Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ‒ BirdLife Suomi

 

          

 

Linturetki Suupohjaan

Aninkujan lintutorni

Kauhajoki N62° 26.263' E22° 3.686' (WGS 84)

Lähin osoite Aninkuja 635

Ajo-ohje Lintutorni sijaitsee Kauhajoen keskustasta länteen Kainastolle vievän Aninkujan (tie 17107) varressa

Palvelut  lintutorni

Parasta kevään muuttoaika isoine lintuineen, alkukesän pesimä-linnusto, kesän ja syksyn tulvat

 

 

Talvi

Talvella alueella näkyvimmät linnut ovat naakka- ja varisparvet. Peltopyyt pysyvät piilossa. Kana- ja varpushaukka sekä ampuhaukka ja isolepinkäinen saalistavat pelloilla. Sopivasti ruokaa tarjoavilla pelloilta voi löytyä keltasirkkuja ja peippolintuja. Vähälukuisia talvehtijoita voivat olla esimerkiksi hempot ja pulmuset.

Kevät

Alava ja laaja peltoalue paljastuu lumen alta ensimmäisten joukossa. Kevään ensimmäiset muuttolinnut löytyvät usein alueelta. Hieman myöhemmin laulujoutsenet ja hanhet tuovat alueelle paljon nähtävää. Isojen lintujen lisäksi myös muuttavat kahlaajat ovat ajoittain hyvin näkyviä.

Kesä

Peltolinnut pesivät lintutornin ympäristössä. Töyhtöhyypät, kuovit ja kiurut tuovat maisemaan ääntä ja elämää. Hyvinä myyrävuosina pellot ovat suopöllöjen suosiossa. Kesällä käynnistyy myös kahlaajien muutto etelään— muuttajat pysähtyvät mielellään etenkin märillä pelloilla.

Syksy

Syksyllä lintutornista voi seurata muuttoa. Sepelkyyhkyt, hanhet ja kurjet ovat parhaina päivinä hyvin runsaita. Osa muuttajista pysähtyy pelloille myös ruokailemaan. Sopivasti ajoittuvat syystulvat houkuttelevat alueelle myös vesilintuja. 

 

Aninkujan lintutorni

Aninkujan lintutorni sijaitsee KauhajoellaSuupohjan parhaimpiin kuuluvan lintupellon keskellä. Lintutornin ympärillä leviää Kainastonjokilaakson eteläiset osa. Tulva valloittaa usein alavan jokilaakson, joten monet maisema miellyttää monenlaisia lintuja. Lintutornin ympäristössä voi nähdä monenlaisia muuttolintuja sekä paikallista pesimälinnustoa.

Aninkujan lintutornin lisäksi hyviä paikkoja lintujen katsomiseen voi löytyä myös muualta Aninkujan varresta. Etenkin tornin ja Kauhajoen keskusta välissä on usein hyviä lintupaikkoja. Saman peltoalueen lintuja liikkuu Kokonkylässä, Kainaston Pöllönnevalla ja Luomankylässä.

Aninkujan valloitus

Lintutorniin kiipeäminen ja kiikarin käyttö avaa Aninkujan lintumaailmaan uuden näkymän. Töyhtöhyyppien hienot soidinlennot hämmästyttävät. Kuovien ja kiurujen soidin antaa käyttöä korville. Isojen lintujen aikaan joutsenet ja hanhet tarjoavat paljon katseltavaa kaikenkokoisille ulkoilijoille. Keskikesällä linnut ovat usein piilossa, mutta syksyn muuttoaika voi tuoda pelloille jälleen isoja lintuja.  

h 

Aninkujan lintupaikat

Aninkujan lintutorni on Kainastonjokilaakson keskeisellä lintupaikalla. Tornin edustalla on peltoalueen alavin paikka, jossa liittyvät pohjoisesta saapuva Kainastojoki ja etelästä tuleva Päntäneenjoki -  Kyrönjoen latvavirtoja. Alava jokilaaksossa on usein lintuja houkuttelevia tulvia.

Lintutornista maisemaa pääsee katsomaan hieman korkeammalta. Lintuja pääsee katsomaan usein lähempää pysähtymällä tienvarteen. Aninkujan tornisuora on lintujen suosiossa, mutta hyviä paikkoja on myös Kauhajoen ja Kainaston suunnalla.

Kainastonjoen pohjoispuolella Luomantie nousee hieman korkeammalle tarjoten hyvät näkymät jokilaaksoon. Samaan kokonaisuuteen liittyy Kainaston Pöllönnevan alue, jonka läpi kulkee peltotie.

Aninkujan eteläpuolella lintujen suosimia peltoalueita on myös Kokonkylä eteläpuolella. Monipuolinen pistemäinen lintupaikka on Kokonkylä entinen tiilitehtaan savenottoallas. Altaalla on monipuolinen pesimälajisto. Siellä on tavattu myös mielenkiintoisia vieraita muuttoaikaan.

Hyvä havaintopiste

Havaintopaikkoja

 

Talvi

13.12. tunturipöllö 1 p

16.1. ampuhaukka 3 p

16.2. pulmunen 5 p

 

 

Aninkujan mielenkiintoisia lintuhavaintoja

Kevät

9.3. hemppo 60 p

26.3. peltopyy 32 p

31.3. töyhtöhyyppä 350 p 285 m

3.4. laulujoutsen 360 p

11.4. lyhytnokkahanhi 43 p

14.4. merikotka 4 m

14.4. pulmunen 200 p

15.4. metsähanhi 1330 p 648 m

15.4. sinisuohaukka 9 m

22.4. kurki 407 m

29.4. kapustarinta 300 m

13.5. suokukko 400 p

 

 

Kesä

15.6. suopöllö 6 p

22.6. kuovi 87 p

11.7. töyhtöhyyppä 1200 p

 

Syksy

16.9. kurki 820 m

28.9. kiuru 530 m 80 p

9.10. merikotka 3 m

12.11. laulujoutsen 260 p

 

Tähän osioon on kerätty esimerkkejä Aninkujan lintutornilla tehdyistä havainnoista. Listassa on suuria muuttoja, isoja lepäilijämääriä tai muuten mielenkiintoisia tai alueelle ominaisia havaintoja. Havainnot ovat 2000-luvulta.

© Maanmittauslaitos, Maastotietokanta