R

SLÄKTKLUBBEN - SUKUKLUBI 1908-1922

Toimittanut / Redaktör Kari Rydman


Släktklubben / Sukuklubi 1908-22

"Den 16 januari 1908 på moster Mimmis födelsedag, som firades på Övre Opris med en finare middag, beslöts det på initiativ av Katri och Elsa, att man framdeles vid släktens sammankomster var och en i tur och ordning skulle på ett eller annat sätt uppträda med något slags programnummer."Moster Mimmi: Salovius?
Katri Wegelius-Ritavuori
Elsa Rydman-Lindström (Sarva)

Näin alkoi Sukuklubin suurenmoinen, hauska ja sekä kulttuuri- että sukuhistoriallisesti tavattoman mielenkiintoinen pöytäkirjakokoelma. Vuosien 1908 ja 1922 välillä suku kokoontui useita kymmeniä kertoja; läsnä oli yleensä noin 15-25 osanottajaa, ja maamme sivistys-, aate- ja poliittinen historia kuvastuvat klubin pöytäkirjoista kauniilla tavalla. Så här börjar Släktklubbens storartade, roliga och utomordentligt intressanta Protokoll, som skildrar vackert såväl bildnings- som idéhistorian av århundradets två första decennier. Mellan åren 1908 och 1922 församlades släkten flere tionde gånger. Närvarande var vanligtvis 15-25 deltagare.

Sukuklubin viimeinen kokous pidettiin tiistaina 24.1.22 Signe Rydmanin luona. Seuraava kokous päätettiin pitää Eero Rydmanin luona "Tuulikin päivänä" 22.2. Kahdeksaa päivää ennen kokousta kiihkoilija Tandefelt ampui Eeron veljen Heikki Ritavuoren tämän kotiovelle Nervanderinkatu 11. Tähän loppui Sukuklubin toiminta.Släktklubbens sista möte hölls tisdagen den 24 januari 1922 hos Signe Rydman. Följande möte beslöts hållas hos Eero Rydman på "Tuulikkis namnsdag" 22.2.1922. Åtta dagar före mötet sköt fanatikern Tandefelt ihjäl Eeros broder Heikki Ritavuori framför hans bostad Nervandersgatan 11. Därmed dog också Släktklubben.

Walter Rydmanin ehdotuksesta alettiin Klubin kokouksista pitää pöytäkirjaa hänen lahjoittamaansa foliokokoiseen kirjaan. Hän ehdotti myös että jokainen sukulainen kirjoittaa nimensä ja muut tietonsa kirjaan. Näin tapahtui, ja Klubin kirja on tämän vuoksi myös ainutlaatuinen kokoelma nimikirjoituksia ja käsialanäytteitä.Walter Rydman föreslog 1909, att Klubben skulle föra protokoll på sina möten, och att varje närvarande skulle skriva ner sitt namn och sina personliga uppgifter i en av honom för detta ändamål donerade bok i folioformat. Så skedde, och även på grund av medlemmarnas personliga handskrifter är protokollboken så enastående.

Kaksikielisen suvun kokouksissa puhuttiin sekaisin ruotsia ja suomea, ja myös pöytäkirjat ovat vallattomasti kaksikielisiä. Ne tullaan julkaisemaan in extenso näillä verkkosivuilla.Släkten var tvåspråkig, och därefter hölls också diskussionerna både på svenska och finska. Samma gäller även protokollboken, som skall här publiceras in extenso i ursprunglig form.

Seuraavassa julkaistaan Sukuklubin jäsenluettelo siinä muodossa ja järjestyksessä kuin se kirjaan on kirjoitettu. Kaikki toimitukselliset lisäykset on pantu hakasulkuihin. Pöytäkirjojen yhteydessä esiintyvät muut henkilöt on esitelty asianomaisissa kohdissa.

Sukuklubin jäsenluettelo [Medlemmarna i Släktklubben]

Sofie Amalia Lindström född Rydman 17 oktober 1835. Gift första gången 11/7 1855 med Pastor Berndt Robert Rikberg, andra gången 6/4 1874 med förste Revisorn Alfred Lindström. Haft 9 barn. Enka sedan 1893. [Annan handstil: "Dog den 12 oktober 1919"] Passiv
Anna Lovisa Johansson född Blomqvist 15 Augusti 1838. Gift med Konduktören August Johansson, enka sedan år 1898. Passiv
Ina Rydman född Ahlstedt 18 11/7 43. Genomgått fruntimmerskolan i Åbo. Varit hemlärarinna ifrån 1860 till 1869 - Samma år gift med Gustaf Adolf Rydman pastorsadjunkt i Ilmola, sedermera Kontraktsprost i Korpilahti. Haft 5 barn. Enka 1900.
  Från jorden till himmelen, från synden till rättfärdigheten, från döden till lifvet måste menniskan förlossas och upphöjas - på korsets väg. † Passiv.
Victor Rydman född 8/1 1850 student 1870. Handlande i Åbo 1/5 1876, öfvertog Albion Lampmagasinet i Helsingfors 1/6 1890. Landtdagsman för Nådendal i Borgareståndet 1904-05-, gift den 3/8 1876 med Zaida Savonius [annan handstil: död 3/6 1916 begrafd 7/6 1916.] Passiv
Zaida Johanna Charlotta Rydman, född Savonius, 5/12 1852. Sedan den 3. Aug. 1876 lyckligt gift med ofvanstående Victor Rydman. Passiv
Hilda Rikberg, född 20/4 1856. Utnämnd till kontorsskrifvare å Drätselkontoret i Hfors 1/1 1909. Passiv
Savonius, Knut Immanuel. Synt. 25/3 1861. Ylioppilas 27/5 1880; Kadetti 20/5 1881, Yl. oikeustutkinto 30/5 1885; Hovioik.auskultantti 10/6 s.v. Varatuomari 31/5 1888. Senaatin kanslisti 28/2 1893. Protokollasihteeri 10/2 1904. Esittelijäsihteeri 28/4 1906.
  Nainut 1: Anna Eliina Rikbergin 5/1 1889 ja leskeksi tultua 6/6 1892 Enne Maria Linströmin 26/5 1895. Akt.
Augusta Mathilda Rikberg, född Johansson 21 December 1861. Gift 24 Nov 1890 med näst följande medlem i slägtklubben d.v.s. Kamreraren i Finansexpedition Axel Rikberg. Passiv.
Axel Rikberg född 3/6 1862, student 30/5 1881, hofr. ausk. 8/6 1886, vicehäradsh. 31/5 1889, senatskanslist 15/3 1895, senats första kammarförvandt 8/6 1895, kamrerare i Finlands Statskontor /1 1901, kamrerare i Finansexpeditionen 25/5 1907.
  Gift med Augusta Matilda Johansson 24/11 1890.
  Do " Selma Arppe 3/11 1911. Akt.
Hanna Wegelius, född 5/9 1862. Utnämnd till kontorsskrifvare å Drätselkontoret i Hfors 1/1 1909. Ordförande i "Släktklubben" ifrån dess stiftande. Aktiv. [Annan handstil: "Eero Hj:n moster"]
Wegelius, Oskar, Synt. 23/3 1864. Yliop. 11/6 1884. Yl. oikeustutkinto 23/2 1889. Hovioikeudenausk. 28/2 1889. Varatuomari 14/12 1891. Senaatin ylim. kopisti 2/5 1892. Notario Suomen Valtiokonttorissa 14/1 1895 Sihteeri Suomen Valtiokonttorissa 2/1 1901. [Lisäys: "†"] Passiv.
Rikberg, Alma Jakobina, född 10/10 1864. Sköter om gamla Mamma och hushållet. Aktiv
Wegelius, Elli Alexandra, född 4/6 1872. genomgått handarbets samt barnträdgårslärarinnekurs, varit barnträdgårdslärarinna i 4 år. Gift med Oskar Wegelius år 1896. Akt.
Salovius, Karl Reinhold, synt. 5/8 1874. Yliopp. 19/5 1893; Filos.kand 28/3 1896; Fil. maisteri 31/5 1897; oikeustutkinto 20/12 1899; ylempi hallintotutkinto 29/5 1900; Hovioik. auskultantti 17/1 1900; Varatuomari 20/12 1902; Senaatin ylim. kopisti 7/3 1905; kanslisti Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksessa 5/7 1907.
   Nainut 20/7 1901 Elmi Augusta Runsténin. [Toisella käsialalla: "Kutsutaan nimellä Poju".] [Toisella käsialalla: "Jakob. veljen poika"] Akt.
Savonius, Enne Maria, synt. 15/1 1875., päässyt ulos Helsingin Suom. Tyttökoulusta 1891, mennyt naimiseen Emmanuel Savonius'en kanssa 1895. Aktiivi
Signe Ina Rydman, * 18 29/8 75. † 19    I Till femton år hon sprang omkring / Med kalfvarna i samma ring / På Österbottens slätter. / Hon fågeln kände på dess sång / Och hade pröfvat hvarje spång / I tysta djupa skogen. II När hemmet flyttatt söderut / Det var med barndoms leken slut, / I skola sändes flickan. / Då nittiotta sen man skref / Hon sedan lärarinna blef / Vid barna-arbetshemmet. III Men så kom nordan sträng och hård / Förstört snart hela hemmet låg / Och lifvets portar stängdes. / Det gälde då att i ett slag / I verldens ström få fasta tag - / Så kom hon hän till Wiener. IV År nittonhundratvå i Maj / Hon säger både O! och Aj! / Då kassan ej vill stämma. / Så kom då nittonhundra tre / Från detta år vi henne se / Som föreståndarinna.
å Wiener Möbel Nederlaget den 17 Mars 1909. Akt.
Salovius, Elmi Augusta född Runsten den 6/9 1876. Genomgått Åbo svenska fruntimmersskola samt en sjuksköterskekurs vid Uleåborgs diakonisshem. [Mellan raderna: "äfvensom en hushållskurs vid Tammerfors hushållsskola"] Varit memorialist på ting åren 1902-1904 som hjälpreda åt min man samt dessutom sysslat med renskrifning och uppsättning af protokoll.
  Gift 20/7 1901 med Karl Reinhold Salovius. Aktiv
Lindström, Alfred, synt. Kiimajärven Koppalaisessa 18 14/2 77 klo 8,54 a.p.; ylioppilas 18 16[?]/5 95; oikeustutkinto 18 27/5 99; ylempi hallintotutkinto 18 14/10 99, hovioik.ausk. 18 2/6 99; varatuomari 19 21/5 02; senaatin ylim. kopisti 19 5/9 02; senaatin kanslisti 19 15/1 09;
  Nainut itseään viisaamman Elsa Rydmanin 19 31/12 02. Aktiivi.
Elsa Lindström, synt. Rydman 18 18/2 79; ylioppilas 18 21/5 97; fil.kand. 19 24/5 02; vuodesta 1904 opettajana Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa.
  Naimisissa v:sta 19 31/12 02 Alfred Lindströmin kanssa. Aktiivi.
Heikki Ritavuori. s 23/3 1880 Turussa. Ylioppilas 29/5 1897 fil.kand 30/5 1899. lakit. kand. 30/3 1904. Asianajaja. naimisissa 7 pstä huhtik. 1904 Katri Stenbäckin kanssa. Toimiva jäsen.
Walter Rydman. syntynyt Turussa 18/9 1880. Ylioppilas Suomalaisesta Normaalilyseosta 12/5 1898. Palvellut vapaaehtoisena Kaartin Pataljoonassa 1/4 1899 - 18/4 1900. Filos kand 8/3 1902. Vuodesta 1902, 1/3, toiminut prokuristina isänsä liikkeissä. Nainut 18/3 1905 Emma Katariina Arvidsson'in. Toimiva.
Katri Ritavuori entinen Rydman, syntyisin Stenbäck vuonna 1881, kesäk. 18 p. Käynyt Turun suom. tyttökoulun, ollut suom. jatko-opistossa Helsingissä vuosina 1899-1902. Naitu v. 1904. Mies Heikki Ritavuori, jonka toimistossa on ollut puhtaaksi kirjoittajana Continental koneella. Aktiivi.
Karin Rydman, född Arvidsson, 28 dec. 1881. Genomgått Tyska Elementarskolan, 5 klasser i Svenska Fruntimmerskolan. Elef av Musikinstitutet från sept. 1898 - dec. 1903.
  Ehuru svekoman gift sedan 1905 med fenomanen Walter Rydman. Aktiv.
Eero Hj Rydman, syntynyt 19/8 1889 Turussa. Ylioppilas 29/5 1907 Turun Suomalaisesta Klassillisesta Lyseosta. Filosofian kandidaatti [25]/5 1909. Vihitty filosofianmaisteriksi 31/5 1910. Lakitiedetten kandidaatti 17/11 1914.
Erittäin naimaton 1916. Toimiva jäsen.
Gunnar Lindström, *1879 7/10, yliopp. 1898 16/5, fil.kand 1902, fil.lic. 1905; Porvoon yhteiskoulun johtaja 1905, Viipurin realilyseon historian ja suomenkielen lehtori 1909, Suomalaisen normaalilyseon suomenkielen ja historian lehtori 1911. Puoliso 1909 2/6: Toini Elisabeth Kekoni.
  Liittyi seuraan 1911 30/9    Toim.
Toini Elisabeth Lindström, o.s. Kekoni, synt. Heinolassa 19 p. syyskuuta 1888. Käynyt Lahden ja Porvoon yhteiskouluja; meni naimisiin seitsemänneltä luokalta 2 p. kesäkuuta 1907 Gunnar Lindströmin kanssa. Liittyi seuraan 30 p. Syysk. 1911.
  Passiv.
Eloise Savonius, född Wolff, 10 Oktober
genomgått Blomqvistska fruntimmersskolan i Helsingfors. Gift 1883 med Öfversten Selim Savonius. Enka den 27 Februari 1910.
   Passiv.
Selma Arppe-Rikberg, född den 19de nov. 1881. Student d. 13de maj 1899, Phil.kand. d. 30de maj 1906; prom. phil. mag. d. 30de maj 1907.
Gift den 3dje nov. 1911 med Axel Rikberg.
   Aktiv
[Knut] Einar Rydman, s. Oulussa 16/12 1883. Ylioppilas Tampereen Reaalilyseosta 29/5 05. Alempi hallintotutkinto 16/12 07. Ylimääräinen kamarikirjuri Tullihallituksessa 20/12 07.
Anna Savonius, synt. 7/VI 1897. Ylioppilas Helsingin Uudesta Yhteiskoulusta 22/V 1915. [Toisella käsialalla: "Kuollut 6 p. heinäkuuta 1916"][Toisella käsialalla:"Dotter till Enne Maria S."]
   Akt.
Aslak Savonius, s. 4.4.1896. Yliopp. Helsingin Uudesta Yhteiskoulusta 22.5.15.   Toimiva
[Immin käsialalla: "Harjoitti opintoja Teknillisessä korkeakoulussa, mutta keskeytti nämä, kun puna-vaara uhkasi isänmaata, ja riensi 26/XII 1919 [!] innostuneena Vimpelin kursseihin; palasi kotia 16/I 1920 [!] ja lähti jälleen valkoisten riveihin 25/I; opettajana Vöyrin kuuluisassa koulussa; otti joukkuejohtajana osaa vapaussotaan, jossa Oulun valloituksessa sai vap.ristin 1.l., urhoollisesti mukana taisteluissa, kunnes 23/III 1918 [!] kunnialla kaatui isänmaansa puolesta; sai sen johdosta vap.rist. 4.l. Kunnia uljaalle pojallemme."] [Toisella käsialalla: "Enne Marian poika"]
Magnus Rydman, född 8 Nov. 1891. Student fr. Åbo Sv. Samskola 1909. Prokurist i firman S.W.Wancke till 1 nov. 1916. Förestår H:fors Aktiebanks Fondavdelning. Gift den 1 okt 1916 med Daggy Schnitt.
Deltagit i Frihetskriget v.o. chef för Kyrkslättkårens Kavalleri. Fången hos de röda i 6 veckor. Sou-chef vid H:fors Jägarbrigads Kavalleri. Erhållit Frihetskorsets IV klass med svärd. - Inbxxx 2/6-1918 s.s. biträdande direktör vid Finska Finansaktiebolaget. - Aktiv
Daggi Rydman född 14de juli 1896. Student 1915. Gift den 1sta oktober 1916 med Magnus Rydman. - Aktiv
Ella Rydman född 8 Mars 1870. Kontorist i Helsing- fors. [Av annan hand: "Avled i njurlidande 7/6.1919 i H:fors"]
Maisa Savonius. synt. 7.6.1899. Ylioppilas Helsingin Uudesta Yhteiskoulusta 25.5.1918. [Av annan hand: dotter till Enne Maria] - Akt.
Marja Wegelius synt. 14.8.1900. Ylioppilas Helsingin Uudesta Yhteiskoulusta 25.5.1918. - Akt.
Kai Savonius, synt. 10.4.1901. Ylioppilas 26.5.19. Ottanut osaa Helsingin valloitukseen 12.-13.4.18. Läpikäynyt Suomen kadettikoulun tullen vänrikiksi 31.3.21. - Aktiivi.
Alkuun / Tillbaka
Jäsenluettelon alkuun / Tillbaka (Medlemslistan)
Rydman-suku / Släkten Rydman
Bulletiini / Bulletin