Kari Valtonen:

Tehtäväshakin termejä ja teemoja

Kari Valtonen on kirjoittanut Tehtäväniekka-lehteen (vuoteen 2008 asti Suomen Tehtäväniekat) artikkeleita, jotka esittelevät tehtäväshakin termejä ja teemoja.

Kirjoitelmat auttavat ymmärtämään ja arvostamaan shakkitehtävien sisältöä. Ne antavat laatijoille uusia ideoita, mutta samalla osoittavat, mitä eri teemoista on jo laadittu.

Työtä on tarkistaen ja täydentäen avustanut Henry Tanner.

Yhdessä serbialaisen Milan Velimirovićin kanssa toimitettu The Encyclopedia of Chess Problems. Themes and Terms ilmestyi vuonna 2012 Chess Informant -kustantamon julkaisemana.

Sisällys

  1. Tehtäväshakin termistöstä ja teemanimikkeistä, Suomen Tehtäväniekat 1/2005
  2. Alkusiirto (osa I), Suomen Tehtäväniekat 2/2005
  3. Alkusiirto (osa II), Suomen Tehtäväniekat 4/2005
  4. Barulin, Suomen Tehtäväniekat 5/2005
  5. Duaaleja? Älä väl(i)tä!, Suomen Tehtäväniekat 1/2006
  6. Esitoimi (I osa), Suomen Tehtäväniekat 4–5/2006
  7. Esitoimi (II osa), Suomen Tehtäväniekat 1/2007
  8. Funktionmuutosteemoja 2 siirron mattitehtävissä, Suomen Tehtäväniekat 2/2007
  9. Grimshaw-katkot, osa I, Suomen Tehtäväniekat 4–5/2007
  10. Grimshaw-katkot, osa II, Suomen Tehtäväniekat 6/2007
  11. Grimshaw-katkot, osa III, Suomen Tehtäväniekat 1/2008
  12. Herlin, Suomen Tehtäväniekat 1/2010
  13. Itsematin varhaishistoriaa I, Tehtäväniekka 2/2011, 10.6.2011
  14. Itsemattien historiaa II, Tehtäväniekka 3/2011, 30.9.2011
  15. Jatkettu hyökkäys, I osa, Tehtäväniekka 4–5/2011, 11.11.2011
  16. Jatkettu hyökkäys, II osa, Tehtäväniekka 6/2011, 21.12.2011
  17. Jatkettu hyökkäys, III osa, Tehtäväniekka 3/2012, 3.8.2012
  18. Kahdennukset, Tehtäväniekka 6/2012, 20.12.2012
  19. Kaksisiirtoisen synty ja varhaiskehitys, Tehtäväniekka 1/2013, 11.3.2013
  20. Tehtäväshakin historiaa: Vanhan shakin aika (n. 550–1475), Tehtäväniekka 2/2013, 30.7.2013
  21. Samuel Loyd (30.1.1841 – 10.4.1911), modernin tehtävätaiteen pioneeri – kriittinen tutkielma, Tehtäväniekka 3/2013, 20.9.2013
  22. Modenan koulukunta – modernin tehtävätaiteen edelläkävijä, Tehtäväniekka 4–5/2013, 28.10.2013
  23. Laajeneva Nowotny-perhe I, Tehtäväniekka 6/2013, 24.12.2013
  24. Nowotny-perhe laajenee II, Tehtäväniekka 1/2014, 1.4.2014
  25. Ohestalyönti tehtäväshakissa, Tehtäväniekka 2/2014, 11.6.2014
  26. Puolipatteri I, Tehtäväniekka 3/2014, 21.8.2014
  27. Puolipatteri II, Tehtäväniekka 5–6/2014, 17.12.2014
  28. Raivauksen monet kasvot, Tehtäväniekka 1/2015, 1.4.2015
  29. Suunnanvaihtoteemat – uusi nimitys vanhoille tutuille, Tehtäväniekka 3/2015, 22.9.2015
  30. Tukinta, Tehtäväniekka 4/2015, 9.12.2015
  31. Unkarilaisteemoja ja -saavutuksia, Tehtäväniekka 2/2016, 10.6.2016
  32. Unkarilaisteemoja ja -laatijoita II, Tehtäväniekka 3/2016, 14.9.2016
  33. Vaihdelmatehtävä, Tehtäväniekka 4/2016, 14.12.2016
  34. WXY – otteita termistöstä, Tehtäväniekka 1/2017, 22.3.2017
  35. Zagoruiko, Tehtäväniekka 2/2017, 15.6.2017