Pro Makasiini -liikeUudemmat sivut Pro Kaupunki!

Jo yli 10 000 kansalaista on allekirjoittanut Pro Makasiinit -adressin
Makasiini-adressia on kerätty lähinnä viikonloppuisin kirpputoreilla ja muutamissa kaupunkitapahtumissa. Viime viikonlopun Mahdollisuuksien torilla rikkoutui - jo hyvissä ajoin ennen kesäsesonkia - 10 000:n allekirjoittaneen rajapyykki. Nimiä voi allekirjoittaa myös Makasiineilla sijaitsevissa Galleria Jangvassa ja Ruohonjuuressa. Nimilistoja tarjotaan kernaasti muuallakin kerättäväksi. "Nimien kerääminen on mukavaa, koska kannustusta tulee joka puolelta niin paljon", kertoo nimiä viikonloppuna makasiineilla kerännyt Henni Oksman. Samalla hän harmittelee, että monilla ihmisillä on syntynyt väärä käsitys, että asia olisi jo päätetty. Toistaiseksi on päätetty vasta järjestettävästä suunnittelukilpailusta.

"Tämä on omituinen protestiliike, koska kriitikoiden marssirivistössä on Pro Makasiinit -jengin lisäksi mm. Museovirasto, Arkkitehtiliitto, Ympäristöministeriö, Kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö, erinäinen joukko arvovaltaisia kulttuurihenkilöitä jne.", naureskelee Tuomas Rantanen makasiiniliikkeestä . "Koko prosessi paljastaa kuinka heppoisin lähtökohdin poliittiset päättäjät suojelevat virkamiesjohdon kovaa kiinteistöpolitiikkaa."

Pro Makasiinit -adressissa todetaan: "Me allekirjoittaneet yhdymme Pro Makasiinit -liikkeen vaatimukseen Eduskuntataloa vastapäätä olevien vanhojen VR:n makasiinien säästämiseksi ja niille muodostuneen monipuolisen kulttuuritoiminnan kehittämiseksi."


Pro Makasiinit -liike on aiemmin julkaissut julistuksen:

PRO MAKASIINIT -JULISTUS:

Pro Makasiini -liike on Töölönlahden kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten yhteenliittymä. Tällä julistuksella haluamme puolustaa eduskuntataloa vastapäätä sijaitsevien entisten VR:n makasiinien, ns. Tsaarin tallien säilyttämistä ja niille muodostuneen kulttuuritoiminnan ja -tilan kehittämistä. Me haluamme monipuolista kulttuuri- ja kaupunkipolitiikkaa!

1) Makasiinit ovat osa kaupunkihistoriaa. Kaupunkihistoriaa on vaalittava muillakin tavoilla kuin museoimalla paraatirakennuksia. Historiallisten arkirakennusten muodostamien muistijälkien huomioiminen on osa luovaa ja kerrostunutta kaupunkikulttuuria..

2) Makasiinille on muodostunut elävää kaupunkikulttuuria. Makasiinien avoin kaupunkitila on juuri sellaista, jota myös pyritään eri tavoin tuottamaan kaupunkiin. Kirpputorit, galleriatoiminta ja erilaiset kaupunkitapahtumat ovat tärkeä osa nykyaikaista urbanismia.

3) Makasiineja ei pidä museoida. Makasiinitilan monipuolisuutta pitää entisestään kehittää ja erityisesti niiden talvikäyttöä lisätä.Makasiinitoimintaa pitää vahvistaa nimenomaan puistoa ja alueen muuta kulttuuritoimintaa yhdistävänä tekijänä.

4) Makasiinien tulee olla osa Töölönlahden puistoa.Raskaat uudisrakennukset eivät tue avointa puistotilaa eikä aluetta saa rakentaa tukkoon. Puisto tarvitsee myös palvelutoimintoja, joiden luonteva paikka on Makasiineilla.

5) Kaavailtu musiikkitalo on aivan liian suuri esitetylle tontille. Jos musiikkitalo halutaan Töölönlahdelle, se on sijoitettava toiselle tontille radan varteen. Silloin Makasiinit tukisivat musiikkitalon yleisötoimintoja ja toimisivat samalla Sibelius-Akatemian kampuksena.Ilman luontevaa yhteistyötä Musiikkitalon kulttuurianti jää sittenkin hallintorakennuksen sisään eikä se nivelly - toivotulla tavalla - osaksi yleistä kaupunkikulttuuria.

6) Musiikkitalohankkeessa tulee myös ottaa huomioon uuden rakennuksen pyörittämisestä koituvat kustannukset. Myöskään Finlandiatalon akustiikkainvestoinnit eivät saa mennä hukkaan ja mahdollisesti sille ja Kulttuuritalolle koituva vajaakäyttö eivät saa kaatua klassisen musiikin tai muun kulttuurielämän ylimääräiseksi rasitukseksi.

7) Musiikkitalon arkkitehtikilpailussa ja hankkeen muussa kehittelyssä on sallittava vaihtoehtoja, joissa lähdetään makasiinien säilyttämisestä. Vaihtoehtoina olisivat silloin ainakin
    a) Musiikkitalon sijoitus toiselle tontille ja
    b) kevyempi Musiikkipaviljonki, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi osana Makasiineja.

8) Makasiinit ja niille kehittyvä toiminta on otettava Töölönlahden kehittämisen yhdeksi lähtökohdaksi. Makasiinikysymyksessä tehdään linjaratkaisu siihen kenen ehdoilla ja kenelle koko aluetta suunnitellaan.

Pro Makasiinit -liikkeen yhteyshenkilöitä ovat mm.
Tuomas Rantanen p. 040-507 7165
Olli Aalto p. 09-443 143
Tanja Remes p. 040-569 2394


robert.wiander@dlc.fi