R

Släktföreningen r.f.

RYDMAN

-Sukuyhdistys r.y.

Kruununvouti Anders Eriksson Rydmanin jälkeläiset
Kronofogden Anders Eriksson Rydmans avkomlingar

Perustettu / Grundad 1942


Turun Rydman-suku. Suomessa, Ruotsissa ja Amerikassa elää muutama samanniminen suku, jolla kuitenkaan ei liene genealogista yhteyttä tähän vanhimpaan ja laajimpaan Rydman-sukuun.
Rydman-släkten från Åbo. I Finland, Sverige och Amerika lever några släkter med samma namn, som emellertid inte torde ha genealogisk kontakt med denna veterligen äldsta och största släkten Rydman.

Prof. Gunnar Sarva: RYDMAN (1952), alkulauseesta:

"Tässä kirjassa käsiteltyä Turun sukua ei ole voitu johtaa sen pitemmälle taaksepäin kuin aikaisemmassa julkaisussa. Suvun kantaisänä on siis yhä pidettävä kruununvouti Anders Eriksson Rydmania. Suvun alkuperästä on lausuttu kaksi olettamusta. Vilho Selinheimo mainitsee sen mahdollisuuden, että suku olisi hollantilaista alkuperää, perustellen mielipidettään sillä, että Turussa tiedetään 1600-luvun lopussa eläneen Rijdman tai Rydman nimisiä hollantilaisia; v. 1687 mainitaan hollantilainen Christen Rijdman, nähtävästi kauppalaivuri, ja Anders Rydman, hänkin kauppalaivuri. Granit-Ilmoniemi taas otaksuu, että Rydmanit polveutuvat turkulaisesta Krydma suvusta. Turun raastuvanoikeuden pöytäkirjassa marraskuun 5. päivältä 1688 puhutaan Maskun kihlakunnan voudin Anders Rydman vainajan omaisuuden inventoimisesta ja saman pöytäkirjan nimihakemistossa, joka on laadittu samoihin aikoihin, on maininta "Befalningzmans Anders Krydmaas egendom inwenterad". Nimi Krydmaa on supistuma sanasta Kryydimaa, joka oli Pyhän Olavin luostarin muinaisen yrttitarhan paikalla olevan talon nimi; se sijaitsi Vartiovuoren juurella suunnilleen nykyisen Luostarikadun tienoilla. Kryytimaan talosta polveutuu myös Ganander suku, jonka huomattavin jäsen on Christfried Ganander, 1700-luvulla ilmestyneen Mythologia Fennican sekä vasta meidän aikoinamme julkaistun arvokkaan suomalais-ruotsalaisen sanakirjan laatija. - Allekirjoittaneen ei ole onnistunut saada selville, onko Selinheimon vai Granat-Ilmoniemen selitys oikeampi vai onko kumpikaan niistä paikkansa pitävä."

"Aluksi kantaisä asiakirjoissa useimmiten esiintyy ilman sukunimeä, pelkästään Anders Erikssonina, mutta silloin tällöin mainitaan myös sukunimi ja myöhemmin se säännöllisesti liitetään nimeen. Sen kirjoittamisessa ilmenee paljon epävakaisuutta. Tavataan muodot Rytman, Ryddman ja Rydhman, kunnes lopuksi nimimuoto Rydman vakaantuu."

Huomautuksia:

Ruotsissa on elänyt ja elää melkoinen joukko Rydman-nimisiä henkilöitä. Eräs tunnetuimmista oli se Per Rydman joka 1765 julkaisi Anders Chydeniusta vastaan tähdätyn lentolehtisen. Luonto- tai kulttuurinimenä 'Rydman' on mahdollinen. Varsinkin Etelä-Ruotsissa on paljon Ryd-alkuisia tai -loppuisia paikannimiä, jotka periytyvät 'raiviota' merkitsevästä sanasta.

Sikäli kuin on käynyt ilmi, kaikki Ruotsista tunnetut Rydman-suvut ovat huomattavasti nuorempia kuin Turun suku.

Suomessa elää pienempi Rydman-niminen suku, jolla ei ole genealogista yhteyttä Turun Rydman-sukuun. Tämän suvun nimesi Gunnar Sarva "Vihdin suvuksi", joka on lähtenyt Vihdin Ryytän ratsutilan isännästä Henrik Mikonpojasta (k.1839). Tämän lapset toisesta avioliitosta ottivat nimen Rydman, "arvattavasti paikkakunnalla 1800-luvun alussa asuneen turkulaiseen sukuun kuuluneen kersantin, sittemmin kornetin Jonas Gideon Rydmanin mukaan, jonka nimeä heidän kotitalonsa nimi läheisesti muistutti".

Sittemmin on käynyt ilmi, että Englannissa on 1500-luvulta 1800-luvulle saakka elänyt lukuisia Rydman, Ryddman, Ridman ja Rydmayne-nimisiä sukuja. Näin kysymys Rydman-suvun (-sukujen!) alkuperästä saa kuitenkin uusia ulottuvuuksia. Hollanti? Saksa? Englanti? Rinnakkaisia, toisistaan riippumattomia sukunimenmuodostuksia?

Amerikassa elää suuri joukko Rydman-nimisiä ihmisiä, joista monet ovat aktiivisia myös Internetissä. Heistä Utahin Rydmanit ovat todistettavasti Ruotsin nk. "Adelöv-suvusta" (Sarva 1909). Ohion Rydmaneista (Joseph Rydman, s. ennen 1854) ei ole vielä tarkempia tietoja.

Kari Rydman


Turkulaiseen Rydman-sukuun kuuluvat henkilöt ovat ottaneet seuraavia suomalaisia nimiä:
Railo, Rajatora, Reittilä, Ritavuori, Ruotsila.

Rydman-kotisivulle