Tuoreimmat havainnot Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
| Tammikuu | Joulukuu | Marraskuu | Lokakuu | Syyskuu | Elokuu |
| Heinäkuu | Kesäkuu | Toukokuu | Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2019 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Havainnot on kerätty suurimmaksi osaksi Kristiinankaupungista Skaftungin ja Siipyyn kylien alueelta. Mukana on mielenkiintoisimpia havaintoja myös muualta Kristiinankaupunki - Närpiö - muu Suupohja -alueelta.

Hiiripöllö Kuva: Ismo Nousiainen Sivuja päivitetään havaintojen ilmoittamisen tahtiin. Retkeilysesonkina havaintoja kertyy lähes päivittäin, vilkkaimpaan aikaan tai erityisen mielenkiintoisten havaintojen yhteydessä useamminkin. Talven hiljaisina aikoina havaintoja lisätään kertyy usein muutaman kerran viikossa.

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa. Sää- ja jääoloja kommentoidaan ajoittain esimerkiksi retkien suunnittelua helpottamaan.

Näillä sivuilla julkaistut tiedot saattavat sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä. Jos julkaiset alueemme tietoja muilla foorumeilla pyydämme ystävällisesti lähettämään tekstin tarkastettavaksi Kari Korhoselle, jotta voimme varmistaa julkaistavien tietojen virheettömyyden.


Tammikuu 2020

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

21.1.
- tilhi 15 p; Kauhajoki, keskusta (IN)

20.1.
- aroharmaalokki 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Skaftung (MPj)

- laulujoutsen 6 m; Närpiö, Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- piekana 1 p; Kurikka, Kurikankylä (IN)

19.1.
- aroharmaalokki 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Skaftung (SN)
- harmaalokki x isolokki 1 p, kyhmyjoutsen 2 p, isokoskelo 32 p, merikotka 1 p, harmaalokki nn. 200 p, merilokki nn. 70 p
- laulujoutsen 1 p, laulujoutsen 6 p; Hamnfjärden (SG, MWi)
- kyhmyjoutsen 179 p, isokoskelo 19 p; Ragneskärsfjärden
- merikotka 4 p, pyrstötiainen 10 p

- harmaapäätikka 1 p; Närpiö, Norrnäs (MNo)

- teeri 40 p; Kurikka, Iso Pättikangas (KRu)

18.1.
- laulujoutsen 5 p; Kristiinankaupunki, Pohjoislahti (SG)

- pikkutikka 1 p; Kurikka, Jurva, Lintuneva (AKo, ym.)

17.1.
- aroharmaalokki 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Skaftung (JKe, SJa)
- laulujoutsen 15 p; Härkmeri (SJa)

- harmaapäätikka 1 p; Kauhajoki, Iso Nummikangas (PRu)

16.1.
- tilhi 18 p; Kauhajoki, keskusta (JRi, JaR)
- urpiainen 150 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- räkättirastas 1 p; Teuva, Komsinmäki (JJ)
- isolepinkäinen 1 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (IN)

15.1.
- aroharmaalokki 1 p, edelleen; Kristiinankaupunki, Skaftung (II, MPj)

- sinisorsa 4 p; Närpiö, Finby (II)

- pyrstötiainen 5 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

14.1.
Kristiinankaupunki, Skaftung, Bofjärden (SJa)
- aroharmaalokki 3kv p, edelleen, harmaalokki x isolokki 3kv p

- sinisorsa 2 p; Isojoki, Suojoki (TTu)
- isolepinkäinen 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

13.1.
- pähkinähakki 2 p; Närpiö, keskusta (UH)

12.1.
- merikotka 1 N, telkkä 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (SG, MWi)
- laulujoutsen 5 p; Pohjoislahti (ALv)
- peippo 1 p, räkättirastas 70 p; Kristiina, keskusta (ORa)
- sinisorsa 2 p, isokoskelo 14 p, varpushaukka 1 p, kesykyyhky 76 p, tilhi 11 p, mustarastas 1 p, vihervarpunen 30 p, urpiainen 120 p

- tilhi 3 p; Kauhajoki, Hyyppä, Teevahainen (IN)
- teeri 12 p; Teuva, Horo, Kässy (JKe, MPj, Marit Wennerström)
- viirupöllö 1 p; Karijoki, Metsälehdonkylä (MPj, Marit Wennerström)
- varpuspöllö 1 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi, Luoto (Marit Wennerström)

11.1.
- härkälintu 1 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, SJa) 9.20-11.55
- kyhmyjoutsen 22 p+m, sinisorsa 33 p+m, mustalintu 6 p, pilkkasiipi 1 p, telkkä 4 m+p, isokoskelo 16 m+p, merikotka 6 p+m, kalalokki 80 m+p, urpiainen 117 N+S

- tilhi 25 p; Kurikka, keskusta (PRu, KRu)
- harmaapäätikka 1 p; Jurva, Närvijoki (TMy)

10.1.
- ruokki 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, SJa) 9.15-11.45
- kyhmyjoutsen 19 m+p +sp 1 N, laulujoutsen 3 p+m, sinisorsa 22 p, mustalintu 18 N, pilkkasiipi 3 N+S, telkkä 1 p, tukkakoskelo 1 p, isokoskelo 26 p+m, kalalokki 137 m+p, harmaalokki 25 S+N, vihervarpunen 2 N, urpiainen 336 N 34 S
- tilhi 5 p, pyrstötiainen 8 p; Skaftung, Friiveli (MPj)
- isolepinkäinen 1 p; Härkmeri (SJa)

- urpiaiainen 30 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- merikotka 1 m; Jokimaa (IN)
- tikli 3 p; Teuva, keskusta (KHi)

9.1.
- laulujoutsen 4 p; Kauhajoki, Jokimaa (IN), edeltävän päivän reilujen sateiden jälkeen vesi korkealla ja tulvaherkimmät paikat veden vallassa lumettomassa maisemassa

8.1.
- laulujoutsen 8 p; Närpiö, Norrnäs (RLi, ym.)

- pyrstötiainen 10 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

7.1.
- isokoskelo 48 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, Kiili (JKo, KJy)
- harmaalokki x isolokki 3kv p; Skaftung, Bofjärden (SJa, JKo, MPj)
- aroharmaalokki 3kv p, Suupohjan 2., edellinen 2014

- kyhmyjoutsen 12 p, laulujoutsen 2 p; Närpiö, Nämpnäs, Äggrund (RLi, ym.)
- isokoskelo 9 p, harmaalokki 20 p; Nämpnäs, Österfjärden

- tikli 15 S; Teuva, Riippi (JKe)
- teeri 31 p; Korvenkylä, tll (IN)

6.1.
- harmaapäätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy (JKo, KJy)
- kyhmyjoutsen 12 m, kanahaukka 1 p, isolepinkäinen 1 p, pähkinähakki 2 p
- kyhmyjoutsen 40 m, telkkä 3 m; Siipyyn lintutorni (SG, MWi)
- isokoskelo 10 m; Siipyy, Kiili
- nokkavarpunen 1 N; Västervik (JKo)
- pikkutikka 1 p; Metsälä
- korppi 32 p; Henriksdal
- pyrstötiainen 10 p, urpiainen 50 N; Hamnfjärden (SJa, JKo)
- kyhmyjoutsen 53 p, isokoskelo 12 p; Ragneskärsfjärden (JKo)

- mustarastas 2 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi)

- hiiripöllö 1 p; Kauhajoki, Kainasto, Pöllönneva (JPi, JMi)
- pähkinähakki 1 p, urpiainen 200 p; Valkamankylä
- merikotka 1 W; Järvikylä
- peltopyy 1 ä, isolepinkäinen 1 p; Hangaskylä, Kainastonneva
- urpiainen 150 p; Hyypänmäki (HV)
- pohjantikka 1 p, pyrstötiainen 9 p, urpiainen 70 p; Isojoki, Lauhanvuori, tll (IN)
- kanahaukka 1 p, koskikara 2 p; Kurikka, Jyllinkoski (PRu, KRu)

5.1.
- kaakkuri 5 N+S; Kristiinankaupunki, Siipyyn niemi, tll (VF, SJa, ALi)
- kyhmyjoutsen 117 p 48 m, mustalintu 33 p, ruokki 5 m, laulujoutsen 18 p, tukkasotka 1 N, alli 5 S+N, telkkä 20 p, isokoskelo 28 p, teeri 6 p, merikotka 5 p, kalalokki 190 p, harmaalokki 40 p, tilhi 4 NE, mustarastas 1 p, räkättirastas 3 m+p, pyrstötiainen 4 S, viherpeippo 28 p, vihervarpunen 1 N, urpiainen 295 N
- sinisorsa 3 E; Tiilitehtaanmäki (IN, HV)
- merikotka 2 S, isokoskelo 3 p; Pohjoislahti

- peippo 2 p, kesykyyhky 62 p; Kaskinen, tll (JKe)
- kyhmyjoutsen 15 p, laulujoutsen 4 p, sinisorsa 2 p, telkkä 2 p, isokoskelo 39 p, merikotka 3 p, harmaalokki 39 p, mustarastas 3 p, räkättirastas 12 p, pyrstötiainen 8 p, sinitiainen 150 p, talitiainen 148 p, pikkuvarpunen 89 p, viherpeippo 28 p, vihervarpunen 5 p, urpiainen 56 p, tiklilaji 350 S
- kyhmyjoutsen 4 p, laulujoutsen 2 p, isokoskelo 8 p; Österfjärden

- tikli 80 p; Kauhajoki, Kainasto (ASo, ym.)
- teeri 66 p; Ohmerojärvi
- teeri 27 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (KKt)

4.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, SJa) 10.45-12.25
- kalalokki 1000 S 100 N, kovassa luoteistuulessa 20 m/s, puuskissa 25 m/s
- kaakkuri 1 m, kuikka 1 m, laulujoutsen 8 m, alli 2 m, mustalintu 1 m, telkkä 5 p, isokoskelo 3 p, harmaalokki 20 S
- isokoskelo 70 p, tukkakoskelo 1 p; Pohjoislahti (SJa)
- kyhmyjoutsen 7 p; Kaupunginlahti
- kyhmyjoutsen 10 p, isokoskelo 4 p; Leppäsalmi

- kyhmyjoutsen 2 p, laulujoutsen 3 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi, TSl)

- räkättirastas 10 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- peippo 1 p; Isojoki, keskusta (Lauri Maakylä)

3.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 10.10-12
- kalalokki 760 p+m, tukkasotka 3 m, mustalintu 1 p, pilkkasiipi 1 m, telkkä 15 p+m, tukkakoskelo 2 p, isoksokelo 9 p+m, harmaalokki 50 S+N, merilokki 8 S
- merikotka 3 p, pikkutikka 1 p; Storsjö
- kyhmyjoutsen 2 p, isokoskelo 90 p; Skaftung, Bofjärden (SJa)
- kyhmyjoutsen 8 p, isokoskelo 1 p; Härkmeri, uimaranta
- merikotka 7 p; Härkmerifjärden

- kyhmyjoutsen 2 m, isokoskelo 5 p, merikotka 2 p; Närpiö, Järvöfjärden (RLi)

- harmaapäätikka 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

2.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni+ niemi (JKo, MPj) 10.20-12
- kyhmyjoutsen 9 m, mustalintu 1 p, telkkä 4 p+m, isokoskelo 13 p+m, vesilintu 2 m, merimetso 2 p, kalalokki 44 p+m, harmaalokki 18 N+S, urpiainen 25 m
- kyhmyjoutsen 10 p, isokoskelo 4 p; Siipyy, Halkoluoto
- merikotka 2 p; Skaftung, Kummelgrund (JKo)
- kyhmyjoutsen 178 p; Ragneskärsfjärden
- laulujoutsen 28 p, sinisorsa 1 p, merikotka 1 p

- punarinta 1 p; Närpiö, Tjärlax, Storskatan (RLi)
- kyhmyjoutsen 4 p, laulujoutsen 2 p, metso 1 p
- kyhmyjoutsen 4 p, telkkä 1 p, isokoskelo 11 p; Järvöfjärden

- riekko 1 p; Kauhajoki, Koihnanjärvi (Tuomas Niemi-Aro)
- kesykyyhky 18 p; Kauhajoki, Ahtaanmaa (JMi)
- ampuhaukka 1 SW; Teuva, Riippi (JKe)
- merikotka 1 p; Kurikka, Jurva, Närvijoki (TMy)

1.1.
Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (MPj, SJa, JKo) 10.10-12
- kyhmyjoutsen 5 m, sorsalaji 4 p, mustalintu 10 S+N, telkkä 6 N+p, isokoskelo 8 p+m, vesilintu 3 S+N, kalalokki 131 m+p
- isolepinkäinen 1 p; Peninkylä

- isolepinkäinen 1 p; Närpiö, Piolahti (TLe, JKe, RLi)
- kyhmyjoutsen 15 p, isokoskelo 22 p, merikotka 2 p
- isokoskelo 36 p, merikotka 10 p; Närpesfjärden
- kyhmyjoutsen 5 p, sinisorsa 3 p, telkkä 1 N; Stånggrund
- kaakkuri 2 m, kuikkalaji 1 m; Blacksögrundet (AL, ym.) 9.35-11.05
- kyhmyjoutsen 5 p, laulujoutsen 2 p, mustalintu 2 p, pilkkasiipi 1 N, telkkä 1 p, tukkakoskelo 5 p, isokoskelo 26 p, merikotka 4 p, kalalokki 45 p, palokärki 1 p

- nokkavarpunen 4 p; Kaskinen, keskusta (TLe, JKe, RLi, ym.)
- punarinta 1 p, peippo 1 p, järripeippo 3 p, räkättirastas 2 p
- kyhmyjoutsen 10 p, laulujoutsen 2 p; MB:n altaat
- isokoskelo 85 p, telkkä 3 p, harmaalokki 45 p; Myllyniemi
- isokoskelo 9 p; Kalasatama

- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JMi)
- varpuspöllö 1 p; Nummijärvi (MOj)
- hiiripöllö 1 p, räkättirastas 2 p; Karijoki, Kirkonkylä (MPj, SJa, JKo)


Lisää havaintoja...

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 1.2020 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi