)

26.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, II, SJa, ALi, MPj) 8.25-13
- leveäpyrstökihu 8 m+p, tunturikihu 1 m, kihulaji 6 m, mustalintu 243 p+m, telkkä 600 p, haapana 5 p, tavi 9 m, lapasotka 1 m, haahka 2 p+m, alli 27 m, pilkkasiipi 2 m, uivelo 1 m, tukkakoskelo 9 m, kaakkuri+sp 10+6 m, kuikka 2 m, jääkukkka 1 m, silkkiuikku 1 N, härkälintu 1 N, merimetso 7 m, merikotka 4 p, ampuhaukka 1 m, ruokki 33 m, urpiainen 670 m, tiklilaji 82 m
- lehtokurppa 2 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- pähkinänakkeli 1 p; Siipyy, kylä (JKo, ym.)
- kottarainen 40 p; Härkmeri (Kari Savolainen)

- laulujoutsen 84 p; Kauhajoki, Päntäne (IN)
- tilhi 60 p; Kauhajoki, keskusta
- räkättirastas 130 p, isolepinkäinen 1 p; Kainaston jokilaakso (JMi)
- valkoselkätikka 1 p; Kauhasalmi (JL)
- harmaapäätikka 1 p; Karijoki, Iso Kakkori (IN)

25.10.
- vuorihemppo 2 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (JKo)
- räkättirastas 560 p, kottarainen 60 p

- hiiripöllö 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)

24.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, AA, MPj) 8.30-12
- telkkä 1250 p+m, mustalintu 246 m+p, alli 17 m, tukkakoskelo 28 m+p, kaakkuri+sp 4+2 m, kuikka 1 m, merikotka 7 p+m, ruokki 8 m, kalalokki 400 p, tilhi 31 m, räkättirastas 820 m, korppi 15 m
- pähkinähakki 2 p; Siipyy (JKo, KJy)

- laulujoutsen 15 p; Närpiö, Bäckliden (PSl)

- ampuhaukka 1 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (IN)
- laulujoutsen 19 p; Kainaston jokilaakso (JMi)
- kiuru 1 m; Savikylä (JRi)
- tuulihaukka 1 p; Karijoki, keskusta (PSl)
- laulujoutsen 23 p; Kurikka, Jurva, Tainusjärvi (IN)

23.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 10.45-12.15 + 14.00-14.50
- amerikanjääkuikka 1 m (vuoden 1.), merisirri 2 p, etelänkiisla 1 p, telkkä 1300 p, kalalokki 1100 p+m, kihulaji 1 m, ruokki 2 m
- pähkinähakki 1 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- haapana 5 p, mustalintu 4 p, lapasotka 2 p, teeri 11 p; Storsjö (SN)
- urpiainen 2420 m; Trutklobbarna (TLi, MPj) 9.10-14.40
- haahka 30 S+N, alli 14 m+p, mustalintu 88 m+p, pilkkasiipi 7 S+N, telkkä 110 p, kaakkuri 1 N, silkkiuikku 1 m, härkälintu 2 N+S, mustakurkku-uikku 1 p, merikotka 5 p+m, taivaanvuohi 2 p, kihulaji 2 m, riskilä 1 N, ruokki 7 S+N, nauruloki 3 m, selkälokki 1 m, pikkutikka 1 p, tilhi 143 m, pyrstötiainen 31 p, isolepinkäinen 1 p, lapinsirkku 1 m, pikkulintu 420 m

- mustajoutsen 1 p, Suupohjan 1.; Närpiö, Nämpnäs, Börsskäret (Matti Palmu)

- valkoselkätikka 1 m; Kauhajoki, Panttikylän torni (IN)
- pikku-uikku 1 p, vuoden 1.; Kauhajärvi
- mustalintu 1 p, telkkä 13 p, isokoskelo 22 p
- lehtokurppa 1 p; Jokimaa
- pyrstötiainen 15 p; Teuva, Varsala, Roumio (JJ)
- teeri 50 p; Kurikka, Peurainneva (KRu)
- tikli 30 p, urpiainen 130 p; Kurikankylä (MHa, ym.)

22.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, ALi, MPj) 8.35-11
- sepelhanhi 1 m, sinisorsa 16 m, jouhisorsa 3 m, haahka 52 m, all 5 S+N, mustalintu 181 m+p, pilkkasiipi 3 m, telkkä 500 p, tukkakoskelo 20 m, kuikkalaji 1 m, silkkiuikku 1 p, kalalokki 200 p
- varpuspöllö 1 p, kulorastas 2 p, isolepinkäinen 1 p; Siipyy, kylä (JKo, ALi)

- valkoselkätikka 1 p; Närpiö, Piolahti, kylä ( Thea Nelson)
- tilhi 17 p, mustarastas 7 p; Norrnäs (MNo)
- uuttukyyhky 8 p; Pörtmossen (IN)
- laulujoutsen 24 p; Pirttikylä, Högback

- tilhi 100 p, räkättirastas 160 p; Kauhajoki, keskusta (JRi, IN)
- laulujoutsen 84 p; Hangaskylä (IN)
- taviokuurna 2 ä; Teuva, Riippi (JKe)
- harmaapäätikka 1 p; Kurikka, Jurva, Paunupää (IN)
- isolepinkäinen 1 p; Niemenkylä

21.10.
Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo, ALi) 10.15-14.15
- merisirri 2 p, pulmunen 170 p+m, lapasotka 3 N, kuikkalaji 1 N, merikotka 3 m, ampuhaukka 1 m, jänkäkurppa 1 p, tilhi 25 p, peukaloinen 3 p, pyrstötiainen 9 m, järripeippo 35 p
- taviokuurna 4 m, harmaapäätikka 1 p; Lapväärtin jokisuus (TI)
- laulujoutsen 62 p, kapustarinta 1 m, pyrstötiainen 9 m, isolepinkäinen 1 p
- tikli 25 p; Lålby, kaatopaikka (PSl)

- kyhmyjoutsen 22 p, metsähanhi 4 m; Närpiö, Kaldonskär (JV)
- sinisorsa 70 p, alli 2 m, telkkä 135 p, valkoviklo 1 p

- laulujoutsen 8 N; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

20.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ niemi+ Kilgrund (JKo, VF, AA, MKm, Helena Pesonen) 8.00-12.30
- muuttohaukka 1 p, valkoselkätikka 1 m, taviokuurna 8 m, naakka 1600 m, varis 3000 m, punatulkku 130 m, sinisorsa 52 m+p, jouhisorsa 1 m, haahka 12 m, alli 34 N+S, mustalintu 123 m+p, pilkkasiipi 12 m, telkkä 445 p+m, tukkakoskelo 86 m, isokoskelo 130 m, kaakkuri 1 m, silkkiuikku 1 p, härkälintu 1 N, merikotka 2 p+m, varpushaukka 3 m, ampuhaukka 1 p, kapustarinta 2 m, jänkäkurppa 1 p, ruokki 3 p, naurulokki 1 N, sepelkyyhky 16 m+p, varpuspöllö 1 p, tilhi 128 m, räkättirastas 400 m, pyrstötiainen 50 p, talitiainen 65 m, isolepinkäinen 1 p, mustavaris 2 m, urpiainen 800 m, pulmunen 26 p
- harmaapäätikka 1 p; Skaftung (HWe)
- västäräkki 1 p; Tiukka (HL)

- valkoselkätikka 1 p; Närpiö, Piolahti, kylä ( Thea Nelson)
- valkoselkätikka 1 p; Piolahti, Rönnskär (HL)
- kanadanhanhi 28 N; Karila (IN)

- sinisuohaukka 2 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- pähkinähakki 2 p; Päntäne ( Pauli Yli-Hyövälti)
- haapana 7 NW, isolepinkäinen 2 p, hemppo 3 p; Teuva, Perälä (TLe)
- tilhi 140 p; Kurikka, keskusta (MHa, ym.)

19.10.
- tunturikihu 1 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- haahka 1 m, alli 7 p+m, telkkä 340 p+m, härkälintu 3 p, pyrstötiainen 10 m
- kottarainen 30 p; Pohjoislahti (ALv)

18.10.
- pulmunen 40 m; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 8.30-11
- haapana 17 m, jänkäkurppa 1 p, räkättirastas 500 p, kottarainen 1 m

- tilhi 300 p; Kauhajoki, keskusta (IN)

17.10.
- sinisuohaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyy, Appelö (MPj)

- tilhi 50 p; Kauhajoki, keskusta (JRi, JaR)
- kurki 1 p; Teuva, Varsala (JJ)

16.10.
- nokkavarpunen 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- pohjantikka 1 p; Hamnfjärden (HWe)

15.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 8.15-10.30
- valkoselkätikka 2 m, urpiainen 3550 m, alli 4 m, mustalintu 60 N, isokoskelo 33 m, harmaapäätikka 1 ä, pohjantikka 1 m, västäräkki 1 m, tilhi 39 N+S, räkättirastas 785 N+S, varis 380 m, peippo 128 m, punatulkku 28 N, pikkulintu 920 m
- valkoselkätikka 1 p, varpuspöllö 1 p, peukaloinen 1 p; Trutklobbarna (HWe)
- tilhi 30 m, räkättiratas 800 m, pyrstötiainen 12 m, urpiainen 500 m

14.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, HWe) 8.50-13.05
- virtavästäräkki 1 p, merisirri 3 p, valkoselkätikka 1 p, kirjosiipikäpylintu 1 m, kyhmyjoutsen 23 p+m, valkoposkihanhi 6 m, haahka 15 p, mustalintu 50 m, tukkakoskelo 48 m, vesilintu 100 N, kuikkalaji 1 m, silkkiuikku 1 p, merikotka 2 p, ampuhaukka 3 m, riskilä 1 m, ruokki 9 m, kalalokki 160 p, sepelkyyhky 32 m, harmaapäätikka 1 m, tilhi 173 m, kivitaskulaji 1 N, räkättirastas 817 m, pyrstötiainen 14 N+S, naakka 88 m, varis 273 m, urpiainen 1144 m, lapinsirkku 2 m
- harmaahaikara 3 m; Trutklobbarna (HWe, ym.) 8.00-12.30
- jänkäkurppa 1 p, västäräkki 1 ä, räkättirastas 1300 m, isolepinkäinen 1 p

- peltopyy 15 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå)

- tilhi 50 p; Kauhajoki, keskusta (JRi, JaR)
- räkättirastas 700 p, hemppo 2 p; Savikylä
- tilhi 1500 p, pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- viirupöllö 1 p; Karijoki, Niemimaa (JJ)

13.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ niemi (JKo, II, KKo, MPj, HWe, VF) 8.30-12
- pähkinänakkeli 1 m (syksyn 1.), kirjosiipikäpylintu 3 m, telkkä 1000 p+m, naakka 1255 m, haapana 16 m, tavi 14 p, sinisorsa 20 p+m, alli 3 S+N, mustalintu 276 m, uivelo 2 N, tukkakoskelo 85 S+N, silkkiuikku 3 p+m, harmaahaikara 2 m, merikotka 3 p+m, varpushaukka 5 m, kapustarinta 1 m, tundrakurmitsa 1 m, kihulaji 2 p+N, naurulokki 1 m, sepelkyyhky 6 m, pohjantikka 1 m, tilhi 40 p+m, räkättirastas 200 p+m, pyrstötiainen 40 p, mustavaris 13 m, varis 690 m, urpiainen 256 S+N
- pohjantikka 1 m; Siipyy, Appelö (MPj)
- varpuspöllö 1 ä; Siipyy, kylä (JKo)
- laulujoutsen 15 p; Hamnfjärden (HWe)
- pohjantikka 1 p, pikkutikka 1 p, pyrstötiainen 12 p; Pohjoislahti (ALv)
- merisirri 1 p; Murgrund, Lappunge (JK)

- merisirri 2 p; Närpiö, Storklack (JK)

- tilhi 400 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- alli 4 p, telkkä 12 p; Kauhajärvi
- merikotka 1 p, urpiainen 230 m+p; Kauhaneva
- kurki 250 m; Karijoki, Myrkky (KRu, PRu)
- tilhi 150 p; Kurikka, keskusta (MHa)
- maakotka 1 p, harmaapäätikka 1 p; Kampinkylä (JMä, HMä)

12.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF, KKo) 8.40-13.30
- leveäpyrstökihu 1 m, merisirri 3 m, ruokki 347 m+p, mustalintu 246 m+p, telkkä 450 p, haapana 27 m, haahka 168 m+p, alli 84 m+p, pilkkasiipi 41 m+p, uivelo 2 m, tukkakoskelo 178 p+m, kaakkuri 6 m+p, kukka 5 m+p, silkkiuikku 34 p+m, härkälintu 8 m+p, merikotka 1 p, merikihu+sp 1+2 m, riskilä 18 m+p, naurulokki 9 m, tilhi 26 m, pyrstötiainen 42 p
- haarapääsky 1 m; Siipyy, Kiili (JKo)
- taivaanvuohi 5 p+m, peukaloinen 1 p, lapinsirkku 1 p; Stånggrund (SJa, MPj)
- haapana 130 p, sinisorsa 155 p, isolepinkäinen 1 p; Hamnfjärden (KKo, HWe)
- varpuspöllö 1 Ä; Tiukka, Långmarken (KRu, PRu)

- tilhi 600 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- laulujoutsen 45 p; Hangaskylä
- tilhi 1100 p; Teuva, keskusta (KHi)
- varpuspöllö 1 Ä; Karijoki, Myrkky (KRu, PRu)
- pähkinähakki 1 p; Isojoki, keskusta (Juho Paltta)
- lehtopöllö 1 p, nälkiintynyt; Kurikka, Jyllintaival (Seppo J. Ojala)

11.10.
- tundrakurmitsa 2 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban (HL)
- jänkäkurppa 2 p, niittykirvinen 1 p, luotokirvinen 1 p, peukaloinen 4 p, punarinta 5 p, tiltatti 3 p, pajulintu 1 p
- jänkäkurppa 1 p, harmaahaikara 1 p; Trutklobbarna (HWe)

- tilhi 400 p, mustarastas 6 p; Kauhajoki, keskusta (ARR, HAR, IN)
- tilhi 300 p; Teuva, keskusta (KHi)
- tilhi 50 p; Karijoki, keskusta (SLä)

10.10.
- räkättirastas 1500 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo, MPj) 9.00-13
- mustalintu 9 m, silkkiuikku 2 p, jänkäkurppa 1 p, peukaloinen 1 p, hippiäinen 30 p, pyrstötiainen 13 m, urpiainen 49 m
- pähkinähakki 1 E, räkättirastas 260 m, tiltaltti 2 m; Siipyy, kylä (JKo)
- tikli 25 p, pyrstötiainen 7 p; Lålby, kaatopaikka (PSl)
- tilhi 500 p, pähkinähakki 1 S; Kristiina, keskusta

- harmaapäätikka 1 p, isolepinkäinen 1 p; Närpiö, Karila (IN)

- sarvipöllö 1 p; Kauhajoki, Jokimaa (IN)
- lehtokurppa 1 p; Kokonkylä

9.10.
Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo, MPj) 8.15-13.15
- isokirvinen 1 p, kirjosiipikäpylintu 1 ä, telkkä 1350 p, sinisorsa 21 p, tukkakoskelo 30 p+m, isokoskelo 60 p, silkkiuikku 5 p, merikotka 5 p, tundrakurmitsa 1 p, jänkäkurppa 2 p, västäräkki 1 p, tilhi 67 m+p, peukaloinen 3 p, leppälintu 1 p, räkättirastas 1150 p, tiltaltti 2 p, tikli 1 N
- varpuspöllö 1 ä; Siipyy, Länsikylä (VF)

- tilhi 30 p; Kauhajoki, keskusta (JRi)

8.10.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (JKe, KE, MPj, MR) 8.00-13
- valkoselkätikka 3 m, tavi 20 p, sinisorsa 28 p, mustalintu 2 p, kaakkuri 1 p, silkkiuikku 5 p, harmaahaikara 1 p, jänkäkurppa 3 p, taivaanvuohi 9 p, sepelkyyhky 11 m, pohjantikka 1 E, haarapääsky 1 m, tilhi 268 m, peukaloinen 2 p, rautiainen 3 p, räkättirastas 628 m, rastaslaji 3000 p, tiltaltti 2 ä, pyrstötiainen 8 m, isolepinkäinen 1 p, kottarainen 1 p, lapinsirkku 1 p
- isolepinkäinen 1 p; Lålby, kaatopaikka (PSl)

- kuikka 1 p, räkättirastas 500 m; Närpiö, Stånggrund (PSl)
- tukkasotka 26 p; Eskö
- nokkavarpunen 1 p; Kaskinen, keskusta (PSl)
- tilhi 1000 p, västäräkki 3 p, pähkinähakki 1 p

- tilhi 40 p; Kauhajoki, keskusta (ARR, HAR)
- sarvipöllö 1+1 p; Pukkilankylä+ Jokimaa (VYT, IN)
- tilhi 500 p; Teuva, keskusta (KHi)

7.10.
Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Siipyyn lintutorni (PSl, MPj, AA, ym.) 7.50-15.30
- pikkuruokki 1 N (syksyn 1.), idäntiltatti 1 p (vuoden 1.), valkoselkätikka 1 N, kirjosiipikäpylintu 4 p, telkkä 2500 p, naakka 1509 m, pohjantikka 4 N, tukkasotka 40 p, lapasotka 1 p, haahka 70 p+m, alli 10 p, mustalintu 25 m+p, tukkakoskelo 46 p+m, kaakkuri 3 m, kuikka 1 m, silkkiuikku 5 m+p, merikotka 4 p, tundrakurmitsa 2 p, riskilä 4 N, ruokki 8 N, suopöllö 1 E, tilhi 165 m, peukaloinen 5 p, räkättirastas 393 m, tiltaltti 5 p, pyrstötiainen 138 m, isolepinkäinen 1 p, närhi 87 N+S, varis 157 m, tikli 5 S+N, vihervarpunen 117 m, pulmunen 1 p
- pikkulepinkäinen 1 p; Siipyy, Länsikylä (JKo, AA, MPj)
- tiltatti 1 p, hemppo 1 p; Siipyy, kylä (JKo)

- mustalintu 1 p, telkkä 17 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (IN)
- laulujoutsen 35 p, isolepinkäinen 1 p; Havuskylä

6.10.
Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Domarkobban (II, KK, JKo, JKi, PSl, ym.) 8.00-12.30
- hippiäisuunilintu 1 m (vuoden 1.), jääkuikka 1 p, merisirri 2 m, etelänkiisla 1 m, kirjosiipikäpylintu 9 p, telkkä 1200 p, metsähanhi 2 m, haahka 13 m, tukkasotka 125 p+m, lapasotka 5 p, haahka 200 p, alli 5 p, mustalintu 15 p, tukkakoskelo 80 m+p, kaakkuri 5 m, kuikka 2 m, silkkiuikku 7 p, härkälintu 12 p, mustakurkku-uikku 3 p, harmaahaikara 3 p+m, merikotka 8 p, ampuhaukka 1 m, tundrakurmitsa 1 p, taivaanvuohi 3 p, merikihu+sp 1+1 N, riskilä 9 N, ruokki 25 m, kalalokki 200 p, sepelkyyhky 220 m, harmaapäätikka 1 p, pohjantikka 1 N, tilhi 270 S+N, peukaloinen 8 p, räkättirastas 1130 N+S, hippiäinen 100 p, viiksitimali 4 p, pyrstötiainen 21 m, puukiipijä 20 p, isolepinkäinen 1 p, naakka 980 m, mustavaris 10 m, kottarainen 27 m, lapinsirkku 1 p
- varpuspöllö 1 p, sarvipöllö 1 p, helmipöllö 3 p; Siipyy, Jonnsborg
- merikotka 2 p, varpuspöllö 1 ä, tilhi 330 p+m; Skaftung, Kalasatama
- merisirri 1 p; Murgrund, Lappungen (JK)

- sinisorsa 10 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JRi, JaR)
- kiuru 25 p, räkättirastas 220 p, pähkinähakki 1 p
- silkkiuikku 9 p, sinisorsa 2 p, telkkä 2 p; Nummijärvi
- laulujoutsen 70+50 p; Hangaskylä+ Ratikylä (JKe)
- isolepinkäinen 1+1 p; Teuva, Korvenkylä+ Riippi (JKe)
- laulujoutsen 73 p; Profeetanneva
- harmaapäätikka 1 p; Karijoki, Myrkky (KRu, PRu)
- tilhi 10 m; Kurikka, keskusta (MHa)

5.10.
Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Domarkobban+ Siipyyn niemi, ym. (II, KK, JKo, MPj, AA, VF, PSl, ym.) 8.30-19.30
- jääkuikka 1 p, muuttohaukka 1 E, merisirri 2 m, valkoselkätikka 1 m, telkkä 1200 p, metsähanhi+sp 95+48 m, hanhilaji 110 m, sinisorsa 48 p, jouhisorsa 4 p, tukkasotka 44 m+p, lapasotka 6 m, haahka 400 p, alli 27 p, mustalintu 116 p, pilkkasiipi 10 p, tukkakoskelo 58 p, kaakkuri 9 p+m, kuikka 1 m, silkkiuikku 23 p, härkälintu 4 p+m, merimetso 23 m, harmaahaikara 4 m+p, merikotka 17 p+m, kanahaukka 3 p+m, varpushaukka 6 m, kurki 86 m, jänkäkurppa 5 p, taivaanvuohi 4 p, kihulaji 1 m, riskilä 1 p, ruokki 16 S+N, naurulokki 8 m, uuttukyyhky 1 mm, sepelkyyhky 480 m, harmaapäätikka 1 p, pohjantikka 2 m, tilhi 290 N+S, peukaloinen 10 p, punarinta 20 p, räkättirastas 365 N+S, tiltaltti 1 p, pyrstötiainen 25 p, isolepinkäinen 1 p, mustavaris 38 m, varis 210 m
- varpuspöllö 1 p, sarvipöllö 1 p, helmipöllö 5 p; Siipyy, Jonnsborg
- pikkulepinkäinen 1 m; Siipyy, Länsikylä (VF, ALi)
- kirjosiipikäpylintu 6 p; Domarkobban (PSl, Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto)
- peukaloinen 1 p, viiksitimali 3 p, pyrstötiainen 9 p; Pohjoislahti (ALv)

- nokkavarpunen 1 p; Närpiö, Piolahti (II, KK, AA, ym.)
- uivelo 29 p, metsähanhi 70 m, tukkasotka 26 p, merikotka 3 p, piekana 3 m, kurki 5 m, taivaanvuohi 12 p, pähkinähakki 1 p, kottarainen 30 p
- pähkinähakki 7 p; Närpiö, keskusta (UH)
- tilhi 15 p; Norrnäs (MNo)

- mustalintu 1 p; Isojoki, Kangasjärvi (KNi)
- muuttohaukka 1 m, varpushaukka 2 m; Iso Rapaneva (Matti Mäkelä, Eero Mäkelä)

4.10.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna+ Kilgrund+ Siipyyn lintutorni (KK, JKo, MPj, SJa, AA, ym.) 8.00-13
- valkoselkätikka 1 m, sepelkyyhky 1024 m, mustavaris 540 m, naakka 1130 m, lapasorsa 2 m, telkkä 150 p, kaakkuri 3 m, harmaahaikara 3 m, merikotka 21 p+m, ruskosuohaukka 1 m, varpushaukka 12 m, piekana 3 m, ampuhaukka 2 m, jänkäkurppa 4 p, taivaanvuohi 4 p, selkälokki 1 p, luotokirvinen 1 p, tilhi 112 m, räkättirastas 780m+p, tiltatti 1 p, pyrstötiainen 10 m, isolepinkäinen 1 p, kottarainen 11 m

- harjalintu 1 p; Kaskinen, Fladan (JKe)
- tilhi 170 p, peukaloinen 1 p, isolepikäinen 1 p, närhi 45 m, naakka 370 m

- harjalintu 1 p; Teuva, Äystö (Niko Hopiavuori, Eija Hopiavuori)

3.10.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Kilgrund (JKo, MPj, AA) 7.45-12.50
- muuttohaukka 1 m, kirjosiipikäpylintu 4 S+N, sepelkyyhky 6115 m, mustavaris 790 m, varis 650 m, tilhi 310 m, valkoposkihanhi 39 m, haapana 36 m, jouhisorsa 11 m, alli 2 m, mustalintu 11 S+N, telkkä 300 p, kuikka+sp 1+2 m, harmaahaikara 1 m, merikotka 7 p, sinisuohaukka 2 m, varpushaukka 15 m, piekana 1 m, ampuhaukka 5 m, kurki 260 m, ruokki 2 m, helmipöllö 1 m, haarapääsky 1 m, peukaloinen 1 p, tiltaltti 1 p, isolepinkäinen 1 p, naakka 530 m, kottarainen 32 p+m, tikli 1 m, punatulkku 27 N, lapinsirkku 2 p+m
- tilhi 80 p; Siipyy, Länsikylä (JKo, KK, ym.)
- kurki 4 p, hemppo 1 p; Storsjö
- harmaapäätikka 1 p, kurki 1320 m; Solaxgrunden (TI) 8.50-13.40
- sepelkyyhky 2230 m, naakka 710 m, varis 690 m, tikli 16 N, uivelo 2 p, harmaahaikara 1 N, merikotka 8 p+m, lehtokurppa 1 p, taivaanvuohi 2 p, tilhi 95 N, räkättirastas 750 S+N, kulorastas 25 S+N, isolepinkäinen 1 m, mustavaris 42 m
- haarapääsky 1 p, pähkinähakki 2 p; Lapväärtti (JKo, KK)

- pähkinähakki 7 p; Närpiö, keskusta (UH)

- tilhi 25 p; Teuva, keskusta (KHi)
- sepelkyyhky 30 m; Kurikka, Pitkämön tekojärvi (MHa)

2.10.
- sepelkyyhky 551 m; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- metsähanhi 50 m, alli 3 p, mustalintu 3 N, telkkä 467 p+m, harmaahaikara 1 p, merikotka 7 p, taivaanvuohi 5 p, ruokki 3 p, selkälokki 1 p, pohjantikka 1 p, tilhi 1 p, peukaloinen 2 p, mustavaris 1 p
- isolepinkäinen 1 p; Storsjö (JKo)

- tundrakurmitsa 2 p, haapana 80 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- merikotka 2 p, harmaahaikara 1 p, kapustarinta 1 p, töyhtöhyyppä 3 p, uuttukyyhky 2 p, isolepinkäinen 1 p
- kanadanhanhi 240 p, metsähanhi 40 p; Kalax
- laulujoutsen 30 p, merihanhi 1 p, sinisuohaukka 1 p, järripeippo 250 p
- isolepinkäinen 1 p; Karila (IN)

- tilhi 44+7 p; Kauhajoki, Kainasto+ Kauhajoki, keskusta (JMi)
- lehtokurppa 1 p; Kainasto (IN)

1.10.
- sinisuohaukka 1 p; Närpiö, Finby (Tarmo Huttunen)

- kiuru 160 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- sinisuohaukka 1 p, tuulihaukka 1 p
- laulujoutsen 11 p, ampuhaukka 1 p; Kainasto, Takkulanneva (IN)

AlkuunSyyskuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

30.9.
- varpushaukka 4 p+m; Kristiinankaupunki, Lapväärtin jokisuu (TI) 9.20-12.30
- kiuru 54 p+m, niittykirvinen 82 p, peukaloinen 1 ä, räkättirastas 340 p+m, kulorastas 6 m+p, tiltatti 1 Ä, isolepinkäinen 3 S+N, tikli 1 m, lapinsirkku 6 m

- pähkinähakki 4 p; Närpiö, keskusta (UH)

- laulujoutsen 10 p, metsähanhi 1 p, haapana 4 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (IN)

29.9.
- muuttohaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF) 11.00-13
- merisirri 1 p, etelänkiisla 1 m, haahka 955 p+m, silkkiuikku 100 p, haapana 55 p, sinisorsa 48 p, mustalintu 55 N+S, pilkkasiipi 8 N+S, tukkakoskelo 67 p+m, kaakkuri 3 m, kuikka 3 S+N, härkälintu 18 p, harmaahaikara 1 p, merikotka 11 p, tylli 1 p, suosirri 3 p, merikihu 1 m, ruokki 22 S+N, naurulokki 4 N, sepelkyyhky 60 m, varpuspöllö 2 p, isolepinkäinen 1 p
- pohjantikka 1 p, viirupöllö 1 p, peukaloinen 5 p; Kilgrund (AA, MKm)
- valkoselkätikka 1 p; Pakankylä (SSt)
- harjalintu 1 p; Kristiina, Itäpuoli (Wiljam Eriksberg)
- tilhi 10 p; Kristiina, Itäpuoli (PSl)

- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Hyyppä, Kolttokylä (IN)

28.9.
Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Siipyyn niemi (II, AA, Sja, KK, JKo, VF, ym.) 7.20-14.30
- maakotka 1 N, kirjosiipikäpylintu 3 m, kangaskiuru 1 m, sepelkyyhky 3900 m, peippo 3350 m, varpushaukka 17 m, mustavaris 165 m, metsähanhi 12 m, haapana 64 m+p, telkkä 26 m, harmaahaikara 2 p+m, ruskosuohaukka 3 m, kanahaukka 3 m, ampuhaukka 1 m, suosirri 17 p, jänkäkurppa 2 p, harmaapäätikka 1 m, palokärki 2 m, pohjantikka 3 m+p, niittykirvinen 205 m+p, lapinkirvinen 1 m, tilhi 4 p, peukaloinen 7 p, hippiäinen 200 p, puukiipijä 8 p+m, isolepinkäinen 1 p, närhi 68 m, naakka 450 m, varis 85 m, kottarainen 19 m, vihervarpunen 360 m, punatulkku 45 m
- harmaahaikara 6 p, merikotka 4 p; Hamnfjärden (Marko Teivonen, Kari Aromäki, ym.)
- harmaasorsa 1 p, sinisorsa 120 p, jouhisorsa 3 p, uivelo 3 p, isolepinkäinen 1 p

- viirupöllö 1 p, tilhi 5 p; Kauhajoki, Aronkylä, Kotamäki (IN)
- laulujoutsen 42 p; Hangaskylä (JKe)
- sinisuohaukka 2 p; Teuva, Lammasneva (JKe)
- uuttukyyhky 6 p, sepelkyyhky 18 p, tiltaltti 1 p, pyrstötiainen 9 N
- isolepinkäinen 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (PSl)

27.9.
Kristiinankaupunki, Storbådan- Domarkobban (PSl, JKo) 8.00-15.30
- taigauunilintu 1 p, telkkä 700 p, kyhmyjoutsen 16 p, haapana 47 p, alli 1 m, tukkakoskelo 40 p, kuikka 3 m, silkkiuikku 21 p, härkälintu 11 p, harmaahaikara 2 p, tundrakurmitsa 1 p, tylli 2 p, punakuiri 1 p, suosirri 14 p, pikkusirri 1 p, jänkäkurppa 2 p, ruokki 5 p, kalalokki 140 p, niittykirvinen 20 p, luotokirvinen 3 p, peukaloinen 5 p, isolepinkäinen 1 p, järripeippo 200 p, lapinsirkku 1 p
- pohjantikka 5 m, pikkutikka 2 m; Ljusgrund (SJa) 8.05-10.05
- pilkkasiipi 2 p, telkkä 66 N, tukkakoskelo 33 p, vesilintu 185 N+S, merimetso 200 p, jänkäkurppa 1 p, palokärki 2 m, luotokirvinen 1 p, hömötiainen 32 W

- metsähanhi 20 p, silkkiuikku 2 p; Närpiö, Piolahti (II)
- isolepinkäinen 3 p; Öster Yttermark (IN)

- kiuru 300 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- sinisuohaukka 2 p, isolepinkäinen 1 p, närhi 30 m, kottarainen 13 p
- sarvipöllö 1 p; Jokimaa (IN)

26.9.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, Seppo Neuvonen) 7.10-11.15
- haahka 3590 p, telkkä 1500 p, isokoskelo 420 p, haapana 27 p, tavi 18 p, lapasotka 2 N, alli 2 N, mustalintu 180 p, pilkkasiipi 48 N+S, tukkakoskelo 70 p, kaakkuri 1 p, silkkiuikku 4 p, härkälintu 6 N+S, harmaahaikara 1 m, merikotka 5 p, kapustarinta 3 p, tundrakurmitsa 1 p, tylli 1 p, punakuiri 1 p, suokukko 4 p, sirrilaji 16 p, ruokki 10 N+S, naurulokki 1 N, kalalokki 600 p, varpuspöllö 1 Ä
- heinäkurppa 1 p; Skrattnäs (PB)

- pähkinähakki 8 p; Närpiö, keskusta (UH)
- metsähanhi 17 m; Närpiö, Karila (IN)

- sarvipöllö 3 p; Kauhajoki, Jokimaa (IN)
- kottarainen 2 p; Kurikka, Tuiskula (MHa)

25.9.
- taigauunilintu 1 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo) 9.15-13
- harmaahaikara 1 p, jänkäkurppa 1 p, niittykirvinen 34 p, luotokirvinen 2 p, laulurastas 40 p, punakylkirastas 35 p, hippiäinen 105 p, järripeippo 210 p
- valkoselkätikka 1 S; Siipyy, Yttergrund (PSl)
- kyhmyjoutsen 50 p, telkkä 50 p, sepelkyyhky 105 m
- tn. merisirri 2 p; Siipyyn lintutorni (Heikki Saarnio)
- telkkä 600 p, kyhmyjoutsen 20 p, sinisorsa 21 p, haahka 310 S+N, mustalintu 14 N, silkkiuikku 7 p, merikotka 3 p, tylli 1 m, närhi 23 m
- mustavaris 13 m; Skaftung (SJa)
- sinisorsa 112 p, uivelo 3 p; Hamnfjärden
- peukaloinen 1 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- maakotka 1 p, muuttohaukka 1 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- naakka 3000 p, kiuru 300 p, laulujoutsen 7 p, sinisuohaukka 4 p, piekana 1 m, tuulihaukka 2 p, sepelkyyhky 90 p, kottarainen 10 p, närhi 31 m, hemppo 1 p
- sepelkyyhky 51 p, kottarainen 50 p; Luomankylä
- varpuspöllö 1 ä; Teuva, Riippi (IN)
- piekana 1 p; Karijoki, Alakylä (IN)
- isolepinkäinen 1 p; Siltaneva

24.9.
- valkoselkätikka 1 p, kapustarinta 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo)
- sepelkyyhky 106 m; Kilgrund (AA)
- selkälokki 1 p, pikkutikka 1 p, peukaloinen 2 p

- peukaloinen 1 p; Närpiö, Stånggrund (PSl)
- lyhytnokkahanhi 1 p, laulujoutsen 180 p; Kalax
- kanadanhanhi 130 p, metsähanhi 30 p 35 m, merihanhi 10 p, kurki 30 p
- valkoselkätikka 1 p; Kaskinen, Sälgrund (PSl)
- vesilintu 500 p, haahka 1 p, alli 1 p, härkälintu 1 p, kapustarinta 1 p, tilhi 2 p, isolepinkäinen 1 p

- ampuhaukka 1 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (IN)
- pyrstötiainen 5 p; Kurikka, Pirttimaa (MHa, ym.)

23.9.
- isokirvinen 1 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Strobådan (JKo)
- merisirri 1 p, luotokirvinen 5 p, tavi 25 p, tylli 3 p, suokukko 1 p, suosirri 1 p, niittykirvinen 35 p, lapinkirvinen 1 p, kottarainen 65 p
- telkkä 1130 p+m, metsähanhi+sp 10+40 m; Kilgrund (AA)
- isokoskelo 28 m+p, kaakkuri 2 N, silkkiuikku 13 p, harmaahaikara 5 p+m, merikotka 4 p, suosirri 2 m, taivaanvuohi 2 p, isolepinkäinen 1 p, närhi 41 m, kottarainen 27 m+p
- kapustarinta 3 p, taivaanvuohi 3 p; Siipyy (SJa)
- valkoselkätikka 1 p; Solaxgrunden (TI) 8.40-11.40
- merimetso 65 m+p, harmaahaikara 8 N+S, merikotka 2 N+S, taivaanvuohi 5 p, sepelkyyhky 190 m, tilhi 13 m, räkättirastas 550 N, isolepinkäinen 1 m, lapinsirkku 1 m
- kapustarinta 3 p; Siipyy (JKo)
- harmaahaikara 1 p; Hamnfjärden (JPi)
- muuttohaukka 1 m; Kristiina, keskusta (PSl)

- pähkinähakki 6 p; Närpiö, keskusta (UH)
- metsähanhi 125 m, kurki 323 m; Karila (IN)
- merikotka 11 p+m, piekana 1 p, harmaapäätikka 1 p
- pikkutikka 1 W; Nämpnäs, Öskatan (JV)
- metsähanhi 200 p, kanadanhanhi 20 p, harmaahaikara 2 p; Kaldonskär

- kiuru 100 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- sinisuohaukka 1 p, tuulihaukka 1 p, isolepinkäinen 1 p, kottarainen 22 p
- merikotka 4 p; Isojoki, Mustansaarenkeidas (TTu) 7.35-12.20
- metsähanhi 31 m, telkkä 2 p, uivelo 1 p, isokoskelo 20 m, teeri 10 p, sepelkyyhky 238 m, palokärki 2 p, kiuru 11 m, räkättirastas 170 m, isolepinkäinen 1 p, närhi 22 m, kottarainen 9 m

22.9.
Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Siipyy (II, AA, SJa, KK, MKm, MPj, JKo, ym.) 8.40-12.20
- sepelkyyhky 2045 m, merihanhi+sp 36+20 m, harmaahaikara 6 p+m, merikotka 19 p+m, varpushaukka 7 m, kurki 265 m, jänkäkurppa 1 p, taivaanvuohi 9 p, haarapääsky 18 p, niittykirvinen 24 p+m, lapinkirvinen 1 p
- kurki 532 m; Siipyy (VF, JKo) 12.30+ 13.15-14.30
- etelänkiisla 1 m, harmaalokki 1300 p; Siipyyn lintutorni (MHa, ym.) 7.10-10.19
- telkkä 1140 p+m, silkkiuikku 3 p, naurulokki 3 p+m, pikkutikka 1 m, haarapääsky 3 m, sinitiainen 54 m, peippo 360 m, järripeippo 110 m, vihervarpunen 210 m
- pikkutikka 1 p; Kilgrund (AA, MKm)
- kurki 326 m, merikotka 3 p; Skaftung, Sandskäret (JPi) 12.00-12.40

- hanhilaji 100 m; Närpiö, Piolahti (MHa, ym.)
- haapana 16 p, kurki 57 m, kottarainen 44 p
- kurki 296 m; Nämpnäs (JV)
- harmaahaikara 1 p; Närpesfjärden, kt67 (JKe, JJ, TLe)
- taigauunilintu 1 p; Kaskinen, Fladan (JKe, JJ, TLe)
- kangaskiuru 1 m, pähkinähakki 3 SW

- kurki 70 m; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)

21.9.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, SJa, ym.) 8.00-13
- haahka 2 p, mustalintu 7 p+m, telkkä 300 p, isokoskelo 17 m, kuikka 1 m, merikotka 6 N+S, varpushaukka 6 m, pieni jalohaukka 2 m, ruokki 4 N+p, naurulokki 6 N, pohjantikka 1 p, varis 111 p+m
- taigauunilintu 2 p; Domarkobban- Kilgrund (AA, MKm)
- telkkä 620 p, kalalokki 900 p, kyhmyjoutsen 26 p, tavi 87 p, sinisorsa 62 p, haahka 10 p, merimetso 24 m, harmaahaikara 2 p, merikotka 6 p, ampuhaukka 1 p, kapustarinta 4 p, tundrakurmitsa 1 p, tylli 9 p, punakuiri 1 p, suosirri 12 p, luotokirvinen 3 p, tilhi 1 p
- isolepinkäinen 1 p; Hamnfjärden (IE)

- taigauunilintu 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- kuikka 1 p; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- sarvipöllö 1 ä; Hyyppä, Juonikylä (Annika Karhu)
- niittykirvinen 33 p, tiltaltti 1 Ä; Teuva, Profeetanneva (JKe)
- tiltaltti 3 p, isolepinkäinen 1 p; Lammasneva
- isolepinkäinen 1 p; Suksenjärvi
- pähkinähakki 1 p; Riippi
- haarapääsky 11 p, isolepinkäinen 2 p; Perälä (TLe)

20.9.
- kirjosiipikäpylintu 2 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- tavi 28 p, lapasotka 1 p, alli 2 N, mustalintu 26 p+m, pilkkasiipi 1 p, telkkä 448 p+m, silkkiuikku 4 p, härkälintu 1 N, merimetso 75 m, merikotka 12 p, varpushaukka 4 m+p, ruokki 3 p, kalalokki 500 p, peukaloinen 1 p
- metsähanhi 38 m; Siipyy (JKo)
- pähkinähakki 1 p; Lapväärtti (AA)
- taigauunilintu 1 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- niittykirvinen 25 p, isolepinkäinen 1 p, pähkinähakki 2 p; Närpiö, Piolahti (II)
- ruskosuohaukka 1 p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- pähkinähakki 3 p; Karijoki, Myrkky (KRu)

19.9.
- taigauunilintu 1 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- jalohaikara 1 p, heinäkurppa 1 p, syksyn 1.
- valkoposkihanhi 80 m, harmaahaikara 2 p, merikotka 2 p, merikihu 1 m
- kirjosieppo 1 p, harmaasieppo 1 p; Siipyy, kylä (JKo)
- kurki 1650 m, piekana 4 m; Lapväärtin jokisuu (ORa) 12.15-13.30
- rautiainen 11 p, hemppo 3 p; Lålby, kaatopaikka
- räkättirastas 177 p, valkoposkihanhi 46 p, niittykirvinen 60 p; Savilahti
- kurki 2166 m, metsähanhi 24 m; Pyhävuori (JK)
- merikotka 11 m, piekana 11 m, tilhi 1 p

- kurki 675 m; Närpiö, Nämpnäs (JV)

- haapana 5 p, silkkiuikku 8 p; Kauhajoki, Nummijärvi (JRi, JaR)
- metsähanhi 44 p, keltavästäräkki 2 p; Kauhaneva (KRu, PRu)
- kurki 700 m; Isojoki, Lauhanvuori (TTu) 6.50-16
- metsähanhi+sp 23+10 m, merikotka 1 m, varpushaukka 2 m, hiirihaukka 2 m, piekana 3 m, tuulihaukka 1 p, sepelkyyhky 18 m, pikkutikka 1 ä, tilhi 30 m, pähkinähakki 1 m, peippo 200 m
- räkättirastas 100 p; Kurikka, Luopa (MHa, ym.)

18.9.
Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo) 7.00-12.30
- taigauunilintu 2 p, telkkä 1200 p, haahka 15 p, silkkiuikku 12 p, merikotka 6 p, kalasääski 1 m, kapustarinta 2 p, tylli 8 p, suokukko 1 p, suosirri p, huuhkaja 1 p, niittykirvinen 45 p, keltavästäräkki 1 p, peukaloinen 1 p
- taigauunilintu 1 p, metsähanhi 23 m, merikotka 5 p; Kilgrund (AA)
- viirupöllö 1 Ä; Siipyy (SSt)
- jänkäkurppa 2 p, taivaanvuohi 2 p; Skaftung (SJa)
- kottarainen 400 p, valkoposkihanhi 40 N; Pohjoislahti (PSl, ym.)

- taigauunilintu 2 p; merihanhi 500 S, kurki 160 m; Närpiö, Kaldonskär (PSl)
- kurki 495 p, kanadanhanhi 50 p; Kalax
- ampuhaukka 1 p; Vargholmen

17.9.
- kehrääjä 1 p; Kristiinankaupunki, Heden (Heikki Saarnio)
- kurki 1700 m; Kristiinankaupunki (JK)

- tylli 3 m, valkoviklo 1 p; Närpiö, Kaldonskär (PSl)
- merihanhi 22 m, valkoposkihanhi 22 m, hanhilaji 70 m, harmaahaikara 1 p, merikotka 3 p, isolepinkäinen 1 p, selkälokki 1 p
- merihanhi 1000 S, merihanhi 450 p; Kalax (JV)
- laulujoutsen 250 p, kurki 500 p, kanadanhanhi 250 p; Tjärlax
- kurki 190 m; Nämpnäs

16.9.
- isokoskelo 20 p, kurki 22 m, pikkutikka 1 p; Närpiö, Järvön (PSl)
- metsähanhi 50 m; Bäckliden
- merihanhi 750 p, kanadanhanhi 250 p; Kalax (PSl, JV)
- kurki 500 p, laulujoutsen 60 p, metsähanhi 20 p
- kurki 500 p, hemppo 12 p; Västra Yttermark (JV)
- kottarainen 115 p; Rangsbyfjärden
- isolepinkäinen 1 p; Kaskinen, Fladan (PSl)

- isolepinkäinen 1 p; Isojoki, Möykky (JRi)

15.9.
- pähkinähakki 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (ALi)

- laulujoutsen 30 p; Närpiö, Rangsbyfjärden (JV)

14.9.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 6.45-9.30
- telkkä 1500 p+m, kyhmyjoutsen 21 p, isokoskelo 27 N, kaakkuri 2 N+S, merimetso 211 m, kuovi 1 m, merikihu 1 m, kalalokki 700 p
- laulujoutsen 21 p, merihanhi 120 p, valkoposkihanhi 4 p; Lillsund (II, PSl)
- kurki 60+40 m; Lålby+ Tiukka (PSl)
- merihanhi 105 S-SW; Savilahti
- kottarainen 350 p; Pohjoislahti
- harmaahaikara 1 p, ampuhaukka 1 p, kivitasku 3 p, isolepinkäinen 1 p; Välikylä

- sepelkyyhky 100 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kyhmyjoutsen 30 p, laulujoutsen 14 p, haapana 12 p
- tukkasotka 72 p, isokoskelo 25 p; Skrattnäs
- sepelkyyhky 50 p, isolepinkäinen 1 p; Österskogen (JKe)
- taigauunilintu 2 p; Kaskinen, Fladan (JKe)
- merimetso 31 m, harmaahaikara 9 p, mustapääkerttu 3 p

- pähkinähakki 2 p; Kauhajoki, Heikkilänkylä (TA)
- laulujoutsen 14 p; Isojoki, Sepänkylä (SLä)
- pähkinähakki 2 p; Kurikka, Loukajanvuori (Arto Huhta, Kimmo Koivula)
- harmaapäätikka 1 p; Jurva, Närvijoki (KKt)

13.9.
- tunturikihu 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 6.45-9.15
- kalalokki 3200 m, lokkilaji 900 p, haahka 8 m, mustalintu 53 m, kaakkuri 1 N, merimetso 215 m, harmaahaikara 2 p, suosirri 13 m+p, pieni kahlaaja 35 p
- kottarainen 400 p; Pohjoislahti (PSl)

- muuttohaukka 1 m, merimetso 10 m; Närpiö, Karila (IN)
- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- merihanhi 220 S; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- varpuspöllö 1 Ä; Kauhajoki, Aronkylä, Kotamäki (IN)
- kurki 87 m; Teuva, Riippi (JKe)

12.9.
- merikihu 12 m; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, Juha Salminen)
- haapana 14 m, haahka 25 p+m, mustalintu 16 m, telkkä 230 m, suosirri 30 m
- jalohaikara 1 p; Hamnfjärden (IE)
- punakottarainen 1 ad p, edellinen 2012; Kristiina, keskusta (Maarit Koivuluoma)

- kurki 550 p, merihanhi 220 p; Närpiö, Kalax (PSl)
- laulujoutsen 70 p, metsähanhi 50 p, kanadanhanhi 18 p
- lapasorsa 12 m, telkkä 300 p, ruskosuohaukka 3 m; Töjby, Storskäret
- harmaahaikara 1 p; Kaskinen, Lipinnokka/Ådskär (PSl)

- räkättirastas 200 W; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- metsähanhi 220 p, ampuhaukka 1 p, kurki 90 p; Päntäne (IN)

11.9.
- taigauunilintu 1 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, Juha Salminen)
- telkkä 1050 p, mustalintu 290 p+m, silkkiuikku 102 p, harmaahaikara 4 p, merikotka 3 p, sinisuohaukka 4 m, aro/niittysuohaukka 1 m, kalasääski 1 p, tuulihaukka 6 p, nuolihaukka 3 p, tylli 2 m, isosirri 7 m, suosirri 5 m, valkoviklo 3 m, merikihu 3 m, niittykirvinen 145 m, luotokirvinen 2 p, peukaloinen 1 p
- harmaahaikara 31, harmaasorsa 5 p, haapana 18 p, lapasorsa 10 p; Hamnfjärden
- muuttohaukka 1 p; Siipyy

- isolepinkäinen 2 p, pähkinähakki 1 p; Närpiö, Östra Yttermark (IN)
- kurki 590 p, metsähanhi 37 m, isolepinkäinen 3 p; Ylimarkku

- kottarainen 150 p; Kauhajoki, Aninkuja (IN)
- muuttohaukka 1 p; Teuva, Riippi (IN)
- laulujoutsen 14 p, kurki 100 W; Isojoki, Vanhakylä (SLä)

10.9.
Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Storbådan+ Kilgrund (JKo, AA, Juha Salminen)
- pikkusieppo 3 p, pohjansirkku 1 p, pulmussirri 1 p, telkkä 1650 p, haahka 950 p, kalalokki 2000 p, mustalintu 120 N, merimetso 60 p, merikotka 3 p, ruskosuohaukka 3 m, sinisuohaukka 2 m, varpushaukka 4 m, tuulihaukka 3 p+m, tundrakurmitsa 1 p, tylli 24 p, suokukko 8 p+m, kuovisirri 3 p, lapinsirri 1 p, suosirri 41 p, pikkusirri 3 p mustaviklo 2 p, räyskä 3 m, selkälokki 26 p, luotokirvinen 9 p, västäräkki 65 p, peukaloinen 1 p, leppälintu 4 p, kivitasku 11 p, mustapääkerttu 2 p, tiltaltti 15 p, pajulintu 25 p, harmaasieppo 1 p, kottarainen 30 p

- jalohaikara 3 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- haapana 50 p, merikotka 1 p, tylli 6 p, suokukko 6 p
- harmaapäätikka 1 p; Karila (IN)
- kurki 355 p; Kalax (PSl)
- kurki 550 p, niittykirvinen 200 p; Västra Yttermark, Lappnäset
- merihanhi 220 p, metsähanhi 60 p, merikotka 2 p; Kaldonskär (JV)
- harmaahaikara 2 p; Nämpnäs, Sundfjärden
- taigauunilintu 2 p (vuoden 1.), sirittäjä 1 p; Blacksnäs (PSl)
- telkkä 600 p, kapustarinta 3 p, taivaanvuohi 3 p

9.9.
Kristiinankaupunki, Kilgrund+ Ttrutklobbarna (AA, Juha Salminen)
- lyhytnokkahanhi 4 m, muuttohaukka 1 m, metsähanhi 44 m, tavi 45 p+m, lapasotka 1 m, kuikka 3 p, silkkiuikku 42 p, härkälintu 3 p+m, merimetso 56 m, harmaahaikara 3 p, merikotka 7 p, varpushaukka 5 p+m, hiirihaukka 4 p+m, ampuhaukka 1 p, kapustarinta 2 m, tylli 10 p, isosirri 3 p+m, rantasipi 2 p, jänkäkurppa 1 p, huuhkaja 1 p, niittykirvinen 52 p+m, kottarainen 40 p
- nuolihaukka 4 m+p; Storsjö (JKo)
- hiirihaukka 2 p, västäräkki 30 p, haarapääsky 25 m

- pähkinähakki 1 W; Närpiö, Finby (PSl)
- kurki 565 p, sinisuohaukka 3 p; Västra Yttermark, Lappnäset
- merikotka 2 p; Nixmossen
- telkkä 450 p, isokoskelo 50 p; Grytskäret (PSl)
- merimetso 50 p, valkoviklo 1 p, luotokirvinen 1 p, niittykirvinen 35 m

- kottarainen 150 p; Kauhajoki, Hangaskylä (IN)
- metsähanhi 41 m; Teuva, Riippi (JKe)

8.9.
- telkkä 480 m; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 7.30-11.30
- hanhilaji 27 m, haahka 5 m, harmaahaikara 5 p, merikotka 5 p, kapustarinta 2 m, tylli 6 p, suosirri 1 p, kottarainen 30 p
- harmaahaikara 34 p, merikotka 1 p; Hamnfjärden
- mustapääkerttu 4 p, pähkinähakki 2 p; Kristiina, keskusta (PSl)
- hanhilaji 104 m, tuulihaukka 3 p, isolepinkäinen 3 p; Välikylä (PRu, KRu)

- kurki 320 p; Närpiö, Kalax (JV)
- merihanhi 450 p, laulujoutsen 120 p, kanadanhanhi 35 p
- kurki 330 p; Västra Yttermark
- merihanhi 320 p, laulujoutsen 60 p; Rangsbyfjärden
- kottarainen 230 p, suosirri 60 p; Kaldonskär
- tavi 50 p, harmaahaikara 7 S-W, tylli 3 p, kapustarinta 1 p, valkoviklo 1 p

- kurki 346 p, haarapääsky 30 p, isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Päntäne (JPi)
- hiirihaukka 3 p, tuulihaukka 5 p, isolepinkäinen 1 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe)
- kurki 170 p; Isojoki, Hongonkylä (SLä)

7.9.
- kirjosieppo 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Kiili (JKo)
- harmaahaikara 32 p, räyskä 1 SW, peukaloinen 1 p; Hamnfjärden (HWe)
- nuolihaukka 3 m+p, kapustarinta 2 p; Härkmeri
- isolepinkäinen 1 p; Dagsmark (JTu, ym.)

- haapana 115 p; Närpiö, Piolahti (PSl)

- haarapääsky 110 p; Kauhajoki, Kauhajärvi (IN)
- kurki 330 p, metsähanhi 30 p, haarapääsky 110 m; Hangaskylä (JKe)
- niittykirvinen 60 p, hernekerttu 2 p; Teuva, Lammasneva (JKe)
- kurki 109 p; Isojoki, Hongonkylä (SLä)

6.9.
- muuttohaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 6.30-9.30
- telkkä 950 p, merimetso 410 m haapana 16 m, heinätavi 1 p, tukkasotka 10 m, pilkkasiipi 1 N, isokoskelo 37 S+N, kaakkuri 2 m, merikotka 12 p, nuolihaukka 2 p+m, suokukko 2 m, valkoviklo 1 ä, punajalkaviklo 1 p, kalatiira 1 m
- telkkä 400 m, merimetso 170 m; Trutklobbarna (HWe) 7.10-11.40
- merikotka 6 p, ruskosuohaukka 2 m, kalasääski 1 m, tylli 6 p, västäräkki 20 p

- kurki 330 p, laulujoutsen 75 p; Närpiö, Kalax (Antti Karlin)
- kurki 320 p, turkinkyyhky 1 p; Ylimarkku (II)

- pähkinähakki 1 W; Teuva, Kirkonkylä (IN)
- metsähanhi 27 m; Perälä
- metsähanhi 24 m; Riippi (JKe)
- kivitasku 2 p, isolepinkäinen 1 p; Karijoki, Järvikylä (JPi)

5.9.
- harmaahaikara 41 p, ruskosuohaukka 2 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (HWe)

- harmaahaikara 5 S; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- kurki 170 p, laulujoutsen 48 p, metsähanhi 85 p; Isojoki, Hongonkylä (IN)

4.9.
- haarapääsky 45 p, hemppo 8 p; Kristiinankaupunki, Metsälä (JKo)
- mustavaris 1 m; Pakankylä
- laulujoutsen 13 p, merihanhi 38 p, sepelkyyhky 75 p; Lillsund
- räkättirastas 145 p, isolepinkäinen 1 p, pähkinähakki 1 p, kottarainen 15 p; Lapväärtti
- harmaahaikara 61 p; Hamnfjärden (HWe)
- arosuohaukka 1kv m; Härkmeri
- ruskosuohaukka 3 m, nuolihaukka 3 p, taivaanvuohi 2 p

- metsähanhi 114 p, merihanhi 60 S; Närpiö, Piolahti (PSl, Ville Suorsa)
- tavi 80 p, tylli 10 p, pikkusirri 3 p, suokukko 3 p, mustaviklo 1 p, valkoviklo 1 p, räyskä 2 p
- merimetso 20 p, harmaahaikara 1 p, jänkäkurppa 1 p; Grytskäret (PSl)
- merihanhi 700 p, kanadanhanhi 150 p; Rangsbyfjärden (PSl, Ville Suorsa)
- valkoposkihanhi 40 p, sinisorsa 50 p

- harmaahaikara 2 m; Kauhajoki, Nummijärvi (ARR, HAR)
- turkinkyyhky 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- peukaloinen 1 p; Haapikangas (IN)
- turkinkyyhky 2 p; Kurikka, keskusta (MHa)

3.9.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Trutklobbarna (JKo, HWe) 6.20-11.10
- muuttohaukka 1 m, pulmussirri 1 p, telkkä 860 p+m, merimetso 1060 m+p, merikotka 15 p, haapana 54 p+m, haahka 16 m, mustalintu 152 N+S, pilkkasiipi 2 m, isokoskelo 64 m, kaakkuri 12 S+N, harmaahaikara 2 p+m, ruskosuohaukka 3 m, varpushaukka 13 m+p, nuolihaukka 4 m, tyli 2 p, musaviklo 1 p, kalatiira+sp 3+2 m, lapintiira 3 m, selkälokki 43 p+m
- pikkutikka 1 Ä; Skaftung (HWe)
- harmaahaikara 35 p, ruskosuohaukka 2 m; Hamnfjärden
- peukaloinen 5 p; Pohjoislahti (ALv)

- harmaahaikara 6 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- haapana 160 p, tavi 100 p, kyhmyjoutsen 40 p, laulujoutsen 14 p, tylli 10 p, pikkusirri 3 p, suokukko 1 p, mustaviklo 1 p, räyskä 1 p
- metsähanhi 90 p; Piolahti, Härtsbacken
- muuttohaukka 1 m; Kallmossen (IN)
- kurki 530 p; Kalax (JV)
- kurki 130 p, hemppo 8 p; Västra Yttermark
- kanadanhanhi 230 NW; Norrnäs

- merikokta 1 p, hiirihaukka 3 m, tuulihaukka 4 p, nuolihaukka 2 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe)
- kurki 150 p; Isojoki, Hongonkylä (Ville Suorsa)

2.9.
- västäräkki 35 p; Kristiinankaupunki, Storsjö (JKo)
- harmaahaikara 1 NE, merikotka 1 p, tuulihaukka 3 p
- peukaloinen 1 p; Skaftung (HWe)

- laulujoutsen 14 p, kapustarinta 21 p; Närpiö, Härtsbacken (PSl)
- pulmussirri 1 p, tukkakoskelo 80 p; Gåshällan
- merikotka 1 p, tylli 1 N, suosirri 2 p, valkoviklo 1 p

- räkättirastas 300 p; Kauhajoki, Panttikylän torni (IN)
- pyrstötiainen 4 m, isolepinkäinen 1 p, hemppo 4 p
- tuulihaukka 5 p; Kauhajärvi

1.9.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF, KKo) 5.55-11.15
- muuttohaukka 2 m, pulmussirri 3 m, telkkä 1250 m 550 p, merihanhi 58 m, valkoposkihanhi 29 m, haapana 33 N+S, tavi 68 N+S, haahka 265 p+m, mustalintu 9 m, uivelo 1 m, isokoskelo 40 p, kaakkuri 2 m, kuikka 6 m, harmaahaikara 1 m, merikotka 6 p, aro/niittysuohaukka 1 m, varpushaukka 9 m, kalasääski 1 N, nuolihaukka 2 m, tylli 2 m, kuovi 2 m, isosirri 1 p, kuovisirri 1 m, suosirri 13 m, pikkusirri 1 m, merikihu 2 m, lapintiira 6 S+N, selkälokki 35 p+m
- pähkinähakki 2 SW; Tiukka (JKo, KJy)

- harjalintu 1 p, vuoden 1.; Närpiö, Piolahti, Bölemossen (Meri Markkanen)

- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Möykkykylä (MYT)
- kuikka 1 p, kalasääski 1 p; Hiukkajärvi
- kurki 120 p; Isojoki, Sepänkylä (Seija Lähteenmäki)

AlkuunElokuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.8.
- sinisorsa 360 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (PSl)
- tavi 200 p, haapana 80 p, jouhisorsa 20 p, lapasorsa 10 p, tukkasotka 12 p, harmaahaikara 45 p, nokikana 1 p, mustaviklo 1 p
- nuolihaukka 1 p, pikkulepinkäinen 1 p; Härkmeri
- piekana 2 p; Merijärvi (IR)

- kurki 200 p, kottarainen 50 p; Kauhajoki, Hangaskylä (JKe, KHi)
- harmaahaikara 1 p; Teuva, Äystö, Tervalammet (JKe, KHi)
- merikotka 1 p, varpushaukka 3 p; Profeetanneva
- metsähanhi 37 W; Riippi (IN)

30.8.
- jalohaikara 5 p, harmaahaikara 50 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (KKo, IE)
- räkättirastas 250 p; Lapväärtti (PSl)
- kanadanhanhi 26 p; Lålby
- kalasääski 1 E, isolepinkäinen 1 p; Dagsmark

- merikotka 3 p; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- kurki 240 p, laulujoutsen 14 p, sepelkyyhky 200 p; Kauhajoki, Päntäne (IN)
- tuulihaukka 6 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe)
- mustalintu 2 p, harmaahaikara 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (PSl)
- isolepinkäinen 1 p; Koppelonkylä
- pähkinähakki 1 p; Kortteenkylä
- kurki 250 p, laulujoutsen 25 p; Hongonkylä

29.8.
- kirjosiipikäpylintu 1 SW; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo)
- hiirihaukka 3 p, käenpiika 1 p
- selkälokki 8 p; Skaftung (SJa)
- kottarainen 300 p; Pohjoislahti (PSl, ym.)

- tavi 250 p, jouhisorsa 60 p, haapana 35 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kyhmyjoutsen 40 p, metsähanhi 46 p, tukkasotka 20 p, telkkä 30 p, silkkiuikku 5 p, harmaahaikara 2 p, tylli 7 p, suokukko 5 p, suosirri 2 p, mustaviklo 3 p, valkoviklo 9 p, liro 1 p, räyskä 2 p
- laulujoutsen 64 p, merihanhi 170 p, kurki 157 p; Kalax (JV)
- kurki 256 p; Västra Yttermark
- harmaahaikara 2 p; Nämpnäs, Sundfjärden
- merihanhi 480 p, kanadanhanhi 135 p, sorsalaji 150 p; Rangsbyfjärden

- isolepinkäinen 1 p; Teuva, Perälä (Petri Salo)
- isokäpylintu 8 SW; Kurikka, Luopa, Loukajanvuori (MHa, ym.)
- peltopyy 26 p, haarapääsky 30 p; Luopa

28.8.
- viiksitimali 2 p, kottarainen 120 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (ALv)

- kapustarinta 18 p; Kauhajoki, Kainasto (JRi)
- pähkinähakki 2 p; Teuva, keskusta (KHi)

27.8.
- isolepinkäinen 2 p; Kristiinankaupunki, Välikylä (JK)

- isosirri 6 p, suosirri 52 p; Närpiö, Kaldonskär (JV)
- merihanhi 40 p, tavi 65 p, merimetso 60 p, tylli 4 p, kalalokki 280 p

- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi, Koihna (PU)
- kehrääjä 1 p; Isojoki, Vanhakylä (Raimo Henttonen)

26.8.
- pähkinähakki 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)

- metsähanhi 2 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kurki 620 p; Tjärlax
- kurki 150 p, hemppo 6 p; Västra Yttermark (JV)
- pähkinähakki 1 E; Nämpnäs, Sundfjärden
- merihanhi 140 p, kanadanhanhi 6 p, haarapääsky 45 p; Rangsbyfjärden

- pähkinähakki 4 p; Kurikka, Oppaanmäki (KRu)

25.8.
- haarapääsky 230 p; Närpiö, Kalax (JV)
- laulujoutsen 40 p, merihanhi 130 N, suokukko 6 p, pähkinähakki 2 p
- merimetso 2 p; Nämpnäs, Sundfjärden

- kuikka 4 p; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- ampuhaukka 1 p; Äijönkylä (IN)
- nuolihaukka 1 m, pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- mustalintu 1 p, sinisorsa 5 p; Isojoki, Lauhanvuori, Spitaalijärvi (TTu)

24.8.
- harmaahaikara 3 p, räyskä 2 p; Närpiö, Piolahti (MHa, ym.)
- tylli 7 p, töyhtöhyyppä 7 p, mustaviklo 1 p, valkoviklo 3 p
- kurki 18 p; Kalax

23.8.
- telkkä 2126 S 200 p, isosirri 28 m; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- haahka 220 p, mustalintu 58 N, uivelo 1 m, tylli 9 m, suosirri 34 m
- pähkinähakki 2 p; Kristiina, keskusta (ALv)

22.8.
- suosirri 195 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo) 9.00-12.15
- telkkä 650 p, merikotka 6 p, tundrakurmitsa 1 p, tylli 35 p, punakuiri 2 p, karikukko 1 p, isosirri 5 p, suokukko 6 p, kuovisirri 4 p, pikkusirri 2 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 4 p, liro 18 p, keltavästäräkki 3 p, kivitasku 6 p, varis 230 p
- käenpiika 1 p; Siipyy, kylä (JKo)
- jalohaikara 1 p, harmaahaikara 21 p; Hamnfjärden (SJa, PSl)
- jouhisorsa 3 p, suokukko 6 m
- aro/niittysuohaukka 1 m; Skaftung

- kapustarinta 12 m; Kauhajoki, Hyyppä, Korhoskylä (IN)
- laulujoutsen 12 p, metsähanhi 2 p; Isojoki, Sepänkylä (IN)

21.8.
- isosirri 61 m; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- telkkä 1080 m+p, tylli 51 m, merihanhi 27 m, tavi 78 m, jouhisorsa 8 m, lapasorsa 6 m, haahka 91 p, mustalintu N+S, kaakkuri 2 m, merimetso 181 m, merikotka 4 p+m, tundrakurmitsa 3 m, pikkukuovi 1 m, karikukko 3 m, suokukko 3 m, suosirri 50 m, vesipääsky 1 m, valkoviklo 8 m, punajalkaviklo 4 m, pieni kahalaaja 51 m, merikihu 2 m, kalatiira 51 m, kala/lapintiira 284 m
- kanadanhanhi 90 p; Perus (PSl)

- valkoposkihanhi 200 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- sepelkyyhky 300 p, keltavästäräkki 20 p
- arosuohaukka 1 p; Vargholmen
- pähkinähakki 1 p; Gottgöle

- kuovi 14 m; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- huuhkaja 1 Ä; Hyyppä, Juonikylä (Annika Karhu)
- harmaahaikara 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- kurki 42 p; Kauppila (IN)

20.8.
- pulmussirri 3 m; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- telkkä 550 p, isosirri 29 m, merimetso 36 m, merikotka 2 p, tundrakurmitsa 2 m, tylli 46 m, punakuiri 7 m, suosirri 28 m, valkoviklo 4 m, liro 4 m, punajalkaviklo 3 m, merikihu 1 p, peukaloinen 1 p
- kirjosiipikäpylintu 1 p; Siipyy, Södra Yttergrund (PSl)
- harmaahaikara 1 p, merimetso 100 p, räyskä 1 p, peukaloinen 1 p

- kottarainen 500 p; Kauhajoki, Hangaskylä (IN)

19.8.
- suula 1 subad S, Suupohjan 1.; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- Suomessa 63. havainto, edellinen 24.7. ad Ahvenanmaalla (Lintutiedotus)
- telkkä 800 p, haahka 150 p, kalalokki 270 p; Kilgrund+ Trutklobbarna
- kuikka 3 m, merimetso 110 p, merikotka 2 p, meriharakka 24 m, kapustarinta 2 m, tundrakurmitsa 1 p, pikkukuovi 1 m, punakuiri 2 p+m, valkoviklo 4 p, merikihu 2 p
- isosirri 23 m, tylli 42 m; Siipyyn lintutorni (JKo) 10.15-13
- haapana 10 m, kuovisirri 9 m, suosirri 55 m, keskikokoinen+pieni kahlaaja 15+35 m, merikihu 3 p, kala+lapintiira 150 m
- jalohaikara 1 p, harmaahaikara 44 p, tavi 300 p; Hamnfjärden (SJa)
- sinisorsa 500 p haapana 25 p, jouhisorsa 15 p, lapasorsa 8 p, tukkasotka 12 p
- harmaahaikara 3 p; Skaftung, Sandskäret (JPi)
- kanadanhanhi 32 p, merikotka 3 p, valkoviklo 2 p
- nuolihaukka 4 p; Skatan (PSl)

18.8.
- merisirri 2 p; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (Anne Paadar)
- harmaahaikara 13 p, merikotka 3 p, tylli 1 p, räyskä 2 p

- mehiläishaukka 1 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)

- mehiläishaukka 1 p; Teuva, Perälä (PHo)

17.8.
- ristisorsa 2 m, töyhtöhyyppä 18 m; Kristiinankaupunki, Skaftung (SJa)

17.8.
- merihanhi 400 p, valkoposkihanhi 340 p; Närpiö, Piolahti (JKe)
- suokukko 6 p, valkoviklo 5 p
- harmaahaikara 3 S, mustapääkerttu 4 p; Kaskinen, Fladan (JKe)
- tilhi 3 p; Sälgrund (Petri Hakosalo)

- pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

16.8.
- telkkä 1255 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- haahka 200 p, mustalintu 29 p+m, kaakkuri 2 p+m, silkkiuikku 11 p, merimetso 54 S, isosirri 1 m, suosirri 5 m, valkoviklo 2 m, punajalkaviklo 2 m, keskikokoinen+pieni kahlaaja 15011 p, merikihu 2 m, ruokki 3 N
- jalohaikara 1 p; Hamnfjärden (IE, ym.)

- sepelkyyhky 1200 p, keltavästäräkki 6 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)
- turkinkyyhky 2+2 p; Näveråsen+ Ylimarkku

15.8.
- telkkä 200 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- haahka 150 p, meriharakka 6 m, valkoviklo 1 m
- tavi 56 p, harmaahaikara 4 p, valkoviklo 7 p, liro 17 p; Trutklobbarna

- kehrääjä 2+1 p; Isojoki, Pihlajanpuoli+ Koppelonkylä (JTu)
- kangaskiuru 1 m; Kurikka, Pitkämön tekojärvi (MHa, ym.)
- harmaahaikara 2 p, tylli 1 p, rantasipi 4 p, valkoviklo 4 p, metsäkirvinen 21 m

14.8.
- muuttohaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Domarkobban (AA, MKm)
- pulmussirri 2 p, haahka 380 p, telkkä 80 p, ampuhaukka 1 p, meriharakka 3 m, tundrakurmitsa 6 p, tylli 73 p, karikukko 2 p, isosirri 7 p, suokukko 10 p, kuovisirri 7 p, lapinsirri 3 p, suosirri 96 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 10 p, liro 5 p, punajalkaviklo 5 p, taivaanvuohi 3 p, haarapääsky 210 m, keltavästäräkki 6 m+p, kottarainen 200 p
- pulmussirri 3 m; Siipyyn lintutorni (JKo) 10.00-13.15
- tundrakurmistsa 2 m, tylli 12 m, lapinsirri 3 m, suosirri 13 m, valkoviklo 2 m, merikihu 6 m+p, riskilä 1 m, räyskä 2 p

- arosuohaukka 1 p; Närpiö, Kalax (PSl)
- tundrakurmitsa 1 p, kottarainen 100 p; Kaldonskär
- laulujoutsen 30 p, tavi 30 p, merikotka 1 p, tylli 4 p, suokukko 1 p, lapinsirri 1 p, suosirri 1 p, valkoviklo 5 p, liro 4 p

- ruskosuohaukka 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- käki 3 p+m; Riippi (IN)
- tikli 11 p; Isojoki, Kirkonkylä (JTu, ym.)
- kehrääjä 1 p; Rimpikangas

13.8.
- merikihu 2 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (AA, MKm)
- harmaahaikara 3 p, merikotka 3 p, tylli 3 p, suosirri 1 p, suokukko 5 p, pikkukuovi 2 m, valkoviklo 3 p, liro 6 p, kalalokki 150 p
- lapasotka 3 m, haahka 300 p, telkkä 300 p; Kilgrund
- merihanhi 28 p; Siipyy, Länsikylä (MHa, ym.)
- pulmussirri 1 p, suosirri 6 p; Siipyyn lintutorni 9.05-10.40
- kyhmyjoutsen 56 p, isokoskelo 70 p, merimetso 80 p+m, tylli 3 p, kalatiira 40 m, lapintiira 10 m, riskilä 12 p, ruokki 2 S
- ampuhaukka 1 p; Skaftung
- jalohaikara 1 p, harmaahaikara 59 p; Hamnfjärden
- valkoviklo 46 p, kanadanhanhi 32 p, heinätavi 1 p, suokukko 3 p, mustaviklo 1 p
- valkoposkihanhi 20 p, kanadanhanhi 14 p, harmaahaikara 5 N; Pohjoislahti (PSl, JK)
- pähkinähakki 1 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- valkoposkihanhi 600 p, merihanhi 400 p; Närpiö, Piolahti (PSl, MHa)
- tylli 4 p, suosirri 5 p, suokukko 15 p, punakuiri 1 p, mustaviklo 1 p, valkoviklo 16 p, liro 4 p, räyskä 3 p
- arosuohaukka 1 p; Vargholmen (Jonas Björklund)
- merimetso 150 p; Kaskinen, Sälgrund (PSl)
- valkoviklo 8 p, merikihu 1 m, räyskä 4 p
- pähkinähakki 1 p; Kaskinen, keskusta

- harmaahaikara 1 S; Kurikka, Mietaankylä (IN)

12.8.
- suokukko 7 m; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- jalohaikara 3 p, harmaahaikara 66 p; Hamnfjärden (SJa)
- merikotka 1 p, töyhtöhyyppä 4 p, tylli 8 p, suokukko 22 p, suosirri 10 p, valkoviklo 24 p, liro 25 p, taivaanvuohi 3 p, pieni kahlaaja 8 p
- peukaloinen 1 p; Kilgrund (AA, MKm)
- haahka 160 p, mustalintu 22 p, telkkä 342 p+m
- sarvipöllö 1 p; Svisskäret (TI)
- jalohaikara 3 p, harmaahaikara 3 p; Pohjoislahti (JK, ym.)
- pähkinähakki 2 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- valkoposkihanhi 200 p, merihanhi 50 p; Närpiö, Piolahti (AA)
- tavi 200 p, sinisorsa 80 p, kapustarinta 3 p, suosirri 1 p, valkoviklo 2 p, räyskä 6 p
- arosuohaukka 1 p, merihanhi 50 N, hemppo 11 p; Vargholmen (PSl, AA)
- pähkinähakki 3 p; Östra Yttermark (AA)
- valkoviklo 3 p, räyskä 3 p; Kaskinen, Sälgrund (PSl)
- merimetso 50 p, merikotka 1 p, lapintiira 15 p

- haarapääsky 300 p; Kauhajoki, Savikylä (JaR)

11.8.
- jalohaikara 3 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (MPj, JRi, JaR)
- harmaahaikara 64 p, valkoviklo 37 p, kanadanhanhi 34 p, tavi 150 p, heinätavi 1 p, töyhtöhyyppä 6 p, tylli 17 p, suokukko 17 p, suosirri 4 p, mustaviklo 4 p, liro 22 p, taivaanvuohi 15 p
- merimetso 270 p, valkoviklo 4 m, räyskä 6 m; Kilgrund (AA, MKm)
- jalohaikara 2 p, harmaahaikara 5 p; Pohjoislahti (JK, ORa)

- suokukko 16 p; Närpiö, Piolahti (JKe)
- ruskosuohaukka 2 p, tylli 12 p, lapinsirri 1 p, valkoviklo 11 p

- pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

10.8.
Kristiinankaupunki, Storbådan+ Domarkobban (HWe, JKo, MPj, AA, MKm)
- pulmussirri 1 p, laulujoutsen 74 p, mustalintu 1 p, tundrakurmitsa 2 p+m, tylli 34 p, suokukko 7 p, isosirri 1 p, lapinsirri 5 p, suosirri 10 p, rantasipi 8 p, valkoviklo 5 p, liro 2 p, taivaanvuohi 5 p, selkälokki 49 p, riskilä 1 p, ruokki 2 S, räyskä 4 p, luotokirvinen 6 p, kottarainen 140 p, järripeippo 1 p
- kirjosiipikäpylintu 1 E; Siipyy (HWe)
- harmaahaikara 37 p, valkoviklo 48 p, tylli 8 p; Hamnfjärden (HWe, MPj)
- töyhtöhyyppä 11 p, taivaanvuohi 4 p, suokukko 26 p, mustaviklo 4 p, liro 20 p
- jalohaikara 3 p; Pohjoislahti (TVi, KVi)
- jalohaikara 1 p; Skatan (GNo, BNo)

- nuolihaukka 5 p, valkoviklo 5 m, kalalokki 130 p; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- kurki 250 p; Kauhajoki, Hangaskylä (JKe)
- harmaahaikara 1 p, mehiläishaukka 3 p, peukaloinen 1 Ä; Panttikylän torni (IN)
- lapinsirri 2 p; Teuva, Profeetanneva (JKe)
- kalasääski 1 p, pähkinähakki 2 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (Timo Mylläri)

9.8.
- kirjosiipikäpylintu 1 S; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 6.30-10.30
- harmaahaikara 16 N, hiirihaukka 2 p, tuulihaukka 4 p, kurki 33 S, pikkukuovi 3 p, kuovi 1 p, metsäviklo 5 p, valkoviklo 4 p, liro 7 p, käki 1 p
- jalohaikara 1 p, harmaahaikara 68 p, valkoviklo 47 p; Hamnfjärden (SN, II)
- töyhtöhyyppä 4 p, taivaanvuohi 7 p, suokukko 14 p, mustaviklo 5 p, liro 28 p
- jalohaikara 2 N, harmaahaikara 6 N; Skaftung (SJa)
- pähkinähakki 1 p; Lapväärtti (AA, MKm)
- jalohaikara 2 p; Pohjoislahti (PSl, ALv)

- harmaahaikara 14 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- tavi 110 p, sinisorsa 10 p, lapasorsa 2 p

- mehiläishaukka 1 p; Kauhajoki, Sotka (IN)
- hemppo 10 p; Kauhajoki, Filppula (Sonja Lahdenmaa)
- viiriäinen 1 Ä; Teuva, Riippi (JKe)

8.8.
- valkoviklo 5 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- kuovi 9 m, pikkukuovi 2 m, taivaanvuohi 4 p; Trutklobbarna
- jalohaikara 2 p; Kristiina, keskusta, Pukinsaari (GNo, BNo)

- pähkinähakki 2 p; Närpiö, Kalax (PSl)
- merimetso 100 p, valkoviklo 2 p, merikihu 5 p; Stånggrund
- jalohaikara 1 p; Rangsbyfjärden (Rangsbyfjärden)

- pähkinähakki 1 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- harmaahaikara 2 p; Nummijärvi (KHi)
- mehiläishaukka 1 W; Ratikylä (JPe)
- tervapääsky 17 p, tikli 2 p; Kurikka, keskusta (MHa)

7.8.
- jalohaikara 1 p, harmaahaikara 45 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (MPj)
- sinisorsa 600 p, lapasorsa 50 p, tavi 130 p, haapana 8 p, jouhisorsa 12 p, heinätavi 1 p, tylli 4 p, suokukko 10 p, mustaviklo 1 p, valkoviklo 12 p, liro 26 p, taivaanvuohi 13 p
- taivaanvuohi 11 p; Kilgrund (AA, MKm)
- kottarainen 100 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- suokukko 4 p, valkoviklo 3 p, liro 11 p; Närpiö, Piolahti (II)
- merihanhi 79 p; Piolahti (Esko Muurimäki, ym.)
- merihanhi 480 p; Kalax+ Vargholmen (PSl)
- tavi 18 p; Stånggrund
- kapustarinta 2 p, kuovi 1 m, suokukko 2 p, suosirri 1 m, liro 4 p

- kaakkuri 3 p, merimetso 1 p; Kauhajoki, Kauhaneva (Veli-Pekka Viklund, Anne Joki)

6.8.
- jalohaikara 2 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (HWe)
- harmaahaikara 52 p, töyhtöhyyppä 7 p, tylli 2 p, suokukko 6 p, valkoviklo 12 p, liro 14 p, taivaanvuohi 3 p
- valkoposkihanhi 250 p; Kristiina, keskusta (IN)

- arosuohaukka 1 p, sinisuohaukka 1 p; Närpiö, Vargholmen (PSl, II)
- valkoposkihanhi 110 p, kapustarinta 6 p, suokukko 20 p; Piolahti (PSl)
- tavi 30 p, kottarainen 100 p; Kaldonskär+ ymp.
- mustaviklo 1 p, valkoviklo 10 m+p, räyskä 3 p
- harmaahaikara 5 p, mustaviklo 1 m, valkoviklo 13 m+p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)
- harmaahaikara 1 p; Kaskinen, Silvaviken (Pasi Aarnio)

- sinisorsa 30 p; Kauhajoki, Harjankylä, Laturi (JRi, JaR)

5.8.
- jalohaikara 1 S; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo)
- harmaahaikara 3 p; Trutklobbarna (HWe) 8.00-12
- tuulihaukka 4 p, lapinsirri 1 p, suosirri 2 p, metsäviklo 4 p, pikkulepinkäinen 3 p
- harmaahaikara 50 p, valkoviklo 19 p, suokukko 8 p; Hamnfjärden

- silkkiuikku 63 p; Närpiö, Piolahti (II)
- harmaahaikara 6 p, kapustarinta 6 p, suokukko 14 p
- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (Pauli Lehtonen)

4.8.
- käki 1 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)
- turkinkyyhky 1 p; Ylimarkku

- harmaahaikara 1 p, kalasääski 1 p; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- sinisuohaukka 1 p, kurki 50 p; Hangaskylä (JKe)
- merikotka 1 p, valkoviklo 2 p; Teuva, Profeetanneva (JKe)
- törmäpääsky 30 p, räystäspääsky 8 p; Lammasneva

3.8.
- jalohaikara 2 N; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (MPj, SJa, HWe) 5.30-10.50
- silkkiuikku 350 p, merimetso 1900 N, valkoposkihanhi 24 p, mustalintu 13 N, harmaahaikara 13 N, merikotka 3 p, tuulihaukka 4 p, kapustarinta 4 p, tylli 3 p+m, pikkukuovi 3 m, valkoviklo 8 m+p, liro 6 p, merikihu 14 p+m, ruokki 21 N+S, isolepinkäinen 1 p
- harmaahaikara 41 p, heinätavi 3 p; Hamnfjärden (HWe, MPj)
- suokukko 9 p, valkoviklo 6 p, liro 21 p, taivaanvuohi 5 p, käki 1 p

- pikkukuovi 1 m, valkoviklo 3 m; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- pähkinähakki 2 p; Kauhajoki, Päntäne (Liisa ja Erkki Yli-Kullas)
- tikli 2 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

2.8.
- kuovisirri 1 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 6.00-9
- merikotka 4 p, tylli 1 p, pikkukuovi 9 p, suokukko 2 p, taivaanvuohi 9 p, valkoviklo 1 p, metsäviklo 5 p, liro 4 p, merikihu 6 p
- jalohaikara 3 p, harmaahaikara 49 p; Hamnfjärden (HWe, IE, ym.)
- kanadanhanhi 34 p, suokukko 8 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 7 p, liro 26 p
- käki 3 p; Siipyy, Länsikylä (JKo, KJy)

- lapinsirri 8 p; Närpiö, Piolahti (II)

- kehrääjä 5 Ä; Kurikka, Pahkavuori (IN)

1.8.
- kottarainen 42 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 6.00-9
- pikkukuovi 3 p, taivaanvuohi 3 p, ruokki 3 S
- harmaahaikara 21 p; Hamnfjärden
- kanadanhanhi 26 p, suokukko 4 p, mustaviklo 1 p, valkoviklo 3 p
- huuhkaja 1 Ä, kehrääjä 8 Ä; Susivuori (IN)

- kirjosiipikäpylintu 1 p, kanadanhanhi 20 p; Närpiö, Vargholmen (PSl)
- huuhkaja 1 p; Nämpnäs, Äggrund
- merihanhi 110 p; Kalax
- merihanhi 41 m, valkoviklo 3 m; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- valkoviklo 4 p; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- pohjantikka 1 p; Isojoki, Lauhanvuori, Peräkorpi (Janne Lampolahti)

AlkuunHeinäkuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.7.
- peukaloinen 5 p, kottarainen 60 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- lapasorsa 18 p, taivaanvuohi 6 p, suokukko 4 p
- harmaahaikara 69 p; Hamnfjärden (HWe, SJa)
- kanadanhanhi 20 p, tukkasotka 45 pm p, suokukko 6 p, valkoviklo 2 p, liro 9 p
- merihanhi 45 p; Tiukka (Jari Helstola)

- töyhtöhyyppä 50 p, valkoviklo 17 p; Närpiö, Piolahti (Jari Helstola)
- kyhmyjoutsen 18 p, merihanhi 27 p, tavi 63 p, sinisorsa 17 p, harmaahaikara 6 p, mustaviklo 2 p, kahlaaja 75 p, räyskä 6 p, naurulokki 120 p

- kurki 115 p; Kauhajoki, Hangaskylä (IN)
- kuukkeli 1 p, metsähanhi 2 ä; Kauhaneva (Janne Lampolahti, ym.)
- jouhisora 2 p, tukkasotka 2 p, pikkukuovi 2 m, mustaviklo 4 m, liro 10 p
- mehiläishaukka 1 p, kurki 7 p; Teuva, Suksenjärvi (PSl)
- suokukko 1 p, liro 3 p; Profeetanneva

30.7.
- telkkä 700 p, silkkiuikku 155 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- haahka 150 p, mustalintu 28 p, pilkkasiipi 15 p, ruokki 8 N+S
- räyskä 1 p; Pohjoislahti (PSl)

- merihanhi 1020 p, pähkinähakki 1 p; Närpiö, Piolahti (PSl, II)
- kurki 55 p, kapustarinta 8 p, töyhtöhyyppä 47 p, suokukko 41 p, mustaviklo 3 p, valkoviklo 18 p, liro 75 p, taivaanvuohi 15 p

29.7.
- pikkukuovi 4 m; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 7.00-9.30
- suokukko 1 p, kuovi 1 m, valkoviklo 4 p, liro 6 p
- harmaahaikara 54 p, mustaviklo 4 p, valkoviklo 12 p; Hamnfjärden
- käki 1 p; Siipyy (MHa)
- kyhmyjoutsen 40 p, merimetso 180 p; Siipyyn lintutorni

- kehrääjä 5 p; Kauhajoki, Päntäne, Tuluskangas (IN)

28.7.
- pulmussirri 2 p; Kristiinankaupunki, Storbådan (AA, MKm) 6.20-10.20
- selkälokki 122 p, laulujoutsen 45 p, haahka 500 p, alli 2 N, mustalintu 6 p, telkkä 550 p, isokoskelo 70 p, merimetso 150 p, meriharakka 3 p, lapinsirri 2 p, suosissri 5 p, riskilä 31 p, ruokki 3 p, luotokirvinen 6 p
- taivaanvuohi 5 p, liro 12 p, merikihu 4 p; Trutklobbarna (HWe) 6.00-8
- harmaahaikara 54 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 9 p; Hamnfjärden
- peukaloinen 1 Ä; Skaftung
- kanadanhanhi 24 p; Skaftung, Sandskäret (JPi)
- kirjosiipikäpylintu 1 p; Kristiina, keskusta (JK)
- valkoposkihanhi 40 p; Kristiina, keskusta (MHa, ym.)

- merihanhi 235 p, silkkiuikku 95 p, uivelo 1 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kanadanhanhi 20 p, harmaahaikara 6 p, kapustarinta 3 p, töyhtöhyyppä 24 p, suokukko 22 p, musaviklo 2 p, valkoviklo 20 p, liro 24 p, taivaanvuohi 2 p, räyskä 5 p

- harmaahaikara 3 p; Kurikka, Tehtaanlammi (Tero Vuorela)

27.7.
Kristiinankaupunki, Storbådan+ Domarkobban (JKo, II) 7.35-10.20
- pulmussirri 3 p, idänuunilintu 1 Ä, haahka 5000 p, vesilintu 3000 p (telkkä, koskelot), silkkiuikku 95 p, pilkkasiipi 42 p, härkälintu 5 p, tylli 5 p, suokukko 17 p, suosirri 14 p, valkoviklo 5 p, liro 33 p, punajalkaviklo 8 p, riskilä 35 p
- merikihu 8 p, liro 23 p, räyskä 5 p; Trutklobbarna (HWe) 6.00-9.30
- ristisorsa 1 S, harmaahaikara 12 p, pikkukuovi 1 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 2 p

- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)

- ruisrääkkä 1 Ä; Kauhajoki, Juonikylä (Annika Karhu)
- pähkinähakki 1 p; Teuva, Teerenpaikka (TLe)
- metsäviklo 4 m, naurulokki 130 m, tilhi 2 S; Perälä
- kehrääjä 7 Ä; Isojoki, Lauhanvuori, Kivijata- Aumakalliot (IN)
- harmaahaikara 1 p; Kodesjärvi (PSl)

26.7.
Kristiinankaupunki, Storbådan+ Domarkobban (JKo, PB) 7.15-10.30
- pulmussirri 4 p, riskilä 51 p, tylli 1 p, punakuiri 1 p, suokukko 8 p, suosiri 21 p, valkoviklo 4 p, liro 15 p, punajalkaviklo 10 p, ruokki 2 p, räyskä 5 p, selkälokki 34 p, luotokirvinen 5 p
- silkkiuikku 403 p, härkälintu 19 p; Trutklobbarna (MPj) 13.30-14.45
- tukkasotka 24 p, harmaahaikara 7 p, tylli 1 p, mustaviklo 1 p, valkoviklo 6 p, suokukko 4 p, merikihu 4 p
- harmaahaikara 20 p, merihanhi 31 p; Hamnfjärden (HWe)
- luhtakana 1 ä, kalasääski 1 p; Blomträsket (SSt)

- harmaahaikara 3 SW; Närpiö, Järvöfjärden (RLi, TSl)

- ruisrääkkä 1 Ä; Kauhajoki, Savikylä (HV)
- pikkutylli 5 p, suokukko 4 p, valkoviklo 2 p, liro 7 p; Säkkineva (IN)

25.7.
- harmaahaikara 16 N+S; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo)
- merihanhi 115 p; Siipyy, Länsikylä

- merihanhi 490 p, silkkiuikku 70 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- tavi 130 p, jouhisorsa 7 p, uivelo 1 p, kurki 25 p

- kehrääjä 5 p; Kauhajoki, Hirsikangas (IN)

24.7.
- viitakerttunen 3 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (SJa)

- harmaahaikara 16 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- pilkkasiipi 5 ad 35 pm, valkoposkihanhi 110 p; Blacksögrundet, eteläpuoli
- kyhmyjoutsen 20 p, merimetso 120 p, suokukko 6 p, ruokki 7 p

- kaakkuri 1 p, valkoviklo 1 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN)

23.7.
- pikkutiira 1 S; Kristiinankaupunki, Skaftung (SJa)

- pilkkasiipi 1 poikue; Närpiö, Töjby, Storskäret (PSl)
- lapinsirri 1 p, valkoviklo 2 p, liro 2 p, merikihu 2 p
- harmaahaikara 8 S; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

22.7.
- sinisorsa 35 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (PSl)

- harmaahaikara 12 p, räyskä 4 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- jouhisorsa 3 p, taivaanvuohi 6 p, mustaviklo 1 p
- pähkinähakki 1 S; Kalax
- merimetso 450 p, meriharakka 7 m, valkoviklo 3 m; Grytskäret

- harmaahaikara 1 p; Kurikka, Niinistö (MVa)

21.7.
Kristiinankaupunki, Storbådan+ Domarkobban (JKo, II, SSt) 7.15-12.15
- pulmussirri 1 p (vuoden 1.), selkälokki 90 p, riskilä 48 p, kuikka 3 S+N, meriharakka 4 p, tylli 5 p, punakuiri 1 p, suokukko 8 p, kuovisirri 3 p, suosirri 25 p, valkoviklo 3 p, liro 7 p, merikihu 5 m, ruokki 30 p+m, räyskä 10 p, naurulokki 110 m, luotokirvinen 7 p
- pähkinähakki 1 E; Siipyy, kylä (JKo, KJy)

- suokukko 2 p, valkoviklo 1 p, liro 3 p; Närpiö, Kaldonskär (JV)

- ruisrääkkä 1 Ä; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- ruisrääkkä 2 Ä; Hangaskylä (KRu, PRu)

20.7.
- luhtahuitti 1 Ä; Kristiinankaupunki, Härkmerifjärden (KRu, PRu)

- merihanhi 470 p, harmaahaikara 30 p; Närpiö, Piolahti (II)
- pikkutylli 6 p, suosirri 3 p, keltavästäräkki 1 p
- harmaahaikara 19 p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- tylli 1 m; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- kehrääjä 7 Ä; Isojoki, Rimpikangas (IN)

19.7.
- harmaahaikara 22 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (JKo)
- lapasorsa 8 p, jouhisorsa 5 p, valkoviklo 2 p
- törmäpääsky 13 p; Kristiina, keskusta (Anne Paadar)

- luhtahuitti 1 Ä, ruisrääkkä 3 Ä; Närpiö, Hinjärvi (Ilpo Peräkorpi)
- ruisrääkkä 1+1 Ä; Frönäs+ Velkomossen
- luhtahuitti 1 Ä; Nojärvi

- laulujoutsen 45 p, kuikka 2 p; Isojoki, Hanhikeidas (IN)
- suokukko 1 p, liro 5 p, kapustarinta 4 p, huuhkaja 1 p, isolepinkäinen 2 p
- kehrääjä 3 Ä; Kurikka, Niinistönkangas (KRu, PRu)

18.7.
Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Storbådan (JKo, KK, ym.) 7.00-12.30
- haahka 10000 p, telkkä 2000 p, vesilintu 2000 p, merimetso 2000 p, merikotka 15 p, laulujoutsen 100 p, ristisorsa 2 p, tavi 50 p, lapasotka 2 S, mustalintu 20 p, pilkkasiipi 13 S, kaakkuri 6 S, meriharakka 6 p, tylli 6 p, suokukko 9 p, kuovisirri 3 p, lapinsirri 2 p, suosirri 45 p, valkoviklo 10 p+m, liro 10 p, riskilä 40 p, ruokki 35 p, räyskä 8 p, selkälokki 53 p, luotokirvinen 5 p, kottarainen 121 p
- harmaahaikara 27 p; Hamnfjärden (JKo)
- luhtahuitti 2 Ä; Härkmerifjärden (RS)
- pähkinähakki 1 p; Kristiina, keskusta (TLe)

- telkkä 240 p, uivelo 1 p, silkkiuikku 74 p; Närpiö, Piolahti (II, RS)
- harmaahaikara 3 p, töyhtöhyyppä 19 p, tylli 7 p, suokukko 28 p, suosirri 7 p, valkoviklo 8 p, liro 54 p, räyskä 4 p, kottarainen 80 p
- pikkukuovi 2 W, merikihu 3 p; Kaldonskär (JV)

- kaakkuri 2 ä, valkoviklo 2 p, pikkukuovi 1 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN, ym.)
- suosirri 1 p, naurulokki 250 p; Teuva, Profeetanneva (JKe)
- peukaloinen 1 Ä; Kurikka, Pitkämönkangas (KRu, PRu)

17.7.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (JKo, KK, II, ym.) 7.00-13
- ristisorsa 7 S+N, harmaasorsa 5 p, heinätavi 1 p, musalintu 20 N, kaakkuri 6 p, suokukko 19 m+p, suosirri 42 p+m, mustaviklo 6 m, valkoviklo 12 m, liro 6 p, merikihu 6 p, räyskä 3 N, käki 1 p - nuolihaukka 2 p; Härkmerifjärden (II, KK, ym.)
- pähkinähakki 2 p; Lapväärtti
- pensastasku 15 p, tikli 1 p, hemppo 15 p, peltosirkku 1 p; Välikylä

- merihanhi 350 p, valkoposkihanhi 10 p; Närpiö, Piolahti (PSl, RS)
- haapana 20 p, uivelo 1 p, harmaahaikara 2 p, punakuiri 1 p, suokukko 16 p, lapinsirri 1 p, suosirri 6 p, mustaviklo 3 p, valkoviklo 8 p, liro 40 p, räyskä 3 p
- mehiläishaukka 2 E; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)
- harmaahaikara 7 p, merikihu 2 p; Grytskäret (PSl)

16.7.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (JKo, KK, ym.) 17.30-20.15
- kanadanhanhi 18 p, haahka 157 p, silkkiuikku 35 p, suokukko 11 p, suosirri 45 p, valkoviklo 5 m +p, liro 8 p+m, merikihu 3 p+m, naurulokki 100 m, rytikerttunen 1 p
- tukkasotka 45 p, harmaahaikara 11 p, mustaviklo 1 p, liro 2 p; Hamnfjärden
- nuolihaukka 2 p, suokukko 10 p; Härkmerifjärden
- pähkinähakki 1 p; Lapväärtti
- kurppelolaji 1 S, viiksitimali 1 ä; Pohjoislahti (PSl)

- silkkiuikku 92 p, telkkä 100 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kanadanhanhi 25 p, haapana 20 p, harmaahaikara 3 p, kurki 15 p, pikkukuovi 1 p, suokukko 5 p, suosirri 1 p, lapinsirri 1 p, valkoviklo 4 p, räyskä 3 p, pähkinähakki 1 p
- merikihu 2 p, lapintiira 20 p, selkälokki 1 p; Stånggrund (PSl)

15.7.
- vesipääsky 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo)
- ristisorsa 1 p, riskilä 6 p, ruokki 4 p
- kalasääski 1 p; Pohjoislahti (Marko Suutarla)

- kanadanhanhi 16 p, valkoposkihanhi 23 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi)
- lapinsirri 1 m, suosirri 1 m, merikihu 4 p; Grytskäret (PSl)

- tikli 2 p; Teuva, keskusta, asema (IL)
- pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

14.7.
- kehrääjä 1 Ä 2 p; Kristiinankaupunki, Metsälä (TLe, IN)
- peukaloinen 4 Ä; Skaftung (HWe)
- liro 5 p, viitakerttunen 1 Ä; Härkmerifjärden

- peltosirkku 4 p; Teuva, Lammasneva (JKe)
- ruisrääkkä 1 Ä; Karijoki, Järvikylä (TLe, IN)

13.7.
- harmaahaikara 24 N; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 7.15-10.15
- haahka 60 N, kuikka 5 S, suosirri 18 p, mustavikko 1 S, valkoviklo 2 m, ruokki 10 N, luhtakerttunen 1 Ä

- lapinpöllö 1 p; Isojoki, Kodesjärvi (TLe, IN)

12.7.
- suosirri 11 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 7.15-10
- tukkakoskelo 70 p, suokukko 1 p, valkoviklo 4 p
- mustapyrstökuiri 1 p, harmaahaikara 7 p; Hamnfjärden (HWe, PSl)
- merihanhi 22 p, haapana 20 p, sinisorsa 20 p, harmaahaikara 5 p
- merihanhi 200 p; Härkmeri (PSl)

- kehrääjä 6 Ä; Kauhajoki, Nummikangas, Kyrönkankaan kesätie (IN)
- pähkinähakki 1 p; Ratikylä (MPe, JPe)
- pähkinähakki 1 N; Teuva, Riippi (JKe)
- lapinsirri 1 p, liro 9 p; Profeetanneva

11.7.
- harmaahaikara 15 N; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF)
- jänkäsirriäinen 1 p, harmaahaikara 5 N; Trutklobbarna (HWe) 7.00-10
- suosirri 32 p, suokukko 3 p, valkoviklo 3 m, luhtakerttunen 1 Ä
- viitasirkkalintu 1 Ä; Skaftung
- viitasirkkalintu 1 Ä; Tiukka (IN)

10.7.
- pikkusirri 1 p, suosirri 40 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe) 7.15-10.30
- suokukko 3 p, mustaviklo 1 p, merikihu 4 p, luhtakerttunen 1 Ä

- lapinsirri 1 N; Närpiö, Stånggrund (PSl)
- lapintiira 40 p, räyskä 2 p, peukaloinen 1 Ä, rytikerttunen 1 p
- kehrääjä 5 Ä; Tjärlax (IN)

9.7.
- mustalintu 130 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (HWe) 8.00-10
- merihanhi 30 p, kuikka 6 N, merikotka 2 p, valkoviklo 2 p+m, merikihu 4 p

- mustalintu 1 p, kuikka 5 p; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- pähkinähakki 2 p; Teuva, keskusta (KHi)

8.7.
- mustapääkerttu 4 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (HWe)
- mustapääkerttu 1 Ä, kultarinta 1 Ä; Skaftung
- merimetso 900 p; Skaftung (SJa)

- idänuunilintu 1 Ä; Närpiö, Piolahti, Rönnskär (HL)
- kottarainen 180 p; Ylimarkku, Haggnäset (PKn, MKa)

- pähkinähakki 6 p; Teuva, keskusta, asema (IL)
- idänuunilintu 1 Ä, peukaloinen 2 Ä; Isojoki, Lohiluoma (IN)

7.7.
- suosirri 130 p; Kristiinankaupunki, Domarkobban (JKo, VF) 7.10-10.30
- haahka 2050 p, mustalintu 205 p, telkkä 500 p, tukkakoskelo 250 p, laulujoutsen 25 p, merihanhi 50 p, tavi 150 p, harmaahaikara 3 p, meriharakka 7 p, tylli 12 p, kuovisirri 2 p, lapinsirri 1 p, merikihu 8 p, ruokki 17 N, kala/lapintiira 200 p, luotokirvinen 1 p
- viitasirkkalintu 1 Ä; Skaftung (HWe)
- peukaloinen 3 p, luhtakerttunen 1 Ä, mustapääkerttu 3 Ä
- selkälokki 2kv p; Skaftung (SJa)

- tikli 2 p; Närpiö, Piolahti (Kaj Sjögård)

- viitakerttunen 1 Ä; Kauhajoki, keskusta (VYT)
- viitasirkkalintu 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Pukkilankylä
- meriharakka 3 p; Kurikka, Pitkämö, tekojärvi (ARR)

6.7.
- harmaahaikara 3 NE, hemppo 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- viitakerttunen 1+1 Ä; Skaftung+ Härkmeri (HWe)

5.7.
- riuttatiira 1 S, vuoden 1.; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo)
- luhtakerttunen 1 Ä; Skaftung (HWe)
- meriharakka 13 p; Pohjoislahti (ALv)
- pähkinähakki 5 p; Kristiina, keskusta (Joel Karvonen)

- kyhmyjoutsen 42 p, telkkä 200 p; Närpiö, Piolahti (PSl, ym.)
- silkkiuikku 40 p, harmaahaikara 1 p, räyskä 2 p, suokukko 3 p, valkoviklo 2 p

- kehrääjä 2+1 Ä; Kauhajoki, Nummijärvi, Lapinharju+ Hämesharju (IN)
- tikli 2 p; Aronkylä (Tuija Pitkäkoski)
- viitakerttunen 1 Ä; Teuva, keskusta (KHi)

4.7.
- merimetso 870 pesää; Kristiinankaupunki, Siipyy (AJL)

- ruisrääkkä 1 Ä; Kurikka, Latoneva (Panu Hämäläinen)
- pensassirkkalintu 1 Ä, viitakerttunen 3 Ä; Panttila

3.7.
- merimetso 400 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MHa, ym.)
- kyhmyjoutsen 30 p, haahka 290 p, tylli 1 p, riskilä 7 p
- harmaasorsa 2 p, heinätavi 1 p, haapana 87 p, tavi 130 p; Hamnfjärden
- sinisorsa 13 p, lapasorsa 9 p, merikotka 2 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 4 p
- valkoposkihanhi 130 p; Kristiina, keskusta
- arosuohaukka 2kv/ p, vuoden 1.; Tiukka (HL)

- sepelkyyhky 120 p; Kauhajoki, Luomankylä (JRi, JaR)
- mustakurkku-uikku 1 p, kaakkuri 1 p, isolepinkäinen 3 p; Isojoki, Virsunkeidas (IN)

2.7.
- pähkinähakki 1 NE; Kristiinankaupunki, Lapväärtti (KK)

- pensassirkkalintu 1 Ä; Kauhajoki, Hyyppä, Hautalankylä (VYT)
- kehrääjä 7 Ä; Lumikangas- Pikku Tiiliharju (IN)
- kurki 18 p; Teuva, Horo, Siula (PP)

1.7.
- mehiläishaukka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)

- valkoposkihanhi 20 p, räyskä 3 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- suosirri 2 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 4 p
- naakka 500 p; Ylimarkku (PP)

- kurki 35 p, punajalkaviklo 1 p; Teuva, Komsi (IN)

AlkuunKesäkuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

30.6.
- ruisrääkkä 1 Ä; Kristiinankaupunki, Metsälä (PB)
- suokukko 6 p, valkoviklo 22 p, mustaviklo 6 p, liro 7 p; Hamnfjärden (JKo)

- hemppo 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

29.6.
- liro 8 p; Teuva, Profeetanneva (JKe)
- pikkutylli 5 p, sirittäjä 1 Ä; Riippi, Säärineva
- sirittäjä 1 Ä; Isojoki, Lauhanvuori, Spitaalijärvi (IN)
- turkinkyyhky 2 p; Kurikka, keskusta (MHa, Marja-Liisa Haanpää, Antti Haanpää)
- viitakerttunen 1 Ä; Kurikankylä (MHa)

28.6.
- tikli 2 p; Kristiinankaupunki, keskusta (PB)
- pikkukuovi 2 p, lapintiira 50 p; Närpiö, Stånggrund (PSl)

- teeri 20 p; Kauhajoki, Möykkykylä (AVu)

27.6.
- haarahaukka 1 p; Kristiinankaupunki, Metsälä, Kallträsk (Petteri Mäkelä)
- viiriäinen 1 Ä; Pakankylä (IN, JKo, SJa)
- viitasirkkalintu 1 Ä, kehrääjä 2 p; Skaftung (MHa, ym.)
- töyhtöhyyppä 50 p, kuovi 15 p; Härkmeri (IN)
- kaulushaikara 1 Ä, luhtahuitti 1 Ä; Härkmerifjärden
- pensassirkkalintu 1 Ä; Välikylä

- luhtakerttunen 1 Ä; Närpiö, Piolahti (MHa, ym.)
- ruisrääkkä 2 Ä; Bäckliden

- mustatiira 1 p, valkoviklo 3 p; Kauhajoki, Säkkineva (JMi, SMi)

26.6.
- räyskä 1 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (JKo)
- suokukko 2 p, mustaviklo 10 p, valkoviklo 2 p, liro 2 p
- pikkulokki 30 p, räyskä 1 p; Härkmerifjärden
- töyhtöhyyppä 16 p, kottarainen 80 p; Tiukka (IN)

- lapasorsa 4 p, sinisorsa 10 p; Närpiö, Rangsbyfjärden (PSl)
- viitakerttunen 1 Ä; Ylimarkku (MHa, ym.)

25.6.
- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)

- mustatiira 1 p, pikkulokki 46 p; Kauhajoki, Säkkineva (JPi)
- kehrääjä 6 Ä; Teuva, Perälä, Palomäki (IN)

24.6.
- satakieli 3 Ä; Kristiinankaupunki, Savilahti (JK)
- viitakerttunen 1+1 Ä; Lapväärtinjoki+ Pohjoislahti
- luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 3 Ä; Tiukantie
- viitakerttunen 3 Ä; Leppäsalmentie
- pensassirkkalintu 1 Ä; Närpiöntie

- viiriäinen 1 Ä; Närpiö, Pirttikylä (Mari Åkerholm)
- mehiläishaukka 1 p; Ylimarkku (SBl, ym.)

- mustapääkerttu 1 Ä; Teuva, keskusta (KHi)

23.6.
- mustaviklo 51 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (JKo)
- suokukko 7 p, valkoviklo 12 p, räyskä 1 p
- nokkavarpunen 2 p; Kristiina, keskusta (JK)

- telkkä 158 p, silkkiuikku 68 p; Närpiö, Piolahti (JKe)
- haapana 35 p, töyhtöhyyppä 45 p, kuovi 9 p, suokukko 11 p, mustaviklo 3 p, valkoviklo 3 p, kottarainen 30 p

- kuovi 42 m; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- peltosirkku 4 p; Teuva, Lammasneva (JKe)
- pikkukuovi 1 Ä, mustaviklo 4 p, naurulokki 400 p; Profeetanneva

22.6.
- nokkavarpunen 1 p; Kristiinankaupunki, keskusta (JK)

- pikkulokki 20 p; Isojoki, Kangasjärvi (JRi, JaR)

21.6.
- mustaviklo 71 p, suokukko 81 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (II, SJa)
- suosirri 2 p, punajalkaviklo 6 p, valkoviklo 19 p, liro 5 p

- suokukko 45 p; Närpiö, Piolahti (II)

- kuikka 3 p; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- tikli 2 p; Teuva, Luhtalanloukko (TP)

20.6.
- luhtakerttunen 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, SSt)
- luhtakana 1 Ä; Blomträsket
- mustaviklo 21 p, valkoviklo 2 p; Hamnfjärden (JKo, KJy)
- satakieli 4+2 Ä; Pormestarinniityt+ Tiilitehtaanmäki (JKo, SSt)
- satakieli 4+2 Ä, luhtakerttunen 1 Ä; Savilahti+ Tiukka

- kehrääjä 6 Ä; Kauhajoki, Lauhanvuori, pohjoisosa (IN)
- ruisrääkkä 1 Ä; Karijoki, Riitaluhta (IN)
- kehrääjä 6 Ä; Isojoki, Peuralankylä (Pekka Eriksson)

19.6.
- mustaviklo 6 p, valkoviklo 2 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (JKo, SSt)
- kaulushaikara 2 Ä, luhtakana 1 Ä, luhtahuitti 3 Ä, pikkulokki 104 p; Härkmerifjärden

- räyskä 4 p; Närpiö, Piolahti (II)
- meriharakka 2 p suokukko 10 p, punajalkaviklo 2 p, valkoviklo 2 p

- viiriäinen 1 Ä, sarvipöllö 1 p; Isojoki, Pihlaja (JTu, ym.)

18.6.
- ruisrääkkä 1 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung (IE, ym.)
- luhtakana 1 Ä; Hamnfjärden (HWe)

- peukaloinen 1 Ä; Närpiö, Piolahti (II)
- luhtakerttunen 1+1 Ä; Benvik+ Finby

- viitakerttunen 1 Ä; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

17.6.
- luhtahuitti 1 Ä; Kristiinankaupunki, Storsjö (SSt)
- kehrääjä 7 Ä, uusia; Storsjö - Siipyy
- merimetso 600 p; Siipyyn lintutorni (MHa, ym.)
- haahka 250 p, telkkä 320 p, tukkakoskelo 40 p
- mustaviklo 23 p, luhtahuitti 1 Ä, suokukko 4 p; Hamnfjärden (HWe)
- viitasirkkalintu 1 Ä, kultarinta 2 Ä; Skaftung
- luhtakerttunen 3 Ä, viitakerttunen 2 Ä, mustapääkerttu 5 Ä
- kaulushaikara 1 Ä, luhtakana 1 Ä, satakieli 1 Ä; Härkmerifjärden (MHa, ym.)

- pikkulokki 110 p, suokukko 2 p, kalatiira 18 p; Kauhajoki, Säkkineva (IN)
- sepelkyyhky 68 p; Kainaston jokilaakso (JMi)
- ruisrääkkä 1 Ä; Kurikka, Syväojankylä (Leo Karppi)
- turkinkyyhky 1 p; Kurikka, keskusta (KRu, PRu)

16.6.
- viitasirkkalintu 1 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)
- peukaloinen 1 Ä, luhtakerttunen 4 Ä, mustapääkerttu 2 Ä, kultarinta 1 Ä

- ruisrääkkä 1 Ä, pensassirkkalintu 1 Ä; Kauhajoki, Äijönkylä (PRu, KRu)
- viitakerttunen 1 Ä; Harjankylä
- pensassirkkalintu 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Kurikka, Lohiluoma (PRu, KRu)
- viitakerttunen 2+1 Ä; Kakkuri+ Kangas

15.6.
- viitasirkkalintu 1 Ä, luhtakerttunen 3 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)
- mustaviklo 20 p, valkoviklo 4 p, suokukko 10 p; Hamnfjärden
- kaulushaikara 1 Ä, luhtakana 1 Ä, luhtahuitti 1 Ä; Härkmerifjärden
- mustapääkerttu 1 Ä, luhtakerttunen 3 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Härkmeri
- satakieli 1 Ä, luhtakerttunen 2 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Lapväärtin jokivarsi
- pensassirkkalintu 3 Ä, luhtakerttunen 2 Ä; Välikylä (HL)

- viitakerttunen 1 Ä; Närpiö, Norrnäs (II)

- viitakerttunen 1 Ä; Kauhajoki, Aronkylä (PRu, KRu)
- pensassirkkalintu 1 Ä; Aronkylä, Kaura

14.6.
- satakieli 2 Ä, kultarinta 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- viitasirkkalintu 1 Ä; Skaftung (HWe, JKo)
- luhtakerttunen 3 Ä, mustapääkerttu 2 Ä, kultarinta 1 Ä
- luhtahuitti 1 Ä, mustaviklo 11 p, valkoviklo 3 p; Hamnfjärden
- kehrääjä 3 Ä; Isomäki (Myrkky) (IN)

13.6.
- mustaviklo 14 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (JKo)
- valkoviklo 1 p, punajalkaviklo 4 p, merikotka 1 p
- kaulushaikara 1 Ä, satakieli 1 Ä, luhtakerttunen 1 Ä; Härkmerifjärden (HWe)
- ruisrääkkä 1 Ä, satakieli 1 ä, pensassirkkalintu 2 Ä; Välikylä (IN)

- suopöllö 1 p, kottarainen a90 p; Kauhajoki, Kainasto (IN)
- nuolihaukka 3 p; Teuva, Suksenjärvi (PHo)

12.6.
- kultarinta 1 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)
- luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä
- luhtakertunen 1 Ä; Härkmeri
- luhtakertunen 1 Ä; Kristiina, keskusta (JK)

11.6.
- satakieli 1 Ä, kultarinta 3 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)
- luhtakerttunen 4 Ä, mustapääkerttu 2 Ä, sirittäjä 2 Ä
- harmaasorsa 1 p; Hamnfjärden (SGr, MWi)
- peltosirkku 1 Ä; Härkmeri (HWe)
- kaulushaikara 1 Ä, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden
- kehrääjä 5 Ä+p; Tiukka, Långmarken (IN)

- varpuspöllö 2 p; Kauhajoki, Teevahainen (VYT)
- luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Kurikka, keskusta (MHa)

10.6.
- pikkuhuitti 1 Ä; Kristiinankaupunki, Härkmerifjärden (Heikki Minn, Rauli Lumio, ym.)
- sepelhanhi 2 p (kevään 1.), rastaskerttunen 1 Ä
- valkoposkihanhi 8 p, kaulushaikara 2 Ä, luhtakana 1 Ä, räyskä 1 p, pikkulokki 40 p, pikkutikka 1 p, viitakerttunen 1 Ä

- tikli 1 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

9.6.
- pihamaina 1 p>m, Suupohjan 1.; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF)
- suosittu häkkilintu, alkuperältään aasialainen, Suomen 1. havaittu toukokuussa 2014 Utössä
- kultarinta 1 Ä; Siipyy, kylä (JKo)
- satakieli 2 Ä, kehrääjä 1 Ä; Siipyy (JKo, SSt)
- satakieli 2 Ä, pensassirkkalintu 1 Ä; Tiukka (II, ym.)
- viitakerttunen 3 Ä, kultarinta 1 Ä

- luhtakerttunen 3 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Närpiö, Piolahti (II)
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 5 Ä; Böle
- kehrääjä 1 Ä; Gottböle
- ruisrääkkä 1 Ä; Bäckliden
- peltosirkku 2 Ä; Kallmossen

- satakieli 1 Ä, pensassirkkalintu 1 Ä; Kauhajoki, Hangaskylä (JKe)
- ruisrääkkä 2 Ä; Teuva, Nori, Kotamäki (JKe)
- meriharakka 1 p; Kurikka, Lusankylä (KRu)
- satakieli 1 Ä; Kurikka, keskusta
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 4 Ä; Panttila
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Kakkuri
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Pitkämö

8.6.
- pensassirkkalintu 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, SSt)
- luhtahuitti 1 Ä; Blomträsket (SSt)
- ruisrääkkä 1 Ä; Lillsund
- kehrääjä 4+2 Ä; Dagsmark, Byåsen+ Pyhävuori, Etelävuori
- kehrääjä 4 Ä+p, luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Pyhävuori
- sirittäjä 3 Ä; Tiilitehtaanmäki (Jacob Waselius)
- luhtakerttunen 2 Ä; Savilahti (HL)
- pensassirkkalintu 2 Ä, luhtakerttunen 2 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Välikylä (HL, II)

- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Närpiö, keskusta (II)
- satakieli 4 Ä, luhtakerttunen 2 Ä, viitakerttunen 3 Ä; Näsby
- peukaloinen 2 Ä; Molnmossen
- satakieli 6 Ä, viitakerttunen 4 Ä; Yttermark
- luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Tjärlax
- viitasirkkalintu 2 Ä, kevään 1.; Nämpnäs
- kehrääjä 1 Ä, satakieli 2 Ä, viitakerttunen 7 Ä
- luhtakana 1 Ä, luhtakerttunen 1 Ä; Träskholmsfjärden+ Sandheden
- satakieli 4 Ä, viitakerttunen 8 Ä, sirittäjä 1 Ä; Ylimarkku

- kehrääjä 1 Ä; Kauhajoki, Hiukkajärvi (MYT)
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Kurikka, Jyllinkoski (KRu)

7.6.
- kehrääjä 9+2 Ä, satakieli 3 Ä; Kristiinankaupunki, Kallträsk+ Heden (JKo, SSt)
- ruisrääkkä 2 Ä, kehrääjä 2 Ä; Storsjö
- satakieli 2 Ä, luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 3 Ä; Siipyy (JKo, SSt, KJy)
- viitakerttunen 14 Ä, satakieli 5 Ä; Lapväärtin jokisuu (JK)
- viitakerttunen 8 Ä; Perus

- ruisrääkkä 4 Ä; Närpiö, Bäckliden (JKe)
- viiriäinen 1 Ä, kevään 1.; Norrnäs (II)
- rytikerttunen 1 Ä; Rangsbyfjärden

- viitakerttunen 1 Ä; Kauhajoki, Pukkilankylä (VYT)
- mustapyrstökuiri 1 p, ruskosuohaukka 1 N; Kauhaneva (Ari Viljanen)
- tukkasotka 2 p, töyhtöhyyppä 8 p, pikkukuovi 4 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 3 p, punajalkaviklo 1 p, lapintiira 2 p, pikkulokki 15 p, keltavästäräkki 1 p, kivitasku 1 p, järripeippo 1 Ä
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

6.6.
- satakieli 2 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, SSt)
- luhtakana 3+1 Ä; Storsjö+ Lötskatan
- satakieli 2 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Blomträsket
- luhtakana 2 Ä; Blomträsket
- kehrääjä 2 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Lålby, kaatopaikka
- satakieli 4 Ä, viitakerttunen 1 Ä, sirittäjä 2 Ä; Pormestarinniitty (JKo, SSt, PSl)
- satakieli 2 Ä; Tiilitehtaamäki (JKo, SSt)
- suopöllö 1 p, satakieli 9 Ä, viitakerttunen 6 Ä; Tiukka (JKo, SSt, JK)
- peukaloinen 2 Ä, sirittäjä 2 Ä; Skatan ym. (PSl)

- peltosirkku 1+2 Ä; Närpiö, Ylimarkku+ Pirttikylä (II)

- satakieli 1 Ä; Teuva, keskusta (KHi)
- käenpiika 1 Ä; Isojoki, Polvenkylä (PSl)

5.6.
- mustaviklo 1 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (JKo, SSt, SJa)
- harmaasorsa 3 p, heinätavi 2 p, rytikerttunen 1 Ä
- pikkuhuitti 2 Ä, luhtahuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (JKo, SSt, SJa, ym.)
- kaulushaikara 3 Ä, luhtakana 2 Ä, nokikana 1 p, pikkulokki 60 p, satakieli 1 Ä, luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä
- valkoposkihanhi 50 p, tikli 1 p; Härkmeri (JKo)
- peltosirkku 1 Ä; Lapväärtin jokisuisto
- viitakerttunen 3 Ä+ä, mustapääkerttu 6 Ä, sirittäjä 1 Ä
- pensassirkkalintu 1 Ä; Kristiina, Itäpuoli

- luhtakerttunen 1 Ä; Närpiö, Piolahti (II)
- satakieli 1 Ä; Finby

- varpuspöllö 1 Ä; Isojoki, Kituneva (JKe)
- viitakerttunen 1 Ä; Kurikka, keskusta (KRu, PRu)

4.6.
- laulujoutsen 25 p, hemppo 1 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (JKo)
- kaulushaikara 1 Ä, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden
- peukaloinen 2 Ä; Kristiina, Högåsen (PSl)
- sirittäjä 2+1+1 Ä; Tiilitehtaanmäki+Itäpuoli+ Lålby, kaatopaikka

- idänuunilintu 1 Ä; Närpiö, Piolahti, Bredmossmyran (PB)
- kurki 13 p; Norrnäs (MNo)
- luhtakerttunen 1 Ä; Ylimarkku (II)
- ruisrääkkä 1 Ä, peltosirkku 1 Ä; Pirttikylä

3.6.
- satakieli 2 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- luhtakana 1 Ä; Siipyy, Lötskatan
- jänkäkurppa 1 Ä (kevään 1.), luhtakana 2 Ä; Storsjö
- kehrääjä 2 p; Heden
- idänuunilintu 1 Ä; Vargöskatan (IN)
- merikotka 1 p, törmäpääsky 6 p; Pohjoislahti (PSl)
- sepelrastas 1 p; Tiukka (HL)

- merihanhi 145 p, valkoposkihanhi 150 p, meriharakka 45 p; Närpiö, Piolahti (IN)

- kehrääjä 1 Ä; Karijoki, Myrkky (KRu)
- pensassirkkalintu 1 Ä, satakieli 3 Ä, viitakerttunen 4 Ä
- pikkulokki 10 p, kalatiira 20 p, mustapääkerttu 1 Ä; Isojoki, Kodesjärvi (PSl)

2.6.
- jääkuikka 1 m; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (MPj, KK) 5.50-11.10
- mustalintu 4800 p, haahka 2790 p (ei poikueita), merihanhi 27 S, pilkkasiipi 142 m, telkkä 121 S 55 N, isokoskelo 54 S+N, merikihu p, pajulintu 26 m
- mehiläishaukka 1 p; Siipyy, kylä (JKo)
- pikkuhuitti 1 Ä, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden (Pekka Eriksson)
- rastaskerttunen 1 Ä (kevään 1.), sinisorsa 24 p, pikkulokki 65 p, tervapääsky 150 p, haarapääsky 100 p, räystäspääsky 40 p, törmäpääsky 20 p, satakieli 1 Ä, luhtakerttunen 1 Ä
- huuhkaja 1 p; Pohjoislahti (II)
- kultarinta 1+1 Ä; Pormestarinniitty+ Tiilitehtaanmäki
- sirittäjä 2 Ä; Savilahti
- käenpiika 1 Ä, viitakerttunen 4 Ä, sirittäjä 1 Ä; Tiukka
- peukaloinen 2 Ä, kultarinta 1 Ä; Nedsjö
- peukaloinen 2 Ä, sirittäjä 2 Ä; Skrattnäs

- viitakerttunen 3 Ä, sirittäjä 1 Ä; Närpiö, Böle+ Finby (II)

- mustatiira 2 p; Kauhajoki, Säkkijärvi (MOj)
- kurki 32 p, lapintiira 2 p, tervapääsky 130 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe, IN)
- pikkulokki 4 p, peukaloinen 2 p, haarapääsky 30 p, mustapääkerttu 1 Ä, sirittäjä 1 Ä
- peukaloinen 1 Ä; Karijoki, Rönnlund (IN)

1.6.
- harmaasorsa 6 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna ym. (MPj, KK) 6.50-10
- mustalintu 1616 m+p, merihanhi 26 S, valkoposkihanhi 11 S, ristisorsa 3 p, sinisorsa 30 p, lapasorsa 7 p, haahka 159 m+p, pilkkasiipi 19 S, telkkä 202 S, isokoskelo 23 m, töyhtöhyyppä 3 S, merikihu 12 p, kultarinta 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä
- mustaleppälintu 1 p; Skaftung
- luhtakana 1 Ä; Storsjö (HL)
- satakieli 1 Ä, luhtakerttunen 2 Ä, viitakerttunen 2 Ä; Lapväärtin jokisuu

- meriharakka 110 p; Närpiö, Piolahti (RS, Meri Suksi)

- käenpiika 1 Ä; Kauhajoki, Nummijärvi (MOj)
- keltavästäräkki 6 p; Teuva, Lutakkoneva (JRi, Lassi Rintala)
- kapustarinta 7 Ä, pikkukuovi 2 Ä, valkoviklo 2 Ä, liro 4 p

AlkuunToukokuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.5.
- pikkuhuitti 2 Ä; Kristiinankaupunki, Härkmerifjärden (JKo, MPj, ym.)
- sirittäjä 1+1 Ä; Syndersjön+ Tiilitehtaanmäki (JKo)

- hemppo 2 p; Teuva, keskusta (KHi)
- sepelkyyhky 60 p; Komsi, Varsala (IN)
- satakieli 1 Ä; Kurikka, Jyllinkoski (Raija Opas, Raimo Opas)

30.5.
- käenpiika 1 Ä, satakieli 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (Mats Björklund)
- sarvi/suopöllö 1 p; Pohjoislahti (PSl)

- laulujoutsen 110 p, meriharakka 66 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- keräkurmitsa 1 p, uuttukyyhky 3 p; Bäckliden (II, SJa, PSl)
- viitakerttunen 2 Ä; Närpiö, Finby
- käenpiika 1 Ä; Näveråsen
- viitakerttunen 1 Ä, sirittäjä 2 Ä; Yttermark
- viitakerttunen 1 Ä, sirittäjä 1 Ä, peltosirkku 1 Ä; Östra Yttermark
- viitakerttunen 2 Ä; Ylimarkku
- peukaloinen 2 Ä, mustapääkerttu 1 Ä; Österskogen (JKe)
- sirittäjä 1 Ä; Risnästräsket (Tuija Waren)
- idänuunilintu 1 Ä; Kaskinen, Hautausmaa (JKe)
- käenpiika 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä, punavarpunen 4 ä

- suokukko 1 p, keltavästäräkki 1 Ä, isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN)
- törmäpääsky 8 p; Nummijärvi (MOj)
- viitakerttunen 3 Ä; Teuva, Perälä, Salonpää (JKe)
- nuolihaukka 1 p, pikkulokki 3 p, sirittäjä 1 Ä; Isojoki, Kodesjärvi (TTu)
- sirittäjä 3 Ä; Kodesjärvi, Kituneva
- viitakerttunen 1 Ä; Kurikka, Panttila, Sahankylä (KRu, PRu)

29.5.
- satakieli 1 Ä, kultarinta 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- ruisrääkkä 1 Ä; Lålby, kaatopaikka (PSl)

- merikotka 1 p; Isojoki, Suojoki (TTu)

28.5.
- harmaasorsa 5 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (JKe, JKo, MPj) 5.30-9.30
- merihanhi 80 p, ristisorsa 3 p, tukkasotka 26 p, alli 7 m, mustalintu 92 m, pilkkasiipi+sp 149+95 m, telkkä 216 S 57 N, tukkakoskelo 48 m, isokoskelo 105 m, kuikka+sp 17+24 m, tundrakurmitsa 1 p, karikukko 2 p, jänkäsirriäinen 2 p, lapinsirri 1 p, suosirri 4 p
- vesipääsky 1 p, kevään 1.; Hamnfjärden (MPj, II, SJa, ym.)
- heinätavi 2 p, punasotka 1 p
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (JKe, JKo)
- nokikana 4 p, pikkulokki 62 p, pääskyt 300 p

- meriharakka 72 p; Närpiö, Piolahti (JKo)

- kehrääjä 3 Ä+p; Kauhajoki, Hirsikangas (IN)
- idänuunilintu 1 Ä; Teuva, keskusta (KHi)
- idänuunilintu 1 Ä; Äystö, Loukaja (IN)

27.5.
- telkkä 2550 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 7.10-11.10
- haahka 1750 p, mustalintu 355 m, pilkkasiipi 143 m, isokoskelo 66 m, kaakkuri 18 m, kuikka+sp 101+14 m, ruokki 18 m
- tunturikihu 1 m, merikihu 7 p+m; Siipyyn lintutorni (SJa) 19.25-21
- alli 30 m, mustalintu 175 m, pilkkasiipi+sp 390+30 m, isokoskelo 60 m
- pikkuhuitti 2 Ä, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden (Ville Suorsa, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, nokikana 1 p, satakieli 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä
- mehiläishaukka 1 m; Lapväärtti (Ville Suorsa)
- valkoposkihanhi 24 p; Lålby
- satakieli 2 Ä, viitakerttunen 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä; Lapväärtin jokisuisto
- satakieli 1 Ä; Pohjoislahti
- mustapääkerttu 3 Ä; Perus

- haahka 300 p; Kaskinen, Sälgrund (Raimo Huhdanperä, Veikko Hill)

- viitakerttunen 1 Ä; Teuva, keskusta (KHi)
- mustapääkerttu 1 Ä; Isojoki, Vanhakylä (Ville Suorsa)

26.5.
- mustalintu 540 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 6.05-8.15
- alli 12 m, pilkkasiipi 50 m, isokoskelo 83 m, kuikka 26 m, harmaahaikara 1 S, meriharakka 5 m, merikihu 6 p, ruokki 15 m
- rytikerttunen 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä, kultarinta 1 Ä; Siipyy, Fladan
- satakieli 1 Ä, luhtakerttunen 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä; Siipyy, kylä
- heinätavi 2 p; Hamnfjärden
- pikkuhuitti 2 Ä, tervapääsky 210 p, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden (JKo, ym.)
- törmäpääsky 30 p, haarapääsky 150 p, räystäspääsky 60 p, satakieli 1 Ä
- kehrääjä 2 Ä, helmipöllö 1 Ä; Pikkujärvi (PRu, KRu)

- viitakerttunen 1 Ä; Närpiö, Näsby (II)
- peltosirkku 2 Ä; Västra Yttermark
- peltosirkku 6 Ä; Östra Yttermark

- viitakerttunen 5 Ä; Teuva, keskusta (JKe)
- viitakerttunen 1 Ä; Karijoki, Myrkky (PRu, KRu)

25.5.
- isokäpylintu 15 p,N; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- tundrakurmitsa 11 m, kevään 1.; Kilgrund (AA)
- merihanhi 49 p, nuolihaukka 3 p, räyskä 4 p
- pikkuhuitti 2 Ä, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden (TLe, SPo, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, pikkulokki 60 p, käenpiika 1 Ä, satakieli 1 Ä, pääskyt 300 p
- mehiläishaukka 1 p; Lapväärtti (PSl)
- satakieli 6 Ä, luhtakerttunen 1 Ä, sirittäjä 1 Ä; Savilahti (ORa)
- luhtakerttunen 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Tiukka (II)

- mustapyrstökuiri 1 p, tundrakurmitsa 12 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (TLe, SPo, II)
- meriharakka 86 p, jänkäsirriäinen 10 p, tylli 16 p, suokukko 5 p, punakuiri 5 p, varpuspöllö 1 Ä, satakieli 2 Ä

- kurki 53 p; Teuva, Komsi (TLe)
- kapustarinta 4 p, kurki 16 p; Pontus (JKe)
- peltosirkku 2 Ä, pääskyt 150 p; Lammasneva
- satakieli 1 Ä; Perälä (PRu, KRu)
- kehrääjä 1 p, satakieli 2 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Karijoki, Myrkky (PRu, KRu)
- satakieli 1 Ä; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

24.5.
- meriharakka 81 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, RLi) 10.20-14.50
- valkoposkihanhi 27 m, alli 45 m, mustalintu 383 m, pilkkasiipi 253 m, isokoskelo 63 m, kuikka 383 m, karikukko 5 m, räyskä 7 m, merikihu 10 p+m
- pilkkasiipi 890 m, mustalintu+sp 520+380 m; Siipyyn lintutorni (II) 20.25-21.30
- alli 175 m, telkkä 225 m, isokoskelo 68 m
- pikkukäpylintu 50 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- kultarinta 1 Ä; Siipyy, Fladan (JKo)
- merihanhi 68 p, valkoposkihanhi 15 p; Siipyy
- pikkusieppo 1 Ä; Kilgrund (AA)
- harmaasorsa 2 p, heinätavi 5 p, tavi 27 p; Hamnfjärden (AA, II)
- sinisorsa 22 p, jänkäsirriäinen 5 p, lapinsirri 8 p, suosirri 3 p, mustaviklo 1 p
- pikkuhuitti 1 Ä, luhtakana 1 Ä, kaulushaikara 2 Ä; Härkmerifjärden (II, AA, ym.)
- keltavästäräkki 18 p, haarapääsky 100 p, törmäpääsky 10 p, satakieli 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä
- peukaloinen 1 Ä; Tiukka, Långmarken (KRu)
- tukkasotka 10 p, silkkiuikku 8 p, rytikerttunen 2 Ä; Nedsjö (ORa)
- silkkiuikku 17 p; Skrattnäs

- jänkäsirriäinen 4 p, lapinsirri 2 p; Närpiö, Piolahti (II)

- viitakerttunen 1 Ä; Kauhajoki, Pukkilankylä (VYT)
- viitakerttunen 1 Ä; Teuva, Perälä, Panulan silta (JJ)
- peukaloinen 1 Ä; Karijoki, Myrkky (KRu)
- sirittäjä 2 Ä; Isojoki, Lauhanvuori (IN)
- laulujoutsen 15 p; Koppelonkylä
- valkoposkihanhi 100 m; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (MVa)
- ruisrääkkä 2 Ä, peltosirkku 4 Ä

23.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, Kalle Lindeman) 5.00-12
- tunturikihu 2 m, etelänkiisla 1 m, mustalintu 1780 m, kuikka+sp 593+53 m, merihanhi 4 pull, pilkkasiipi 100 m, isokoskelo 24 m, nuolihaukka 5 p+m, merikihu 6 p+m, ruokki 9 m, räyskä 4 p, käenpiika 1 Ä
- satakieli 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Siipyy, kylä (JKo)
- telkkä 1200 p, punasotka 1 m, lapinsirri 1 m, suosirri 5 m; Kilgrund (AA)
- peukaloinen 1 Ä, mustapääkerttu 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä
- pikkusieppo 1 p; Härkmerifjärden (Kalle Lindeman)
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (SJa)
- haarapääsky 200 p, räystäspääsky 150 p, satakieli 1 Ä, rytikerttunen 1 Ä
- luhtakerttunen 1 Ä (kevään 1.), satakieli 1 Ä, viitakerttunen 1 Ä; Tiukka (KRu)

- mustapyrstökuiri 1 p; Närpiö, Piolahti (JKo)

- naurulokki 250 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)

22.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, Markku Mäkinen, ym.) 4.30-10.30
- etelänkiisla 1 m, pikkusirri 1 m (kevään 1.), mustalintu 1635 m, valkoposkihanhi 68 m, lapasorsa 7 m+p, lapasotka 2 p, haahka 61 m, alli 202 m, pilkkasiipi 202 m, tukkakoskelo 37 m, isokoskelo 143 m, kaakkuri 12 m, kuikka+sp 72+81 m, meriharakka 9 m, karikukko 1 m, ruokki 17 S+M, haarapääsky 12 m
- pikkulepinkäinen 2 p; Hamnfjärden (AA)
- harmaasorsa 2 p, lapasorsa 4 p, pikkulokki 17 p
- pikkuhuitti 1 Ä, luhtakana 2 Ä, luhtahuitti 1 p; Härkmerifjärden (Petteri Mäkelä, ym.)
- heinätavi 1 p, pikkulokki 20 p, viitakerttunen 1 Ä, rytikerttunen 1 Ä
- mehiläishaukka 3 p; Blomträsket (SJa)
- viitakerttunen 1 Ä, kultarinta 1 Ä; Lapväärtin jokisuisto
- satakieli 1 Ä; Kristiina, keskusta (PSl)

- pikkusirri 1 p (kevään 1.), lapinsirri 19 p; Närpiö, Piolahti (II, PSl)
- mustapyrstökuiri 1 p, räyskä 17 p, laulujoutsen 50 p, pilkkasiipi 110 p, meriharakka 36 p, pikkutylli 2 p, tylli 14 p, suokukko 22 p

- tylli 1 m; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- sepelkyyhky 25+15 p; Teuva, Horo+Kässy (PP)
- pikkukuovi 2 Ä, liro 5 p, keltavästäräkki 8 p; Harjaisneva (JKe)

21.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF, SJa) 19.05-21.30
- jänkäsirriäinen 3 m (kevään 1.), alli 2305 m, mustalintu+sp 1475+350 m, pilkkasiipi 1655 m, vesilintu 380 m, härkälintu 8 m, meriharakka 11 m, tylli 3 m, isosirri 3 m
- harmaahaikara 2 S; Kilgrund (Juhani Laine, Tapani Laine)
- kultarinta 1 Ä, kevään 1.; Siipyy, Länsikylä- Fladan (JKo, VF)
- satakieli 1 Ä, mustapääkerttu 4 Ä+p, lehtokerttu 1 Ä, pensaskerttu 2 Ä
- satakieli 1 Ä; Skaftung (SJa)
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (SJa)
- kaulushaikara 3 Ä, luhtakana 3 Ä, luhtahuitti 4 Ä, ruokokerttunen 6 Ä
- pikkulepinkäinen 2 p, kevään 1.; Lålby, kaatopaikka (HL)
- muuttohaukka 1 W; Kristiina, keskusta (PSl)

- pikkusieppo 1 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (HL)
- tylli 6 p, lapinsirri 16 p, suokukko 19 p; Piolahti (II)
- liro 7 p, keltavästäräkki 14 m, mustapääkerttu 1 Ä, rytikerttunen 1 Ä
- käenpiika 1 Ä; Ylimarkku (PP)

- alli 3 ä,yöm, käki 5 Ä, kehrääjä 3 Ä; Kauhajoki, Lumikangas (IN)
- kurki 60 p; Hangaskylä
- kapustarinta 14 p, ruokokerttunen 4 p; Kokonkylä (JMi)
- kaakkuri 1 p; Kauhaneva (HV, ym.)
- tervapääsky 103 m+p; Teuva, keskusta (KHi)
- peukaloinen 1 Ä, satakieli 1 Ä; Kurikka, Pitkämönranta (KRu)

20.5.
- kyhmyhaahka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 7.45-10.45
- alli 1290 m, mustalintu+sp 340+600 m, pilkkasiipi 605 m, kaakkuri 1 m, kuikka+sp 224+14 m, merikihu 6 p+m
- alli 2960 m; Siipyyn lintutorni (II, SJa, JKo, PSl) 20.00-22.40
- pilkkasiipi+sp 4020+4130 m, mustalintu 2570 m, tukkasotka 15 m, härkälintu 5 m
- idänuunilintu 1 Ä; Siipyy, Lötskatan (JKo)
- ruisrääkkä 1 Ä (kevään 1.), luhtakana 4 Ä; Storsjö (SSt)
- kehrääjä 4 Ä+ä, varpuspöllö 2 Ä; Kallträsk (SSt)
- jalohaikara 3 p; Hamnfjärden (JKo, IE, ym.)
- kanadanhanhi 2 ad 5 pull, käenpiika 1 Ä; Skaftung, Sandskäret (JPi)
- pikkuhuitti 2 Ä, mustatiira 1 p; Härkmerifjärden (JKo, II, SJa, ym.)
- satakieli 2 Ä (kevään 1.), kaulushaikara 1 Ä, luhtahuitti 1 Ä, käenpiika 1 Ä, rytikerttunen 1 Ä
- pensassirkkalintu 1 Ä (kevään 1.), peltosirkku 1 Ä; Savilahti (PSl)
- satakieli 1 Ä, kevään 1.; Tiukka (PSl, JK)
- peltosirkku 3 Ä; Välikylä (PSl)

- meriharakka 35 p; Närpiö, Piolahti (PSl)

- lehtokerttu 1 Ä; Teuva, keskusta (KHi)
- meriharakka 1 N; Kurikka, keskusta (PRu)

19.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF) 6.00-11.30
- leveäpyrstökihu 1 m (kevään 1.), jääkuikka 1 m, etelänkiisla 1 m
- alli 3633 m, mustalintu+sp 3320+1880 m, pilkkasiipi 2410 m, kuikka 1555 m
- lehtokerttu 1 Ä (kevään 1.), valkoposkihanhi 13 m, lapasorsa 4 m, punasotka 2 m, kaakkuri 19 m+p, meriharakka 5 m, merikihu 7 m
- tunturikihu 2 m, kevään 1.; Siipyyn lintutorni (VF, II, SJa, JKo) 19.20-21.20
- alli 13325 m, mustalintu 7845 m, pilkkasiipi 6145 m
- kuovisirri 1 m (kevään 1.), valkoposkihanhi 23 m, tukkasotka 28 m, lapasotka 1 m, tukkakoskelo 91 m, meriharakka 19 m, tylli 3 m, suosirri 23 m, karikukko 2 m
- kyhmyhaahka 1 p; Siipyy, Södra Yttergrund (CAL, ym.)
- viitakerttunen 1 Ä, kevään 1.; Siipyy, kylä (ALi)
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (Håkan Johansson, Thomas Hulten)
- mustatiira 1 p, kevään 1.
- rytikerttunen 2 Ä, kevään 1.; Pohjoislahti (ALv)
- sirittäjä 5 Ä; Tiilitehtaanmäki
- viitakerttunen 1 Ä, kevään 1.; Skatan (PSl)
- kangaskiuru 2 Ä,p; Tiukka (HL)

- valkoposkihanhi 210 p, tervapääsky 1 p; Närpiö, Kalax (II)
- peukaloinen 5+2+1 Ä; Boskogen+ Vargholmen+ Ängsön
- peltosirkku 1 Ä; Närpiö, Kåtnäs
- peltosirkku 6 Ä+p; Östra Yttermark
- viitakerttunen 1 Ä, kevään 1.; Yttermark
- sirittäjä 1 Ä; Kaskinen, Västerträsket (II)

- lehtokerttu 1 Ä, kevään 1.; Kauhajoki, keskusta (IN)
- turkinkyyhky 1 p; Päntäne (JMi, SMi)
- lehtokerttu 1 Ä (kevään 1.), peltosirkku 2 Ä; Teuva, Lammasneva (JKe)
- peltosirkku 1 Ä; Riippi, Paavola
- kalasääski 1 p, pikkulokki 14 p; Isojoki, Kodesjärvi (PSl, ORa)
- peukaloinen 1 Ä, sirittäjä 1 Ä; Kurikka, Pitkämönluoma (PRu, KRu)

18.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Ljusgrund, ym. (VF, JKo, PU, II, SJa, JKe, PSl) 4.15-12
- jääkuikka 1 m, kuikka+sp 2091+250 m, mustalintu 2083 m, pilkkasiipi 1284 m, alli 743 m, valkoposkihanhi 25 m, ristisorsa 5 m+p, heinätavi 2 m, punasotka 1 p, tukkasotka 52 m, tukkakoskelo 75 m, isokoskelo 234 m, kaakkuri 53 m, harmaahaikara 1 S, meriharakka 8 m, punakuiri 4 m, karikukko 1 p, lapinsirri 12 m, suosirri 4 m, merikihu 4 m, ruokki 20 N+S, pikkulokki 16 m, naurulokki 220 m, selkälokki 4 m, turkinkyyhky 1 p, käki 4 p, käenpiika 1 Ä, haarapääsky 27 m, sinirinta 1 p, hernekerttu 12 p, musapääkerttu 2 p, idänuunilintu 1 Ä, harmaasieppo 12 m+p, punavarpunen 18 m+p
- pikkuhuitti 2 Ä; Härkmerifjärden (II, JKe, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, luhtakana 1 Ä, luhtahuitti 1 Ä
- luhtakana 1 Ä; Blomträsket (II)
- peukaloinen 1 Ä, mustapääkerttu 4 Ä, sirittäjä 2 Ä; Pohjoislahti

- suokukko 110 p; Närpiö, Piolahti (II)
- meriharakka 8 p, pikkutylli 2 p, tylli 4 p, lapinsirri 12 p
- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- sirittäjä 1 Ä; Yttermark (II)
- peltosirkku 4 Ä+p; Östra Yttermark
- valkoposkihanhi 55 m, peltosirkku 5 Ä; Ylimarkku

- suokukko 7 p, tervapääsky 2 p; Kauhajoki, Kokonkylä, allas (IN, ym.)
- hanhilaji 30 m; Luomankylä
- tylli 3 p; Ratuskylä
- sirittäjä 1 Ä; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- mehiläishaukka 1 p (kevään 1.), räystäspääsky 20 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- tervapääsky 3 p; Kurikka, keskusta (KRu, ORa, PRu)
- valkoposkihanhi 55 m; Luopa
- viirupöllö 1 p; Kampinkylä (Jaakko Männistö)

17.5.
- jääkuikka 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (VF, JKo) 9.20-13
- kuikka+sp 840+270 m, alli 48 m, mustalintu 440 m, pilkkasiipi 52 p, isokoskelo 98 m, kaakkuri 6 m, meriharakka 8 m, suokukko 29 m, lapinsirri 3 m, merikihu 2 m
- peukaloinen 1 Ä; Siipyy (JKo)
- idänuunilintu 1 Ä, isosirri 2 p, tervapääsky 1 m, kevään 1.; Ljusgrund (SJa) 5.30-8.50
- haahka 2000 p, harmaasorsa 2 m, mustalintu+sp 765+200 m, pilkkasiipi 370 m, kuikka 134 m, meriharakka 24 m, käki 2 m, törmäpääsky 1 m, haarapääsky 48 m, räystäspääsky 3 m, sinirinta 4 p, hernekerttu 5 p, pensaskerttu 2 Ä, pajulintu 50 p, harmaasieppo 3 p+m
- sinirinta 1 p; Skaftung, Sandskäret (JPi)

- peltosirkku 1 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)

- keräkurmitsa 6 p; Kauhajoki, Kainasto, Ratikylä (JPe, MPe)
- laulujoutsen 14 p; Nummijärvi N (JRi, JaR)
- pikkulokki 80 p, kaakkuri 4 p; Nummijärvi
- tukkasotka 11 p, lapasotka 2 p, silkkiuikku 10 p, kalatiira 14 p
- tukkasotka 4 p, kurki 20 p; Ylimysjärvi
- valkoviklo 1 ppikkulokki 8 p, naurulokki 220 p
- ruskosuohaukka 1 p, lapintiira 2 p, pikkulokki 2 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe, ym.)

16.5.
- telkkä 1600 p 130 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, ym.) 5.25-9
- haahka 553 p+m, alli 33 m, mustalintu 740 p, pilkkasiipi 125 m, tukkakoskelo 30 m, kuikka 22 m, karikukko 4 p+m, merikihu 5 p+m, riskilä 10 p, kala/lapintiira 45 m, haarapääsky 8 m, luotokirvinen 1 p
- käenpiika 1 Ä; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- pikkuhuitti 1 Ä, kaulushaikara 2 Ä; Härkmerifjärden (SJa, PU, ym.)
- kuikka 1 p, härkälintu 1 p, pikkulokki 15 p, huuhkaja 1 Ä
- sirittäjä 1 Ä; Pohjoislahti (ALv)

- tylli 13 p, meriharakka 42 p; Närpiö, Piolahti (PU)
- laulujoutsen 26 p, suokukko 20 p, räyskä 5 p, mustapääkerttu 1 Ä
- lapasotka 7 p; Järvöfjärden (RLi)

- keräkurmitsa 2 p; Kauhajoki, Kainasto, Ratikylä (JPe)
- heinätavi 1 p, lapinsirri 1 p; Säkkineva (PU)
- idänuunilintu 1 Ä (kevään 1.), mustapääkerttu 1 Ä; Kurikka, Jyllinkoski (KRu)
- peukaloinen 1 Ä, mustapääkerttu 4 Ä, sirittäjä 4 Ä; Pitkämönranta

15.5.
- etelänkiisla 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 4.45-9
- mustalintu 5155 m, pilkkasiipi 515 m, telkkä 657 m+p, alli 312 m, valkoposkihanhi 13 m, harmaasorsa 5 S+N, tukkasotka 14 m, lapasotka 6 p+m, haahka 293 m+p, tukkakoskelo 136 m, isokoskelo 66 m, kaakkuri 49 m, kuikka+sp 67+15 m, meriharakka 11 m, karikukko 4 m, merikihu 4 p, riskilä 7 p+m, ruokki 34 m, kala/lapintiira 285 m+p, haarapääsky 11 m
- mustalintu 3245 m, pilkkasiipi 545 m; Siipyyn lintutorni (JKo, ym.) 20.00-22.10
- keräkurmitsa 2 m (kevään 1.), alli 55 m, lapinsirri 1 m
- sinirinta 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- harmaapäätikka 1 ä, kehrääjä 1 p, varpuspöllö 2 Ä; Storsjö (SSt)
- mustapääkerttu 1 Ä; Skaftung (HWe)
- ruokokerttunen 2 Ä, mustapääkerttu 1 p; Hamnfjärden
- jouhisorsa 5 p, mustaviklo 4 p, liro 5 p
- sinirinta 1 p; Kristiina, keskusta (PSl)
- piekana 1 m, peltosirkku 5 Ä; Välikylä (SJa)

- pilkkasiipi 462 m; Närpiö, Piolahti (II, SJa) 20.15-21.45
- meriharakka 7 p, tylli 3 p, pikkukuovi 4 p, punakuiri 24 m+p, suokukko 9 p, valkoviklo 3 p, liro 18 p, punajalkaviklo 4 p
- peltosirkku 3 Ä, ruokokerttunen 1 Ä; Östra Yttermark (II)
- merikotka 15 p+m; Nämpnäs (JV)

- ampuhaukka 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi (ARR)
- helmipöllö 1 Ä; Hyyppä, Teevahainen (VYT)
- mustapääkerttu 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- mustalintu 1 p; Kurikka, Mieto, Tiilitehtaan allas (JRi)

14.5.
- lapasotka 9 m; Kristiinank., Siipyyn lintutorni (HWe) 6.30-10
- harmaahanhilaji 33 S, mustalintu 16 m, pilkkasiipi 14 m, kuikka+sp 17+20 m
- mustalintu+sp 1900+4810 m; Siipyyn lintutorni (SJa, MPj) 19.40-22.30
- pilkkasiipi 2265 m, lapasotka 2 m, alli 1 m, telkkä 305 S 90 N, tukkakoskelo 22 m, härkälintu 18 N+S, meriharakka 7 m, kala/lapintiira 115 m
- luhtakana 1 Ä; Siipyy, Lötskatan (SSt)
- harmaasorsa 2 p, mustaviklo 25 p, käenpiika 1 Ä; Hamnfjärden (HWe)
- pikkuhuitti 2 Ä; Härkmerifjärden (SJa, MPj, ym.)
- kaulushaikara 2 Ä, luhtahuitti 1 Ä
- kapustarinta 65 p; Härkmeri (JKo)
- punavarpunen 1 p; Kristiina, keskusta (JK)

- meriharakka 29 p; Närpiö, Piolahti (II)
- tylli 1 p, suokukko 25 p, lapinsirri 3 p, valkoviklo 2 p, pikkulokki 10 p

- pohjantikka 1 p; Kauhajoki, Aronkylä, Kotaneva (IN)
- kurki 17 p pesiviä, 40 E>p luppokurkia; Teuva, Suksenjärvi (IN)

13.5.
- mustalintu+sp 760+90 m; Kristiinank., Siipyyn lintutorni (SJa, JKo) 19.55-21
- alli 85 m, pilkkasiipi 234 m, tukkakoskelo 24 m, härkälintu 7 m, pikkukuovi 7 m
- harmaasorsa 2 p, harmaasieppo 1 p; Hamnfjärden (HWe)
- pikkuhuitti 1 Ä, nokikana 2 p; Härkmerifjärden (JKo, ym.)
- heinätavi 2 p, tavi 30 p, kaulushaikara 1 Ä, mustaviklo 2 p, liro 52 p
- kapustarinta 210 p, suokukko 25 p; Härkmeri (JKo)
- jänkäkurppa 1 p, punavarpunen 1 p, kevään 1.; Lapväärtin jokisuu (HL)
- pikkutikka 2 p

- lapinsirri 3 p; Närpiö, Piolahti (II)
- tylli 1 p, suokukko 12 p, mustaviklo 17 p, ruokokerttunen 1 Ä

- suokukko 35 p; Kauhajoki, Filppula (IN)
- tikli 3 p; Hyyppä, Sepänkylä (Jussi Kamila, Sirpa Kamila)
- pensaskerttu 1 p, harmaasieppo 1 p; Karijoki, Myrkky (KRu)

12.5.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (II, KK, JKo, ym.) 5.55-10
- mustalintu 1050 m 250 p, lapinsirri 20 p, kevään 1.
- valkoposkihanhi 23 m, tukkasotka 46 m, alli 9 m, pilkkasiipi 24 m, telkkä 140 S, tukkakoskelo 45 m, kaakkuri 15 m, kuikka+sp 38+18 m, härkälintu 8 m, harmaahaika 3 p+m, merikotka 8 m+p, tylli 1 p, pikkukuovi 14 m, punakuiri 9 m, karikukko 1 p, suokukko 25 S, suosirri 20 p+m, mustaviklo 3 m, valkoviklo 16 m, liro 29 m+p, merikihu 11 p+m, kala+lapintiira 300 m, törmäpääsky 3 m, haarapääsky 8 m, keltavästäräkki 2 p, sinirinta 2 p, pensaskerttu 1 p
- mustaleppälintu 1 p; Siipyy, kylä (JKo)
- harmaasorsa 2 p, peukaloinen 1 Ä; Siipyy, Jonnsborg (II, KK, JKo, ym.)
- mustaviklo 4 p; Hamnfjärden (HWe)
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (II, KK, JKo, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, räystäspääsky 40 p, ruokokerttunen 1 Ä, harmaasieppo 2 p
- kapustarinta 50 p, suokukko 4 p; Härkmeri

- peukaloinen 1 Ä; Kauhajoki, Katikankanjoni (VYT)
- isokoskelo 1 p, kuikka 2 p; Hiukkajärvi (MYT)
- mustapyrstökuiri 2 p, kuikka 1 p, mustaviklo 1 p; Kauhaneva (II)
- kapustarinta 225 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- punajalkaviklo 1 p, suokukko 32 p; Komsi, Kortesneva
- pikkulokki 26 p, keltavästäräkki 14 p; Isojoki, Hanhikeidas (TTu)
- kuikka 2 p, teeri 15 p, riekko 2 p, suokukko 18 p, pikkukuovi 2 p, punajalkaviklo 4 p, mustaviklo 2 p, valkoviklo 1 Ä

11.5.
Kristiinankaupunki, Siipyy lintutorni ym. (II, KK, JKo, ym.) 7.40-12
- valkoposkihanhi 20 m, harmaasorsa 2 p, tukkasotka 24 m+p mustalintu 375 m, telkkä 310 p, uivelo 1 m, tukkakoskelo 80 m, kuikka+sp 92+42 m, kalasääski 3 p, iso jalohaukka 1 m, meriharakka 51 m, pikkukuovi 4 p, karikukko 1 m, suosirri 32 m, merikihu 6 p, kala/lapintiira 12 m, varpuspöllö 1 Ä, haarapääsky 43 m+p, metsäkirvinen 22 m, sinirinta 1 p, pensaskerttu 11 p
- harmaapäätikka 1 Ä; Storsjö
- uivelo 2 p, teeri 12 p, tylli 2 p, varpuspöllö 2 Ä
- harmaasorsa 2 p, heinätavi 2 p; Hamnfjärden (HWe)
- lapasorsa 3 p, mustaviklo 2 p, räyskä 3 p, pikkulokki 17 p
- pikkuhuitti 1 Ä; Härkmerifjärden (HWe, JKe, II, JKo, KK, ym.)
- harmaasieppo 1 p (kevään 1.), kaulushaikara 2 Ä, luhtahuitti 1 Ä
- valkoposkihanhi 260 p, kapustarinta 220 p; Lillsund (II, KK, JKo, ym.)
- valkoposkihanhi 250 p, metsähanhi 180 p, kapustarinta 95 p; Lapväärtti, Sandan
- punakuiri 2 W, mustaviklo 6 p; Pohjoislahti (PSl)
- valkoviklo 6 m, liro 14 p, pensaskerttu 1 p
- harmaasieppo 1 p (kevään 1.), pensaskerttu 1 p; Skrattnäs (HL)
- peltosirkku 6 p; Välikylä
- peltopyy 2 p, suopöllö 1 p, hemppo 4 p, lapinsirkku 1 p

- pikkutiira 1 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (II, KK, JKo, ym.)
- tylli 1 p, kapustarinta 35 m, mustaviklo 1 p
- tikli 2 p; Närpiö, keskusta (UH)

- mustapyrstökuiri 4 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN, ym.)
- kaakkuri 2 p, valkoviklo 4 Ä, kalatiira 2 p, käki 2 Ä, keltavästäräkki 1 p
- naurulokki 250 p, pikkutylli 1 ä; Teuva, Profeetanneva (JKe)
- sirittäjä 2 Ä (kevään 1.), peltosirkku 1 p; Lammasneva
- haapana 1 p, suokukko 1 p, lapintiira 1 p; Suksenjärvi (JKe, KHi)
- peukaloinen 1 Ä; Lunti (KRu, PRu)
- tundrahanhi 17 m; Kurikka, Kurikankylä (MHa)
- peltosirkku 2 p; Jurva, Jurvanjärvi (MVa)

10.5.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna+ Ljusgrund, ym. (JKo, KK, SJa, ym.) 5.30-11.30
- punakuiri 315 m, härkälintu 34 p, pensaskerttu 1 p, kevään 1.
- valkoposkihanhi 41 p+m, haahka 400 p, mustalintu 240 m, pilkkasiipi 11 m, kaakkuri 41 m+p, kuikka 37 p+m, merikotka 2 p, piekana 1 m, kalasääski 2 p, nuolihaukka 3 p, meriharakka 11 S+N, suokukko 30 m, merikihu 6 p, räyskä 4 p+m, käenpiika 1 Ä, haarapääsky 20 m+p, räystäspääsky 1 m, keltavästäräkki 6 p+m, sinirinta 1 p, hernekerttu 7 p, mustapääkerttu 2 p
- suokukko 4 p, pikkulokki 27 p; Hamnfjärden (HWe)
- mustapääkerttu 1 p; Skaftung
- sepelrastas 1 p; Skaftung (SJa)
- metsähanhi 150 p, tundrahanhi 12 p, mustapääkerttu 2 p; Perus (JKo, KK, ym.)
- peltosirkku 3 Ä; Välikylä (JKo, KK, KRu, ym.)
- kapustarinta 150 p, suokukko 70 p, teeri 17 p, suopöllö 2 p

- heinätavi 2 p, tylli 10 p; Närpiö, Piolahti (II)
- turkinkyyhky 2 p; Näveråsen
- suokukko 90+30 p; Östra Yttermark
- kattohaikara 1 p, kevään 1.; Ylimarkku

- käki 1 Ä; Kauhajoki, Heikkilänkylä (TA)
- kaakkuri 2 p; Ikkelänjärvi (JRi)
- käki 1 Ä; Teuva, Piikkilä (JJ)
- mustaleppälintu 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- valkoviklo 1 Ä, pikkulokki 10 p, peukaloinen 1 Ä; Kankalojärvi (IN)
- peukaloinen 1 Ä; Ylikylä, Sahakangas (IN)

9.5.
- käenpiika 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- haarahaukka 1 m (kevään 1.), haarapääsky 6 p; Skaftung (JKo)
- hernekerttu 2 Ä; Skaftung (HWe, SJa)
- pikkuhuitti 1 Ä, edelleen; Härkmerifjärden (HWe, HL, JKo, ym.)
- ruokokerttunen 1 Ä (kevään 1.), kaulushaikara 2 Ä, luhtakana 1 Ä, luhtahuitti 1 Ä, nokikana 5 p, silkkiuikku 7 p, liro 45 p
- käki 1 Ä, kevään 1.; Härkmeri (HWe, JKo, KK, ym.)
- kapustarinta 120 p, käenpiika 1 Ä
- käki 1 Ä, kevään 1.; Nojärvi (SJa)
- kapustarinta 450 p; Lillsund (JKo, KK, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, valkoposkihanhi 15 p, suokukko 15 p
- valkoposkihanhi 660 p, metsähanhi 460 p; Lillsund (JKo, KK, ym.)
- lyhytnokkahanhi 2 p, tundrahanhi 15 p, kapustarinta 27 p, mustavaris 1 W
- luhtahuitti 1 Ä, suokukko 30 p; Pohjoislahti (VYT, PSl)
- harmaahaikara 1 m, suokukko 9 m, haarapääsky 4 p; Skatan (PSl)
- sinirinta 1 p (kevään 1.), hernekerttu 1 p, peltosirkku 4 p; Välikylä (HL)

- meriharakka 18 p, suokukko 28 p; Närpiö, Piolahti (II)
- peltosirkku 3 Ä; Östra Yttermark

- metsähanhi 62 NE; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- käki 1 Ä (kevään 1.), hernekerttu 1 Ä; Hiukkajärvi (JRi, Harri Reiniö)
- haarapääsky 6 p+m; Teuva, keskusta (KHi)
- käki 1 Ä, kevään 1.; Karijoki, Salonkylä (JMu)

8.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, HWe) 5.30-9.30
- etelänkiisla 1 m, mustalintu+sp 1900+170 m, tukkasotka 49 m, haahka 280 m, alli 82 m, pilkkasiipi 265 m, telkkä 241 m, tukkakoskelo 118 m, vesilintu 520 m, kaakkuri 59 m, kuikka+sp 71+67 m, kapustarinta 8 m, punakuiri 17 m, keskikokoinen kahlaaja 15 m, merikihu 5 p+m, ruokki 9 m, haarapääsky 6 N+S
- mustalintu+sp 4060+560 m, pilkkasiipi 2965 m; Siipyyn lintutorni (SJa, VF) 20-22.30
- härkälintu 18 m, alli 81 m, tukkakoskelo 89 m, kala/lapintiira 160 m
- valkoviklo 6 p, haarapääsky 2 p; Hamnfjärden (HWe)
- pikkuhuitti 1 Ä, edelleen; Härkmerifjärden (JJ, PHo, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, luhtahuitti 1 Ä, lapasorsa 4 p, liro 60 p, räyskä 2 p
- merikotka 2 p, kalasääski 2 p; Pohjoislahti (PHo)
- valkoposkihanhi 400 p, metsähanhi 70 p; Perus N (PSl)

- suokukko 330 p, kapustarinta 14 p, pikkukuovi 4 p; Närpiö, Östra Yttermark (II)

- kapustarinta 200 p, suokukko 170 p; Kauhajoki, Kokonkylä (PSl, JRi)
- suokukko 80 W; Savikylä (JRi)
- hernekerttu 1 än, kevään 1.; Teuva, keskusta (JKe)
- pikkukuovi 14 p; Karijoki, Alakylä, Korkiamäki (PSl)

7.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, Philip Borg, Jarmo Lehtonen, ym.) 5.30-10
- mustalintu 1730 m, merihanhi 25 p, valkoposkihanhi 14 m, harmaasorsa 1 m, punasotka 2 m, tukkasotka 15 m, haahka 165 m, alli 30 m, telkkä 280 m, tukkakoskelo 145 m, isokoskelo 70 m, kaakkuri 44 m, kuikka+sp 84+54 m, härkälintu 10 p+m, piekana 1 m, nuolihaukka 1 E, pikkukuovi 9 m, punakuiri 3 m, merikihu 5 p+m, riskilä 10 p, räyskä 4 p, suopöllö 1 m
- mustalintu+sp 3050 m; Siipyyn lintutorni (SJa) 20.25-21.40
- pilkkasiipi 224 m, tukkakoskelo 14 m, kala/lapintiira 85 m, merikihu 5 p+m
- harmaasorsa 2 p, heinätavi 1 p; Hamnfjärden (HWe)
- ristisorsa 4 p, lapasorsa 7 p, mustaviklo 7 p, valkoviklo 3 p, käenpiika 1 Ä
- pikkuhuitti 1 Ä, kevään 1., Suupohjan 2. (2014); Härkmerifjärden (Philip Borg, JKo, ym.)
- kaulushaikara 2 Ä, luhtakana 2 Ä, liro 65 p, mustaviklo 1 p, käenpiika 1 Ä
- kivitasku 20 p; Härkmeri (SJa)
- lapinkirvinen 1 m, kevään 1.; Tiukka, Välikylä (HL)
- jalohaikara 1 p, kevään 1.; Pohjoislahti (PSl)

- isohaarahaukka 1 m; Närpiö, Ylimarkku (Hans Wickman)

- selkälokki 2 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)
- kapustarinta 1800 p, niittykirvinen 80+30 p; Luopa

6.5.
- telkkä 425 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, HWe) 5.30-10
- mustalintu+sp 3010+160 m 330 p, kyhmyjoutsen 35 p, valkoposkihanhi 25 m, haapana 18 m, tukkasotka 18 m, haahka 405 m, alli 9 m, pilkkasiipi 205 m, tukkakoskelo 88 m, isokoskelo 65 m, kaakkuri+sp 92+21 m, kuikka 34 m, härkälintu 5 p+mm, harmaahaikara 20 N+S, meriharakka 6 m+p, punakuiri 7 S, merikihu 4 p, räyskä 2 p, kala/lapintiira 60 m
- sepelrastas 3 p; Siipyy, kylä (JKo, ym.)
- ristisorsa 4 p, mustaviklo 15 p, valkoviklo 7 p, liro 8 p; Hamnfjärden (HWe, SJa)
- pensastasku 3 p, kivitasku 8 p; Härkmeri (SJa)

- ristisorsa 2 p, mustaviklo 1 p, liro 2 p; Närpiö, Piolahti (II)
- suokukko 140 p; Östra Yttermark

- peukaloinen 4 Ä; Kauhajoki, Katikankanjoni (IN)
- turkinkyyhky 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- kapustarinta 70 p, punajalkaviklo 1 p; Karijoki, Myrkky (KRu)

5.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, II, SJa, KKo, KK, MPj) 5.15-11.30
- jääkuikka 1 m, etelänkiisla 1 S, mustalintu 1515 m, tukkakoskelo 267 m, lapintiira 150 m, metsähanhi 10 m, valkoposkihanhi 48 m, harmaasorsa 1 m, jouhisorsa 12 m, punasotka 4 m, tukkasotka 52 m, haahka 305 m, alli 120 m, pilkkasiipi 311 m, telkkä 230 m, kaakkuri+sp 207+66 m, kuikka 88 m, meriharakka 13 m, pikkukuovi 9 m, punakuiri 1 S, suosirri 1 m, valkoviklo 4 m, merikihu 5 p, ruokki 49 m, kala/lapintiira 215 m, pikkulokki 85 m, haarapääsky 1 m
- mustalintu+sp 1856+440 m, lapintiira 230 m; Siipyyn lintutorni (VF) 20.00-22
- pilkkasiipi 915 m, härkälintu 52 m, harmaasorsa 2 m, alli 5 m, tukkasotka 138 m, telkkä 147 m, tukkakoskelo 73 m, punakuiri 6 m, pikkukuovi 4 m
- meriharakka 5 p, mustaviklo 7 p, valkoviklo 22 p; Hamnfjärden (HWe)
- kapustarinta 380 p; Härkmeri (PSl, HWe, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, räystäspääsky 5 p; Härkmerifjärden
- tukkasotka 130 p, isokoskelo 100 p, luhtakana 1 ä, nokikana 3 p

- jääkuikka 1 m; Närpiö, Stånggrund (PSl, ym.) 5.00-11.05
- kaakkuri+sp 285+325 m, mustalintu+sp 1619+210 m, tavi 38 p+m, lapasorsa 5 p, tukkasotka 41 m, haahka 363 m, alli 45 m, pilkkasiipi 399 m, tukkakoskelo 84 m, kuikka 41 m, härkälintu 18 m+p, merimetso 20 p, meriharakka 13 m, punakuiri 7 S, merikihu 9 m+p, ruokki 26 m, selkälokki 11 p+m, suopöllö 1 m, haarapääsky 1 p, räystäspääsky 2 p
- nokkavarpunen 1 p; Närpiö, Finby (Maj-Britt Stenback)

- muuttohaukka 1 m, metsähanhi 6 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN)
- kaakkuri 1 ä, mustakurkku-uikku 2 p, suokukko 5 p, punajalkaviklo 1 Ä, valkoviklo 3 Ä, leppälintu 1 Ä
- tilhi 30 p; Kauhajoki, keskusta (HV)
- peltosirkku 1 p; Teuva, Lammasneva (JKe)

4.5.
Tornien taistoon lähdettiin koko Suupohjassa talvisessa maisemassa, kun lunta oli Isojoen Suojoella 20 senttiä, Kauhajoen keskustassa lähes kymmenen ja rannikolla hieman vähemmän. Muutaman päivän jatkunut viileä sääjakso rajoitti liikkumista. Itse kisapäivän keli oli varsin vaihteleva pienine lumikuuroineen, mutta varsin heikkotuulinen

Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SBl, VF, II, SJa, KK, MPj, HWe, ym.) 5-13, Tornien Taistossa (TT) 96 lajia
- tiibetinhanhi 1 m, nuolihaukka 2 p, kevään 1.
- kyhmyhaahka 1 m, muuttohaukka 1 m, etelänkiisla 2 m, mustalintu 4950 m, pilkkasiipi 860 m, tukkakoskelo 420 m, kaakkuri 1008 m, kuikka 486 m, kyhmyjoutsen 25 p, valkoposkihanhi 69 m, ristisorsa 7 p, haapana 18 m jouhisorsa 4 m, lapasotka 155 m, alli 81 N+S, härkälintu 27 m+p, harmaahaika 1 S, merikotka 14 m+p, kalasääski 3 m, meriharakka 11 m, punakuiri 25 m, valkoviklo 15 m, merikihu 19 p+m, riskilä 10 p, ruokki 14 m, räyskä 8 p+m, lapintiira 85 m, kala/lapintiira 705 m, pikkulokki 33 m, kalalokki 120 m, selkälokki 99 m+p, räystäspääsky 3 p, västäräkki 25 m, pähkinähakki 2 W, järripeippo 350 N 180 S, vihervarpunen 235 N
- tukkasotka 80 p, mustapääkerttu 1 p; Kilgrnd (AA)
- sepelrastas 1 p; Härkmeri (II)
- tundrahanhi 8 E, suokukko 60 p; Lillsund (PSl, ym.)
- valkoposkihanhi 40 m; Pohjoislahti (ORa, HL, KRu, PRu ym.) 5-13, TT 80 lajia
- tavi 40 p, lapasorsa 4 p, isokoskelo 40 p, merimetso 18 m, merikotka 10 p, kalasääski 1 p, ampuhaukka 1 p, tylli 2 p, pikkukuovi 2 Ä, mustaviklo 5 m, valkoviklo 5 p, liro 10 p, räyskä 4 p, pikkutikka 1 p, räystäspääsky 15 p, tikli 3 ä

- muuttohaukka 1 m; Närpiö, Stånggrund (PSl, ym.) 5.15-11.30
- kaakkuri 629 m, valkoposkihanhi 7 m, lapasotka 4 m, mustalintu 445 m, pilkkasiipi 87 m, uivelo 1 m, kuikka 38 m, karikukko 1 m, merikihu 5 m+p, ruokki 14 m, kala/lapintiira 120 m, pikkulokki 6 m
- pikkukuovi 8 p, räyskä 5 p; Närpiö, Piolahti (PSl, ym.)
- uivelo 2 p; Rangsbyfjärden (TI)
- tavi 82 p, tukkasotka 40 p, telkkä 20 p, silkkiuikku 19 p
Kaskinen, Kotilammen torni (TLe, JJ, JKe, ym.) 5-13, TT 87 lajia
- nuolihaukka 2 p (kevään 1.), hanhilaji 15 m, ristisorsa 1 S, jouhisorsa 4 m, lapasorsa 5 m, kuikkalaji 350 m, merikotka 8 p, kalasääski 1 m, pikkukuovi 2 m, punakuiri 1 m, suokukko 11 m, mustaviklo 1 m, liro 9 m, käenpiika 1 Ä, mustavaris 1 m

- maakotka 1 SW; Kauhajoki, Ylimysjärvi (JRi, ARR, ym.) 5-13, TT 46 lajia
- keltavästäräkki 1 p (kevään 1.), lapinsirkku 10 p, laulujoutsen 8 p, tavi 15 p, jouhisorsa 2 p, lapasorsa 2 p, telkkä 20 p, isokoskelo 6 E, kurki 20 p, pikkukuovi 1 p, valkoviklo 1 p, punajalkaviklo 1 p, pikkuloppki 5 p, naurulokki 400 W, harmaalokki 2 p
- tundrahanhi 490 p, metsähanhi 1600 p; Aninkujan torni (JMi, IN)
- lyhytnokkahanhi 5 p, valkoposkihanhi 24 p
- kapustarinta 2100+1000 p, suokukko 700+200 p; Kokonkylä+ Kainasto (JMi)
- suokukko 300 p, kapustarinta 200 p; Harjankylä (Heikki Rantala)
- mustapyrstökuiri 2 p; Isojoki, Mustansaarenkeidas (TTu) 5-13, TT 37 lajia
- riekko 1 p, kuikka 2 p, mustakurkku-uikku 2 p, piekana 1 m, kalasääski 1 p, pikkukuovi 4 p, punajalkaviklo 2 p, sepelkyyhky 35 m
- käenpiika 1 Ä; Kurikka, Kampinkylä (Jaakko Männistö, H.Männistö)

3.5.
- käenpiika 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF, EF)
- liro 120 p, sepelkyyhky 80 p; Storsjö (Janne Lampolahti)
- mustaviklo 8 p, valkoviklo 2 p, pikkulokki 6 p; Hamnfjärden (HWe)
- sepelrastas 1 p, kapustarinta 350 p, suokukko 100 p; Lillsund (PSl, JKo)

- sepelrastas 1 p, kapustarinta 95 p; Närpiö, Piolahti (II)

- kapustarinta 30 p, räkättirastas+sp 250 p; Kauhajoki, Päntäne (IN)

2.5.
- kehrääjä 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyy, Fladan (VF, EF)
- käenpiika 2 Ä; Skaftung (HWe)
- haapana 10 p, tavi 70 p, lapasorsa 6 p; Hamnfjärden (HWe, JKo)
- sinisorsa 15 p, ampuhaukka 1 m, punajalkaviklo 2 p, mustaviklo 4 p, valkoviklo 10 p
- rastas sp 120 p, kottarainen 45 p; Skaftung (JKo)
- kaulushaikara 1 Ä, liro 10 p; Härkmerifjärden
- kapustarinta 145 p; Härkmeri
- kapustarinta 380 p, suokukko 155 p; Lillsund
- ruskosuohaukka 3 p; Blomträsket (KRu)
- kapustarinta 385 p; Liden

- sepelrastas 1 p, suosirri 1 p; Närpiö, Piolahti (JKo)
- laulujoutsen 45 p, ristisorsa 1 p, tylli 4 p, kapustarinta 12 p

- suokukko 800+260+100 p; Kauhajoki, Kokon+Luomankylä+ Kainasto (JMi, SMi)
- lyhytnokkahanhi 8 p, valkoposkihanhi 39 p; Kainaston jokilaakso
- tilhi 70 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- uivelo 2 p, tavi 20 p, telkkä 10 p; Ylimysjärvi, pitkoksilla ei enää vettä
- tukkasotka 9 p; Nummijärvi
- haarapääsky 2 m; Teuva, keskusta (KHi)
- kapustarinta 250+150 p; Karijoki, Myrkky (KRu)

1.5.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (II, SJa, JKo, MPj, ym.) 5.30-10
- valkoposkihanhi 214 m, mustalintu 1610 m, pilkkasiipi 372 m, tavi 18 m, lapasorsa 3 m, tukkasotka 25 m, lapasotka 2 m, haahka 625 m, alli 18 m, telkkä 349 m+p, tukkakoskelo 212 m, isokoskelo 96 m, kaakkuri+sp 114+15 m, kuikka 23 m, merikotka 1 p, meriharakka 5 S+N, merikihu 6 p+m, ruokki 28 m, räyskä 3 p+m, kalatiira+sp 40+320 m, lapintiira 24 m, pikkulokki 5 p+m, naurulokki 95 m, haarapääsky 5 S, metsäkirvinen 2 m
- sepelrastas 1 p, kurki 37 p; Metsälä (JKo)
- tilhi 6 p; Skaftung (HWe)
- mustaviklo 4 p, kevään 1.; Hamnfjärden (II, JKo, SJa, HWe, ym.)
- lapasorsa 1 p, harmaahaikara 1 m, valkoviklo 14 p, liro 38 p, haarapääsky 2 p
- kaulushaikara 2 Ä, luhtakana 1 Ä; Härkmerifjärden (II, JKo, HWe, ym.)
- mustaviklo 2 p (kevään 1.), valkoposkihanhi 55 p, härkälintu 2 p, nokikana 8 p, liro 38 m+p, haarapääsky 8 p, räystäspääsky 6 p, törmäpääsky 1 p
- metsähanhi 97 p, valkoposkihanhi 50 p, kapustarinta 210 p; Härkmeri
- lyhytnokkahanhi 3 p; Lapväärtti N, Sandan (II)
- metsähanhi 510 p, valkoposkihanhi 470 p
- jouhisorsa 3 p, harmaahaikara 4 p, merikotka 2 p; Pohjoislahti (TA, ym.)

- pikkutylli 1 p, tylli 2 p, suokukko 15 p; Närpiö, Piolahti (II, ym.)
- kapustarinta 25 p, pikkukuovi 3 p, valkoviklo 8 p, räyskä 2 p
- punasotka 12 p, uivelo 3 p; Nämpnäs, Äggrund (TVi, ym.)

- tundrahanhi 250 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, JPi, RPi)
- lyhytnokkahanhi 4 p, metsähanhi+sp 1450 p, valkoposkihanhi 4 p
- kapustarinta 400 p; Kainasto
- suokukko 800 p, luhtahuitti 1 Ä; Kokonkylä, altaat (JMi, SMi)
- suokukko 30 p; Äijönkylä (IN, HV)
- meriharakka 2 p; Kurikka, Mietaankylä (IN, HV)

AlkuunHuhtikuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

30.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Kilgrund (JKo, MPj, AA) 5.30-7-
- kangaskiuru 1 E, tukkasotka 13 m, tavi 30 p, tukkasotka 150 p+m, lapasotka 3 m, haahka 43 m, alli 24 m, mustalintu 780 p+m, pilkkasiipi 50 m+p, telkkä 107 m, kaakkuri 21 m+p, kuikka 22 p+m, härkälintu 30 p+m, mustakurkku-uikku 8 p, merimetso 65 m, kalasääski 1 m, meriharakka 11 m, merikihu 4 p, peukaloinen 2 p
- valkoviklo 2 p, pikkulokki 5 p; Hamnfjärden (HWe)
- kapustarinta 31 p, suokukko 31 p, pensastasku 5 p; Savilahti (ORa, PSl)
- harmaahaikara 3 p; Pohjoislahti (ORa)
- tavi 7 p, pikkutylli 2 p, liro 13 p, lapintiira 3 p, räyskä 2 p, haarapääsky 1 p, räystäspääsky 3 p, törmäpääsky 5 p

- etelänsuosirri 2 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (II)
- jouhisorsa 10 p, heinätavi 4 p, meriharakka 34 p, pikkutylli 1 p, suokukko 11 p, pikkukuovi 1 p, valkoviklo 1 p, räyskä 1 p
- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta

- suokukko 200 p; Kauhajoki, Kokonkylä, altaat (Sonja Lahdenmaa)
- tundrahanhi 280 p; Aninkujan lintutorni (IN)
- metsähanhi+sp 1250 p, valkoposkihanhi 3 p
- kapustarinta 1100 p; Marttilankylä (ASo, ym.)
- peltosirkku 1 p, kevään 1.; Teuva, Lammasneva (JKe)
- valkoviklo 3 p; Kurikka, Takaneva (MHa, ym.)
- rantasipi 4 p; Jurva, Kivi- ja Levalammin allas (ARR, HAR)

29.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SJa, MPj, ym.) 5.15-10.30
- mustalintu 1510 N 1025 S, kaakkuri+sp 166+27 m, valkoposkihanhi 29 m, ristisorsa 5 m, heinätavi 1 m, lapasorsa 13 m, tukkasotka 51 m, haahka 304 m, alli 43 N+S, pilkkasiipi 65 m, telkkä 381 m, uivelo 6 m, tukkakoskelo 204 m, isokoskelo 86 m, kuikka 40 m, silkkiuikku 3 m, härkälintu 6 m, merimetso 177 N+S, pikkukuovi 1 m, ruokki 34 m, räyskä 4 p, lapintiira 7 m, mustavaris 1 S
- härkälintu 20 p; Kilgrund (AA)
- leppälintu 1 p; Siipyy, kylä (JKo)
- kaulushaikara 1 Ä; Storsjö (SSt)
- kapustarinta 22 p; Härkmeri (JKo, ym.)
- räyskä 1 W, tilhi 10 p; Pohjoislahti (PSl)
- peukaloinen 1 Ä; Pohjoislahti (SG)

- sepelrastas 2 p; Närpiö, keskusta (II)
- turkinkyyhky 2 p; Närpiö, Näsby

- tilhi 16 p; Kauhajoki, keskusta (JPi, ym.)
- suokukko 460 p, luhtahuitti 1 Ä; Kokonkylä, altaat (ARR, HAR, JMi, VYT)
- metsä+tundrahanhi+sp 1500 p; Aninkujan lintutorni (JMi, JPi, ARR, HAR)
- kapustarinta 520 p; Koskenkylä (ASo, ym.)
- kapustarinta 200 p; Heikkilänkylä (TA)
- jouhisorsa 2 p, suokukko 12 p, pikkukuovi 3 Ä, punajalkaviklo 2 p; Mustaisneva (IN)
- kapustarinta 500 p; Kurikka, Mietaankylä (KRu, PRu)
- haarapääsky 2 p; Mieto, Tehtaanlammi
- nokkavarpunen 1 p; Jurva, Lehtola (MVa)

28.4.
- mustalintu 715 N+S; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 5.40-8
- haapana 8 m, tukkasotka 18 m, haahka 193 N+S, alli 26 m, pilkkasiipi 35 S+N, telkkä 137 m, tukkakoskelo 75 m, isokoskelo 61 m, kaakkuri 69 m, kuikka 22 m, härkälintu 12 p meriharakka 3 m, pikkukuovi 3 m, ruokki 6 m, räyskä 8 p+m, naurulokki 150 m, haarapääsky 1 m
- sirittäjä 1 Ä (kevään 1.), pajulintu 3 Ä, tiltaltti 5 p; Kilgrund (AA, MKm)
- mustalintu 500 p, härkälintu 12 p, käenpiika 1 p, haarapääsky 2 p
- sirittäjä 1 Ä, kevään 1.; Skaftung (SJa)
- metsähanhi 98 p, kapustarinta 22 p, lapinsirkku 9 p; Härkmeri (JKo, MPj, JJ)
- kaulushaikara 2 Ä, nokikana 4 p, räyskä 3 p; Härkmerifjärden (JKo, MPj)
- törmäpääsky 1 p (kevään 1.), räystäspääsky 4 p; Savilahti (HL)
- sepelrastas 1 p, luhtakana 1 Ä; Pohjoislahti (PSl, HL)
- liro 9 p, suokukko 7 p
- nokkavarpunen 2 p; Kristiina, keskusta (JK, ORa)

- uivelo 30 p, suokukko 8 p; Närpiö, Piolahti (II)

- tilhi 15 m; Kauhajoki, keskusta (IN)
- kapustarinta 100 p; Heikkilänkylä (TA)
- kapustarinta 800 p; Sotka (HV, IN)
- metsähanhi 1150 p, kapustarinta 450+300+150 p; Päntäne, Keturi-Puska (IN)
- suokukko 8 m; Teuva, keskusta (KHi)
- kalasääski 1 p, tilhi 7 p; Suksenjärvi (PHo)
- tikli 2 p; Komsinmäki (JJ)
- pikkukuovi 1 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- peukaloinen 1 Ä; Kankalonjärvi (IN)
- tavi 24 p, sinisorsa 9 p, tukkasotka 8 p, telkkä 24 p
- uivelo 2 p, pikkulokki 1 p; Kurikka, Mieto, Tehtaanlammi (KRu)
- käenpiika 1 Ä; Jurva, Niemenkylä (AKo, ym.)

27.4.
Kristiinankaupunki, Kilgrund+ Ljusgrund (AA, MKm, II, SJa, MPj) 5.20-11.40
- mustalintu+sp 5500 p 195 m, punakuiri 24 m, kirjosieppo 5 p, kevään 1.
- valkoposkihanhi 119 m, ristisorsa 5 m+p, harmaasorsa 3 m, tavi 182 m, jouhisorsa 10 m, heinätavi 2 m, lapasorsa 9 m+p, tukkasotka 87 m, haahka 270 N+S, alli 25 m, pilkkasiipi 38 m, telkkä 164 m, uivelo 3 m, tukkakoskelo 148 m, isokoskelo 188 m, kaakkuri+sp 117+98 m, kuikka 102 m, silkkiuikku 9 m, härkälintu 63 p, meriharakka 27 m+p, kuovi 17 m, valkoviklo 7 m, rantasipi 1 p, merikihu 17 p+m, kalatiira+sp 30+140 m, lapintiira 4 m, pikkulokki 10 m, selkälokki 4 m, sepelkyyhky 78 m, käenpiika 1 p, metsäkirvinen 88 m, västäräkki 65 m, tilhi 2 m, peukaloinen 1 Ä, leppälintu 2 p, laulurastas 78 m, kulorastas 64 m, pajulintu 6 p, peippo 365 m, tikli 2 m, hemppo 2 m
- isokirvinen 1 p, kevään 1.; Kilgrund (AA, MKm)
- sepelrastas 1 p; Skaftung (SJa)
- tavi 40 p, lapasorsa 4 p, suokukko 9 p; Hamnfjärden
- pensastasku 1 p (kevään 1.), lapinsirkku 9 p; Härkmeri (SJa, II)
- metsähanhi 70 p, valkoposkihanhi 100 p, kapustarinta 120 p
- rantasipi 1 p; Perus (II)
- lyhytnokkahanhi 4 p, tundrahanhi 8 p, metsähanhi 232 p, valkoposkihanhi 17 p
- kirjosieppo 1 p, kevään 1.; Skatan (GNo, BNo)
- rantasipi 1 p; Skatan, Kanuunakallio (JK)

- kirjosieppo 1 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (PSl)

- suokukko 173 p, pikkulokki 1 m; Kauhajoki, Kokonkylän allas (JMi, IN)
- kapustarinta 260 p, kanadanhanhi 1 p, valkoposkihanhi 3 p; Kainaston jokilaakso
- uivelo 5 p, pikkulokki 11 p; Ylimysjärvi (IN, ym.), pitkoksilla 10 senttiä vettä
- metsähanhi 43 p, tavi 38 p, lapasorsa 5 p, liro 2 p, kalatiira 1 p
- pikkukuovi 4 Ä, liro 2 Ä, pikkutikka 1 p; Punttukeidas (Petri J. Vainio, ym.)
- pensastasku 1 p, (kevään 1.), pikkukuovi 1 Ä; Teuva, Lammasneva (JKe)
- rantasipi 1 p; Karijoki, Kirkonkylä (JMu)
- räystäspääsky 2 p; Salonkylä
- pohjantikka 1 p; Kurikka, Lautakangas (KRu)

26.4.
- sepelrastas 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF, MPj)
- leppälintu 1 p, kevään 1.
- isohaarahaukka 1 SE, kevään 1., ennen tätä alueen ainoa 2007
- kaulushaikara 2 Ä, nokikana 3 p, lapinsirkku 15 p; Härkmeri (SJa, MPj, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, nokikana 1 p; Blomträsket (PSl, SJa, MPj)
- tunturikiuru 1 p,ä; Lålby, kaatopaikka (HL)
- rantasipi 1 p; Perus (SJa)
- haarapääsky 1 m, suokukko 12 p; Pohjoislahti (ORa, ALv)
- valkoposkihanhi 97 m, lapasorsa 2 p, valkoviklo 2 p, liro 1 p

- punasotka 5 p, uivelo 6 p; Närpiö, Piolahti (II, SG, MVi)
- kuovi 21 p, suokukko 12 p, räyskä 1 p
- suokukko 32 p; Rangsbyfjärden (JKe)
- haapana 9 p, tavi 65 p, valkoviklo 1 p
- tukkasotka 248 p, punasotka 1 p, nokikana 1 p, suokukko 78 p; Långviken

- tundrahanhi 210 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- lyhytnokkahanhi 5 p, metsähanhi 1300 p, valkoposkihanhi 3 p
- suokukko 61 p; Kokonkylän allas
- tavi 35 p; Panttikylä (IN)
- riekko 2 p; Kauhajärvi, Marjaneva (Petri J. Vainio, ym.)
- metsähanhi 12 p, tundrahanhi 4 p, telkkä 22 p, kaakkuri 2 p; Isojoki, Kodesjärvi (IN)
- pikkutylli 3 p, kivitasku 1 p; Kurikka, Takakangas (KRu)

25.4.
- nokkavarpunen 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikyä (JKo, VF, EF)
- peukaloinen 3 Ä; Siipyy, Halkoluoto (JKo)
- mustapääkerttu 1 p (kevään 1.), kuovi 60 m; Skaftung (SJa)
- kaulushaikara 2 Ä, heinätavi 2 p, tavi 80 p, viiksitimali 2 p; Härkmeri (PSl)
- valkoposkihanhi 260 p; Lillsund

- kuovi 122 p, pikkukuovi 3 p; Närpiö, Piolahti (II)
- kapustarina 85 m; Östra Yttermark

- käenpiika 1 Ä, tilhi 12 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- valkoposkihanhi 3 p; Aninkujan lintutorni (JMi)
- suokukko 44 p; Kokonkylän altaat
- pyrstötiainen 2 p; Nummijärvi (JRi)
- maakotka 1 p; Ikkeläjärvi
- haapana 23 p, uivelo 3 p, suokukko 6 p
- tundrahanhi 220 p, metsähanhi 110 p, valkoposkihanhi 10 p, kurki 38 p; Koihna (IN)
- pikkukuovi 2 Ä, kaakkuri 2 p, liro 1 Ä; Kauhaneva
- käenpiika 1 Ä; Teuva, keskusta (HM, KHi)
- pikkutylli 3 p; Parra (HM)
- käenpiika 1 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- viirupöllö 2 Ä, riekko 2 Ä, liro 1 Ä; Isojoki, Lauhanvuori (IN)

24.4.
- rautiainen 34 m; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (JKo, JKe, MPj) 6.30-9.45
- metsäkirvinen 34 m, tilhi 46 m, kulorastas 99 m, lapasorsa 4 m, haahka 105 S 95 N, mustalintu 655 S 470 N, pilkkasiipi 19 m, telkkä 205 m, tukkakoskelo 42 m, isokoskelo 20 m, kaakkuri 79 m, kuikka 8 m+p, härkälintu 9 p, ampuhaukka 1 m, meriharakka 40 m, kapustarinta 7 m, merikihu 4 p+m, ruokki 22 m, räyskä 1 m, kalatiira+sp 1+3 p/m, sepelkyyhky 145 m, räkättirastas 115 m, tiltaltti 2 p
- heinätavi 4 p, nokikana 5 p; Härkmerifjärden (JKo, Sonja Grönholm, Marina Wiklund)
- valkoposkihanhi 88 p, kapustarinta 105 p; Härkmeri (Sonja Grönholm, Marina Wiklund)
- punasotka 4 p, nokikana 1 p; Blomträsket (PSl)
- valkoposkihanhi 40 p, kapustarinta 110 p; Lillsund
- metsähanhi 400 p; Lapväärtti
- pikkutylli 2 p, kevään 1.; Lålby, kaatopaikka
- rantasipi 1 p, kevään 1.; Perus (PSl)
- lapasorsa 6 p, suokukko 3 p, lapintiira 2 p; Pohjoislahti (ORa)
- punasotka 6 p; Antila- Nedsjö
- tukkasotka 40 p, telkkä 30 p, silkkiuikku 13 p, punajalkaviklo 4 p

- isokoskelo 335 p, tavi 236 p, punasotka 3 p; Närpiö, Piolahti (II)
- haapana 76 p, jouhisorsa 8 p, lapasorsa 14 p, tukkasotka 64 p, uivelo 12 p, silkkiuikku 58 p, meriharakka 57 p
- tavi 63 p, tukkasotka 30 p, silkkiuikku 26 p; Rangsbyfjärden (TI)
- pajulintu 1 p, kevään 1.; Norrnäs (MNo)

- kapustarinta 650+450 p; Kauhajoki, Filppula+ Laturi (ASo, ym.)
- valkoposkihanhi 3 p, kapustarinta 300 p; Aninkujan lintutorni (JMi)
- tundrahanhi 230 p, metsähanhi 1370 p
- kapustarinta 100 S, suokukko 10 p, telkkä 8 p; Kokonkylän altaat
- hemppo 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- räkättirastas 80 p; Karijoki, Alakylä (PSl)
- merimetso 7 SW; Isojoki, Suojoki (TTu)

23.4.
- muuttohaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 5.35-10
- isovesipääsky 2 m>p, kevään 1., edellinen 2017, pääosa Suupohjan havainnoista keväältä, mutta nämä linnut aikaisia, sillä keväisten lintujen huippu ajoittuu touko-kesäkuun vaihteeseen
- mustalintu+sp 2605+80 N 1560 S, karikukko 1 m, pikkulokki 2 S, kevään 1.
- kaakkuri+sp 196+18 m, valkoposkihanhi 30 m, lapasorsa 16 m, tukkasotka 56 m, haahka 735 m, alli 65 m, pilkkasiipi 227 m, telkkä 300 m, isokoskelo 24 m, kuikka 9 m, silkkiuikku 2 m, härkälintu 5 S+N, meriharakka 21 m, valkoviklo 2 N+S, merikihu 6 m+p, ruokki 73 N+S, räyskä 8 p+m, kalatiira+sp 5+8 N+S, lapintiira 1 m, selkälokki 12 m, vihervarpunen 120 S
- kapustarinta 150+105 p; Härkmeri+ Lillsund (SJa)

- tavi 245 p, uivelo 25 p, harmaasorsa 2 p; Närpiö, Piolahti (II)
- ristisorsa 3 p, haapana 87 p, jouhisorsa 12 p, silkkiuikku 19 p, tylli 4 p, kuovi 21 p, suokukko 3 p

- kapustarinta 18 p; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- mustapyrstökuiri 1 p, kevään 1.; Isojoki, Mustansaarenkeidas (TTu)
- pikkukuovi 2 Ä (kevään 1.), laulujoutsen 8 m, kapustarinta 2 Ä, kuovi 1 Ä, metsäkirvinen 3 Ä, peukaloinen 1 Ä, isolepinkäinen 1 Ä, järripeippo 1 Ä, tikli 1 m

22.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ Ljusgrund (JKo, VF, MPj, KK) 5.30-11.30
- mustalintu 30590 N 4790 S, pilkkasiipi 5975 N, kaakkuri 463 m
- merisirri 1 S, amerikan/jääkuikka 1 m, kevään 1.
- räystäspääsky 1 m, lapintiira 2 m, kevään 1.
- alli 643 m, telkkä 865 m, tukkakoskelo 475 m, härkälintu 81 m, ruokki 144 m, kulorastas 186 m, valkoposkihanhi 49 m, tavi 28 m, tukkasotka 157 m, haahka 1065 m, isokoskelo 38 m, kuikka 33 m, silkkiuikku 6 m, merimetso 250 p, merikotka 2 p, ampuhaukka 1 m, meriharakka 20 m+p, kuovi 26 m, valkoviklo 2 p+m, punajalkaviklo 2 S, merikihu 7 p+m, räyskä 11 p+m, kalatiira+sp 4+42 m, selkälokki 23 p+m, metsäkirvinen 2 m, tilhi 3 m
- ampuhaukka 1 p, taivaanvuohi 7 p, pikkutikka 2 p; Storsjö (II)
- aro/niittysuohaukka 1 m, kevään 1.; Skaftung (SJa)
- kaulushaikara 1 Ä, valkoposkihanhi 165 p, heinätavi 1 p; Härkmerifjärden (SJa, II)
- tukkasotka 700 p, silkkiuikku 7 p, nokikana 3 p, kapustarinta 8 p
- metsähanhi 49 p; Härkmeri (KK)
- kapustarinta 37 p; Lillsund (PSl)
- merihanhi 60 p, valkoposkihanhi 22 p; Lillsund
- valkoposkihanhi 58 p, punakylkirastas 80 p, räkättirastas 130 p; Savilahti (ORa)
- lapintiira 2 p, kevään 1.; Pohjois+ Kaupunginlahti (ORa) 5.45-6.30
- valkoposkihanhi 42 p, haapana 18 p, tavi 26 p, tukkasotka 130 p, telkkä 70 p, isokoskelo 236 p, erikotka 3 p, suokukko 2 p, kalatiira 1 p, räyskä 3 p, peukaloinen 2 Ä, mustavaris 1 p

- valkoposkihanhi 195 p, uivelo 48 p, kuovi 148 p; Närpiö, Piolahti (II)
- harmaasorsa 2 p, haapana 114 p, tavi 108 p, sinisorsa 42 p, jouhisorsa 14 p, suokukko 5 p, uuttukyyhky 2 p
- merihanhi 29 p, valkoviklo 2 p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- kapustarinta 180 p; Kauhajoki, Laturi (ASo, ym.)
- kurki 40 m; Heikkilänkylä (TA)
- tavi 72 p, sinisorsa 24 p; Hyyppä, Ratuskylä (IN, HV)
- teeri 17 p; Hiukkajärvi (MYT)

21.4.
Kristiinank., Siipyyn lintutorni (II, SJa, KK, JKo, MPj, RS, ym.) 5.50-10.15
- mustalintu+sp 12760+860 m, pilkkasiipi 1705 m, haahka 1710 m, kaakkuri+sp 218+54 m, kyhmyjoutsen 18 m, tundrahanhi 1 m, valkoposkihanhi 76 m, haapana 18 m, harmaasorsa 1 m, tavi 58 m, tukkasotka 74 m, alli 79 m, telkkä 415 m, tukkakoskelo 152 m, kuikka 4 m, silkkiuikku 10 m, härkälintu 19 m, merimetso 225 m, harmaahaikara 1 S, ruskosuohaukka 1 m, valkoviklo 1 ä, merikihu 9 p+m, ruokki 77 m, räyskä 9 m+p kalatiira 2 m, sepelkyyhky 58 m
- merikotka 2 p, piekana 1 m, pikkutikka 1 p; Storsjö (II, KK, ym.)
- isolepinkäinen 1 p, pähkinähakki 1 p; Siipyy (JKo, KJy)

- tunturikiuru 2 S (kevään 1.), tiltaltti 3 p; Närpiö, Stånggrund (PSl)
- nokkavarpunen 2 p, tikli 5 p; Piolahti (Thea Nelson)
- harmaasorsas 2 p; Piolahti (PSl)
- kalatiira 2 p; Skrattnäs
- tukkasotka 260 p, tavi 82 p, liro 1 p; Rangsbyfjärden (TI) 18.40-19.20
- haapana 17 p, sinisorsa 56 p, lapasorsa 2 p, telkkä 20 p, isokoskelo 20 p

- käenpiika 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, Havuskylä (ASo)
- metsähanhi+sp 300 p; Päntäne, Nirva (IN, HV)
- kurki 32 p; Keturinkylä
- pikkutikka 1 p; Päntäne, Kaarelanpuisto
- tundrahanhi 85 p, metsähanhi 300 p; Panttikylä
- haapana 14 p, tavi 76 p, sinisorsa 22 p, jouhisorsa 5 p, kurki 20 p, valkoviklo 1 p
- jouhisorsa 10 p, tukkasotka 7 p, telkkä 52 p; Ylimysjärvi
- laulujoutsen 10 p, tavi 35 p, sinisorsa 16 p, kurki 14 p, kuovi 2 Ä, Nummijärvi jäässä, mutta Ylimysjärvi veden vallassa, pitkoksilla kumpparit tarpeen sohjoa+vettä 15 senttiä
- tavi 8 p, kapustarinta 2 Ä, kuovi 1 Ä; Kauhaneva allikot jäässä, mutta laiteilla tulvaa
- harmaapäätikka 1 Ä; Nummikangas (II, KK, ym.)
- teeri 12 p, kivitasku 1 p, tiltaltti 2 Ä; Nummijärvi- Koihna (MOj)
- suokukko 3 p, kevään 1.; Nummijärvi, N

20.4.
Kristiinank., Ljusgrund+ Trutklobbarna (II, SJa, KK, JKo, MPj, ym.) 6.20-11.30
- punajalkaviklo 1 m, metsäkirvinen 1 m (kevään 1.), mustalintu+sp 1810+2850 m, pilkkasiipi 1155 m, tavi 448 m, tukkakoskelo 395 m, haahka 1305 m, kaakkuri 359 m, ristisorsa 2 p, harmaasorsa 6 p+m, haapana 98 m, jouhisorsa 12 m, lapasorsa 19 m, tukkasotka 94 m 50 p, alli 31 m, telkkä 320 m, uivelo 4 m, isokoskelo 68 m, silkkiuikku 22 m, härkälintu 32 m, harmaahaikara 3 SW, meriharakka 16 m, tylli 1 m, kuovi 96 m, valkoviklo 2 m, merikihu 5 p 3 m, selkälokki 6 p, kalatiira 1 p +sp 3 m, ruokki 34 m, sepelkyyhky 82 m, suopöllö 1 m, luotokirvinen 2 m, västäräkki 16 m, rautiainen 8 m, tiltaltti 2 p, isolepinkäinen 1 p
- helmipöllö 6 Ä, lehtokurppa 4 p; Siipyy+ Heden+ Nedermossen (JKo, SSt)
- haapana 16 p, tavi 30 p, lapasorsa 4 p; Hamnfjärden (II, KK, ym.)
- nokikana 2 p (kevään 1.), viiksitimali 1 ä; Härkmerifjärden
- luhtahuitti 1 Ä, kevään 1.; Härkmerifjärden (JK, ym.)
- kaulushaikara 2 Ä, harmaahaikara 3 p
- kivitasku 2 p (kevään 1.), valkoposkihanhi 46 p; Lillsund (II, KK, ym.)
- lyhytnokkahanhi 12 p, metsähanhi 430 p, tundrahanhi 9 p; Lapväärtti
- tavi 30 p, viiksitimali 3 p; Pohjoislahti (Martti Patteri ym.)

- punajalkaviklo 1 m, kevään 1.; Närpiö, Stånggrund (JKe, TLe, RLi) 5.42-10.42
- mustalintu 2456 m + sp 1500 p, pilkkasiipi 733 m, tukkakoskelo 210 m, ruokki 90 m, haapana 55 m, harmaasorsa 2 p, tavi 34 m, lapasorsa 11 p+m, tukkasotka 32 m, haahka 667 m, alli 90 m, telkkä 73 m, uivelo 2 m, isokoskelo 26 m, kaakkuri 151 m, kuikka 10 m, silkkiuikku 11 m+p, härkälintu 40 m, mustakurkku-uikku 5 p, merimetso 34 m, meriharakka 21 m, kuovi 89 m, merikihu 6 m, riskilä 12 p+m, kalatiira 4 m, sarvipöllö+sp 1+1 m, tilhi 1 ä, tikli 1 m, pulmunen 1 S
- uivelo 2 p, kuovi 74 p; Piolahti (II, KK, ym.)
- kivitasku 1 p, kevään 1.; Västra Yttermark (JV)
- räyskä 3 p; Nämpnäs, Sundfjärden
- isokoskelo 8 p; Hinjärvi (MKK, ym.)
- haapana 102 p, sinisorsa 78 p, jouhisorsa 25 p

- sepelrastas 1 p; Kauhajoki, Marttilankylä (PU)
- tundrahanhi 95 p, metsähanhi 300 p; Kainaston jokilaakso
- laulujoutsen 12 p, kuovi 12 p; Hangaskylä
- kurki 32 m; Säkkijärvi
- jouhisorsa 2 p, riekko 2 Ä; Kauhaneva (SJa, MPj)
- taivaanvuohi 3 p, tilhi 3 p; Teuva, Suksenjärvi (PHo)
- tikli 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- haarapääsky 1 m (kevään 1.), merimetso 1 m; Isojoki, Kodesjärvi (PSl)
- isolepinkäinen 1+1 p; Virsunkeidas+ Saarenkangas (William Velmala)
- viirupöllö 1 Ä; Kurikka, Kampinkylä (MHa, ym.)

19.4.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund (JKo, SJa, KK, MPj, MPa, ym.) 6.05-12
- harmaasorsa 2 m, kalatiira 1 m +sp 1 S, kevään 1.
- haapana 171 m, tavi 271 m, mustalintu+sp 1612+800 m 180 p, pilkkasiipi 970 m, telkkä 680 m, meriharakka 186 m, kuovi 134 m, sinisorsa 60 m, jouhisorsa 12 m, lapasorsa 5 m, tukkasotka 127 m, lapasotka 4 m, haahka 1075 m, alli 37 m, uivelo 17 m, tukkakoskelo 241 m, isokoskelo 134 m, kaakkuri 170 m, kuikka 7 m, silkkiuikku 20 m+p, härkälintu 62 p+m, merimetso 20 p, ruokki 25 m, räyskä 1 p, kalatiira 1 m +sp 1 S, suopöllö 1 m, luotokirvinen 2 m, västäräkki 46 m, tiltaltti 2 p, peippo 130 m, tikli 2 m
- räyskä 4 p, kaakkuri+sp 20+20 m; Siipyyn lintutorni (RS) 12.15-14
- harmaasorsa 1 p, kevään 1.; Siipyy, Kiili (RS)
- kala/lapintiira 2 N 1 S; Skaftung (Eeva-Maija Heikkilä, Henrik Heikkilä)
- tavi 92 p, sinisorsa 37 p, harmaahaikara 2 m; Hamnfjärden (JKo, KK, ym.)
- kaulushaikara 1 Ä, punasotka 2 p; Härkmerifjärden (PRu, KRu, RS)
- tundrahanhi 36 p, uivelo 1 p, merikotka 9 p, kalasääski 1 p
- metsähanhi 87 p, valkoposkihahi 70 p, kapustarinta 8 p; Lillsund (JKo, KK, ym.)
- maakotka 1 p, piekana 4 m; Perus (JKo, KK, ym.)
- lyhytnokkahanhi 5 p, tundrahanhi 11 p, metsähanhi 282 p, turkinkyyhky 1 p
- tylli 1 p, kevään 1.; Pohjoislahti (ORa, ym.) 5.45-12.45
- merimetso 393 m, naurulokki 1200 m, valkoposkihanhi 12 m, tavi 60 p, sinisorsa 42 p, isokoskelo 72 m+p, harmaahaikara 2 p+m, kalasääski 1 m, jalohaukkalaji 1 m, kapustarinta 3 m, metsäviklo 7 p, valkoviklo 1 p, selkälokki 3 m, pikkutikka 1 p

- sinisorsa 130 p, kuovi 59 p; Närpiö, Piolahti (PSl, II, RS, ym.)
- merihanhi 31 p, valkoposkihanhi 2 p, haapana 8 p, tavi 40 p, jouhisorsa 6 p, lapasorsa 2 p, uivelo 6 p, metsäviklo 2 p

- sepelrastas 2 p, kevään 1.; Kauhajoki, Marttilankylä (ASo, ym.)
- kapustarinta 5 p, räkättirastas 40 p, punakylkirastas 22 p
- merimetso 33 m; Teuva, Perälä (TLe)
- laulujoutsen 30 p, merikotka 2 p; Isojoki, Kodesjärvi (PSl)

18.4.
- heinätavi 2 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, JKe, MPj) 5.55-10
- haahka 1699 m+p, mustalintu+sp 1305+335 m, pilkkasiipi 380 m, telkkä 505 m, metsähanhi 23 m, valkoposkihanhi 6 m, ristisorsa 4 p+m, haapana 26 m, tavi 28 m, sinisorsa 44 m, jouhisorsa 23 m, tukkasotka 85 m, uivelo 4 m, tukkakoskelo 90 m, isokoskelo 180 m, kaakkuri 112 m, kuikka 4 m, merimetso 655 m, 280 p, harmaahaikara 2 m, merikotka 5 m, meriharakka 19 m, kuovi 21 m, merikihu 1 m, riskilä 16 p, naurulokki 805 m, sepelkyyhky 355 m, kottarainen 26 m
- nokkavarpunen 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF, JKo, MPj, JKe)
- luhtakana 1 ä, kevään 1.; Hamnfjärden (JKe)
- haapana 17 p, tavi 52 p, sinisorsa 64 p, jouhisorsa 8 p
- tukkasotka 12 p, tiltaltti 1 p, tikli 2 ä; Härkmerifjärden (JKe)
- metsähanhi+sp 180+200 p, tundrahanhi 1 p, peukaloinen 1 Ä; Perus (JKo, ym.)
- tundrahanhi 12 p, metsähanhi 234 p, suopöllö 1 p; Dagsmark
- suopöllö 1 p; Välikylä
- valkoviklo 1 p, kevään 1.; Pohjoislahti (KRu, PRu)
- kurki 60 m, merikotka 1 m; Lintuvuori (PSl)

- kuovi 32 p, uivelo 6 p, laulujoutsen 30 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- tavi 20 p, sinisorsa 30 p, jouhisorsa 2 p, telkkä 20 p, västäräkki 11 p

- tundrahanhi 50 p, metsähanhi 600 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JRi, KZ)
- kurki 16 m, kuovi 18 m+p, naurulokki 34 p
- metsähanhi 500 p; Päntäne, Puskankylä (JPT)
- telkkä 10 p, teeri 9 p, kapustarinta 1 S; Hiukkajärvi (MYT)
- riekko 4 Ä, kapustarinta 1 Ä; Kauhaneva (II)
- hanhilaji 40 m, kurki 11 m; Teuva, keskusta (KHi)
- huuhkaja 1 Ä; Kurikka, Kampinkylä (Jaakko Männistö, H.Männistö)
- hemppo 3 m; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

17.4.
- kangaskiuru 3 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 6.05-10
- vuorihemppo 1 m, mustalintu 1545 m, pilkkasiipi 635 m, kaakkuri 163 m, härkälintu , meriharakka 60 m, naurulokki 1640 p, valkoposkihanhi 8 m, haapana 23 m, tavi 25 m, sinisorsa 36 m, jouhisorsa 7 m, tukkasotka 69 m, lapasotka 2 m, haahka 1090 m 300 p, alli 10 m, telkkä 320 m, uivelo 9 m, tukkakoskelo 109 m, isokoskelo 320 m, merimetso 1390 m+p, harmaahaikara 8 m, merikotka 10 p, merikihu 1 m, ruokki 59 m, räyskä 2 m, selkälokki 7 m, uuttukyyhky 1 m, sepelkyyhky 259 m, suopöllö 1 m
- haapana 13 p, jouhisorsa 16 p, lapasorsa 2 p, metsäviklo 1 p; Hamnfjärden (SJa)
- kangaskiuru 1 Ä, piekana 1 m; Lålby, kaatopaikka (SJa, PSl)
- sepelkyyhky 315 p, hemppo 20 p; Tiukka (KRu)

- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)

- metsähanhi 330 p, tundrahanhi 8 p; Kauhajoki, Kokonkylä (IN)
- metsähanhi 500 p, kurki 58 p+m; Päntäne
- kapustarinta 4 m; Kauhajoki, Savikylä (JRi)
- riekko 3+1 Ä, kapustarinta 1 Ä, lehtokurppa 2 p; Sikarämäkkä+ Polvenneva (IN)
- pyrstötiainen 1 p; Teuva, Riippi (JKe)
- tiltaltti 1 Ä; Karijoki, Myrkky (KRu)
- turkinkyyhky 2 p, tikli 2 p; Kurikka, keskusta (MHa, ym.)

16.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 6.10-9.15
- haahka 805 m 500 p, mustalintu 695 m, pilkkasiipi 142 m, telkkä 203 m, tukkakoskelo 78 m, isokoskelo 229 m+p, kaakkuri 53 m+p, härkälintu 9 m+p, merimetso 1055 m+p, ruskosuohaukka 1 m, ampuhaukka 1 m, meriharakka 4 m+p, töyhtöhyyppä 41 m, ruokki 75 m, naurulokki 390 m, sepelkyyhky 245 m, västäräkki 7 m, räkättirastas 48 m, varis 23 m, kottarainen 15 m, peippo 305 m
- kaulushaikara 1 Ä, sinisorsa 55 p, tavi 12 p; Härkmerijärden
- laulujoutsen 48 p, metsähanhi 17 p, merihanhi 4 p; Härkmeri

- heinätavi 1 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (II)
- kyhmyjoutsen 18 p, tavi 36 p, sinisorsa 44 p, metsäviklo 1 p, pulmunen 1 p
- sinisorsa 141 p, haapana 1 p, tavi 18 p; Rangsbyfjärden (TI)

- tundrahanhi 250 p; Kauhajoki, Kainaston jokivarsi (IN)
- metsähanhi 1600 p, ampuhaukka 1 p, kuovi 4 p, räkättirastas 12 p
- metsähanhi 660 p, tundrahanhi 15 p, laulujoutsen 24 p, kurki 8 p; Hangaskylä
- merikotka 1 p; Kainaston jokivarsi (Heikki Rantala)
- kurki 100 p; Teuva, Kauppila, Pontuksentie (TP)
- laulujoutsen 40 p; Pontus
- kapustarinta 1 p; Lintuneva (IN)
- suopöllö 1 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- lyhytnokkahanhi 6 m, metsähanhi 105 m; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)
- metsähanhi 30 p, kurki 43 p; Jurva, Jurvanjärvi (IN)

15.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SBl, MPj) 5.50-9.50
- haahka 760 p 515 m, merimetso 1125 m+p, sepelkyyhky 274 m, merihanhi 17 m, valkoposkihanhi 7 m, ristisorsa 2 m, haapana 32 m, tukkasotka 12 m, mustalintu 640 m+p, pilkkasiipi 94 m, telkkä 178 m+p, uivelo 4 mm, tukkakoskelo 49 m, isokoskelo 159 p+m, kaakkuri 52 m+p, kuikka 4 m+p, härkälintu 9 p+m, harmaahaikara 5 m, merikotka 2 p, meriharakka 13 m, töyhtöhyyppä 2 m, kuovi 4 m, merikihu 1 m, ruokki 21 m+p, naurulokki 85 m, pikkutikka 1 S, tilhi 5 m, varis 26 m
- harmaahaikara 3 p; Pohjoislahti (ALv)
- virtavästäräkki 2 p, kevään 1.; .. (..)

- suopöllö 1 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- merikotka 1 p, kurki 32 m, kuovi 2 p
- merikotka 1 p; Teuva, Perälä, Rääsy (PHo)
- kurki 50 m, kuovi 2 m; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- metsähanhi 42 p+m; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

14.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, KKo, MPj) 6.20-10
- naurulokki 1710 m, härkälintu 34 m+p, haahka 1377 m+p, mustalintu 1290 m+p, kanadanhanhi 7 p, ristisorsa 6 m+p, tukkasotka 14 m, lapasotka 1 m, alli 2 m, pilkkasiipi 205 m, uivelo 6 m, tukkakoskelo 56 m, isokoskelo 92 m, kaakkuri 48 m, kuikka 3 m, merimetso 1085 m+p, merikotka 4 p, meriharakka 11 m, merikihu 1 m, riskilä 22 m, ruokki 48 m+p, sepelkyyhky 142 m, peippo 160 m, vihervarpunen 120 m
- uivelo 7 p; Storsjö
- peukaloinen 2 Ä; Siipyy, Halkoluoto
- tundrahanhi 25 p, metsähanhi 200 p; Pakankylä (PSl)

- tundrahanhi 140 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- metsähanhi 2000 p, merikotka 1 p, sinisuohaukka 1 p
- tundrahanhi 14 p; Ratuskylä (IN)
- metsähanhi 150 p, tavi 12 p, sinisorsa 18 p
- laulujoutsen 40 p, sinisorsa 30 p, kurki 25 p; Jokimäenkylä
- lyhytnokkahanhi 2 p, tundrahanhi 8 p; Teuva, Luhtalanloukko (JKe)
- laulujoutsen 20 p, metsähanhi 52 p, piekana 1 m
- laulujoutsen 82 p, metsähanhi 48 p, kurki 114 p; Pontuksentie
- kurki 134 p; Salonkylä (TLe)
- metsähanhi 149 p+m, lyhytnokkahanhi 1 m, tundrahanhi 1 p; Perälä
- laulujoutsen 105 m, merikotka 1 m, piekana 4 m, metsäviklo 1 ä, uuttukyyhky 1 p, mustavaris 1 m, lapinsirkku 2 m
- mustarastas 7 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- kalasääski 1 m, kevään 1.; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)
- tundrahanhi 26 m, metsähanhi 61 m, lyhytnokkahanhi 1 m, naurulokki 28 m, rautiainen 1 m, punakylkirastas 1 Ä, hemppo 2 p+m

13.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF, SJa, KKo, MPj) 6.00-11.30
- kangaskiuru 1 m (kevään 1.), lyhytnokkahanhi 15 m, haahka 2195 m+p, mustalintu 1750 m+p, härkälintu 20 m, merimetso 1950 m, kaakkuri 162 m, ruokki 127 S+N, metsähanhi 15 m, haapana 20 N+S, sinisorsa 27 m, tukkasotka 23 m, lapasotka 3 m, alli 11 m, telkkä 50 p, uivelo m, tukkakoskelo 147 m, isokoskelo 83 m, kuikka 1 m, silkkiuikku 5 p+m, harmaahaikara 3 m, merikotka 15 m+p, meriharakka 17 m, kuovi 17 m, naurulokki 780 m, selkälokki 5 m
- räyskä 1 p, kevään 1.; Hamnfjärden (PRu, KRu, ym.)
- haapana 6 p, tavi 12 p, sinisorsa 134 p, kuovi 4 p
- tukkasotka 22 p, uivelo 3 p, silkkiuikku 7 p; Skaftung N (IN, ym.)
- piekana 2 m, ampuhaukka 1 p; Härkmeri (JKo, KKo)
- räyskä 3 p, kevään 1.; Solaxgrunden (TI) 7.40-10.50
- laulujoutsen 100 p, valkoposkihanhi 2 m, sinisorsa 15 p, uivelo 8 p, isokoskelo 75 p, merimetso 560 m, merikotka 16 p, tuulihaukka 2 m, kuovi 3 m, metsäviklo 1 m, sepelkyyhky 215 m, pikkutikka 1 p, peukaloinen 1 Ä, hemppo 1 m
- räyskä 1 p (kevään 1.), harmaahaikara 1 S; Pohjoislahti (HL, PSl)
- metsähanhi+sp 480 p, merikotka 4 p, hiirihaukka 4 p+m; Lillsund (JKo, KKo, MPj)
- metsähanhi 450 p, lyhytnokkahanhi 8 p; Lålby (JKo, KKo, MPj, IN)
- laulujoutsen 112 p, kurki 52 p, merihanhi 12 p, valkoposkihanhi 4 p, merikotka 2 p
- tundrahanhi 60 p, lyhytnokkahanhi 22 p; Lapväärtti, N
- metsähanhi+sp 640 p, laulujoutsen 118 p
- metsähanhi+sp 750 p, lyhytnokkahanhi 16 p, tundrahanhi 7 p; Perus
- laulujoutsen 20 p, valkoposkihanhi 7 p
- tundrahanhi 10 p, metsähanhi 790 p; Dagsmark
- tundrahanhi 35 p, laulujoutsen 24 p, metsähanhi 40 p; Välikylä (JKo, KKo, MPj)
- metsähanhi 190 p; Tiukka
- meriharakka 2 p; Pohjoislahti (Kiti Kalliainen)
- ruskosuohaukka 1 m, kevään 1.; Skatan (JK)
- merimetso 2016 m, uivelo 3 m, kuovi 1 m, merikihu 1 p

- tundrahanhi 6 p, metsähanhi+sp 355 p; Närpiö, Karila+ Österskogen (JJ)
- laulujoutsen 146 p, kurki 152 p
- sepelkyyhky 600 p; Kallmossen
- laulujoutsen 65 p, kurki 29 p; Östra Yttermark

- pikkutikka 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- harmaalokki 3 m; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- kuovi 3 p, suopöllö 1 p, sepelkyyhky 53 m; Kainaston jokilaakso
- tundrahanhi 47 p, lyhytnokkahanhi 7 p, metsähanhi 1200 p; Kokonkylä
- kuovi 1 p; Heikkilänkylä (TA)
- metsähanhi+sp 630 p, kurki 28 p; Päntäne (IN)
- tundrahanhi 4 p, metsähanhi 29 p; Teuva, Luhtalanloukko (JJ)
- laulujoutsen 27 p, piekana 1 p, isolepinkäinen 1 p
- metsähanhi 57 p+m, ampuhaukka 1 p; Perälä, Tattari
- kurki 180 p, laulujoutsen 61 p; Salonpää
- kurki 200 p, merikotka 2 p; Horo (JJ, Timo Peltoniemi)
- laulujoutsen 65 p, metsähanhi+sp 45 p, kanadanhanhi 2 p; Horo, Siula (JJ)
- kuovi 1 p; Karijoki, Myrkky (PRu, KRu)
- metsähanhi+sp 2275 p; Alakuja (JKo, KKo, MPj)
- tundrahanhi 44 p, lyhytnokkahanhi 6 p
- tundrahanhi 30 p, metsähanhi+sp 610 p, laulujoutsen 80 p; Siltaneva S (IN)
- turkinkyyhky 2 p, laulujoutsen 12 p; Kurikka, keskusta (MHa)

12.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SBl, SJa, ym.) 6.25-10.15
- kuovi 1 m (kevään 1.), merimetso 1535 m, mustalintu , kyhmyjoutsen 26 m, ristisorsa 2 p, haapana 8 N+S, tavi 6 p, tukkasotka 16 m, haahka 1176 m+p, alli 8 m, pilkkasiipi 49 m, uivelo 2 m, tukkakoskelo 43 m, isokoskelo 109 m, kaakkuri 51 m, kuikka 14 m, silkkiuikku 1 p, härkälitu 5 m+p, mustakurkku-uikku 1 m, merikotka 2 p, meriharakka 24 m, iso kahlaaja 2 m, riskilä 16 m, ruokki 11 m, naurulokki 270 m, selkälokki 4 p, niittykirvinen 3 m, västäräkki 3 m, mustavaris 2 m, tikli 3 m, vihervarpunen 285 m
- isolokki 1 p; Skaftung
- sinisorsa 60 p, haapana 2 p, merikotka 4 p; Hamnfjärden
- vuorihemppo 2 p; Härkmeri
- meriharakka 2 m; Pohjoislahti (PSl)

- haahka 784 p, kaakkuri 20 m; Närpiö, Stånggrund (JKe) 7.35-9.35
- kyhmyjoutsen 8 m, ristisorsa 2 p, jouhisorsa 1 p, lapasorsa 2 p, alli 7 m, mustalintu 191 m, pilkkasiipi 33 m, tukkasotka 23 m, merikotka 1 m, meriharakka 16 m+p, ruokki 7 m, selkälokki 3 p, suopöllö 1 E, peukaloinen 1 p
- metsähanhi+sp 460 p, kanadanhanhi 18 p, valkoposkihanhi 14 p; Piolahti
- laulujoutsen 396 p, kurki 228 p, metsähanhi+sp 240 p; Österskogen

- metsähanhi 2800 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- tundrahanhi 50 p, lyhytnokkahanhi 4 p, valkoposkihanhi 3 p, sinisorsa 4 p, merikotka 1 m, sinisuohaukka 2 p+m, harmaalokki 1 p
- tundrahanhi 28 p, lyhytnokkahanhi 3 p; Teuva, Luhtalanloukko (JKe)
- metsähanhi 430 p, laulujoutsen 72 p, metsähanhi 1 NE
- kuovi 1 m, kevään 1.; Teuva, keskusta (KHi)
- helmipöllö 1 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- koskikara 1 p; Kurikka, Kivi- ja Levalammen allas (MVa)

11.4.
- vuorihemppo 17 p, pulmunen 6 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (SJa)
- metsähanhi 350 p, hanhilaji n. 100 p, tavi 40 p, sepelkyyhky 120 p
- metsähanhi 700 p, lyhytnokkahanhi 2 p, tundrahanhi 6 p; Lillsund (KRu)
- metsähanhi 700 p, lyhytnokkahanhi 2 p, tundrahanhi 3 p; Tiukka (PSl, KRu)
- tundrahanhi 12 p, metsähanhi 380 p; Välikylä (KRu)

- laulujoutsen 160 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- metsähanhi 230 p; Ylimarkku S

- tundrahanhi 32 p, lyhytnokkahanhi 2 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- metsähanhi 1500 p, sinisorsa 4 p, sinisuohaukka 3 p, piekana 1 p, harmaalokki 1 m
- sinisuohaukka 1 p; Heikkilänkylä (TA)
- peukaloinen 2 p; Isojoki, Vanhakylä (Raimo Henttonen, Anna Lisa Henttonen)

10.4.
- ristisorsa 1 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (Sonja Grönholm, Marina Wiklund)
- vuorihemppo 3 p; Härkmeri (Jorma Eskola, Ari Lähteenpää)
- metsähanhi 180 p; Välikylä (KRu)

- tundrahanhi 25 p, metsähanhi+sp 950 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JPi)
- tundrahanhi 130 p, metsähanhi+sp 2500 p; Hangaskylä
- kurki 125 p, laulujoutsen 17 p, pajusirkku 2 p

9.4.
- takatalven tuntua, lumiseksi muuttunut maisema kerää lintuja parviin ja ruokinnoille

- tiltaltti 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- rautiainen 2 p, punarinta 2 p, mustarastas 25 p, peippo 50 p, järripeippo 6 p, vihervarpunen 25 p
- tundraurpiainen 1 p; Siipyy, Appelö (MPj)
- isolokki 1 p; Skaftung (SJa)
- tikli 4 p, vihervarpunen 30 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- rautiainen 1 p; Närpiö, Piolahti (Thea Nelson)
- punarinta 1 p, mustarastas 10 p; Närpiö, keskusta (UH)
- mustarastas 11 p; Norrnäs (MNo)

- västäräkki 2 p; Kauhajoki, Aronkylä (TA)
- rautiainen 1 p, punarinta 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- kottarainen 9 p, peippo 7 p, järripeippo 1 p, tikli 2 p
- piekana 1 p; Kainasto, Takkulanneva (AL, ym.)
- peippo 120 p, punarinta 2 p, mustarastas 7 p, vihervarpunen 80 p; Luomankylä
- sepelkyyhky 100 p; Havuskylä (IN)
- tundrahanhi 16 p, metsähanhi 284 p, kurki 20 p, kottarainen 14 p; Ratuskylä
- tundrahanhi 35 p, sinisorsa 205 p, metsähanhi 156 p; Panttikylä
- laulujoutsen 83 p, tavi 37 p, jouhisorsa 4 p, piekana 1 p, kurki 58 p, västäräkki 8 p, isolepinkäinen 1 p, kottarainen 15 p, pajusirkku 1 p
- tundrahanhi 220 p, lyhytnokkahanhi 25 p; Teuva, Horo, Siula (JJ)
- metsähanhi 890 p, kurki 110 p, merikotka 1 m, kiuru 60 p

8.4.
- naurulokki 200 m; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF)
- valkoposkihanhi 14 m, lehtokurppa 3 p
- varpuspöllö 1 Ä; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- sinisorsa 260 p, tavi 40 p; Storsjö (JKo)
- haapana 6 p, jouhisorsa 2 p, töyhtöhyyppä 60 p, västäräkki 2 p
- laulujoutsen 33 p; Metsälä
- vuorihemppo 22 p; Härkmeri (SJa)

- laulujoutsen 300 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

- laulujoutsen 110 p, kurki 60 p; Teuva, Horonkylä (Timo Peltoniemi)
- räkättirastas 12 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

7.4.
Kristiinank., Siipyyn lintutorni+ Storbådan (MPj, SJa, HWe, JKo, VF, ALi) 6.20-10.45
- lapasotka 1 m, mustakurkku-uikku 2 p+m, merikihu 1 m, kevään 1.
- mustalintu+sp 829+158 m, uivelo 36 m, riskilä 22 p, sepelkyyhky 406 N 183 S, vihervarpunen 2010 S 280 N, kyhmyjoutsen 27 m, merihanhi 17 m, haapana 14 m, tavi 4 m, sinisorsa 18 m, jouhisorsa 4 m, tukkasotka 38 m, haahka 637 m 550 p, alli 7 m, pilkkasiipi 63 m, telkkä 123 m, tukkakoskelo 50 m, isokoskelo 88 m, kaakkuri+sp 23+4 m, kuikka 1 m, silkkiuikku 4 m+p, härkälintu 7 m, merikotka 5 p+m, meriharakka 3 m, metsäviklo 1 p, ruokki 31 m, naurulokki 268 m, luotokirvinen 3 p, västäräkki 3 N+S, kottarainen 17 m, pulmunen 1 ä
- punakylkirastas 8 p, laulurastas 2 p, tikli 2 p, hemppo 2 p; Siipyy (JKo, ALi, KJy)
- uivelo 28 p, sinisorsa 38 p, tukkasotka 8 p; Skaftung N (SJa, IE, ym.)
- tavi 30 p; Pohjoislahti (PSl)
- haahka 380 p, mustalintu 219 m, merimetso 612 m+p; Skatan (ORa) 6.45-10
- ristisorsa 1 m, sinisorsa 24 m+p, lapasorsa 2 m, tukkasotka 24 p+m, telkkä 61 m+p, kuikka 1 S, meriharakka 1 m, naurulokki 85 m+p, västäräkki 2 m
- tundrahanhi 95 p, metsähanhi 195 p; Välikylä (JJ)

- punakylkirastas 7 p; Närpiö, keskusta (UH)
- laulujoutsen 14 p, merihanhi 16 p, valkoposkihanhi 3 p; Tjärlax (JKe, RLi)
- vuorihemppo 15 p, kurki 150 p; Västra Yttermark
- laulujoutsen 19 p, merihanhi 20 p, isolepinkäinen 1 p
- lyhytnokkahanhi 15 p, tundrahanhi 32 p; Ylimarkku, Käll-Räfsmossen
- metsähanhi 316 p, laulujoutsen 126 p, valkoposkihanhi 4 p, sinisorsa 18 p, merikotka 3 p, västäräkki 1 p, kottarainen 25 p, mustavaris 1 p, hemppo 18 p
- laulujoutsen 32 p, kurki 18 p, sepelkyyky 170 p; Ylimarkku, Grannäset
- piekana 1 p, uuttukyyhky 4 p, kottarainen 26 p
- merikotka 1 loukkaantunut, toimitettu hoitoon; Järvön (JKe)

- isolepinkäinen 1 p, kurki 9 m; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- lyhytnokkahanhi 6 p, tundrahanhi 25 p; Kokonkylä (JPi, JMi)
- metsähanhi 385 p
- punakylkirastas 3 p, räkättirastas 8 p, isolepinkäinen 1 p; Jokimaa (JPi)
- lyhytnokkahanhi 4 p; Päntäne
- laulujoutsen 25 p, metsähanhi 180 p, kurki 25 p
- laulujoutsen 12 p, kurki 7 p; Teuva, Perälä, Tattari (JJ)
- rautiainen 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- piekana 1 p, viirupöllö 1 Ä, isolepinkäinen 1 p; Isojoki, Virsunkeidas (William Velmala)
- kapustarinta 5 p, uuttukyyhky 1 p; Kurikka, Luopa (KRu, PRu)
- tundrahanhi 8 S; Kurikka, keskusta (PRu)

6.4.
- lämmin kevätpäivä, esim. Kauhajoella +13 ja auringonpaistetta

Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SJa, MPj, HWe, ym.) 6.30-10.45
- vihervarpunen 655 S 233 N, kyhmyjoutsen 15 m, laulujoutsen 8 m, merhanhi 16 m, ristisorsa 14 m+p, haapana 27 m, tavi 2 N+S, sinisorsa 27 N+S, jouhisorsa 14 m, tukkasotka 15 N+S, haahka 1022 m+p, mustalintu 410 N+S, pilkkasiipi 6 m, telkkä 65 m, uivelo 4 m, tukkakoskelo 48 m, isokoskelo 65 m, kaakkuri+sp 6+4 m, silkkiuikku 4 p+m, merimetso 985 m+p, merikotka 16 p+m, piekana+sp 5+1 m, kurki 7 S, meriharakka 6 m, töyhtöhyyppä 20 S, riskilä 6 p, selkälokki 1 S, sepelkyyhky 169 N+S, suopöllö 1 m, kiuru 31 N+S, västäräkki 2 p+m, räkättirastas 14 m, kulorastas 28 N+S, kottarainen 13 m, peippo 214 S 30 N, pikkulintu 420 S
- kaulushaikara 1 p; Siipyyn lintutorni (Kari Kaste)
- vuorihemppo 1 m (kevään 1.), luotokirvinen 3 p; Storbådan (JKo, VF, ALi)
- meriharakka 1 m, ristisorsa 3 p+m, pulmunen 1 p
- punakylkirastas 1 p, kevään 1.; Siipyy (JKo, KJy)
- peukaloinen 4 Ä, punarinta 18 Ä; Siipyy- Skaftung (HWe) 8.00-12.50
- vuorihemppo 24 p, kevään 1.; Härkmeri (PSl, SJa, HWe, MPj, IE)
- piekana 3 m, kurki 33 m, pulmunen 80 p
- punasotka 1 p, kevään 1.; Solaxgrunden (TI) 8.00-12.50
- piekana 47 m, hiirihaukka 11 m+p, laulujoutsen 18 m, metsähanhi 29 m, tundrahanhi 14 m, haapana 17 m+p, tavi 19 p, sinisorsa 15 p, telkkä 25 p, uivelo 7 p, isokoskelo 40 p, kuikka 1 p, merimetso 720 m+p, merikotka 10 m+p, kurki 37 m, kapustarinta 2 m, selkälokki 1 p, sepelkyyhky 142 m+p, niittykirvinen 4 m, västäräkki 1 m, peippo 220 SE, vihervarpunen 376 SE
- isolepinkäinen 1 p; Tiukka (PSl)
- punakylkirastas 19 m+p, kevään 1.; Pohjoislahti (ORa, ALv) 6.45-12.30
- piekana+sp 23+5 m, hiirihaukka 7 m, tavi 4 p, sinisorsa 85 p+m, isokoskelo 10 p+m, merikotka 9 p+m, sinisuohaukka 2 m, varpushaukka 3 m, kurki 28 m+p, töyhtöhyyppä 86 N+S, sepelkyyhky 109 N+S, räkättirastas 48 m+p, isolepinkäinen 1 p, pajusirkku 8 p

- metsähanhi 300 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, SMi, TJä)
- tundrahanhi 2 p, sinisuohaukka 1 p, piekana 1 p, kurki 20 m
- naurulokki 36 W, västäräkki 1 E; Savikylä (JRi)
- metsähanhi+sp 1000 p, laulujoutsen 18 p, kurki 24 p; Ratuskylä (IN)
- metsähanhi+sp 450 p; Pantti+ Jokimäenkylä
- laulujoutsen 175 p, sinisorsa 14 p, telkkä 6 p, kurki 28 p
- kurki 44 p, töyhtöhyyppä 8 p; Teuva, Suksenjärvi (JKe, JJ)
- tundrahanhi 30 p, metsähanhi 352 p; Kauppila- Pontus (JKe)
- laulujoutsen 50 p, sinisuohaukka 1 p, kurki 57 p
- ampuhaukka 1 m; Teuva, keskusta (KHi)
- metsähanhi 30 p, merihanhi 10 p, västäräkki 1 m; Karijoki, Salonkylä (JMu, JKe, JJ)
- lyhytnokkahanhi 12 p, tundrahanhi 89 p, metsähanhi 482 p; Ylikylä (JKe, JJ)
- laulujoutsen 21 p, merikotka 1 S, sinisuohaukka 1 p, kurki 41 p, sepelkyyhky 60 p, niittykirvinen 10 p
- lyhytnokkahanhi 26 p, tundrahanhi 67 p; Alakylä W+ Alakuja
- metsähanhi 2890 p, laulujoutsen 32 p, isolepinkäinen 1 p
- teeri 8 p; Isojoki, Sarviluoma (IN)
- kulorastas 5 p,Ä; Lauhanvuori, Kivijata
- kurki 16 p; Villamo
- lyhytnokkahanhi 6 p, tundrahanhi 22 p; Kortteenkylä
- metsähanhi 96 p, tavi 2 p, sinisorsa 14 p, tuulihaukka 1 p
- metsäviklo 1 Ä, kevään 1.; Kurikka, Viitala (KRu)
- kurki 24 p; Latoneva (PRu, KRu)
- tundrahanhi 10 p; Kurikka, Jokihaara (MHa)
- metsähanhi 238 p, lyhytnokkahanhi 3 p, laulujoutsen 109 p, sinisorsa 6 p

5.4.
- töyhtöhyyppä 190 S; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (VF)
- piekana 3 m+p, taivaanvuohi 4 p+S, sepelkyyhky 55 S, rautiainen 2 p, tikli 2 p
- mustaleppälintu 1 p, kevään 1.; Skaftung
- haapana 2 p, isolepinkäinen 1 p; Hamnfjärden (HWe)
- kaulushaikara 1 p (kevään 1.), västäräkki 2 p; Härkmerifjärden (HWe)
- ampuhaukka 1 m; Lillsund (PSl)
- tundrahanhi 20 p, metsähanhi 410 p; Liden+ Tiukka
- merihanhi 45 p, lyhytnokkahanhi 3 p, tundrahanhi 1 p, sinisorsa 60 p, uuttukyyhky 7 p, sepelkyyhky 40 p, hemppo 10 p
- ampuhaukka 1 p, sepelkyyhky 120 p; Välikylä
- tundrahanhi 3 p, metsähanhi 90 p, töyhtöhyyppä 30 p

- kiljuhanhi 1 p, kevään 1.; Närpiö, Ylimarkku, Räfsbäcken (II, ym.)
- rengastettu, ruotsalainen tarhakasvatti, jolla pyritään vahvistamaan luonnonkantaa
- kurki 78 p, turkinkyyhky 2 p; Ylimarkku (II, JKo, MPj, SSt)
- kurki 136 p, laulujoutsen 16 p, metsähanhi 18 p; Ylimarkku, Österå (JKe, KHi)
- töyhtöhyyppä 25 p, punarinta 1 p; Norrnäs (MNo)

- peippo 120 p, järripeippo 2 p, vihervarpunen 2 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi, SMi)
- lyhytnokkahanhi 20 p, tundrahanhi 19 p; Teuva, Kauppila (JKe)
- metsähanhi 430 p, laulujoutsen 50 p, merikotka 2 p, kurki 16 p
- lehtokurppa 2 p, laulurastas 2 Ä; Suksenjärvi (JKe, ym.)
- suopöllö 1 Ä, kevään 1.; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- turkinkyyhky 2 p; Kurikka, keskusta (Tuula Linjala)
- tundrahanhi 4 m, metsähanhi 10 m; Kurikankylä (MHa)

4.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, SBl, SJa, JKo) 6.30-10
- selkälokki 5 p+m (kevään 1.), mustalintu 2321 m+p, kyhmyjoutsen 15 m, ristisorsa 3 p, haapana 4 m, sinisorsa 28 m, tukkasotka 10 m, haaka 685 m+p, pilkkasiipi 14 m, telkkä 57 m, tukkakoskelo 63 N+S, isokoskelo 27 m, kaakkuri+sp 20+2 m, merimetso 320 p+m, merikotka 7 p+m, piekana 1 m, ruokki 3 m, naurulokki 40 m, sepelkyyhky 48 N+S, västäräkki 1 m, peukaloinen 2 p, vihervarpunen 115 N+S, pajusirkku 2 S
- sinisorsa 460 p, jouhisorsa 1 p, peukaloinen 1 p; Storsjö (SBl)
- västäräkki 1 p, kulorastas 9 p, kottarainen 15 p; Siipyy, Länsikylä (MPj, JKo)
- silkkiuikku 1 p, kevään 1.; Siipyy, Kiili (JKo)
- tundraurpiainen 1 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- rautiainen 2 p, laulurastas 1 p, tikli 4 p
- lehtokurppa 3 p; Skaftung- Siipyy (SBl)
- sinisorsa 52 p, telkkä 2 p, peukaloinen 1 p, isolepikäinen 1 p; Hamfjärden (HWe)
- kurki 14 m; Härkmeri (HWe)

- lyhytnokkahanhi 15 p, tundrahanhi 28 p; Närpiö, Ylimarkku, Räfsbäcken (II)
- laulujoutsen 340 p, metsähanhi 358 p, tavi 3 p

- lyhytnokkahanhi 9 p, tundrahanhi 10 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- metsähanhi 1100 p, sinisorsa 8 p, telkkä 1 p, merikotka 1 p, sinisuohaukka 3 p, piekana 2 p, tuulihaukka 5 p, kurki 9 p, töyhtöhyyppä 60 p, naurulokki 27 p, sepelkyyhky 7 p, niittykirvinen 5 p, kottarainen 3 p
- peippo 47 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi, SMi)
- räkättirastas 1 m; Teuva, keskusta (KHi)
- hiirihaukka 1 p; Karijoki, Kirkonkylä (JMu)
- räkättirastas 1 p; Kurikka, keskusta (KRu, PRu)

3.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj, HWe) 6.50-10
- kyhmyhaahka 1 m, etelänkiisla 1 S, haahka 1057 m, mustalintu 1217 m, kyhmyjoutsen 55 m, merihanhi 15 m, ristisorsa 9 p+m, tukkasotka 11 S+N, alli 80 m, pilkkasiipi 87 m, telkkä 106 m, isokoskelo 53 m, kaakkuri 6 m, merimetso 600 p+m, harmaahaikara 1 S, merikotka 3 p, hiirihaukka 1 m, piekana 3 m, riskilä 6 p, ruokki 45 m, naurulokki 84 m, sepelkyyhky 62 S, punarinta 1 Ä, kulorastas 6 S, iso rastas 28 m
- harmaapäätikka 1 p, pikkutikka 1 p; Storsjö (JKo, MPj)
- peukaloinen 1 p (kevään 1.), haapana 1 p, tavi 3 p, sinisorsa 55 p, telkkä 10 p
- peukaloinen 1 p (kevään 1.), rautiainen 1 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy, HWe)
- hiirihaukka 2 m, punarinta 1 p, järripeippo 3 p, tikli 1 p
- rautiainen 1 p; Skaftung (SJa)
- peukaloinen 1 p (kevään 1.), isolepinkäinen 1 p; Hamnfjärden (HWe)

- sinisorsa 140 p, pajusirkku 4 p; Närpiö, Piolahti (II)
- haapana 1 p, tavi 1 p, jouhisorsa 1 p

- metsähanhi 1052 p+m; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni+ jokilaakso (JRi, JMi)
- lyhytnokkahanhi 10 p, tundrahanhi 8 p, naakka 1200 p, sinisorsa 9 p, merikotka 1 m, sinisuohaukka 1 p, hiirihaukka 1 m, piekana 2 p+m, kurki 4 m, töyhtöhyyppä 41 p, naurulokki 1 m, sepelkyyhky 17 p, kiuru 40 p, niittykirvinen 2 p, pajusirkku 1 p
- metsähanhi 820 p; Hangaskylä (JRi, JaR)
- laulujoutsen 120 p, merikotka 1 p, kurki 56 p
- peippo 27 p, tikli 2 p; Kauhajoki, Männikkö (JMi)
- kurki 27 m; Havuskylä (IN, TA)
- laulujoutsen 8 p, telkkä 1 p; Kurikka, keskusta (MHa)
- punarinta 1 p; Kurikka, keskusta (KRu)
- tundrahanhi 30 p, lyhytnokkahanhi 3 p; Kurikka, Jokihaara
- metsähanhi 450 p, laulujoutsen 95 p, kanadanhanhi 5 p

2.4.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SJa, MPj, HWe, MHa) 6.50-11-13.30
- haahka 4907 m, mustalintu 2585 m, etelänkiisla 1 m, västäräkki 1 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen 83 m, metsähanhi 45 m, ristisorsa 12 p+m, sinisorsa 29 m, tukkasotka 13 S+N, alli 48 m, pilkkasiipi 126 m, telkkä 211 m, tukkakoskelo 45 m, isokoskelo 106 m, kaakkuri+sp 14+11 m, kuikka 2 m, merimetso 465 N+S, harmaahaikara 1 m, merikotka 10 p+m ruokki 16 m, naurulokki 226 m, uuttukyyhky 5 m, luotokirvinen 1 S, kulorastas 7 m
- kulorastas 34 p, kottarainen 18 p, hemppo 2 p; Siipyy, Länsikylä (JKo, MPj)
- västäräkki 1 m, kevään 1.; Siipyy, kylä (JKo)
- telkkä 5 p, isokoskelo 28 p, merimetso 25 p; Siipyy, Kiili (MHa, ym.)
- laulujoutsen 66 p, metsähanhi 130 p; Härkmeri (MHa, JPi, JMi, ym.)
- merihanhi 10 p, sinisorsa 60 p, merikotka 2 p, isolepinkäinen 1 p
- laulujoutsen 90 p, metsähanhi+sp 360 m+p; Lillsund (MHa, ym.)
- laulujoutsen 100 p; Perus
- lyhytnokkahanhi 22 p, tundrahanhi 83 p; Dagsmark
- metsähanhi 2000 p, laulujoutsen 40 p
- metsähanhi 266 p+m; Välikylä

- sinisorsa 95 p, kanadanhanhi 12 p, niittykirvinen 4 p; Närpiö, Piolahti (II)

- peippo 20 p, tikli 3 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi, SMi)
- ampuhaukka 1 p; Parjakka (JPi, JMi)
- telkkä 2 p; Teuva, keskusta (KHi)
- tundrahanhi 10 p; Luhtalanloukko (TP)
- laulujoutsen 56 p, metsähanhi 200 p, räkättirastas 2 p
- laulujoutsen 25 p, metsähanhi 138 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)
- kottarainen 4 p; Lusa

1.4.
- lehtokurppa 1 Ä; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)
- laulujoutsen 800 p, metsähanhi 440 p, merihanhi 230 p; Lålby (KK)
- laulujoutsen 157 p+m, metsähanhi 349 p+m; Perus (MPj, JKo, HWe)
- lyhytnokkahanhi 4 m, tundrahanhi 2 p+m
- tundrahanhi 252 p, lyhytnokkahanhi 87 p+m, valkoposkihanhi 2 p; Dagsmark
- metsähanhi 2750 p, laulujoutsen 61 p, merihanhi 1 p, merikotka 2 p, uuttukyyhky 1 p, sepelkyyhky 100 p
- isolepinkäinen 1 p; Peninkylä
- laulujoutsen 81 p, metsähanhi 202 p; Välikylä
- tundrahanhi 2 p, ampuhaukka 1 m, sepelkyyhky 100 p
- koskikara 1 p; Tiukka, Puskamarkki
- laulujoutsen 175 p, metsähanhi 122 p, merihanhi 186 p; Tiukka
- merikotka 1 p, kottarainen 15 p

- pulmunen 15 p; Närpiö, Bäckliden (Osku Saarensilta)
- mustarastas 4 p, pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- punarinta 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- tundrahanhi 42 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (TJä, JMi, MHa, ym.)
- lyhytnokkahanhi 3 p, metsähanhi 1221 p, laulujoutsen 30 p, sinisuohaukka 1 p, piekana 2 p
- laulujoutsen 110 p, metsähanhi 310 p; Hangaskylä (MHa, ym.)
- järripeippo 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- sinisorsa 17 p; Äijönkylä (ARR, HAR)
- maakotka 1 p; Teevahainen (Raimo Luoma)
- sinisuohaukka 1 p; Teuva, Perälä, Rääsy (PHo)
- kurki 6 p; Pontus (TJä)
- lyhytnokkahanhi 25 p, tundrahanhi 10 p; Karijoki, Alakuja (MPj, JKo, HWe)
- metsähanhi 1920 p, laulujoutsen 44 p

AlkuunMaaliskuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, VF, KK, MPj, HWe) 6.50-11
- pikkuruokki 1 S, lapasorsa 1 m, härkälintu 1 S, luotokirvinen 1 m, kevään 1.
- mustalintu 1049 N+S, merimetso 925 m+p, merikotka 18 m+p, kyhmyjoutsen 18 m, ristisorsa 2 N+S, tavi 2 m, sinisorsa 49 N+S, tukkasotka 7 m, haahka 992 m+p, alli 40 m, pilkkasiipi 62 N+S, telkkä 85 m, uivelo 1 S, tukkakoskelo 15 m, isokoskelo 40 m, kaakkuri 8 m, riskilä 18 p+m, ruokki 41 m, naurulokki 86 m, sepelkyyhky 69 N+S, kulorastas 2 m, varis 25 m, kottarainen 6 m
- tavi 6 p; Storsjö (KRu, PRu)
- merikotka 2 p; Skaftung, Rågårdsfjärden (JKo, HWe)
- tukkasotka 5 p, telkkä 120 p, uivelo 2 p, isokoskelo 35 p
- isolepinkäinen 1 p, pulmunen 26 p; Härkmeri (KRu, PRu)
- metsähanhi+sp n. 1000 p (sp = meri+tundra+lyhytnokkahanhi); Välikylä (KRu, PRu)

- kurki 5 m, niittykirvinen 3 p; Närpiö, Piolahti (II)
- sinisorsa 96 p, tavi 1 p; Näsby
- laulujoutsen 60 p, merihanhi 80 p, valkoposkihanhi 13 p, merikotka 3 p; Kalax (JV)
- metsähanhi 80 p, merihanhi 75 p, kanadanhanhi 34 p; Västra Yttermark (JV)

- metsähanhi 293 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (TJä)
- laulujoutsen 81 p; Luomankylä
- valkoposkihanhi 2 p; Hangaskylä (ASo, ym.)
- sarvipöllö 1 Ä; Teuva, Perälä, Rääsy (PHo)

30.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SBl, SJa, MPj) 6.00-11.15
- haahka 1323 m+p, mustalintu 1594 m, merimetso 1279 p+m, kyhmyjoutsen+sp 142+34 m, laulujoutsen 96 m, metsähanhi 8 m, merihanhi 156 m, ristisorsa 8 m+p, tavi 5 m, sinisorsa 216 m, jouhisorsa 2 m,tukkasotka 6 N+S, alli 35 m, pilkkasiipi 70 m, telkkä 186 m, uivelo 8 m, tukkakoskelo 36 N+S, isokoskelo 66 N+S, kaakkuri+sp 5+1 m, merikotka 17 p+m, töyhtöhyyppä 47 N+S, riskilä 5 p, ruokki 2 m, naurulokki 212 m, kalalokki 200 m, harmaalokki 195 m, kiuru 16 m, kulorastas 5 m, varis 65 m, kottarainen 18 N+S, peippo 24 m, vihervarpunen 88 N+S, pulmunen 10 m
- rautiainen 1 p, kevään 1.; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- mustarastas 15 p, peippo 19 p, tikli 1 p
- valkoposkihanhi 11 m, sinisorsa 162 p; Solaxgrunden, jokisuu (TI)
- haapana 8 p, telkkä 12 p, isokoskelo 16 p, merikotka 2 p+m, sepelkyyhky 76 m
- metsähanhi+sp 1900 p; Dagsmark N (SJa)
- lyhytnokkahanhi 124 p, tundrahanhi 86 p
- laulujoutsen 950 p, metsähanhi 300 p, merihanhi 70 p; Tiukka (II, KRu, PRu, HL)
- lyhytnokkahanhi 31 p, tundrahanhi 47 p; Välikylä
- metsähanhi 820 p, laulujoutsen 95 p

- laulujoutsen 28 p, pulmunen 4 p; Närpiö, Piolahti (II)
- metsähanhi 29 p, merihanhi 32 p, kanadanhanhi 4 p
- laulujoutsen 255 p; Bäckliden
- laulujoutsen 315 p; Kallmossen
- lyhytnokkahanhi 1 p, metsähanhi 20 p, merihanhi 23 p
- laulujoutsen 125+145 p; Näveråsen+ Östra Yttermark
- lyhytnokkahanhi 26 p, laulujoutsen 615 p; Västra Yttermark
- metsähanhi 538 p, merihanhi 104 p, tundrahanhi 2 p, kanadanhanhi 6 p
- laulujoutsen 345+135 p; Nixmossen+ Norrnäs (II, JV)
- merihanhi 75 p; Kalax

- metsähanhi 2800 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi, JRi, JaR, ym.)
- lyhytnokkahanhi 40 p, tundrahanhi 17 p, laulujoutsen 260 p, sinisorsa 16 p, telkkä 2 p, sepelkyyhky 13 p, töyhtöhyyppä 57 m
- metsähanhi+sp 2700 p; Hangaskylä (JKe, JRi, JaR, IN, ym.)
- lyhytnokkahanhi 92 p, tundrahanhi 107 p, laulujoutsen 68 p, merikotka 2 p, hiirihaukka 1 p, piekana 1 p, ampuhaukka 1 p
- lyhytnokkahanhi 12 p, tundrahanhi 4 p; Ratuskylä (JRi, JaR)
- metsähanhi 700 p, laulujoutsen 47 p, sinisorsa 16 p
- sinisorsa 4 p, telkkä 4 p; Harjankylä (TJä)
- helmipöllö 1 Ä; Hiukkajärvi (HV)
- viirupöllö 1 Ä; Päntäne (IN)
- helmipöllö 1 Ä; Kuutinkylä (JPT)
- lyhytnokkahanhi 4 p, tundrahanhi 14 p; Teuva, Kauppila+ Pontus (JKe, KHi)
- laulujoutsen 62 p, metsähanhi 82 p, sepelkyyhky 50 p
- lyhytnokkahanhi 48 p, tundrahanhi 36 p; Perälä, Rääsy, ym.
- laulujoutsen 70 p, mersähanhi 130 p, merihanhi 4 p, kurki 6 p
- lyhytnokkahanhi 24 p, tundrahanhi 80 p; Luhtalanloukko (JKe)
- metsähanhi 370 p, merihanhi 4 p, kanadanhanhi 5 p
- viirupöllö 1 Ä; Suksenjärvi (IN)
- huuhkaja 1 Ä; Luovankylä
- taivaanvuohi 2 p, merikotka 4 p; Karijoki, Myrkky (KRu, PRu)
- lyhytnokkahanhi 9 p, tundrahanhi 9 p, metsähanhi 778 p 136 m, laulujoutsen 73 p 18 m, kanadanhanhi 4 p, hiirihaukka 1 p, kurki 2 m, harmaalokki 23 p, hemppo 1 p
- laulujoutsen 80 p, metsähanhi 300 p; Alakylä, Alakuja (SJa)

29.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SBl, SJa, JKe, MPj) 5.55-11
- tavi 2 m, jouhisorsa 3 m, sinisuohaukka 1 m, meriharakka 2 m, kevään 1.
- laulujoutsen 223 m, sinisorsa 110 m, haahka 1630 m, telkkä 343 m, merimetso 904 m+p, kyhmyjoutsen 90 m, metsähanhi 78 m, merihanhi+sp 188+79 m, ristisorsa 4 m, haapana 9 m, alli 2 m, mustalintu 544 m, uivelo 4 m, tukkakoskelo 34 m, isokoskelo 121 m, kaakkuri 1 p, kuikka 1 m, merikotka 12 m, riskilä 12 p, naurulokki 55 m, uuttukyyhky 1 m, sepelkyyhky 73 m, niittykirvinen 4 S+W, räkättirastas 2 m, kulorastas 4 m, kottarainen 6 m, pajusirkku 1 S
- metsähanhi 600 p, tundrahanhi 6 p; Välikylä (KRu)
- laulujotusen 83 p, merihanhi 8 p, kanadanhanhi 7 p, merikotka 1 p, kurki 4 p

- merikotka 4 p; Närpiö, Närpesfjärden, kt67 (JKe)
- lyhytnokkahanhi 70 p, tundrahanhi 7 p; Östra Yttermark (II)
- metsähanhi 554 p, laulujoutsen 370 p, merihanhi 28 p, kanadanhanhi 10 p, merikotka 3 p, isolepinkäinen 1 p
- lyhytnokkahanhi 96 p, tundrahanhi 9 p; Västra Yttermark (II)
- metsähanhi 247 p, laulujoutsen 210 p, merihanhi 27 p, kanadanhanhi 3 p

- merikotka 1 m, harmaalokki 1 m; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- laulujoutsen 114 p, metsähanhi 287 p; Aninkujan lintutorni (TJä)
- punarinta 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- kottarainen 3 p; Heikkilänkylä (TA)
- laulujoutsen 18 p, metsähanhi 21 p; Harjankylä (PRu)
- harmaalokki 1 m, töyhtöhyyppä 63 p, laulujoutsen 56 p; Savikylä (JRi)
- laulujoutsen 25 p, kurki 2 p, peippo 5 p; Panttikylä (Annika Karhu)
- muuttohaukka 1 p, kevään 1.; Teuva, Luhtalanloukko (JKe)
- lyhytnokkahanhi 22 p, tundrahanhi 24 p, metsähanhi 375 p, merihanhi 2 p
- kurki 1 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- harmaapäätikka 1 p; Kurikka, Jurva, Tainusjärvi (Tiina Ojala)

28.3.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, SBl, SJa) 6.00-12.15
- kyhmyhaahka 1 m, ristisorsa 1 m, kevään 1.
- lyhytnokkahanhi 8 m, haahka 1969 m+p, mustalintu 345 N+S, kyhmyjoutsen 36 m, laulujoutsen 23 m, metsähanhi 18 m, merihanhi 32 m, sinisorsa 30 m, tukkasotka 11 m, alli 9 S+N, pilkkasiipi 8 N+S, telkkä 28 m, tukkakoskelo 24 m, isokoskelo 26 m, kaakkuri 9 N+S, merimetso 334 N+S, merikotka 13 p+m, riskilä 9 p+m, naurulokki 9 N+S, sepelkyyhky 45 m, niittykirvinen 1 m, kulorastas 4 m, pulmunen 33 m
- mustarastas 25 p, kulorastas 1 p; Siipyy, kylä (JKo)
- pikkuvarpunen 45 p, peippo 16 p, urpiainen 25 p
- isolokki 1 p, harmaahaikara 1 S, naurulokki 1 p; Skaftung (SJa)

- haahka 227 p+m, mustalintu 65 m; Närpiö, Stånggrund (JKe) 8.40-9.40
- sinisorsa 6 p, alli 1 m, telkkä 13 p, isokoskelo 18 p, merimetso 20 p+m, ruokki 1 m
- merihanhi 36 p, kanadanhanhi 14 p; Piolahti
- laulujoutsen 95 p, metsähanhi 70 p, lyhytnokkahanhi 8 p; Östra Yttermark (II)

- pikkujoutsen 2 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- metsähanhi+sp 2200 p, kurki 2 p
- lyhytnokkahanhi 22 p, tundrahanhi 4 p; Teuva, Luhtalanloukko (JKe)
- taiga+tundrametsähanhi 300+50 p, laulujoutsen 16 p
- peippo 4 p; Pontus
- merikotka 1 S, peippo 40 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- sepelkyyhky 45 p, peippo 1 p, hemppo 1 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)
- turkinkyyhky 2 p; Jurva, Niemenkylä (AKo)

27.3.
- tundrahanhi 20 p, lyhytnokkahanhia; Kristiinankaupunki, Välikylä (HL)
- metsähanhi n. 400 p, kurki 4 p

- turkinkyyhky 2 p; Närpiö, keskusta (Sven Söderman)
- haapana 5 p, uivelo 6 m, kevään 1.; Blacksögrundet (AL, Staffan Blom)
- haahka 1340 m, mustalintu 468 m, kyhmyjoutsen 75 m, sinisorsa 23 m, tukkasotka 6 m, alli 112 m, telkkä 128 m, tukkakoskelo 20 m, isokoskelo 86 p+m, kaakkuri+sp 6+4 m, merimetso 35 m, merikotka 9 m+p, ruokki 23 S+N, naurulokki 3 m, kalalokki 80 p, harmaalokki 88 m, pyrstötiainen 6 p, peippo 5 m, pulmunen 11 m, pajusirkku 1 p
- varpuspöllö 1 Ä; Blacksnäs
- pulmunen 60 m; Pirttikylä (KLå)

- sepelkyyhky 48 p; Kauhajoki, Aninkuja, Kantokylä (JMi)
- laulujoutsen 245+153 p, kurki 4 p; Kainaston jokilaakso+ Kokonkylä

26.3.
- tikli 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- kurki 3 m; Skaftung (SJa)
- taivaanvuohi 1 p, kevään 1.; Härkmeri
- sepelkyyhky 250 p, kurki 3 p, isolepinkäinen 1 p, hemppo 1 p
- mustarastas 9 p; Pohjoislahti (ALv)

- helmipöllö 1 Ä; Närpiö, Nixmossen (II)
- lyhytnokkahanhi 23 p, tundrahanhi 11 p; Östra Yttermark
- metsähanhi 550 p, laulujoutsen 325 p, merikotka 6 p, pulmunen 55 p
- tikli 1 p; Ylimarkku
- laulujoutsen 110 p, tundrahanhi 6 p; Ylimarkku, Faggbacken
- lyhytnokkahanhi 6 p, tundrahanhi 8 p; Ylimarkku, Räfsbäcken
- laulujoutsen 280 p, metsähanhi 233 p

- lyhytnokkahanhi 47 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, JRi, TJä, IN, ym.)
- tundrahanhi 52 p, metsähanhi 1950 p, laulujoutsen 281 p, merikotka 2 m, sinisuohaukka 1 p, piekana 1 p, tuulihaukka 1 p, kurki 4 p
- lyhytnokkahanhi 8 p, metsähanhi 1300 p; Ratikylä- Hangaskylä (JMi, IN)
- laulujoutsen 36 p, tundrahanhi 6 p, hiirihaukka 1 p, ampuhaukka 1 p, kurki 8 p, sepelkyyhky 12 p, talitiainen 50 p, isolepinkäinen 1 p
- peippo 3 p; Kauhajoki, Männnikkö (JMi)
- kurki 2 p, sepelkyyhky 10 p; Teuva, Perälä, Rääsy (PHo)
- tundrahanhi 2 p, metsähanhi 130 p, laulujoutsen 24 p; Luhtalanloukko (HM, TP)
- lehtopöllö 1 Ä; Kurikka, keskusta (KRu, PRu)
- metsähanhi 56 p; Jurva, Jurvanjärvi (AKo)

25.3.
- kurki 2 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 8.15-11
- kyhmyjoutsen 8 p, sinisorsa 15 m+p, tukkasotka 1 m, haahka 237 m+p, alli 10 N+S, mustalintu 59 m, telkkä 40 m+p, tukkakoskelo 27 m+p, isokoskelo 35 p, kaakkuri 2 m, merimetso 75 m+p, töyhtöhyyppä 37 S, pulmunen 5 m
- punarinta 1 p (kevään 1.), mustarastas 25 p, peippo 10 p; Siipyy (VF, EF)
- mustarastas 25 p, peippo 10 p
- laulurastas 1 m (kevään 1.), peippo 3 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- viirupöllö 1 Ä, varpuspöllö 1 Ä, isolepinkäinen 1 p; Siipyy (JKo, SJa)
- varpuspöllö 1 Ä; Metsälä
- viirupöllö 1 Ä; Skaftung (SJa)
- lyhytnokkahanhi 24 p, tundrahanhi 14 p; Härkmeri
- tuulihaukka 1 p, niittykirvinen 2 p, pulmunen 90 p
- lyhytnokkahanhi 18 p, tundrahanhi 27 p; Lillsund+ Lålby (JVa, ym.)
- metsähanhi 600 p, laulujoutsen 800 p, merihanhi 20 p, valkoposkihanhi 6 p
- lyhytnokkahanhi 6 p, tundrahanhi 10 p; Lapväärtti N, Sandan
- laulujoutsen 600 p, metsähanhi 250 p, kanadanhanhi 8 p

- laulujoutsen 95+125 p; Närpiö, Näsby+ Näveråsen (II)
- metsähanhi 325 p, laulujoutsen 31 p; Västra Yttermark
- merihanhi 45 p, kanadanhanhi 3 p, pulmunen 45 p
- kurki 2 p, merikotka 7 p; Tjärlax+ Kalax
- laulujoutsen 64+38 p, merihanhi 18+2 p, kanadanhanhi 3 p
- kurki 3 m; Pirttikylä (KLå)

- lyhytnokkahanhi 18 p, tundrahanhi 9 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- metsähanhi 1400 p, laulujoutsen 254 p, töyhtöhyyppä 30 p
- kurki 2 p; Teuva, Kauppila, Upanloukko (HM)
- tundrahanhi 4 p, metsähanhi 270 p, laulujoutsen 110 p; Luhtalanloukko
- hanhilaji 25 m, töyhtöhyyppä 9 m; Teuva, Kirkonkylä (KHi)
- kurki 2 m; Teuva, Kirkonkylä (TLe)
- hiirihaukka 2 p, uuttukyyhky 4 m, peippo 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- helmipöllö 1 Ä; Isojoki, Kariluoma (William Velmala)
- viirupöllö 1 auton alle kuollut; Kurikka, Luopa (Jaakko Männistö, Juha Männistö)

24.3.
- merikotka 19 N+S; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JKo) 6.30-8.20
- haahka 64 N+S, mustalintu 5 m, pilkkasiipi 1 S, telkkä 24 p, isokoskelo 55 p, merimetso 93 N+p, ruokki 1 m, naurulokki 1 S, kalalokki 450 S
- viirupöllö 1 Ä; Siipyy, kylä (JKo, ym.)
- pikkutikka 1 p; Siipyy, Norrskogen (JKo)
- nokkavarpunen 1 p, kevään 1.; Skaftung (SJa, JKo)
- kulorastas 3 p, peippo 3 p, vihervarpunen 5 p
- pikkujoutsen 4 p, laulujoutsen 1125 p, metsähanhi 788 p; Härkmeri (II, JKo)
- lyhytnokkahanhi 8 p, tundrahanhi 5 p, merihanhi 26 p, kanadanhanhi 78 p, kurki 1 p, uuttukyyhky 1 p, kulorastas 1 p, hemppo 1 p
- lyhytnokkahanhi 35 p, metsähanhi 1115 p, hemppo 25 p; Lillsund (JKo)
- laulujoutsen 45 p, merihanhi 45 p, tundrahanhi 1 p, valkoposkihanhi 2 p, kiuru 65 p
- metsähanhi 1260 p, laulujoutsen 1080 p; Lålby (JKo)
- merihanhi 15 p, kanadanhanhi 8 p, sinisorsa 9 p
- tundrahanhi 22 p, laulujoutsen 980 p; Lapväärtti N, Sandan (II)
- lyhythokkahanhi 1 p, metsähanhi 235 p, merihanhi 2 p, kanadanhanhi 4 p
- lyhytnokkahnhi 9 p, tundrahanhi 4 p; Perus (JKo, II)
- metsähanhi 2130 p, laulujoutsen 340 p, valkoposkihanhi 2 p, hemppo 2 p
- kapustarinta 1 ä, kevään 1.; Pohjoislahti (ORa, ALv, PSl) 6.45-9.45
- laulujoutsen 76 m, metsähanhi 19 m, merikotka 1 S, töyhtöhyyppä 11 m, merimetso 9 m, pikkutikka 1 p, uuttukyyhky 2 m, sepelkyyhky 56 m, kiuru 34 m, räkättirastas 5 m, isolepinkäinen 1 p
- lyhytnokkahanhi 2 p, laulujoutsen 245 p; Tiukka (SJa)
- metsähanhi 88 p, merihanhi 38 p, kulorastas 11 p
- viirupöllö 1 Ä; Tiukka (HL)

- laulujoutsen 12 p, merihanhi 70 p, kanadanhanhi 19 p; Närpiö, Piolahti (II)
- turkinkyyhky 1 p; Närpiö, keskusta (Sven Söderman)

- lyhytnokkahanhi 4 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, JRi, JaR, TJä)
- tundrahanhi 21 p, metsähanhi 1180 p, laulujoutsen 214 p, merihanhi 1 p, sinisorsa 5 p, piekana 1 m, ampuhaukka 1 p
- laulujoutsen 104 p, metsähanhi 44 p; Savikylä (JRi, JaR)
- tundrahanhi 13 p, metsähanhi 940 p, laulujoutsen 42 p; Hangaskylä (JMi)
- kurki 2 p; Ratikylä-Hangaskylä (JMi, MPe, JPe)
- töyhtöhyyppä 16 p, kottarainen 8 p; Kuutinkylä (ASo, ym.)
- laulujoutsen 9 p, tuulihaukka 1 p, sepelkyyhky 5 m; Panttikylä (Annika Karhu)
- mustarastas 4 p, järripeippo 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- viirupöllö 1 Ä; Isojoki, Viitakoski (William Velmala)
- maakotka 1 W, merikotka 1 m; Kurikka, Latoneva (KRu, PRu)
- merimetso 1 W, piekana 1 m, töyhtöhyyppä 12 p, harmaalokki 10 W
- helmipöllö pesinnät käynnissä, ensimmäiset pöllöt kurkistaneet pöntöistä; Kurikka
- töyhtöhyyppä 4 p, pulmunen 13 m; Jurva, Tainusjärvi (Tiina Ojala)

23.3.
- laulujoutsen 213 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (VF, SJa) 6.50-12
- kaakkuri 8 m+p, ruokki 6 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen 28 m+p, metsähanhi 15 m, merihanhi 24 m, sinisorsa 30 m, tukkasotka 24 p+S, haahka 860 m+, alli 19 N+S, mustalintu 187 m, pilkkasiipi 9 m, telkkä 133 m+p, tukkakoskelo 8 N+S, isokoskelo 74 m, merimetso 83 m, töyhtöhyyppä 10 N+S, riskilä 2 m, naurulokki 6 N+S, kalalokki 410 S, kiuru 6 m
- mustarastas 12 p, kottarainen 2 p, peippo 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF, EF)
- laulujoutsen 61 p+m, merikotka 4 p, kurki 3 p, räkättirastas 3 p; Storsjö (JKo)
- lyhytnokkahanhi 38 p, tundrahanhi 8 p, laulujoutsen 1120 p; Härkmeri (SJa)
- merikotka 2 p, töyhtöhyyppä 60 p, sepelkyyhky 70 p, kottarainen 80 p
- laulujoutsen 62 m, merikotka 2 p; Solaxgrunden (TI) 12.15-14
- metsähanhi 22 m, telkkä 10 p, sepelkyyhky 3 m, peippo 1 m, tikli 3 m
- laulujoutsen 1220 p, metsähanhi 660 p; Lålby (II, SJa)
- lyhytnokkahanhi 32 p, valkoposkihanhi 2 p (kevään 1.), merihanhi 46 p, tundrahanhi 4 p, kanadanhanhi 14 p, sinisorsa 1 p, töyhtöhyyppä 70 p, kulorastas 27 p, mustavaris 2 m, pulmunen 17 p+m
- laulujoutsen 1000 p, metsähanhi+sp 400 p; Lapväärtti N, Sandan (SJa)
- laulujoutsen 200 p, metsähanhi 50 p; Perus

- hemppo 13 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, TJä)
- lyhytnokkahanhi 2 p, tundrahanhi 4 p, laulujoutsen 230 p, metsähanhi 567 p, kanadanhanhi 3 p, merikotka 1 m, töyhtöhyyppä 35 p
- metsähanhi 110 p, töyhtöhyyppä 95 p, kottarainen 30 p; Hangaskylä (JMi)
- laulujoutsen 79 p; Luomankylä (TJä)
- laulujoutsen 35 p, töyhtöhyyppä 5 p; Heikkilänkylä (TA)
- telkkä 2 p, töyhtöhyyppä 12 p; Marttilankylä (ASo, JRi, JaR)
- laulujoutsen 35 p; Laturi (JRi, JaR)
- telkkä 4 p, tuulihaukka 1 p; Harjankylä
- laulujoutsen 24 p, metsähanhi 240 p; Karijoki, Alakuja (IN, HV)
- helmipöllö 2 Ä; Kurikka, Kampinkylä (MHa, ym.)

22.3.
- haahka 209 m+p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SJa) 6.35-10.35
- kuikka 3 m, riskilä 5 p (kevään 1.), kyhmyjoutsen 27 m+p, tukkasotka 6 S, alli 12 m, mustalintu 27 S+N, telkkä 32 N+S, tukkakoskelo 9 N+S, isokoskelo 104 p+m, merimetso 113 p+m, merikotka 9 m, töyhtöhyyppä 6 S+N, naurulokki 1 m, kalalokki 220 m, harmaalokki 80 m, sepelkyyhky 6 S, kiuru 8 m
- harmaahaikara 1 p,ä, kevään 1.; Skaftung (SJa)
- lyhytnokkahanhi 30 p, metsähanhi 478 p, laulujoutsen 540 p; Härkmeri (JKo)
- merihanhi 62 p, kanadanhanhi 25 p, töyhtöhyyppä 15 p, sepelkyyhky 80 p, kiuru 80 p
- pikkujoutsen 1 p, kurki 1 p, kevään 1.; Lålby+ Lillsund (JKo, ym.)
- lyhytnokkahanhi 27 p, tundrahanhi 15 p, metsähanhi 741 p, laulujoutsen 650 p, merihanhi 113 p, kanadanhanhi 8 p, merikotka 2 p, töyhtöhyyppä 7 p, pulmunen 20 p
- laulujoutsen 1057 p, merihanhi 10 p; Lapväärtti N, Sandan
- metsähanhi 260 p, laulujoutsen 12 p; Perus (JKo)
- niittykirvinen 1 m, kevään 1.; Tiukka (HL)

- kanadanhanhi 19 p; Närpiö, Piolahti (II)
- haahka 24 m; Blacksögrundet (Tomas Klemets, Staffan Blom) 7.30-9.10
- kyhmyjoutsen 29 p+m, tukkasotka 1 m, mustalintu 15 m, telkkä 38 m+p, isokoskelo 22 p+m, merikotka 2 p, merimetso 8 m, kalalokki 100 p

- lyhytnokkahanhi 2 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, JRi, TJä, ym.)
- metsähanhi 360 p, laulujoutsen 188 p, kiuru 190 p, merihanhi 1 p, tundrahanhi 3 p, töyhtöhyyppä 37 p, kottarainen 28 p
- hiirihaukka 1 p; Päntäne (Tomas Klemets, Staffan Blom)
- laulujoutsen 12 p, pulmunen 4 m; Nummijärvi (IN)
- töyhtöhyypä 3 m, tikli 1 p; Teuva, Kirkonkylä (TLe)
- telkkä 1 p; Karijoki, Myrkky, Viitakoski (TLe)
- uuttukyyhky 1 m; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (KWa)

21.3.
- laulujoutsen 800 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (PSl)
- taigametsähanhi 70 p, tundrametsähanhi 60 p, sepelkyyhky 120 p
- kiuru 550 p, pulmunen 12 p; Lillsund (SJa)
- laulujoutsen 24 p, merihanhi 6 p, töyhtöhyyppä 33 p
- lyhytnokkahanhi 14 p, tundrahanhi 2 p, kevään 1.; Lålby
- laulujoutsen 810 p, metsähanhi 330 p 45 m, merihanhi 30 p, kanadanhanhi 25 p, töyhtöhyyppä 5 p, uuttukyyhky 2 N, sepelkyyhky 16 p, kiuru 12 p
- lyhytnokkahanhi 5 p, hanhilaji 200 p, kiuru 15 p, kevään 1.; Lapväärtti N, Sandan
- tundrahanhi 6 p (kevään 1.), laulujoutsen 60 p, metsähanhi 45 p, kiuru 40 p; Perus

- laulujoutsen 55 p, merihanhi 24 p, kanadanhanhi 19 p; Närpiö, Kalax (II)

- tundrahanhi 3 p, kevään 1.; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, TJä)
- metsähanhi 177 p, laulujoutsen 141 p 19 m, kiuru 120 p, kanadanhanhi 3 p, telkkä 2 p, tuulihaukka 1 p, töyhtöhyyppä 29 p, sepelkyyhky 3 p, kottarainen 15 p
- metsähanhi 17 m, töyhtöhyyppä 9 p; Päntäne (IN)
- kottarainen 3 p; Pukkilankylä (VYT)
- laulujoutsen 10 p, kiuru 12 m; Teuva, Suksenjärvi (IN)
- sepelkyyhky 2 p; Teuva, Kirkonkylä (TLe)
- laulujoutsen 31 m, metsähanhi 1 p, töyhtöhyyppä 4 p; Perälä (PHo)

20.3.
- laulujoutsen 370 p, kanadanhanhi 12 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (II)
- merihanhi 14 p, sepelkyyhky 1 p
- pulmunen 110 p; Lålby
- metsähanhi 1 S, naurulokki 4 m; Pohjoislahti (ORa) 16.35-18.30
- mustavaris 6 m, peippo 3 m, pajusirkku 1 p

- metsähanhi 24 p, piekana 1 m; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- laulujoutsen 39 p, ampuhaukka 1 p, töyhtöhyyppä 9 p, kottarainen 14 p
- mustarastas 1 p, tikli 2 p; Kurikka, Jurva, Niemenkylä (AKo)
- laulujoutsen 60 p; Jurvanjärvi (MVa, JKe, MPj)
- töyhtöhyyppä 22 p, uuttukyyhky 1 p, mustavaris 12 p

19.3.
- laulujoutsen 134 p, kanadanhanhi 23 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (SJa)
- merihanhi 14 p, töyhtöhyyppä 12 p, sepelkyyhky 15 p, kiuru 123 p, mustavaris 3 p
- laulujoutsen 93 p, merihanhi 35 p, kanadanhanhi 10 p, kiuru 70 p; Lillsund
- laulujoutsen 140 p, metsähanhi 26 p, merihanhi 20 p; Lålby
- kanadanhanhi 40 p, töyhtöhyyppä 11 p, merikotka 3 p
- töyhtöhyyppä 30 S; Kristiina, keskusta (PSl)

- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- laulujoutsen 80 p; Norrnäs (MNo)

- laulujoutsen 18 p, kottarainen 7 p; Kauhajoki, Kainastonjokilaakso (JMi)
- mustavaris 1 m; Kainasto (JRi, JaR)
- kiuru 7 p; Savikylä
- huuhkaja 1 Ä; Möykkykylä (IN)
- koskikara 2 p; Muurahainen
- pulmunen 30 p; Uuro
- uuttukyyhky 1 p; Teuva, Perälä (KRu, PRu)
- mustarastas 2 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- laulujoutsen 9 m, koskikara 2 p; Isojoki, Leppikylä (IN)
- telkkä 1 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (AKo)

18.3.
- helmipöllö 7 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy- Metsälä- Henriksdal (SJa)
- varpuspöllö 1 ä, laulujoutsen 2 ä,m, töyhtöhyyppä 1 ä
- lehtokurppa 1 p; Skaftung
- laulujoutsen 144 p; Härkmeri (KRu, PRu)
- merihanhi 24 p, kanadanhanhi 12 p, merikotka 1 p, töyhtöhyyppä 80 p, sepelkyyhky 31 p, mustavaris 16 p, kottarainen 25 p
- töyhtöhyyppä 80 p, kiuru 150 p, metsähanhi 15 p, merihanhi 10 p; Lillsund
- laulujoutsen 6 p, sepelkyyhky 1 p, räkättirastas 27 p, pulmunen 70 p
- pulmunen 160 p, laulujoutsen 5 p, merihanhi 8 p, töyhtöhyyppä 55 p; Tiukka

- laulujoutsen 1 m, peltopyy 10 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

- metsähanhi 2 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, TJä)
- laulujoutsen 21 p 5 m, merikotka 1 p, sinisuohaukka 1 p, töyhtöhyyppä 20 p 6 m
- laulujoutsen 8 m; Kauhajoki, keskusta (TJä)
- töyhtöhyyppä 6 p; Heikkilänkylä (TA)
- laulujoutsen 2 m, lokkilaji 1 m; Teuva, keskusta (KHi)
- tikli 2 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

17.3.
- metsähanhi 17 m, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (II) 10.00-12.15
- tukkasotka 6 m, merimetso 2 m, kevään 1.
- kyhmyjoutsen 15 m+p, laulujoutsen 8 m, merihanhi 8 m, haahka 32 N+S, mustalintu 1 p, merikotka 8 m+p
- kulorastas 1 p (kevään 1.), töyhtöhyyppä 2 p, räkättirastas 1 p; Storsjö (SJa)
- laulujoutsen 2 p, harmaahanhilaji 2 p; Pakankylä (JKe)
- hiirihaukka 1 m (kevään 1.), kottarainen 3 m; Skaftung (SJa)
- kanadanhanhi 3 p, kevään 1.; Härkmeri (II)
- laulujoutsen 19 p, merihanhi 8 p
- töyhtöhyyppä 40 p, kiuru 70 p, kottarainen 12 p; Lillsund (KRu, PRu, II)
- kanadanhanhi 1 p (kevään 1.), laulujoutsen 46 p; Lålby (II)
- merihanhi 1 p, töyhtöhyyppä 7 p, tundraurpiaiainen 1 p, urpiainen 70 p
- merimetso 2 m (kevään 1.), laulujoutsen 10 SE; Skatan (ORa) 10.00-12
- kyhmyjoutsen 9 m+p, merihanhi 3 m, isokoskelo 23 m+p, merikotka 15 p+m
- hiirihaukka 1 m (kevään 1.), merikotka 1 p, mustavaris 1 p; Välikylä (KRu, PRu)

- metsähanhi 3 p, kevään 1.; Närpiö, Piolahti (II, JKe)
- laulujoutsen 13 p, merihanhi 4 p, töyhtöhyyppä 7 p
- tukkasotka 3 m, kevään 1.; Blacksögrundet (AL, Staffan Blom, Orvokki Hakala) 8.25-10.20
- merimetso 1 S, naurulokki 1 S, kevään 1.
- kyhmyjoutsen 4 p, laulujoutsen 2 p, merihanhi 1 p, alli 12 p, telkkä 60 m+p, tukkakoskelo 2 m, isokoskelo 124 p+m, merikotka 4 m, pulmunen 44 m

- mustavaris 1 W; Kauhajoki, Savikylä (JRi, JaR)
- laulujoutsen 2 p, piekana 1 p; Aninkujan lintutorni (JMi)
- koskikara 1 p; Hyypänmäki (VYT)
- koskikara 1 p; Jokimaa (IN)
- laulujoutsen 2 p; Nummijärvi (Myy Ojanpää)
- merikotka 2 p, töyhtöhyyppä 2 S, harmaalokki 6 m; Karijoki, Myrkky (KRu, PRu)
- laulujoutsen 4 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (KWa)

16.3.
- haahka 6 m 3 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (SJa) 9.30-11
- kyhmyjoutse 4 p, laulujoutsen 2 ä, mustalintu 2 p, telkkä 8 m+p, isokoskelo 92 p+m, merikotka 4 p, kalalokki 55 N+S, harmaalokki 73 p+m, isokäpylintu 5 p
- lehtopöllö 2 Ä, varpuspöllö 1 Ä, helmipöllö 7 Ä; Siipyy- Metsälä (SJa, MPj, ym.)
- sepelkyyhky 2 p, tikli 1 p; Skaftung
- merihanhi 8 p (kevään 1.), laulujoutsen 7 p, töyhtöhyyppä 23 p; Härkmeri (II, SJa)
- töyhtöhyyppä 1 p, mustarastas 1 Ä; Lillsund (PRu, KRu)

- merihanhi 1 m (kevään 1.), laulujoutsen 19 p; Lålby (II)
- laulujoutsen 4 m; Perus
- harmaapäätikka 1 p, merikotka 8 p; Skatan (HM, PSl)
- laulujoutsen 2 p; Välikylä (PRu, KRu)

- merihanhi 2 p (kevään 1.), laulujoutsen 2 p; Närpiö, Piolahti (II)
- kottarainen 8 p; Kåtnäs
- helmipöllö 1 Ä; Tjärlax

- laulujoutsen 2 p, sepelkyyhky 1 p; Kauhajoki, Kainasto (ASo, ym.)
- laulujoutsen 2 p, piekana 1 p, tuulihaukka 1 p; Aninkujan lintutorni (JMi)
- huuhkaja 1 Ä; Parjakanneva (..)
- räkättirastas 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- helmipöllö 1 Ä; Karijoki, Myrkky (PRu, KRu)
- laulujoutsen 4 p; Kurikka, Jurva, Sikaneva (AKo)

15.3.
- laulujoutsen 3 p, mustavaris 3 p; Kristiinankaupunki, Härkmeri (SJa)
- koskikara 2 p, mustarastas 1 Ä; Blomträsket (IN)
- laulujoutsen 4 p; Lålby
- laulujoutsen 1 ä; Kristiina, keskusta (PSl)

- uuttukyyhky 1 m, kevään 1.; Kauhajoki, Päntäne (IN)
- helmipöllö 1 p; Teuva, Suksenjärvi (HM)
- mustarastas 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- teeri 22 p; Kakkorinneva (IN)

14.3.
- hanhilaji 1 S, varpushaukka 1 p; Kristiinankaupunki, keskusta (PSl)

- tikli 1 p; Närpiö, Piolahti (Thea Nelson)
- varpushaukka 1 p; Norrnäs (MNo)

- koskikara 1 p; Teuva, keskusta, Suksen silta (HM)
- kottarainen 4 p; Teuva, keskusta (ORa)

13.3.
- piekana 1 p, mustavaris 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JMi)
- peippo 1 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö

12.3.
- isolepinkäinen 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Länsikylä (MHa, ym.)
- laulujoutsen 2 S, isokoskelo 38 p, merikotka 2 p; Siipyyn lintutorni
- merikotka 3 p; Skaftung
- tuulihaukka 1 p, kevään 1.; Lålby (HL)
- merikotka 3 m; Kristiina (JK)
- huuhkaja 1 Ä; Peninkylä (SJa, MPj)

- palokärki 2 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå, Nea Långskog)

- tundraurpiainen 1 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi)
- koskikara 4 p; Muurahainen (IN)
- viirupöllö 1 Ä; Teuva, Saarenneva (SJa, MPj)
- helmipöllö 1 Ä; Karijoki, Metsälehdonkylä (SJa, MPj)
- pohjantikka 1 p; Isojoki, Lauhanvuori (IN)

10.3.
- käpytikka a6 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (Tommi Jyly)

- sarvipöllö 2 Ä, helmipöllö 2 Ä; Kauhajoki, Hangaskylä (PRu, KRu)
- sinisuohaukka 1 p; Aninkujan lintutorni (JPi, Reetta Pitkäkoski)
- koskikara 1 p; Kainasto
- hiiripöllö 2 p; Möykkykylä (IN, HV)
- viirupöllö 1 Ä; Karijoki, Myrkky, Perkiönmäki (PRu, KRu)
- helmipöllö 1 Ä; Metsälehdonkylä
- huuhkaja 1 Ä, helmipöllö 1 Ä; Kurikka, Jaaranmaa (PRu, KRu)
- riekko 1 Ä, viirupöllö 1 Ä; Lautakangas (KRu)

9.3.
- laulujoutsen 8 m, kiuru 2 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (JPi)
- helmipöllö 2 Ä; Välikylä (PRu, KRu)

- helmipöllö 1 Ä; Närpiö, Bäckliden (JKe)
- lehtopöllö 1 Ä; Kaskinen, Fladan (JKe)

- laulujoutsen 6 p; Kauhajoki, Kainasto, Pöllönneva (Reetta Pitkäkoski)
- helmipöllö 1 Ä; Sotka (Reijo Vainionpää)
- helmipöllö 1 Ä; Teuva, Perälä, Tankineva (JKe)
- helmipöllö 1 Ä; Perälä, Salonpää (PRu, KRu)
- viirupöllö 1 Ä; Karijoki, Pikku-Myrkky (PRu, KRu)
- laulujoutsen 6 m; Kurikka, keskusta (KRu)
- huuhkaja 1 Ä; Jurva, Niemenkylä (AKo)

8.3.
- töyhtöhyyppä 1 p, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Härkmeri (SJa)

- tikli 1 p; Kauhajoki, keskusta (IN)

7.3.
- mustarastas 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (JPi)

- helmipöllö 1 Ä; Kauhajoki, Yrjänäinen (Arto Vainionpää)
- järripeippo 1 p; Teuva, Riippi (JKe)

6.3.
- tundraurpiainen 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)

5.3.
- maakotka 1 m; Kristiinankaupunki, Storsjö (VF)
- merikotka 22 m, viirupöllö 1 Ä, helmipöllö 1 Ä; Siipyy, kylä (JKo)

- koskikara 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi, Nummijoki (ARR, HAR)
- lehtopöllö 1 Ä; Kauhajoki, Kalkunmäki (JPT)
- isolepinkäinen 1 p; Teuva, Riippi, tll (IN)
- koskikara 1 p; Teuva, keskusta, Suksen silta (HM)

4.3.
- urpiainen 70 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)

- sepelkyyhky 1 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Jokimaa (JPi)
- piekana 1 p, sinisuohaukka 1 p, isolepinkäinen 1 p; Aninkujan lintutorni (JTu)
- lehtopöllö 1 Ä; Isojoki, Polvenkylä (JTu)
- viirupöllö 3+3 Ä; Kodesjärvi+ Koppelonkylä-Kivijärvi
- pohjantikka 1 p; Lauhanvuori (IN)

3.3.
- hiiripöllö 1 p; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA, MKm)
- isolokki 1 p; Rågårdsfjärden
- lehtopöllö 1 Ä; Siipyy (JKo, MPj)
- harmaapäätikka 1 p, pikkutikka 1 p; Skaftung (SJa)
- kyhmyjoutsen 6 m, merikotka 7 p, mustavaris 6 m; Skaftung (HWe, GWe)
- mustavaris 2 p; Skaftung (SJa, MPj)
- laulujoutsen 4 p, kottarainen 1 p; Härkmeri (SJa)

- riekko 1 p; Kauhajoki, Kauhaneva (VYT)
- piekana 1 p, sinisuohaukka 1 p; Aninkujan lintutorni (JPi)
- laulujoutsen 1 p; Teuva, Luhtalanloukko (JJ)
- laulujoutsen 1 p; Kurikka, Iso Pättikangas, tll (PRu, KRu)
- pyrstötiainen 1 p; Kampinkylä
- peltopyy 5 p; Pitkämönranta (JaR)

2.3.
- laulujoutsen 14 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi, tll (JKo, VF, SJa)
- kyhmyjoutsen 4 N+S, mustalintu+sp 3+2 m, pilkkasiipi 1 m, telkkä 13 m+p, isokoskelo 36 p, teeri 8 p, merikokta 8 p+m, kanahaukka 1 p, kalalokki 60 N+S, harmaalokki 82 m, viherpeippo 43 p
- mustarastas 3 p; Siipyy, kylä (JKo)
- laulujoutsen 19 p; Lålby (HWe, GWe)

- laulujoutsen 6 p; Kauhajoki, Harjankylä (JRi, JaR)
- koskikara 1 p; Muurahainen (IN)

1.3.
- kyhmyjoutsen 7 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 8.25-10.05
- laulujoutsen 4 m+p, merikotka 1 p, kalalokki 15 N, harmaalokki 85 N, merilokki 12 N, naakka 1 N, varis 4 N
- merikotka 1 m, pähkinähakki 1 p, urpiainen 50 p; Siipyy, kylä

- mustarastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- kiuru 1 m, sepelkyyhky 1 p, kevään 1.; Kauhajoki, keskusta, tll (JRi, JaR, ym.)
- varpushaukka 1 W, naakka 240 p, viherpeippo 43 p
- piekana 1 p, sinisuohaukka 1 p, kottarainen 1 p; Kainasto (JMi)
- isolepinkäinen 2 p; Piikkilä- Lammasneva (JPi)

AlkuunHelmikuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

28.2.
- isolokki 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (SJa)
- tikli 3 p; Skaftung, Kalasatama (HWe)

- piekana 1 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- peippo 1 p; Kauhajoki, Männikkö

27.2.
- kyhmyjoutsen 6 N, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Skaftung (Henrik ja Greta Westerholm)
- laulujoutsen 4 N; Pohjoislahti (ALv)

- isolokki 1 p, sama; Kaskinen, keskusta (JPi, JMi)

- sinisuohaukka 1 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JPi, JMi)

26.2.
- lehtopöllö 2 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, Appelö (SJa)

- isolokki 1 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi)
- lehtopöllö 1 ä; Nämpnäs (II)
- merikotka 8 p; Kaskinen, Pukkisaari, tll (JKe)
- telkkä 1 p, isokoskelo 11 p; MB:n altaat
- pikkutikka 1 p, räkättirastas 1 p; Kaskinen, keskusta

- laulujoutsen 5 p; Kauhajoki, Kainasto (JRi, JaR, JMi)
- piekana 1 p, ampuhaukka 1 p; Kainaston jokilaakso (JMi, JPi)
- hiiripöllö 1 p; Valkamankylä (Jukka Tanner)
- harmaapäätikka 1 p; Sotka (Riitta Ala-Piha)
- räkättirastas 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

25.2.
- laulujoutsen 2 p; Kristiinankaupunki, Pakankylä (IN, HV)
- sinisorsa 1 p, koskikara 1 p; Metsälänjoki

- isokoskelo 1 p; Kaskinen, Kalasatama (Jannike Nynäs)

- tuulihaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JMi)
- koskikara 1 p; Päntäne, Karijoentie (IN, HV)
- laulujoutsen 1 m; Koskenkylä (Mauno Vuorenmaa)

24.2.
- sinisuohaukka 1 p, ampuhaukka 1 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- tikli 25 p; Teuva, keskusta (KHi)

23.2.
- laulujoutsen 1 m, kevään 1.; Kristiinankaupunki, Svisskäret, tll (TI)
- merikotka 8 p+m, harmaalokki 34 N, merilokki 13 N, urpiainen 20 p

- koskikara 1 p; Närpiö, Almängsfors, tll (II)
- kottarainen 8 p; Närpiö, Kåtnäs
- tikli 1 p; Närpiö, Näsby
- varpushaukka 1 p, isolepinkäinen 1 p; Kalax

- koskikara 1 p; Kauhajoki, uimahalli (IN)
- viirupöllö 1 ä; Teuva, Suksenjärvi (SJa)
- viirupöllö 1 Ä, helmipöllö 1 Ä; Karijoki, Metsälehdonkylä (II)
- viirupöllö 1 Ä, helmipöllö 1 Ä; Salonkylä
- koskikara 1 p; Isojoki, Viitakoski (IN)
- koskikara 3 p; Kurikka, Kakkurinkoski (PRu, KRu)
- koskikara 1 p; Lohiluoma

22.2.
- peukaloinen 1 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- viiksitimali 3 p, pyrstötiainen 5 p, pajusirkku 13 p

- koskikara 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi, Nummijoki (IN, HV)
- riekko 2 p, tuoreet jäljet; Kauhaneva

21.2.
- tikli 6 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå)

- sinisuohaukka /1 p; Kauhajoki, Kainasto (JMi)
- räkättirastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (HV)
- mustarastas 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- varpuspöllö 1 Ä; Iso-Kakkori (IN)
- viirupöllö 3 Ä, helmipöllö 2 Ä; Kurikka, Myllykylä- Ponsineva (PRu, KRu)

20.2.
- peippo 2 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi)

19.2.
- koskikara 1 p; Teuva, keskusta, Suksen silta (HM)
- harmaapäätikka 1 p, edelleen; Karijoki, Salonkylä (JMu)

18.2.
- peippo 1 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi)
- huuhkaja 1 Ä; Hyyppä, Teevahainen (Mauno Vuorenmaa)

17.2.
- viirupöllö 1 Ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (SSt)

- helmipöllö 2 Ä, isolepinkäinen 1 p; Närpiö, Kalax (II)
- koskikara 1 p; Almängsfors

- tuulihaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Pöllönneva (JMi)
- sinisuohaukka 2 p, isolepinkäinen 1 p
- helmipöllö 1 ä; Heikkilä (VYT, ym.)
- pähkinähakki 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- viirupöllö 1 Ä; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- huuhkaja 2 Ä, lehtopöllö 1 Ä; Kurikka, Pitkämönranta (PRu, KRu)
- huuhkaja 1 Ä; Reinikanneva
- huuhkaja 1 Ä, helmipöllö 4 Ä; Pohjoiskylä-Polvenkylä-Korvenkylä
- piekana 1 p; Panttila (Jouni Kannonlahti, Anna Tiitola)
- turkinkyyhky 2 p, huuhkaja 1 Ä, helmipöllö 1 Ä; Jurva, Niemenkylä (AKo, ym.)

16.2.
- mustalintu 8 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SJa) 8.20-10.50
- alli 1 S, telkkä 5 S+N, merikotka 2 p, kalalokki 80 S+p, harmaalokki 100 S+N, varis 2 N 1 S, sohjojäätä 1 km rannasta, jonka jälkeen meri avoin

- kottarainen 13 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- peltopyy 6 p; Ylimarkku

- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Valkamankylä (ASo, Katriina Salonen, Noora Salonen)
- hiiripöllö 1 p; Hyypänmäki (IN, HV)
- tikli 4 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- sinisuohaukka 1 SE; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (MVa)

15.2.
- helmipöllö 1 Ä; Kristiinankaupunki, Heden (SJa)
- järripeippo 1 p, urpiainen 185 p+m; Siipyy, kylä (JKo, KJy)

- peltopyy 7 p; Närpiö, Pirttikylä (Aarne Lahti, Staffan Blom, Tomas Klemets)

- sinisuohaukka 1/ p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- helmipöllö 1 Ä; Isojoki, Kiimakeidas (SJa)
- helmipöllö 1 Ä; Kurikka, Juonenkylä (PRu, KRu)
- huuhkaja 1 Ä, helmipöllö 2 Ä; Panttila

14.2.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (SJa) 13.30-14, meri auki Länsikärkeä kohden lähes rantaan asti. Storbådanin itäpuolella avointa vettä 100 m, josta jäänreuna kulki Domarkobbanin kärkeen.
- telkkä 11 p, isokoskelo 66 p+m, merikotka 3 p, kalalokki 8 m+p
- mustalintu 8 N; Skaftung (JKo), avomeri auki, sisäpuolella jäässä

- sinisorsa 2 p, urpiainen 20 p; Kaskinen, MB:n altaat (JKe)
- isokoskelo 1 p, harmaalokki 45 p; Kalasatama

- lehtopöllö 1 Ä; Kurikka, Pitkämö (Tommi Pantti, Meeri Pantti)

13.2.
- peippo 1 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi)

12.2.
- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- peltopyy 5 p; Pirttikylä (KLå, Nea Långskog)

- suopöllö 1 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- tuulihaukka 1 p; Kainasto, Ratikylä

11.2.
- räkättirastas 1 S; Kristiinankaupunki, Skaftung (SJa)

- sinisuohaukka /1 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- harmaapäätikka 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)

9.2.
- räkättirastas 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung, Långfors (Veikko Katajisto)
- kottarainen 2 p, mustarastas 1 p; Dagsmark (IR)
- pyrstötiainen 8 p; Pohjoislahti (ALv)

- turkinkyyhky 2 p; Närpiö, keskusta (Sven Söderman)

- tikli 4 p; Teuva, keskusta (KHi)

8.2.
- peippo 2 p, järripeippo 4 p; Kristiinankaupunki, keskusta (PSl)
- tundraurpiainen 2 p, urpiainen 30 p, mustarastas 1 p

- mustavaris 1 p, kevään 1.; Närpiö, keskusta (II)
- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)

- viherpeippo 64 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi)

6.2.
- peippo 1 p; Kauhajoki, keskusta, Männikkö (JMi, SMi)
- keskikokoinen pöllö 1 p; Kurikka, keskusta (SMi)
- peltopyy 11 p, isolepinkäinen 1 p; Jurva, Närvijoki (TMy)

5.2.
- pyrstötiainen 5 p; Kristiinankaupunki, Lillsund (MPj)

- tikli 3 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

4.2.
- turkinkyyhky 1 p; Närpiö, keskusta (Sven Söderman)

- tuulihaukka 1 p, peltopyy 8 p; Kauhajoki, Ratikylä (MPe, JPe)

3.2.
- mustarastas 1 p; Närpiö, Norrnäs (MNo, Tomas Klemets)

- peippo 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- koskikara 1 p, räkättirastas 1 p; Kauhajoki, uimahalli (IN, HV)

2.2.
- pulmunen 1 p; Kristiinankaupunki, Uttermossa (SJa, MPj, ym.)
- tundraurpiainen 1 p, urpiainen 16 p

- tikli 17 p; Närpiö, keskusta (II, Sven Söderman)
- kottarainen 2 p, mustarastas 1 p, isolepinkäinen 1 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- teeri 17 p; Kauhajoki, Hyyppä, Rotolankylä (SJa, MPj, ym.)
- peippo 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)

1.2.
- sarvipöllö 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

AlkuunTammikuu 2019

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

31.1.
- harmaapäätikka 1/ p; Kauhajoki, Rahikka (Elina Rahikka)

30.1.
- teeri 8 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, KJy)

29.1.
- koskikara 1 p; Kauhajoki, Nummijärvi, Nummijoki (IN)
- maakotka 2 p (yrittivät kiepeissä olevia teeriä), teeri 16 p; Kampinkeidas

28.1.
- peippo 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- järripeippo 2 p, mustarastas 4 p, urpiainen 18 p
- peltopyy 4 p; Lillsund (JKo, KK)
- koskikara 1 p; Savilahti (HL)

- varpushaukka 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)

27.1.
- tundraurpiainen 1 p, pähkinähakki 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, KJy)
- pikkutikka 1 p; Siipyy, Flada (VF)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF, EF)
- mustarastas 1 p; Siipyy, Länsikylä (Astrid Jaakkola)
- harmaalokki 500 p, merilokki 100 p; Skaftung (JKo, SJa, KK, MPj)
- merikotka 6 p; Skaftung (KK)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 3 p; Skaftung (Arja Savolainen)
- kottarainen 1 p, tikli 3 p; Lapväärtti (Tarmo Kytölä)
- järripeippo 1 p; Kristiina, keskusta (Mika Harju)
- pähkinähakki 1 p; Kristiina, keskusta (TVi, Kristiina Vilkki)
- viiksitimali 16 p; Pohjoislahti (Sonja Grönholm, Marina Wiklund)

- mustarastas 2 p; Närpiö, Piolahti (Ingerl Södergård)
- tikli 7 p; Närpiö, keskusta (II, Sven Söderman)
- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- mustarastas 2 p; Östra Yttermark (Klas-Ole Lång)
- mustarastas 2 p; Västra Yttermark (Johnny Mickelsson)
- mustarastas 1 p; Ylimarkku (Harri Österberg)
- peippo 1 p, mustarastas 1 p, tikli 8 p; Pirttikylä (KLå)
- peippo 1 p, varpushaukka 2 p; Pirttikylä (Helena Heino)
- pyrstötiainen 5 p; Pirttikylä, Svartnäs (Sören Kronman)
- merikotka 1 p, harmaalokki 9 p; Eskilsö (Ulf Öhman)
- kottarainen 4 p, kesykyyky 20 p; Kaskinen, keskusta (Mona Back)

- viherpeippo 52 p, urpiainen 15 p; Kauhajoki, Pukkilankylä (VYT)
- järripeippo 4 p; Kauhajoki, keskusta (Eija Cederlöf)
- järripeippo 1 p; Kauhajoki, Savikylä (Tuula Välikorpi)
- pikkuvarpunen 86 p; Aronkylä (Taina Latvala)
- mustarastas 1 p, tikli 1 p; Aronkylä (Jukka Mättö, Sirpa Mättö)
- mustarastas 1 p; Kainasto (Ritva Kuusisto)
- harmaapäätikka 1 p, varpushaukka 1 p; Sepänkylä (Terttu Yli-Koski)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 1 p; Sepänkylä (Jussi Kamila, Sirpa Kamila)
- mustarastas 1 p; Teevahainen (Anni Leppiranta)
- harmaapäätikka 1 p; Hyyppä, Könnönkylä (Jaana Mäkiranta, Veli-Matti Mäkiranta)
- mustarastas 2 p; Nummijärvi (Eija Itävaara)
- mustarastas 1 p; Teuva, keskusta (Vikke Mikkilä)
- tikli 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- mustarastas 1 p; Kirkonkylä (Maritta Kallio)
- mustarastas 1 p, isolepinkäinen 1 p; Kauppila (Jari Koskinen)
- harmaapäätikka 1 p; Riipinmäki (Osmo Riippi, Anneli Rintala, Mari Rintala)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 1 p; Karijoki, Alakylä (Eila Salonranta)
- mustarastas 1 p; Karijoki, keskusta (Keijo Auressalmi)
- harmaapäätikka 1 p; Isojoki, Iivarinkylä (Heidi Herrala)
- varpushaukka 1 p; Sarviluoma (Juha Jansson)
- mustarastas 1 p; Peuralankylä (Ellen Peltomaa)
- harmaapäätikka 1 p; Kärjenkoski (Mervi Karikoski)
- tikli 13 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)
- mustarastas 1 p; Kurikka, keskusta (Marjatta Lammila)
- mustarastas 1 p; Luopa (Tanja Salo)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 1 p; Mietaankylä (Helena Kallio)
- mustarastas 1 p; Jurva, Närvijoki (Jaakko Niiranen)
- mustarastas 1 p; Närvijoki (Sanna Harjunpää)
- varpuspöllö 1 p; Närvijoki (Ari Lakso)
- peippo 1 p, peltopyy 12 p, varpushaukka 1 p, keltasirkku 150 p; Närvijoki (TMy)
- pyrstötiainen 4 p; Pyörni (Maarit Hällbacka)

26.1.
- maakotka 1 S; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, KJy)
- merikotka 1 SE, harmaalokki 35 S mustarastas 2 p
- isokoskelo 36 p; Siipyy, Kiili
- mustarastas 1 p; Siipyy (Pia Kaskela)
- tundraurpiainen 1 p, mustarastas 3 p, viherpeippo 48 p; Skaftung (SJa)
- mustarastas 1 p; Skaftung (Ritva Rimpinen)
- viirupöllö 1 p; Metsälä, Sandvik (Sakari Vilén)
- järripeippo 1 p; Dagsmark (IR)
- urpiainen 20 p; Kristiina, keskusta (CAL)
- mustarastas 2 p; Kristiina, Itäpuoli (Ari Lähdes)
- mustarastas 1 p; Kristiina, keskusta (Margaretha Reinlund)
- pähkinähakki 2 p; Kristiina, Pormestarinniitty (Iiris Koivuluoma)
- mustarastas 1 p; Skatan (GNo)
- mustarastas 1 p; Storön (CAL)

- kottarainen 2 p, varpushaukka 1 p, pikkuvarpunen 65 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- tikli 8 p, mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (Sven Söderman)
- pähkinähakki 1 p; Norrnäs (MNo)
- mustarastas 6 p; Östra Yttermark (Clary Kaas, Anor Kaas)
- harmaapäätikka 1 p, varpushaukka 1 p; Ylimarkku (Alf ja Yngve Granfors)
- turkinkyyhky 2 p, mustarastas 1 p; Ylimarkku (Eivor ja Roland Back)
- mustarastas 4 p; Eskilsö (Tage Marander)
- kottarainen 2 p; Kaskinen, keskusta (Eila Toivonen)
- kesykyyhky 21 p, mustarastas 2 p
- mustarastas 1 p; Kaskinen, Närpiön-raja (Tapio Alanko)

- koskikara 1 p; Kauhajoki, Muurahainen (IN, HV)
- varpushaukka 1 p; Kauhajoki, keskusta (Maija-Liisa Antila)
- peltopyy 11 p; Lustila (Antti Kalajainen)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 1 p; Yrjänäinen (Arto Vainionpää)
- kesykyyhky 31 p; Kainasto (Marjo-Riitta Raittila)
- viherpeippo 50 p; Äijönkylä (Sirkka Siirtola)
- mustarastas 1 p; Juonikylä (Saila Mäkiranta, Esko Ylikutsi)
- varpushaukka 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- urpiainen 24 p; Teuva, keskusta (Aki Rossi)
- järripeippo 1 p, peltopyy 10 p, mustarastas 1 p; Riipinmäki (Anneli, Mari ja Raimo Rintala)
- koskikara 1 p; Isojoki, Viitakoski (IN, HV)
- mustarastas 1 p; Isojoki, keskusta (Lauri Maakylä)
- mustarastas 1 p; Kurikka, Jyllintaival (Markku Leppinen)
- mustarastas 1 p; Kurikka, keskusta (Reijo Järvenpää)
- mustarastas 1 p; Tuiskula (Timo Heikkinen)
- varpushaukka 1 p, mustarastas 2 p; Jurva, keskusta (Maire Närvä)
- metso 1 p, kuukkeli 2 p; Närvijoki (TMy)

25.1.
- isokoskelo 63 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi (JKo) 9.40-11.30
- merikotka 1 p, harmaalokki 90 S, merilokki 10 S, meri auki rantoja myöten
- viiksitimali 3 ä; Hamnfjärden (JKo)

24.1.
- isokoskelo 4 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 10.50-11.20
- merikotka 1 p, harmaalokki 5 N, merilokki 1 N, meri hyvin ohuessa jäässä Storbådanille
- mustarastas 2 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- laulujoutsen 3 m; Skaftung (SJa)
- peltopyy 4 p; Lillsund (JKo)

- isolepinkäinen 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)

23.1.
- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)

- isolepinkäinen 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

22.1.
- räkättirastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (ARR, HAR)
- lapinpöllö 1 p, petolinnun tappama; Isojoki (/PSl)

21.1.
- peukaloinen 2 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- viiksitimali 21 p, pyrstötiainen 3 p, isolepinkäinen 1 p, pajusirkku 8 p

- räkättirastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (Reetta Pitkäkoski)
- helmipöllö 1 Ä; Mustaisneva (IN)
- talven kylmin päivä, auringonnousun aikoihin Kainaston lakeudella -25 astetta

20.1.
- koskikara 1 p; Kristiinankaupunki, Metsälänjoki (SJa)
- koskikara 1 p; Lapväärtinjoki (JK)
- viiksitimali 20 p, isolepinkäinen 1 p; Pohjoislahti (ALv)

- kottarainen 2 p; Närpiö, Kåtnäs (II)
- koskikara 1 p; Almängsfors
- isolepinkäinen 1 p; Ylimarkku

- hiiripöllö 1 p; Teuva, Suksenjärvi (HM)
- räkättirastas 1 p; Teuva, keskusta (KHi)
- järripeippo 1 p; Riippi (JKe)
- punarinta 1 p; Kurikka, Jurva (MVa)

19.1.
- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- isolepinkäinen 1 p; Eskilsö (Lena Öhman)

- mustarastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (ARR, HAR)
- koskikara 1 p; Kauhajoki, uimahalli (IN, HV)

18.1.
- peukaloinen 2 p, pajusirkku 30 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- pohjantikka 2 p, viiksitimali 3 p, pähkinähakki 1 p

- räkättirastas 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- sinisorsa 1 p, koskikara 2 p; Karijoki, Myrkky (JK)
- peltopyy 12 p, mustarastas 1 p, peippo 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

17.1.
- viiksitimali 16 p; Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (SJa)
- isolokki 1 p, 2 vk:n tauon jälkeen; Skaftung

- peltopyy 13 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

14.1.
- peltopyy 10 p; Kurikka, Saarenkylä (Juhani Pikkarainen)
- tikli 17 p; Kurikankylä (MHa)
- koskikara 1 p; Jurva, Kyläjoki (IN)

13.1.
- piekana 1 p; Kristiinankaupunki, Lillsund (SJa)
- viiksitimali 19 p, pajusirkku 4 p, pikkukäpylintu 21 p; Pohjoislahti
- peukaloinen 3 p, pohjantikka 1 p, pajusirkku 15 p; Pohjoislahti (HL)

- mustarastas 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- merikotka 2 p; Blacksögrundet (Staffan Blom, ym.)
- isokoskelo 55 p, merimetso 1 m
- kottarainen 1 p, peippo 2 p; Kaskinen, keskusta (JKe)
- telkkä 2 p, isokoskelo 7 p; Kalasatama

- hiirihaukka 1 p, piekana 1 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (Staffan Blom, ym.)
- isolepinkäinen 1 p, korppi 15 p, urpiainen 80 p, keltasirkku 250 p; Kainastonneva
- isolepinkäinen 1 p; Teuva, Perälä (KRu, PRu)
- koskikara 1 p; Karijoki, Myrkky, Viitakoski (KRu, PRu)
- pulmunen 30 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (AKo, Saara Susiluoma)

12.1.
- hiirihaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyy (SJa)

- kottarainen 2 p; Närpiö, Kåtnäs (II)

- ampuhaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Ratikylä (JKe)
- kottarainen 5 p; Teuva, Perälä (JKe)
- hemppo 96 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (MVa)

11.1.
- koskikara 1 p; Kauhajoki, uimahalli (Reetta Pitkäkoski)
- koskikara 1 p; Kurikka, Pitkämö, Kurunlakia (KRu)

10.1.
- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Möykkykylä (AKa)
- huuhkaja 1 Ä; Teuva, Kirkonkylä (KHi)

9.1.
- peukaloinen 1 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (HL)
- pohjantikka 1 p, pyrstötiainen 10 p
- viiksitimali 22 p; Pohjoislahti (ALv)

- tuulihaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Ratikylä (MPe, JPe)
- tikli 16 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa)

8.1.
- riskilä 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MHa, SJa) 11.05-12.44
- mustalintu 160 p, kyhmyjoutsen 6 p, pilkkasiipi 7 m, telkkä 2 p, tukkakoskelo 1 p, isokoskelo 61 p, merikotka 5 p, isokäpylintu 14 p
- merikotka 3 p, harmaalokki 198 p, räkättirastas 6 m; Skaftung (MHa)
- viiksitimali 9 p; Hamnfjärden (SJa)
- pajusirkku 40 p, sirkkulaji 1 p, koskikara 1 p; Pohjoislahti (HL, ALv)

- hiiripöllö 1 p, sinisuohaukka 1 p; Kauhajoki, Jokimaa (JJ)
- hiiripöllö 1 p, koskikara 1 p; Karijoki, Myrkky (JKe)
- peltopyy 12 p, mustarastas 1 p, peippo 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

7.1.
- taviokuurna 6 m; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- tundraurpiainen 1 p, urpiainen 35 p
- peltopyy 6 p; Lillsund (SJa)

- peltopyy 13 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

- piekana 1 p, sinisuohaukka 1 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi)
- harmaapäätikka 1 p, edelleen; Jurva, Närvijoki (TMy)

6.1.
- mustalintu 309 m+p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 9.45-11.20
- alli 3 S+N, pilkkasiipi 12 S+N, isokoskelo 45 p, kaakkuri 2 m, merikotka 2 p
- mustarastas 3 p, urpiainen 16 p, isokäpylintu 15 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- viiksitimali 16 p; Pohjoislahti (ALv)

- mustarastas 1 p; Närpiö, Pirttikylä (KLå)

- piekana 2 p; Kauhajoki, Kainaston jokilaakso (JMi, SJa, IN)
- sinisuohaukka 1 p, ampuhaukka 1 p
- mustarastas 1 p; Teuva, Korvenkylä, tll (IN)
- isolepinkäinen 1 p; Riippi
- isolepinkäinen 1 p; Luhtalanloukko (JJ)
- peltopyy 4 p; Kurikka, Jurva, Niemenkylä (AKo)

5.1.
- mustalintu 520 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi, tll (JKo, VF, SJa) 9.00-14.50
- kyhmyjoutsen 10 m, sinisorsa 2 p, alli 3 m+p, pilkkasiipi 5 N, telkkä 13 p, isokoskelo 93 p, kaakkuri 1 N, merimetso 1 m, kalalokki 42 S+N, harmaalokki 60 p+m, varpuspöllö 2 ä, palokäkri 4 p, urpiainen 132 S+N, pikkukäpylintu 34 N
- merikotka 5 N, isolepinkäinen 1 p; Skaftung (JMi, JPi)
- harmaapäätikka 1 p; Dagsmark (IR)
- viiksitimali 4 p; Pohjoislahti (ALv)

- viiksitimali 39 p, merikotka 1 p; Närpiö, Piolahti (II)

- piekana 2 p, sarvi/suopöllö 1 p; Kauhajoki, Kainasto (JKe, MPj)
- ampuhaukka 1 p, keltasirkku 450 p, kanahaukka 1 p, varpushaukka 1 p
- isolepinkäinen 1 p; Pihkakylä
- isolepinkäinen 1 p; Nummijärvi, Koihna (MyO)
- isolepinkäinen 1 p; Teuva, Korvenkylä (JKe, MPj)
- keltasirkku 1500 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (MVa)

4.1.
- mustalintu 725 m+p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (SJa, JKo) 9.40-12.30
- kalalokki 600 N, kyhmyjoutsen 32 m+p, alli 2 N, pilkkasiipi 4 N+S, tukkakoskelo 2 m, isokoskelo 42 p, merikotka 3 p

- punarinta 1 p, peukaloinen 1 p; Kaskinen, tll (JKe)
- merikotka 5 p, kanahaukka 1 p, varis 102 p, peippo 2 p

- koskikara 1 p; Teuva, Koskiloukko (JJ)
- sinisorsa 3 p, koskikara 1 p; Karijoki, Myrkky (JJ)

3.1.
- pähkinähakki 1 NE; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)
- koskikara 1 p; Metsälänjoki
- viiksitimali 2 p; Pohjoislahti (ALv)

- piekana 1 p, ampuhaukka 1 p; Kauhajoki, Kainasto (IN, HV)
- pyrstötiainen 3 p; Kurikka, Paavalinvuori, tll (KRu, PRu)
- peippo 1 p; Jurva, Närvijoki (TMy)

2.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SSt) 11-11.30
- kyhmyjoutsen 2 N, laulujoutsen 2 m, mustalintu 15 m, merikotka 2 p, kalalokki 55 N+p, harmaalokki 20 N
- tundraurpiainen 1 p, urpiainen 18 p, mustarastas 4 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)

- harmaapäätikka 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- peltopyy 10 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)
- pyrstötiainen 5 p; Jurva, keskusta (Seppo Hakala)

1.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (SJa) 13.45-14.15
- mustalintu 181 p, kyhmyjoutsen+sp 2+7 p, isokoskelo 6 p+m
- lapasotka 1 p, telkkä 2 p, isokoskelo 55 p; Siipyy, Kiili
- isolokki 1 p, edelleen; Skaftung (JKo, II, JKe, MPj)
- merikotka 4 p, harmaalokki 150 p, merilokki 20 p

- pähkinähakki 1 p; Närpiö, keskusta (UH)
- tukkakoskelo 1 p, isokoskelo 30 p; Kaskinen, Kalasatama (JKo, II, JKe, MPj)
- merikotka 1 p, peukaloinen 2 p; MB:n altaat
- kyhmyjoutsen 5 p, laulujoutsen 2 p, sinisorsa 35 p

- keltasirkku 400 p; Kauhajoki, Kainastonjokilakso (JMi, JKo, II, JKe, ym.)
- suopöllö+sp 1+1 p, sinisuohaukka 2 p, piekana 2 p, urpiainen 35 p
- isolepinkäinen 1 p; Luomankylä (JKo, II, JKe, MPj)
- hiiripöllö 1 p, edelleen; Valkamankylä
- koskikara 1 p; Harjankoski (PRu, KRu)
- pyrstötiainen 1 p; Karijoki, Salonkylä (JMu)
- koskikara 2 p; Kurikka, Kakkurinkoski (PRu, KRu)

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2020 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi