Protokoll, förda vid Släktklubbens möten.

[Sukuklubin pöytäkirjat]


1910

[sekreteraren Elsa Lindströms vackra och lättlästa handstil]

[21] 27/I 1910 hos Immis. Lyckönskningar avsändes å släktklubbens vägnar till farbror Karl samt Karl Wegelius i Tyrvis i anledning av deras namnsdagar påföljande dag. Immi förevisade skioptikonbilder ifrån Japan samt till slut ur eget fabrikat, däri en och annan av medlemmarna såg sig i mindre tilltalande positioner. Till slut diskuterades frågan om önskvärdheten av en gemensam frukost- och middagstimme för alla samt i sammanhang därmed förslagen om ändrade läsetider för skolorna.


[22] 2/III 1910 hos faster Ina. Närvarande 23 medlemmar samt faster Bina ifrån Tyrvis. Axel talade om den allmänna splittringen inom finska folket och framstälde till diskussion frågan: "Anses det finska folket förtjena uppoffring från de enskildas sida", vilken ivrigt debatterades. Valdes en bestyrelse bestående av Signe, Karin, Rosa, Katri och Elsa med Enne, Alfred och Heikki som suppleanter för att ombestyra årsfesten i Maj.


[23] 30/IV 1910 hos Saloviuses. Närvarande 23 medlemmar samt befallningsman Runsamo och fröken Rindell. Först blev det en ivrig diskussion i anledning av festbestyrelsens anmälan, att man möjligen vore tvungen att inhibera festen, ity att en del av ledamöterna visat bristande intresse och förmåga att utföra sina åligganden. Till slut var festbestyrelsen tvungen att hålla ett kort möte för att utprata sina enskilda missförståelser och komma till något definitivt beslut. Bestyrelsen lovade sedan försöka sitt bästa. I anledning av Björnsons död uppläste Enne hans dikt [tomt utrymme] och refererade sedan doktor Sadolins: "Nervhälsa", vilket föranledde en ivrig diskussion. I synnerhet dryftades frågan om nödvändigheten att bibehålla sitt samvete lugnt, för att bevara sina nervers hälsa.
Alfred Lindström (1914 Sarva), *1877, varatuomari, & Elsa R.
Axel Rikberg, *1862, kamreeri & Augusta Math. Johansson, *1861
Faster Bina Jakobina Vikt. Rydman, *1851
Elmi (Runsten-)Salovius, *1876, & Pojun S.
Enne (Lindström-)Savonius, *1875, & Immi S.
Elsa (Rydman-)Lindström (1914 Sarva), *1879, & Alfred L.
Heikki (R.-)Ritavuori, *1880, & Katri S.
Immi Knut Immanuel Savonius, *1861, VI-XII 1910 vt. prokuraattori (oikeuskansleri)
Faster Ina (Ahlstedt-)Rydman, *1843, & Gust.Ad. Rydman, rovasti (†)
Karin (Arvidsson-)Rydman, *1881, & Walter R.
Farbror Karl Rydman, 70 år, Petter Aug. R:s son, Victors mm. bror (Kiikka, Jonsa)
Katri (Stenbäck-)Ritavuori, *1881, & Heikki R.
Pojun = Karl Reinhold Savonius, *1874, varatuomari, & Elmi Runsten
Aina Alexandra Rindell, Väinö V. Runsamon morsian
Rosa = Hanna Wegelius, *1862, Heikin ja Eeron mosteri
Väinö Valfr. Runsamo (Runsten), *1882, nimismies, Elmin veli, & Aina Rindell
Signe Rydman, *1875
Tuntemattomasta syystä Sukuklubin toiminta katkesi vuodeksi. Seuraava istunto pidettiin 22.4.11 *Av okänd anledning bröts Släktklubbens verksamhet här; följande möte hölls först om ett år, den 22. april 1911

1911

[24] Pitkän keskeytyksen jälkeen kokoontui Sukuklubi vasta huhtikuun 22 p:nä 1911 Ritavuorella. Läsnä oli 14 jäsentä ynnä Maj Bergh Nokialta. Rosa tervehti ensin klubin jäsenet taasen tervetulleiksi ja lausui pari lämmintä muistosanaa klubin vainajista Augustasta ja Oskarista. Heikki piti sitten esitelmän vakuutuksesta, josta syntyi keskustelua. Lopuksi käytettiin aika arvoituksien ratkaisemiseen ja lähetettiin faster Alinelle runomittainen onnentoivotuskirje hänen nimipäivänsä johdosta. - Merkittiin, että viimekeväisestä juhlasta ei sattuneista syistä ollut voinutkaan tulla mitään.

[25] Toukokuussa pidettiin klubin toinen ja viimeinen kokous sinä keväänä Lindströmillä Grankullassa. Kymmenkunta jäsentä vain oli läsnä. Elsa loi silmäyksen siihen kuvaan, minkä suomalaiset sananlaskut antavat naisesta, jonka johdosta keskusteltiin.

[26] 30/9 1911 hos Elli. Närvarande 20 medlemmar samt Otto Bergh från Nokia. Moster Eloise, Gunnar o. Toini Lindström upptogos som medlemmar i vår intressanta klubb. Elli refererade Elsa Törnes bok: Kärlek och lycka, vilken föranledde en ivrig diskussion, varunder flera i sammanhang därmed stående frågor dryftades. Endast några av dem kunde släktklubben enhälligt besvara. Sålunda enades alla om att det innebär en fara icke allenast för hemmen utan även för människan att i alla händelser följa sin känsla. Frågan: Är ekonomisk o. personlig frihet oförenlig med den s.k. nobla kärleken? besvarades av flera med "nej", men slutligen blev det tvist om huvudsaken, d.v.s. vad man förstår med den s.k. fria och den s.k. nobla kärleken. Till slut konstaterades, att Elsa Törne strängt taget vill utveckla hos ungdomen pliktkänsla (som hon kallar den nobla kärleken) och ej känsla.

[27] 21/10 1911 hos pappa o. mamma. [Annan handstil: Victor och Zaida Rydman] Närvarande 22 medlemmar samt Vava Runsten o. Bertel Savonius. Alfred refererade frågan om de höga lönernas ekonomi enligt Cassels Socialpolitik, varpå följde diskussion. Åt Heikki, som låg på Diakonissanstalten i väntan på operation, sändes ett kort (vilket skall hava glatt honom synnerligen). Klubben hade nöjet åter få upptaga en ny medlem, näml. Selma Arppe, som snart skulle heta Rikberg.

[28] 23/11 1911 Saloviusten luona. Läsnä 24 jäsentä. Uusiksi jäseniksi liittyivät Einar ja Allan Rydman. Alma selosti t:ri Päivänsalon "Liikaa mailmassa". Keskusteltiin varsinkin yksityisen hyväntekeväisyyden merkityksestä, jonka useat puhujat arvostelivat varsin pieneksi. Muutamat radikaalit jäsenet esittivät, että yhteiskunnalla pitäisi olla oikeus panna hengiltä semmoiset jäsenensä, jotka tavalla tai toisella aikaansaavat siinä turmelusta. Heikki esitti, että sukuklubin rouvat ryhtyisivät yhteisostojen kautta koettamaan saada taloustarpeensa halvemmiksi, vaikka hänellä esityksensä toteutumiseen nähden oli varsin vähän toiveita. Valter ehdotti, että sihteeri tarkistaisi sukuklubin jäsenluettelon, josta sihteeri nyrpeästi kieltäytyi sanoen sen olevan kunkin jäsenen oman asian. - Päätettiin pitää joululahja-ilta uudenvuoden päivänä Grankullassa.

Alfred Lindström (-Sarva), 34 år, gift med kusinen Elsa
Faster Aline R., 69 år, Victors syster
Allan R., 22 år, Axel Gabriel R.:s sonson
Alma Rikberg, 47 år, Sofia Amalia R.:s dotter, Axel's syster
Augusta (Johansson-)Rikberg, gift med Axel, dog 10/8 1910
Knut Einar R., 28 år, Allans broder
Elli, 39 år, g.m. Oskar Wegelius, Heikkis och Eeros morbror
Moster Eloise, Savonius?
Elsa (R.-)Lindström, 32 år, Victors dotter, g.m. kusinen Alfred L.
Grankulla: hos Elsa & Alfred
Gunnar Lindström (Sarva), 32 år, bror till Alfred, gift med Toini Kekoni
Heikki Ritavuori, 31 år
Lindström, här: Elsa & Alfred
Maj (R.-)Bergh, 34 år, Elsas syster, g.m. Otto Bergh, 46 år, stationsinspektor i Nokia
Oskar Wegelius, Heikkis & Eeros morbror, 46 år, g.m. Elli, dog den ?
Ritavuori, Heikki & Katri (Stenbäck, 30 år)
Rosa: Hanna Wegelius, 49 år, Oskars syster, Heikkis & Eeros moster
Selma Arppe, 30 år, gift den 3/11 1911 med Axel Rikberg
Toini (Kekoni-)Lindström, 23 år, g.m. Gunnar L.
Walter R., 31 år, Elsas & Majs broder
Vava Runsten, 31 år, syster till Elmi Salovius & Väinö Valfrid Runsamo [eller Gustava Johanna, 66 år, de ovannämndas faster]
Victor R. & Zaida (Savonius), 61 och 59 år, föräldrarna till Maj, Elsa & Walter

Alkuun / Till början
Rydman-suku / Släkten Rydman
Bulletiini / Bulletin