Takaisin / Back

Daniel Faxell

Kosken ruukki Perniössä / Koskis bruk i Bjärnå

Taalintehdas / Dalsbruk

Index

Daniel Faxell (sen.), Suomen vuoriteollisuuden merkittävä yrittäjä, syntyi vuonna 1634 vanhaan värmlantilaisen sukuun.. Hänen varhaisin tunnettu esi-isänsä oli talollinen Marcus Anundsson 1500-luvun puolivälistä, "i Faxstad på Arnön i Väse socken, Värmland". Markuksen jälkeläisistä monet olivat pappeja Ruotsissa. Hänen pojanpoikansa rovasti Sven Faxeliuksen (1589-1664) kolmas poika Daniel Faxell syntyi vuonna 1634.

Daniel oli ylioppilas Uppsalassa 1650, Malmön raatimies 1660 ja kaupunginsyndikus 1661. Vuonna 1668 hänet mainitaan Malmön pormestarina, ja 1672 kamarikollegion "myntmästarina". Vuonna 1682 hänet tuomittiin liian suuren hävikin sallimisesta hopearahojen lyömisessä. Oikeudenkäynneistä huolimatta Danielista tuli 1684 Kuninkaallisen Vuorikollegion asessori ("i det Kongliga Berg-Collegio Adsessor").

Jo 1678 Daniel sai kahdeksitoista vuodeksi kaikki oikeudet Utön kaivoksiin, ja samana vuonna hän antoi tutkia ruukin rakentamista Varsinais-Suomen ja Uudenmaan rajamailla sijaitsevan Kosken rannalle.

1679 Daniel sai oikeuden perustaa Kosken ruukin ("Koskis bruk"). Hän muutti perheineen 1683 näin syntyneeseen Kosken ruukkikartanoon, ja alkoi sitten tutkia lähempänä purjehdusväyliä olevaa Kemiön saaren eteläpäätä, jonne perustikin myöhemmin masuunin.

Danielin puoliso oli papintytär Catharina Bellander, jonka kanssa hän sai 18 lasta (1667-91). Heidän poikansa Daniel Faxell (jun.), hän jonka ruumissaarnan Ericus Steenbergius vuonna 1685 piti, syntyi Taalainmaan Falunissa Stora Skedvin pitäjässä Lövåsin ruukissa "wed Koppar Bärget" 30.4.1668. Tällöin isä oli jo vahvasti kiinni vuoriteollisuudessa.

Vuonna 1675 Faxellin perhe muutti Uppsalaan, ja 1683 siis Varsinais-Suomeen Perniön Kosken kartanoon. Ajan tavan mukaan Kosken ruukkilaisille rakennettiin oma kirkko vuonna 1686. Se vihittiin 1688, ja oma saarnaaja sillä oli pitkään, eli 1692-1867.

Vuonna 1686 Daniel Faxell laajensi toimintaansa Dahlin kylään Kemiön saarella, jonne hän perusti Dalsbrukin eli Taalintehtaan. Kaksi vuotta myöhemmin masuuni siellä oli valmis ja alkoi tuottaa takorautaa.

Teollisista ansioistaan Faxell aateloitiin (kesken suurimpia vaikeuksiaan) 1691 nimellä Cronmarck. Ruukit oli perustettu lainarahalla, ja kun niiden reaalituotto viivästyi, korot kaatuivat päälle ja Faxellin ruukit takavarikoitiin ja myytiin uusille omistajille. Daniel Faxell kuoli varattomana vuonna 1705.

Poika Daniel lähti opiskelemaan Turun Akatemiaan; ruumissaarnojen tiedot mainitsevat hänen kaunopuheisuuden professorinsa Daniel Achreliuksen, sekä mielenkiintoisena yksityiskohtana tiedon että poika opiskeli myös ranskankieltä, josta Ruotsin suurvalta-aikana myös täällä oli kehittymässä diplomatian kieli. Daniel nuorempi kuoli kuitenkin heti opintojensa alkuvaiheessa vajaat 17-vuotiaana. Hänet haudattiin Perniössä 22.4.1685. Ericus Steenbergiuksen saarnan painoi Turussa Johan Winter, "kongl. Bootr. Åhr 1685", ja sen nimiölehdellä lukee (typografisen asettelun nyt ohittaen ja antiikvatyylin kursiivilla erottaen):

Siälenes / Högsta Sällheet i Himmelen / Sampt / Kropsens / Sanna hwijla i Jorden / Effter deras Bortgång ifrån desse orolige beswärs Böllior / Beskådat och förklaradt / Aff Prophetens Daniels 12. cap. 12. vers, / Uthi en Christeligh / Uth-Färds Sermon, / Hållen i Koskis Bruuk den 22. April. 1685. / Då den fordom / Ehreborne och uthi studier berömblige STUDIOSI / Hr. DANIELIS / FAXELLS / Döde Lekamen / Medh en Förnähm och Anseenligh Lijk-process til sitt Hwilo- / rum i Bierno Sochne-Kyrckian utbahrs och beledsagades. / Men nu effter Förnähme Wederbörandes Åstundan / at tryckas förfärdigat / Aff / ERICO MICH: STENBERGIO / Phil. Mag. / _________ / Tryckt i Åbo / aff Johan Winter / Kongl. Booktr. / Åhr 1685.