Tuoreimmat havainnot Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys
| Lokakuu | Syyskuu | Elokuu | Heinäkuu | Kesäkuu | Toukokuu |
| Huhtikuu | Maaliskuu | Helmikuu | Tammikuu | Joulukuu | Marraskuu |

| Suupohjaan saapuneet lajit - kevät 2020 |
| Havaintoja koskevat lyhenteet | Havainnoijat |

Havainnot on kerätty suurimmaksi osaksi Kristiinankaupungista Skaftungin ja Siipyyn kylien alueelta. Mukana on mielenkiintoisimpia havaintoja myös muualta Kristiinankaupunki - Närpiö - muu Suupohja -alueelta.

Hiiripöllö Kuva: Ismo Nousiainen Sivuja päivitetään havaintojen ilmoittamisen tahtiin. Retkeilysesonkina havaintoja kertyy lähes päivittäin, vilkkaimpaan aikaan tai erityisen mielenkiintoisten havaintojen yhteydessä useamminkin. Talven hiljaisina aikoina havaintoja lisätään kertyy usein muutaman kerran viikossa.

Erityisen mielenkiintoiset (esimerkiksi poikkeuksellisen aikaiset ja myöhäiset, suuret määrät) havainnot on lihavoitu. Harvinaisuudet ja suurharvinaisuudet on lihavoitu ja kursivoitu. Mikäli havaintopaikkaa tai havainnoitsijoita ei ole mainittu, se on sama kuin edellisessä havainnossa. Sää- ja jääoloja kommentoidaan ajoittain esimerkiksi retkien suunnittelua helpottamaan.

Näillä sivuilla julkaistut tiedot saattavat sisältää virheitä ja epätäsmällisyyksiä. Jos julkaiset alueemme tietoja muilla foorumeilla pyydämme ystävällisesti lähettämään tekstin tarkastettavaksi Kari Korhoselle, jotta voimme varmistaa julkaistavien tietojen virheettömyyden.


Lokakuu 2020

Sisämaan havainnot (erilleen poimittuna)

27.10.
- heinäkurppa 1 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, MPj) 13.30-16.30
- isokirvinen 1 p (vuoden 1.), sinisorsa 17 p+m, mustalintu 57 m+p, kaakkuri 1 N, härkälintu 2 p, taivaanvuohi 2 p, naurulokki 1 N, ruokki 7 m, urpiainen 182 p+m
- punavarpunen 1 p; Siipyy, kylä (ALi)

- peippo 3 p, tikli 9 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- viherpeippo 61 p, peippo 1 p, järripeippo 1 p; Kauhajoki, keskusta (IN)
- västäräkki 1 p; Kauhajoki, Filppula (SLm)
- tavi 11 p, sinisorsa 6 p, sinisuohaukka 1 p; Aninkujan lintutorni (JMi, SMi)
- laulujoutsen 59 p, haapana 4 p, tavi 1 p, sinisorsa 8 p; Jokimaa

25.10.
Kristiinankaupunki, Ljusgrund+ Siipyyn lintutorni (II, KK, JKo, ALi, MPj, SJa) 8.00-13
- hippiäisuunilintu 1 p, merisirri 1 p, tundraurpiainen 2 N, mustalintu 1140 p+m +sp 300 p, telkkä 750 p+m, urpiainen 1260 N, hanhilaji 140 m, haapana33 p+m, tukkasotka 108 p+N, lapasotka 2 p, haahka 1 p, alli 22 p+m, pilkkasiipi 11 p+m, uivelo 3 m, isokoskelo 130 p+m, kaakkrui 8 m+p, silkkiuikku 6 m+p, härkälintu 9 p+m, merimetso 12 p+m, merikotka 6 p, taivaanvuohi 3 p, riskilä 2 p+m, ruokki 24 p+m, harmaapäätikka 1 m, pikkutikka 2 m, tilhi 22 m, räkättirastas 10 m, tiltaltti 5 p, pyrstötiainen 46 N, sinitiainen 52 N, kottarainen 5 m, lapinsirkku 2 N, pulmunen 17 p+m
- harmaapäätikka 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- pähkinähakki 4 p; Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- valkoselkätikka 1 p; Skaftung, Kalasatama (KK, JKo, ALi)
- haapana 330 p, lapasorsa 18 p; Hamnfjärden (II)
- harmaasorsa 2 p, sinisorsa 118 p, jouhisorsa 8 p

24.10.
Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Trutklobbarna (II, SJa, JKo, ALi, MPj, KK) 9.15-13+ 16-18.10
- mustalintu 305 m+p, kyhmyjoutsen 15 p+N, tavi 8 p, tukkasotka 23 m+p, lapasotka 1 m, haahka 6 m, alli 2 N, pilkkasiipi 2 p+m, telkkä 145 m+p, isokoskelo 72 S+N, kaakkuri 8 m+p, härkälintu 1 p, merimetso 23 m, harmaahaikara 1 m, merikotka 5 p+m, varpushaukka 2 m, jänkäkurppa 3 p, taivaanvuohi 3 p, kiuru 3 m, niittykirvinen 3 p, tilhi 49 m+p, viiksitimali 3 p, varis 66 m, tikli 1 p, urpiainen 1035 m
- luotokirvinen 1 ä, peukaloinen 1 p; Domarkobban (HL, AJL)
- tiltaltti 3 p, pulmunen 1 ä
- harmaapäätikka 1 p, peippo 1 p, pähkinähakki 2 p; Siipyy, kylä (ALi)
- tundraurpiainen 2 p; Lålby, kaatopaikka (PSl)
- pyrstötiainen 8 p, viiksitimali 3 p; Pohjoislahti (SG)
- pähkinänakkeli 1 p; Kristiina, Pormestarinniityt (Iiris Koivuluoma)

- taivaanvuohi 3 p, viiksitimali 8 p; Närpiö, Piolahti (II, RLi, JKe, PSl)
- sinisuohaukka 1 p, naurulokki 33 p, västäräkki 3 p, pähkinähakki 1 p
- laulujoutsen 32 p, kanadanhanhi 42 p; Bäckby (HM)
- pähkinänakkeli 1 p; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)
- uivelo 1 p, pähkinähakki 2 p; Kaskinen, keskusta (JKe)
- sinisorsa 48 p, tukkasotka 46 p, telkkä 56 p, isokoskelo 40 p

- laulujoutsen 17 p, metsähanhi 9 p; Kauhajoki, Havuskylä (IN)
- laulujoutsen 48 p; Jokimaa
- sinisuohaukka 2 p; Aninkujan lintutorni
- isolepinkäinen 1 p; Kokonkylä
- mustalintu 2 p, telkkä 6 p; Kauhajärvi
- maakotka 1 m; Isojoki, Lauhanvuori, Kivijata (JRi, JaR, ym.)
- tikli 45 p, tilhi 4 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

23.10.
- merisirri 3 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 9.45-11.45
- telkkä 650 p, mustalintu 190 p+m, tavi 19 m+p, tukkasotka 125 p+m, lapasotka 3 p+m, alli 17 N+S, pilkkasiipi 6 S+N, isokoskelo 19 m, vesilintu 55 m+p, härkälintu 1 m, merikotka 4 p, naurulokki 1 p, kalalokki 120 p, harmaalokki 30 p
- pähkinähakki 3 p; Siipyy, kylä
- haapana 467 p, lapasorsa 16 p; Hamnfjärden (JKe)
- sinisorsa 180 p, jouhisorsa 21 p

- uivelo 10 p, töyhtöhyyppä 8 p, viiksitimali 4 p; Närpiö, Piolahti (II)
- kyhmyjoutsen 71 p, laulujoutsen 32 p, haapana 33 p, mustalintu 8 p, telkkä 18 p, silkkiuikku 4 p, taivaanvuohi 6 p, naurulokki 21 p, niittykirvinen 1 p, västäräkki 5 p
- räkättirastas 350 p; Östra Yttermark (JV)
- kuningaskalastaja 1 p; Eskö (Aija Marjamäki, Kari Marjamäki)

- laulujoutsen 18 p (tulvapellolla), sarvipöllö 1 p; Kauhajoki, Jokimaa (IN)
- harmaapäätikka 1 p; Korpikylä (Mikko Uusi-Kyyny)
- kurki 1 p, varpuspöllö 1 ä; Teuva, Lossanmäki (TLe, SLe)
- sinisuohaukka 1 p; Komsi, Kortesneva
- isolepinkäinen 1 p; Pontus (IN)
- laulujoutsen 20 p; Kurikka, Jurva, Jurvanjärvi (IN)

22.10.
- varpuspöllö 1 ä; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo)

- töyhtöhyyppä 3 p, jänkäkurppa 1 p, suopöllö 1 p; Närpiö, Piolahti (TLe)
- kyhmyjoutsen 79 p, haapana 51 p, lapasotka 3 p, alli 1 p, mustalintu 10 p, pilkkasiipi 1 p, silkkiuikku 4 p, ampuhaukka 1 p, naurulokki 9 p, isolepinkäinen 1 p
- uivelo 29 p, tukkasotka 3 p, isoksokelo 49 p; Ståbackafjärden

- isokoskelo 119 p; Kaskinen, Kalasatama (TLe)
- peukaloinen 1 p, rautiainen 1 p; MB:n altaat

- tuulihaukka 1 p, isolepinkäinen 1 p; Teuva, Perälä (TLe)
- kurki 1 p; Kirkonkylä, Lossanmäki (HM)

21.10.
- sarvipöllö 2 p; Kauhajoki, Pukkilankylä (VYT)
- laulujoutsen 52 p; Hangaskylä (IN)
- sinisuohaukka 1 p; Teuva, Perälä (TLe)

20.10.
- merisirri 1 p; Kristiinankaupunki, Storbådan+ Domarkobban (JKo) 9.40-14.45
- lyhytnokkahanhi 3 m, vuorihemppo 3 p, telkkä 1150 p, metsähanhi 23 m, valkoposkihanhi 3 m, haapana 90 p, tavi 27 p, haahka 1 p, mustalintu 55 p, taivaanvuohi 1 p, västäräkki 1 p, peukaloinen 1 p, punarinta 4 p, tiltaltti 1 p, hemppo 1 p, urpiainen 1585 p+m, pulmunen 11 m
- harmaahaikara 1 p; Skaftung (JPi)

- viiksitimali 5 p, töyhtöhyyppä 2 p, isolepinkäinen 1 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- kyhmyjoutsen 40 p, haapana 35 p, mustalintu 7 p, telkkä 20 p, tikli 1 ä
- harmaapäätikka 1 p; Norrnäs (MNo)
- urpiainen 1400 p+m; Kaldonskär (JV)

- mustapääkerttu 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- sarvipöllö 1 Ä; Kauhajoki, keskusta (JPT)
- lehtokurppa 1 p, sarvipöllö 2 p; Jokimaa (IN)

19.10.
- harmaapäätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Siipyy, kylä (JKo, KJy)
- pyrstötiainen 8 N; Skaftung, Kalasatama (KK)
- viiksitimali 24 p; Pohjoislahti (ALv)

- tikli 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- pähkinähakki 2 p; Teuva, keskusta (KHi)
- peltopyy 22 p, tikli 4 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

18.10.
- taivaanvuohi 11 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (KK, MPj) 9.15-12.30
- tavi 16 p, lapasotka 1 N, haahka 1 p, alli 2 m, mustalintu 175 p+m, telkkä 110 p+m, silkkiuikku 5 p, jänkäkurppa 1 p, isolepinkäinen 1 p, urpiainen 140 N, pulmunen 24 m+p, pajusirkku 10 p
- pyrstötiainen 6 m; Skaftung, Kalasatama
- lapasorsa 41 p, jouhisorsa 52 p; Hamnfjärden (KK)
- haapana 280 p, sinisorsa 180 p, harmaasorsa 1 p, uivelo 8 p, räkättirastas 420 N

- harmaahaikara 1 p; Närpiö, Rönnskär (HL)
- töyhtöhyyppä 12 p, sirrilaji 1 p; Piolahti

- laulujoutsen 17 p; Kauhajoki, Havuskylä (IN, HV)
- telkkä 13 p, tukkasotka 1 p; Kauhajärvi
- maakotka 1 NW; Kurikka, Jurva, Lehtola (MVa)

17.10.
- telkkä 850 p+m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo, MPj) 8.30-10.40
- haapana 54 N+p, sinisorsa 31 N+p, jouhisorsa 2 m, tukkasotka 179 p+m, lapasotka 8 p, haahka 4 N, mustalintu 171 p+m, tukkakoskelo 16 N+S, isokoskelo 31 p+m, kaakkuri 4 p+m, suosirri 1 mm, ruokki 2 N, naurulokki 2 m, kalalokki 130 p

- valkoposkihanhi 280 p; Närpiö, Piolahti (II)
- jänkäkurppa 1 p, naurulokki 47 p, niittykirvinen 7 p
- pähkinähakki 2 p; Näsby (Susanna Maris)

16.10.
- räkättirastas 12120 N; Kristiinankaupunki, Ljusgrund (KK) 8.50-12.50
- valkoposkihanhi 200 m, haahka 55 m, mustalintu 16 m+p, telkkä 54 p+m, isokoskelo 27 m+p, silkkiuikku 3 m+p, härkälintu 1 p, harmaahaikara 1 m, merikotka 2 p, ampuhaukka 2 p+m, merikotka 2 p, ruokki 4 m, tilhi 23 p, sinitiainen 46 N, talitiainen 44 N, pähkinähakki 1 p, urpiainen 87 N, pikkukäpylintu 20 N, pulmunen 3 p
- kaulushaikara 1 m, harmaahaikara 1 N; Skaftung, kalasatama (KK)
- valkoposkihanhi 15 p; Lillsund (JKo, MPj)
- ampuhaukka 1 m; Lålby, kaatopaikka (PSl)

- valkoposkihanhi 250 p; Närpiö, Piolahti (JKe, PHo, II, SJa, PSl, ym.)
- kyhmyjoutsen 105 p, kanadanhanhi 56 p, haapana 30 p, mustalintu 7 p, tukkasotka 40 p, telkkä 90 p, uivelo 5 p, silkkiuikku 9 p, merikotka 2 p, ampuhaukka 1 p, töyhtöhyyppä 1 p, jänkäkurppa 1 p, taivaanvuohi 6 p, naurulokki 45 p, uuttukyyhky 4 m, harmaapäätikka 1 p, västäräkki 2 p, viiksitimali 3 p, isolepinkäinen 3 p, pähkinähakki 1 m, naakka 160 m, tikli 2 p

- helmipöllö 1 p; Kauhajoki, Hyyppä, Teevahainen (IN)
- valkoselkätikka 1 p; Kurikka, Jurva, Lehtola (MVa)

15.10.
- merisirri 2 p; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 8.30-12.15
- valkoselkätikka 1 p, telkkä 1120 p, tukkasotka 69 p+m, lapasotka 6 p, haahka 13 m+p, alli 1 N, mustalintu 44 p+m, uivelo 1 p, isokoskelo 31 p+m, silkkiuikku 6 p, merimetso 8 m, harmaapäätikka 1 p, räkättirastas 480 m, varis 400 m, hemppo 3 m
- haapana 330 p, kyhmy+laulujoutsen 170 p; Ragneskärsfjärden (SJa)
- sinisorsa 35 p, jouhisorsa 3 p, telkkä 10 p
- merikotka 3 p, kurki 3 m; Härkmeri (JKo)

- ruskouunilintu 1 p, vuoden 1., edellinen 2010; Närpiö, Piolahti (II, KK, PSl)
- heinäkurppa 1 p, valkoposkihanhi 600 p, naurulokki 40 p, viiksitimali 2 p
- hiirihaukka 1 p, ampuhaukka 1 p; Östra Yttermark (JV)

- laulujoutsen 10 p, isokoskelo 1 p; Kauhajoki, Ikkeläjärvi (JRi, SLm)
- metsähanhi 3 p, isokoskelo 28 p, silkkiuikku 10 p; Nummijärvi

14.10.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna+ Domarkobban (KK, MPJ, JKo, PSl, ym.) 8.00-14.30
- vuorihemppo 1 p, naakka 3560 m, varis 655 m, urpiainen 2570 m+p, laulujoutsen 23 m, valkoposkihanhi 211 m, harmaa/hanhilaji 200 m, haahka 10 m, telkkä 125 m, isokoskelo 29 m, merikotka 17 m, sinisuohaukka 2 m, varpushaukka 16 m, ampuhaukka 1 m, meriharakka 1 m, jänkäkurppa 1 m, taivaanvuohi 3 p, naurulokki 1 m, harmaapäätikka 2 p+m, tilhi 36 m+p, räkättirastas 475 m, pyrstötiainen 25 m+p, isolepinkäinen 1 p, kottarainen 15 p, tikli 9 p+m, pajusirkku 39 p+m
- haapana 200 p, lapasorsa 30 p; Hamnfjärden (KK, ym.)
- sinisorsa 160 p, jouhisorsa 25 p, tilhi 20 p
- viirupöllö 1 p; Härkmeri (Niclas Fritzén, ym.)

- valkoposkihanhi 780 p; Närpiö, Piolahti (II)
- haapana 36 p, suosirri 1 p, taivaanvuohi 7 p, naurulokki 48 p
- pähkinähakki 2 p; Närpiö, keskusta (UH)
- isolepinkäinen 1 p; Ylimarkku, Österå (IN, HV)

- metsähanhi 200 m, räkättirastas 200 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- sarvipöllö 2 p, suopöllö 1 p (siipirikko); Jokimaa (IN)
- huuhkaja 2 p; Hyyppä, Teevahainen (VYT)
- tilhi 15 m; Teuva, keskusta (KHi)
- pähkinähakki 2 p; Isojoki, Suojoki (TTu, Esa Lehtimäki)
- tilhi 15 m; Kurikka, keskusta (MHa, ym.)

13.10.
Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Domarkobban+ Siipyyn lintutorni ym. (KK, MPj, HWe, Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto, PSl, ym.) 8.00-16
- hippiäisuunilintu 1 p, muuttohaukka 1 m, merisirri 3 p, valkoselkätikka 1 m, tundraurpiainen 2 p, kurki 6060 m, lapasotka 40 m, merikotka 25 p, viiksitimali 10 E, puukiipijä 30 p, metsähanhi 149 m, lyhytnokkahanhi 2 m, valkoposkihanhi 40 m, hanhilaji 162 m, telkkä 160 p+m, isokoskelo 69 m, merimetso 28 m, harmaahaikara 5 m, varpushaukka 18 m, piekana 7 m, ampuhaukka 3 m, kapustarinta 9 p, tundrakurmitsa 2 p, punakuiri 1 p, suokukko 1 p, jänkäkurppa 2 p, selkälokki 1 N, sepelkyyhky 130 m, harmaapäätikka 1 m, peukaloinen 3 p, tilatltti 12 p, isolepinkäinen 3 p+m, naakka 1920 m, mustavaris 86 m, varis 1770 m+p, urpiainen 1420 m, pulmunen 3 m, pajusirkku 55 m+p
- leppälintu 1 p; Siipyy, Länsikylä (JKo)
- kurki 800 p; Pohjoislahti (ALv)

- kurki 4700 m; Närpiö, Rönnskär (HL) 12.15-14.30
- valkoposkihanhi 850 p; Tjärlax (JV)
- laulujoutsen 80 p, räkättirastas 350 p; Kalax
- räkättirastas 1200 p, kurki 110 m, isolepinkäinen 1 p; Västra Yttermark
- sinisorsa 250 p, kyhmyjoutsen 50 p, laulujoutsen 60 p; Rangsbyfjärden
- kurki 220 m, räkättirastas 250 p, isolepinkäinen 1 p

- helmipöllö 1 p; Kauhajoki, Teevahainen (VYT)
- valkoposkihanhi 85 p; Kurikka, Lusankylä (IN, HV)

12.10.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna (HWe, KK, MPj) 9.30-11.45
- lyhytvarvaskiuru 1 m, vuoden 1., edellinen 2017
- varpushaukka 32 m, sepelkyyhky 3385 m, metsähanhi 32 m, lyhytnokkahanhi 1 m, tundrahanhi 7 m, alli 1 m, mustalintu 9 m, telkkä 40 m, merimetso 19 m, harmaahaikara 2 N, merikotka 4 N+S, sinisuohaukka 3 m, ampuhaukka 3 m, kapustarinta 5 p, suokukko 1 p, jänkäkurppa 2 p, niittykirvinen 45 m, tilhi 43 m, räkättirastas 240 m, isolepinkäinen 3 p+m, naakka 550 m, mustavaris 17 m, varis 150 m, kottarainen 15 p, urpiainen 1185 m
- hippiäisuunilintu 1 p; Domarkobban (Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto, PSl) 8.00-19
- merisirri 1 m, hippiäinen 700 p/m, meriharakka 2 m , punakuiri 1 p, suopöllö 1 p, luotokirvinen 2 p, tiltaltti 7 p

- valkoposkihanhi 850 p, metsähanhi 8 p; Närpiö, Kalax (II)

- laulujoutsen 17 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (IN)
- metsähanhi 70 p, tundrahanhi 11 p
- merikotka 1 W, kalalokki 12 m; Kurikka, Lohiluoma (JRi)

11.10.
Kristiinankaupunki, Kilgrund+ Stånggrund+ Trutklobbarna (HWe, KK, MPj, II, AA, ym.)
- hippiäisuunilintu 1 p (vuoden 1.), valkoselkätikka 1 p, tundraurpiainen 5 p, peukaloinen 31 p, urpiainen 3560 m+p, haahka 15 m+p, alli 2 m, mustalintu 54 m, telkkä 116 m+p, tukkakoskelo 39 m+p, isokoskelo 41 m+p, silkkiuikku 4 p+m, härkälintu 4 p+m, merimetso 22 m, harmaahaikara 5 p+m, merikotka 7 p, varpushaukka 3 m, ampuhaukka 1 m, kapustarinta 4 p, suosirri 1 m, suokukko 1 p, jänkäkurppa 1 p, taivaanvuohi 4 p, ruokki 5 m, sepelkyyhky 377 m, suopöllö 1 m, luotokirvinen 1 p, tilhi 68 m, kivitasku 1 p, tiltaltti 3 p, isolepinkäinen 1 p, naakka 410 m, mustavaris 15 m, kottarainen 11 m, urpiainen 1072 m, pajusirkku 60 p+m
- sepelrastas 1 p; Siipyy, kylä (ALi, ym.)
- harmaapäätikka 1 p; Siipyy, Kiili (JKo, KJy)
- taigauunilintu 1 p; Siipyy, Länsikylä (VF)
- isolepinkäinen 1 p, tikli 19 p; Hamnfjärden (HWe)
- harmaapäätikka 1 p, pyrstötiainen 9 N; Skaftung (II)
- isolepinkäinen 1 p; Härkmeri (HWe, MPj)

- harmaahaikara 1 N, riekko 6 p; Kauhajoki, Kauhaneva (IN, ym.)
- maakotka 2 p; Kauhajärvi, Vinniäinen
- helmipöllö 1 p; Hyyppä, Teevahainen (VYT)
- sarvipöllö 1 p; Pukkilankylä
- tikli 2 p; Kurikka, Kurikankylä (MHa, ym.)

10.10.
Kristiinankaupunki, Trutklobbarna+ Stånggrund+ Domarkobban (JKo, VF, ALi, MPj, PSl, Mikael Nordström, Hannu Huhtinen, Tuomas Seimola, William Velmala, Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto) 8.00-..-18.50
- taigauunilintu 1 p, sepelhanhi 31 m, muuttohaukka 1 m, merisirri 9 m, etelänkiisla 1 m, pikkusieppo 2 p, vuorihemppo 1 p, tundraurpiainen 3 p, haahka 1450 m, ruokki 155 m, peukaloinen 27 p, metsähanhi+sp 22+55 m, valkoposkihanhi 17 m, haapana 90 p+m, sinisorsa 55 p, jouhisorsa 4 m, tukkasotka 105 p+m, lapasotka 26 p+m, alli 123 m, mustalintu 230 m+p, pilkkasiipi 13 S+N, telkkä 500 p+m, tukkakoskelo 129 m, kaakkuri 14 m, kuikka+sp 61+11 m, silkkiuikku 23 m+p, härkälintu 175 m (iltamuutolla), mustakurkku-uikku 5 p+m, merimetso 54 m, varpushaukka 7 m, ampuhaukka 4 m, kapustarinta 4 p, tundrakurmitsa 2 m, tylli 2 p, suokukko 1 p, suosirri 5 m, rantasipi 1 p, jänkäkurppa 1 p, taivaanvuohi 6 p, kihulaji 1 m, riskilä 12 m, pikkulokki 1 m, naurulokki 2 m, selkälokki 3 m, suopöllö 1 m, haarapääsky 1 m, tilhi 22 m, isolepinkäinen 1 p, kottarainen 25 p, urpiainen 380 m
- nokkavarpunen 1 p, isolepinkäinen 1 m, pähkinähakki 3 m; Skaftung

- valkoposkihanhi 1500 p, metsähanhi 500 p; Närpiö, Kalax (JV)
- lyhytnokkahanhi 2 p, tundrahanhi 20 p

- tukkasotka 20 p, isokoskelo 2 p; Kauhajoki, Säkkijärvi (JRi, SLm, JaR)
- metsähanhi 6 p; Säkkineva
- alli 1 p, mustalintu 1 p, silkkiuikku 15 p; Nummijärvi
- sinisorsa 41 p, isokoskelo 7 p, kuikka 2 p, harmaahaikara 1 p
- helmipöllö 3 p; Hyyppä, Teevahainen (VYT)
- helmipöllö 1 Ä; Karijoki, Myrkky (KRu)
- valkoposkihanhi 86 p; Kurikka, Pitkämön tekojärvi (MHa)
- tilhi 22 m; Jyllinkoski

9.10.
Kristiinankaupunki, Domarkobban+ Siipyyn niemi (Tomi Kaijanen, Kari Kaunisto, Mikael Nordström, Hannu Huhtinen, Tuomas Seimola, William Velmala, ) 7.30-18.30
- sepelhanhi 1 p, muuttohaukk1 1 m, pikkusieppo 2 p, mustalintu 60 p, kapustarinta 2 m, tylli 2 p, suosirri 2 p, suopöllö 1 p, helmipöllö 1 p, peukaloinen 15 p, rautiainen 25 p, pajusirkku 25 p
- pohjantikka 1 m; Siipyy, kylä (ALi)
- valkoselkätikka 1 p; Hamnfjärden (HWe, ym.)
- nokkavarpunen 3 p; Skaftung (Mikael Nordström, Hannu Huhtinen, ym.)
- muuttohaukka 1 p, hiiripöllö 1 p; Härkmeri
- ampuhaukka 1 p, kapustarinta 12 p, kiuru 50 p, pajusirkku 25 p
- pähkinähakki 1 W, isolepinkäinen 1 p, peippo+järripeippo 1000 p; Blomträsket
- valkoposkihanhi 135 p, kiuru 30 p; Lillsund
- valkoposkihanhi 260 p, metsähanhi 20 p, tundrahanhi 17 p; Lålby
- laulujoutsen 95 p, kapustarinta 1 p, töyhtöhyyppä 10 p, kiuru 60 p, haarapääsky 1 p, räkättirastas 2000 p, pähkinähakki 1 W, isolepinkäinen 1 p
- isolepinkäinen 2 p, harmaapäätikka 1 p, rautiainen 30 p; Lålby, kaatopaikka
- sinisorsa 30 p, merimetso 1 m, pohjantikka 1 p; Pohjoislahti (ALv, PSl)

- tilhi 60 p; Kauhajoki, keskusta (SLm)
- isolepinkäinen 1 p; Kauhajoki, keskusta (JPi)
- metsähanhi+sp 16+25 m; Marttilankylä (MHa)
- harmaapäätikka 1 p; Muurahainen (AKa)
- pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)

8.10.
- etelänkiisla 2 m; Kristiinankaupunki, Siipyyn lintutorni (JKo) 9.00-10
telkkä 800 p, haahka 11 p, mustalintu 69 p+m, merikotka 5 p, ampuhaukka 1 m
- valkoselkätikka 1 p, leppälintu 1 p; Siipyy, kylä (ALi)
- pyrstötiainen 8 p; Pohjoislahti (ALv)

- pulmunen 50 p; Närpiö, Böle (Susanna Maris)
- metsähanhi 380 p, valkoposkihanhi 420 p; Tjärlax (II)
- laulujoutsen 180 p, tundrahanhi 18 p, kanadanhanhi 15 p, isolepinkäinen 2 p

- sinipyrstö 1 p; Kauhajoki, keskusta (JMi, ym.)
- tilhi 15 p; Teuva, keskusta (KHi)

7.10.
- harmaapäätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Skaftung (HWe)
- keltavästäräkki 1 p; Skatan (GNo)

6.10.
Kristiinankaupunki, Stånggrund (JKo, KK) 8.15-10.15
- jänkäkurppa 2 p, hippiäinen 200 p+m, isolepinkäinen 1 p
- sinisorsa 30 p, tilhi 50 p, viiksitimali 3 p; Pohjoislahti (ALv)

- pähkinähakki 5 p; Närpiö, keskusta (UH)

5.10.
Kristiinankaupunki, Hamnfjärden (HWe)
- valkoposkihanhi 80 m, uivelo 3 p, isolepinkäinen 1 p
- kirjosiipikäpylintu 3 p; Kristiina, keskusta (PSl)

- sinipyrstö 1 p, Kauhajoen 1.; Kauhajoki, keskusta (JMi, ym.)
- helmipöllö 4 p; Hyyppä, Teevahainen (VYT)
- tikli 7 p; Teuva, keskusta (KHi)
- järripeippo 300 p; Kurikka, Jurva, Lehtola (MVa)

4.10.
Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Länsikylä+ Trutklobbarna+ Kilgrund+ Siipyyn lintutorni (II, KK, ALi, VF, HWe, AA, MKm, JKo, ym.) 7.30-12.45-..
- sepeltasku 1 p, maakotka 1 m, etelänkiisla 1 m, tundraurpiainen 1 p, sepelkyyhky 1380 m, metsähanhi 27 m, lyhytnokkahnahi 5 m, tundrahanhi 22 m, merihanhi 8 m, valkoposkihanhi 38 m, lapasotka 1 m, haahka 42 N+S, alli 9 m, musalintu 16 m, pilkkasiipi 12 m, telkkä 245 p+m, isokoskelo 34 p+m, merimetso 18 m, merikotka 12 p+m, sinisuohaukka 4 m, varpushaukka 23 m, ampuhaukka 2 m, nuolihaukka 1 m, kurki 70 m, töyhtöhyyppä 2 m, suosirri 5 p, jänkäkurppa 2 p, ruokki 32 m, uuttukyyhky 4 m, suopöllö 1 p, harmaapäätikka 3 m+p, niittykirvinen 43 m, tilhi 34 m, räkättirastas 1365 m, kulorastas 21 m, isolepinkäinen 2 p, pähkinähakki 1 m, naakka 1550 m, musavaris 61 m, kottarainen 13 m, peippo 1735 m, järripeippo 1490 m, tikli 8 m
- pyrstötiainen 18 N; Siipyy
- taigauunilintu 1 p; Skaftung, Kalasatama
- kottarainen 700 p, kiuru 50 p; Lillsund (PSl)

- valkoposkihanhi 230 p, metsähanhi 7 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- uivelo 2 p, merikotka 1 p, isolepinkäinen 1 p
- pähkinähakki 9 p; Närpiö, keskusta (UH)
- metsähanhi 40 m, tilhi 19 m; Kaskinen, Ådskär (JKe) 9.45-11.30
- varpushaukka 8 m, sepelkyyhky 340 m, tiltaltti 4 p, naakka 300 m, varis 55 m, mustavaris 12 m

- hanhilaji 36 m; Teuva, Riippi (JKe)
- turkinkyyhky 1 p; Kurikka, keskusta (MHa)
- pyrstötiainen 4 p; Jyllintaival

3.10.
- valkoselkätikka 1 p; Kristiinankaupunki, Trutklobbarna+ Kilgrund (II, JKo, II, ALi, AA ym.) 7.50-16.30-..
- sepeltasku 1 p (vuoden 1.), metsähanhi 90 m, lyhytnokkahnahi 2 m, tundrahanhi 1 m, merihanhi 8 m, valkoposkihanhi 22 m, haapana 46 m, lapasotka 1 m, haahka 129 m, alli 10 m, mjustalintu 128 p+m, pilkkasiipi 7 m, telkkä 115 m, tukkakoskelo 55 m, silkkiuikku 70 p+m, merimetso 14 m, harmaahaikara 12 p+m, mehiläishaukka 1 m, merikotka 10 p, ruskosuohaukka 3 m, sinisuohaukka 14 m, varpushaukka 21 m, hiirihaukka 2 m, piekana 1 m, ampuhaukka 1 m, kurki 1180 m, suokukko 1 p, suosirri 14 p, jänkäkurppa 1 p, taivaanvuohi 8 p, ruokki 10 m, naurulokki 3 m+p, sepelkyyhky 1950 m, varpuspöllö 1 p, harmaapäätikka 1 p, niittykirvinen 55 m+p, luotokirvinen 1 m, tilhi 18 m, peukaloinen 9 p, räkättirastas 1750 m+p, isolepinkäinen 3 p, naakka 1750 m, musavaris 205 m, varis 290 m, kottarainen 155 p, tikli 1 N
- lehtopöllö 2 p, varpuspöllö 1 p, tundraurpiainen 1 p; Siipyy, Jonnsborg
- harmaapäätikka 1 Ä, viiksitimali 2 ä, pyrstötiainen 4 p; Pohjoislahti (PSl)

- kehrääjä 1 p; Närpiö, Finby (Susanna Maris)
- pähkinähakki 4 p; Närpiö, keskusta (UH)
- kurki 494 S+N; Nämpnäs, Sundfjärden (JV)

- kurki 165 m, kiuru 40 p; Kauhajoki, Aninkujan lintutorni (JRi, SLm) 9.00-11
- laulujoutsen 5 p, räkättirastas 200 p, kottarainen 20 p, hemppo 2 p
- alli 55 p, valkoposkihanhi 22 p; Nummijärvi (JRi, SLm)
- tukkasotka 9 p, lapasotka 1 p, mustalintu 4 p, silkkiuikku 9 p, harmaahaikara 1 p, kurki 75 m, peukaloinen 1 p
- huuhkaja 1 Ä; Teuva, Perälä (PHo)

2.10.
- muuttohaukka 2 m; Kristiinankaupunki, Stånggrund+ Kilgrund (JKo, KK, ALi, AA, ym.) 8.00-13.30-..
- heinäkurppa 1 p (syksyn 1.), valkoselkätikka 1 p, sepelkyyhky 7860 m, pajusirkku 148 m, metsähanhi 75 m, merihanhi 173 m, valkoposkihanhi 211 m, telkkä 70 m+p, isokoskelo 76 m, harmaahaikara 4 p+m, merikotka 7 p, varpushaukka 23 m, hiirihaukka 5 m, piekana 4 m, tuulihaukka 2 m, kurki 421 m, kurmitsalaji 1 m, suosirri 9 p, varpuspöllö 1 p, harmaapäätikka 1 p, pohjantikka 1 m, niittykirvinen 35 m, hippiäinen 360 m, pyrstötiainen 10 N, mustavaris 50 m, isokäpylintu 18 m
- harmaapäätikka 1 m; Skaftung, Sandskäret (JPi)
- sorsalaji 550 p, uivelo 2 p, luhtakana 1 ä; Hamnfjärden (JKo, KK, ym.)
- kiuru 70 p, kottarainen 150 p, lapinsirkku 2 p; Lillsund
- tuulihaukka 1 p, pähkinähakki 3 p+m; Lapväärtti
- pikkutikka 1 Ä, tilhi 20 p, pyrstötiainen 10 p; Pohjoislahti (PSl)

- valkoposkihanhi 108 p, harmaahaikara 1 p; Närpiö, Piolahti (II, JKo, KK, ALi, ym.)
- laulujoutsen+sp 21+55 p, haapana 168 p, tavi 35 p, silkkiuikku 6 p, töyhtöhyyppä 8 p+m, punakuiri 1 p, sepelkyyhky 120 m, naurulokki 60 p
- kurki 204 m, pähkinähakki 2 p; Närpiö, keskusta (UH)

- kurki 180 m; Kauhajoki, keskusta (JMi, IN)
- kurki 109 p; Päntäne, Puskankylä (IN)
- hiiripöllö 1 p, syksyn 1.; Teuva, Lylymäki (PHo)

1.10.
- muuttohaukka 1 m; Kristiinankaupunki, Kilgrund (AA)
- lyhytnokkahanhi 1 mmetsähanhi 22 m, valkoposkihanhi 28 m, lapasotka 7 m, haahka 7 m, alli 7 p, telkkä 294 m+p, silkkiuikku 8 p+m, merikotka 25 p, sinisuohaukka+sp 6+4 m, varpushaukka 24 m, piekana 1 m, ampuhaukka 1 m, nuolihaukka 1 m, kurki 130 m, tundrakurmitsa 1 p, suosirri 10 p, taivaanvuohi 3 p, ruokki 3 m, selkälokki 1 p, uuttukyyhky 1 p, sepelkyyhky 212 m, varpuspöllö 1 Ä, peukaloinen 5 p, räkättirastas 350 p+m, pyrstötiainen 20 p
- lehtopöllö 2 Ä; Siipyy (KK, ym.)
- aro/niittysuohaukka 1 m; Storsjö (JKo)
- taigauunilintu 2 p, valkoselkätikka 2 m; Trutklobbarna (MR, KE, ym.)
- jänkäkurppa 1 p, harmaapäätikka 2 m, peltosirkku 1 p
- valkoselkätikka 1 m, haapana 220 p; Hamnfjärden (JKo, KK, ALi, ym.)
- sinisorsa 180 p, jouhisorsa 25 p, lapasorsa 10 p, uivelo 2 p, kottarainen 100 p
- kapustarinta 5 p, sepelkyyhky 590 m, kottarainen 44 p; Härkmeri
- sinisorsa 16 p; Pohjoislahti (PSl)

- valkoposkihanhi 76 p, haapana 130 p, tavi 70 p; Närpiö, Piolahti (PSl)
- silkkiuikku 9 p, töyhtöhyyppä 5 p, suosirri 1 p, punakuiri 1 p, harmaapäätikka 1 Ä
- uivelo 2 p; Skrattnäs
- isolepinkäinen 1 p; Bäckliden

- kurki 80 m; Kauhajoki, keskusta (IN)
- pähkinähakki 1 p; Teuva, keskusta (KHi)


Lisää havaintoja...

AlkuunTakaisin | Etusivu | Hakemisto |
Viimeksi muokattu 10.2020 © Sply-in | Kommentit ja viestit inforetki@saunalahti.fi