Anders Eriksson Rydman

Kruununvouti / Kronofogde (- 1688 Turku / Åbo)

Takaisin Rydman-kotisivulle / Tillbaka till Rydman -hemsidan

Johan KLINGENBERG
(†1684)
kapt. Inkerinmaan rykm.
(suku/ätten 360)
&
Catharina Elisab. VELLINGK
(suku/ätten 72)
Göran Pedersson RUUTH
Kauppaporvari /puutarhuri
Borgare/trädgårdsmästare
1620 - 81 Turku/Åbo
&
Karin Henriksdr. WILCK(EN)
? - ~1725 Turku/Åbo
Dorotea Lucia KLINGENBERG
(1665-1734)
François FARIOLLE de la FRAUVILLE
kapt., vangittu Viipurissa/fången i Viborg 1710
Katarina (Karin) RUUTH
? - ~1725 Turku/Åbo
Anders Eriksson RYDMAN
Maskun kihlakunnan kruununvouti / Kronofogde i Masku härad
? - 1688 Turku/Åbo
Maria Hedvig FARIOLLE de la FRAUVILLE
†1763 Vaasa/Vasa
Erik RYDMAN (1682 Turku/Åbo - 1735 Turku/Åbo)
Turun ratsuväenrykmentin majoitusmestari
Regementskvartermästare vid Åbo kavalleriregemente
Erik RYDMAN (1710-54)
kauppias ja raatimies Uudessakaarlepyyssä
handlande o. rådman i Nykarleby
&
Helena CALAMNIUS (1697-1774)
Frans RYDMAN (1715-69)
manttaalikomisarius Hämeen läänissä
mantalskommissarie i Tavastehus län

&
Helena BERG (1736-90)
Johannes RYDMAN (- 1738 -)Otto Fredrik RYDMAN (1724-95)
kauppias ja raatimies Vaasassa
handlande o. rådman i Vasa

&
Maria Elisabet KROOK (1718-92)

Gunnar Sarva: Rydman (1952):

I Anders Eriksson Rydman. Varhaisimmat vaiheet tuntemattomat. Toimi ainakin vuodesta 1670 jonkinlaisena kirjurina Turun lääninhallituksessa. Tarjoutui 13/4 1674 Turun akatemian veronkantovoudiksi, mutta ei saanut virkaa, koska "ingen tienst är löös"; nimitettiin kuitenkin jo seuraavana vuonna 20/4 1675 akatemian voudiksi (fogde, befallningsman), jossa toimessa hänelle kuului vakinaisten ja ylimääräisten verojen kanto akatemian eteläisessä veronkantopiirissä eli Varsinais-Suomessa. Näistä veroista olivat tärkeimmät maakirjavero (jordeboksräntan) ja sotavarustusvero (landtågsgärden), ja lisäksi oli koko joukko pienempiä veroja, kuten rakennusapu (byggningshjälpen) ja salpietarivero (salpetershjälpen). Veroviljan vouti kokosi kullakin paikkakunnalla varastoon ja toi sen sopivalla talvikelillä Turkuun, jossa yliopiston kvestori jakoi sen luontaispalkkana professoreille. Veroina ja verorästeinä koottiin myös karjaa, jonka vouti toimitti Turkuun tai myi paikkakunnalla, jolloin rahat käytettiin professorien rahapalkaksi tai yliopiston muihin menoihin.
Veronkanto oli työlästä ja toisinaan hengenvaarallista; niinpä eräs Liedon talonpoika, jonka verorästit pantiin uloshakuun, käyttäytyi uhittelevasti, ja kun "Befallningsman honom slagit några gånger över ryggen, hafwer [han] fattat till yxan på wäggen och warit i fullt hugg på Befallningsman, hwarigenom han tordt giöra honom skada till lijfwet så framt Nämdemannen [...] det ej förhindrat."
Määrättiin oman virkansa ohessa 1683 akatemian verokirjuriksi (ränteskrivare), jolloin mm. toista vuotta joutui hoitamaan akatemian kvestorin tehtävät tämän ollessa virasta pidätetty ja viran ollessa kvestorin eroamisen jälkeen avoinna. Nimitettiin huhtikuussa 1687 Maskun kihlakunnan kruununvoudiksi. Asui Turun linnan alueella 1670, Aningaisten eteläisessä korttelissa 1675-84, Luostarin korttelissa 1685-87 ja Pohjoiskorttelissa 1688. Omisti Kuninkaankadun varrella tontin, jonka 1680 myi räätälimestari Simon Sigfridinpojalle, ja vuodesta 1682 vaimonsa kanssaperillisten kanssa appensa talon Kåkehus (Luostarinkatu 36). Kuoli 5/11 (haud. 4/12) 1688 Turussa.
Koska Anders Eriksson ei ollut voinut tai ei ollut ehtinyt ennen kuolemaansa tilittää kaikkia niitä veroja, jotka hän ollessaan yliopiston voutina oli yliopistoa varten kantanut, määrättiin hänen omaisuutensa Turun raastuvanoikeuden päätöksellä 5/11 1688 takavarikoitavaksi, mikä myös tehtiin; pesän omaisuudesta lähetettiin luettelo lääninkansliaan. (Tässä yhteydessä raastuvanoikeuden pöytäkirjojen rekisterissä esiintyy nimi Anders Kryydmaa.)

Puoliso 1:o ainakin jo 1670 Karin (oli sukunimeltään mahdollisesti Montanus, koska Turun raastuvanoikeuden pöytäkirjassa 16/5 1679 Georg Montanus sanotaan Anders Rydmanin lanko-vainajaksi), k. alkukesällä 1680 Turussa. Vaimonsa kuoleman jälkeen Anders Eriksson kieltäytyi maksamasta hänenviimeksi tekemiään ostoksia, väittäen että ne oli tehty ilman aviomiehen suostumusta, mutta kun kauppias vetosi akatemian konsistoriin, tämä huomautti Rydmanille, että "i rächningen icke andre saker finnes upförde än sådane, som i hushåldet nödigt behöfwes", ja että "Ryddman jämwäl dess uthan så myckit borde honorera sin sal. hustrus handlingar", jonka jälkeen hän "straxt" suoritti laskun. [Heillä ei ollut meidän tietoomme tulleita lapsia.]

[Puoliso] 2:o Turussa Katarina (Karin) Ruuth (- ~1725). [Heiltä tunnetaan poika Erik (1682-1735), rykmentinmajoittaja, henkirakuunarykmentin luutnantti, Turun rakuunarykmentin auditööri, josta polveutuvat kaikki tunnetut Anders Eriksson Rydmanin jälkeläiset.]


Kommentit ja yhteydenotto / Kommentarer & kontakt kari.rydman@sci.fi
Takaisin alkusivulle / Hemsidan