Lintuvuoden kohokohdat 1999 Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |

| Havainnot tarkemmin | Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 1999 |

Lintuvuoteen mahtuu paljon mielenkiintoisia havaintoja. Suuresta havaintojen määrästä voi kuitenkin olla vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa: mitkä olivat tärkeimmät ilmiöt ja mielenkiintoisimmat havainnot.Tälle sivulle on kerätty lintuvuoden kohokohdat kuukausittain. Tarkemmin eriteltyinä havainnot löytyvät havaintosivulta. Suupohjan havainnot ovat valtaosin rannikolta, jossa retkeily on ollut jatkuvaa ja tehokkainta.

Tammikuu 1999

Tammikuu oli leuto ja meri pysyi lähes jäättömänä koko kuukauden. Havainnot olivat sen mukaisia. Vesilintuja oli merialueilla paljon: mm. gavioita, haahkoja, pilkkasiipiä, riskilöitä, alleja, mustalintuja, tukkakoskeloita ja tietysti "vakiotalvehtijoita" telkkiä ja isokoskeloita. Muita talvilajeja olivat lokit ja merikotkat.

Hyvä marjalintutalvi jatkui. Räkättejä näkyi ainakin saaristossa runsaasti ja mukana oli myös muutamia kulo- ja punakylkirastaita. Siipyystä löytyi peräti kolme talvehtivaa punarintaa. Taviokuurnia esiintyi normaalia enemmän ja vakiopaikoilta löytyi talvehtivia viiksitimaleita (mm. 2.1. Siipyyssä kahdeksan linnun parvi). Laulujoutsenia näkyi muutamia, mutta kyhmyjoutsenia löytyi lähes joka retkellä.

Parhaat havainnot

– kuukauden aikana yhteensä 5 isolokkia.
– pikkuruokki 1 tp Siipyyssä 2.1.
– ruokki + AU yhteensä 54 m+p 22.1. (suurin talvimäärä kautta aikain). Seuraavana päivänä havaittiin vielä 18 lintua m+p Siipyy–Skaftungissa.
– hiiripöllö oli koko kuukauden Skaftungissa. Lintu viipyi paikalla maaliskuun puoliväliin asti.

AlkuunHelmikuu 1999

Meri pysyi auki muutamaa lyhyttä jaksoa lukuunottamatta ja vesilintujen esiintyminen oli edelleen normaalia runsaampaa. Samoin kevätmuutto alkoi jo varhain helmikuun alkupuolella. Esimerkiksi punatulkulla, laulujoutsenella, vihervarpusella ja pulmusella oli jo selvästi näkyvää muuttoa. Parhaat havainnot

isolokkeja yhteensä 8.
kalalokki 4540 S Skaftungin Trutklobbarnalla 15.2. 8.30–11.00. Suurin Kristiinassa laskettu talvimuuttosumma ("lounaistuulimuuttoa") ja yksi suurimmista kalalokin talvimuutoista valtakunnallisestikin.
tunturipöllö 1 Kauhajoen Pukkilankylässä 27.2.

AlkuunMaaliskuu 1999

Kuun alussa kevätmuutto oli jo monilla lajeilla täydessä käynnissä ja mikä oli mennessä, kun meri oli täysin auki ja luntakin poikkeuksellisen vähän. Kevään ensimmäinen kiuru ja haahka nähtiin 2.3. Punatulkulla oli normaalia runsaampaa muuttoa. Kuukauden saldo oli yli 2000 yksilöä. Muiden lajien saapuminen tapahtui rannikon oloissa kutakuinkin normaalien saapumisaikojen mukaisesti. Parhaat havainnot

isolokkeja yhteensä 11.
kyhmyhaahka 1 ad/ N>p>N Ljusgrundissa 6.3. Kyseessä on ilmeisesti Suomen aikaisin keväthavainto lajista. Laji nähtiin maaliskuussa yhteensä kolmesti.
luotokirvinen 1 p ja kulorastas 1 p 20.3. olivat lajiensa kevään ensimmäiset ja hyvin aikaisia.
lehtokurppa 24.3. oli kevään ensimmäinen ja aikainen.

AlkuunHuhtikuu 1999

Merilintujen muutto oli koko kuukauden täydessä käynnissä. Hanhia nähtiin pelloilla runsaasti ja lisäksi saatiin seurata komeita pikkulintumuuttoja. Suupohjalaista lintumaisemaa parhaimmillaan. Siipyyn hieno lintutorni nousi pystyyn kuun lopulla. Parhaat havainnot

kyhmyhaahkoja nähtiin yhteensä 21, joista lähes kaikki juhlapukuisia koiraslintuja.
jääkuikkia nähtiin muutolla 3.
muuttohaukkoja löytyi yllättävän vähän: vain 3 yksilöä havaittiin kuukauden aikana.
etelänkiislasta tehtiin havainnot 5 yksilöstä.
isolokkeja nähtiin vielä 4 yksilöä.
pikkujoutsenista ja mustapyrstökuireista tehtiin kummastakin muutamia havaintoja.
kangaskiuru nähtiin kerran, nokkavarpusia kahdesti ja yllättäen sepelrastaita vain 3 yksilöä.
punatulkkuja nähtiin muutolla 1430 yksilöä 3.4. aamun aikana (lajin Suomen ennätys -kevätmuutto?!) ja vielä seuraavana päivänä 703 yksilöä. Kevään koko summa nousi noin 6000 muuttavaan lintuun.
pikkukajava 2kv NNW 11.4. ja mustakurkku-uikku, joka paransi saapumisennätystään päivällä.
lyhytnokkahanhia pelloilla 19 p 17.4. Määrä on suurin Kristiinankaupungin pelloilta yhden päivän aikana laskettu. Kuukauden aikana nähtiin 65 yksilöä, joista arvioisin eri linnuiksi noin 45.
– 18.4. koettiin Ljusgrundissa voimakas pikkulintujen ja kyyhkyjen muuttoryntäys heti sateen loputtua!
metsäviklo 95 m (Suomen ennätys -kevätmuutto?)
västäräkki 2560 m (Suomen ennätys -kevätmuutto?)
– sepelkyyhky 3510 m, (voimakas kevätmuutto)
pikkulinnut yhteensä 31000 m, mm. aikaisia metsäkirvisiä 3 m, pajusirkku 130, rastaat 5300 m, joista kulorastaita 156.
haarahaukka 1 p Pohjoislahdella 20.4.
riuttatiira 1 N Domarkobbanilla 24.4.
– kevättalvella syödyn tunturipöllön rippeet löytyivät rakkolevältä Ljusgrundissa 26.4.
– 30.4. laskettiin Siipyyn tornista voimakas merisorsien muutto, jonka valtalajeina olivat melanitat 18 550 (pilkkasiipi 10300, mustalintu 4750). Kyseessä on voimakkain Suupohjassa havaittu keväinen melanittamuutto. Aiemmin on havaittu enimmillään noin 8000–10000 yksilöä päivässä. Kuikkia ja kaakkureita nähtiin 1163 m (määritetyistä noin 50 % kuikkia).
– kuukauden ainoat allihaahkat (/1 m + 3/2) nähtiin samana päivänä.

AlkuunToukokuu 1999

Hyvä lintukuukausi, jossa mm. grönlanninlokista tuli uusi laji Suupohjalle. Muuten muutot olivat lähinnä tavanomaisia. Kuikkalintujen parhaat päivät osuivat arkipäiviksi ja määrät jäivät Suupohjassa laskematta. Arktiset kahlaajat jäivät puuttumaan kevätmuuton osalta lähes tyystin ja hyönteissyöjien muutto siirtyi paljolti kylmän loppukuun vaikutuksesta kesäkuulle. Parhaat havainnot

kyhmyhaahkoja nähtiin yhteensä 6, joista yksi Säpistä Ljusgrundiin seurattu naaraslintu.
jääkuikkia nähtiin muutolla yllättäen vain 3 yksilöä.
muuttohaukka oli kateissa: ei ainuttakaan havaintoa kuukauden aikana.
etelänkiislasta tehtiin havainnot 7 yksilöstä.
isolokkeja nähtiin enää 1 lintu.
mustapyrstökuirista tehtiin pari havaintoa Piolahdelta. Kaulushaikara huuteli kuun aikana Härkmerifjärdenillä ja Syndersjöllä.
kangaskiuru nähtiin vain kerran, kuten mustaleppälintukin. Turturikyyhky nähtiin Piolahdessa ja sepelrastaista tehtiin vielä kaksi havaintoa. Harmaasorsia löydettiin vain kahdesti (yhteensä neljä lintua). Kattohaikara havaittiin Kauhajoen kirkonkylällä.
grönlanninlokki 2kv p Pohjoislahdella 1.5. Kyseessä oli sama yksilö kuin Porissa 3.–4.99 ja tuloksena uusi laji Suupohjalle. Jakson ainoat allihaahkat (2/1) muuttivat samana aamuna.
grönlanninlokki 2kv p Skaftungin kalasatamassa 2.5. Nyt sama lintu mökin pihapinnaksi.
kattohaikara 3 p Teuvan Horonkylässä 21.5.
kiljukotkalaji 1 W Kristiinassa ja haarahaukka 1 p/ kiertelevänä Lapväärtin jokisuulla.

AlkuunKesäkuu 1999

Kesäkuun alussa sää lämpeni huomattavasti ja toi runsaasti yölaulajia (mm. viitasirkkalintuja) ja sai aikaiseksi hienoa hyönteissyöjien muuttoa. Kuun puolivälissä alkoi lintuvirta kääntyä etelään kahlaajien (mm. 27.6. jo 230 yksilöä) ja vesilintukoiraiden aloitettua syysmuuttonsa.

Myös kesäkuussa löydettiin uusi Suupohjan pinna, lapinuunilintu, jopa kahden yksilön voimin. Luhtahuitteja ilmoitettiin vain yksi!, mutta ruisrääkillä oli ilmeisesti nykylintuhistorian paras vuosi. Lajista tehtiin havainnot ainakin noin 40 yksilöstä. Kuun loppua kohti lajisto alkoi parantua ja loppukesästä tuli linnustollisesti yksi parhaista alueella koetuista.

Parhaat havainnot

kyhmyhaahkoja nähtiin vielä 4 eri yksilöä ja jääkuikkalajista tehtiin vielä 1 havainto.
etelänkiisla nähtiin Kristiinassa kolmesti, mutta 11.6. Närpiössä peräti 10 yksilöä.
kuhankeittäjiä havaittiin 2 yksilöä ja samoin turturikyyhkyjä sekä idänuunilintuja.
harmaasorsia nähtiin 3 yksilöä kuten myös pikkusieppoja.
kattohaikara nähtiin Teuvan Horonkylässä ja haarahaukka Pohjoislahdella.
– jakson ainoa viiriäinen piti soidintaan Teuvan Komsissa.
pilkkaniska /1 m nähtiin Ljusgrundissa 2.6. Lintu oli vasta lajin toinen määritetty naaras Suomessa.
– 3.6. nähtiin Ljusgrundissa hienoa pikkulintumuuttoa.
harmaasieppo 840 m Suomen ennätys -lukema(?). Muutto jäi jatkumaan voimakkaana havainnoinnin (klo 4.20–7.30) jälkeenkin.
lapinuunilintu 1 Ä Siipyyn Yttergrundissa 22.6. Hyvin nähty ja kuultu lintu. Suupohjan ja samalla Kristiinankaupungin ensimmäinen havainto lajista.
pilkkaniska /1 N, 28.6. klo 6.30 ja uudestaan (sama?) 7.55, jolloin putosi paikalliseksi. Suomen kolmas naaraspukuinen yksilö. Edellinen havaittiin Ljusgrundissa pari viikkoa aikaisemmin.

AlkuunPesinnät
Lintujen pesinnät sujuivat ilmeisesti lämpimän kesän ansiosta pääosin hyvin ainakin hyönteissyöjillä. Kylmä toukokuun loppu viivästytti ja jopa keskeytti paljon ainakin tiirojen pesintöjä. Samoin ilmeisesti osa vesilinnuista kärsi kylmästä. Molemmilla lajiryhmillä näkyikin myöhäisiä pesintöjä harvinaisen paljon.

Pöllöt olivat jälleen kateissa myyrävuoden vaatimattomuuden vuoksi. Helmipöllö, sarvipöllö ja suopöllö olivat kevään ja kesän aikana harvinaisia tuttavuuksia. Vesimyyriä oli paikoin melko hyvin, joten huuhkaja ja viirupöllö onnistuivat pesinnöissään kelvollisesti.

Kanahaukkoja seurattiin entistäkin perusteellisemmin, kun tiedoille oli aiempaa monipuolisempaa tarvetta. Pesiä löytyi hyvin ja myös poikasia kasvoi melko runsaasti. Tuulihaukkojen määrä ei enää lisääntynyt, mutta pysyi kuitenkin kelvollisella tasolla. Kuivasta kesästä huolimatta mehiläishaukat olivat edelleen vähissä.

Alkuun| Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu |
| Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu |

Takaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2002 © Ismo Nousiainen | Kommentit ja viestit Ismo.Nousiainen@dlc.fi